Loading...
nl

Wings: Onze Nieuwe Kracht In Bezit Nemen....Het Le

Lena
Lena Dec. 7 '09
Wings: Onze Nieuwe Kracht In Bezit Nemen....Het Leven Van Onze Dromen Creëren

Karen Bishop, 5 December 2009


Welkom!

Deze week schoven we in de volgende fase, van het creëren van onze hemel op aarde en ik moest grinniken, aangezien het zich op een wat erg vreemde en interessante manier manifesteerde. Na eerst wat verwildering en daarna een beetje opzij geduwd te worden, door een plotselinge verandering in energie en na me te realiseren wat er gebeurde, kon ik alleen maar beginnen met lachen. Ik wist met zekerheid dat we deze laatste energie zelf aan het creëren waren, maar voor eventjes was ik niet al te zeker, over wat we nu in godsnaam aan het doen waren.

Tijdens het weekeinde van 28 en 29 november, arriveerde er meer nieuwe en hoger vibrerende energie voor ons. Het kon aanvoelen als de ons welbekende been en voetenpijn (aangezien we nog steeds aan het gronden zijn in de nieuwe Aarde), lagere rugpijn, sinus hoofdpijnen of gezichtspijn, dwazigheid (ik kon niet stoppen met lachen), misschien een gevoel van dronken zijn of licht in het hoofd, griepsymptomen en een behoefte aan een dutje of slaap.

Onmiddellijk daarna zou het moeilijk kunnen zijn geweest om te slapen en vlak daarna arriveerden gespannenheid, of een beklemmend gevoel. Waneer we ons voorbereiden om een nieuwe hemel op Aarde te creëren, beginnen we ook te leven en te zijn in de hogere vibraties. Op deze manier, ook al mogen we er ons misschien niet bewust van zijn, creëren we nu veel gemakkelijker. En zoals altijd creëren we het snelst, simpel door de overtuigingen die we van binnen belichamen.

Dus wij stapten in een nieuwe ruimte, wetende op zielsniveau of hogere zelf niveaus dat het tijd was geworden, om de levens van onze dromen te hebben en aldus stapten we in een nieuwe "neem verantwoording voor onze levens" ruimte. We begonnen met een traject om in onze eigen kracht te staan, dus op een bepaalde manier zouden we ons krachtiger kunnen hebben gevoeld, assertiever, onze ruimte innemend en nu zeer zeker de positie bezittend van "de directeur"van onze nieuwe realiteit en nieuwe levens.

Het amusante en misschien verwarrende gedeelte, kwam als een resultaat van onze plotselinge "leef onze eigen realiteit" houding. Daar ieder van ons, de dingen ziet door zijn eigen persoonlijke filter, of waarneming van de realiteit, of beter gezegd onze bijzondere gave of bijdrage aan het geheel, werd dit hetgeen, waar we ons aan vasthielden en waar we veel van onze energie in staken.

Dus we zouden interacties met anderen kunnen hebben gehad, die ons simpelweg niet hoorden, of wij hoorden de anderen niet, of we zouden het er niet mee eens kunnen zijn geweest, of niet begrepen kunnen hebben, waar anderen het over hadden. Het was alsof iedereen in zijn eigen luchtbel van realiteit leefde, aangezien iedereen erg plotseling aan zijn eigen manier van waarneming vasthield en die zo stevig vasthield dat we geen interactie of verbinding aangingen met de energieën die om ons heen waren.


Wat er gebeurde was, dat we in een nieuwe ruimte van, onze eigen realiteit creëren, kwamen...de realiteit van onze dromen...en we stopten er zoveel energie in, aangezien deze energie net nieuw gearriveerd was..dat we "te ver doorsloegen" hierin. Te veel van het goede, om het maar zo te zeggen. En op deze manier, zou deze nieuwe situatie, tot op een bepaald niveau, kunnen hebben aangevoeld als duisternis, omdat we dachten dingen te zien die niet echt gebeurden, of door onze angsten, of ervaringen uit het verleden leken bepaalde dingen zich te manifesteren, waaraan we gewend waren geraakt. In aanvulling hierop kan afscheiding altijd als duisternis aanvoelen en aangezien we van elkaar gescheiden zijn in deze tijd, omdat we onvermurwbaar in onze eigen filters of bijdragen zaten, voelden de dingen inderdaad vreemd aan. Op en neer, op en neer...voor een tijdje voelde dit proces niet bepaald aan alsof het ons voor de wind ging !

(Maar er is ook nog een ander aspect van gevoelens van duisternis. Daar we eindelijk onze bedoelde plaatsen innemen, als de rentmeesters van de aarde en aldus ankeren en voller gronden, bevrijden we op een natuurlijke manier meer duistere of dichtere energieën die diep in de aarde liggen. Deze energieën zitten niet in ons, maar in de aarde en zij zijn heel erg oud. Op deze manier, terwijl zij oprijzen als een stille wolk en langzaam omhoog en eruit komen, zouden we deze energieën inderdaad voorbij kunnen voelen komen.)

Dus we ervoeren de werkelijkheid van onze eigen persoonlijke gedachten. In andere woorden, we creëerden datgene, waarvan we geloven dat het de waarheid is. Ik had vandaag een lunch in een lokaal restaurant en de eigenaar/kok en ik begonnen een praatje. Hij vroeg wat ik voor de kost deed en ik vertelde hem dat ik een spirituele schrijfster ben. Hij vervolgde met mij te vertellen, dat hij behoorlijk goed was in het vertellen wat de astrologische tekens van mensen zijn, aangezien hij hun energie zou kunnen lezen. Hij zei dat ik een Weegschaal of Ram was (ik ben een Stier). "Hmmmm...", antwoordde ik. Daarna vroeg hij waar ik was opgegroeid. "Zuid Californië", zei ik hem. Hij zei dat ik inderdaad de energie bezat, van iemand die van het strand houdt (ik ging zelden naar het strand in al die jaren dat ik daar woonde, aangezien het ver weg was !). Hij zag dit vanuit zijn eigen persoonlijke hokje.

Mijn volgende stop was bij een nieuwe bank, aangezien ik een nieuwe rekening moest openen (eentje die de buitenlandse valuta zou accepteren, wat sommigen van jullie zo liefdevol mijn kant op sturen). Onderweg dacht ik "ik zou heel graag vandaag contact willen hebben met energieën, die mij inderdaad zien." Terwijl ik verder onderhandelde, met de vertegenwoordigster van nieuwe rekeningen, bleek ze een ongelooflijke lange periode de tijd te nemen, om mij te leren kennen. Ze maakte zelfs aantekeningen over mijn huisdieren, enige nieuwe activiteiten die er voor mij aan zaten te komen, ze vroeg me wat ik van banken vond en hoeveel kleinkinderen ik heb ! "Probeert u altijd zo goed uw klanten te leren kennen ?" vroeg ik haar. Haar attentheid was buitengewoon voor mij. Ik had ook al eerder zitten denken, om weer iets met paarden te gaan doen. "Raad eens ?" vroeg deze buitengewone lieve en vriendelijke vrouw mij opgewonden, nadat we klaar waren. "U krijgt van ons een pluche paard, voor het openen van een nieuwe rekening bij ons vandaag !" Het ervaren van de werkelijkheid van onze gedachten.

Aanvullend hierop, zouden we kunnen ontdekken, dat we tegen elkaar zeggen, doordat we dingen door onze eigen persoonlijke filters zien, "Nee, dit gebeurt door die reden", terwijl de ander zal zeggen, "Nee, het gebeurt echt door die reden". Op deze manier zouden we op een vreemde manier met elkaar kunnen botsen, of ondervinden dat zij ons zelfs negeren, persoonlijk, of dat wat we hun proberen te vertellen. We zouden vast kunnen zitten in ons eigen hokje van individueel denken over de realiteit en deze nieuwe energie moedigt ons aan, onze kracht op te eisen en vast te houden aan onze eigen overtuigingen, over wie wij zijn en waar we voor staan. Dit zijn manifestaties van onze kracht die terug begint te komen.

De ervaring van duisternis, kan met betrekking tot deze fase voorkomen, als we een energie tegenkomen, die erg stevig vasthoudt aan een lager vibrerende waarneming of manier om zijn/haar energie te gebruiken. Dit veroorzaakt, dat alle bekende botsingsenergieën voortkomen uit een contact tussen een energie die snel vibreert en een energie die veel langzamer vibreert. Dus ook al zijn we nu in de nieuwe wereld en ook al hebben we de andere wereld ver achter ons gelaten, dan bestaan er toch nog steeds veel niveaus, of rangen in deze nieuwe wereld, die variaties in overtuigingen en waarnemingen toestaan.

Daar we nu een nieuw veld binnengaan, waarin we eindelijk weer beginnen met creëren, zou ik graag iets willen aangeven, iets uit het verleden, maar iets dat ons nog steeds zal raken. Persoonlijk voel ik, dat deze situatie zo diep ging voor velen van ons, dat het nog maar een keer erkend moet worden.

Toen we de "mislukking" van het originele ascentieplan ervoeren en toen de dingen voor zo'n lange tijd helemaal verkeerd leken te gaan, raakte dit ons op zielsniveau. Velen van ons waren op deze planeet gearriveerd met als enig doel het uit laten komen en ervaren van het ascentieplan, of beter gezegd het assisteren van de planeet bij het omhoog laten gaan van haar vibratie, zodat we allemaal overnieuw zouden kunnen beginnen en dan in een heel nieuw universum geboren kunnen worden, nadat we deze herbouwd zouden hebben.

Alles wat op ons zielsniveau bestaat gaat heel diep. Inderdaad heel diep. Alles wat op zielsniveau uit de kern van ons wezen en bestaan komt, overheerst altijd elke andere vorm van creatie. We waren al een lange tijd aan de gang met dit plan, dat diep in onze harten ingeplant was. We hadden in onze levens beslissingen genomen, al die tijd wetende en verwachtende, dat de dingen op een specifieke en bepaalde manier zouden uitkomen. Aldus vertrouwden we met elke vezel in ons wezen, dat de dingen in perfecte en goddelijke orde waren. Wij waren voor deze uitkomst bedraad en we gaven alles hiervoor, vanaf het moment van onze geboorte. We konden ons niet voorstellen, dat de dingen zouden uitkomen, zoals ze zijn uitgekomen.

Velen van ons zijn nog steeds verbijsterd door de uitkomst. We hebben ons nog niet helemaal aangepast. We zijn nog steeds in een shocktoestand en wankelen nog door de scheiding van de werelden en door de verandering in een plan, waarvan we zo overtuigd waren dat het zou lukken. Tenslotte kwamen we uit alle hoeken van de kosmos, met veel vertegenwoordiging en velen van ons zijn oude zielen die hier al eonen lang vertoeven. Wij zijn meesters en oude wijsgeren in het creëren en ervaren en voeg hieraan toe, de enorme hoeveelheid van zielen, die hierin meededen en aldus was het falen niet eens in beschouwing genomen.

Dus gingen we verder, erop vertrouwend en wetend dat onze spirituele leiding ons op het pad zou houden en een uitkomst zou produceren die we verwachtten. Sommigen van jullie, die al een tijdje mijn lezers zijn, zouden zich kunnen herinneren, dat ik een paar jaar geleden voor de eerste keer trouwde. Mij was specifiek verteld hoe en wat er zou gebeuren, ook al had ik in het begin wel wat twijfels. Mijn gidsen waren onvermurwbaar en terwijl de dingen voort gingen, bleken ze in het begin te kloppen. En velen van jullie weten, dat het niet bleef duren. Er werd mij toen door mijn gidsen verteld dat ze een "misberekening" hadden gemaakt. Ook al heb ik het er nooit over gehad in mijn berichten, omdat ik de privacy van mijn partner wilde respecteren, toch schudde deze ervaring mijn vertrouwen in mijn spirituele leiding behoorlijk op en had ik een tijdje nodig om bij te komen en weer op het paard te klimmen. Deze uitleg is hetzelfde voor veel dingen, die in de laatste twee tot drie jaar gebeurden en natuurlijk wat betreft het ascentieplan. Op onze zielsniveaus hadden we een "misberekening" gemaakt. Aldus, bleken hierdoor onze ogenschijnlijk gebroken beloften en uitkomsten, logisch te zijn.

Ik deel dit verhaal met jullie, omdat ik weet dat zovelen van jullie hetzelfde hebben meegemaakt. We deden datgene, waarvan we simpelweg dachten dat het het juiste was en toen bleek de uitkomst, die we met elke vezel van ons wezen hadden verwacht, niet uit te komen. Dus nu staan we op een heel nieuw kruispunt op de weg...in een heel nieuw begin. Op deze manier zouden we ons nog steeds heel aarzelend kunnen voelen om er nog een keer in te springen, om weer te beginnen met wensen, om weer te beginnen met creëren en erop te vertrouwen dat de dingen deze keer wel anders zullen uitpakken. In de laatste twee of drie jaar, hebben velen van ons alleen duisternis en pijn gekend, zijn velen van ons gekneusd geraakt en hebben velen van ons de dingen ogenschijnlijk verkeerd zien gaan en waren velen van ons "wachtende".

Aangezien we nu de werkelijkheden van onze gedachten ervaren en aangezien we ons nog steeds negatief, cynisch voelen en we zeer zeker nog in de routine zitten van het hebben van onaangename ervaringen (daar dat alles is geweest wat we de afgelopen jaren hebben gekend), weten we nu dat we voorzichtig zouden moeten zijn, met wat we verwachten mee te maken. Dus, daar we nu weer opnieuw gaan creëren, is datgene wat we verwachten, datgene wat we creëren. Als we vriendelijk tegen onszelf kunnen zijn, als we kunnen leren om weer te vertrouwen, als we weer weten, dat we onze eigen krachten weer bezitten zoals nooit tevoren en als we zeer zeker weer samen zullen komen met onze broers en zussen om een fantastische ervaring te verzekeren dan geloof ik ,dat we inderdaad onze hemel op Aarde zullen vinden.

Dus wat er onlangs deze week gebeurd is, is dat we ons nog een keer aan het voorbereiden zijn om opnieuw te gaan creëren, maar dat we ons te veel vastklampen, dat we het gevaar lopen een hokje te creëren, zonder rekening te houden en interactie aan te gaan met anderen om ons heen. Over een tijdje zal dit afnemen. We kunnen het nieuwe niet creëren in deze nieuwe realiteit, tenzij we ons verenigen met onze broers en zussen en we onze energieën en talenten combineren.

Met betrekking tot de scheiding van de werelden, hadden sommigen van ons ook grote veranderingen in de uitkomst met wie we zouden eindigen en zelfs waar we zouden verblijven, of hoe de dingen er voor ons zouden uitzien. We hadden tenslotte voorbestemde partners voor deze fase van het plan. De fase waar we onszelf eindelijk in het beloofde land zouden bevinden, in onze hemel op Aarde. Maar aangezien het plan een paar uitkomsten had, die verkeerd berekend waren, wat betreft wie onze partners zouden zijn, werd de uitkomst hiervan ook veranderd. Net als muzikale stoelen, worden we nu uitgelijnd met nieuwe en andere dingen en met nieuwe en andere individuen, alles afhangende van wie er nu aan deze nieuwe en andere zijde geland zijn. Het plan veranderde vanwege het feit, dat we allemaal een vrije wil hebben. Dus sommigen van onze voorbestemde partners staken niet met ons over, daar ze ervoor kozen vast te blijven zitten, zij waren beschadigd of te overladen door de uitdagingen dat het ascentieproces creëerde, of zij groeiden of dijden niet uit zoals zij hadden gepland.

Op deze manier werden ons toen erg nieuwe "uiteindelijke" partners gegeven. Deze nieuwe partners of verbindingen zijn niettemin nog steeds erg intens en worden in het hart gevoeld. Maar daar er zoveel op het laatste moment nog veranderde, of op het moment van de uiteindelijke scheiding van de werelden, sprongen sommige zielen letterlijk op het allerlaatste moment over de kloof. Ze klampten vast voor hun lieve goede leven en nu hebben ze veel in te halen. Deze zielen leven momenteel op de dimensionale grens, en ver uit ons bereik, maar uiteindelijk zullen we ons met hen in totale compleetheid herenigen....binnen 2 jaar, of beter gezegd in 2012. Omdat zij op het allerlaatste moment oversprongen, moeten velen van hun nog steeds hun zielenscripts afmaken, voordat zij vrij zijn, om hun hemel op Aarde te ervaren en ons dan, op welke manier dan ook, kunnen vergezellen.

Daar de aarde nu op haar juiste plaats is in de kosmos, zijn wij nu ook op onze juiste plaats. Dus ook al was er zoveel verandering, herstructurering en een grote verschuiving veroorzaakt door alle plotselinge veranderingen, toch worden de dingen nu inderdaad uitgelijnd, ook al gaat het op nieuwe en andere manieren. Onze nieuwe en juiste partners zullen onze harten nogmaals open laten gaan. Zij hebben de sleutels, die alleen zij voor ons kunnen houden. En terwijl zij diep in de vezels van onze harten doordringen, zullen wij een geluk, een opwinding, een opluchting en een dankbaarheid ervaren die nauwelijks te beschrijven is.

Dus nu creëren wij vanuit onze harten. We volgen de paden van onze harten, zelfs als het onlogisch lijkt te zijn. We kunnen met zekerheid weten, dat als we onze harten toestaan ons te begeleiden en de weg te leiden, we uiteindelijk onze hemelen op Aarde zullen ervaren in de tijd die gaat komen.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

Dit artikel is vertaald door: Linda (linda.postema@yahoo.com)

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com
Delen:
Islandlady
Islandlady Dec. 7 '09
Dank je wel voor de vertaling. Had hem al in het engels gelezen maar Nederlands blijft toch een stuk makkelijker.
Telkens weer is het alsof het over mijzelf gaat.
Bijzonder een mooi ook!

Social Services

Delen:

Netwerk

jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs