Loading...
nl

De grote pyramide

JulienMoorrees
JulienMoorrees aug 25 '03
Eén van de zeven wereldwonderen is ongetwijfeld de Grote Piramide van Cheops in Egypte. Vele eeuwen heeft men geraden naar de diepere betekenis van de grote piramide.
Let wel het gaat dus over deze ene piramide omdat al de andere over de gehele wereld en ook die in Egypte kleiner zijn en niet hetzelfde gangenstelsel hebben en er nooit een mummie in is gevonden.
Waarom in dit boek een hoofdstuk over de piramide? Wel, omdat er zoveel geheimen aan verbonden zijn en het één groot raadsel is en er verschillende theorieën over zijn, waarvan er één is dat het een tempel van God is waarin de gehele geschiedenis van de mensheid in is af te lezen, maar nog niet één theorie is er bewezen.
Het verhaal als zou het de graftombe van de farao zijn is inmiddels een fabeltje gebleken. In vele piramides werden mummies gevonden maar die hadden dan ook een ander gangenstelsel en waren veel kleiner en er waren geschriften (hiërogliefen) in de grafkamers met de naam en beschrijving van de farao en vele schatten.
Dit alles is dus in de grote piramide niet aanwezig. Deze piramide is één van de vreemdste en geheimzinnigste bouwwerken die er bestaan.
Wat is het geheim van deze gigantische piramide en welke rol speelt de vorm ervan. De eerste schrijver over de piramides was de Griek Herodotus zo'n 2450 jaar geleden. Hij bezocht de piramides en sprak veelvuldig met de toenmalige priesters om informatie te verzamelen. Hij schreef toen hij voor de toen nog in goede staat verkerende piramide stond:

Volgens de priesters zou Egypte een goed bestuurd en zeer welvarend land zijn geweest, maar toen werd Cheops koning en die had het land in de grootst mogelijke ellende gestort.
Hij begon met alle tempels te sluiten en alle offers te verbieden, vervolgens dwong hij alle Egyptenaren, voor hem te werken. Sommigen kregen tot taak om uit de steengroeven in het Arabisch gebergte stenen aan te slepen naar de Nijl. Als die stenen dan op vaartuigen naar de overkant van de rivier gebracht waren,
hadden anderen de opdracht ze in ontvangst te nemen en verder te slepen naar het zogenaamde Libische gebergte.
Daaraan werkten telkens 100.000 mannen gedurende drie maanden. Tien jaren lang duurde de beproeving van het volk voor het aanleggen van de weg, waarover ze de stenen moesten slepen, en die weg alleen is mijns inziens een werk, dat van niet minder gewicht is dan de bouw van de piramide zelf.
Tien jaren verstreken er dus met de aanleg van de weg en van de ondergrondse vertrekken. Twintig jaren echter duurde de bouw van de piramide zelf, die is gebouwd van gepolijste stenen, die prachtig aan elkaar sluiten en geen van de stenen is kleiner dan dertig voet. (1 voet was in die tijd ca. 31cm)

Even verderop in zijn reisverslag maakt Herodotus melding van de kosten van de bouw van de piramide:

"Op de piramide staat in Egyptische letters aangegeven hoeveel er werd besteed aan rammenas, uien, en knoflook voor de arbeiders. Naar ik mij duidelijk kan herinneren, zei de tolk die de inscriptie voorlas, dat daaraan 1600 talenten zilver ( 1 talent zilver woog ongeveer 26 kilo ) werden uitgegeven.
Als dat waar is, hoeveel moet er dan niet zijn uitgegeven aan gereedschappen, voeding en kleding van de arbeiders? Over de farao Cheops vertelde men mij het volgende.
Hij zou tot een dergelijke graad van verdorvenheid gekomen zijn, dat hij uit geldgebrek zijn eigen dochter in een publiek huis plaatste en haar gelastte een bepaalde som te verdienen.
Zij bracht inderdaad de door haar vader geëiste som bijeen, maar omdat ze het plan had ook zelf een monument na te laten, verzocht ze ieder, die bij haar kwam om haar één steen te schenken.
Van die stenen zou de piramide gebouwd zijn, die in het midden staat van de drie voor de grote piramide.

Deze piramide wordt door de Grieken niet voor niets één van de zeven wereldwonderen beschouwd. En terecht, want voor deze kolossale 'graftombe' werden niet minder dan 2.300.000 steenblokken van zo'n kubieke meter per stuk gebruikt. En iedere blok weegt maar liefst.... 25 ton! In onze tijd is de piramide nog zo'n slordige 137 meter hoog
( hij moet ongeveer 149 meter zijn geweest ) en meet iedere basis-zijde 230 meter....Vergeleken met dit bouwwerk van farao Cheops zijn de Dom van Utrecht en de Parijse Notre Dame maar zielige steenhoopjes. Het is overigens ook nog steeds een raadsel hoe zij de piramides precies op de Noord-Zuid lijn hebben kunnen plaatsen terwijl er toen nog geen kompas bestond. En zo staan alle piramides langs de Nijl.
Ook onverklaarbaar is het feit dat alle piramides aan de Westoever van de Nijl staan. De geleerden van nu, Egyptologen en archeologen, weten ondertussen door geologisch onderzoek en door met sonargeluid de bodem te onderzoeken, dat alleen aan de Westkant van de Nijl er een rotsbodem is en aan de Oostkant alleen maar zand.
En op zand bouw je toch geen piramide van vele miljoenen tonnen gewicht. Maar, hoe wisten de Egyptenaren dat ?
Ook zijn er nooit gereedschappen gevonden door archeologen. Als er honderd-duizend mensen aan hebben gewerkt, dan moeten er toch sanitaire voorzieningen zijn geweest maar ook daar is nog niets van teruggevonden.
Als men de stenen blokken per schip vervoerd heeft, moeten er toch wrakken van schepen gevonden kunnen worden maar er zijn ook geen overblijfselen van teruggevonden.
Er zijn schattingen van 2500 tot 4000 jaar dat de piramide oud zou zijn. Ook heeft Edgar Cayce de helderziende voorspeller en het grootste medium ter wereld, gezegd dat niet de Egyptenaren maar de Atlantiërs de piramide gebouwd hebben en meer dan 10.000 jaar geleden.
Volgens Cayce werd de piramide niet gebouwd als graftombe, maar als opslagplaats voor de geschiedenis van de mensheid vanaf het allereerste begin tot het jaar 1998.
Deze geschiedenis zou geschreven zijn in de taal van de wiskunde, (wetenschap die zich rekenschap geeft van de eigenschappen der ruimte en der getallen) de geometrie (meetkunde) en astronomie (sterrenkunde).
Vele mystici hebben op alle denkbare manieren getracht het geheim aan de Grote Piramide te ontfutselen. Ze zochten en zoeken het in hogere sferen, geheimzinnige beloften en voorspellingen, die in de massa stenen verborgen zouden liggen. Er hebben mensen in de piramide geslapen, die later in volle ernst verklaarden dat ze met
allerlei farao's hadden gesproken.... En volgens sommigen zouden de geschiedenis en de toekomst van de mensheid aan de hand van de afmetingen van de piramide kunnen worden afgeleid.

Van een afstand bezien maakt de Grote Piramide de indruk dat hij voor het grootste deel intact is gebleven. Maar wanneer we dichterbij komen zien we dat hij erg heeft geleden door de elementen en door plunderaars.
Een tiental lagen stenen en de deksteen, die wellicht van graniet was gemaakt, zijn van de top verwijderd. De gehele laag Tura kalksteen, met uitzondering van een paar stukken bij de basis, zijn van de driehoekige zijden gesloopt.
In de noordkant is een grote opening gehakt, vlak onder de oorspronkelijke ingang. Volgens een overlevering van de Moslims werd deze opening in de tweede helft van de negende eeuw gemaakt, omdat men meende dat er verborgen schatten waren in de piramide.
Vervolgens werd het een overvloedige en handige steengroeve waaruit men de voorraad stenen haalde die nodig was voor de bruggen, muren, huizen en andere gebouwen in de buurt van Giza en Cairo.
De moderne wetenschap heeft nog een ander raadsel ontdekt, de archeologen hebben nooit nauwkeurig kunnen berekenen hoeveel stenen hij bevat. De ene zegt 2.300.000 en de ander zegt weer 2.500.000 en het gewicht van de stenen loopt volgens de schattingen van 2.5 voor de kleinste tot 70 ton voor de grootste stenen.

Geen enkel bouwwerk ter wereld, dat zo vaak en zo zorgvuldig is opgemeten en onderzocht als de piramide van Cheops, heeft zulke grote afwijkingen getoond in de registratie van de maten.
Het enige vaststaande feit, dat over de piramide bekend is, is dat de volmaakt gehakte granieten en kalkstenen blokken ( tot op 0,025cm nauwkeurig ) zo perfect aaneensluiten, dat de voegen nooit meer dan 0,05cm breed zijn.
De ingang van de piramide bevindt zich aan de noordzijde, verticaal gemeten op een hoogte van 16,5 meter boven de grond, bijna precies in het midden. Van de ingang leidt een gang van iets meer dan 90 vierkante meter naar een onafgemaakte kamer, met een hoek van iets meer dan 26 graden.
In de vloer is een vierkante kuil gehakt, en de ruwe muren van het vertrek lijken op een steengroeve. In de zuidkant van het vertrek is een onvoltooide ingang naar een blinde gang.
De aanwezigheid van deze gang doet de archeologen vermoeden dat, als het oorspronkelijke plan geheel zou zijn uitgevoerd, er zich achter de eerste, een tweede vertrek zou bevinden, en beide vertrekken door deze blinde gang verbonden zouden zijn.
Toen Herodotus in het midden van de vijfde eeuw v. Chr. Egypte bezocht werd hem verteld dat onder de piramide gewelven werden gebouwd op een soort eiland, dat omgeven was door water dat werd aangevoerd uit de Nijl. Op dit eiland zou het lichaam van Cheops liggen.
Hiervan is echter nog geen spoor gevonden, en de archeologen achten het niet waarschijnlijk dat het er ooit is geweest.
Nog een probleem is hoe ze blokken van zo'n 200 ton op schepen hebben vervoerd. De boten zouden dan wel heel erg groot moeten zijn om een dergelijk gewicht te kunnen dragen. Een dergelijk schip of restanten ervan zijn ook nooit gevonden.
Dan is er ook nog het probleem van het in en uitladen van de blokken in of op het schip. Zelfs nu in deze tijd is het met de huidige techniek niet mogelijk om stenen blokken van 200 ton in schepen te laden en te verplaatsen. Men heeft dit in de 60er jaren geprobeerd toen de Assoean-dam gebouwd werd en men nog verschillende tempels en monumenten voor het komende water wou redden.
Men heeft de grootste blokken van nog geen 200 ton moeten halveren. En men heeft zodoende een klein aantal bouwwerken niet kunnen redden.
Het is mogelijk dat er voertuigen met wielen zijn gebruikt maar ook daar zijn weer geen bewijzen voor gevonden. Er zijn wel afbeeldingen gevonden, maar die zijn uit een veel latere tijd, waarbij stenen blokken op een slee, voortgetrokken door vele mannen, te zien is.
Zo zijn er zoveel vragen, zoals waar haalden zij dan al dat hout vandaan, die nog steeds onbeantwoord zijn. Ook over het aantal mensen dat aan de piramide zou hebben gewerkt zijn vele theorieën.
Als u hier allemaal meer van wilt weten moet u de boeken maar lezen want ook hier zou ik weer een heel boek over kunnen schrijven.
Zoals ik in het begin al zei is er ook een theorie uit 1850 van een
zekere John Taylor die de opvatting heeft geopperd dat de Grote Piramide van Cheops werd gebouwd door een ras van niet-Egyptenaren onder leiding van God.

Een expert op het gebied van oude religieuze gebruiken, M.P. Hall, veronderstelt in zijn boek, dat de piramide werd gebouwd door de overledenen van Atlantis, het verzonken continent. Sommigen nemen aan dat de leidende wetenschappers van de beschaving van Allianties zich bewust waren van een naderende ramp en, om de schatten en kennis van hun tijdperk voor verwoesting te vrijwaren, naar andere landen emigreerden.
Dit verklaart ook waarom er in andere delen van de wereld piramides staan. Een van die landen, aldus de theorie van Hall, was Egypte, waar de Atlantiërs hun wetenschappelijk centrum vestigden, en in navolging van hun inheemse tempels, in piramidevorm bouwden.
In deze wetenschaps-centra verborgen zij hun geheimen, in symbolische taal, die alleen konden worden ontdekt door degenen die de kennis en het gebruik van deze heilige wetenschap waardig waren.
In zijn hoofdstuk getiteld "De inwijding van de Piramide", merkt Hall op dat het heel onwaarschijnlijk is dat de Egyptenaren de piramides hebben gebouwd, omdat op de binnenmuren geen inscripties, tekeningen en andere symbolen voorkomen, die meestal bij de koninklijke versierselen hoorden.
Zo stelt hij ook dat de Grote Piramide vóór de Zondvloed gebouwd kan zijn. Hij baseert dat op de vele zeeschelpen die aan de voet ervan gevonden zijn. Ook het grote beeld voor de piramide's, de sfinx vertoont een slijtage die duid op water dat tot een bepaalde hoogte heeft gestaan omdat het hooft die slijtage niet vertoont. Ook verondersteld Hall, dat in de tijd van de kalief van Mamoen, rond het jaar 820, de buitenste dekstenen nog intact waren.
Hij leidt dit af uit het feit dat de arbeiders van de kalief een glad glanzend oppervlak vonden zonder een spoor van een ingang. Zij hebben er zelf een in het midden van de piramide gegraven om zodoende naar vermeende schatten te kunnen zoeken.
Belangwekkend is dat alle dekstenen, op twee na, thans verdwenen zijn. De meeste archeologen vermoeden dat ze zich over heel Cairo verspreidt, in de muren van moskeeën en paleizen bevinden,
bijgesneden en opnieuw gepolijst. Volgens Hall is de piramide het zichtbare verbond tussen de Eeuwige Wijsheid en de wereld. Zowel piramiden als grafheuvels zijn voorlopers van de "Heilige Berg" of de "Hoge plaats van God". Zo geeft hij allerlei betekenissen voor de hoeken, de basis, de noordzijde, enz.
Volgens zijn theorie was de Grote Piramide de 'eerste tempel der mysterie', het eerste bouwwerk dat moest dienen als bergplaats voor de geheime waarheden die de vaste basis vormen van alle kunsten en wetenschappen.
De piramide is volgens hem, en ook volgens vele mediums een inwijdings-tempel geweest. Hall was er van overtuigd dat er een kamer in de piramide moest zijn waar de inwijding plaatsvond en dat die zeker, eens, ontdekt zou worden. Dit is inderdaad gebeurd in het begin van onze eeuw en deze kamer wordt nu de 'koningskamer' genoemd.
Hier moet ook worden opgemerkt dat Atlantis, het zogenaamde verzonken continent, dat volgens Hall de geboorteplaats is van de bouwers van de grote piramide, meer is dan het product van de verbeelding van een aantal mystici.
Het wordt zelfs beschreven door Plato die Atlantis beschreef als Poseidonis. Plato zei ook dat op het hoogtepunt van de beschaving van Atlantis de goden wandelden met de mensen.
Zo schreven anderen ook dat de koningskamer een plaats was waar men uit zijn lichaam kon treden in de doodstrance van de inwijding, om naar de plaats van herkomst terug te keren, dat wil zeggen naar de geestelijke wereld.
Helaas is van deze theorie ook tot nog toe geen enkel bewijs gevonden. Het dichtst bij een ooggetuigenverslag komt nog de beschrijving van dr. Paul Brunton, in zijn boek, van zijn ervaringen tijdens de nacht die hij heeft doorgebracht in de koningskamer van de Grote Piramide. Hij schrijft:

" Er heerst een vreemde dodelijke kou die door merg en been dringt." Al wat er in de koningskamer staat is een lege granieten kist zonder deksel en de kamer is maar heel klein. En de gang naar de koningskamer is ook zo klein dat er nooit een granieten deksel door zou hebben gekund als die er al ooit geweest is. De theorie dat de deksel van de kist ( sarcofaag ) zou zijn gestolen tegelijk met de mummie van Cheops is ook een fabeltje daar
dit onmogelijk is en van de deksel of de mummie tot op de dag van vandaag nog nergens op de wereld enig spoor aanwezig is.

Dr. Brunton vertelt dat bij het binnentreden van de koningskamer hij naast de grote kist een marmeren plaat vond, die overigens precies noord-zuid is gericht.
Hij had zich met drie dagen vasten voorbereid op zijn nacht in de piramide. Dit, verklaarde hij, maakte zijn geest ontvankelijker voor het ervaren van het fenomeen in de piramide, zoals beschreven door Hall, Merry en anderen.
Dr. Brunton, die met zijn rug tegen de grote kist geleund stond, besloot zijn zaklantaarn te doven. De atmosfeer in de kamer, was duidelijk 'mediamiek'. Er hing iets in de lucht.
Een onbekende negatieve geest maakte zich kenbaar. Dr. Brunton moest zich verzetten tegen een sterke aandrang om de kamer te verlaten en het experiment te beëindigen. Maar hij dwong zich stand te houden, in weerwil van de groteske en misvormde wezens die in de kamer rond fladderden en vlogen, en een aanval deden op Bruntons gezonde verstand.
Hij had al zijn moed nodig om zijn steeds groeiende angst te overwinnen. De combinatie van duisternis en negatieve geesten bracht hem tot de vaste overtuiging dat hij nooit meer een nacht in de Grote Piramide zou doorbrengen.
Toen, even snel als hij was opgekomen verdween de negatieve sfeer weer. Eerst voelde hij het ontstaan van een vriendschappelijke atmosfeer in de kamer. Daarop zag hij twee figuren die leken op hogepriesters. Plotseling hoorde hij in zijn hoofd de woorden van een van de priesters.
De priester vroeg Brunton waarom hij was gekomen en of de wereld van de stervelingen hem niet voldoende was. Brunton antwoordde: "Nee, dat kan niet." De priester antwoordde: "De weg van de droom zal u weg voeren van het redelijk verstand.
Sommigen zijn die weg gegaan en zijn waanzinnig teruggekomen. Ga nu, terwijl u nog tijd hebt, en volgt het pad dat bestemd is voor de voeten der stervelingen."
Brunton hield vol dat hij moest blijven. De priester die tegen hem had gesproken draaide zich om en verdween. De andere priester vroeg Brunton op de kist te gaan liggen, net als de ingewijden van vroeger. Hij ging op de kist liggen en plotseling voelde hij een grote
kracht. Een paar seconden later zweefde hij buiten zijn lichaam. Hij bevond zich in een andere dimensie van minder spanning en stress. Hij zag een zilveren glans ( het zilveren koord ? ) die zijn nieuwe lichaam verbond met het lichaam dat op de kist lag. Hij werd zich bewust van een gevoel van vrijheid.
Later was hij samen met de tweede priester, diegene die Brunton vertelde dat hij moest terugkeren, met een boodschap: "Weet, mijn zoon, dat in deze oude tempel de verloren archieven liggen van de vroegere rassen van de mensheid en van het Verbond dat ze hebben gesloten met de Schepper via een van Zijn grote profeten. En weet, dat uitverkoren mensen uit de oudheid hier werden gebracht, waar hun dit werd getoond, zodat zij zouden terugkeren tot hun medemensen en het grote geheim in hun leven houden.
Luister naar de waarschuwing dat als de mensen hun Schepper verzaken en hun medemens met haat bezien, zoals de prinsen van Atlantis, in wier tijd deze piramide werd gebouwd, zij vernietigt zullen worden door het gewicht van hun eigen zonde, zoals ook de Atlantiërs werden vernietigd."

Toen de priester ophield met spreken bevond Brunton zich plotseling weer terug in zijn lichaam. Hij vond het hinderlijk en plomp vergeleken met het lichaam dat hij zojuist had bewoond. Hij stond op, trok zijn jasje aan en keek op zijn horloge. Het was precies middernacht, het uur dat gewoonlijk wordt geassocieerd met vreemde gebeurtenissen.
Zijn onderbewustzijn had hem een poets gebakken. Brunton, die de humor er van inzag, lachte. Toen het ochtend werd begaf hij zich naar de uitgang. Toen hij buiten kwam keek hij op naar de zon en dankte zwijgend voor zijn licht.

Helaas is het niet mogelijk het experiment te herhalen daar de Egyptische autoriteiten slechts bij hoge uitzondering toestemming geven om een nacht in de piramide door te brengen.

Zo bestaat er ook een Egyptisch Dodenboek en dit manuscript, dat in een museum ligt, wordt geacht te zijn geschreven rond 1500 v. Chr. Het is een ritueel boek voor het conserveren van de doden,
met gedetailleerde instructies voor het gedrag van de ontlichaamde geest in het Land van de Goden.
Ook hier zijn weer meningsverschillen over want andere vertalen het boek als: "Het boek van het Grote Ontwaken." Anderen zien het weer als de inwijdingsriten waaraan men zich moest onderwerpen om zodoende kennis te bekomen van een geheime organisatie die alle wereldlijke kennis verkreeg die de gewone burger niet had.
De geleerden geloven thans dat de tekst van het dodenboek de sleutel kan zijn die nodig is om de thans ondoorgrondelijke geheimen van de Grote Piramide te ontfutselen.
Veel beroemde religieuze figuren en oude filosofen, onder wie Mozes, Jezus Christus, en Paulus, hebben persoonlijk erkent, of dit is door anderen betuigd, dat ze hun wijsheid hadden verkregen door de Egyptische inwijding.

Ook uit de verklaringen van de Hypnose-regressie komen dergelijke verhalen evenals uit de gesprekken die gevoerd worden met de overledenen door de mediums en er boeken over hebben geschreven.
Zo schrijft Jozef Rulof, althans zijn gids door hem, dat hij ook een hoge priester is geweest in een vorig leven in zijn boek " Tussen leven en dood "

De Grote Piramide wordt door sommigen beschouwd als de almanak van de tijdperken en de kroniekschrijver van de geschiedenis van het verleden, het heden en de toekomst. In het boek "De Grote Piramide: zijn boodschap" beschrijven twee deskundigen in hoeverre de grote piramide werd gebouwd om in details overeen te komen met de Piramide allegorie (zinnebeeldige voorstelling) van de Bijbel.
Ze leiden bijbelse dagtekeningen af uit de afmetingen binnen de holten van de Grote Piramide en zeggen dat ze de data hebben vastgesteld van talloze bijbelse gebeurtenissen, zoals de geboorte van Christus en de kruisiging.

Verder wil ik hier nog vermelden dat de grote piramide geen topsteen heeft en waarschijnlijk nooit een heeft gehad omdat er eenvoudigweg geen steen op past. Geometrisch gezien althans omdat de afmetingen van de top niet kloppen.
Verder heeft men in Egyptische maten het aantal lagen stenen geteld en dat komt weer overeen met iets en om de tien lagen verschuift de
volgende laag weer iets ook weer met een bedoeling, en als men de omtrek meet dan komt dat weer ongeveer overeen met de afstand
van de aarde tot de maan en zo heeft men door metingen de afstand van de aarde tot de zon kunnen meten en zo kan ik wel door gaan, het komt er op neer dat alle natuurkundige maten en toestanden af te lezen zijn aan de piramide.
Astrologisch gezien is het ook een wonder want als men bijvoorbeeld de schuinte van de hoofdgang door zou trekken in de ruimte komt men precies bij de Poolster uit. Ook zijn er enkele gangetjes van zo'n 20 x 20 cm die schuin omhoog lopen en die denkbeeldig doorgetrokken naar de ruimte uitkomen bij het sterrenbeeld Orion. En zo zijn er nog veel meer frappante ontdekkingen gedaan.
Wat dacht u bijvoorbeeld van het fenomeen dat toen de piramide nog een witte deklaag had hij in het midden van de zomer op een bepaalde dag tijdens de zonnewende in plaats van een schaduw, een weerspiegeling gaf te zien in de vorm van ....een kruis!
Dit werd ontdekt en gefotografeerd met behulp van een sportvliegtuig dat er boven vloog. Momenteel is er een Japans team deskundigen met de allernieuwste sonar en laserapparatuur op zoek naar eventuele geheime kamers.
Nogmaals de piramide van Cheops is nog steeds één groot mysterie.

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik nog een fenomeen beschrijven dat verbonden is met de piramide. Het betreft de piramide-kracht of energie.
Zoals ik al in het begin vermelde ontdekte de Franse onderzoeker Bovis dat verdwaalde en daardoor gestorven dieren in de piramide vanzelf mummificeerde ondanks de hoge vochtigheidsgraad.
Bovis maakte een exact model op schaal van de piramide van Cheops en plaatste het, net als het origineel, met de grondlijnen precies noord-zuid, oost-west. Binnen in het model, op éénderde van de hoogte, plaatste hij een dode kat. Het lijk mummificeerde en hij besloot dat de piramide snelle uitdroging bevorderde.
Het verslag van deze ontdekking trok de aandacht van Karel Drbal (dit is geen typefout) een radiotechnicus in Praag, die de experimenten herhaalde met een aantal lijken van dieren en tot de volgende conclusie kwam:
"Er bestaat verband tussen de vorm van de ruimte van de piramide en de fysische, chemische en biologische processen die plaatsvinden binnen die ruimte.
Als wij gebruik maken van de juiste vormen, moeten wij in staat zijn deze processen te versnellen of te vertragen."
Drbal herinnerde zich dat volgens een oud bijgeloof een scheermesje bij maanlicht bot wordt. Hij legde er een onder zijn miniatuur piramide, maar er gebeurde niets en hij schoor zich verder met het mesje tot het bot was. Toen legde hij het terug onder de piramide. Het mesje werd weer scherp.
Goede scheermesjes waren in veel Oost-Europese landen schaars en erg duur, daarom trachtte Drbal een patent te verkrijgen op zijn ontdekking. In eerste instantie werd dit geweigerd omdat men dacht dat het onzin was totdat de voorzitter van de octrooiraad het zelf uitprobeerde en ontdekte dat het bleek te kloppen.
Het octrooi werd verleend onder nummer 91304 van de Republiek Tsjecho-Slowakije en weldra begon een fabriek kartonnen miniatuur piramides te produceren. Later werden ze van kunststof gemaakt.
De scherpe rand van een scheermesje vertoont een kristalstructuur. Dit was te zien onder de elektronenmicroscoop één miljoen maal vergroot. Kristallen zijn haast levend te noemen, want er treed groei op. Als het scheermesje bot is betekend dit dat een aantal kristallen van de rand die slechts één laag kristallen heeft, is afgesleten.
En om nu kort te gaan, het blijkt dat in de piramide de kristallen weer aangroeien en zodoende het mesje weer scherp maken. Op grote schaal ging men dit natuurlijk uitproberen en uit de resultaten van duizenden proeven blijkt dat een en hetzelfde scheermesje i.p.v. twee of drie keer te kunnen gebruiken het op deze manier.... 200 tot 400 keer te gebruiken is.
De scheermesjes fabriek van Wilkinson heeft tenslotte het octrooi voor vele miljoenen opgekocht en dit is nu in hun bezit omdat dit natuurlijk een bedreiging was voor hun bedrijf.
De miniatuur piramides worden nu niet meer gemaakt ! Maar dat neemt niet weg dat u er zelf niet een kunt maken. Er zijn diverse beschrijvingen van en ik heb er zelf ook gemaakt van karton. Ik heb zelfs het KNMI in De Bilt gebeld om de juiste noord-zuid richting te kunnen bepalen.
Mijn experimenten met de kartonnen piramides hebben echter geen resultaat opgeleverd daar de omstandigheden in ons huis niet ideaal zijn volgens de boeken. Ik heb er een stukje rosbief gedurende enkele dagen onder gelegd en bemerkte wel dat het vlees niet begon te stinken of te rotten en dat het net een stukje leer werd.
Het schijnt zelfs zo te zijn dat levensmiddelen een betere smaak krijgen en net zo lang of langer vers blijft dan in een koelkast.
Ook heeft men in Amerika een hospitaal in de vorm van een piramide gebouwd en men zegt dat patiënten op eenderde van de hoogte sneller genezen dan op andere hoogten binnenin het piramidegebouw.
Ook worden er genezingen gemeld door onder een piramide plaats te nemen. Zo worden er vele experimenten gedaan die op de dag van vandaag nog steeds plaats vinden. Men vermoedt nu dat we hier met kosmische stralen te maken hebben die door de piramide worden opgevangen en versterkt.
Zou dit weer voor een revolutionaire ontdekking kunnen zorgen voor de toekomst? Ook bij Jomanda in Tiel zijn kleine piramide's te koop die weer goed zouden zijn voor bepaalde ziektes

Zo wordt de aarde constant gebombardeerd door kosmische energieën waarvan wij het bestaan en de eventuele gebruiks-mogelijkheid nog niet kennen. Dat belooft nog wat voor de toekomst.


----
http://members.home.nl/mvandendries/index.html
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki