Loading...
nl

volle maan februarie 2011

Sundance
Sundance Feb. 20 '11
een mooi recent stukje.

Volle Maan in Waterman (nacht van 17 op 18 februari 2011)
Dit is de Volle Maan van de tijd dat de Zon in het teken Waterman staat en de Maan daar tegenover in het teken Leeuw. De Zon staat conjunct met drie planeten: Mercurius, Mars en Neptunus. Zo'n samenstand legt natuurlijk een zeer sterke nadruk op het teken Waterman voor deze periode. De Maan in het teken Leeuw staat precies tegenover deze vier hemellichamen en vormt daardoor het brandpunt, waardoor hun gezamenlijke energie in de ziel van de mensheid opgenomen kan worden. Dit is echt een bijzondere Volle Maan, waarbij we een speciale impuls kunnen ervaren, die de verdere ontvouwing van het Watermantijdperk zal stimuleren.


Doordat de mensheid dit tijdperk de afgelopen jaren binnengegaan is, krijgt ook het tegenover de Waterman gelegen teken Leeuw veel meer nadruk. We kunnen dat elke dag om ons heen zien gebeuren in de ontwikkeling van zelfbewustzijn en authenticiteit in mensen, die echt van binnenuit, vanuit hun hart, gaan leven en zich gaan losmaken van de invloeden uit hun omgeving, die hun levens van buitenaf teveel bepaald hebben. De conjunctie van de planeten Mercurius, Mars en Neptunus met de Zon zal veel mensen ertoe aanzetten om op zelfbewuste wijze aan hun spirituele idealen met betrekking tot menselijke verbroedering uiting te geven.

Joan Hodgson schrijft in haar boek Planetary Harmonies: "Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren, het hogere denken. Als we ons dan kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling hiervan, zullen we ons heel erg bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven in Gods diverse werelden. De symboliek van de Leeuw en van de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken en het verstand eerst vermenselijkt en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon, de Christus."

"De Waterman, de man met de waterkruik, stelt vriendschap en broederschap voor. Dit teken wordt behalve door Uranus ook geregeerd door Saturnus, de planeet van zuiverheid en volmaaktheid, discipline en vastberadenheid. De Waterman laat het patroon zien waardoor de mens volmaaktheid bereikt. White Eagle, wiens leringen er op gericht zijn ons naar de innerlijke mysteriën van het Watermantijdperk te leiden, heeft ons het symbool gegeven van de twee driehoeken, die overgaan in een schitterende zespuntige ster, het symbool van de mens, die volmaakt geworden is en overstraald wordt door de Zon."

Deze Volle Maan met de Zon in Waterman en de Maan in Leeuw vormt juist in Nederland samen met de Maansknopen en de horizonlijn van de Ascendant een geheel van harmonische aspecten, waardoor er een perfecte Zespuntige Ster ontstaat. Dit wijst er op dat zaken op spiritueel gebied veel gemakkelijker bij elkaar kunnen aansluiten en dat er een kettingreactie van positieve ontwikkelingen zal zijn. Het is goed voorstelbaar dat spirituele groeperingen tot meer samenwerking zullen komen en hun krachten meer zullen gaan bundelen. In die zin zal ons land een actieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar verbroedering tussen wat betreft afkomst heel verschillende bevolkingsgroepen en religies. Want ondanks tegengestelde tendensen maakt dit proces van elkaar beter leren kennen deel uit van een cruciale fase in de ontvouwing van het Watermantijdperk.Wim Weehuizen, 11-02-2011

Whiteagle.nl
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111