Loading...
nl

40 symptomen van Spiritueel Ontwaken

Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
40 symptomen van Spiritueel Ontwaken

De fysieke lichamen van voornamelijk lichtwerkers gaan in deze turbulente tijden door een groot transformatieproces en geweldige DNA veranderingen. Door de dagelijkse infusie van kristallijnen energieën is er een transmutatie proces op gang gebracht in het fysieke lichaam. Deze evolueert geleidelijk van een koolstoflichaam naar een kristallijnen lichtlichaam.

De evolutie van de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Het gaat eigenlijk over de wederopbouw van de Universele Mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. Veel mensen hebben op dit ogenblik al een gemuteerde DNA en dit proces zal zich onophoudelijk voortzetten. Het spreekt voor zichzelf dat het belangrijk is dat jij je lichaam goed voorbereidt op deze veranderingen. De fysieke lichamen van veel lichtwerkers zijn nog steeds dragers van oude DNA-codes, energetische blokkades, een verzwakt immuunsysteem en allerlei chemische verontreinigingen als gevolg van kunstmatige voeding, industrie, enz...

Veel ervaren zielen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de naderende kwantumsprong van bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties "botsen" met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder geven we een opsomming van een 40-tal symptomen, die zich kunnen voordoen. Vervolgens zullen we een aantal zeer praktische adviezen meegeven waarmee je veel soepeler en gemakkelijker door de bewustzijnsshift heen kan bewegen.

1. Veranderende Slaap-patronen :
Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Soms is de slaapbehoefte verminderd, en hebben we minder slaap nodig.

2. Activiteit ter hoogte van het kruin-chakra:
Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Plotse golven van emoties :
Plotse huilbuien; opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (de emotionele roller-coaster).

4. Oude trauma's of oude energieën komen naar de oppervlakte :
Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema's dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

5. Veranderingen in gewicht :
De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.

6. Veranderingen in eetpatronen :
Soms heel rare voedselkeuzes. Je kunt plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

7. Voedsel-intoleranties en allergieën die je voorheen nooit had :
Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

8. Veranderingen van het gezichtsvermogen:
Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura's rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als jij je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer "levendig" waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte, vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten.

9. Wijzigingen van het gehoor:
Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.

10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen:
Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter "bereik" hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan door sommigen zeer levendig worden waargenomen.

11. Energie-uitbarstingen via de huid:
Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate jij je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz...) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.

12. Periodes van intense energie: die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten.
Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren:
Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het "verplicht" mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.

14. Plotse warmte- of koude-opwellingen:
Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.

15. Fysieke klachten of ongemakken:
Hoofdpijn
Nekpijn
Rugpijn
Griepachtige symptomen
Veranderingen in de spijsvertering
Spierspasmen of -krampen
Verhoogde hartslag ; borstpijnen
Veranderingen in seksuele behoeften
Stijfheid of pijn van de ledematen

16. Er jonger uitzien:
Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

17. Levendige dromen:
Soms zijn de dromen zo "werkelijk" dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet "droomt" maar dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven:
Sterfgevallen, scheiding, verandering van werk, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren:
Een sterke drang je los te maken van "saaie", beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan "tijd voor jezelf" en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc...

20. Creatieve uitbarstingen:
Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat:
Je gewaarwording van "tijd" is veranderd vanwege de hogere vibraties.

22. Gevoelens van wanhoop:
Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.

23. Gevoelens van ongeduld:
Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing... en vraag meester Principa je daarmee te helpen!

24. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort:
Je begint je zo "anders" te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een "buitenstaander" te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar "thuis" te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.

25. Gevoel dat je moet "rouwen" omwille van de oude jij:
Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo "anders" en nieuw aanvoelt dat jij je oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op 'sterven' .

26. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik:
Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.

27. Lichamelijke desoriëntatie:
Soms kan je je erg ongegrond voelen. Je zult ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

28. Gesprekken met je Zelf :
Je zult merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste 30 minuten aan het babbelen bent geweest met je Zelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, zullen vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

29. Gevoelens van eenzaamheid;
die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn. Je kunt je verbinden met al je Hogere Zelve door te zeggen: Ik verbind mij met het Licht, de Liefde en de Kracht die Ik Ben in alle Werelden.

30. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen:
Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze "toevallig" op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz... Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.

31. Elektrische en mechanische storingen:
Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, enz... omwille van de fluctuerende energievelden

32. Diepere communicatie met planten en dieren:
Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.

33. Snellere manifestatie van je intenties:
Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

34. Hartritme-stoornissen:
omwille van een verdere opening van het hartchakra. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.

35. Snellere haar- en nagelgroei:
Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.

36. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens:
Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.

37. De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren:
De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz... wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten, enz... Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video's, magazines met foto's, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie.

38. Verlies van je passie:
Je kunt je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, of de nieuwe ‘Christus-zaad’-energie.

39. Ontgiftings-symptomen:
Op dit ogenblik zal het fysieke lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysieke lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.

40. Kundalini-ervaringen:
Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.

Je ziet, geest en lichaam ondergaan een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen "innestelen" en jij je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen. We willen je nu graag een aantal zeer nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je fysieke voertuig op een effectieve wijze voor te bereiden op de volgende kwantumsprong in bewustzijn. Ze worden je vrijblijvend aangeboden:

1. Kies voor Levenskrachtige Voeding

Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Gedurende de laatste 100 jaren is de kwaliteit van de voedselbronnen er drastisch op achteruit gegaan. De kwaliteit van het voedsel is een weerspiegeling van de kwaliteit van de relatie die de mens heeft met het Leven zelf. Voor meer informatie lees...

Op wereldschaal is er nog steeds een algehele tendens van verwaarlozing van de kwaliteit van leven. Men kiest veelal voor ondermijnende voedingsgewoonten, een oppervlakkige en/of jachtige levensstijl en betaalt daar meestal dan ook een prijs voor: velen zijn moe, lichamelijk (en geestelijk) uitgeput, leven met overgewicht en hebben in de loop der tijden zoveel afvalstoffen en energetische celbelasting opgestapeld dat hun lichaam schreeuwt om reiniging, vernieuwing en transformatie op alle niveaus van hun wezen.

Spiritueel ontwakende zielen beginnen zich bewust te worden van de manier waarop de hedendaagse mens zichzelf voorbijloopt en zijn weer op zoek naar dat prachtige Wezen dat ze altijd geweest zijn. Het proces van zelfheling kent vele facetten. Doordat de Liefde voor het eigen wezen begint te groeien, heeft men ook meer aandacht voor de kwaliteit van al die 'dingen' die men al of niet nog binnenlaat in lichaam en geest. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je eigen energiebeheer betekent automatisch dat je selectief bent met betrekking tot de dingen die je tot je neemt, of het nu voeding, gedachten, emoties of indrukken zijn. Uit liefde voor jezelf begin jij jezelf levenskwaliteit te gunnen op ALLE vlakken en kies je niet enkel voor kwalitatieve overtuigingen of ideeën, maar ook voor kwalitatief voedsel dat je zowel lichamelijk als geestelijk ondersteunt in je proces. Moeder Aarde is blij met je aanwezigheid en wil je graag verder helpen in het loslaten van alle oude stukken, afvalstoffen, energetische blokkades, celbelasting, enz., opdat je de pracht van je eigen Wezen eindelijk weer 'handen en voeten' kan geven. Daarom is het ook zo dat hoe dichter het voedsel - dat je tot je neemt - bij de puurheid van Moeder Aarde staat, hoe meer het nog de hoge aarde-energie bevat die je nodig hebt om jezelf uit te zuiveren. Biologische organische groenten en fruit zijn aan veel minder verontreinigingen (herbiciden, pesticiden, zware metalen, ...) blootgesteld geweest en zijn grotere dragers van de pure aarde-energie. Vandaar dat ze je veel meer kunnen ondersteunen in je transformatie. Dat wil niet zeggen dat ander voedsel per definitie slecht of ongezond is. Het gaat hier niet om goed of slecht, spiritueel "fout" of "juist", maar simpelweg om de keuze van het voedsel dat het grootste voordeel oplevert voor de wederopbouw van de Universele Godmens. Welk voedsel je ook tot je neemt, weet dat je altijd de energetische waarde ervan kan verhogen door middel van je zegening of liefdevolle aandacht, maar niets gaat boven die voeding die de pure levenskracht van de Aarde in zich draagt. Je zult steeds het verschil kunnen proeven.

Bijzonder waardevol zijn kiemen of scheuten. Naast de hoge energetische waarde hebben kiemen een geweldig vermogen om vrije radicalen in je lichaam onschadelijk maken. Vrije radicalen zijn stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en de celweefsels beschadigen en het verouderingsproces versnellen. Er is geen voedingsmiddel dat zo vers gegeten kan worden als kiemen. Tot op het moment van eten blijft de kiem groeien en de kwaliteit van de inhoudsstoffen inclusief de levenskracht blijft optimaal. Jonge, verse scheuten uit eetbare zaden, granen en peulvruchten vormen een ongekende rijkdom aan voedingsstoffen, die totaal anders is dan de zaden waarvan ze afkomstig zijn. Iedereen kan deze kiemen in enkele dagen tot een week zelf kweken zo men wil. Ook zijn ze in tal van verswinkels verkrijgbaar.

Indien je er voor kiest om nog vlees te eten, kies dan vlees van dieren die met respect zijn grootgebracht en die zonder kunstmatige hormonen of groeibevorderaars zijn behandeld. Het meeste vlees dat in de winkels te koop is, komt uit de agro-industrie. De dieren hebben daar een kort en ellendig leven. Ze blijven hun hele leven binnen, in donkere stallen, met velen op elkaar gepakt. Het spreekt voor zichzelf dat de energiefrequentie van het vlees van deze dieren die geen waardig leven hebben gekend, beduidend lager ligt. Bovendien worden ze met zoveel chemicaliën behandeld dat dit nog eens een extra belasting vormt voor je lichaam dat nu al overuren moet maken om je systeem min of meer gezuiverd te krijgen. De meeste dieren die met waardigheid worden behandeld, zijn afkomstig van particulieren. Weet dat de dierenwereld zichzelf steeds in Liefde aan de mens geeft. Vooraleer je het vlees tot je neemt, neem even een moment van stilte om de ziel van het dier te bedanken. Hiermee transformeer je ook de eventuele angsttrillingen en andere onreinheden die nog in het vlees aanwezig waren.

2. Drink minstens 3 à 4 liter puur water per dag

Veel transmutatiesymptomen zijn simpel te wijten aan het feit dat het fysieke lichaam te weinig gehydrateerd is, dat wil zeggen dat er te weinig vocht in het lichaam circuleert om de afvalstoffen mee te binden. Water is een supergeleider om alles wat niet in je lichaam thuishoort uit je systeem te verwijderen. De hersencellen bevatten 70 % water, de spieren 75 %, de botten bevatten 50 % water, en je bloed bevat zelfs 90 % water. Bij een watertekort van ongeveer 10% van je lichaamsgewicht wordt je balans al verstoord. Een eerste gevolg is de vermindering van de hoeveelheid bloed, het bloed wordt daardoor te dik. Dik bloed stroomt slechter en daardoor worden de lichaamscellen slechter voorzien van zuurstof en voedsel. Velen stellen dat het voldoende is als je dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinkt, en inderdaad is dit beter dan niets. Maar het lichaam in deze overgangstijd heeft meer nodig, en dit geldt voornamelijk voor lichtwerkers die hun Ik Ben Aanwezigheid verder willen laten indalen in hun fysieke structuur. Drie à vier liter - verdeeld over een hele dag - is eigenlijk het minimum dat je nodig hebt voor een goede hydratatie van de celstructuur.

Het is ook een verkeerde veronderstelling te denken dat je pas water hoeft te drinken als je dorst krijgt. Dorst is juist het eerste signaal van uitdroging. De dorstreflex wordt opgewekt door het hormoon angiotensine. Dit zorgt ervoor dat je minder speeksel in je mond krijgt en je mond droog gaat aanvoelen. Als je gedronken hebt, dan zorgt een ander hormoon dat gemaakt wordt door de bijnieren ervoor dat je lichaam water vasthoudt. Alcohol neutraliseert dit hormoon. Een gevolg hiervan is dat je door het drinken van alcohol niet meer een signaal krijgt dat je genoeg gedronken hebt en dus dorst blijft houden. Als je melk, thee, frisdrank, koffie e.d. drinkt, dan beschouwt je lichaam dit als voedsel, waardoor het niet snel in je bloed wordt opgenomen. Drink je echter puur water, dan zorgt dit al na 10 minuten voor een toename van je bloedvolume. Dranken zoals koffie, gewone thee, cola, chocolademelk, diverse sportdrankjes, enz... bevatten methylxanthine en bevorderen juist de wateruitscheiding van het lichaam. Ook chocola, diverse pijnstillers, guarana en alcohol onttrekken water aan het lichaam.

Er is veel verschil in kwaliteit van water. Leidingwater heeft - omwille van vele toevoegingen en verontreinigingen - een gemuteerde atoomstructuur en is eigenlijk vrij ongeschikt om het lichaam werkelijk te hydrateren. Vanouds wordt het meeste leidingwater ontsmet door de toevoeging van chloor, maar hier zijn belangrijke nadelen aan verbonden. Niet alleen smaakt het water slecht, maar bovendien wordt het in feite onzuiverder. Er worden immers geen verontreinigingen (bacteriën) uitgehaald, er wordt juist iets aan toegevoegd, nl. chloor. De gedode bacteriën blijven in het water aanwezig, waardoor ze alsnog ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij gevoelige personen. Dan hebben we nog niet gesproken over de fluoridering van het leidingwater. Kies dus best voor bronwater dat door de aarde zelf is gefilterd en dus ook meer aarde-energie bevat. Goed bronwater is overal verkrijgbaar. Als men echter geen zin heeft om te sleuren met water van de supermarkt, kan men gebruik maken van een waterfilter om de kwaliteit en de zuiverheid van leidingwater te verbeteren. Kies dan best voor een waterfilter systeem dat in staat is vrijwel alle opgeloste stoffen, zware metalen, chloor- en fluorverbindingen en bacterieresten te kunnen verwijderen. (koolstof-filters hebben slechts een beperkte reinigende werking, osmose- of destillatiefilters zijn hierin doeltreffender). Verder kan men de energiewaarde van het (gefilterde) water nog verhogen door positieve aandacht en waardering te schenken. Dit werd al eerder besproken. Het voordeel van het water te "zegenen" is dat je lichaamscellen zich nog meer zullen openen voor haar reinigende werking.

3. Doe dagelijks aan lichaamsbeweging

Dagelijkse lichaamsbeweging zal je lichaam verder ondersteunen in het afvoeren van toxines. Het heeft veel voordelen. Er ontstaat een verhoging van het aërobe prestatievermogen. De zuurstoftoevoer naar de cellen verbetert daardoor. Het aantal haarvaatjes (capillaire vaten) in de spieren wordt groter en maakt de aan- en afvoer van voedingsstoffen respectievelijk afvalstoffen gemakkelijker. Lichaamsbeweging heeft ook een goede uitwerking op het bloed. Het bloedvolume neemt toe. Door de verhoging van de bloedcirculatie en de ademhaling en een betere stoelgang, is er een betere uitscheiding van afvalstoffen.

Welke lichaamsbeweging is goed voor je? Kies wat je wilt, zolang je er maar plezier aan beleeft. Stevig wandelen bijvoorbeeld geniet terecht een goede reputatie en is tegelijk een van de makkelijkste vormen van beweging. Er zijn geen specifieke vaardigheden voor nodig en ook geen speciale uitrusting. Toch is er één vorm van lichaamsbeweging die we in het bijzonder willen aanraden, en dat is dagelijks een kwartiertje op en neer springen op een (mini)-trampoline. Het is bijzonder weldadig voor het lichaam. Waarom trampoline springen? Omdat elke keer dat het lichaam terug neerkomt, de cellen - door het zwaarte-effect van gravitatie - lichtjes ingedrukt worden en dit duwt de toxines als het ware naar buiten. Anderzijds - als je springt - "hangen" je cellen op een bepaald moment heel even in een gewichtloze toestand, waardoor er een grotere doorbloeding (en dus ook een betere voeding en prana-opname) in de cel plaatsvindt. Trampoline springen is bovendien plezierig en geeft slechts minimale belasting op heupen, knieën, enkels en voeten. Soepelheid en lenigheid nemen toe net zoals je evenwicht en coördinatiegevoel. De linker- en rechterkant van je hersenen raken meer op elkaar afgestemd. Trampoline springen, zuivert de lymfeklieren en versterkt je immuniteitssysteem. Het voorziet het hart en het bloed van meer zuurstof. Het versterkt het lichamelijke spierweefsel, verbrandt het overtollige vetweefsel en het stimuleert zelfs de haarwortels bij elke op- en neergaande beweging. Je ziet, het heeft vele voordelen. Een grote trampoline is niet nodig, een mini-model volstaat. Spring dan dagelijks een 15 à 20-tal minuutjes, bij voorkeur 's morgens 10 minuten en 's avonds 10 minuten en voel hoe je lichaam daarop reageert.

4. Adem je Zelf in je lichaam

Ademen is een levensvoorwaarde. Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en verwijder je afvalstoffen, zoals koolzuur, door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Deze overgebleven afvalstoffen hopen zich in je lichaam op waardoor je vermoeid raakt en je levenslust afneemt. Als je opgewonden of angstig bent, heb je een ‘hoge’ ademhaling. Je ademt dan versneld in- en uit waardoor je voornamelijk de borstspieren en sleutelbeenderen gebruikt. Op deze manier moet jij je veel inspannen en krijg je relatief weinig lucht.

De buikademhaling is een natuurlijke manier van ademen die weinig moeite kost en veel lucht oplevert. Bij een goede ademhaling adem je "je Zelf" tot in je onderste chakras (in je buikgebied) en ontstaat er een krachtiger aardebinding die je op alle gebieden beter zal stabiliseren en gecenterd houden. Vergeleken met borstademhaling heeft buikademhaling een hoger rendement doordat de longen beter gebruikt worden. Buikademhaling gebeurt door het middenrif samen te trekken, en hierdoor neemt de ruimte van de borstkas in verticale richting toe. De lucht bereikt de longtoppen en er wordt meer zuurstof opgenomen in het bloed dan met de borstademhaling. Meer zuurstof- en prana- opname leidt dan weer tot een meer efficiënte ontgifting. De buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die als vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning. Dat kan je b.v. zien bij kleine kinderen die slapen, maar ook bij huisdieren zoals de hond en de kat. Maar ook het omgekeerde geldt; als je ervoor kiest diep in je buik te ademen, wordt je geleidelijk rustiger en relaxed en ben je in staat steeds meer controle te laten gaan. Hiermee maak je ruimte voor de Nieuwe Energie om binnen te kunnen stromen ...

verdere informatie kan u ook vinden op

Life Changing Energy
Delen:
Takhihiii
Takhihiii Dec. 17 '09
Ik wil graag reageren op het stukje nr. 2 over water. Er staat dat er aan gewoon leidingwater chloor toegevoegd wordt en fluor. Dat klopt niet (meer) in Nederland en dat is al lang niet meer zo. http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Drinkwater http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Drinkwater

Als zulke heel eenvoudig te controleren feitjes niet eens kloppen, dan ga ik me afvragen hoeveel van de andere informatie juist is.

Ik heb wel eens een periode veel water gedronken, en mijn ervaring is dat ik het direct weer uitplas (de kleur is dan net als water). Natuurlijk ben ik spiritueel allang klaarwakker en verder ook geen lichtwerker, maar mijn nieren werken gelukkig voortreffelijk grin.
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
Ben uit belgie, en denk je echt dat het zo zuiver is? er zitten nog steeds dode bacterieen in, die in jouw lichaam terecht komen.

merendeel heeft wel filters al geinstalleerd staan, maar niet al deze filters zijn even goed.

lees artikel op life changing energy

Transformeert 'dood' leidingwater

in geënergetiseerd Levend Water !

http://www.lifechanging-energy.com/NED/9-de-aqua-cel.htm
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
Origineel bericht van: Takhihiii


Als zulke heel eenvoudig te controleren feitjes niet eens kloppen, dan ga ik me afvragen hoeveel van de andere informatie juist is.Volgens mij had je ook niet eens de moeite gedaan om goed te lezen en deze website van Life Changing Energy te bekijken.

En het is nog altijd uw taak om uit de berichten die u ontvangt uw eigen waarheid te creëren.

Maar lees dan ook wel eerst de nodige links die ik erbij zet en niet zomaar direct te zeggen 'dan ga ik me afvragen hoeveel van de andere informatie juist is'

zo spiritueel ontwaakt bent u dan ook weer niet, dan zou u alleen met liefde praten.
gast
gast Dec. 17 '09
Neem je alles klakkeloos aan wat er op die site staat geschreven, Rainbow? Of probeer je zelf ervaring op te doen of het wel of niet waar is wat er geschreven staat? Pas als je het zelf, zonder mening of oordeel van een ander, ervaren hebt kun je er jouw waarheid over creeëren. Anders is het niet van jouzelf maar van een ander.
Maryssa
Maryssa Dec. 17 '09
Ik ben het met Gast eens.

Informatie van internet over allerlei spirituele zaken kunnen we allemaal hier neerzetten maar juist wat het met jou doet waarom iets voor jou waar is, DAT is interessant. Dat maakt een topic waardevol, het creëert een opening om met elkaar uit te wisselen.
admin
admin Dec. 17 '09
haha.. ik wilde dit al veel eerder schrijven, zoals jullie het zien,
doch dacht, ik geef een nieuwkomer even de gelegenheid, om binnen te komen!
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
Neen ik neem niet alles klakkeloos over wat er allemaal geschreven word, en indien u eerst is mijn voorstelling zou bekeken hebben zou u dit moeten weten hoe regenboog mensen in elkaar zitten. Ik heb hier juist beetje deze website ook bekeken, bij nieuwe tijd / nieuwe aarde, pdf's aan het lezen. hebben jullie dit eigenlijk wel gelezen? over Indigo kinderen nieuwe tijdskinderen??? ik wist dit allemaal al zonder het te hoeven lezen, alles wat ik lees nu is als bevestiging voor mij.

maar troost jullie, wij nieuwe tijds mensen zijn dit gewoon dat jullie ons niet begrijpen. Ik was nog sterk aan het twijfelen om me hier wel te registeren omdat ik wist dat jullie me niet gingen begrijpen (de meeste mensen bedoel ik dan toch) en dit om mezelf te beschermen.

1 vraag wil ik jullie stellen beide van jullie

Kunnen jullie nog tranen laten echte tranen?? Want ik kan dit niet meer, omdat ik in het NU Leef. Word bewust!!!!
admin
admin Dec. 17 '09
Origineel bericht van: Rainbow

zo spiritueel ontwaakt bent u dan ook weer niet, dan zou u alleen met liefde praten.


Rainbow, das een dooddoener hoor, die zin! Takhihiii is liefdevol!
Vanuit liefde praten, dan kan het nog zijn dat je met iets niet eens bent, he.
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
ja dat wel, maar ga je dit niet op zo'n manier schrijven bedoel ik hiermee
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
wie van jullie heeft er op 3 dec 2009 bij volle maan Ohm horen zeggen tegen jullie?
admin
admin Dec. 17 '09
Hoe had jij het dan geschreven?
Maryssa
Maryssa Dec. 17 '09
Quote:
Rainbow:Neen ik neem niet alles klakkeloos over wat er allemaal geschreven word, en indien u eerst is mijn voorstelling zou bekeken hebben zou u dit moeten weten hoe regenboog mensen in elkaar zitten. Ik heb hier juist beetje deze website ook bekeken, bij nieuwe tijd / nieuwe aarde, pdf's aan het lezen. hebben jullie dit eigenlijk wel gelezen? over Indigo kinderen nieuwe tijdskinderen??? ik wist dit allemaal al zonder het te hoeven lezen, alles wat ik lees nu is als bevestiging voor mij.

maar troost jullie, wij nieuwe tijds mensen zijn dit gewoon dat jullie ons niet begrijpen. Ik was nog sterk aan het twijfelen om me hier wel te registeren omdat ik wist dat jullie me niet gingen begrijpen (de meeste mensen bedoel ik dan toch) en dit om mezelf te beschermen.

1 vraag wil ik jullie stellen beide van jullie

Kunnen jullie nog tranen laten echte tranen?? Want ik kan dit niet meer, omdat ik in het NU Leef. Word bewust!!!!

Ik kan er naast zitten maar het komt op mij over als dat je je verschuilt achter het regenboog mens zijn. En je jezelf verheft. Volgens mij is het zo dat Regenboog mensen dat niet nodig hebben en vanuit een zuiver zijn een brug kunnen slaan. En om te antwoorden op jouw vraag JA ik kan echte tranen huilen (godzijdank) en leef zeker weten in het NU. JA bewust ben ik ook dat heeft allemaal niets met het vermogen wel of niet te kunnen huilen te maken. Niet kunnen huilen betekent voor mij dat niets je meer raakt, dan sluit je jezelf af en leef je zeker niet in het NU. Maar dat is zoals ik erover denk.
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
gewoon niet, als ik iets niet geloof laat ik die in zijn geloof
lees eerst die website maar is heel goed, gaat over christus bewust zijn en paranormale krachten die u kan ontwikkelen.

Maar ik ga mijn energie hier niet meer insteken

mss moet je is meer over de mayas lezen. bereken maar is elke dag wat er gebeurt welke energieen er zijn.

website http://sipp.org/ mijn profiel mag verwijderd worden zelf

steek m'n energie hier niet meer in

veel geluk
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
dit was de dag van gisteren trouwens

Maya naam: Cauac
Maya betekenis: storm
Azteekse naam: Quiahuitl
Azteekse betekenis: regen

Trefwoorden:
bron van leven, creatieve explosie / uitstorting, "laatste vergieten van tranen" alle wonden te helen van alle aspecten van jezelf. Healing. Zuivering.
Tone: 8
energie anker, heilige geometrie
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
kan wel nog traan laten maar niet meer echte uitbarsting van tranen bedoel ik, is heel lichte traan, komen er gewoon niet meer zo door
admin
admin Dec. 17 '09
AHA, vandaar dat je schrijft, ik kan geen tranen meer laten,
je bent dus een volger van datgene wat je aan info leest?
gast
gast Dec. 17 '09
Rainbow child, je geeft het wel snel op. Waarom vind je je energie niet op z'n plek hier?
Misschien hebben de reacties die je krijgt van anderen wel heel veel met jou zelf te maken. Probeer je eens te verplaatsen in de mensen die hier al langer zijn en bekijk jezelf eens hoe je zou reageren als je ergens bekend bent en er komt iemand binnen denderen.......
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
neen ik heb vroeger er altijd in blijven doordrammen
en wat haalt dit uit? niets verloren energieen
vraag mij eigenlijk af of jullie wel nieuwe tijds, indigo zijn?

als jullie zelf nog niet eens de maya's begrijpen weet ik al genoeg smiledit gaat allemaal over bewust zijn.

ik ga zelf bij therapeute die indigo is zelf. Zij heeft me aangeraden om er mijn energieen niet in te steken in mensen zoals jullie. En om jullie alleen te helpen wanneer jullie er dan zelf om vragen.

jaja komt allemaal uit :-) lees eerst is alle informatie die u vind bij nieuwe tijd, download die pdf wat hier geschreven werd door diegene die deze website heeft opgestart, spreken elkaar nadien wel terug :-) lees over mensenengels enz ook

veel succes en wie weet tot later

houden jullie u wel bezig met jullie chakra's, voelen jullie die nieuwe energieen wel ??????

weet genoeg hoor laugh
Rainbow
Rainbow Dec. 17 '09
Aum Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yo nah Prachodayat

Om Namah Shivaaya
Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om
Shivaaya namaha, namaha Shivaaya
Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya
Arunaachala Shiva namah Shivaaya

Om shree sache maha prabhu ki jai
Paramatma ki jai
Om shanti shanti shanti
Om
Pagina's: 1 2 3 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs