Loading...
nl

Thoth - Hermes

Cialara
Cialara Jul. 15 '11
Hermes spreekt nooit over God, alleen over de mensen als goden en godinnen, omdat wij allemaal een vonk van die goddelijke bron zijn smile
Cialara
Cialara Jul. 15 '11
Love upon love upon love to you dear men and women on this earth. You of my dear family.

You are most important to me, always were and always will be. My dearest love I cherish you in all your forms, your light and your inner wisdom. We will share our love for ever into the highest realms of existence. Let me tell you about love.

Love is the sweetest gift of fulfillment of our existence. Love lifts us all up to the highest possible levels and dimensions. Never let go of your inner and divine love, the feeling humans hunger for all their life, remembering the true reality of their existence which is love. Love is the creating force in every existence, in every soul and in every spirit. Let love come from the heart and let it flow in everything you do, so it is joyous in every moment of life. Let your love show you the way and let it lead you along your path. Love is the power inside you, the power that is connected through soul to the source of all.

There are many questions about love on earth, how real is your love, how real is your love for you or for any other, the other you. Let me tell you that the feeling of warmth and connecting coming from the heart is clear and recognizable in any circumstance. You will know when your love is sincere when it comes with this warmth and with the deep feeling of connection.

Love connects us all to our deep levels of our soul. Love is for ever and ever. Every form of love is to be experienced in every dimension the soul is in. And love is the gift in every life we share and enjoy. To share love with others in sex, in community or in friendship, or in parenting, all sharing of love is equally important. But love has to flow free, without hesitation, it has to flow from the heart to be clear and honest. Love from the heart, is the only real love. Let not take ego or mind take over, for that will conquer with the real love.

My dear family, love from your heart and give freely all your love to everyone who is in need of it, to every person you meet and do so in the knowing of our special eternal love that we will always share. Be it in words, in energy, physically, in visions or any other way. I love you my dear family and you know it is true.

Hermes
Cialara
Cialara Jul. 15 '11
deze channelings had ik al op mijn facebook gezet smilevoor wie is geinteresseerd, kan ze hier nog eens terugvinden.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001217872322

Ik ben op facebook bekend als Claire des Merveilles of Claire Wisdom
Cialara
Cialara Jul. 23 '11
woensdag 20 juli 2011

Tot u spreekt Hermes de drievoudgrote vanuit de kosmos.

Veel vragen beginnen vanuit het binnenste van de mens die vergeten is in zichzelf te zoeken en te vinden. Zo zijn vele vraagstukken op te lossen door je te verbinden met je innerlijke wijsheid en je hart en ziel te verbinden met je goddelijke oorsprong en vonk van het al. In stilte een vraag gesteld zo kan in stilte het antwoord worden ontvangen. Velen noemen dit meditatie of bidden, maar diepe stilte is niet nodig, hoeft geen voorwaarde te zijn voor een goed contact. Wel het dagelijks beoefenen van luisteren naar het gevoel, naar eerste ingeving, naar de lichamelijke reactie is van belang.

Alle antwoorden zijn u reeds gegeven met de liefde van de bron, het al. De connectie te versterken met uw hart, geeft veel inzichten en wijsheden. Zo zullen de vragen vervagen en een stil en wijs weten neemt zijn plaats in. Ook het onderscheid in het werkelijke belang van de gestelde vraag zal u duidelijk worden en u doen inzien dat de vragen van het hart geen vragen zijn, maar inzichten. Tevens dat de vragen vanuit uw gedachten de vragen van het ego zijn en meestal geen belang dienen.

Wanneer u meer naar het hart en de ziel luistert, zullen veel vragen wegvallen, omdat u er geen belang meer in zult zien. Dit zal u een grote mate van rust voeren en u helpen uw balans te versterken.

Wanneer u gaat leven vanuit uw ziel en hart, grote creativiteit zal uw deel worden, en de zaken zullen als vanzelf hun oplossing lijken te vinden. Vertrouw op uw hart, vertrouw op uw ziel. Geen enkele weg is onjuist, geen enkel pad onwaardig, zolang het hart en de ziel worden gevolgd. Dat is het waarachtige leven van de mens, waarin zij vanuit deze krachten kan leven. Zo brengt de mens hemel en aarde te samen en zal beneden als boven zijn.

Met liefde geschreven

Hermes.
Cialara
Cialara Aug. 10 '11
Donderdag 5 augustus 2011

Geliefde Lezers,

Ik groet u met liefde in deze bijzondere tijden op uw planeet van dualiteit en liefde. U zult willen zeggen "van liefde?" en ik zeg u: Ja! Uw planeet van liefde. U bevindt zich in de tijd van transformatie. Thans bent u zowel in dualiteit àls in liefde. De liefde die zich meer en meer zal uiten in uw leven is de liefde voor al wat leeft, al wat om u heen is ...én al wat ín u is. De transformatie vanuit dualiteit, die er altijd zal zijn op uw planeet, naar een sfeer van liefde, die meer en meer voorrang zal krijgen in het leven van velen.

Veel berichten gaan reeds de ronde van uw wetenschap die meer en meer de kracht van de ouden zal onderkennen. De kracht van de geest en van de natuur. De zelfhelende kracht van moeder aarde, van het menselijk lichaam, geholpen door de mentale, de geest, de kracht van de ziel.

Het leven bestaat uit golven. Golven van licht, van geluid, van innerlijk licht én geluid, in alle kleuren en tonen die de mens kan waarnemen en velen daarbuiten. Alles dat u waarneemt bestaat uit die trilling, die vibratie, die golvende energie. Bewustzijn kan men bereiken door zich meer en meer te omgeven met de vibratie van liefde en licht. Ook in wat u uitzend via gedachten, de blik in uw ogen, de glimlach op uw gezicht, de woorden die u uitspreekt, ook daarin is een vibratie, een energie die van u uitgaat en alles om u heen beïnvloed. Wees u ook bewust dat uw bewegingen niet alleen anderen, maar ook u zelf beïnvloeden.

Hul u zelf daarom in uw favoriete kleur, lees geliefde boeken, kijk naar films of schilderijen die u vrolijk stemmen of liefde in u oproepen. Zing uw eigen lied, het lied dat uw hart laat zingen en uw ogen doen stralen. Dans en geef u over aan uw eigen levensritme. Alles wat u doet en wat u vrolijk stemt is het juiste om te doen. Want met alle vreugdevolle activiteiten verhoogt u uw vibratie, uw kleur en uw geluid.

Leef in liefde, mijn geliefde lezers,


Hermes.
Cialara
Cialara Aug. 19 '11
2011-08-10 Hermes over contact leggen met de bron

Mijn geliefden,

Tot in de lengte der dagen zijt gij allen geliefd door ons uit de hemelse rijken. Liefde voor de mens en zijn prachtige ziel en licht.

Liefde is het dat ons met jullie bind ten alle tijden, omdat onze liefde voor jullie allen enorm groot is. Zo groot dat slechts enkelen van jullie die kunnen bevatten. Al ons werk en onze aanwezigheid alhier is op jullie, onze geliefden, gericht.

Wij laten niet af om jullie bij te staan in jullie groei in de liefde van de ziel. Waarom niet? Zul je je afvragen. Omdat die groei ons dichter bij elkaar brengt, als magneten die krachtiger worden en elkaar sterker en sterker aantrekken, zo zal de groei van jullie liefde ons ook sterker, krachtiger en duidelijker naar ons toe brengen. Zo zeer zelfs dat er momenten zullen ontstaan waarop jullie ons duidelijk kunnen gaan waarnemen, met als ons liefde en licht.

Vrees niet voor het licht, noch voor de liefde, want het is krachtig en het doet je hart ervan overslaan in vervoering van de kracht van deze liefde op jullie gericht. Vrees niet voor de zuiverheid en de felheid van ons licht, want ze bestaat enkel uit gebundelde krachtige liefde, onze bron van waaruit wij eindeloos mogen en kunnen putten. Vrees niet om zelf deel te nemen, maar put ook uit deze almachtige kosmische bron van licht en liefde.

Steek uw handen uit naar het goddelijke licht en laat het door u stromen als een witte zuivere bron van goddelijke energie, om u te zuiveren en te schonen, u te vervullen met kracht en liefde. Laat u vullen met de liefde van één, de liefde van velen, om vervolgens die zelfde liefde te vermenigvuldigen door ze uit te stralen vanuit uw heilig hart.

Straal het licht uit via uw hart, uw ogen en uw handen en wees liefde en licht in dit bestaan, opdat ieder het kan aanschouwen en mede mag ervaren en met u delen. Want het delen van het licht is vermenigvuldigend, en verrijkend. Schroom daarom niet om het goddelijke licht dat u ontvangt verder uit te delen want het zal ook u dan verrijken en uw eigen licht, uw eigen goddelijke vonk, zal oplichten van vreugde.

Zend uw glimlach voor u uit, open uw hart naar een ieder en wees de liefde die u bent!

Ik Ben

Hermes.
Cialara
Cialara Aug. 19 '11
Hermes, donderdag 18-08-2011

Op de velden in het westen regenbogen, donderwolken, komen vuren van verleden en heden tezamen in een vurig verlangen elkaar weder te omhelzen en omarmen.

Van de Zon in het oosten is geen enkel spoor en terug loopt de tijd dat een ieder was gevangen in het leven en lijden van de strijd.

Wees gegroet gij lieve zielen die de morgen waken en ons zijn met argusogen ontwaken. Liefde is de zegel van uw bestaan, zonder angst, noch haat, gaat u deze tijd beleven van de grootste levende zielen die gij zelf zijd. Onbevreesd treedt u ons tegemoet als gelijken in het licht. Van boven of van beneden er zal zijn groot evenwicht.

Aardse slavernij is dan verdwenen, vrijheid, liefde en vreugde alom tegenwoordig. Mist zal tijdelijk verhullen jullie zon, maar leven zal blijven, zal zijn, laat niet los het licht. Het licht van binnen van de ziel, zal eeuwig stralen en koesteren. Uw ziel is liefde, is licht en wordt geëerd in alle dimensies boven deze maar ook onder deze. Alles zal in eenheid verder gaan en u zal als een zoemende bij terugkeren tot het nest en u daar thuis voelen, gekoesterd in onze warmte en liefde.

Geliefden deze tijd is nabij en zal snel komen. Wees verheugd en vrolijk, blij en glorieus. Zing en dans en vergeet uw zorgen. Verf de kleuren om u heen en het sprankelende licht zal ze verheffen tot prachtige regenbogen die u tegemoet stralen en u verheffen.

Laat ons samen zijn zonder woorden, laat ons samenzijn zonder beeld, laat ons samen zijn zonder gevoel, maar met ons eeuwig weten van de waarachtige liefde, vastgepind in iedere ziel van jullie geliefde aarde.

Beeld zal komen, geluid zal er zijn en gevoel zal gevoeld worden door een ieder die dat wenst.

Tussen u allen zullen wij dan zichtbaar en tastbaar wandelen en onze stemmen door een ieder gehoord, zoals in verloren gegane tijden. Een leven in eenheid met het al en de geboorte van deze nieuwe episode in het leven van de mensheid.

In liefde geschreven,

Hermes.
Pagina's: Vorige 1 2 3

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111