Loading...
nl

Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?

Lena
Lena jul 17 '08
maakt niet uit of je het gelooft of niet
met de uitspraak ik geloof het wel ben je er klaar mee!
admin
admin jul 17 '08
Nee dat is waar, maar ik bedoelde te zeggen dat ik begreep wat je bedoelde.
Ik bedoelde het niet verkeerd Lena, het was meer grappig bedoeld omdat het kwartje viel bij mij bij het woordje herkenbaar.
sarina
sarina jul 19 '08
Ik herinnerde me dat we hier een tijdje terug ook een topic over hadden, onder de naam zielenkoppeling. Wellicht geldt deze post ook voor dit topic? Sta er nog steeds achter.

Waarom zijn er zielengroepen? De bedoeling van het concept 'zielengroep' is dat individuele ervaringen in de groepsziel kunnen worden opgenomen, dus dat je leert van elkaars ervaringen, je hoeft niet alles zelf te doorleven ... Binnen de grote zielengroepen zijn afsplitsingen, met als ultieme afsplitsing de tweelingziel. De hoeveelheid zielen binnen een kleine zielengroep, en de namen ervoor, verschillen. Ik heb gelezen over 5 of 7, nevenzielen, zielenmaatjes, overzielen.... Wat ik belangrijk vind is het gegeven dat steeds meer zielsverwanten elkaar tegenkomen en herkennen, hun krachten bundelen en zich gaan inzetten voor een betere wereld. Hoe meer zielsherkenning/ zielenkoppeling er is binnen een groep, hoe krachtiger ze worden.

De zielen hebben een diepe verbondenheid met elkaar, en een gezamenlijke missie. Dat is wat ik bedoel met karma's uitwerken. Veel zielengroepen zijn nu op een punt dat het gezamenlijk karma (bijna) uitgewerkt is. Daardoor zijn veel zielen binnen een groep op een hoog trillingsniveau gekomen, en in staat universele liefde uit te stralen.

Zielenkoppeling vindt dus op grote schaal plaats omdat individuele zielen 'wijs' geworden zijn, en de tijd daar is dat ze hun krachten bundelen. Want hoe meer ze samenwerken, hoe sterker hun licht de wereld instraalt. Dat is toch ook wat ik lees in Merudi, '2 (of meerdere) zielen kunnen gekoppeld worden doordat ze dezelfde afstemmingsfrequentie hebben, maar toch elkaar niet afremmen in de groei.' De wereld is er aan toe, en het feit dat dit forum er is bewijst al dat de mogelijkheden om je zielsverwanten tegen te komen enorm zijn gegroeid... Toch?
JulienMoorrees
JulienMoorrees jun 16 '09
Stel, je voelt een diepe liefde voor iemand. Je hebt het gevoel dat je deze persoon al je leven lang kent. Er is een sterke verbondenheid, je voelt wat deze persoon voelt, je denkt wat deze persoon denkt. Een half woord is genoeg om elkaar te begrijpen. Je hebt je nog nooit zo gevoeld bij iemand. De beleving is zo intens, zo bijzonder.
Hoe weet je nou of deze persoon je tweelingziel is, een zielsverwante of dat er sprake is van “gewone” liefde? Uit het onderzoek naar tweelingzielen bleek dat een vijfde van de respondenten niet zeker was van het feit of hun bijzondere band inderdaad een tweelingziel relatie betrof. Aanleiding om nog eens wat dieper op dit punt op onderzoek te gaan.
De liefde tussen tweelingzielen is intens en diep. Maar ook de liefde tussen zielsverwanten kan heel innig zijn. Het doel van het samenzijn is anders te omschrijven dan bij tweelingzielen. Zielsverwanten werken samen aan hetzelfde karma. Er is een grote mate van herkenning als ze elkaar ontmoeten. Er doen zich veel parallellen voor in het leven waardoor ze elkaar goed kunnen aanvoelen. De onderlinge aantrekkingskracht is hierop gebaseerd. Er is een bekende vertrouwdheid met elkaar, men heeft vaak dezelfde talenten. Veel mensen die bezig zijn met het balanceren van karma en zich begeven op het spirituele pad komen in aanraking met een zielsverwanten. Ze kunnen elkaar helpen. De ene is wellicht wat verder dan de ander in zijn of haar ontwikkelingsproces en kan de ander helpen bij zijn of haar proces. De hulp is niet altijd over en weer evenredig aanwezig.
De ervaring van een van de leden van een groep nevenzielen zal, door de wet van de gedeelde ervaring, ten goede komen aan alle leden van deze groep. Op deze manier hoeft niet iedereen alles te ervaren maar leren ze van alles wat iedereen uit de groep meemaakt. De leden van de groep incarneren vaak tegelijk. Zielsverwanten kunnen vrienden, echtgenoten, ouders, kinderen en minnaars van dezelfde en tegengestelde sekse zijn. Je beste vriend is zeer waarschijnlijk een zielsverwante. Sommige zielsverwanten blijven heel je leven bij je, anderen zijn er slechts gedurende een bepaalde periode met een bepaald doel.
De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen.
Tweelingzielen kennen en herkennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken. Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dit kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven. Ze laten zich over het algemeen niet meesleuren door hartstocht. De liefde kan zich wel lichamelijk uiten maar wordt meer beleeft op een zielsniveau. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.

In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. De groei zal veelal plaatsvinden op verschillende gebieden. Als tweelingzielen allebei willen werken aan een heelheid, zullen ze zich kwetsbaar en open moeten stellen naar zichzelf en naar elkaar. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of men al in harmonie is met zichzelf als men elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf dan zal dat veel minder zijn.
In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op.
Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn. Ze zitten op dezelfde geestelijke trilling. Tweelingzielen zullen elkaar tijdens een bewustwordingsproces herkennen. Het hoeft niet bij de eerste ontmoeting reeds in het bewuste plaats te vinden. De herkenning kan met een duizelingwekkende klap geschieden of men kan er langzaam naar toe groeien. Op een onbewust niveau vindt de herkenning echter wel direct plaats. Vaak is de hereniging een indrukwekkende gebeurtenis die belemmert lijkt te worden, door de omgeving of door jezelf. Maar meestal zorgt de magnetische aantrekkingskracht voor het overwinnen hiervan. Veel tweelingzielen maken voor ze elkaar ontmoeten vaak een periode van eenzaamheid en bezinning door en voelen aankomen dat er iets bijzonders gaat gebeuren.
Tweelingzielen incarneren niet in één gezin. Door de aard van de verbinding (onsterfelijke geliefden) zou dit een incestueuze relatie impliceren.
Naast het volmaken van elkaar heeft de hereniging van tweelingzielen ook een effect op hun zielsomgeving. Een herenigd paar genereert namelijk energie die ervoor zorgt dat de andere leden van de groep zielen waar zij toe behoren dichter bij elkaar komen. Vaak is er een belangrijk gezamenlijk doel dat de tweelingzielen in hun leven hebben te vervullen.
Toch kan ook in een “gewone” relatie de liefde groot zijn. Een voorbeeld hiervan is het karmisch huwelijk. Deze huwelijken zijn dikwijls moeilijk, maar wel belangrijk voor het verwerven van meesterschap op het spirituele pad. De karmische band kan zo sterk zijn dat deze gemakkelijk met de intense gevoelens van de tweelingziel verward wordt. De schok die je krijgt bij de ontmoeting kan overweldigend zijn. Op onbewust niveau ben je namelijk vreselijk blij dat je deze persoon hebt gevonden. Met hem/haar kun je een bepaalde hoeveelheid karma balanceren. Op onbewust niveau weet je dat je, als je dat lukt, verder kunt groeien. Door die vreugde leef je in een waas van liefde, niemand is belangrijker dan deze persoon.
Ook andere karmische relaties kunnen erg intensief zijn. Vaak ken je de betreffende persoon al heel lang en komt deze terug in verschillende hoedanigheden: als familie, vriend of vijand. Het is mogelijk dat er naar deze persoon iets goed te maken valt. Of misschien moeten er zaken vergeven worden. Als je zo iemand ontmoet is dat dus altijd een zeer belangrijke gebeurtenis die veel los kan maken.

Concluderend kunnen we stellen dat, indien je de meeste onderstaande punten herkent in jullie situatie, er sprake kan zijn van tweelingzielen liefde. De ontmoeting/herkenning voelt als een thuiskomst, maar tegelijkertijd als het begin van een reis. Je voelt je diep met elkaar verbonden, er is contact van ziel tot ziel. Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde, je houdt zielsveel van de ander en ziet het goddelijke, het Licht in elkaar. Je hebt niet de behoefte om elkaar te veranderen. Je helpt elkaar bij de spirituele groei, waarbij beiden in een snel tempo een bepaalde groei doorlopen. Je hebt geen twijfel, je weet met een zeker innerlijk weten dat deze persoon je tweelingziel is / dat jullie een zijn. Je ontmoet elkaar in dromen of uittredingen. Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op. Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar. Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid / bezinning doorgemaakt. Je had een voorgevoel dat je je tweelingziel (een heel bijzondere persoon) zou ontmoeten. Er is geen angst om gescheiden te worden, het besef dat je bij elkaar hoort is heel groot. Door de eenwording neemt je individualiteit toe. Er komen lang verscholen emoties naar boven, die conflicten teweeg (kunnen) brengen. Hierbij kan er sprake zijn van een onderling afstoten en aantrekken. Je kunt elkaar helpen bij de verwerking hiervan. De verbinding wordt hierdoor alleen maar sterker. Je voelt je op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek vlak met elkaar verbonden. Er hebben zich hindernissen voorgedaan bij de hereniging. Belemmeringen kwamen van binnen uit (persoonlijke problemen) of van buiten (geografische omgeving, familie, gezin…). Er is een fundamenteel gevoel van eenheid: eenheid van visie, eenheid van doel, eenheid van gevoel. De onderlinge verschillen complementeren en verheffen elkaars waarneming. Een + een is meer dan twee. Er is geen onderlinge competitie maar de sterke drang om elkaar te steunen. Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben. Anderen worden beïnvloed door de energie die jullie samen tot stand brengen. Je hebt het gevoel dat jullie samen zijn gebracht voor een speciaal doel, dat jullie samen een taak moeten uitvoeren. Mocht het nou wel of niet je tweelingziel zijn waar je immens van houdt, doet er in feite niet toe. We leven op aarde om te leren en te ervaren. In iedere relatie die we hier aangaan kunnen we verder groeien en het evenwicht vinden in onszelf. Door een sterk contact tot stand te brengen met onze eigen ziel kan de hereniging met onze tweelingziel plaatsvinden. Misschien gebeurt dat hier en nu, misschien later in dit leven, in een ander leven of in de sferen. Ondertussen proberen we te groeien door met iedere relatie om te gaan als ware het onze tweelingziel. Met respect en liefde. Door het geven van steun bij de ontwikkeling. Door het vrijlaten van de ander. Door het verwerven van Meesterschap in Liefde.

Ik ben, mijn partner, kinderen, vriendinnen en vrienden op ziels&hartsniveau dankbaar! Degene die nog in mijn leven zijn en degene die overgegaan zijn!

bron: http://madeleine-q.hyves.nl/blog/24400161/Zielsverwanten_soulmates_tweelingzielen_relaties/n_nI/
admin
admin jun 16 '09
Dank je NiMs,
Ik voel altijd zo'n enorme liefde als ik zulke teksten lees,
alsof ik en m'n tweelingziel even samen één zijn.
Natalie1986
Natalie1986 jul 5 '09
vorige week zaterdag kwam ik mijn tweelingziel tegen. Ik liep samen met vrienden op Rotterdam Centraal, een jongen liep me tegemoet door de drukte we keken elkaar gelijk aan alsof wij alleen de enige waren op Rotterdam centraal. We keken elkaar aan en wat ik toen voelde kan ik met geen pen beschrijven.. We keken nog helemaal naar achteren. Helaas konden we niks tegen elkaar zeggen omdat we haast hadden... Maar nu denk ik had ik toch maar wat gezegd ik weet helemaal niet hoe ik in contact moet komen met hem.. Tot ik de laatste paar dagen om precies te zijn 3 dagen steeds uittredingen kreeg en hem weer tegen kwam. Ik kwam daar met mijn gidsen ik geloof dat het er 2 of 3 waren. Hij kwam ook samen met zijn gidsen/beschermengelen. We hebben gesproken met elkaar. zijn gids herkende ik maar dat was op zielsniveau. Er werd ook steeds gezegd jullie zijn het zelfde..
Overigens was ik op de mooiste plek waar je gewoon kunt wezen. We waren op een heel mooi groot groen grasveld waar alle dieren bij elkaar zaten zonder dat ze elkaar opaten, geen oorlog, alles was zo vredelievend en dan wordt je weer schokkend wakker. Je krijgt een schok en je zit weer in je lichaam.
Ik heb de hele tijd het idee dat ik in een heel mooi paradijs ben geweest met mijn tweelingziel. Het is zo vervelend om wakker te worden zonder je tweelingziel en gewoon weer het nieuws aan doet en je hoort/leest dat er weer iemand neergeschoten is.
Zijn er meer mensen die uittredingen hebben gehad naar je tweelingziel?
Hoe was het voor jullie?
veel liefs Natalie
Maryssa
Maryssa jul 5 '09
Jee Nathalie wat bijzonder wat je hebt ervaren tijdens de ontmoeting en later via de uittredingen! Jullie kunnen elkaar dus bereiken op die manier.

Ik begrijp heel goed dat je hem ook in real life weer terug zou willen zien. Dat kun je doen door een advertentie te plaatsen in een blad als bijvb Rails dat ligt gratis in de trein en daarin kun je ook een advertentie zetten als je iemand die je in de trein of station zag weer terug wilt zien.
http://www.rails.nl (klik op oproepen)
Natalie1986
Natalie1986 jul 5 '09
Dank je wel Maryssa!!

Ik weet niet hoe ik je moet bedanken maar dit betekent heel veel voor mij! Ik dacht even dat ik hem nooit meer zou zien.. Maar nu krijg ik toch weer hoop!!

nogmaals heel erg bedankt

Liefs Natalie
Maryssa
Maryssa jul 5 '09
Heel graag gedaan smile

Ik zat ook nog te denken....je zou ook nog komende zaterdag rond dezelfde tijd naar station Rotterdam Centraal kunnen gaan. Wie weet reist hij het traject vaker.

Liefs x
Natalie1986
Natalie1986 jul 5 '09
Ja dat zou inderdaad ook heel goed kunnen eigenlijk wou ik dat gisteren doen. Maar ik kon gister helaas niet..
Ik had even met hem gesproken tijdens de uittreding en toen we afscheid hadden genomen zei hij tot donderdag. Ik dacht misschien bedoeld hij wel dat we elkaar opzoeken in een uittreding maar vannacht zag ik hem weer. Wat ik wel weet is dat ik aanstaande donderdag naar nootdorp moet dus moet ik wel met de trein naar centraal misschien bedoelde hij dat wel ik heb eigenlijk geen idee hoe ik deze gesprekken moet opvatten. Ik heb er helemaal geen ervaring mee pas sinds deze week..
Wat ik wel weet is dat hij bij een vriendin in de buurt woont. Ik heb zijn huis gezien alleen de straat en nummer weet ik niet. Ik was aan het rond kijken vrijdag maar zag allemaal dezelfde huizen dus ik weet niet waaar ik moet zoeken.
Maar zaterdag ga ik zeker even kijken rond dezelfde tijdstip!!
bedankt voor de tip
liefs Natalie
Maryssa
Maryssa jul 5 '09
Dat is spannend dus donderdag! Maar ook als je hem niet ziet niet wanhopen! Blijkbaar is het de bedoeling dat jullie met elkaar in contact komen. Dus zal er voor gezorgd worden dat dat ook gebeurd wanneer dat ook zal zijn. Dat gevoel heb ik tenminste.. Ach en donderdag zorg je gewoon dat je er prachtig uitziet just incase wink
Natalie1986
Natalie1986 jul 5 '09
Ja het is zeker spannend.
Nee ik ga niet wanhopen ik hou altijd mijn zinnetje in mijn achterhoofd what's meant to be will always find it's way!!

Als het zo moet zijn dan komt het toch wel weer!! hopelijk ben ik dan alleen!
Cialara
Cialara jul 5 '09
Spannend en leuk Natalie! Ik hoop toch zo voor je dat je hem inderdaad in real life weer tegenkomt!

Liefs Jorine
Lena
Lena jul 6 '09
nathalie..lijkt me een hele mooie ervaring als het gebeurd..
Natalie1986
Natalie1986 jul 6 '09
Hallo Lena en Jorine!

Het is ook een hele mooie ervaring en ben blij dat ik het mee mocht maken!!
Maar het uittreden is ook heel vermoeiend! vooral ook omdat ik persoonlijk nooit uittreed misschien wel onbewust maar niet zo intens als nu natuurlijk..
Ik heb het gevoel wel dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Tenminste dat is iets wat ik echt hoop met de grond van mijn hart!
Wat ik me wel afvraag of hij ook alles bewust beleefd! maar daar komen we maar op 1 manier achter haha
admin
admin jul 6 '09
Wow, Nathalie, wat prachtig !!!!
Ik ga je volgen, want dit is geweldig grin!!!

Mijn twinsoul staat nu in de keuken, en ook op zielsniveau hebben we heel veel contact en maken we hetzelfde mee. Alleen mijn twinsoul kan het niet herinneren, maar ik wel smileDe verhalen erover herként hij uiteindelijk wel als een bekend verhaal. Heel bijzonder!!

Liefs,
Marjan
Natalie1986
Natalie1986 jul 6 '09
Wow!! Dit is een heel mooi byzonder verhaal!

Bij de meeste mensen ( tweelingzielen ) hoor je dat ze uit elkaar zijn.
Ik heb sinds 4 dagen ook contact op afstand. We ontmoeten elkaar ook op de mooiste plekken alleen niet op aarde denk ik het voelt meer alsof we elkaar ontmoeten op een mooie plek in het universum!
Efffe een vraagje herkende je zijn gids? of heb je hem tijdens uittredingen alleen ontmoet?

liefs Natalie
admin
admin jul 6 '09
Ik herkende zijn gids ... wat hem betreft is alles heel vertrouwd smile
Cialara
Cialara jul 13 '09
Hoi Natalie,

Was even benieuwd of je hem nog een keertje gezien hebt...

Liefs Jorine
Natalie1986
Natalie1986 jul 13 '09
Hallo Jorine,

Nee helaas niet, wel in uittredingen maar niet in het echt.

Ik had het mijn collega verteld en ze kreeg een beeld te zien hoe hij eruit ziet heel grappig! het klopte ook nog.


Liefs natalie
Pagina's: Vorige 1 2 3 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki