Loading...
nl

Beelddenkers

Enigma
Enigma jul 13 '12
Voor mensen met Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, ADD, PD NOS, Autisme is het reguliere onderwijs een crime.

Eigenlijk zouden er 2 vormen van onderwijs gegeven moeten worden.
Het verbale (huidige) en het visuele (beeld denken).

Dyslexie en dyscalculie betekent niet dom.
Vaak gaan deze beperkingen samen met meer of hoogbegaafdheid.
Het word soms laat opgemerkt, doordat deze kinderen hun fouten compenseren met hun intelligentie.

Gezegd wordt dat Albert Einstein dyslexie had: hij leerde pas praten op vierjarige leeftijd, en hij kon pas lezen toen hij 9 jaar oud was. Toch is hij één van de beroemdste geleerden.
Dyslexie (of dyscalculie) zegt dus niet dat je minder goed kunt leren! Je kunt wel zeggen dat je op een andere manier leert dan de meeste mensen, waardoor je met bepaalde zaken meer moeite kunt hebben. Maar vergis je niet: net als Einstein zul je gaan ontdekken dat je ook heel veel talenten hebt. Deze zijn alleen niet altijd zo makkelijk te ontdekken door de wijze waarop de lesstof op school wordt aangeboden.

De school biedt de lesstof namelijk verbaal aan. Dit werkt voor 95% van de leerlingen, maar niet voor de 5% leerlingen die visueel (in beelden) leert. Bijles helpt vaak onvoldoende omdat de leerstof opnieuw verbaal wordt aangeboden.

De methode “ik leer anders” leert je hoe je informatie kunt vertalen naar beelden. Ideaal om de lesstof goed te kunnen volgen.

De methode is voor wie problemen heeft met:
* Taal: spellen, lezen
* Rekenen: tafels, plus en min sommen
* Onthouden van informatie
* Concentratie: snel afgeleid
*Organisatie, planning en/of klokkijken

Dyslexieverklaring
Een dyslexieverklaring is een officiële verklaring dat iemand dyslexie heeft en welke maatregelen nodig zijn. Lees meer...

Beelddenken
Mensen met dyslexie en/of dyscalculie zijn over het algemeen beelddenkers.
Dit betekent dat je primair denkt met je rechter hersenhelft. Helaas heeft een dominante rechter hersenhelft vaak een zwakkere linker hersenhelft tot gevolg.

Misschien heb je moeite met leren, last van impulsief gedrag, weinig tijdsbesef, dyslexie enzovoorts. Laat je niet ontmoedigen, want beelddenken is ook een gave!

Ritme
Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft.
Ruimtelijk inzicht
Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.
Denken vanuit totaalbeeld
Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet worden onderbouwd.
Verbeelding
Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen.
Beleving
De wereld niet beredeneren maar beleven!
Geweldige fantasie
Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.
Kleur
Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.


Bron: http://www.beter-leren.nl/BETER-LEREN.NL/dyslexie.html
Delen:
Enigma
Enigma jul 13 '12
DYSCALCULIE.

Dit is een stukje tekst van een informatieve site over dyscalculie en andere beperkingen.
Als je hier een vermoeden van hebt bij kinderen (soms word het door scholen niet opgemerkt, of het komt pas op latere leeftijd aan het licht), neem dan contact op met een Orthopedagoog in je omgeving.
Dit voorkomt veel narigheid in het leer en het emotionele ontwikkeling proces van kinderen.

Dyscalculie is lang een miskend probleem geweest.
Kinderen die niet goed konden rekenen werden nog nogal eens als dom versleten en er was weinig begrip voor hen. Hiermee werd deze kinderen vaak tekort gedaan. Gelukkig weten we nu dat kinderen die problemen hebben met rekenen geen algemeen leerprobleem hoeven te hebben. En wanneer er sprake is van dyscalculie zij gebaat zijn bij aanpassingen. Toch blijft het erg afhankelijk van hoe scholen er mee omgaan en zijn er nog geen specifieke voorzieningen geregeld, zoals bij kinderen met dyslexie.

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een rekenstoornis die voor kan komen ondanks een normale intelligentie en voldoende onderwijs. We noemen het dyscalculie wanneer de technische basisvaardigheden van het rekenen niet automatisch verlopen en wanneer het om een hardnekkig probleem gaat. De meest gehanteerde definitie van dyscalculie is, dat het “een stoornis is die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat toepassen van rekenwiskunde kennis (feiten/afspraken) die blijvend zijn, ook na gedegen onderwijs”.
Kinderen met dyscalculie hebben dus geen tekort aan intelligentie of begrip. Zij hebben vooral problemen met het automatiseren van rekenfeiten, zoals tafels, getalnamen en sommen onder de twintig. Zij kunnen bijv. symbolen en cijfers in grote getallen niet goed en snel lezen. Tafels moeten iedere keer weer herhaald worden. Als aan kinderen met dyscalculie mondeling een ingewikkeld rekenprobleem wordt voorgelegd kan dit vaak heel goed besproken worden. Het lukt hen echter niet om het snel uit te rekenen.

Dyscalculie is niet hetzelfde als een algemeen rekenprobleem. Kinderen met een algemeen rekenprobleem hebben vaak ook een lagere intelligentie. Zij vinden het moeilijk om logische verbanden te leggen en rekenproblemen te beredeneren. Kinderen met dyscalculie kunnen wel een goede redenering geven voor het oplossen van een rekenkundig probleem. Zij missen echter de ‘gewone’ kennis die anderen zich spelenderwijs en vanzelfsprekend eigen hebben gemaakt. Hierdoor moeten zij steeds hun aandacht richten op procedures die door anderen ‘gewoon’ worden uitgevoerd.

Bron : http://www.bureaudidact.nl/dyscalculie_een_miskend_probleem.html
Enigma
Enigma jul 14 '12
Tweemaal speciaal laugh

Inleiding

We hebben er al op gewezen dat hoogbegaafdheid geen probleem is, maar het wel kan worden. We hebben er ook al op gewezen dat voorzichtigheid geboden is als er diagnoses gesteld moeten worden. ADHD, autisme, NLD, enz… zijn stoornissen die met hoogbegaafdheid verward kunnen worden omdat bepaalde kenmerken soms overeenkomen.

Maar wat ook kan voorkomen, is bijvoorbeeld dat iemand én hoogbegaafd is, én autisme heeft. Of hoogbegaafd is maar daarboven ook dyslectisch. Dit fenomeen heet ‘tweemaal speciaal’, en het vervelende hierbij is dat de stoornis de hoogbegaafdheid kan maskeren, en de hoogbegaafdheid de stoornis. Je krijgt schijnbaar te maken met een normaal kind, zonder problemen, dat zich eventueel al eens wat anders gedraagt, maar niet noodzakelijk opvállend anders. De problemen manifesteren zich misschien minder duidelijk, maar zijn er evengoed.
Sluit je ogen niet!

Laat ons beginnen bij het begin: de combinatie van hoogbegaafdheid met een leer- of ontwikkelingsstoornis IS MOGELIJK. En het is geen schande. Je kind heeft iets "extra" bovenop het hoogbegaafd zijn. Het maakt de boel alleen een beetje meer ingewikkeld. Blijkbaar kan een leer-of ontwikkelingsstoornis het hoogbegaafd zijn camoufleren (bv in een IQ test gaan onderpresteren), maar anderzijds kan hoogbegaafdheid ook de leer- of ontwikkelingsstoornis verstoppen, omdat het kind slim genoeg is om al van zeer jong strategieën ter compensatie van het probleem te ontwikkelen met als gevolg een zeer late diagnose van gezichtsproblemen, gehoorproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, NLD, ...

Belangrijk is dat je als ouder je ogen niet sluit. Dat je geen ontkenner wordt, die elk probleem aan hoogbegaafdheid gaat toeschrijven, tot je zelfs in de absurde situatie komt van het weigeren iets anders te laten testen, hoewel het voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van je kind duidelijk is dat niet álles door hoogbegaafdheid kan worden verklaard. Met zulk een houding doe je je kind tekort.

Het voornaamste is dat je als ouders en begeleiders blijft kijken naar het kind, en goed blijft afwegen wat wél, en wat niet herkenbaar is. En een test ter bevestiging of juist om iets helemaal uit te sluiten, is niet echt voor elk kind een ramp. Maar eveneens is hier weer een waarschuwing ivm. overdadig testen gepast. Het gaat er immers niet om het laatste detaillabeltje te kunnen plakken. Het gaat om aanpak: wat DOE je, hoe kan je dit speciale kind helpen, hoe kan je zorgen dat dit kind zich ten volle kan ontplooien. Hou in je achterhoofd dat een diagnose en testen slechts het middel zijn, en niet het doel.

De hamvraag blijft:

Hoe kunnen we DIT kind, met zijn/haar specifieke eigenschappen,
helpen opgroeien in een stimulerende omgeving,
die zijn/haar sterke kanten stimuleert
en zijn/haar zwakke kanten ondersteunt?

Hou die vraag in het achterhoofd als je testen bespreekt met de mensen die je kind hebben getest. Niet zelden moet je die vraag naar "wat DOEN we nu?" ZELF stellen. Vaak wordt er weliswaar een accurate beschrijving gegeven van je kind, maar stopt dan het gesprek. Stel dus desnoods de vraag naar aanpak zelf. Ga ervoor: die mensen moeten je kunnen helpen met praktische raadgevingen en tips om het leven met welke stoornis of probleem dan ook, een beetje aangenamer te maken. Laat je niet wegsturen met een diagnose alleen

Wees evengoed voorzichtig met dubbele diagnoses!

Soms is het heel moeilijk een verschil te maken tussen bepaalde problemen (ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, fysieke problemen) en de effecten van een niet aangepast aanbod in het onderwijs, of een onvoldoende begeleiding op andere vlakken van je hoogbegaafde kind. Zeker voor een tester die je kind slechts op basis van enkele uren test beoordeelt, soms in niet ideale omstandigheden (stress, al dan niet door de school- of thuissituatie, of gewoon de testomgeving), is het heel moeilijk het hele plaatje te zien. Indien je dus twijfelt, spreek daar dan over, en zoek desnoods extra informatie elders ook.

Er zijn voldoende voorbeelden gekend van kinderen die een initiële "diagnose" kregen van één of ander letterwoord, waarvan de symptomen verdwenen of sterk verminderden door een betere begeleiding, om voorzichtig te zijn.

Een interessant boek in deze context is: James T. Webb, Ph.D.; Edward R. Amend, Psy.D., Nadia E. Webb, Psy.D., Jean Goerss, M.D., Paul Beljan, Psy.D., and F. Richard Olenchak, Ph.D., Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults (ADHD, Bipolar, OCD, Asperger's, Depression, and Other Disorders), GPP (Great Potential Press), 2004, ISBN 0910707677

Bekijk het even bij de uitgever zelf: www.giftedbooks.com/misdiagnosis.html

Bron: http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/07_Probleemkind/7_tweemaal_speciaal.html

Nog een Link: http://www.hiq.nl/bd.php
Enigma
Enigma jul 14 '12
Kinderen en volwassenen met etiketjes zijn meestal hsp en beelddenkers.

Lezen op het web smile

Hier voorlopig wat links. stilaan proberen we één en ander ook in te leiden met een kleine tekst (misschien uw bijdrage?).

Omdat deze pagina steeds langer wordt, hier een kleine navigatiehulp. Klik op het onderwerp waarheen je wenst te springen:

Algemeen leerproblemen

ADHD en HB Obsessive Compulsive Disorder
Algemeen HB - Leerproblemen

Autisme(spectrum) en HB Hoogsensitief en HB
Dubbele diagnose echt of vals?

Gilles de la Tourette Dysorthografie
Dyslexie

NLD Meerdere problemen samen bekeken
Dyspraxie

Algemeen over leerproblemen:

Wat begripsomschrijvingen om te beginnen: http://members.chello.nl/...EI%20STOORNISSEN.htm

Ee interessant boek: Erik Verliefde, Ria Hermans, Geef me de tijd, kinderen met leerproblemen in de klas
Acco Leuven, 2000, ISBN 90-334-4614-2

www.pbs.org/wgbh/misunderstoodminds/
http://members.chello.nl/~f.princen/ALLERLEI%20STOORNISSEN.htm
www.letop.be/default.asp
http://www.hoagiesgifted.org/twice_exceptional.htm
http://www.susanwinebrenner.com/underachi.htm
www.uniquelygifted.org/
www.nldline.com/giftednl.htm
www.sengifted.org/articles_counseling/Webb_MisdiagnosisAndDualDiagnosisOfGiftedChildren.shtml
www.giftedbooks.com/aart_webb.html
http://www.giftedbooks.com/misdiagnosis.html
Lovekey, Deidre V., Different Minds: Gifted Children With AD/HD, Asperger Syndrome, and other Learning Deficits
Combinatie HB-andere zaken algemeenEen doos van pandora over dubbele diagnoses: www.uniquelygifted.org/

Ook eenheel interessante pagina over tweemaal speciaal (HB + leerprobleem) is het literatuuroverzicht van Hoagiesgifted

Een artikel over HB gecombineerd met enkele andere zaken: www.nldline.com/giftednl.htm

Echte of vermeende stoornissen? Toch even uitkijken!SENGIFTED over dubbele diagnoses (en soms foute dubbele diagnoses): www.sengifted.org/articles_counseling/Webb_MisdiagnosisAndDualDiagnosisOfGiftedChildren.shtml

Webb over foute diagnoses en dubbele diagnoses: www.giftedbooks.com/aart_webb.html

Een interessant boek in deze context waaraan Webb meewerkte: James T. Webb, Ph.D.; Edward R. Amend, Psy.D., Nadia E. Webb, Psy.D., Jean Goerss, M.D., Paul Beljan, Psy.D., and F. Richard Olenchak, Ph.D., Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults (ADHD, Bipolar, OCD, Asperger's, Depression, and Other Disorders), GPP (Great Potential Press), 2004, ISBN 0910707677

bekijk het even bij de uitgever zelf: www.giftedbooks.com/misdiagnosis.html of hier bij amazonADHD en HB

www.zitstil.be/
www.letop.be/default.asp
proto.thinkquest.nl/~jrc104/
www.docentenplein.nl/vakinfo0401/adhdjan.htm
www.antenna.nl/hersenstorm/
www.antenna.nl/hersenstorm/Literatuur.html
www10.antenna.nl/hersenstorm/Hoogbegaafdheid.html (tip!)
www.addresources.org/article_gifted_lovecky.php
www.addresources.org/article_giftedness_ADHD_neihart.php
add.miningco.com/library/bllongtermritalin.htm
www.pelsser.nl/lichamelijkeklachten.html
www.thomasarmstrong.com/
hoagiesgifted verzamelde heel wat info over HB+AD(H)D
borntoexplore.org/overexcite.htm
www.kpcgroep.nl/assets/Publication/391/Asset/3427/Publicatie%20downloaden%20(word).doc
www.teleacnot.nl/sites/jota-tv/adhd.html
www.balansdigitaal.nl/
www.adhd.nl/
www.smri.nl/researchers/sarah/
adhd.startpagina.nl/
http://www.associatedtherapists.com/announcemtastudy.htm
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0902/is_6_28/ai_67835324
http://www.breggin.com/mta.html
http://www.healthynh.com/index-fhc.php?expand=881#881
crw.boxofclue.com/tsfun/dsmiv-adhd.html
Enkele van deze sites kregen hier onder al een woordje uitleg... Stuur gerust uw commentaar op een site!Letop!: www.letop.be/default.asp

Taal: Nederlands
Land: België
Inhoud: Site van het platform voor ouderverenigingen rond leer- en schoolproblemen (gesteund door Koning Boudewijnstichting, Vlaamse gemeenschap en een privé sponsor). Voor wat betreft hoogbegaafdheid is voor deze site Bekina de partner (maar via het forum kan ook gewezen worden op het bestaan van anderen).
Waardering : Er is niet veel informatie op de site zelf te vinden rond hoogbegaafdheid (site is nog in een beginfase). Verder stuurt deze groep wel maandelijks een nieuwsbrief door als je dat wenst. Hierin staan zeker goede tips naar leermethoden, allerlei software, enz. Voorbeeld mei 2004: een link naar Leeswijzer, ontdekkend leren lezen voor kleuters, een handreiking en verrijkingstaken voor hoogbegaafde leerlingen enz.Een korte, praktische tekst over het verschil tussen een kind met ADHD en eentje met PDD in de klas hebben, met enkele "do's" en "dont's":

home.hccnet.nl/m.berkhof/referentie/artikelen/jufikwilwel.htmHoe maak je een onderscheid tussen ADHD en HB?

Kijk hier al eens: www.plato.caiw.nl/inform/pub0004.html#Hoe%20kunnen

Zit Stil: mooie site van de vereniging van ouders van kinderen met overbeweeglijkheid, aandachtsstoornissen en impulsief gedrag:

www.zitstil.be/Leerlingensite over ADHD: proto.thinkquest.nl/~jrc104/

Stichting Plato: Hoe ADHD en HB uit elkaar houden? www.plato.caiw.nl/inform/pub0004.html

Docentenplein: ADHD en HB: www.docentenplein.nl/vakinfo0401/adhdjan.htm

Hersenstorm: site rond ADHD: www.antenna.nl/hersenstorm/
waarop: boeken over ADHD: www.antenna.nl/hersenstorm/Literatuur.html

Rilatine: lange termijn effecten (artikel): add.miningco.com/library/bllongtermritalin.htm

Over ADHD en voeding: www.pelsser.nl/lichamelijkeklachten.html

Site dr Armstrong: www.thomasarmstrong.com/

Auteur van de idee "The mytho of ADD", die een lans breekt voor het loslaten van de idee van een stoornis ten voordele van een model van multiple intelligenties. Schreef er een aantal boeken over.

Theresa Gallager: borntoexplore.org/overexcite.htm legt een link tussen AD(H)D, ADD en hoogbegaafdheid. Ze ziet verbanden via de theorie van Dabrowski over "overexcitabilities".

Van kinderen, voor kinderen, over ADHD: proto.thinkquest.nl/~jrc104/

Handelingswijzer ADHD in voortgezet onderwijs:
www.kpcgroep.nl/assets/Publication/391/Asset/3427/Publicatie%20downloaden%20(word).doc

Teleac over ADHD: www.teleacnot.nl/sites/jota-tv/adhd.html
interessante basisinfo!

Balans, een vereniging van ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen: www.balansdigitaal.nl/

ADHD-land, kennispunt uit nederland rond ADHD: www.adhd.nl/

Site van Sarah Durson, www.smri.nl/researchers/sarah/

ADHD startpagina (Nl): startpagina met veel links: adhd.pagina.nl/

Boek: Lovekey, Deidre V. , Different Minds: Gifted Children With AD/HD, Asperger Syndrome, and other Learning Deficits

Autisme(spectrum)

Autisme
health.groups.yahoo.com/group/kinderenmetautisme/
www.ocautisme.be/
groups.yahoo.com/group/autisme-school/
home.iae.nl/users/jhjess/asperger/asphome.html
www.autismeonderzoek.nl/
within.autistics.org/aspies.html
www.autismevlaanderen.be/
www.autisme.be/
www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=autisme
perswww.kuleuven.ac.be/~u0030608/watauti/watauti.htm
Asperger
users.pandora.be/koen.nijs/
www.orthopedagogiek.com/autisme-asperger.htm
www.tonyattwood.com.au/
groups.msn.com/autismewereld/_homepage.msnw?&pps=k
www.pasnederland.nl
www.pasnederland.nl/thema/hoogbegaafd/
www.findarticles.com/cf_dls/m0HRV/3_24/77608136/p1/article.jhtml
Enkele van deze websites werden hier onder al van een woordje uitleg voorzien

SENvzw: steunpunt expetise netwerken. Website van het erkend steunpunt rond autisme, gedragsproblemen, personen met een niet aangeboden hersenletsel.
Vlaamse groep rond autisme (ook HB combi): health.groups.yahoo.com/group/kinderenmetautisme/
Nog een goeie site, vaak met goeie cursussen ook: www.ocautisme.be/
Groep speciaal rond onderwijs: groups.yahoo.com/group/autisme-school/
Op deze site staat de DSM IV op en andere methoden om autisme te diagnosticeren: home.iae.nl/users/jhjess/asperger/asphome.html
Een groep die vooral bezig is rond natuurlijke geneeswijzen en die verder wil kijken dan het stempeltje: www.autismeonderzoek.nl/
Een hele leuke: beroemde personen met (vermoedelijk) asperger:within.autistics.org/aspies.html
Autisme Vlaanderen: www.autismevlaanderen.be/

Autisme BE: www.autisme.be/

Doorkliksite link2be autisme: www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=autisme

Asperger-site van een volwassen man met Asperger: users.pandora.be/koen.nijs/

Informatief, en duidelijk gebaseerd op eigen ervaringen

Nog ééntje rond Asperger, van de site orthopedagogiek:
www.orthopedagogiek.com/autisme-asperger.html

Engelstalige site rond Tony Attwood die veel rondom asperger geschreven heeft: www.tonyattwood.com.au/

De msn groep rond T. Attwood: groups.msn.com/autismewereld/_homepage.msnw?&pps=k

PAS Nederland: www.pasnederland.nl

Taal: Nederlands
Land: Nederland
Inhoud
: site rond PAS (personen uit het autisme spectrum). Nederlandse site van de vereniging van hoog fyunctionerende volwasenen PAS.
Tip: artikel over Asperger syndroom en hoogbegaafdheid: www.pasnederland.nl/thema/hoogbegaafd/

L.M.Henderson, Asperger's syndrome in gifted individuals:

www.findarticles.com/cf_dls/m0HRV/3_24/77608136/p1/article.jhtml

KUL: perswww.kuleuven.ac.be/~u0030608/watauti/watauti.htm

Taal: Nederlands
Land: België
Inhoud:
Artikel over diagnose van autisme
Gilles de la TouretteVlaamse vereniging Gilles de la Tourette site: www.tourette.be/

Taal: Nederlands
Land: België
Inhoud: Site van de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette.
Tip: artikel over Hoogbegaafdheidn onderpresteren en Tourette:
www.tourette.be/ts/hoogbegaafdheid.shtml
Tip:
artikel over sensomotorische integratie, hoogbegaafdheid, hypergevoeligheid, HB:

www.tourette.be/ts/hoogbegaafdheid2.shtml
Tip: artikel over NLD: www.tourette.be/tsplus/nld.shtml

NLD

NLD.be: www.nld.be/

Artikel over NLD op de Gilles de la Tourette site: www.tourette.be/tsplus/nld.shtml

NLDline: www.nldline.com/

Handelingswijzers NLD:

www.digischool.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=3232
www.pobos.nl/downloads/artikelnld.pdf
home.quicknet.nl/qn/prive/laurinda/html/rekenvoorw_.html

VIQ-PIQ en NLD: verband of niet? www.nldontheweb.org/tanguay.htm

een ouder aan het woord: home.tiscali.be/martines_net/NLD/Index0.html

Dyslexie:

Caroline's dyslexiepagina: www.dyslexienet.nl/

Methode De Haan: www.abc-methodedehaan.nl/index.php: methode om met dyslexie om te gaan en de problemen te verkleinen.

Readregular: www.readregular.com/
Speciaal lettertype ontwikkeld voor dyslectici

Practijk lees- en spellingproblemen: www.remedialteaching.netmenu.nl/

Kuifje en dyslexie: een leuke CD-ROM voor kinderen om te leren omgaan met hun probleem.
www.ditt-online.org/CDRom-EN.htm

Pagina met enkele e-books over dyslexie: www.ditt-online.org/E-books.htm

Nederlandse site van een scholengroep in 's Hertogenbosch- dyslexie pagina
http://www.easy-site.nl/Digidact_C01/def...87&ItemID=0

DOT: Nederlandse test op dyslexie die een leerkracht in de klas kan afnemen

Het pakket bestaat uit 9 taaltestjes en een vragenlijst:
* een dictee (dyslecten maken meer fouten),
* fouten aanstrepen in een voorgelezen verhaaltje (ze herkennen minder fouten),
* dictee van onzinwoorden (ze kunnen minder makkelijk klanken omzetten in letters),
* letters invullen (ze hebben problemen met tweeklanken en letters die op elkaar lijken),
* fouten onderstrepen in een zelfgelezen tekst, een tekst overschrijven
(dyslecten slaan vaak woorden of zinsdelen over),
* vragen maken over een tekst waarvan ze niet wisten dat er vragen over zouden komen
(ze hebben een minder goed geheugen voor gelezen teksten),
* nog een dictee (maar nu met leenwoorden, die hebben andere regels dan Nederlandse woorden),
* verkleinwoorden maken (dyslecten hebben daar moeite mee),
* nog een keer fouten zoeken
* en ten slotte vragen beantwoorden over dyslexie.
Je kunt de resultaten blijkbaar via een dienst laten nakijken.

OCD: obsessive-compulsive disorder:

www.ocfoundation.org/ocf1010a.htm

Hooggevoelig:

www.hooggevoelig.nl/
http://www.hspvlaanderen.be
http://www.giftedservices.com.au/children.html#Dabrowski
http://www.todaysparent.com/behaviordevelopment/allages/article.jsp?content=362
http://www.antenna.nl/hersenstorm/Hypersensitiviteit.html
http://www.hoagiesgifted.org/dabrowski.htm
http://familyeducation.com/article/0,1120,59-25708,00.html
http://www.austega.com/gifted/articles/Mika_positivedisintegration.htm
http://borntoexplore.org/overexcite.htm
http://www.hsperson.com/
http://www.hsperson.com/pages/test_child.htm

Dyspraxie:

http://home.hetnet.nl/~gjmartens/
http://www.orthopedagogiek.com/dyspraxie.htm
http://www.dyspraxie.cjb.net/
Dyspraxis: een vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD)

Dysorthografie:

www.pravoo.com/dysortho.htm
Meerdere problematieken beschreven

WEBsite Orthopedagogiek.com: www.orthopedagogiek.com/rekenenstoornissen.htm

Taal: Nederlands, Frans, Engels
Land: Nederland
Inhoud: Deze website is bedoeld voor onderwijsgevenden en andere hulpverleners om informatie te vinden over verschillende stoornissen, die tot het terrein van de orthopedagogiek behoren.

Tip: op deze site vind je van verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen lijstjes van kenmerken, en wat extra uitleg erover.
Tip: www.orthopedagogiek.com/testen.htm
Deze pagina bevat een lijst van testen (en hun afkortingen), misschien handig om te weten waarover die psycholoog aan de andere kant van de tafel het heeft...
Tip: Dyscalculie: www.orthopedagogiek.com/rekenenstoornissen.htm

Balans: www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp

Taal: Nederlands
Land: Nederland
Inhoud: Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
Tip: Dat er ook een zekere ruis kan zijn tussen een diagnose van hoogbegaafdheid en één of ander probleem op het vlak van ontwikkelings- of leerstoornissen, en hoe soms het ene het andere versterkt, lees je in het verhaal van een moeder over haar hoogbegaafd kind met ADHD : www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?paginaid=detail&str=id_470

Overzicht types bijzonder onderwijs in Vlaanderen:

pers/...zonder_onderwijs.htm

Bron: http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/07_Probleemkind/7_tweemaal_speciaal.html
MoonFlowertje
MoonFlowertje jul 14 '12
Wow...
Ik heb ook honger naar kennis smile
Alleen ik weet niet waar ik het zoeken moet shocked

te veel inspiratie, dat ik van narigheid achter de computer ben gaan zitten...

Maar goed bezig, Enigma...
Eigenlijk zouden de leraren van de basisschool deze info eens allemaal moeten lezen...
Eigenlijk zou het er bij in geschoold moeten worden, ik bedoel standaard dan, op de Pabo geloof ik, want iedere leraar krijgt te maken met "speciale" kinderen...
Maar om die kinderen nou meteen anders te gaan behandelen, zodat ze het gevoel ook krijgen dat ze "anders" zijn, dat de rest van de klas daar ook meteen lucht van krijgt, en daar rot over gaan doen... ik weet niet of dat een goed idee is...
het zijn en blijven kinderen, vind ik...
Vooral in deze tijd...
winkze zijn al zo bij-de-hand op jonge leeftijd, smile
Maarja... ik heb zelf geen kinderen natuurlijk, dus moet uitgaan van mijn inbeeldings vermogen
En daarbij was ik zelf een beetje een raar kind denk ik?

groetjes moonflowertje wink
Enigma
Enigma jul 14 '12
Dank je Moonflowertje smile

Je bent helemaal geen raar kind, je bent een "UNIEK" kind laugh
Net als alle andere kinderen
Ze moeten alleen wel gelijke kansen krijgen wink

Ik heb door de problemen bij mijn oudste op school en de hoorzitting veel inspiratie, motivatie en informatie gekregen en dat wil ik graag delen laugh
Ik wil niet dat andere ouders en kinderen dit mee hoeven maken

Nog meer leuke "weetjes" :

Om snel te kunnen denken moet je in beelden kunnen denken

Beelddenkers visualiseren 32 woorden per seconde en mensen die in taal denken 2 tot 4 woorden per seconde winktonguelaugh

Beelddenkers kunnen snel verbanden leggen

Beelddenkers kunnen buiten de kaders denken en daardoor op een snelle manier met nieuwe creatieve ideeen en oplossingen komen

Wij zijn vaak lastig en worden in hokjes geplaatst
Wij passen nog niet goed in het huidige onderwijssysteem
En ze willen het onderwijssysteem ook "nog" niet aan ons aanpassen
Hoe oneerlijk !!!
Als ze ons op de juiste manier zouden laten deelnemen aan een nieuw onderwijs systeem, zouden ze waarschijnlijk sneller tot nieuwe ontwikkelingen, ontdekkingen, uitvindingen zouden kunnen komen laughwink

Beelddenken :: Signalen

Beelddenk signalen op school:
Spellend en/of radend lezen
Anticiperend lezen
Globaal overzicht, details worden vergeten
Lezen wat ze denken dat er staat
Synoniemen gebruiken (kraai wordt raaf, als het maar zwart is en vliegt!)
Problemen met hardop lezen, terwijl terugvertellen (begrijpen!) wel goed gaat
Meer dan 60% oriëntatiefouten bij dictee
Woordruïnes
Spellingsregels zijn wel bekend, maar worden niet toegepast (geautomatiseerd)
Automatiseren gaat moeilijk tot slecht
Zelfbedachte strategieën
Beelddenk signalen algemeen:
(bron: Upside-Down Brilliance, the visual spatial learner; Linda Kreger Silverman)
Denken in beelden i.p.v. in woorden
Dingen weten zonder te kunnen uitleggen waarom
Problemen op ongebruikelijke wijze oplossen
Een levendige verbeelding hebben
Goed visueel geheugen, (relatief) slecht auditief geheugen
Zaken goed kunnen visualiseren vanuit verschillende perspectieven
Slechte organisatie
Slecht tijdsbesef
Liever kaartlezen dan mondelinge aanwijzingen opvolgen
Plekken kunnen terugvinden waar je slechts eenmaal bent geweest
Moeilijk leesbaar handschrift
Aanvoelen wat anderen voelen
Muzikaal, artistiek, mechanisch
U weet meer dan anderen denken dan u weet
Hekel aan spreken voor groepen
Naarmate u ouder wordt voelt u zich knapper
Slaaf van de computer/internet
Moeite met spelling

Als u meer dan 10x ja kunt antwoorden op bovenstaande vragen, bent u waarschijnlijk een beelddenker.

Op de link hieronder, helemaal onderaan die pagina, kun je de verschillen vergelijken tussen:

Visueel ruimtelijk ( beelddenken ) en Auditiefvolgordelijk ( leren dmv taal )

http://www.hiq.nl/bd-signalen.phpBron: http://www.hiq.nl/hb-hben-beelddenken.php
MoonFlowertje
MoonFlowertje jul 15 '12
Ik dacht dat ik ook een soort beeld denker was...
Maar volgens mij is dit gewoon mijn inbeeldingsvermogen...
Als iemand me iets verteld, zie ik het dus echt letterlijk als een filmpje of beeld voor mijn ogen
Wat ik wel steeds vaker heb, is dat, omdat alles altijd gebeurt zonder dat ik er over na hoef te denken, is dat ik (vaak de simpelste dingen) niet meer zo makkelijk naar buiten kan gooien...
Ik merk dat ik bijv over een woord als paprika soms iets langer nodig heb shocked

wat me ook opvalt is dat ik soms niet eens in woorden denk, en ook niet in beelden... toch blijft het maar door-ratelen, en vaak strooi ik dat dan om me heen smirk
Chaos smile^^ ik zie dit steeds vaker eerder in dan mijn omgeving, daar baal ik dan weer van shocked
MoonFlowertje
MoonFlowertje jul 15 '12
smileiedereen is uniek tonguetrouwens!
haha maar toch bedankt wink

ik ga de signalen eens proberen te vinden van een Cindygo tongue

In dat bovenstaande lijstje zijn er inderdaad wel dingen waar ik me heel erg in kan vinden, (moet er om lachen, dat is herkenning, winkvoor mij dan laugh

groetjes moonflowertje )
Enigma
Enigma jul 22 '12
Blog, sites, publicaties en boeken van Sylvia van Zoeren smile


Sylvia van Zoeren (1957)
Eigenaar Opleidings- instituut Wijze Ouders, Hypnotherapeute en trainer.

Initiatieven: Stichting Wijze moeders.nu

Netwerk Wijze Ouder consulenten

Reiki gemeenschap KoedijkPublicaties:

‘Doe de Energy Switch’ met meditatie cd

‘De Zintuigenboom’, met meditatie cd

‘Het gevoelige, intuïtieve kind’

‘Energie voor HSP’s’

Columns en artikelen (o.a maandblad Spiegelbeeld, Schager Courant, www.symbolic.be, www.wijzeouders.nl)


Hieronder de blogspot van Sylvia van Zoeren

http://wijzeouders.blogspot.nl/


Andere links en Sites van Sylvia van Zoeren

http://www.de-praktijk.org/

http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/?q=node/172

http://www.energyswitch.nl/

http://verhaaltjesombetervantewordensblo...van-zoeren.html
Verslag van de lezing “Hooggevoeligheid” door Sylvia van Zoeren


HOOGGEVOELIGHEID !!!

Dat hooggevoeligheid “hot” is bleek wel uit de grote belangstelling voor de lezing van Sylvia van Zoeren. De zaal stroomde vol met mensen van allerlei leeftijden, waarbij wel opviel dat het meerendeel vrouw is.
Voordat Sylvia aan de lezing begon zette ze ons aan een oefening bedoeld om de aandacht bij jezelf te houden. Hiermee vatte ze meteen de kern van de zaak. Hooggevoeligheid wil zeggen dat je juist allerlei prikkels opmerkt en opneemt vanuit de buitenwereld waardoor het juist lastig is om de aandacht bij jezelf te houden en te weten/ denken/ voelen wat jij wilt.

Door deze oefening kon je meteen het ervaren hoe het is om enerzijds de aandacht bij jezelf te houden en anderzijds de informatie op je af te laten komen. Dit tegelijkertijd ervaren is al een uitdaging op zich. De oefening is een onderdeel van de “Energyswitch”, een van de methodes die zij heeft ontwikkeld om met hooggevoeligheid om te gaan.

Elain Aron heeft onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid in Amerika. In haar boek “Hoog sensitieve personen” doet ze verslag van haar onderzoek. Hieruit blijkt zo’n 20% van de mensen hoogsensitief. N.a.v. een vragenlijst kun je zelf ontdekken in hoeverre je daarbij hoort. Sensitief zijn we allemaal, hoogsensitief een gedeelte.

De verdienste van Aron is dat het onderwerp bespreekbaar is geworden en dat veel mensen zich zijn gaan herkennen is de beschrijving die zij gaf en ook in de problemen die daarmee gepaard gaan. Hooggevoeligheid (vanwege de leesbaarheid hou ik het bij dit woord) is eigenlijk normaal maar doordat onze omgeving veranderd is en er steeds meer prikkels op ons af komen, denk maar aan de ontwikkeling van nieuwe media, is er sneller sprake van overprikkeling. Dit wordt vaak ervaren als stress.

Sylvia is er trouwens van overtuigd dat het percentage van 20 aan de lage kant is.


Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers

Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers. Hooggevoelige kinderen willen dit op een of andere manier graag behouden. In het onderwijs komen ze dan vaak in de problemen omdat het onderwijs erg verbaal is ingericht. Daarom is het ook belangrijk dat leerkrachten kennis nemen van hooggevoeligheid en manieren leren zodat zij kinderen kunnen ondersteunen in hun wijze van de wereld zien en leren.

Niet alleen kinderen, ook hooggevoelige volwassenen zijn vaak beelddenkers.Bovendien gebruiken ze al hun zintuigen om de wereld waar te nemen. Daardoor voelen ze stemmingen van anderen goed aan, en bijvoorbeeld de sfeer als ze een ruimte inkomen. Vaak hebben ze daardoor als negatieve reacties gekregen hierop en hebben ze zichzelf aangeleerd zich aan te passen aan de omgeving. Tevens om negatieve stemmingen bij anderen te verbeteren, deels ook uit eigen belang omdat ze daardoor minder last hebben van die stemmingen.

Gevoeligheid voor wat ze eten, medicijnen, straling en een hoge of juist lage pijngrens zijn andere eigenschappen die vaak voorkomen.

Sylvia noemt bovendien dat hooggevoeligen hun zintuigen zover ontwikkeld hebben dat velen paranormaal waarnemen, d.w.z. iets extra’s dan normaal waarnemen.

Ze hebben een zeer grote belangstelling voor filosofie, een voorkeur voor diepgang in gesprekken en reflecteren graag.

Dat ook Sylvia een belangstelling voor filosofie heeft blijkt wel uit de beschrijving van wat grote filosofen in het verleden dachten over hoe de wereld in elkaar zat. De er- en ontkenning van een ziel in een lichaam heeft door de eeuwen heen een rol gespeeld. Is het waar dat daarmee samenhangt hoe wij onze hersenen ontwikkeld hebben? Duidelijk is wel dat in de afgelopen eeuwen het verstand de voorrang heeft gekregen boven het gevoel.

Anders gezegd: de werking van de linkerherenshelft wordt overgewaardeerd. Het lichaam zou een machine zijn. Hooggevoeligen weten echter beter. Hun rechterhersenhelft is beter ontwikkeld, misschien wel als gevolg van dat er meer bloed naar toe zou gaan.

Hiermee is meteen duidelijk waarom hooggevoeligen het moeilijk hebben: je hebt iets ontwikkeld wat je niet echt prettig vindt, m.n. door de reactie van de buitenwereld. De neiging is er om dan je gevoel terug te trekken. Maar ook: je bent er! De wereld dat ben jij ook!

Beide reacties zie je bij hooggevoeligen zelf. Daarom is het van belang om er meer van te weten en elkaar te treffen zodat je met elkaar je beeld-taal kunt spreken.

Op de vraag aan de aanwezigen in de zaal wie van zichzelf denkt/weet hooggevoelig te zijn antwoord zo’n 90 tot 95% positief.


de werking van de linker hersen helft wordt overgewaardeerd

Hoe zit dat nu precies met de hersenhelften?

Vanaf een jaar of 4 ontwikkeld zich het cognitieve brein. Veel biomechanische reacties vinden daar plaats. Op school wordt dit nog meer geactiveerd.

Het cognitieve brein

links /rechts

analyse /creativiteit

logica/concreet intuitief

plannen maken abstract/ruimtelijk

reflectie toepassen/ ervaren van emoties

taal visueel/beelden

zelfbewustzijn/ muziek

doelgericht/totaal overzicht

Tussen linker en rechterhersenhelft bevindt zich het corpus callosum. Dit is de verbinding tussen links en rechts. Bij vrouwen is dit breder dan bij mannen. Bijvoorbeeld: taal, links gelocaliseerd maar bij vrouwen ook voor een deel rechts. Daardoor zijn vrouwen vaak beter in taal en verklaart het waarom vrouwen gemakkelijker over emoties praten.

Wat betekent dit nu voor hooggevoelige kinderen?

Sylvia ziet in haar praktijk m.n. veel jongetjes die werden gediagnostiseerd op ad(h)d of autisme, volgens haar vaak ten onrechte. Ze ontdekte dat weliswaar die kinderen helemaal op kunnen gaan in het geheel, echter als je ze leert een plek in te nemen (m.b.v. gronden) dan kunnen die kinderen zich veilig gaan voelen om aanwezig te zijn. M.n. jonge kinderen hebben fysieke aanwezigheid van ouders nodig om te voelen dat ze er zijn. Ze leren dan in het hier en nu te zijn. Zulke kinderen hebben het lastig om in een klas te zitten, aandacht kan overal en nergens zijn.

Het is de voorkeur van Sylvia om deze kinderen liever hooggevoelig te noemen en ze te leren gronden, liefst samen met ouders. Als dit niet blijkt te werken dan pas denken aan ad(h)d of autisme. Een oefening om kinderen te leren bij zichzelf te blijven: in de knoop-uit de knoop. We leren het ter plekke!

De waardering van kennis van zowel het hoofd als het hart heeft een nieuwe balans nodig. Dat maakt mogelijk om in het hier en nu te leven. En dus keuzes te maken om de hoeveelheid prikkels die op ons af komen te reguleren. De linkerhersenhelft kan de rechterhersenhelft ondersteunen in het functioneren.

Voorbeeld: om rustig te worden gaan kinderen achter de computer zitten. Door de focus op het beeldscherm zitten ze inderdaad even stil. Echter ze krijgen veel prikkels binnen via de ogen. Het zijn beelddenkers. Ze zien heel veel. En brengen zichzelf daar mee in een soort lichte trance waardoor het moeilijk is om te stoppen met computerspelletjes. De visuele prikkels komen in het autonome zenuwstelsel terecht. Daar bouwt zich stress op. Voor hooggevoeligen is dit niet de beste manier om te ontspannen. Liever het computergebruik beperken door tijdafspraken. Voor volwassenen die beroepsmatig veel achter de computer zitten kan het goed werken om na elk uur 10 min pauze te nemen. In die pauze dan het liefst iets fysiek doen bijv. grondingsoefening zodat de stress de kans heeft om weg te stromen. “In de knoop-uit de knoop ” en dieper gaan ademhalen zijn ook technieken die je kunt toepassen.

Als mensen elkaar ontmoeten vindt er een uitwisseling van energie plaats in de aura’s van beide. De aura is een energieveld om je heen, een “onzichtbaar bewustzijn “. Hierin neem je informatie van de ander op.


de verschillende aura lichamen

In de aura kun je 3 lagen onderscheiden:

– de fysieke etherische laag: dicht om je lichaam tot 7 cm

–de emotionele laag: tot 20 cm van je af

– de mentale laag: tot 70 cm van je af

Elke laag heeft een eigen trillingsnivo. Hoe meer naar buiten hoe hoger de trilling. Hooggevoeligen hebben van zichzelf al een hoog trillingsnivo. Bovendien: De mentale laag breidt zich uit als de gedachten naar iets toe gaan. In het woord aandacht zit het woord denken. Telkens als je ergens aan denkt gaat je energie er heen.

Neem je voortdurend waar vanuit deze laag dan neem je dus veel prikkels op en wordt je snel moe. Neem je echter de energie terug dan is de mentale laag weer om je heen. Daarom werkt een oefening als de “Energyswitch”, immers je haalt de energie terug naar jezelf. En laat de energie van de ander los. Tevens wordt je bewust van waar je eigen kracht zit: in je “wezensster” net boven je navel. Sylvia noemt het een zielenuitstraling. Door deze energie te leren uitstralen ontwikkel je je kracht en wordt het gemakkelijker in de wereld te zijn en te doen wat jij wilt doen.

Hooggevoeligen hebben een taak in de wereld. Door hun hogere, lichte trillingsnivo kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. Daarvoor is wel nodig dat zij zichzelf beter begrijpen en weten wat ze kunnen doen om zichzelf te helpen. Uit de vragen uit de zaal werd duidelijk dat mensen behoefte hebben aan adviezen vooral om met hooggevoelige kinderen om te gaan. Wellicht een onderwerp voor een aparte lezing.

Voor meer informatie over het werk van Sylvia van Zoeren: www.de-praktijk.org

Dit verslag is een persoonlijke weergave van de informatie.

Ik heb geprobeerd de kern samen te vatten en zoveel informatie te geven dat de lezer(es) zijn/haar hoofd gebruikt om het te begrijpen en het hart om aan te voelen waar het omgaat.
Tammie
Tammie jul 23 '12
erg interessant! Ben zelf ook enorm aan het zoeken hoe ik mijn energie vast kan houden en die van een ander los te laten. valt niet mee. Ikben wel blij te weten waar ik al die jaren zoveel last van heb gehad. bewust worden is al een goede zet, nu de rest nog! :}
admin
admin jul 31 '12
Die energyswitch waar je t over hebt is zeer interessant! Ga er zeker meer over lezen. Dank voor t delen!
Tammie
Tammie aug 2 '12
Ik heb dat boek nu gelezen en het werkt echt goed!
Enigma
Enigma aug 2 '12
Fijn dat het werkt Tammie laugh
Enigma
Enigma aug 3 '12
In deze link word "hoog gevoeligheid" (HSP) heel duidelijk omschreven met mooie citaten smile

Een verslag van de lezing van Marian van den Beuken
Zij is HSP, en vertelt hierover hoe zij dit ervaart
Het kan je misschien helpen om het sneller te herkennen bij jezelf of bij anderen wink

Natuurlijk ook de voor- en nadelen

Maar vooral de erkenning dat hooggevoeligheid een gave en een kracht is laugh

http://www.nieuwetijdskind.com/hooggevoeligheid-gave-lezing/
admin
admin okt 29 '12
Leuk filmpje inderdaad, Enigma. laugh
Wolvenx3
Wolvenx3 nov 21 '12
Ik herken het bij mij ook wel.
Begrip
Begrip nov 25 '12
wordt er verdrietig van...
alle medicatie die tegenwoordig wordt gegeven aan kinderen met ADHD en dergerlijke..
Pagina's: 1 2 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki