Loading...
nl

Wat is OCD

admin
admin aug 28 '09
OCD

Symptomen en diagnose

Volgens de DSM-IV1 gelden voor de obsessief-compulsieve stoornis de volgende criteria:

Iemand heeft dwanggedachten (ook obsessies genaamd) of verricht dwanghandelingen (ook compulsies of dwangrituelen genaamd).
De persoon is zich ervan bewust dat deze dwanggedachten of dwanghandelingen overdreven of onredelijk zijn.
De dwanggedachten of dwanghandelingen veroorzaken veel leed, kosten veel tijd of komen in botsing met het normale gedrag van betrokkene of met het werk, de sociale activiteiten of de relaties.[1]
Dwanggedachten (obsessies) worden als volgt gedefinieerd:[1]

Er is sprake van terugkerende en hardnekkige gedachten, impulsen of voorstellingen die ervaren worden als opgedrongen en zinloos, en die duidelijke angst of lijden veroorzaken.
Deze gedachten, impulsen of voorstellingen zijn niet eenvoudig een overdreven bezorgdheid over problemen uit het dagelijks leven.
De persoon probeert die gedachten, impulsen of voorstellingen te negeren of te onderdrukken, of ze te neutraliseren met andere gedachten of handelingen.
De persoon is zich ervan bewust dat die gedachten, impulsen of voorstellingen het product zijn van de eigen geest en niet 'van buitenaf worden binnen gebracht'.
Inhoudelijk hebben obsessies vaak betrekking op besmetting met ziekte of vuil, fouten maken met rampzalige gevolgen, eigen agressief gedrag, ongewenste seksuele gedachten, en godslaster.

Dwanghandelingen worden als volgt gedefinieerd:[1]

Er is sprake van zich herhalende gedragingen (b.v. handen wassen, controleren) of mentale bezigheden (b.v. bidden, tellen) waartoe men zich gedwongen voelt in reactie op een dwanggedachte.
De gedragingen of mentale bezigheden zijn gericht op het voorkómen of verminderen van het lijden, of op het voorkómen van een bepaalde gevreesde gebeurtenis of situatie. De gedragingen of mentale bezigheden tonen echter geen realistische samenhang met hun doel of ze zijn buitensporig.
Inhoudelijk zijn compulsies onder andere te onderscheiden in:

controleren en geruststelling vragen,
schoonmaken en wassen,
symmetrie handhaven en ordenen (o.a. tellen),
overmatig bidden,
en hamsteren of verzamelen

©http://www.trimbos.nl/default4633.html?back=1
Delen:
Serenity
Serenity dec 4 '11
Beetje herkenbaar *grinnik*
L'arbre de vie
L'arbre de vie dec 5 '11
Ik zou zeggen: mensen die hier last van hebben, ga eens in 'regressie' en zoek uit waar die gedachten, gevoelens, handelingen, nou eigenlijk voorstaan en ga het uitwerken in jezelf.

In regressie kom je tot de kern van een klacht in jezelf, kun je kijken waar dit begonnen is (in dit leven of een vorig leven), zodat je de patronen gaat ontraffelen. Wat is er gebeurd dat je handelt zoals je handelt, wat is de overtuiging en de emotie hierbij, waar heet het zich in het lichaam vastgezet. Vervolgens kun je dit transformeren en die transformatie verankeren in jezelf. Een effectieve methode om 'issues' uit te werken.
Serenity
Serenity dec 5 '11
Dank je wel L'arbe de vie, daar kan ik wel wat mee. laugh
L'arbre de vie
L'arbre de vie dec 5 '11
Cool Serenity! Graag gedaan en Veel plezier op de 'ontdekkingstocht' hihi:D
L'arbre de vie
L'arbre de vie dec 6 '11
Boekentip voor Zelfreflectie:

Handboek Chakra psychologie. Zelfverwerkelijking in zeven stappen.
Door: Anodea Judith

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki