Loading...
nl

Tips voor deze tijd

Rainbow
Rainbow Dec. 30 '09
TIPS VOOR DEZE TIJD

(uit "De Terugkeer Reeks": SHOUD 4 met Tobias, gechanneld door Geoffrey Hoppe)

En zo is het - de manier waarop wij onze bijeenkomsten samen openen, wanneer Ik, Tobias me voeg bij ieder van jullie overal ter wereld. En zo is het - wat een prachtige manier om al onze energieën samen te roepen, en vandaag verwelkomen we vele nieuwelingen. Energieën hebben je hier gebracht - jouw spirit heeft je hier gebracht - naar deze plek die we goddelijk noemen, de plek die het Punt van Tegenwoordigheid, het Nu moment is.

Jouw spirit heeft je geroepen om in de energie en het bewustzijn te zijn van deze groep, bekend als Shaumbra, die al heel, heel lang op deze manier bijeengekomen is. Als je het kunt geloven en het je kunt voorstellen, vroeger in de tijden van Atlantis - oh er was een Atlantis - is deze groep bijeengekomen. Vroeger in de tijd van Yeshua, ook bekend als Jezus, waren zij de Essenen. Zij waren degenen die op diepe innerlijke niveaus studeerden. Zij zijn degenen die hebben geholpen de zaden van nieuw bewustzijn te planten zo ver terug als 2.000 jaar geleden, om de tijd waar we nu in leven voor te bereiden.

Bewustzijn is aan het Veranderen.

Het gebeurt nu, dierbare Shaumbra, dierbare bezoekers en vrienden. Het gebeurt nu overal ter wereld, een enorme verandering in bewustzijn, dat van de oude energie van vibratie naar een Nieuwe Energie van expansie gaat. Gaand vanaf een punt waar een deel en alleen een deel van de spirit op Aarde in menselijke gedaante bestond, gaand door leven na leven van fysieke reïncarnatie, zoekend, ontdekkend, lerend en spelend, maar zo vaak verwijderd van hun goddelijkheid, van hun spirit, van hun ware zelf.

Maar het gebeurt nu dat het goddelijke en het menselijke weer samen komen, en het is niet wat je misschien denkt, dat het is. Er zal niet een grote engel met donzige vleugels komen en je wereld redden. Het is het goddelijke deel van je, het meest simpele, het gemakkelijkste en het meest liefdevolle. Het is een deel van je wat altijd van je gehouden heeft en er altijd geweest is, maar wachtte op dat andere deel, mens genoemd om door zijn proces te gaan.

Wanneer we zeggen dat het nu gebeurt, is het het thuiskomen waarop sinds het begin van alle tijden gewacht is. Het is het eerste Zegel van Scheiding die terugkomt in eenheid en het gebeurt precies nu. ( Hij refereert aan de “Zeven Zegels” Shoud 12 van de GodMens Reeks).

Vorige maand heb je van Adamus Saint-Germain gehoord, die sprak over alle veranderingen die er nu in de wereld gaande zijn - dingen die gaan gebeuren - om je enig gewaar zijn te geven, niet vanuit een standpunt van angst, maar om de wereld om je heen te begrijpen en te begrijpen waarom je koos om juist nu hier te zijn. De Shoud van vandaag zal veel gemakkelijker en misschien ook wel veel korter zijn.

In de Shoud van vandaag…. (Tobias grinnikt) Een zucht van verlichting gaat over de wereld! ( Tobias grinnikt weer)

Dierbare Shaumbra, - vandaag gaan we wat achteroverleunen, we gaan wat ontspannen en ik ga jullie weer een andere versie van Tobias ‘ Tips voor deze tijd’ geven. (wat gelach) Het is feitelijk voor het eerst in een Shoud, maar ik heb het god weet hoe lang al gedaan, dus we doen het gewoon ten overstaan van iedereen.

Maar het gebeurt nu. De wereld is aan het veranderen, jullie veranderen, bewustzijn ontvouwt zich. Het is interessant voor mij Tobias, voor de andere entiteiten van de Crimson Council en de andere engelenraden om te observeren, want we zien beide, wat er met jullie op Aarde gebeurt - we zien de schoonheid van waar je doorheen gaat - maar weet je, we zien ook wat er in de engelencorridors gebeurt, en er zijn vele, vele, vele verschillende dimensies en corridors.

Maar lang geleden hebben we hierover gesproken, hoe de expansie van Al Dat Is, een expansie van het bewustzijn van de Ene en de Velen, tot stilstand kwam. Het kon alleen maar zo ver expanderen als het kon gaan. Daarom gaven jullie als engelen toestemming om naar de Aarde te komen, stemden jullie toe om weer door zoveel ervaringen te gaan die je in de niet-fysieke rijken had, maar om het in de fysieke realiteit te doen, vertraagd, waar je bewust gewaar kon zijn van keuze en vervolgens het resultaat van je keuze.

Je hebt hier een lange tijd doorgebracht - sommigen van jullie veertienhonderd, vijftienhonderd levens op Aarde - en nu gebeurt het. De energie in alle andere dimensies begint weer opnieuw in beweging te komen. Het expandeert, maar niet zoals het te voren expandeerde. Het energiebewustzijn had een bepaalde manier om te bewegen lang voordat de Aarde ooit werd gecreëerd. Het beweegt weer, maar het beweegt nogal anders. Het beweegt met een nieuw bewustzijn, een nieuw gevoel van zichzelf.

Als resultaat, de spirituele families - de engelen families waaruit jullie voortkwamen - zij bewegen ook weer. Zij worden wakker. Zij beginnen opnieuw te bewegen en hun energie vrij te maken. En daarom hebben we je in recente bijeenkomsten verteld dat de Aarde de oorspronkelijke is. Het is de eerste van de fysieke planeten en na de Aarde zullen er vele, vele andere zijn, net zo - misschien niet in de dimensie waar jij vertrouwd mee bent, maar omdat wat er hier geleerd is, helpt het vele andere Aardes te creëren, waar veel van je spirituele families naar toe zullen gaan om over zichzelf te leren. Te leren over deze grote gave die Spirit hen verleende, genoemd de unieke identiteit - een ziel, een Godzelf.

Nu toegegeven, zij hoeven niet door de intense ervaringen te gaan waar jullie hier op Aarde doorheen zijn gegaan in je vele levens, want jullie hebben de weg voor hen geplaveid. Zij hoeven niet door vijftienhonderd levens te gaan. Zij hoeven niet door het gevoel van totaal verloren te zijn te gaan, totaal ontkoppeld van de rest van zichzelf en Spirit, om werkelijk zichzelf te ontwikkelen, want jullie hebben dat voor hen gedaan.

Ik weet dat sommigen van jullie wellicht een beetje vloeken onder je ademen, zeggend dat je dit deed ten behoeve van je spirituele familie, zij zullen het bij lange na niet zo moeilijk hebben. Maar dierbaren, zij hebben zo’n grote eer voor jullie. En ook, moet ik zeggen dat ze je enorm missen. Sinds je hier op Aarde bent, heb je geen contact met hen gehad en zij niet met jou. Zij wisten waar je voor ging, maar zij wisten niet waarin je verwikkeld zou raken. Zij wisten dat het een lange tijd zou duren voor zij je weer voelden.

Nu voelen zij jou en jij begint hen weer te voelen. En misschien zul je daarin iets van de reden zelf beginnen te begrijpen, waarom jij koos hier te komen, waarom jij koos te voelen dat je totaal verloren was.

Dus laten we een diepe ademhaling nemen.

(pauze)

Wat een glorieuze dag. Het gebeurt. Het is er. De veranderingen zijn gaande op deze grootse en glorieuze planeet, Aarde genoemd. Het is ongelooflijk levend te zijn, het is ongelooflijk jij te zijn en hoe ik Tobias uitkijk naar mijn heel nabije terugkeer naar de Aarde, terug om met jullie te wandelen, deze ervaringen te delen, deel te zijn van wat jullie Shaumbra noemen.

Laten we diep ademhalen…. (pauze) …. en laten we gaan naar Tobias’s Tips voor deze Tijd.

Huidige Gebeurtenissen

Zoals jullie allemaal weten, zijn het een intense, intens aantal maanden geweest, maar vooral deze laatste maand. Het zal doorgaan intens te zijn. En net wanneer dingen wat gemakkelijk schijnen te worden, wanneer het nieuws een paar dagen rustig is, komt het weer. Er zullen tijden zijn waarop jij je afvraagt waarom deze golven en golven van veranderingen op elk niveau plaats vinden. Herinner je alleen maar dat het over verandering gaat die plaatsvindt. Het is een natuurlijk proces. Alleen wanneer de mensen in paniek raken en de mensen met de vinger wijzen, wanneer mensen beschuldigen of mensen proberen vast te houden aan een heel oude manier, die niet meer passend is, dan zullen de problemen zich gaan voordoen.

Oh de veranderingen zullen toch plaatsvinden, natuurlijk. De evolutie van het bewustzijn is echt op weg, dat gaat niet veranderen. Er zijn er die proberen terug te houden, proberen te weerstaan en uiteindelijk zal het heel erg moeilijk voor hen zijn, tot het punt waarop velen zullen kiezen niet hier op Aarde te blijven. Zij hangen het, om zo te zeggen, op, laten het gaan. Ik heb het er niet over dat zij van bruggen springen of gebouwen, ik heb het over laten gaan van die levenskrachtenergie die door het lichaam stroomt, want het zijn moeilijke en uitdagende tijden. Maar dat hoeven ze niet te zijn.

Je gaat volgende week nog een andere verandering voelen, er komt een heel gedenkwaardige verandering - volgende week. Nu maakt het deels deel uit van deze verkiezingen die plaats vinden. Ik ga niet zeggen of het … wie gaat winnen, maar ik veronderstel dat we dat allemaal al weten. (gelach). Het gaat om kiezen - stemmen voor en kiezen - voor een verandering en het toe te staan.

Het is interessant dat … nog eens, wij observeren de energieën vanuit onze positie op Angel’s Peak. We bekijken hoe het niet alleen degenen zijn die naar de stemhokjes gaan en de hefboom in beweging brengen, maar er is een heel … achter iedere stemmer zeggen we, zijn tien of twintig andere stemmers … bewustzijn van mensen op andere plaatsen op de planeet die ook deelnemen. Dit is de eerste aanzienlijke verkiezing in zijn soort die dat soort energie heeft, waar meer aan verbonden is, dan enkel die ene persoon die kiest, maar ze voelen ook het bewustzijn van anderen van een gelijksoortige vibratie over de wereld. Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste werkelijk wereldwijde stemming is die ooit heeft plaatsgevonden. Nu gaan ze alleen maar het x-aantal miljoenen uitgebrachte stemmen tellen, maar achter elk van deze is een andere tien, vijftien, misschien twintig stemmen, uitgebracht door het bewustzijn van anderen in de wereld, anderen die gezegd hebben “Wij willen verandering, we zijn klaar voor verandering” of degenen die gezegd hebben “Wij zijn niet zo klaar voor verandering. Wij willen in enkele van de oude patronen en manieren blijven”.

Dus Kijk niet alleen op de dag of avond van de verkiezingen, maar tijdens de drie volgende dagen. Kijk toe hoe de dingen bewegen en veranderen en zich ontwikkelen. Sta achter je lage muur, zelfs als die van jou afbrokkelt. (gelach) Neem wat hemels cement, plak het ergens op en sta achter die lage muur en observeer. Wees een observeerder van energie zoals wij dat zijn vanaf hierboven, of hier waar we ook maar toevallig zijn. Stap naar achter en kijk naar de eb en de vloed, de beweging.

Kijk toe hoe de energie in een heel erg snelle tred begint te bewegen, en dan stopt het ineens, alsof je je rempedaal in je auto intrapt. Wel, dat is gewoon de angst van andere mensen die binnenkomt, en zegt “Dit gaat te snel. We moeten het vertragen” En dan gebeurt er iets waardoor die energie weer vrij breekt en weer gaat bewegen. Maar dan neigt het wat hobbelig en trillerig te zijn, terwijl het probeert zijn plek weer te vinden, probeert terug te gaan naar oude concepten en oude programmering, maar het werkt niet.

Dus wanneer die energie van het massabewustzijn een diepe ademhaling neemt om zo te zeggen, vindt het zijn nieuwe niveau. Het vindt zijn nieuw evenwicht op een nieuwe plek. Erg lijkend op waar jullie doorheen zijn gegaan. Erg lijkend op dat jij op de rem trapt wanneer het te snel gaat. Erg lijkend op jouw gevoel dat je totaal uit balans bent en wanneer je het uiteindelijk opgeeft en laat gaan, kom je weer in balans, op een nieuwe plek, op een nieuw niveau.

Je zult hier de komende week een stemming voor verandering plaatsvinden. De resultaten - de resultaten na drie dagen, vooral de week erna - kijk hoe het werkt. Wees een monitor. Wees een toeschouwer. Kom hier en voeg je even bij ons. Ga uit het drama en kijk wat er gebeurt. Het zal ongelooflijk, zonder precedenten en in zekere zin heel erg prachtig zijn.

Wij kijken er hier naar uit. Ik heb mijn stoel al uitgekozen (gelach), we verzamelen de anderen erbij. We bakken koekjes en we brouwen wat nieuwe wijn, zodat we de mensheid - de show - kunnen bekijken voor de komende paar dagen. Van Reality TV gesproken! Dit is het op zijn mooist.

Dus het is interessant, dat Jung nooit bij dit soort gebeurtenis is geweest en ik denk dat hij wel enigszins een gevoel heeft gehad dat dit wat anders zou zijn, hij begrijpt dit iets Shaumbra nog niet helemaal, maar jullie raken er aan gewend.

B.E.A.P.

Laten we het er over hebben wat jullie nu kunnen doen. Het is heel praktisch, heel persoonlijk en niet bepaald zweverig, erg gegrond. We gaan beginnen met een overzicht, of wat heel simpele dingen die je in je leven kunt doen.

Ik ga dit overzicht - ik ga dit overzicht de ‘BEAP‘, BEAP, B-E-A-P noemen, maar als je ons toestaat, gaan we er wat ‘beep’ geluiden in programmeren of erin brengen, die je zult horen als een pieptoon van een elektronisch geluid of gewoon een ‘beep’ die binnenkomt om je soms hieraan te herinneren, wanneer je bang wordt en angstig en je het zelf op je neemt. Dus wanneer je een kleine ‘beep’ hoort, is het een herinnering aan vier heel simpele punten.

B - Breathe. Ademen.
Nou je wist dat dit kwam. Ademen is het best wat je voor jezelf kunt doen, wanneer je juist nu gebombardeerd wordt met al deze energie van de Aarde en mensen en de engelenrijken. Gebombardeerd niet als een aanval, maar er is een enorme energiebeweging. En we weten dat sommigen van jullie erg van streek raken wanneer we zeggen adem gewoon, want je wilt het ingewikkelder maken. Dus ga op je hoofd staan en adem! (gelach) doe een kruiswoordpuzzel wanneer je ademt als je dat wilt, maar adem gewoon.

Ademen zet energie in beweging. Ademen zet energie in beweging. Het was er altijd voor bedoeld vanaf het eerste begin toen je begon deze planeet te bezoeken, en dat is het vandaag nog. Ademen brengt je terug in je lichaam, want op dit moment zijn de meeste van jullie tenminste tweederde op weg eruit. Je verschuift, vertrekt ergens anders naartoe. Ademen krijgt je weer gecentreerd, doet de energie stromen.

Je zit heel vaak vast. Je maakt progressie, vervolgens kom je vast te zitten. Ademen helpt. Ademen is feitelijk een spiritueel glijmiddel. Het houdt dingen glijdend, het houdt dingen in beweging. Feitelijk - Saint-Germain zegt dit, niet ik - maar Saint-Germain zegt dat ademen je ten diepste doet verstommen. Het verstomt je ten diepste met het doel dat het je uit je hoofd krijgt. Je stopt het vele denken. Je komt terug bij de basis, de eenvoud.

Dus haal diep adem.

Haal altijd diep adem. Zo gemakkelijk is het.

De tweede, de “E “ “E “ is voor Ease. Gemak. Als je ontdekt dat er veel strijd is in je leven, als je vindt dat alles moeilijk en uitdagend is, doe je het verkeerd. Dat doe je werkelijk. Nu ik zeg niet dat het niet intensief zal zijn, dat je geen energie zult voelen, maar het hoeft je niet uit te putten. Het hoeft je lichaam niet uit te putten zoals we dat deze maand bij zoveel van jullie zagen.

Wat is er met al deze ongemakken die jullie ineens krijgen? Pijn en ongemak in je lichaam deze maand, meer dan ooit. Het is omdat je het moeilijk maakt. Het is uitdagend. Jouw Zelf probeert je te vertellen dat het met gemak zou moeten gaan. Als dat niet zo is, stop, haal diep adem en doe het anders. Niemand zei dat je moet lijden. Wel, je ouders zeiden dat je dat moest, (wat gelach) maar niemand anders zei, dat je moest lijden. De engelen, Spirit, Yeshua, ieder van hen zal zeggen dat je niet hoeft te lijden. Doe het met gemak. Je zul ontdekken hoe verbazingwekkend gemakkelijk het kan zijn, vooral, als je terug bent bij de adem, ben je terug bij jezelf.

Nu, ik zeg niet dat het, het gemakkelijk zal maken voor de mensen om je heen, en zij zijn degenen die je vaak naar beneden trekken, dingen moeilijk maken, je de uitdagingen geven. Zij gaan misschien door in hun bewustzijn en op hun manier en dat is prima. Maar voor jou, met de dingen in je leven, de dingen die je nu wilt doen, zou het met gemak gedaan moeten worden. Als het niet zo is, stop. Doe het op een andere manier.

Sommigen van jullie hebben een soort sadistische vreugde wanneer iets moeilijk is. Je onderschrijft deze theorie ”geen pijn, geen gein” en dat is niet waar. Het zou met gemak moeten zijn. Meer gemak, meer levendigheid. Het houdt dingen in beweging. Energieën blijven expanderen. Ja, je kunt dat op een bumperstikker zetten! Maar dierbare Shaumbra, als het niet met gemak gaat, stop, haal adem, doe even iets leuks en benader het dan op een totaal andere manier. Het zou met gemak moeten zijn.

De “A “ …. de “A” voor onze beap , de ’A ’ Awareness, betekent gewaar zijn. Gewaar zijn.

Jullie leven in een maatschappij die een enorm aantal hypnotische lagen over elkaar heeft, die generatie op generatie, leven op leven, tijd na tijd teruggaan. En precies nu is het allemaal opgehoopt. Het is net littekenweefsel in het bewustzijn van de mensheid. Mensen zijn feitelijk niet gewaar. Heel erg weinig gewaar zijn. Ze zijn geprogrammeerd. Ze zijn in hun mind. De mind is vanaf eeuwen geleden geprogrammeerd, maar vooral nu heeft het een nieuwe laag programma’s gekregen. Het komt van de media, het komt van het massabewustzijn, het komt van scholing.

Dus er is een enorme hypnotische laag. De meeste mensen zijn zich niet gewaar van hun tenen. Het klinkt simpel, maar ze zijn het niet. Als je je niet gewaar bent van je tenen, wordt het werkelijk moeilijk in je lichaam te zijn. De meeste mensen zijn zich niet gewaar van hun fysieke lichaam. Ze slepen het iedere dag met tegenzin met zich mee, maar ze zijn zich het niet gewaar. En het is zo’n prachtig, kostbaar voertuig.

Wanneer je je gewaar bent van je lichaam, wanneer je je ademen doet, zal het meer levenskrachtenergie in je lichaam brengen en je lichaam heeft minder voeding nodig. Je lichaam zal op een doelmatiger niveau werken. Je zult in je lichaam blijven. Wanneer je half buiten je lichaam zweeft, ga je tegen dingen aanbotsen. Heb je opgemerkt dat je deze laatste paar weken vaker tegen iets aan botste? Wanneer je in je lichaam bent ben je veel doelmatiger.

Gewaar zijn betekent ook bewust gewaar zijn van de lucht die je inademt, van de bomen buiten, van de lucht, van de vogels, gewaar zijn van alles in de natuur. Het is bijna een schande dit ongebruikt te laten. Sommige mensen gaan door hun leven en ze zij zich niet gewaar van hun omgeving. Oh ze zijn zich gewaar van tijd. Dat is een belangrijke. Mensen zijn zich gewaar van tijd, maar ze zijn zich niet gewaar van de schoonheid van de natuur, de zon op het gezicht. Het is heel soms maar zo nu en dan dat zij voor een ogenblik stoppen.

Wees je gewaar van geluiden. Wees gewaar van wat je ziet en ruikt. Reuk - het is een van de grootste manier om de intuïtie op een goddelijk heilig niveau wakker te maken. Realiseer je je dat het gewaar zijn van reuk van de mensen op het laagste punt is sinds honderden, misschien duizenden jaren? Het is een aanwijzing voor het feit dat ze de dingen om zich heen niet gewaar zijn. Dus sluit het de bijneusholten af, de neus, het reukzintuig. Ze zijn in een kleine hypnose. Kleine hypnose.

Dus wees je gewaar, niet alleen van je omgeving - ja en ik zeg bewust. Kijk naar die boom. Ga er naar toe en voel hem. Steek je hand in stromend water van een rivier of een stroom of in een meer, en voel het gewoon. Probeer niet er iets mee te doen. Probeer niets anders te doen dan gewaar zijn.

Wees je gewaar van de andere energieën om je heen, ze komen als nooit te voren naar binnen. Ik heb het over de engelenrijken, de nabije sferen, de onzichtbare sferen. Enorme aandacht komt nu naar de Aarde - degenen die onlangs overgestoken zijn naar de andere kant en niet terug zijn gegaan naar de Brug van Bloemen. Zij komen rondom bijeen en vragen zich af wat er gaande is, op Aarde - sommigen van hen ontzet, sommigen van hen opgewonden om weer terug te komen. Zij zijn hier. Ze zijn nu in de kamer. Ze zijn naast je, als je daar bij je computer zit en hiernaar luistert. Je bent niet alleen. Zij zijn overal.

Maar er zijn ook energieën die binnenkomen om je te ondersteunen en te dienen, degenen zoals Jung die nu binnenkomt en in het bijzonder dichtbij wil zijn, wil weten waar je doorheen gaat, maar ook jou iets van zijn gedachten en inzichten wil geven. De engelen, ze zijn overal. Je blijft hen vragen wanneer ze zich zullen vertonen, maar ze zijn er en als je gewaar zijn dood is, zul je hen niet voelen. Gewaar zijn.

En tenslotte de “P “- Point of Presence. Punt van Aanwezigheid.

Het is iets waar we over gesproken hebben en waar we over zullen blijven spreken. Sommigen van jullie kennen het als het Nu-moment, maar we definiëren het hier als een Punt van Aanwezigheid. Waar ben je nu? Waar is je aanwezigheid? Waar is die, wat jij zou noemen, die briljante lichtflits of verlichting of gewaar zijn? Is het weg in ‘morgen’? Wel, bij het meeste van het menselijk bewustzijn is dat feitelijk zo. Het ging naar buiten, en het is nu al maandenlang buiten. Zij zijn niet in hun Punt van Aanwezigheid.

Zij zijn daar buiten ergens anders en onderzoeken de mogelijke toekomst, want zo velen op Aarde nu - miljarden en miljarden mensen - maken zich bezorgd over wat er morgen, volgende week, volgend jaar gaat gebeuren. Dus hun Punt van Aanwezigheid is niet hier en nu. Het is buiten en onderzoekt het potentieel voor een ramp, einde van de wereld, einde van de dagen, van goede zaken. Het is buiten en onderzoekt het potentieel van angst en vrees. Dus waarom denk je dat je je gevoeld hebt zoals je je voelde de laatste tijd? Je hebt hen gevoeld ergens anders daar buiten. Maar jij kunt in de Punt van Aanwezigheid blijven hier, hier en nu.

In het Punt van Aanwezigheid komt alles naar je toe. Wanneer je daar buiten bent, gebeurt dat niet. Zo simpel is het. Wanneer je hier bent komt het naar je toe. Wanneer je hier bent en bewuste keuzes maakt, magnetiseert dit je in zekere zin. Het zorgt ervoor dat die dingen nu je realiteit in beginnen te stromen.

Je hoeft niet specifiek te worden. Je hoeft niet te zeggen “Ik heb duizend euro nodig.” Maar als je in je Punt van Aanwezigheid bent en je hebt overvloed gekozen, zal het er zijn. In het Punt van Aanwezigheid, komt gezondheid terug, vitaliteit, energieën - alles - in het Punt van Aanwezigheid.

Zo, dit zijn heel simpele richtlijnen - BEAP - en wanneer je daaruit gaat, gaan we “beepen” We zullen de hoorn voor je laten klinken. We zullen een elektronisch geluid in je computer maken. We zullen een raar geluid maken waarvan je niet zeker bent waar het vandaan komt. We zullen naar je “beepen”.

Adem je? Doe je het de gemakkelijke manier? Ben je je gewaar van de dingen om je heen en binnenin je? En ben je in je Punt van Aanwezigheid?

Laten we hiermee een diep ademhaling nemen. (pauze)

Tobias’ Tips voor deze Tijd.

Ik wil jullie graag een paar inzichten en tips aanbieden over de dingen die gaan gebeuren … of manieren om te leven als deze dingen gebeuren, zou ik moeten zeggen. Dit zijn niet een of ander soort profetieën, maar eerder tips voor het Nieuwe Energie wezen.

Eigenlijk zijn ze niet van mij, ze zijn van jullie. Ik heb ze verzameld uit de vragen die jullie de afgelopen weken gesteld hebben en de antwoorden waartoe je gekomen bent, natuurlijk, voegen wij onze energie eraan toe.

We gaan de lijst af van de op dit moment meest gestelde vragen. Ten eerste - en waarschijnlijk verreweg in de meeste van jullie breinen - waar zou ik mijn geld in moeten beleggen? Ik maak dat heel eenvoudig. Als je de mogelijkheid hebt om te investeren, als je nu de extra fondsen hebt … en Cauldre vraagt me nu of ik een vergunning heb om beleggingsadvies te geven (gelach) … verdorie ja, die heb ik - ik ben Joods! (meer gelach en Tobias grinnikt)

Beleggen

Dus, waarin beleggen? Waarin beleggen? Land, vastgoed. Oh dierbare Shaumbra … nu zeg je: “Maar kijk nou, de markt gaat naar de kloten. Alle prijzen gaan naar beneden.” Precies. Precies. De prijzen gaan naar beneden en worden, moeten we zeggen, wat kunstmatig naar beneden geduwd. Waarom? Omdat er veel mensen zijn, met veel geld, die nog rijker willen worden door goedkoop land te kopen van hen die gedwongen moeten verkopen. Dat is een deel van het plan. Land is de meest waardevolle, natuurlijke hulpbron op Aarde.

Nu, het gaat niet noodzakelijkerwijs meteen omhoog, maar het zal gebeuren. Je zult dat ontdekken, vooral wanneer het geld herverdeeld wordt over de wereld en als sommigen er nu grote hoeveelheden van verkrijgen. Zij zijn niet gek. Zij gaan niet voor goud of diamanten. Ze gaan het niet in de markt beleggen. Ze gaan het beleggen in iets tastbaars en noodzakelijks, en het wordt land genoemd.

Land kan in de vorm zijn van gewoon open, onbebouwd land. Het kan vastgoed zijn, maar alles wat op een stuk grondbezit zit, een stuk grond, zal heel erg waardevol worden. Je zult hierin een grote verschuiving zien vooral de komende drie tot vier jaar. Dus ren vandaag niet naar buiten en beleg in grondbezit, als je je het niet kunt veroorloven aannemend dat je slapend schatrijk wordt. Ik heb het over de lange periode. Land zal het meest waardevolle gebruiksartikel op Aarde worden, en het zal goud en dergelijke in waarde, in echtheid passeren.

Het zal interessant worden naar goud te kijken. Sommigen van jullie hebben mij daarnaar gevraagd, en ik ben nu geen voorstander van goud. Ik zou het een aantal jaar geleden geweest zijn. Toen jullie me er niet naar vroegen, maar ik ben er nu geen voorstander van omdat goud en sommige andere edele metalen en juwelen nu kunstmatig gemanipuleerd worden. En goud - goud is enkel, nog eens, een zaak van vertrouwen. Je weet dat je je vertrouwen geplaatst hebt in dit papiergeld of elektronisch geld. Je zegt, maar “weet je, wat werkelijk belangrijk is, is goud.” Het is alleen maar metaal. Het is alleen maar metaal, dat is alles. Metaal wat mensen graag dragen en mee pronken, maar het heeft geen werkelijke intrinsieke waarde.

Dus je zult zien dat de goudmarkt door zijn eigen schommelingen gaat en ik moet zeggen, toen ik deze laatste paar maanden naar de energieën keek … nu, ik wil niemand beledigen, maar de lafaards gingen naar goud. Dat deden ze. Want zij dachten “Dit is veilig. Misschien het op één na beste dan het stoppen in je matras.” Dus gingen ze voor goud. En er is nu veel angstenergie en hebzuchtenergie in goud en in zekere mate in diamanten en platina.

Vastgoed nu voor mensen.

Ga het niet hamsteren. Ga niet proberen hele gemeenten tegelijk te kopen. Als je erin geïnteresseerd bent en je kunt het je niet veroorloven, leg al je middelen bij elkaar, Shaumbra. Dat is eeuwen oud. Het is een manier van doen die zo ver teruggaat als ik me kan herinneren, en dat is heel ver. Doe je middelen bij elkaar in een trust of in een soort bedrijf met elkaar. Maar ga dan geduldig zitten - heel erg geduldig. Adem. Adem op het land. Adem op de investering. Dus dat is mijn advies.

Als je nu in de markt gaat spelen, zijn er twee dingen belangrijk. Nu, ik weet dat sommigen van jullie het er mee eens of oneens zijn, maar nog eens, sta bij mij, kom hier even boven. Kijk hoe energie werkt en beweegt. Er zijn nu een aantal zaken waarvan ik voel dat ze heel ethisch zijn en ook een heel goede opbrengst op je investering zal geven zodat je dan die energieën in beweging houdt.

Twee dingen - er is nu landbouwonderzoek en ook onderzoek naar energie. Ik zal dat nog wat uitbreiden en ga zeggen zelfs naar medisch en wetenschappelijk onderzoek, maar vooral landbouwonderzoek en energieonderzoek. Nu, ik heb het niet over investeren in wat ik zou noemen een betrekkelijk traditioneel energiebedrijf, zoals windturbines, of zonne-energie of zelfs waterenergie via oceaan of golven. Ik heb het over bedrijven die aan energie werken op een heel erg diepe laag van fysica en nieuwe fysica.

De energie van de zon nu, is niet voldoende voor de behoefte aan energie van de Aarde in de komende vijfentwintig jaar. Punt. We zeggen niet dat het slecht is, maar als jij je geld gaat investeren, dan zijn er nu bedrijven die werken aan kwantumfysica van energie en zij zullen doorbraken hebben. Niet allemaal, maar het zal een effect hebben op hen allemaal. Energieonderzoek.

Nu, je zult de bedrijven moeten gaan voelen. Wellicht moet je wat onderzoek doen. Maar zodra - hoe zeg je dat - zodra je jezelf daartoe gemagnetiseerd hebt, zal de informatie over deze bedrijven naar je toe komen. Je zult er toevallig over lezen, over horen. Je zult het niet in een van deze tv spots laat op de avond over investeren vinden, maar het zal naar je toe komen.

Landbouwonderzoek - nu het stille onderzoek - maar het zal explosief worden. Ik praat niet over de uiteindelijke productie of distributie van de oogst, maar het onderzoek erachter, want er zijn een paar doorbraken, die heel erg dicht bij zijn, die niet, wat we zouden noemen, betrekking hebben op manipulatie van de atoomdeeltjes en iets van de basisprincipes van het zaad zelf, maar hebben betrekking op het aanzetten of eigenlijk de expansie van iets van de energie.

Vooral in de komende drie tot vijf jaar zal het duidelijk worden dat de wereld moeite heeft zichzelf te voeden. Als de bevolking toeneemt, als zij meer voedsel verlangen, als ze meer voedsel per hoofd consumeren, zul je zien dat de noodzaak voor werkelijke doorbraken in de landbouwtechnologie, in het zaad zelf en in sommige van de groeitechnieken heel belangrijk zal worden. Op dit moment gaat er niet veel geld naar toe, het is niet erg opwindend. Maar over korte tijd zal het zal heel erg opwindend worden.

Wat er nu ook gebeurt, is dat er een bepaald niveau voedselenergie is om de wereld in stand te houden. Maar als er mensen beginnen wakker te worden en meer mensen uit hun hypnotische sluimer beginnen te komen, zullen ze door een periode gaan waarin ze meer voedsel consumeren. Laten we een typische mens op Aarde nemen - als je naar het midden, naar de mediaan gaat - laten we zeggen dat ze tien eenheden voedselenergie per dag consumeren. Als ze beginnen te ontwaken, begint die mens twintig en dertig voedseleenheden per dag te consumeren, want ze gaan door een metamorfose, een verandering, en ze hebben meer voedselenergie nodig. Nu, op een bepaald punt gaat het omdraaien en hebben ze minder voedselenergie nodig om zichzelf te onderhouden, want hun lichaam is efficiënter geworden.

Dus, dit is mijn advies inzake alle vragen over investeren. Eindelijk, Tobias onthult. ( Linda vraagt: “Is dat legaal?” ) Doet er niet toe, ik ben niet hier. (gelach). Ik zou graag zien dat ze me daarvoor aanklagen. (meer gelach) Sorry Cauldre. Ik was ooit in de gevangenis. Jij kunt in de gevangenis zijn. (Linda zegt: “Dank je”) (Tobias grinnikt). Grapje.

- Waar te Wonen.

Volgende vraag. Waar wonen? Waar wonen? Nu ik ga het hier simpel houden, maar jullie zullen me toch later vragen stellen. Het doet er niet werkelijk toe. Het doet er niet werkelijk toe. Er zijn geen plekken op Aarde die meer potentieel bezitten dan welke andere plaats ook in de zin van draaikolken en rasters en al het overige. Dat is oude energie. De Nieuwe Energie mens maakt zijn eigen, brengt zijn eigen, creëert zijn eigen veilige en heilige ruimte.

Maar je zult het makkelijker vinden in gebieden die wat meer zonneschijn hebben. Zonneschijn zal een manier hebben om je meer gewaar te maken je systeem te versterken. De zonneschijn - de zon - staat je fysieke lichaam in zekere zin toe meer op zijn gemak te zijn en helpt het ook door een paar van zijn helingsprocessen heen. Ik heb het er niet over dat je iedere dag van het jaar zon moet hebben. Maar als je een plaats om te wonen uitkiest, moedig ik je lichtelijk aan naar de zonnige te gaan.

Plekken nu, die buiten het geluid liggen - het elektronische geluid - van grote steden. En opnieuw, niet dat er enige specifieke portalen of niet specifieke poorten zijn, maar er is meer vibratielawaai, energetisch lawaai op Aarde dan ooit te voren, en het komt van mensen wanneer ze dicht op elkaar zitten en vooral wanneer ze in dit soort hypnose zijn. Het komt van machines. Machines of je het nu weet of niet, maken een enorm hoeveelheid lawaai - energetisch lawaai, niet alleen gehoord lawaai - en dat lawaai kan erg moeilijk zijn voor het systeem vooral in een samengeperste stad.

Er is een enorme hoeveelheid lawaai van auto’s. Er komt geluid uit alles en dat is moeilijk voor het fysieke systeem. Je hoeft niet ver uit de stad te gaan. En paar kilometer - tien, twintig kilometer - vermindert het geluidsniveau substantieel. Dat staat het lichaam toe zich nauwer met de Aarde te verbinden, nauwer met de gronding van Gaia, en het staat het lichaam toe veel gemakkelijker door een soort schoonmaak en aanpassingsproces te gaan. Als je in een grote stad bent is het moeilijk lichaam, mind en spirit op een lijn te brengen, wat op een heel regelmatige basis gedaan moet worden. Dus raden we aan: een beetje zonniger, een beetje rustiger.

We willen niet meer dat jullie denken dat je in een bepaald gebied moet wonen of dat we je toewijzen aan een bepaald gedeelte van de wereld of een bepaald land, of iets dergelijks. Dat was vroeger. Het is nu nieuw en het is werkelijk een kwestie van: waar wil je zijn?

Zo, diepe ademhaling….

(pauze)

- Waar te Werken

Laten we het hebben over werk. Je hebt gevraagd: “Wat soort werk zou ik moeten doen?” En het antwoord daarop is werkelijk nogal eenvoudig - wat je wilt doen, maar we raden je aan het voor jezelf te doen. Je verhuist uit de tijd waarin je voor andere bedrijven werkte. Deel van wat werkelijk je energie wegneemt en die van mensen in je onmiddellijke omgeving, is dat werken voor een bedrijf je werkelijk leegzuigt. Hoe kun je een soeverein wezen zijn behorend aan een ander bedrijf?

Het is anders wanneer je een integraal deel van dat bedrijf bent, een van de topleiders of een van de grondleggers. Maar wanneer je daar enkel rondhangt alleen maar om te overleven, zal het je op elk niveau uitputten. Het zal ook je vermogen tot overvloed beperken. Je zult ontdekken dat - hoewel het je bang maakt om weg te gaan naar je eigen waagstuk - voor sommigen van jullie het veel lonender is met veel meer potentieel voor overvloed, en het geeft ook veel meer voldoening.

Dus ons antwoord is, werk voor jezelf. Creëer je eigen bedrijf, dat is jouw passie, dat geeft je de reden hier te zijn, want hoe langer je doorgaat voor die andere bedrijven te werken, des te meer zal het je uitputten.

- Wat te Eten

Wat te eten, je dieet. Op dit moment suggereren wij een dieet dat tenminste dagelijks een inname heeft van wat wij zouden noemen onbewerkt of voedsel met levensessentie. We zeggen niet dat je helemaal onbewerkt of zelfs helemaal ecologisch moet gaan.

Laten we zeggen dat je graag veel bewerkt voedsel eet. We zien dat sommigen van jullie grote hoeveelheden van dit iets wat jullie chips noemen verslinden, bewerkt vlees, bewerkt wat ook maar uit blik, en dat is oké, want je lichaam begrijpt intuïtief hoe de werkelijke energie in dat voedsel te activeren. Maar het helpt wanneer er een herinnering is aan voedsel met nog levenskrachtenergie erin, niet bewerkt, bij voorkeur ecologisch, maar niet noodzakelijkerwijs. Dat zet de essentie of soort vibratie of een herinnering op voor het andere, bewerkte voedsel wat je erin stopt. Herinnert eraan dat het in de kern ervan het komt van - gewoonlijk van de grond, soms van een dier - maar ook het dier, weet je, at het gras en het graan en andere dingen.

Dus door dagelijks een herinnering aan niet bewerkt voedsel te hebben - salades, groenten, fruit, het hoeft niet veel te zijn, enkel een beetje - herinnert al het andere spul wat je in je lichaam stopt waar het vandaan kwam. Het maakt de weg dan vrij het om te zetten in voeding, maar zelfs op een dieper niveau in een werkelijk soort of een andere soort energie die je lichaam gebruikt, meer een interdimensionale energie. Dus raden we aan wat van dit natuurlijk voedsel op je dieet te zetten.

- Heling en Geneeskunde

Heling,of laten we zeggen geneeskunde. (Linda zegt, “Doe je dit zodat we geen V & A sessie meer hoeven te doen?” Tobias grinnikt. We doen het al. Heling of geneeskunde. Sommigen van jullie vragen daarover, wat je zou moeten doen. Ik ga nu zeggen richt je nu meer op alternatief - wat jullie alternatief noemen - maar het zou de essentie van zelfheling erin ingebouwd moeten hebben. Met andere woorden, geef je heling niet over aan iemand anders. Er zijn tijden waarop je bemiddeling of leiding nodig hebt, tijden waarin je het soort zetje nodig hebt van het werken met iemand anders. Maar er komen nu zoveel goede alternatieve medicijnen naar voren - kruiden, organisch, zelfs ademen is een medicijn weet je.

De reden waarom we dit met name naar voren brengen, sommigen van jullie hebben zich vragen gesteld over de medicijnen die ze gebruiken. Wel, de medicijnen kunnen soms een tijdelijke verlichting veroorzaken en je stabiliseren, maar op de lange duur, werken deze medicijnen tegen je. Het is mijn en Saint-Germain‘s nederige mening dat jullie leven in een gemedicaliseerde … (Linda zegt, “Wat??”) … nederige mening (gelach) - dat jullie in een gemedicaliseerde maatschappij leven en dat zal voortduren. Je zult zien dat farmaceutische bedrijven groter en groter en groter groeien. Ik heb ze niet in mijn investeringsadvies meegenomen, net zoals ik geen wapens en sommige andere zaken er bij betrokken heb, omdat ik niet denk dat het een plek van hoge integriteit is om daar nu je geld in te steken. Maar ze zullen groeien. En ik weet dat sommigen van jullie dit al opschrijven - ‘investeer in farmacie’.

De farmaceutische bedrijven, tussen haakjes, zullen in de komende paar jaar hogelijk gereguleerd worden door de regeringen en sommigen zullen feitelijk door regeringen overgenomen worden. Dat zou je bang moeten maken. Dat zou je bang moeten maken. Ze gaan het doen op basis van dat ze failliet gaan en mensen deze medicijnen nodig hebben om te leven. Maar wat er hier werkelijk gebeurt, zodra een regering een geneesmiddelen bedrijf in handen krijgt - dan moeten we allemaal heel veel ademen.

Medicaties zijn een vorm van fysieke en psychologische hypnose en het is veel gemakkelijker iemand medicijnen voor te schrijven dan met hen te moeten omgaan. (Tobias grinnikt, publiek lacht). Het is veel medicijnen voorschrijven versus iemand vragen van binnen te genezen. Dus zul je een heel erg gemedicaliseerde maatschappij voor alles zien - dingen die psychologisch zijn, natuurlijk en het neemt epidemische proporties aan, maar ook dingen voor het lichaam. “Een probleem met je lever? Neem een pil. Probleem met je pijnen en kwaaltjes? Neem twee pillen. Probleem met je hart? Neem vijf pillen.”

En weet je iets anders wat gebeurt is, dat zodra je al deze verschillende pillen voor al deze verschillende zaken, die niet meer werken, begint te nemen, zullen ze op een bepaald punt allemaal exploderen. Je hebt teveel vreemde energieën, energieën die niet noodzakelijkerwijs verenigbaar zijn met sommige natuurlijke systemen van het lichaam. Dus zoek zoveel als mogelijk naar het alternatief. Er zullen tijden zijn, ja, waar het nodig is dat je iets neemt om jezelf te stabiliseren. Maar herinner je dan waarover we spraken in de Standaard Technologie. Je lichaam weet hoe zichzelf te helen, als je het toelaat. Je lichaam weet hoe zichzelf weer in balans te brengen, als je het toelaat.

En hier wat op glad ijs gaand, veel van de dingen waar je lichaam nu doorheen gaat hebben niet noodzakelijkerwijs medische zorg nodig. Cauldre vraagt me hier een voorwaarde in te voegen. Ga altijd naar je arts, maar … dit gezegd hebbende (gelach) … een arts gaat je medicijnen voorschrijven. Die arts zal je medicijnen voorschrijven. Daarin zijn ze opgeleid en gehypnotiseerd om nu te doen. Wanneer was de laatste keer dat je naar een arts ging en dat de arts je zelfs in je ogen keek? Heeft de arts gezegd: “Wil je werkelijk genezen?” Heeft de arts gezegd, “Wil je werkelijk genezen? “ Heeft de arts gezegd, “Laat ik nu twee uur aan jou besteden” Vijf tot zes minuten op zijn best, op zijn best, en dat is inclusief het vertellen van slechte grappen en verhalen over sport. (gelach).

Dus, dierbare Shaumbra, het lichaam weet hoe zichzelf te genezen, en laat het dat werk doen. Enkele van de processen waar je nu doorheen gaat gaan gepaard met pijnen en kwaaltjes. In het bijzonder met sommige andere activiteiten van de organen, zijn aanpassingen in je lichaam, in het DNA nodig. Soms is het, ja is het ongemakkelijk of pijnlijk. Kijk naar binnen. Waarom gedraagt je lichaam zich zo?

Laten we diep ademen…

(pauze)

Voel je lichaam … voel je energie.

- De Mind

Een ander iets voor de dagelijkse Tips van Tobias - en we zullen de rest beantwoorden wanneer jullie je vragen en antwoorden stellen - is de mind, het denken, je verstand. Wat doe je met je mind nu? Je hebt ons horen praten over voorbij de mind gaan. Je vraagt je af wat de rol van de mind is. Zou je van je mind moeten houden? Zou je je brein moeten haten? Is het je ego, je vijand, of is het je vriend?

Het is een deel van jou. Het is een erg belangrijk deel van je en dient veel belangrijke functies. Maar nu, op dit moment begin je voorbij de mind te gaan. Je kunt het voelen, je weet dat het gebeurt. Intuïtie komt binnen, en je voelt dingen als nooit te voren. Je zapt terug naar je mind, omdat het op die manier geprogrammeerd is. Maar je krijgt nu moed. Je krijgt heel erg veel moed jezelf toe te staan in je intuïtie te gaan. Dat is een van de redenen waarom Jung in het bijzonder geïnteresseerd was om hier te komen. Hij was een groot aanhanger van intuïtie en innerlijk weten. Hij kon nooit helemaal goed begrijpen hoe het werkte, maar hij wist dat het er was.

Dus een aantal dingen nu over de mind. Hou er van, natuurlijk. Begrijp dat het er met een belangrijk doel is, maar begrijp dat er zo veel meer is. Nu, niet dat veel Shaumbra dit doen, maar zo nu en dan zie ik jullie er naar terug gaan. Iets als … ik weet dat sommigen van jullie kwaad op me gaan worden, maar het is je mind die kwaad op me wordt. Iets als affirmaties, positieve verklaringen - alleen positief denken. Iets als mind controle en mind focus zijn niet passend voor jullie - misschien nu voor andere mensen die nog aan het leren zijn hoe hun energie te managen - maar jullie zijn dit stadium gepasseerd.

Deze affirmaties zijn feitelijk, wel, je moet tegen jezelf liegen. Je moet proberen iets weer te versterken en je ontkent een deel van jezelf. Al deze positieve verklaringen, ‘denk positief’. Dat is prima, maar denk ook negatief. Echt, echt. Sta jezelf toe te voelen en te denken of te voelen en je gedachten te observeren - hoe je denkt, de patronen waarin je denkt. Probeer niet het denkproces te reguleren. Als je Nieuwe Energie binnen laat komen, nieuw bewustzijn van jezelf, en je gaat dan terug en probeert mind controle te doen, gedachte controle, positieve affirmaties, al het overige, zal het de energieën verdraaien. Het zal ervoor zorgen dat jij je heel erg oncomfortabel zult voelen, zo niet dat je gewoon een beetje gek wordt.

Dus laat dit soort dingen gaan. Er is niets als een goede negatieve en een goede positieve gedachte! Wees niet bang voor negatieve gedachten. Als de mind zo machtig was of zo efficiënt dat gedachte zelf werkelijkheid kon creëren, zou je werkelijkheid heel anders zijn niet waar? Maar het is het niet. Gelukkig maar op een bepaald niveau dat de mind de werkelijkheid niet creëert. Op de een of andere manier heb je dat erin geprogrammeerd, denk ik. Het is overgeprogrammeerd geweest, maar het was vroeger bekend, - heel, heel vroeger, - dat als de mind de werkelijkheid zou kunnen creëren, het een hels gevaarlijke plek om te leven zou zijn.

Dus werkelijkheid wordt op een heel andere niveau gecreëerd - een niveau van ziel en passie en echt verlangen - maar niet vanuit de mind. Dus om te proberen nu terug te gaan en mind controle te doen of te proberen de werkelijkheid vanuit de mind te creëren en te proberen je gedachten te filteren, zal contraproductief zijn en zal je een beetje gek maken.

Zo, dierbare Shaumbra, we weten dat het lang geworden is. Dit waren de Tips van Tobias voor deze Tijd, voor deze dag.

Laten we diep ademhalen. We hebben meer, als we doorgaan te expanderen in deze Nieuwe Energie. Wat een verrukking was het onze gast voor vandaag Carl Jung binnen te brengen en hier te zijn met alle Shaumbra – de Jung en de Rustelozen - (veel gelach als Tobias toespeling maakt op een Tv show “The Young and the Restless”).

En zo is het.

Life Changing Energy
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs