Loading...
nl

Tweelingzielen

JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 8 '04
Door mijn jarenlange praktijkervaring kom ik regelmatig mensen tegen die menen of denken hun tweelingziel te hebben ontmoet en daarmee dé relatie van hun leven te hebben gevonden. Dat dit niet altijd het geval is en dat er veel inzicht voor nodig om te voelen en te weten of dit werkelijk zo is, zal blijken uit het volgende stuk over tweelingzielen.

Ik ga er vanuit dat wel allemaal ons verblijf hebben in die dimensie die wij Gene Zijde noemen. In veel spirituele groeperingen heerst de gedachte dat die andere dimensies lichtsferen zijn, waarin onze kosmische evolutie plaatsvindt en van waaruit wij reïncarneren naar een aards bestaan om op die manier verdere invulling te geven aan onze spirituele evolutie. In de vele levens die wij op aarde hebben komen wij natuurlijk veel mensen tegen en hebben wij, op wat voor manier dan ook, iets met elkaar te maken.

De diepere contacten die hieruit ontstaan, hebben natuurlijk ook een intense betekenis. Immers, niets gebeurd voor niets en alles heeft een reden. Wij hebben allen iets van elkaar te leren in het leven: in positieve en helaas ook in negatieve zin. In de loop van talloze incarnaties vorm je zogenaamde zielengroepen aan Gene Zijde. Deze zielengroepen hebben elk een eigen doel die weer in verband staan met het spirituele bewustwordingsproces en je kosmische evolutie. Deze groepsdoelen staan vast en je verblijft voor onbepaalde tijd binnen zo'n zielengroep of orde. Aan het hoofd van deze zielengroep staat een discipel of groepsleider. Uiteraard hoeven wij aan deze intelligentie geen verantwoording af te leggen, maar deze discipel heeft een vormende taak naar ons toe.

Discipelen zijn aspirant-meesters van Wijsheid en zijn feitelijk al uitgeincarneerd. Na het volbrengen van hun taak gaan zij volledig op in de vierde lichtsfeer. In onze vorming binnen de diverse zielengroepen die wij doorlopen, bereiken wij eveneens het discipelschap.

Soulmate
Wij hebben bij elk aards leven een hoofddoel en vele subdoelen die we ons zelf stellen en waarbij wij aan het werk gaan in een nieuwe incarnatie. Deze blauwdruk zien wij, voor wij weer een nieuw leven in gaan.

Bij dit nieuwe leven horen ook de mensen die wij gaan ontmoeten, om deel uit te maken van de invulling van die doelen. Uiteraard hoort het aangaan van een relatie daar natuurlijk bij met als de belangrijkste vorm: de liefdesrelatie.

Door deze hernieuwde ontmoetingen in een aards zijn kan het dus voor komen dat we iemand tegenkomen waarbij we direct dat gevoel krijgen elkaar al langer te kennen. We voelen een gelijke energie en de uitwisseling verloopt transparant: een intimiteit ontstaat. Dit afstemmen op elkaar noem ik het richten van het wederzijdse trillingsgetal. Deze herkenning veroorzaakt het ontstaan van een vriendschaps- en/of liefdesrelatie.

Eigenlijk herken je op dat moment je 'Soulmate', of wel je 'zielenmaatje'. Let op, het gaat hier niet om je tweelingziel! Liefdesrelaties die hieruit ontstaan hebben vaak een duurzaam karakter, maar ze zorgen er meestal voor dat wij ons in die relatie vanuit een spiritueel kader gaan afvragen waarom we elkaar op deze manier in dit leven zijn tegengekomen en wat we met elkaar hebben uit te werken. Je kunt door goed te associëren inzicht krijgen waarom die directe herkenning er is met die ander. De conclusie dat je elkaar uit dezelfde zielengroep (of zielengroepen waarin je eerder hebt vertoeft) (her)kent ligt dan voor de hand.

Tweelingzielen
Wanneer spreek je dan van tweelingzielen en hoe dien je dit te beschouwen?
In mijn beleving is de tweelingziel je echte kosmische 'Soulmate'. De tweelingziel kun je bezien als een parallelle ziel die tegelijk met het ontstaan van jouw ziel ontstaat uit de bron. Je bent dus op een gelijk tijdstip begonnen aan de vele zielenreizen die je met je incarnaties meemaakt. Je TZ(tweelingziel) is, vanuit je kosmisch zijn bezien, een belangrijke energiebron voor jou in je incarnatieproces.

Zoals wij ons in het leven toetsen aan de meningen en inzichten van anderen, zo vormt de TZ dit tegenwicht in kosmische zin. Je TZ heeft voor jou als doel om jezelf aan elkaar te toetsen. In je vele levens kom je elkaar dan ook frequent tegen met als doel elkaars aardse en kosmische spiegel te zijn.

Via de TZ is er de confrontatie. Zo kan je TZ je baas of bazin zijn op je werk. Of, in vorige levens, degene die je corrigeert: een beul, een rechter, etc. Het is zelfs in te denken dat de TZ je op stoffelijk gebied voor vele gevaren of levensbedreigende situaties heeft behoed.

Anders dan je Gids die je intuïtief begeleid, is je TZ degene die in staat is je op stoffelijk gebied te helpen en in te grijpen op momenten dat je gids je niet kan behoeden.

Herkenning
Hoe herken je de tweelingziel? is een vraag die mij vaak wordt gesteld. Eigenlijk gebeurt dit op dezelfde manier waarop je iemand uit je eigen zielengroep herkent. (Let wel, jouw TZ behoeft niet uit dezelfde zielengroep te komen dan die waarin jij vertoeft.)

Het gevoel bij herkenning is nog intenser dan het 'normale' verliefd worden. Je weet gewoon dat deze persoon voor jou heel veel kan gaan betekenen. Bij dit punt begint echter de verwarring de herkenning op zielsniveau is zo intens dat we vaak iets krijgen van 'met jou wil ik mijn leven delen'. Zou ik dan toch mijn tweelingziel hebben gevonden en hoe weet ik dat?

Let bij het aangaan van een relatie met een 'soulmate; en / of een TZ heel scherp op. Het mag niet zo zijn dat je halsoverkop je gezin en partner in de steek laat om met de vermeende TZ een relatie op te bouwen. Immers, kosmisch is niet hetzelfde als aards. De TZ is er om je iets aan te reiken, om van te leren niet om je aan op te offeren. Als het zo mag zijn dat een relatie de bedoeling is (iets wat zeer zelden met een TZ voorkomt), dan kom je elkaar altijd op een moment tegen dat je beiden vrij bent en volledig de verbinding met elkaar kunt aangaan. In een dergelijke situatie is het niet vanzelfsprekend dat je het gehele leven bij elkaar blijft. Via praktijkgevallen weet ik van relaties met een TZ die ook weer zijn beëindigd, omdat het te leren aspect was uitgewerkt. Belangrijk is om je te realiseren dat je de TZ niet in elk leven tegenkomt.

In elkaar opgaan
De uiteindelijke bedoeling van de tweelingziel (jij bent ook voor die ander de tweelingziel) is om, wanneer je klaar bent met je incarnaties, in elkaar op te gaan en gezamenlijk die energie te vormen die, met behoud van het eigen aspect, doorincarneert in de lichtsferen. Je oefent als het ware dit stuk ook op het aardse vlak: in je liefdesrelatie met je TZ ga je ook volledig in elkaar op!

Het moge duidelijk zijn dat, op weg naar die ene en intense relatie, we voor heel veel hobbels staan.

Bron: Paraview.
Delen:
Riaction
Riaction Mrt. 17 '05
Kan een tweeling ziel ook een gedaante zijn? Iemand die gee n lichaam heeft, maar altijd bij je is en je een goed gevoel geeft?
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 23 '05
Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen eigenlijk. Sterker nog, het lijkt me best logisch. Het zou me ook niet verbazen als je gids in dezelfde groep zit dan jij.
Ster
Ster Mei 27 '05
Hoi allemaal

Ik dacht dat je je 2lingziel maar heel zelden hier op aarde tegen kom omdat je maar heel soms tegelijk op aarde bent.
Een andere benaming daarvoor zijn dus nevenzielen
die zijn dus uit je zielengroep.
Ook bij deze mensen is een herkenning die dieper kan gaan als een verliefheid .

Ster
Thomas A
Thomas A Jul. 19 '06
Zielsliefde

Ik leerde mijn zielsliefde anderhalf jaar geleden kennen. Na een korte periode van 4maanden alleen zijn " die ik als prettig ervoer " kwam bij mij weer de wens mij te verbinden. Ondanks een aantal relaties en mijn leeftijd (51), bleef ik geloven dat er iemand was die voor mij bestond.
Ik zocht tussen wat contact advertenties op internet en na enig zoeken viel mij er een extra op. Hierop gereageerd en binnen de ontstane mailwissel werd al snel duidelijk dat we op verschillende levensgebieden op een lijn zaten.
Na een aantal dagen volgde de eerste ontmoeting. Opmerkelijk was dat wij elkaar bij de eerste blikwissel al direct konden waar-nemen. Er volgde een lang gesprek en hoe het ontstond weet ik niet maar toen ik op een gegeven moment naar haar keek, leek het alsof zij in een witte nevel gehuld was. Dit boeide mij enorm en gaf het contact iets " zeg maar even " magisch.
Ik had er geen idee van dat ik mijn zielsliefde ontmoet had, maar gedurende de periode dat wij met elkaar omgingen kon ik wel uit het niets uitspraken doen als, “ja, vrijen is fijn, maar onze liefde is van een veel grotere omvang”. Het was een gevoel wat ik uitsprak, want ervaring had ik niet met een zielsliefde en ook zoiets niet eerder iemand gezegd!!!!.

We begonnen een relatie waarin wij het gevoel hadden elkaar te kennen. Waren er conflicten dan konden wij beiden er de achtergrond van zien en vaak trokken wij het ons daardoor niet persoonlijk aan. Vaker en vaker merkten we dat wij voor onszelf zichtbaar werden. Doordat de een de ander aangaf wat deze waar-nam, werden we in staat gesteld verder naar hetzelf te kijken. Soms kwam ik een crisis terecht - schrok ik van wat ik bij mijzelf tegen kwam - maar het besef dat er geen weg meer terug was, bekorte deze crisis en ging ik flink met mijzelf aan het werk. Het bracht mij telkens transparantie.

Doordat wij beiden een misbruikverleden hebben (met alles wat het daarna in gang zette), zijn de confrontaties soms heel zwaar en zelfs zo zwaar dat ik een paar keer heb gedacht “had ik haar maar niet ontmoet”. Ook heb ik een aantal keer met de relatie willen breken omdat ik het bijna niet meer trok. Ik deed dit echter niet omdat er een besef was dat mij aangaf dat ik dan met mijzelf zou breken. Iets van deze strekking was nieuw voor mij, maar voelde dat heel duidelijk zo. De heftigheid van de confrontaties is soms enorm, maar de liefde blijft en telkens reikt een van ons de ander de hand. De liefde lijdt niet onder de soms zo heftige zwaarte, integendeel, we beseffen dat de relatie aan ons bouwt en hebben duidelijk het besef dat wij verder helen door deze aanraking. Samen gaan wij een waar transformatie proces door en lijkt het alsof niets meer het oude blijft.
Ook onze omgeving ziet ons veranderen, maar als ik iets over ons vertellen wil, dan merk ik meestal al gauw dat het niet echt goed begrepen wordt en houd ik in.

Er zijn tekenen dat er nog veel voor ons in het verschiet ligt, niet zichtbaar, wel voelbaar en heel groots!!!!!!!!!!!.

Er is heel duidelijk het gevoel in ons aanwezig dat als wij met deze band zouden breken dat wij nooit meer terug kunnen naar een gewone relatie " iets van voor onze ontmoeting.
Regelmatig vraag ik mij af of wij 2lingzielen zouden zijn, maar wie geeft daar een antwoord op. Verbazen zou het mij en mijn (inmiddels) vrouw echter niet.

Dank God dat dit mag zijn.

Thomas
JulienMoorrees
JulienMoorrees Jul. 19 '06
Bedankt voor je verhaal Thomas! Het is geweldig als je zoiets mag ervaren. Helemaal gelukkig is het dat jullie het beiden van elkaar beseffen.
indigo
indigo Aug. 10 '06
ik wil ook even mijn verhaal vertellen.
ik denk dat ik mijn tweelingziel heb gevonden. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar dit is het verhaal tot nu toe.

Ik heb hem een paar maanden geleden leren kennen bij toeval. Maar er was gelijk een soort wederzijds vertrouwen. Dat je gewoon weet, hem of haar vertrouw ik helemaal. Ik geloof in hem om het zo te zeggen. Net alsof je elkaar altijd al hebt gekent.

We zitten op hetzelfde niveau, we begrijpen elkaar volkomen.

Ik hield zeg maar al vanaf het begin van hem. Het vertrouwen was er meteen. Terwijl ik normaal eerst de kat uit de boom kijk voor ik iemand echt vertrouw.

Maar ook de dingen die we hebben meegemaakt komen sterk overeen. zo hebben we allebei een zelfde ongeluk gehad op dezelfde leeftijd. Maar ook meer van die dingen.

Toen ik daar achter kwam vond ik dat echt heel vreemd. Ik begreep het niet goed.

Ik weet ondertussen wel dat ik ontzettend blij ben hem te hebben ontmoet. Echt een super mooie persoonlijkheid.

we steunen elkaar onvoorwaardelijk. Het is echt een hele mooie vriendschap.
Thomas A
Thomas A Aug. 10 '06
Dag indigo

Mooi wat je be-schrijft en de gevoelens die zoiets met zich mee brengt kan ik mij goed inleven en met jullie meegenieten.
Het is niet gemakkelijk zo niet onmogelijk, te weten te komen of jullie werkelijk ook 2lingzielen zijn. Toch kan ik mij voorstellen dat hetgeen jullie met elkaar overkomt, geheiligd wil worden in de mooiste vorm die je maar bedenken kan en dat is toch dat je elkaars 2lingziel zou kunnen zijn.
Voor mijzelf weet ik het niet. Ik weet ook niet wie of wat het mijn vrouw en mij zou moeten zeggen, zo van; “jullie zijn elkaars 2lingzielen” en dus samen een complete ziel die klaar is met incarneren. Ik was blij met de term zielsliefde die ik via internet vond. Hiervan wist ik zeker dat deze op ons van toepassing was en wel omdat wij ons werkelijk tot diep in onze eigen ziel wisten & weten te raken en dat is pure herkenning van elkaar; het elkaar kunnen WAAR-nemen!!!!!!

Toch een heel belangrijk aspect wat vooral typisch is voor het 2lingzielscontact is doordat je de ander echt kunt zien, je ook de onopgeloste en pijnlijke stukken kunt zien en zelfs kunt voelen van elkaar. Daarbij komt in deze verbinding op dit niveau nog, dat je het besef hebt dat deze onopgeloste stukken tussen de complete zielsversmelting in staan en deze met elkaar zo snel mogelijk wilt oplossen. Dat betekent dat er indringende confrontaties kunnen ontstaan die zo heftig zijn voor het zelf " lees ego ", dat je je regelmatig zult afvragen of het nog wel goed is, of het red met elkaar. Ook dit aangaan met elkaar is liefde, anders vond het niet plaats, maar het lijkt niet op wat mensen bedenken bij de romantische verhalen die over liefde gaan!!!!..

In de 2lingziel en zielsliefde band leer je ook voor-al je zelf kennen. Het is het logische gevolg van je in ge-heel kunnen spiegelen. Hierbinnen ligt dus ook de mooiste ontmoeting in je leven hier; niet alleen die met die ander maar die met jezelf!!!!!..

Thomas
Debiorah
Debiorah Aug. 18 '06
Ik herken mijn huidige relatie heel erg in de relatie die thomas beschrijft. Wij hebben ook allebei een verleden met misbruik, zo'n beetje op alle vlakken. Het kan bij ons dan ookwel eens lijken alsof er oorlog gaande is maar gelukkig is dat van korte duur. We beseffen ook dat ons gedrag of reactie dikwijls wordt getriggerd door emoties van vroeger.
Wat mij heel erg is bij gebleven is onze ontmoeting. Ik zal hem in het kort proberen te beschrijven.
Na nog niet zo lang een relatie te hebben verbroken besloot ik me eens in het nachtleven te stortten. Niet met de achterliggende gedachten een partner te vinden, integendeel ik wilde genieten van mijn eigen vrijheid. Zo gezegd zo gedaan. Wat je moet weten is dat ik uberhaupt niet iemand ben die op aandacht van de andere sekse uit is. Meestal krijg ik meer aandacht dan me lief is en voel ik me daardoor belemmerd. Maar deze bewuste avond was er opeens 1 persoon die constant mijn aandacht trok. Ik weet niet waarom en ik kon het ook niet plaatsen maar keer op keer zag ik hem. Met mijn vorige relatie in gedachten danste ik weer verder en probeerde mijn gedachten te verzetten. Totdat ik werd voorgesteld door een van mijn vrienden aan hem! Nu kon ik er moeilijk bij weglopen.
Het einde van de avond kwam in zicht en ik haalde mijn jas op en w88 op de rest. Langzaam kwamen ze aangedruppeld en namen ze nog wat mensen mee. En natuurlijk was 'hij' daarbij. Op dat moment bleek dat een van mijn vrienden zijn jas spoorloos was met daarin zijn huissleutels. Uitgerekend de sleutels tot mijn overnachtingsplaats. Dus besloot de hele meute mee te gaan met de onbekenden ( mijn vriend & huisgenoot). En zo kwam ik terecht bij hem in huis en ben sinsdien met hem verbonden.

Het was naderhand gezien zo'n rare situatie, je zou zeggen mens waar zit je verstand!
Want uiteindelijk besloot ik alleen bij hem thuis te blijven terwijl de rest weer vertrok. Het was absoluut geen sexuele aantrekking, seks was niet ter sprake. Het was zo'n intens gevoel van vertrouwen en herkenning. Iets wilde gewoon heel erg graag bij hem blijven.
We waren echt onbekenden voor elkaar en naderhand blijkt hoeveel overeenkomsten we hebben. Niet zozeer in gedrag maar vooral in ervaringen. Het is een connectie die niet uit te leggen valt, een die ik ook nog nooit eerder zo heb ervaren.
Dit is een stukje van mijn verhaal. Ik weet niet of wij onder de 2lingzielen vallen maar onze band is een 2e natuur.
Adrie
Adrie Sep. 14 '06
Beste mensen,

Dit is mijn 2e dag op dit forum (de 1e keer dat ik sowieso op een forum aanwezig ben) dus laat ik me kort voorstellen. Mijn naam is Adrie, we (mijn partner en ik) zijn ruim 20 jaar gelukkig samen (13 jaar getrouwd) en we hebben twee prachtige kinderen (van 10 en 12). Spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling zijn onlosmakelijk met ons Zijn verbonden, dat geldt voor ons alle 4.

Nu de reden waarom ik aansluiting bij dit forum heb gezocht en specifiek waarom ik op dit topic reageer.

Ongeveer 3 maanden terug is mijn partner haar tweelingziel tegengekomen. Alle symptomen die de literatuur beschrijft vertonen zij beiden; ik heb geen twijfel: ze zijn elkaars tweelingziel. We hebben een (kennismakings)avond met z'n drieën doorgebracht bij ons thuis en het was soms net of er een minizonnetje in huis was, zoveel straalden ze beiden uit. Ik geef - uiteraard - alle ruimte aan de "nieuwe" gevoelens die mijn partner heeft/ervaart; maar merk dat ik mijzelf begin te verliezen.

Ik stel steeds meer vragen bij mijn rol in haar leven en zie haar steeds verder van mij wegdrijven. Natuurlijk wordt hier veel over gedeeld met elkaar, maar dat brengt vooralsnog geen nieuw inzicht. Ik ben op zoek naar de meest optimale manier om hier mee om te gaan, maar loop langzaam vast.

De adviezen/wijsheid die ik tot nu toe ontvangen heb, praten over "loslaten en accepteren". Ik ben mij bewust van de verschillende "uitingsvormen" van de ene liefde: voor ouders, kinderen, partners, vrienden, "speciale" vrienden, enzovoort; daar zitten mijn vragen niet. Ook het stadium van twijfelen aan mezelf ben ik voorbij. Ik weet wat ik gegeven en ontvangen heb aan liefde en aandacht. We zijn ons " reeds lang " bewust van elkaars leerpunten en genieten van elkaars en de eigen groei. Ik ging er eigenlijk vanuit dat zij mijn zielenmaatje was. Ik heb er moeite mee dat ik langzaam maar zeker uit het plaatje verdwijn en er zijn momenten dat ik me een tussenstation voel. Dit verhaal moet niet overkomen als een jammerklacht, zo is het niet bedoeld. Misschien dat één van de mensen in dit forum nog steeds de oude relatie in goede gezondheid heeft, naast de TZ-relatie. Zo ja, dan hoor ik graag iets van jullie pad.

Warme groet,
Adrie.
LPChip
LPChip Sep. 14 '06
Weet jouw partner ervan dat je met deze kwestie speelt? Misschien dat zij er meer rekening mee kan houden.

Het vinden van een tweelingziel is inderdaad iets moois, maar vaak kan daar geen goede relatie op gebouwd worden, omdat je als het ware continue een spiegel voorgehouden wordt. Hoe meer dat gebeurd, des te lastiger dat wordt voor de relatie.

Ik vermoedt dan ook dat dit iets tijdelijks is, en dat je partner liever voor jou kiest op lange termijn dan voor haar tweelingziel. Maar misschien kan zij er zelf beter over praten dan ik? m.a.w. praat er eens met haar over?
Adrie
Adrie Sep. 14 '06
Dank voor je reactie LPChip (absoluut de meest aparte naam waarbij ik iemand ooit genoemd heb ;-).

In antwoord op je vraag, mijn partner weet hoe ik me voel en we praten er veel over. Net als over haar gevoelens en haar verwarring. Ik zie en ervaar wat de TZ-relatie met haar doet; ik ervaar haar rust die op "thuiskomen" lijkt. Het is beslist niet zo dat zij geen rekening met mij wil houden, het is meer zo dat ze het soms gewoon niet kan. De intensiteit van de emotie is te heftig, zelfs als zij en haar TZ gewoon bij elkaar in dezelfde ruimte zijn.

Het is waar dat ze veel in elkaar herkennen (spiegelen), maar geen van tweeën ervaart dat als vervelend of botsend. Ze lachen erom en geven het vervolgens een plaats. Ik zie deze twee mensen geen onoverkomelijke botsingen met elkaar krijgen. Hun beider persoonlijke ontwikkelingsniveau lijkt dat in de weg te staan. Als je daadwerkelijk van jezelf houdt, dan kun je toch geen onoverbrugbaar probleem met jezelf krijgen (je andere helft, je TZ)?

Ik heb bewust een tijd gewacht met de vraag hoe zij de relationele toekomst zag. Sinds een week of 6 is de vraag op tafel gekomen. Ze geeft aan voor haar gezin te kiezen, voor haar kinderen en voor mij (voor ons); maar ook voor hem. De laatste keer dat ze elkaar zagen, is er voor het eerst een voorzichtige fysieke component in hun relatie gekomen.

Wow, de jaloezie . . . mooie leermomenten waar je dan tegenaan loopt!

Zoals ik kan voorzien (ik heb geen voorspellende gave) zie ik ons uiteindelijk in een soort van driehoeksverhouding belanden. Twee relaties (met haar als kantelpunt) die anders van invulling zijn, aan andere gevoelens tegemoet komen en een andere invulling kennen. Ik ben nu nieuwsgierig naar ervaringen van anderen die zich in mijn positie herkennen en daar goed (goed is: alle drie gelukkig) zijn uitgekomen.

Warme groet,
Adrie.
JulienMoorrees
JulienMoorrees Sep. 14 '06
Hallo Adrie,

Ik begrijp heel goed wat je bedoeld met het feit wanneer iemand juist wel gelukkig is met zichzelf. In zo'n geval is de TZ iemand waarbij deze positieve zaken enkel en alleen versterkt wordt.

Ik wil je waarschuwen (en ik weet hoe moeilijk dit is) maar probeer je vrouw niet voor een keuze te zetten tussen hem of jou. Uit ervaring weet ik, dat je vrouw haar TZ nooit zal laten vallen. Dit gevoel is voor haar zo enorm sterk, dat het voor haar onmogelijk is om een keuze te maken.

Het grote probleem bij een TZ-relatie waarbij ook nog een aardse relatie is, is het feit dat gevoel en verstand met elkaar in conflict zijn. Uit je reacties maak ik op, dat jij enorm bezig bent dit met je verstand te begrijpen. Hoewel je je ook op je gevoel aan het ontwikkelen bent, heeft bij jou je verstand nog de bovenhand (vermoed ik). Bij je vrouw is op dit moment het gevoel hetgeen dat de bovenhand heeft. Dit heeft miscommunicatie tot gevolg, omdat jullie het allebei niet over hetzelfde hebben.

Ik ben heel erg blij dat je relatie het toestaat om hier open en eerlijk over te zijn. Daarom is het antwoord dat je vrouw geeft, dat ze voor jullie allemaal kiest ook eigenlijk het echte ware antwoord. Zoals ik eerder aangaf heb je het verstand, dat duidelijk voor jou en jullie kinderen kiest. Dan heb je het gevoel, dat duidelijk voor hem kiest. Een volledig mens gebruik zijn / haar gevoel en verstand samen. Zij gebruikt op dit moment haar gevoel en het verstand, waarbij ze in conflict zit. Dwing je haar tot een keuze, dan vraag jij haar eigenlijk te kiezen tussen haar gevoel en haar verstand. Dit is een onmogelijke keuze.

Verder wil ik jou ook een vraag stellen. Wat zijn voor reden dat je hiermee moeite hebt:
-Je begrijpt het niet?
-Je ziet hem als concurrentie?
-Je vrouw is zichzelf niet (of je herkent haar niet)
-Je vrouw lijkt gelukkiger zonder jou?
-Je voelt je niet meer onmisbaar?
-Hij is een enorme sukkel, waarvan je niet snapt dat iemand erop valt.

Tot slot nog een vraag: Wat bedoel je met "een voorzichtige fysieke component in hun relatie gekomen." ?
Adrie
Adrie Sep. 14 '06
Beste NiMS,

Wat antwoorden in omgekeerde volgorde.

Met fysieke component bedoel ik dat ze hebben gezoend. Ik vind hem absoluut geen sukkel, maar een hele aardige, oprecht geïnteresseerde, warme en intelligente vent. Ik zou hem zelf als vriend kunnen zijn tegengekomen.

Onmisbaar heb ik mij nooit gevoeld in onze relatie. We zijn altijd volledig gelijkwaardige partners geweest in alle aspecten van ons samenzijn; er is geen machtspositie. Het is niet zo dat zij zich gelukkiger lijkt te voelen zonder mij, het is meer dat zij zich extreem gelukkig voelt in een relatie die naast de onze staat.

Ik zie hem niet als concurrent; ik begrijp wat hen beiden bindt (voor zover je dat als niet TZ kunt begrijpen; het gaat hier volgens mij namelijk niet om begrijpen, maar om voelen) en zij is nog steeds dezelfde vrouw.

Ik zal haar nooit dwingen tot het maken van een keuze, zo zit ik als mens niet in elkaar. Wie ben ik om het levensgeluk van een ander in de weg te staan? Ik geloof absoluut in het credo: “if you love somebody, set them free”. Ik begrijp " en ben het er mee eens " wat je schrijft over verstand versus gevoel.

De vraag waar ik mee zit, wat voeg ik straks nog toe aan de relatie? Wat heb ik haar nog te bieden? Als ik dit schrijf, maak ik me niet kleiner dan ik ben! Ik wil met deze vrouw oud worden (niet dwingend bedoeld!), dat is een wens van mij. Ik wil dat doen in een relatie die groeit en zich ontwikkeld, waar we elkaar steeds weer opnieuw ontdekken en nieuwe wegen ontplooien om samen te zijn. Een zich steeds verder ontwikkelende relatie waar alle ruimte is voor andere voeding, voeding van andere mensen. Ik zie op dit moment alleen moeilijk de weg naar zo'n relatie en weet niet of dat mogelijk is? Het enige dat ik nu doe is accepteren, liefde geven er zijn en loslaten.

Warme groet,
Adrie.
Acheliah
Acheliah Sep. 14 '06
Hallo Adrie

Knap hoe je het opvat ik wens je heel veel liefde licht en sterkte toe ikzelf heb helemaal niks van dit alles ik ben niet helderziend, voelend enz, en van tz heb ik al helemaal geen verstand maar ik vindt het wel intressant zoals jullie er mee omgaan. Sterkte en ik hoop dat je wens in vervulling gaat.

Liefs Dieneke
LPChip
LPChip Sep. 15 '06
 Quote:
Origineel van Adrie:
Dank voor je reactie LPChip (absoluut de meest aparte naam waarbij ik iemand ooit genoemd heb ;-).
:)

Dat geloof ik best. Het is mijn artiestennaam, en je spreekt het uit als L.P. Chip. Net zoals DJ naam. Voor als je het lastig vindt, ik reageer ook op Chip :)
CoZ
CoZ Sep. 15 '06
Hoi Adrie,

Ten eerste mijn complimenten voor je enorm bewuste manier van hiermee omgaan, voor veel partners is het enorm moeilijk om te aanvaarden dat hun partner zijn/haar tweelingziel ontmoet heeft.

Belangrijkste is inderdaad jouw eigen plaats in deze relatie. Voor zover ik kan zien wil jouw vrouw ook graag samen zijn met beiden. Dan is dat op dit moment de situatie die geldt. Hetgeen haar met haar TZ bindt is een zielsband, die een sterke weerslag heeft op haar fysieke aanwezigheid, daarmee is er ook een sterke fysieke binding met tweelingzielen. Maar er is ook iets wat haar met jou verbindt, en dat is namelijk haar persoonlijke groei. Tweelingzielen spiegelen elkaar dan wel heel sterk, maar juist kan je veel leren van je aardse relatie met een partner.

Ik zelf heb een partner en ken daarnaast mijn tweelingziel. Op dit moment is er een half jaar geen contact met mijn tweelingziel, omdat ik zelf nog dingen moet leren. Dat leren doe ik in mijzelf, maar ook door te kijken naar mijn relaties in het aardse leven. Daarbij speelt met name mijn eigen partner een heel erg belangrijke rol, aangezien zij me laat zien op welke punten ik zelf nog niet heel ben.

Natuurlijk heeft de toekomst een hoop onzekerheden (maar is dat niet altijd zo?) daarom kan je beter je aandacht brengen naar wat er Nu is. Want eigenlijk beschrijf je iets heel moois, namelijk een zeer goede en open relatie met je vrouw en daarnaast haar TZ die jij zelf ook heel erg waardeert. Met jullie drietjes moeten jullie hier uit kunnen komen, zeker als jij de kracht en het vertrouwen in jezelf vindt.

Tweelingzielen zien het goddelijke in elkaar, maar dit goddelijke huist in ieder mens. Op het moment dat je verbonden bent met dit goddelijke in jezelf zal je ervaren dat er geen jan, marie, klaas, etc is, maar dat er slechts één collectief bewustzijn is. Dus jij bent je vrouw, jij bent ook haar TZ, jij bent mij, en ik ben jou.... Die bewustwording van verbondenheid en eenheid is gaande in deze wereld (lang niet bij iedereen hoor) en tweelingzielen zijn een eerste voorbeeld daarvan, maar dat sluit zeker niet uit dat jij die zelfde verbondenheid kunt ervaren en deelgenoot worden van dit prachtige proces.

Mocht je soms jaloezie voelen, veroordeel jezelf dan niet daarvoor, wees er enkel bewust van en leer de bron van die jaloezie kennen. De bron is nooit iets buiten jezelf, maar komt altijd voort uit je eigen gedachten erover. Zelfvertrouwen en zelfliefde vormen het antwoord hierop.

Ik wens jullie heel veel licht, kracht en liefde in dit proces... je bent zeker niet overbodig, anders zou je nu niet onderdeel zijn van die relatie. Ook jij hebt een rol daarin te vervullen.

Lieve groetjes van CoZ
LPChip
LPChip Sep. 15 '06
Mooie woorden CoZ. Bedankt daarvoor, en welkom op het forum :)
Adrie
Adrie Sep. 15 '06
Dank jullie allemaal voor de manier waarop jullie gereageerd hebben. Het gevoel dat ik nu heb is al weer veel beter dan een paar dagen terug.

Dank jullie wel!

Warme groet,
Adrie.
Acheliah
Acheliah Sep. 15 '06
Ik heb niet veel gezegd omdat ik er weinig vanaf weet en niet kan oordelen toch graag gedaan.

Liefs Dieneke
Pagina's: 1 2 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111