Loading...
nl

Autism (Understanding Autism, Children and Adults

Enigma
Enigma jul 28 '13
Het gaat hier over Autisme, maar uiteindelijk ook over andere kinderen en volwassenen die met hun rechterhersenhelft denken (ADHD, ADD, Dyslexie, HSK/HSP enz),. Dit word ook in de video door Teal benoemd.
Kinderen en volwassenen met zogenaamde etiketjes.

Gepubliceerd op 30 mrt 2013

For thousands of years the human species has been left brain oriented. This is a term to describe the state of being limited to awareness only of the physical dimension. This left-brain orientation significantly reduced our ability to connect to source.

But for many years the desire for re-connection has been a collective desire within the human species. And so, some beings choose to come in and NOT activate the genes that cause us to phase completely with the physical dimension. Autistic people are not completely phased with the physical dimension. We can compare this to having one foot in physical reality and one foot out of physical reality.

Autism is always the result of the same thing, which is: Improper phasing with the physical dimension. But a great many things can trigger autism. In the future we will find that even environmental factors such as vaccines, pollutants and pesticides can trigger autism. These environmental factors destroy brain cells.

In the first two years of life, myelin (which protects and isolates brain neurons) has not finished growing. This allows bacterial toxins, metal toxins, chemical toxins and other environmental toxins to reach and destroy the budding dendrites and axons; sometimes to the point that they do not grow back. The destruction of these neurons in the brain makes it so that the consciousness of the child cannot properly phase with the physical dimension through the intermediary device that we call "the brain".

We have expectations about normal behavior and they do not fit into those expectations at all. Because of that, we immediately assume something has gone wrong. We try everything we can possibly try to get them to fit into the box. But they did not come here with the intention of fitting into the box. They came here with the intention of helping us to get out of ours!

Kuan Yin's Mantra - used by permission http://www.sacreddream.com


Youtube link Teal:
http://www.youtube.com/user/TheSpiritualCatalyst?feature=watch

Delen:
Sarah_
Sarah_ okt 8 '13
http://www.ouders.nl/artikelen/huisarts-herkent-autisme-niet
Huisartsen en consultatiebureaus blijken grote moeite te hebben met het herkennen van autisme. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Initiatieven om autisme meer onder de aandacht te brengen van professionals, lijken nog weinig effect te hebben. Het eerste vermoeden van autisme ontstaat meestal bij de ouders zelf. Slechts bij 1% van de kinderen kwam de huisarts met deze suggestie. (Zie ook: Hoe herken je autisme bij baby's, peuters en kleuters?)

"Deze uitkomst baart ons grote zorgen", zegt Swanet Woldhuis, interim-directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. "De huisarts doet zijn best, maar heeft onvoldoende kennis. Door de plannen voor de WMO en de nieuwe Jeugdwet zal ook de gemeente een cruciale rol gaan spelen in de toewijzing van zorg. Gemeentes zijn hier niet op voorbereid. Hoe kun je mensen helpen en het juiste advies uitbrengen als je niet eens autisme herkent?"

Het onderzoek ging overigens nog veel verder dan alleen de diagnose van autisme. Ook de begeleiding, behandeling, wonen, onderwijs, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, en algemeen welbevinden werden onderzocht.

Bron: Allemaal Autisme, Allemaal Anders (VU, 2013)en


Hoe herken je autisme bij baby's, peuters en kleuters?

Steeds vaker hoor je dat een kind autistisch is, of 'een stoornis in het autistisch spectrum' heeft, of 'een aan autisme verwante stoornis'. Hoe ziet dat eruit?

Autisme is een 'pervasieve ontwikkelingsstoornis' (in het Engels: een pervasive developmental disorder, afgekort PDD). Of een kind autistisch is, wordt vastgesteld door te kijken naar het gedrag. De officiële criteria voor het stellen van een diagnose zijn vastgelegd in de DSM, het internationale handboek voor psychiaters.

Contactstoornis

Autisme ziet eruit als een contactstoornis. Het gaat om mensen die op een afwijkende manier omgaan met anderen.

Maar waardoor komt dat dan? In het verleden ging men er vanuit dat het aan de opvoeding lag, of dat de moeder van een autistisch kind niet genoeg liefde konden geven. IJskastmoeders werden ze destijds genoemd.

Neurobiologische stoornis

Inmiddels gaat men ervan uit dat het gaat om een neurobiologische stoornis.

Naar de oorzaken van autisme wordt nog gezocht. Sommigen zoeken het in de genen, anderen in de omstandigheid in de baarmoeder of kort na de geboorte. Beide aspecten lijken een rol te spelen.

Hoe eerder hoe beter

Tot nu toe werd pas een diagnose gesteld als het kind op de basisschool zit. Maar waarschijnlijk kan het in de toekomst veel eerder gebeuren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste ouders eigenlijk al ongerust waren toen het kind 18 maanden oud was.

Rond 18 maanden blijken autistische kinderen eerder een teruggang dan een vooruitgang in de ontwikkeling te laten zien, iets wat overigens ook op epilepsie of op het Rett Syndroom kan wijzen.

Hoe eerder een diagnose gesteld kan worden, hoe beter het is voor de ontwikkeling van het kind en de begeleiding van ouders. Het is dan ook belangrijk dat ouders die hun zorgen op het consultatiebureau uiten, serieus genomen worden.

Vroege signalen

De meeste ouders worden pas bezorgd na de eerste verjaardag van hun kind. Dan worden immers de verschillen met andere baby's opvallender.

Als ouders aan de bel trekken wanneer hun kind al 2 jaar is, dan zou dat kindje altijd onderzocht moeten worden. Want meestal is er dan ook echt iets aan de hand.

Videobeelden

Toch kun je het al eerder zien, want uit de bestudering van videobeelden uit het eerste jaar blijkt dat er ook heel vroege signalen waren:
•geen 'sociale glimlach' (die begint meestal bij 6 weken);
•weinig sociale interactie
•weinig interesse in andere mensen, terugtrekkend gedrag
•weinig oogcontact
•weinig variatie in gezichtsuitdrukkingen

Gebrekkige sociale ontwikkeling

Een gebrekkige sociale ontwikkeling uit zich onder andere in een gebrekkige taalontwikkeling. Dat er iets mis is, weet je vaak pas echt zeker na de eerste verjaardag, als je kind niet zo gaat praten als een ander kind. Ouders vermoeden vaak al wel iets: hun kindje reageerde altijd al slecht op het horen van de eigen naam en het lijkt alsof hij als baby ook niet echt begreep wat er gezegd werd.

Meestal worden de vroege zorgen van ouders weggewuifd met geruststellingen als "Hij is gewoon een later prater", of: "Kinderen verschillen enorm in hun tempo van ontwikkeling".

Toch blijkt uit recent onderzoek dat de volgende signalen terecht redenen tot zorg kunnen zijn:
•weinig brabbelen (1e jaar);
•niet of nauwelijks wijzen, en geen gebaren maken (1e jaar);
•nog geen losse woordjes zeggen bij 1½ jaar (normaal beginnen dan de eerste tweewoord-zinnen);
•nog geen twee-woordzinnen maken als het kind 2 jaar is.

Daarnaast hebben autistische baby's meestal weinig zin om dit soort dingen te doen (die normale baby's meestal wél graag doen):
•mama nadoen;
•in de handjes klappen;
•samen vrolijk doen;
•kijken naar andere kinderen.

Een ander signaal kan zijn: een zekere overgevoeligheid voor geluid of aanrakingen en een slechte reactie op veranderingen.

Soms zie je dat een kind ook agressief gedrag ontwikkelt, zoals bijten en slaan.

Bekend is ook het verschijnsel dat een autistisch kind steeds dezelfde handelingen herhaalt, zoals autootjes (of andere dingen) op een rij zetten, of alsmaar een lichtknopje aan en uit doen. We noemen dat 'stereotiep gedrag'.

Syndroom van Asperger

Elk autistisch kind is weer anders. Bovendien zijn er vormen van autisme die niet zo vroeg te zien zijn, zoals het syndroom van Asperger. Daarbij gaat om het kinderen die meer dan gemiddeld intelligent zijn, problemen hebben in het contact met anderen, afwijkend en eenzijdig gedrag vertonen, en vaak een andere of verstoorde taalontwikkeling hebben.

Kinderen met Asperger zijn niet opvallend anders in hun babytijd, maar geven pas echt reden tot bezorgdheid tegen de tijd dat ze naar school gaan. Vaak zijn ze heel taalvaardig en intelligent, waardoor het doorgaans moeilijk is om te begrijpen wat er aan de hand is.

Ook voor Asperger zijn er signalen die ouders en leerkrachten aan het denken moeten zetten:
•het kind spreekt niet of nauwelijks, of heeft een vreemde spraak (met name de spreektoon is vreemd);
•het kind herhaalt klanken of doet ze na;
•het kind verwijst naar zichzelf als 'jij', 'zij' (of 'hij'). Dit is normaal gedrag tot een jaar of 3, maar daarna niet meer;
•het kind heeft een opvallend woordgebruik (niet passend bij de leeftijd of de situatie);
•het kind is niet in staat om echt een gesprek te voeren, spreekt niet vloeiend in alle situaties, of kan alleen over een zelf gekozen onderwerp goed praten;
•het kind kan niet goed met andere kinderen samen spelen (let op: dit is normaal tot en met de peutertijd en vaak ook nog de kleutertijd. Pas daarna is het minder normaal);
•het kind lijkt niet te begrijpen wat de normen in de klas zijn. (Hij of zij uit openlijk kritiek op de leraar, wil niet meedoen met groepsspelletjes, is niet gevoelig voor gedragscodes);
•het kind is snel van slag door sociale of andere gebeurtenissen;
•het kind heeft een onevenwichtige verhouding met volwassenen (te intens, of juist moeite om een relatie aan te gaan);
•het kind vertoont heftige reacties op inbreuk van de persoonlijke ruimte, verzet zich heftig tegen aansporingen (zoals opschieten).

Leerproblemen en gedragsproblemen

Ongeveer 75% van de autistische kinderen krijgt leerproblemen. En als er leerproblemen zijn, is er ook een verhoogd risico op gedragsproblemen. Vooral de intelligentere kinderen lopen een risico: ze hebben vaker dan normaal ADHD (attention deficit hyperactivity disorder oftewel een aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) of ze lijden aan depressie of een angststoornis.

Kinderen met een gemiddeld tot hoge intelligentie en een goede taalvaardigheid redden het in de maatschappij gemakkelijker dan andere kinderen met een autistische stoornis. Dat betekent in dat het onderwijs aan deze kinderen zich vooral op de communicatieve aspecten zou moeten richten.

Als het kind zich goed kan uitdrukken, dus als hij op een sociaal aanvaardbare manier kan communiceren in verschillende situaties (vragen stellen, behoeften en wensen uitdrukken), dan kan dat leiden tot een grotere zelfstandigheid en een hogere kwaliteit van leven.

Hoe eerder hoe beter

Van autisme kun je niet genezen, maar hoe eerder de diagnose gesteld kan worden, hoe beter het is. Zowel voor het kind als voor de ouders. Dan weet je immers waar je rekening mee moet houden. Daarvoor is het echter wel nodig dat artsen de vroege zorgen van ouders serieus nemen.

Bron: Diagnosis of autism. In: British Medical Journal (BMJ), 30 augustus 2003.

Meer informatie
•Hoe zit dat nou met 'het autistisch spectrum'?
•Wat kun je verwachten bij een onderzoek naar autisme? (4 jr)
•Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
•Vereniging Balans
•Autisme forum

Justine Pardoen
is hoofdredacteur van Ouders Online.

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki