Loading...
nl

Contact met gids die ooit bekende man was!

Aiacia
Aiacia Sep. 20 '17
Geachte,

In de lente van dit jaar (2017) keek ik gedurende enige dagen (nachten) naar filmpjes van een oude bekende man die ik sinds mijn kindsheid ken van de media, omdat ik hem miste in de media zocht ik zaken die met hem te maken op via internet!
Telkens ik naar filmpjes over hem keek had ik 't gevoel dat er met evenveel enthousiasme naar mij gekeken werd, maar ik deed alsof ik er geen aandacht aan besteedde, ik bleef echter wel kalm en lief!
De derde nacht zei ik een woord* (lees a.u.b. dit woord wanneer u deze tekst verder heeft gelezen) dat met zijn leven én werk te maken had en iemand leek van boven op mijn schouder een streepje te trekken.
De vierde nacht voelde het aan alsof er een klein astraal veldje naast mij was, ik fantaseerde dat 't een lieve hond was (zo een als een Golden Retriever) die daar naast mij vredig lag te slapen!
Plots leek 't alsof die hond wakker was geworden en hij leek precies een wijsvinger en een duim te hebben, klikte wijsvinger en duim tegen elkaar en vertelde telepathisch dat hij deze man was naar wie ik zat te kijken, hij vroeg of hij bij mij mocht komen en ik zei: 'och, ja, komt u maar, komt u maar'!
Sindsdien is hij steeds bij mij!
Alhoewel hij soms aanvoelde alsof hij in de bouw gewerkt had heb ik zijn aanwezigheid zééér graag!
Overigens heb ik hem duidelijk gemaakt dat ik niet graag heb alsof hij aanvoelt alsof hij in de bouw gewerkt heeft en hij doet dit dan ook niet meer.
Mijn vraag is nu, is hij die bekende man die ik kende sinds mijn kindsheid en naar wie ik keek via internet of een geassocieerde van hem!?

* 't woord is Staatschef
Delen:
Julien Moorrees
Julien Moorrees Sep. 20 '17
Ik denk niet dat het dezelfde man is, maar dat de energie een voor jou bekende en geliefde energie heeft gekozen om het contact voor jou makkelijker te maken. Dat deze entiteit contact wil is duidelijk en heeft een voor jou fijne vorm genomen. Niet voor niets wordt de energie aangepast van golden retreiver, naar man in de bouw en dan jouw vertrouwde staatschef. Je zou eens kunnen vragen aan deze entiteit om zijn ware gedaante aan je te laten zien, wanneer jij daar ook klaar voor bent.
Aiacia
Aiacia Sep. 20 '17
Maar de man naar wie ik keek op internet heeft effectief in de bouw gewerkt en was gedurende achttien jaar va zijn leven Staatschef!
Aiacia
Aiacia Sep. 20 '17
Overigens, helderziende ben ik niet, ('t is te zeggen) ik heb nog nooit entiteiten (geesten en gidsen, bv.) bij mij gezien, gevoeld al wel, deze entiteit waarover sprake in mijn eerste post hier op Merudi, is wel goed gezind wanneer ik naar afbeeldingen van de voormalige Staatschef (waarover sprake in mijn eerste post) kijk!
Maar algemeen komt hij mij ook altijd goed gezind over, al kan hij ook wél behoorlijk streng overkomen, wanneer hij mij duidelijk wil maken dat hij niet gewoon 'iemand' voor mij is maar iemand met een speciale missie voor mij! Hij heeft mij nog nooit kwaad gedaan.
Julien Moorrees
Julien Moorrees Okt. 4 '17
Heb je al eens gevraagd of hij/zij de ware vorm wilt aannemen?
Aiacia
Aiacia Okt. 4 '17
Nee, dat heb ik nog niet gevraagd, tenzij telepathisch misschien wel, tijdens zijn leven was zijn lichaam wel dun en deze vriendelijke, lieve entiteit voelt ook dun aan, maar 'k heb deze entiteit (dus) nog niet gezien, enkel gevoeld! Misschien moet ik toch maar eens vragen om zijn gedaante te tonen!
Aiacia
Aiacia Okt. 6 '17
Tevens vraag ik mij af indien ik hem niet kan zien/nooit tijdens mijn leven of er nog andere mogelijkheden zijn om te weten wie hij is, wat ik wél meemaak is dat wanneer ik naar afbeeldingen kijk van hem, bv. foto's op internet en/of thuis en/of namen van mensen/zaken noem die hij kent of kende hij daar op reageert, meestal voel ik dan een omarming of voel ik dat er lieve handen aan mijn borsten komen, eens noemde ik een naam van iemand die in (de oude man) zijn regering zat en die de oude man om bepaalde redenen niet graag had/heeft, toen keek hij of die persoon aanwezig was, toen dat niet zo bleek te zijn leek hij opgelucht maar leek 't erop dat hij aan mij vroeg waarom ik die naam noemde, 'gewoon, antwoordde ik omdat ik aan die minister dacht', dat leek hij niet zo graag te hebben!
Verder heb ik van hem via internet 3 officiële portretten gekocht, waarvan hij met het eerste officiële portret énorm blij was, met 't tweede niet, omdat dat lelijk is maar misschien komt daar verandering in omdat ik van plan ben om dat staatieportret te veranderen (mooier te maken, ik gooi niet graag zaken weg die ik van 't internet besteld heb en die uit Duitsland, bv. moe(s)ten komen!)
Laatst kocht ik nog een officieel portret van hem dat ik in eerste instantie mooi vond en daarvoor moest ik bieden, de verkoper was 't eens met mij om bij de gewonnen veiling eventueel dat portret naar mij te zenden waar ik woon (België) en nu heb ik nog een portret bij, toen die entiteit dat portret zag was hij wérkelijk blij, hij vond 't wérkelijk mooi! Ik vond 't ook een mooi staatieportret, daarom had ik de verkopen verzocht om 't naar België te zenden, maar gek genoeg vind ik de afbeelding van 't internet mooier dan 't wérkelijke portret dat ik nu heb, maar ja, laat 't nu zijn zoals 't is de entiteit is blij met dat portret en ik dus ook! 
Aiacia
Aiacia Nov. 19 '17
Deze thread wordt (blijkbaar) wel gelezen, doch, niemand kan hier  (blijkbaar) een afdoende antwoord op geven, 'live' heb ik ook al aan enige mensen (o.a. een gekend medium in België) gevraagd of zij mogelijk kunnen weten wie deze entiteit mogelijk of écht is, doch ook met dat medium heb ik geen contact meer, mogelijk heeft zij 't druk, maar dit wachten duurt precies wél érg lang, ik weet niet of ik ooit nog contact krijg met haar (ik bedoel dat zij contact opneemt met mij uit eigen beweging)!
Eén zaak merk ik wel op; dat is in geval ik aan de voormalige Staatschef denk, dat de entiteit dat graag heeft en hij vereenzelvigd zichzelf toch wel met de toenmalige Staatschef, dus de entiteit heeft graag dat ik op een positieve manier aan de voormalige Staatschef denk!
Ook merk ik dat de entiteit toch precies heel wat weet over staats - en maatschappelijke zaken (hij vertelde mij precies zaken via telepathie!)!
Zou de entiteit dan toch de voormalige Staatschef zijn . . . ?
Wanneer ik via Ebay nog eens aan een staatsieportret van hem probeer te geraken heeft de entiteit dat precies ook graag, alhoewel hij precies niet meer graag heeft dat ik 't ook effectief koop, blijkbaar vind de entiteit dat ik daaraan nu geld genoeg heb uitgegeven, maar telkens lijkt de uitgave van de desbetreffende staatsieportretten anders; meestal is 't gezicht natuurlijk 't zelfde (een politicus laat geen honderden verschillende staatsieportretten van hem maken tijdens zijn ambtsperiode!), maar dan is de lijst weel anders en dan wil je toch weer tot kopen over gaan!
Toch wel een speciale bezigheid hoor, dat met die staatsieportretten bezig zijn!
Misschien ga ik straks nog even naar die kamer waar de meeste staatsieportretten van de voormalige Staatschef zich bevinden, eens aanvoelen hoe de entiteit zal reageren, zééér positief hoogstwaarschijnlijk, zoals hij nu ook weer reageert!
Aiacia
Aiacia Dec. 5 '17
Er werd nu een staatsieportret van de voormalige Staatschef opgehangen ('t portret heeft een zekere leeftijd en is van '71) in mijn kamer, 't is dat staatsieportret dat de entiteit ook zéér mooi vond en waarvoor hij ook heel blij was dat ik 't met die veiling had gewonnen, maar daarvoor moest dat andere portret (dat van '81 is) naar die andere kamer, dat had de entiteit (ik denk dat ik vanaf nu niet meer 'entiteit' hier ga schrijven maar 'geest', omdat ik 'entiteit' niet zo heel graag hoor) niet zo graag, 't eerste portret stond dus ook op mijn kamer maar moest weg omdat de portretten anders te veel bij elkaar stonden waardoor dat staatsieportret dat nu ophangt (dus dat van '71) minder tot zijn recht komt, da's een redelijk gedacht en de geest vond 't ook een redelijk gedacht.

Maar die nacht dat ik dat eerste staatsieportret weg deed was de geest daar toch wel wat emotioneel over, ik zette echter voet bij stuk en deed dat eerste staatsieportret naar die andere kamer!
Nu goed, daarna ging ik rekening houden met die gevoelens van de geest en besloot dat eerste portret terug op mijn kamer te zetten maar dan op een andere locatie, op een bureau'tje, maar de geest is nog steeds niet erg blij met mijn acties, laten wij zeggen dat hij zich wat 'gebelgd' voelt of voelde.
'T lijkt erop dat de geest vindt dat ik de neiging heb om in overdaad te gaan en dat dat hem érg ergert!
En om hélémaal eerlijk te zijn; ik heb inderdaad die neiging om te overdrijven in bv. bepaalde aankopen van zaken!
Voor wie volgt wat ik hier reeds schreef en schrijf: hij/zij heeft vast wel enig idee wie de voormalig Staatschef was! 
Aiacia
Aiacia Dec. 6 '17
Enige maanden geleden kocht ik ook een staatsieportret van de voormalige Staatschef in de vorm van een poster maar daar moest ik een ander staatsieportret van een belangrijke minister uit zijn regering erbij nemen, eveneens slechts in de vorm van een poster, ik wou, in feite, slechts een staatsieportret van de voormalig Staatschef maar moest dus dat andere erbij kopen, nu goed dacht ik; dan neem ik dat andere erbij maar laat alleen een lijst maken rond de poster van de voormalige Staatschef en dat deed ik dus en 't resultaat mag er zijn!
Maar de geest (gids!) is er precies niet al te blij mee; hij heeft mij overigens via telepathie gewaarschuwd; zo iets van: 'als ge toch staaatsieportretten van mij koopt, koop er dan enkel van mij, koop er geen van (ex-)regeringsleden van mij, enz.' Maar dat deed ik nu dus wel en alleen 't staatsieportret van de voormalig Staatschef kreeg dus een lijst en dat van die belangrijke minister niet maar daar is de gids dus niet gelukkig mee; hij vindt dat die belangrijke voormalig minister ook een lijst rond zijn portret moet krijgen en is er in sé treurig om dat dit nog niet is gebeurd.
De gids lijkt dit dus niet rechtvaardig te vinden!
En eerlijk gezegd ik ook niet, hoewel de gids mij dus niet kan dwingen ook dat andere portret te laten inlijsten (en dat ook niet doet of van plan is) ben ik wel van plan dit te doen.
Dit bezig zijn met die staatsieportretten is toch een bijzondere bezigheid!

Overigens is dat andere staatsieportret van de voormalige Staatschef van '76 en niet van '81 zoals eerst geschreven!
Iemand zin om te reageren op deze post? Of niet! Nu, ja 'k zal dat dan ook maar interessant noemen zeker, al geeft dit voor mij althans wel te denken, wanneer ik 'live' wens te spreken over mijn contacten met mijn gids lukt dit niet, of slechts een hééél klein beetje, dat medium neemt vooralsnog ook geen contact op met mij (alhoewel mij beloofd werd dit wel te doen) en hier reageert er ook niemand meer op mijn posts, misschien vinden ze de geest waarmee ik contact heb of denk te hebben wel van een te laag allooi, alhoewel vooroordelen bestaan en ook wel geregeld kunnen kloppen heb ik met deze gids (voor mij is hij dus een échte gids!) een leuke tijd en heeft hij mij nooit kwaad gedaan en is hij niet van plan dat ooit te doen, 't is dus een échte gids! Ik ben er blij mee!
Aiacia
Aiacia Dec. 8 '17
Iemand enig idee wie de oude bekende man was, 't is nochthans simpel voeg "oude bekende man" samen met "bouw" en een carrière van 18 jaar Staatschef en je hebt juist ja - zijn staat grensde aan de uwe (Nederland!); - Erich Honecker!

Mogelijk is Erich Honecker mijn gids!
Aiacia
Aiacia Apr. 22 '18
En the story continues: de andere man wiens posterportret nog steeds niet werd ingelijst is Horst Sindermann:een belangrijk minister uit de DDR, ik dacht dat hijzelf voorzitter van de Volkskamer was geweest of voorzitter van de ministerraad aldaar; hoe dan ook: toen mijn gids dat posterportret van Horst Sindermann zag leek 't erop dat hij zei dat dat een vriend van hem was/is en dat Horst een zeeer vriendelijk man was;'deze ga je (' misschien zelfs meer dan mij') mogen', leek mijn gids mij te zeggen en inderdaad: bleek dat Horst Sindermann zowel binnen de regering van de DDR als ook op internationaal niveau een zeer geliefd politieker was, o.a. Helmut Kohl leek graag met hem om te gaan, wat de bevolking van de ex-DDR dacht van hem weet ik niet, maar inderdaad bleek ik al spoedig ook heel erg veel voor Horst te voelen. 

Over Horst Sindermann is helaas weinig of niets bekend: wel is bekend dat hi gedurende twaalf jaar in verschillende Nazi-gevangenissen heeft gezeten en hij door de Nazi's ook werd gemarteld, dat was in DDR-tijden reeds bekend maar Horst wilde weinig kwijt over zijn verleden met de Nazi's, net toen hij zijn memories wilde schrijven en 't belangrijkste over zijn verleden met de Nazi's had opgeschreven ging hij dood maar dat was ergens ook zijn groot geluk: zo heeft hij niet meer moeten meemaken wat Erich Honecker wel moest meemaken! 

Mogelijk ging hij toch dood door de vernederende ontwikkelingen die veel oud-DDR- prominenten opeens moesten doormaken door hun eigen partij (SED), dan nog maar de ontwikkelingen na 't ophouden van' t bestaan na de DDR heeft hij dus niet meer moeten meemaken! 

Voor wie meer wil weten over Horst Sindermann : zijn boek voor zover dat af is is uitgegeven, de titel heet: "Vor Tageslicht" en werd voorzien van een inleiding (vanwaar ik alle vernederende details ken ten tijde van Horst' Nazi-verleden) door Egon Krenz, de uitgeverij is Edition Ost, je moet wel de Duitse taal (een beetje willen) begrijpen! 

Hoe dan ook: ik 'moest'  op mijn kamer naast die 2 staatsieportretten van Erich Honecker er ook een ingelijst van Horst Sindermann hebben, dus ik kijken op 'internet; via de Ebay Kleinanzeigen werd' t mij mogelijk er voor mij een te kopen en dat werd deze week geleverd en staat nu zo ongeveer naar 'Erich' op 't bureau'tje. 

Van Horst wil ik nog enkele ingelijste staatsieportretten maar deze zal ik niet op mijn kamer kunnen hebben! 

Zowel mijn gids als ik zijn tevreden met' Horst'!

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki