Loading...
nl

Vreemde geluiden gehoord op verschillende plekken

JulienMoorrees
JulienMoorrees Feb. 21 '12
De afgelopen maanden zijn er over de gehele wereld vreemde geluiden gehoord en opgenomen.

Een voorbeeld hiervan is dit filmpje:


Er zijn nu wetenschappelijke verklaringen voor gegeven die een uitleg geven voor dit fenomeen. Ik was echter benieuwd of jullie dit zelf ook hebben ervaren of bekend voorkomen. Het rare is, als ik de geluiden hoor, komen ze mij heel erg bekend voor.

--------------------------------------
Mr. Khalilov, what is the nature of the unusual very low-pitched sounds reported by a great number of people in different parts of the planet since the summer of 2011?

Many call them "The Sound of the Apocalypse". Information about that comes from all over the world: US, UK, Costa Rica, Russia, Czech Republic, Australia, etc.

We have analyzed records of these sounds and found that most of their spectrum lies within the infrasound range, i.e. is not audible to humans. What people hear is only a small fraction of the actual power of these sounds. They are low-frequency acoustic emissions in the range between 20 and 100 Hz modulated by ultra-low infrasonic waves from 0.1 to 15 Hz. In geophysics, they are called acoustic-gravity waves; they are formed in the upper atmosphere, at the atmosphere-ionosphere boundary in particular. There can be quite a lot of causes why those waves are generated: earthquakes, volcanic eruptions, hurricanes, storms, tsunamis, etc. However, the scale of the observed humming sound in terms of both the area covered and its power far exceeds those that can be generated by the above-mentioned phenomena.

In that case, what could be causing this humming in the sky?

In our opinion, the source of such powerful and immense manifestation of acoustic-gravity waves must be very large-scale energy processes. These processes include powerful solar flares and huge energy flows generated by them, rushing towards Earth's surface and destabilizing the magnetosphere, ionosphere and upper atmosphere. Thus, the effects of powerful solar flares: the impact of shock waves in the solar wind, streams of corpuscles and bursts of electromagnetic radiation are the main causes of generation of acoustic-gravitation waves following increased solar activity.

Given the surge in solar activity as manifested itself in the higher number and energy of solar flares since mid-2011, we can assume that there is a high probability of impact of the substantial increase in solar activity on the generation of the unusual humming coming from the sky.

It should be pointed out that solar activity began to rise sharply since early 2011, with its amplitude significantly higher than all forecasts given by a number of influential scientific institutions in 2010 and 2011. Meanwhile, the observed increase in solar activity is fully consistent with the forecast of the International Committee GEOCHANGE published in the Committee's Report in June 2010. If this growth rate of solar activity continues, its amplitude by the end of 2012 will be higher than the amplitude of 23rd solar cycle, and in 2013-2014 the solar activity will reach its peak the amplitude of which was predicted by us to be 1.5 - 1.7 times higher than the amplitude of the 23rd cycle.

But you said that the cause of the "sky hum" can lie within Earth's core as well, what does it mean?

There is one more possible cause of these sounds and it may lie at the Earth's core. The fact is that the acceleration of the drift of the Earth's north magnetic pole which increased more than fivefold between 1998 and 2003 and is at the same level today points to intensification of energy processes in the Earth's core, since it is processes in the inner and outer core that form the Earth's geomagnetic field. Meanwhile, as we have already reported, on November 15, 2011 all ATROPATENA geophysical stations which record three-dimensional variations of the Earth's gravitational field almost simultaneously registered a powerful gravitational impulse. The stations are deployed in Istanbul, Kiev, Baku, Islamabad and Yogyakarta, with the first and last one being separated by a distance of about 10,000 km. Such a phenomenon is only possible if the source of this emanation is at the Earth's core level. That huge energy release from the Earth's core at the end of the last year was some kind of a start signal indicating the transition of the Earth's internal energy into a new active phase.

Intensification of the energy processes in the Earth's core can modulate the geomagnetic field which, through a chain of physical processes at the ionosphere - atmosphere boundary level, generates acoustic-gravity waves the audible range of which has been heard by people in the form of a frightening low-frequency sound in different parts of our planet.

In both cases, even though the causes of acoustic-gravity waves are of a quite understandable geophysical nature, they are indicative of the expected significant increase in solar activity and the geodynamic activity of our planet. There is no doubt that processes in the core rule the internal energy of our planet, therefore, we should expect by the end of 2012 a sharp rise in strong earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis and extreme weather events with peak levels in 2013 - 2014.


Uitleg bron: http://wosco.org/index.shtml?script=news.pl&action=info&id_file=365
Delen:
MoonFlowertje
MoonFlowertje Feb. 21 '12
het lijkt wel een beetje op het geluid van de hoogovens waar ik als kind woonde shocked
In de sneeuw en vrieskou... gaan geluiden sowieso al een stukje verder dan normaal, ook wel 20x zo hard
wij hebben hier vlakbij een flat staan, die 5 jaar geleden is gebouwd... waar, als het heel hard waait, echt hele nare, enge geluiden vandaan komen...
Het lijkt soms echt alsof je een heel gebed hoort in het Arabisch
Ik heb er al een paar keer bij stil gestaan, met de kippenvel op mijn gezicht shocked

winkals het weer een keertje zo is, zal ik het eens proberen te filmen, met geluid tongue

groetjes moonflowertje
Marije22
Marije22 Feb. 21 '12
Het is duidelijk in golven te horen he..
doet me een beetje denken aan 'metalen' walvisgeluiden tonguekan het niet anders omschrijven.

Het klinkt ergens eng, maar aan de andere kant weer heel 'logisch'.. in die zin misschien wel bekend ja? Het is in ieder geval een geluid dat in elke vezel van het lichaam doordringt
L'arbre de vie
L'arbre de vie Feb. 21 '12
Ik kan het niet plaatsen....
Petra
Petra Feb. 21 '12
Ik denk idd ook dat dit de aardplaten zijn die in beweging zijn (ons aarde voertuig) in reactie op de verandering van het magnetisch veld. Er zijn ook veel aardbevingen (met name in the pacific rond Australië en de Filipijnen, dagelijks 6mg>) en vulkaan activiteiten gaande momenteel.

Ik moet ook steeds aan de theorie van Neil Armstrong denken, 'expanding earth' in combinatie met de grote geologische veranderingen die de aarde eens in de zoveel tijd ondergaat.

Dit valt samen met grote bewustzijn's veranderingen die we momenteel ondergaan. Dit is waar de Maya kalender over gaat. Het is voor ons misschien een wat onbekend, maar mooi proces.

(deze geluiden in nederland)
http://www.youtube.com/watch?v=jO2ryQXr_K4&feature=fvwrel

Het expanderen van de aarde, niet iets dat ineens gebeurd, maar in de loop van de eeuwen zich ontwikkeld. In het verleden zijn er ook momenten geweest dat de ontwikkeling wat sneller verliep onder invloed van bepaalde planeten, zon activiteit etc.. dat was vroeger een perdiode van aardbevingen en zondvloed. Die zondvloed is gaande in de Filipijnen bijvoorbeeld.

Zoals wij groeien, zo groeit ook de aarde. We groeien, fysisch, emotioneel, energetisch en intellectueel.

Papillon-Blanc
Papillon-Blanc Feb. 21 '12
Mmmm, vind het in ieder geval wel eng klinken!
Petra
Petra Feb. 22 '12
Een tektonische plaat of schol is een stuk van de aardkorst (of lithosfeer). De oppervlakte van de Aarde bestaat uit zes grote tektonische platen, en verschillende kleinere. Deze platen verschuiven in een zeer traag tempo, enkele centimeters per jaar. Het mechanisme hierachter staat bekend als platentektoniek.

(vergelijk dit plaatje maar eens met de punten waar de geluiden gehoord zijn)

De 6 (grote) platen
Anatolische Plaat (Turkije)
Apulische Plaat (Italië)
Explorerplaat (Canada)
Galapagosplaat (Ecuador)
Iberische Plaat (Spanje en Portugal; het Iberisch Schiereiland)
Riveraplaat (Mexico)
Tongaplaat (Tonga)
Het geluid van de platen (o.a. opgebouwd uit steen en metalen) wordt door de oceaan gedragen en dan krijg je een vergelijkbaar geluid als wordt gemaakt door de waterphoon.

(klik op de link het filmpje en het geluid van de waterphoon te beluisteren)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BSnr5RQJjbA

Neil Armstrong heeft een interessante uiteenzetting over hoe de aarde in de loop van de eeuwen heeft ge-expandeerd (=fysieke groei).
In dit filmpje een impressie van zijn theorie.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7kL7qDeI05U

Zoals eerder beschreven is de activiteit nu hoger, o.a. onder invloed van de stand van de planeten en verhoogde zonneactiviteit. Dit heeft invloed op ons magnetisch veld, wat bijv. ook maakt dat de Schumann resonantie in waarde omhoog gaat en de zwaartekracht in waarde naar beneden. Ons fysisch (biologisch), energetisch en emotioneel lichaam reageert op deze verandering van magnetisch veld maar ook op de trillingen die de platen voortbrengen. Denk daarbij maar eens aan klankschalen.

Dit brengt ons ook bij de Mayas. Zij waren geweldige rekenkundige astrologen en konden deze gebeurtenissen vrij nauwkeurig voorspellen op basis van de planeetstanden van dat moment. Zij hebben een periode aan gegeven die ongeveer loopt van 2007-2015. Zij hebben het fysische en energetische (bewustwording) aspect belicht.

Je ziet dit ook terug in de gebeurtenissen op aarde, dus de voorspelling, die zeer zeker niet het einde van de wereld voorspelt, maar wel de intrede van een nieuw Era, een nieuwe manier van leven, een nieuwe mensheid.

De economische crisis, de afzetting van gewelddadige landsbestuurders, het aan het licht komen van dubieuze beslissingen etc.. Mensen worden massaal wakker en stellen zichzelf en anderen kritische vragen over waarom processen lopen zoals ze lopen. Verantwoordelijkheidsgevoel wordt aangewakkerd en niet meer neergelegd als een proces dat door anderen geleid wordt maar waar wij allen ons deel van dragen.
Dit is noodzakelijk om tot een nieuwe basis voor beslissingen te komen en een nieuwe beweging in het bewustzijn van mensen te bewerkstelligen.

Nog steeds worden grote stukken land opgeofferd voor centrales en fabrieken, om onze technoverslaving te bevredigen. Kijk maar eens bewuster naar het beeldscherm, de pc’s en vooral de hoeveelheid electronica die in ons huis staat en de snelheid waarmee ons materieel vervangen wordt. Trek eens een keukenkastje open en kijk eens hoeveel plastic daar staat.
Kan dat ook anders misschien? Kunnen er ook dingen van het lijstje en zetten we zo een eerste stap, waardoor uitbreiding van centrales niet meer nodig is? Uiteindelijk…

M.Ghandi: ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’

De fysiologische aspecten zijn ook merkbaar en terug te zien in de seismologische activiteit in de pacific die momenteel behoorlijk hoog is en de hoeveelheid vulkaanuitbarstingen die we de afgelopen periode gezien hebben. Op veel plaatsen in de wereld stroomt het land onder water (Filipijnen is behoorlijk zwaar getroffen). Geschiedenis boeken (Bijbel) hebben dit ook beschreven als een zondvloed. Vergeet niet dat men in die tijd een gebied beschreef wat voor hen de wereld was. Men had toen nog niet de ‘overview’die wij nu door satelliet- en internetverbindingen wél hebben.

Wees dus niet bang voor het onbekende, maar probeer te zien dat de aarde een levend organisme is die zich ontwikkeld en aan veranderingen onderhevig is. We kunnen zoveel leren van de volkeren die nog dicht bij de natuur leven, zij groeien op met inzicht, respect en waardering voor Gaia. Wij zijn opgegroeid in het westen en vergeten vaak op welk een levend (bewegend) wonder we leven, daarom reageren we verbaasd en onwetend op gebeurtenissen als deze.

Met name de mensen in het westen hebben ‘wakkere mensen’ het gevoel op twee benen te staan, zich letterlijk in twee werelden te begeven, dit hoort bij de overgangsfase waarin we zitten. Het is essentieel dat we ons openstellen voor de kennis en wijsheid die de ‘ouderen’ of ‘oorspronkelijken’ der aarde bij zich dragen en proberen van hen te leren. Zij kunnen ons laten zien hoe wij ons met de aarde, het leven kunnen verbinden door ons met onszelf te verbinden.

De Mayas hebben lang gezwegen en velen hebben in die tijd een eigen interpretatie van de mayakalender gegeven, echter nu zijn de echte experts aan het woord, de mensen die deze kennis van binnenuit leven en bij zich dragen. Vanuit die kennis heeft Don Alejandro, hoofd van de raad van ouderen heeft een boodschap voor ons die hier over gaat.
http://www.youtube.com/watch?v=d50yPLNEgvY&feature=player_embedded

Wij zijn allen het fundament van een nieuw era, welke door beide werelden in onszelf te herenigen, tot stand kan komen.

KoRe
Marije22
Marije22 Feb. 22 '12
Erg interessant hoor, je hebt filmpjes met deze geluiden van echt overal ter wereld. Ze maken wel indruk laugh
Papillon-Blanc
Papillon-Blanc Feb. 22 '12
Ja, ik vind het ook erg interessant!
Heb inderdaad ook filmpjes geluisterd van over heel de wereld.
@Petra: inderdaad, we beseffen te weinig dat deze mooie aardbol waarop wij mogen leven ook een en al leven én beweging is!
MoonFlowertje
MoonFlowertje Feb. 22 '12

Dat is in Nederland

en nu ik erover nadenk... heeft een vriend me (ik geloof in oktober vorig jaar)
ook zo'n soort geluid laten horen...
Alleen klonk het echt alsof soort van tandwiel ( wel een enorme) die heel erg roestig is langzaam draaide
Daarachter klonk ook dat geluid wat je hoort in de filmpjes op youtube
echt heel lugubber.
Hij filmde het voor het geluid...
dus de sfeer is extra eng... het was donker... 01:15 uur dacht ik
Zelf heb ik het nog niet echt live gehoord...

kheb nooit echt ruzie met iemand...
behalve met hem! shocked


Nadat ik het filmpje hier op merudi zag en hoorde dacht ik:
ow dat is gewoon ergens verder op...
alleen het geluid wordt enorm versterkt door de kou.
Maar het liet me niet los.
Dus ging verder zoeken op youtube
Toen hoorde ik een ander filmpje, met het enge geluid
en dit deed me op de 1 of andere manier denken aan het Noorderlicht
Altijd als ik filmpjes kijk van het Noorderlicht... hoor ik dit soort geluid erbij
Nu was ik gister aan het zoeken naar een voorbeeld...
Blijkt dat het noorderlicht-geluid nog nooit op camera of ander opname apperatuur is opgenomen
smirk
En heb wel het geluid altijd gehoord!
Misschien is er iemand die het Noorderlicht wel eens live heeft mogen meemaken?
en zijn deze geluiden die je daarbij hoort inderdaad een beetje als het geluid wat we nu met zijn allen mee-maken?

Ow... btw... de Laatste berichten ( die ik kon vinden) over dit vreemde geluid zijn van gisteren (21-02-2012)
wat een datum hé ?
http://strangesoundsinthesky.com/ << voor meerdere filmpjes

Er is een forum uitsluitend voor deze vreemde geluiden ( met mensen van de hele wereld zo'n beetje)
verdeeld over 60 man laugh
dat is :
http://strangesoundsforum.forumotion.com/groetjes moonflowertje

PS @Petra bedankt voor je interessante info van hierboven smile
het laat jou ook niet meer los hè?
(mij ook niet)

groetjes smile
Beschermengel
Beschermengel Feb. 22 '12


Ja heel vreemd de geluiden en op een of andere manier klinken ze ook weer bekent in de oren, raar hoor.
Petra
Petra Feb. 22 '12
Moonflower klopt hoor, ik merk dat er best veel mensen zijn die het bezig houdt, de eerste opnamen kwamen driekwart jaar geleden ongeveer uit Rusland. Het is geweldig dat hier met jou en andere geïnteresseerden te mogen delen. Dank voor het plaatsen Nims. Ik laat vaker enthousiast dingen zien aan mensen in mijn omgeving, maar ik merk ook dat veel mensen horen maar niet luisteren. Er zijn zoveel subtiele boodschappen of dingen die mensen ontgaan.

Ook in het filmpje van Don Alejandro zit een belangrijke boodschap, waarin hij zegt: "Those of the Centro will reunite the eagle of the north and the condor of the south"
Those of the centro! wink

Wat opmerkelijk dat jij het ook over het geluid van het noorderlicht hebt. Ik heb het noorderlicht één keer mogen ervaren toen ik de hond aan het uitlaten was. Ik wist toen helemaal niet wat het was en heb ademloos staan kijken. Het had inderdaad geluid! Een beetje walvisachtig.

Dit filmpje is van het noorderlicht vanuit het heelal, daar kun je het geluid af en toe een beetje op horen.Alles bij elkaar zijn dit geluiden zijn geluiden van de cosmos, iedere cel van ons lichaam is cosmos (komt uit de bron), ook al nemen onze fysieke oren dit niet altijd waar, we zijn trillingm we zijn resonantie. In oorsprong hebben we helemaal geen naam maar een trillingsgetal, aan die specifieke trilling herkennen we ook gidsen en engelen die vaak zeggen: 'Waarom wil je mijn naam, je neemt mijn trilling toch waar, je weet daardoor toch wie ik ben?'

Omdat trillingen in ons geheugen liggen opgeslagen en we onderdeel van die totale resonantie zijn, herkennen we het dit ook zo goed. In ons ontwaken wordt ons geheugen ook wakker geschud, dat is precies waar we op allerlei manieren bij worden geholpen (bewust of onbewust).

Ik vind het geweldig deze ervaringen over en weer te mogen delen. dank je voor de filmpjes en link naar het forum trouwens. Die laatste was heel hard zeg!

Liefs, petra
MoonFlowertje
MoonFlowertje Feb. 22 '12


wooowww ^^ deze is duidelijk zeg!
Doe bedoelde je zeker? Petra

Het doet me ook een beetje denken aan de geluidsgolven op zo'n oude am/fm radio...
tussen 2 stations in shocked

of nee... zo'n zendbakkie, die klappert ook zo...
Alleen niet zo gruwelijk hard natuurlijk !

en het geklapper hoor je maar even heel hard shocked

echt heel bizar...
JulienMoorrees
JulienMoorrees Feb. 23 '12
Hierbij een goede compilatie van over de hele wereld, waar je het geluid hoort.Vandaag heb ik het hier met een vriendin over gehad, en wat het eerste was wat in haar opkwam, is dat dit het geluid is van het doorbreken van een energie barrière. Dit alles in relatie met een dimensie die ertussenuit valt (de 4e) en de botsing die dit met zich mee brengt. Het is niet de eerste keer dat zij dit geluid heeft gehoord en linkte het ook met het bewustzijns matrix dat om de aarde heen hangt, en dat dit zich nu aan het sluiten is. De klanken horen bij activeren van ons lichtlichaam die hierop resoneren. Niet voor niets wordt het overal waargenomen en opgenomen, zodat er zoveel mogelijk mensen dit mogen ontvangen!
Papillon-Blanc
Papillon-Blanc Feb. 23 '12
Als je er op in voelt dan voel je de energie.
Zo erg dat ik als het ware mijn hartchakra voel "opladen".
Heel vreemd, weet het niet zo goed in woorden uit te leggen.
Het voelt vreemd, een beetje beangstigend maar ook positief.
Ik denk dat er hier héél wat aan het gebeuren is!
Napster
Napster Feb. 23 '12
Dat is toevallig. Ik ben voor mijn studie een paar maanden in Canada geweest en daar heb ik dezelfde geluiden als in het eerste filmpje gehoord. Ik dacht eerst aan iets metaals dat over de grond werd gesleept of een fabriek ofzo, maar er was niets van dat in de buurt. Ik heb zeker het idee dat het verschuiving van de platen zou kunnen zijn. Heel misterieus.
Petra
Petra Feb. 23 '12
Origineel bericht van: MoonFlowertje

wooowww ^^ deze is duidelijk zeg!
Doe bedoelde je zeker? Petra

Het doet me ook een beetje denken aan de geluidsgolven op zo'n oude am/fm radio...
tussen 2 stations in shocked

of nee... zo'n zendbakkie, die klappert ook zo...
Alleen niet zo gruwelijk hard natuurlijk !

en het geklapper hoor je maar even heel hard shocked

echt heel bizar...


Ja die bedoelde ik, heeft het geluid idd iets van weg. Herkende je ook het geluid van het noorderlicht?

Voor de mensen die gevoelig zin voor frequenties zijn er verschillende solfreggio tonen te vinden. Ik zal ze even opzoeken en in een apart topic zetten. Als je er een tijdje naar luistert merk je dat het iets met je bewustzijn/hersengolven doet.
Petra
Petra Feb. 23 '12
Origineel bericht van: Napster
Dat is toevallig. Ik ben voor mijn studie een paar maanden in Canada geweest en daar heb ik dezelfde geluiden als in het eerste filmpje gehoord. Ik dacht eerst aan iets metaals dat over de grond werd gesleept of een fabriek ofzo, maar er was niets van dat in de buurt. Ik heb zeker het idee dat het verschuiving van de platen zou kunnen zijn. Heel misterieus.


Het klinkt inderdaad heel metaalachtig, heb je het filmpje van die waterphoon gehoord toevallig? (Staat in één van de berichtjes hier). Dat is een combinatie van metaalgeluid dat door water gedragen wordt.

Hier nog een filmpje uit Virginnia.


De opmerking die op het eind in beeld geplaatst is, vind ik zorgelijk. Niet alles is waar wat op internet verspreid wordt en iedereen mag alles maar zeggen vandaag de dag zonder enige onderbouwing dus bij alles moeten we ons vandaag de dag de vraag stellen wat de bron is. Ik heb de afgelopen jaren allerlei rapporten van onderzoeken gelezen en heb geen goed gevoel bij (o.a. u.s.) defense, er is heel veel dat niet verteld wordt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de 'humming boxes' die op de stranden van Oregon gevonden zijn, en ook weer snel zijn afgevoerd of de Haarp installaties waarvan nog steeds geen duidelijkheid is gegeven waaróm het er is en wát ze er doen (i.i.g. wordt de ionensfeer van onze atmosfeer beïnvloed dat staat vast op grond van metingen). Of de zaak die is aangespannen tegen de U.S. om documenten omtrent e.t.-onderzoek vrij te geven of de verklaring van prinses Kaoru Nakamaru van Japan. Er word heel snel verondersteld dat mensen (ten onrechte) argwanend zijn maar ik heb nu toch wel teveel dubieuze zaken voorbij zien komen (ik zal ze maar niet allemaal gaan noemen nu, maar mocht je meer willen weten geef maar een seintje of pb) en heb voor mezelf vastgesteld dat er ondanks de mooie dingen die gaande zijn ook nog steeds heel erg veel wordt verzwegen door bepaalde groepen mensen met name in de defensie hoek. Vanuit die hoek wordt nog steeds gehandeld uit angst. Niet om mensen bezorgd te maken, maar dit is helaas wel de realiteit waar we (nog) mee te maken hebben.

Ik heb er wel vertrouwen in dat dit gaat veranderen in de (nabije) toekomst.
Napster
Napster Feb. 23 '12
Zouden dit geen weerkaatsende radiogolven ofzoiets kunnen zijn? Het is zoiets wat je als je geluk hebt maar een keer in je leven hoort denk ik. Ik heb het toevallig dan in Canada gehoord, maar daar was het ook nog nooit voorgekomen. Erg vreemde geluiden. Zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
Eruan
Eruan Feb. 23 '12
Ik vind het waanzinnig eng klinken, weet niet wat ik zal doen als ik het zou horen, heb het kippenvel op mn rug staan. brrrr...
Pagina's: 1 2 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111