Loading...
nl

Wat is ascensie

Beschermengel
Beschermengel Aug. 16 '10

Wat is ascensie? – door aartsengel MetatronAscensie, ascentie, iedereen heeft het erover, maar wie weet nou precies wat het is? Via een forum waar ik lid van ben, vond ik deze duidelijke uitleg erover van aartsengel Metatron en die mocht ik vertalen van de schrijver. Aangezien er wel nogal wat voorkennis wordt vereist, zet ik er schuingedrukt af en toe wat extra uitleg bij:


Ascensie vanuit mijn gezichtspunt is een eenvoudig begrip, al lijken de mensen het ingewikkeld te maken. Het woord ‘ascensie’ vertelt je iets. Het werkwoord ‘ascenderen’ zit erin en dat betekent omhooggaan in een bepaalde vorm. Dus ascenderen betekent dat de vibraties van de ziel en van het fysieke lichaam waar de ziel in zit, hoger worden tot ze beide een hoger bestaansniveau weten te bereiken. (dat is een hogere dimensie om in te kunnen leven). De meeste mensen kunnen zich met deze woorden wel identificeren en zouden het er waarschijnlijk wel mee eens zijn.

Het zijn echter de omstandigheden eromheen die de mensen in de war maken. Waar gaan we naar toe en hoe komen we daar? Zelfs Meesters en zielen op een hoog niveau schijnen er verschillende meningen op na te houden hierover, al naar gelang het werk waar ze zich mee bezighouden.

Aangezien ik de sleutels van het menselijke bewustzijn, die naar hun Hoogste Schepper in het centrum van de Kosmos leiden, in mijn handen houd, heb ik een veel breder zicht op ascensie, aangezien ik me meer bewust ben van de verschillen in lagen van ervaring tussen wat ervan uitgezonden wordt vanuit het centrum van de Kosmos en wat de mensheid er op dit moment van ervaart.

In het vollere zicht dat ik voor waarheid houd, wat de meesten als mijn mening over Ascensie zouden zien, is dat ascensie alleen maar het begin is van een heel lange reis die ons weer mee terugbrengt naar de Bron als geheel. Wat ik daarmee bedoel is dat de ziel uiteindelijk contact zal maken met de Bron met al z’n herinneringen intact, maar het fysieke zal drastisch veranderen tegen de tijd dat de ziel de Bron tegenkomt. (we scheiden ons eerst van de Bron, van God, en gaan levens leiden, die steeds verder bij God vandaan zijn in steeds lagere dimensies. Het verschil in die dimensies is zeer grof gezegd dat er steeds meer individualiteit is en daardoor ook steeds meer tijd en ruimte. Wanneer we helemaal onderaan gekomen zijn, namelijk hier in de 3e dimensie, het laagste niveau dat bestaat, gaan we weer terug omhoog tot we uiteindelijk ons weer verenigen met de Bron en dat duurt vele miljoenen jaren op z’n minst).


Ja, ik zeg hier inderdaad dat de fysieke vorm zijn terugweg naar de Bron aanvaardt, maar dat die heel anders zou zijn dan het fysieke lichaam. De fysieke vorm zal niet dicht van aard zijn, maar de elektronen ervan zouden eerder van een heel andere formatie zijn en er zullen grotere ruimtes zijn tussen de elektronen, maar we zullen de elektrische lading van een vorm kunnen ontcijferen. Dus wat ik bedoel, is dat het fysieke lichaam eerder een elektrische lading zal zijn dan een harde substantie. (we krijgen een lichter lichaam, dat meer licht kan vasthouden en minder dicht is dan ons huidige lichaam. Daarmee kunnen we heel snel alles wat we wensen, manifesteren).


De Schepper-Van-Alles wil je bekrachtigd zien met alle ervaringen die je hebt ontwikkeld en die zullen niet afgescheiden van je zijn, wanneer je terug zult gaan met al je herinneringen intact. (herinneringen aan alle levens die je leidt/hebt geleid/zult leiden, aan alles spirituele kennis die we momenteel op de Aarde kwijt zijn etc.)


Bij de eerste veranderingen in de dimensies zal het lichaam in ieder geval vanaf de buitenkant bezien geen grote veranderingen ondergaan, maar aan de binnenkant ervan zullen er wél veel veranderingen zijn. Intern moeten alle cellen veranderd worden van een organische naar een kristallijnen structuur. (die minder dichte structuur dus – wetenschappers hebben in onze hypofyse, in de hersenen, al minuscule kristalletjes gevonden en verder is ons DNA aan het veranderen, lees uitbreiden). Een andere manier om dit te zeggen is dat de cellen licht vasthouden op een manier die niet meer is ervaren sinds Atlantis. De elektrische bedrading in het lichaam moet eveneens veranderen, zodat de organen en het brein meer van het licht dat in de hogere vibrationele ruimtes bestaat, kunnen opnemen. Wat ik hiermee bedoel, is dat zelfs het licht anders is in de hogere dimensies, omdat ook het licht in jullie dimensie samengetrokken en compact gemaakt kan worden. (het compactere licht in onze dimensie is moeilijker vast te houden dan het vloeibare licht in de hogere dimensies met alle gevolgen vandien)

Er zijn nog andere veranderingen in het fysieke lichaam, die klaar moeten zijn voor jullie naar de hogere dimensies kunnen gaan. De connecties in de hersenen moeten af zijn. In Atlantis waren de hersenen (de twee hersenhelften zijn uit elkaar gehaald) verdeeld, omdat de mensheid ervoor koos om liever op een lager objectief te werken dan met hun God op één lijn te blijven. Het geheugen moest gekort worden tot op een bepaald punt dat nodig was, omdat het geheugen enorme spirituele vaardigheden met zich meebracht en deze vaardigheden konden op een manier gebruikt worden, die andere mensen kwaad konden doen in hun zielsconstructie. (hier worden spirituele vaardigheden bedoeld, zoals telepathie, telekinese en werken met energie).

Herinner je dat je vaardigheden een reflectie zijn van Gods vaardigheden en de herinnering daaraan bracht je enorme kracht. Dit moest veranderen, zodat alle zielen hun pad rustig konden volgen zonder dat ze kwaad riskeerden van het duister. Terwijl je je steeds verder omhoogbeweegt, komt dat wat verloren was, weer terug. Daarom zullen de hersenhelften weer met elkaar worden verbonden, zodat de spirituele informatie die naar het individu toekomt, niet tegengewerkt zal worden door het logisch denken. Het logisch denken ofwel het wetenschappelijk protocol heeft de connectie met God vernietigd en daarmee alle gaven die daarmee samenhingen. (als je alles rationeel benadert, kun je je intuïtie niet meer gebruiken en die is nu net nodig om de spirituele gaven weer terug te krijgen)


In de dimensie waar jullie je bevinden, zijn alle gassen en organische partikeltjes compact geworden, zoals ik al zei, en dat geldt ook voor het licht. Licht kan genezen en behouden, aangezien het Gods liefde is. Licht heeft niet per se woorden, maar is eerder een emotie die, omdat het van God of de Bron komt, louter liefde is, omdat God louter liefde is. Omdat licht compact is geworden in jullie dimensie, heeft het minder ruimte om z’n werk te doen en om effectief te zijn en is er een langere tijd nodig om resultaten te verkrijgen. Dat is de reden waarom we zeggen dat in de hogere vlakken of dimensies partikeltjes sneller zijn en dat ze verder van elkaar afstaan.

Om nu weer terug te keren naar het bredere perspectief, vertel ik jullie dat Ascensie veel meer is dan alleen maar je bewegen door een dimensietje of twee. De mensheid heeft haar ogen op deze eerste sprong in begrip en bewustzijn gehouden, omdat veel van de Meesters die de mensheid begeleiden, het gevoel hadden dat het ontmoedigend zou werken om nog verder te gaan zoeken, om het zo maar eens te zeggen, en om ervaringen of het leven vanuit een breder perspectief te bezien. Eén van de redenen waarom de mensheid zich zolang is blijven uitdrukken in het reïncarnatiewiel is dat de mensen niet in beschouwing hebben genomen dat leven op Aarde alleen maar het begin is van een lange reis om alle leven en levensvormen te ervaren. Hoogstwaarschijnlijk zul je, als je je op Aarde bevindt, een van de reizende reporters van de Kosmos zijn. Het is hun taak om het leven in alle delen van de Kosmos te ervaren voor ze teruggaan naar de Bron.

Er zijn een aantal zielen op Aarde die de wegwijzers zijn op een bepaalde manier – die hebben een opdracht om het zo maar te zeggen en hun reis is iets anders dan die van de grote meerderheid op Aarde op het moment. (hier worden de zogenaamde ‘lichtwerkers’ bedoeld: de mensen die de anderen komen helpen om vanuit de lage vibraties van de 3e dimensie omhoog te gaan naar de 4e en vervolgens de 5e dimensie). Ik breng deze waarheden naar voren, zodat jullie begrijpen dat er een hoop vreugde vóór jullie ligt, maar dat die niet komt zonder het werk dat nodig is om spirituele perfectie te verkrijgen. (je moet het ascensieproces wel aangaan, want het gaat niet vanzelf. Je moet jezelf zuiveren van alles wat je bezwaart aan ervaringen, overtuigingen etc. voordat je naar de hogere dimensies kunt gaan) In tegenstelling tot wat sommigen denken, is dit geen vrije rit.

Vertaling en kanttekeningen: Sophia Dijkhuis -http://nieuwetijdskinderen.wordpress.com

De originele tekst in het Engels staat hier
Delen:
Serenity
Serenity Apr. 19 '11
poeh hé zware tekst maar klinkt heel begrijpelijk en aanvaardbaar vanwege de logica .
Of dit zo is moet nog blijen natuurlijk maar het is wel een mooie gedachtengang.

Met een reis naar toch wel het onbekende en wat er op je pad gaat komen en waneer je ervoor kiest je een pittig ritje op je pad gaat maken.

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111