Loading...
nl

Straal Je Licht Uit * Deel Je Wijsheid

Lena
Lena Mrt. 4 '09
Boodschap van Aartsengel Michael -

Maart 2009 * LM-03-2009
Straal Je Licht Uit * Deel Je Wijsheid
Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, het is een tijd van rekenschap, een tijd van beproevingen, en een tijd om beslissingen te nemen. Ieder van jullie moet beslissen wie en wat je zult geloven: de doemdenkers die duizenden en duizenden jaren jullie hebben overheerst, en jullie op verschillende manieren in slavernij hebben gehouden door angst en intimidatie. Jullie werden gedwongen te geloven dat je bepaalde, specifieke leringen moet aanvaarden als zijnde God's enige waarheid, dat je bang moet zijn voor God, omdat de Schepper een God der wrake is, een God van oordeel die een eeuwig hellevuur der verdoemenis heeft gecreëerd voor diegenen die niet zijn GERED door dispensatie van een op Aarde aangestelde vertegenwoordiger van God. Of zullen jullie ervoor kiezen je aardgebonden ketenen af te doen en je Godgegeven macht en spirituele soevereiniteit op te eisen? Zijn jullie moedig genoeg om het onbekende tegemoet te treden wanneer jullie ons en onze leringen op de proef stellen? Jullie krijgen een unieke kans om een leerling te worden van de gevorderde leringen der opgevaren meesters, leringen die in vroegere tijden slechts waren voorbehouden aan de hoogste en meest gevorderde discipelen. Een Goddelijke dispensatie is afgekondigd, en alles wat jullie hoeven te doen is JA zeggen tegen jullie Zielzelf, opdat wij jullie kunnen helpen in het transformatieproces wanneer wij jullie leiden op het pad van opstanding.

Deze enorme kans wordt geboden aan diegenen van jullie die standvastig koers hebben gehouden, en ernaar hebben gestreefd om waardige voertuigen te zijn voor het volspectrum Metatronische Licht van de Schepping. Jullie zijn de omvormers van dit wonderlijke elixer, en het moet via jullie, de Lichtwerkers, stromen voordat het via de Heilige Ademhalingstechnieken naar beneden kan stralen in de kern van de Aarde en naar buiten de wereld in. Dit verheven geschenk moet in en door menselijke voertuigen komen die zijn voorbereid om het Licht van de Schepper te accepteren, te integreren en te delen. Het moet worden vermengd met de Aarde-essentie alsook met de menselijke essentie en de liefdevolle intentie voordat het de wereld in kan stralen en beschikbaar kan zijn voor die Mensen die het pad van Verlichting hebben betreden en jullie volgen. Hebben wij jullie niet Wachters van het Licht genoemd?

Te veel van jullie dragen grote lasten van het verleden, fouten die jullie hebben gemaakt in dit leven, en ook veel lasten uit vroegere conditionering en weggestopte herinneringen van pijnlijke gebeurtenissen of handelingen van al jullie vorige levens. Jullie houden vast aan deze herinneringen of dragen de 'lasten van onrechtvaardigheid' die jullie niet langer dienen. Het wordt tijd dat jullie ons laten helpen de pijnlijke herinneringen te helen die zijn opgeslagen in jullie fysieke voertuig en auraveld, net zoals wij de vervormingen van de drie- en vierdimensionale collectieve geloofsstructuren opruimen en deze dimensies terugbrengen tot hun oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit. Velen van jullie worden nu snel multidimensionaal. Jullie zijn geaard in de drie- en vierdimensionale realiteit, en jullie maken gebruik van de essentiële, transformerende trillingspatronen van de vijfde dimensie via jullie Piramide van Licht, en jullie krijgen regelmatig een infusie van Adamanten Deeltjes via de Steden van Licht. Dit zijn moeilijke tijden, en meer dan ooit is het van vitaal belang dat jullie gecentreerd blijven in jullie Heilige Hart en afgestemd blijven op de wijsheid van jullie Heilige Geest. Geliefden, wij vragen jullie om gefocust te blijven op jullie zelf opdat jullie zuivere voertuigen worden voor de verheven frequenties van Licht. Jullie hebben het vermogen om kanalen te worden voor de Adamanten Deeltjes van Schepperlicht die jullie fysieke voertuig zullen doordringen en vervolgens de wereld van de vorm in zullen stromen. Echter, jullie moeten vanuit jullie fysieke voertuig het vermogen van het Heilige Vuur bevrijden en tegelijkertijd een nieuwe hoeveelheid aanboren via de Steden van Licht. De adem is de drager van deze vitale Levenskrachtenergie. Jullie moeten het juiste ritme van de Heilige Ademhaling leren gebruiken en perfectioneren. De Oneindigheidsademhaling is een vitaal onderdeel van het transformatieproces. De komende maanden zullen wij meer belangrijke onderdelen toevoegen aan de gevorderde technieken die wij jullie al hebben gegeven, onderdelen waarmee jullie dit prachtige geschenk van Liefde/Licht/Leven effectiever kunnen gebruiken en delen. Stel je de Violette Vlam voor die opstraalt van onder je voeten en die je geheel omhult in deze essentiële energie van transmutatie, die het proces versnelt van het transformeren van alle onzuivere substantie in je en om je heen, en je ook beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Wij hebben uitgelegd dat jullie een Goddelijk geboorterecht hebben, en veel rijkdommen wachten op jullie terugkeer als een geliefde nakomeling van de Schepper. Op strategische plekken in het universum bevinden zich Piramiden van Licht waar fragmenten van jullie Zelf verblijven die hun Goddelijke missie vervullen in harmonie met de Goddelijke blauwdruk van de Schepper. De kwaliteiten, eigenschappen en deugden, de wijsheid en de ervaring die zij belichamen, zijn ook jullie deel wanneer jullie terugkeren naar hun niveau van elektromagnetische straling en perfectie wanneer jullie in de toekomst versmelten met elk wonderlijk facet van jullie zelf. Bovendien kwamen jullie in dit leven met een hoeveelheid Schepperlicht, Adamanten Deeltjes, opgeslagen in jullie Heilige Hart. Wij hebben jullie echter niet verteld dat een deel van de Adamanten Deeltjes ook werd geplaatst in het centrum van elk chakra, omvat in een membraan van Licht, en er is een groter deel opgeslagen bij de stuit in het eerste chakra dat de Kundalini of Heilige Vuur wordt genoemd. Jullie hebben toegang tot de Goddelijke Deeltjes opgeslagen in jullie hartkern, maar de enige manier waarop zij kunnen worden geactiveerd is door de trillingspatronen van onvoorwaardelijke liefde. Daardoor zijn er miljoenen zielen die nooit de zuivere liefde van de Schepper hebben gevoeld via de Diamanten Goddelijke Celkern in hun Heilige Hart, en zij hebben nooit beschikt over dit waardevolle geschenk van Liefde/Licht/Leven.

Wanneer je de vervormde gedachtevormen en trillingspatronen van negativiteit zuivert, keer je geleidelijk aan terug naar het Centrum, en bereik je een aanvaardbaar niveau van evenwicht en harmonie via je energetische blauwdruk. Er komt een tijd dat een energetische impuls van hogere trillingsfrequenties het Heilige Vuur zal activeren dat is opgeslagen in de wortelchakra en langzaam langs de ruggengraat omhoog gaat. Dit wonderbaarlijke fenomeen wordt het Openen van het Zevende Zegel van Godsbewustzijn genoemd. Geleidelijk aan verwijdert ieder chakra de vervormde frequenties van het verleden naarmate zij sneller en in harmonie met elkaar beginnen te draaien. Het Kundalini-Vuur komt langzaam omhoog langs ieder chakra totdat de ruggengraat een vlammende kolom van Licht wordt dat duidelijk zichtbaar is voor degenen met innerlijk gezichtsvermogen. Wanneer dit vuur het verlengde merg (Medulla Oblongata) bereikt, gaat het ascensiechakra wijd openstaan, komt er toegang tot de Heilige Geest, en verwijdt de kolom van Licht waarmee jullie verbonden zijn met jullie Goddelijke Zelf of IK-BEN-Aanwezigheid.

Veel zielen hebben een overvloed van aardse bezittingen, maar zijn spiritueel bankroet. Zij weigeren te luisteren naar de wenken van hun Zielzelf en moeten daarom, als rebelse kinderen, de pijnlijke gevolgen van actie en reactie ervaren van hun onverantwoordelijke handelingen. De negatieve gedachtevormen van de mensheid, van het heden en het verleden, hebben de imperfecte wereld voortgebracht waarin jullie nu leven; echter, niets en niemand kan het universele Goddelijke Plan wijzigen, behalve onze Vader/Moeder God. Onthoud dat gedurende de voorgaande vele tijdperken bijna iedere ziel geboren op het fysieke vlak, gevangen is geraakt in het collectieve geloofssysteem van de derde en vierde dimensie, waarbij de kernzaken van het verleden en de imperfecties in ieder persoon's erfelijke DNA vele symptomen heeft voortgebracht wanneer men in de val liep van zich ongeliefd of onwaardig voelen, of zich schuldig voelen, beschaamd of afgewezen. Al deze negatieve energieën zijn het gevolg van diepgewortelde herinneringen uit jullie verre verleden die nu naar de oppervlakte komen opdat jullie ze eens en vooral kunnen loslaten. Niemand kan ontsnappen aan de energieën van transformatie. Je kunt de waarheid ontkennen van de grote veranderingen die nu de Aarde en de mensheid beïnvloeden, maar je kunt niet ontsnappen of je verbergen, want het Licht der transformatie weet je overal te vinden. Gezegend zijn degenen die gehoor geven aan de innerlijke stem van de Geest die luider en doordringender wordt. Is het niet beter om te luisteren naar de stem van hoop in plaats van de stem van wanhoop?

Jullie afscherming in het Zonnestelsel en de melkweg is voorbij. De Steden van Licht zijn nu stevig op hun plaats rond de Aarde en Licht van de Schepper wordt direct naar de Aarde gestraald vanuit de Grote Centrale Zon van dit universum, en wordt tevens doorgeleid naar de Aarde via jullie, het Sterrenzaad, zoals we eerder hebben uitgelegd. De Grote Wezens van Licht stralen de twaalf Goddelijke Stralen uit die de tonen en trillingen voortbrengen die de geometrische patronen van Licht bevatten bestaande uit de deugden, kwaliteiten en eigenschappen van Schepperbewustzijn. Kunnen jullie niet zien dat dit hetgeen is waarop wij jullie hebben voorbereid en wat wij zoveel van jullie als mogelijk proberen te laten bereiken. Keer je naar binnen en luister naar je Zielenlied. Het zal luider en duidelijker klinken als je gevoelig wordt voor de muziek der sferen. Jullie Heilige Hart is zuiver en trilt alleen op de hoogste waarheid en onvoorwaardelijke liefde. Als je gecentreerd bent in je hart en gefocust op je ziel, kan negativiteit van welke bron dan ook je niet beïnvloeden of kwaad doen. Weet alsjeblieft dat je niet hoeft te sterven om een glimp op te vangen van de toekomst en de hemelse rijken.

Velen van jullie hebben de BOLLEN van Licht gezien die nu overal ter wereld verschijnen. Er wordt veel gespeculeerd over wat deze Bollen zijn en wat ze te betekenen hebben. Net zoals velen van jullie naar de Aarde kwamen als een bol van Licht toen de planeet werd voorbereid op menselijke bewoning, komen veel grote Wezens van Licht van verafgelegen universa als waarnemers van het miraculeuze transformatieproces dat nu op Aarde plaatsvindt. Om zich prettig te voelen in de dichtheid van de lagere dimensies (zonder zichzelf vele malen te fragmenteren), reizen zij in wat Lichtbollen kunnen worden genoemd die de frequenties hebben van de hemelse dimensie vanwaar zij kwamen. Hebben wij niet gezegd dat wij onszelf toegankelijker voor jullie zouden maken? Kunnen jullie onze aanwezigheid niet sterker voelen? Tijd is van groot belang, en de winden der verandering zullen nog sterker blazen wanneer de uitbarstingen en pulsaties van Schepperlicht toenemen via de Grote Centrale Zon, de zonnen van elk zonnestelsel en de hemelse Steden van Licht. Wij besluiten dit stuk met enkele gedachten waarvan wij hopen dat jullie erover zullen nadenken, en dat, wanneer zij waar klinken, jullie ze integreren en opnemen in jullie spirituele oefeningen.

Oneindigheidademhaling: In veel opzichten creëer je een circulair patroon dat het Licht van de Geest kan volgen, waardoor je de verbinding opent tussen het Heilige Hart, de Heilige Geest en het Pijnappelcentrum. Oefen het ademhalen terwijl je een klein Oneindigheidssymbool maakt van de Heilige Geest naar het verlengde merg, waardoor je het ascensiechakra onder aan de schedel volledig opent en de doorgang tussen de Heilige Geest en het Heilige Hart verder opent. AUM is de heilige klank van de Schepping. AUH is de klank van het Heilige Hart. OM is de klank van de Heilige Geest. Als een Zelfmeester heb je het vermogen om het volle spectrum van Metatronisch Licht verticaal in je fysieke lichaam te manifesteren, uitgestraald vanuit de geest van onze Vader God via de vijf hogere Stralen van kosmisch bewustzijn. Dit zuivere Licht wordt vervolgens geactiveerd door de zuivere liefde-essentie van onze Moeder God in de kamer of baarmoeder van het Heilige Hart, en horizontaal uitgezonden naar de wereld van de vorm. Met je zuivere, liefdevolle intentie en je gerichte gedachte heb je nu het vermogen om alles te scheppen wat je je kunt voorstellen

GODDELIJKE ECONOMIE IS DE KOSMISCHE WET IN ACTIE

De manifestaties van het ego leiden tot creaties van wrijving en dualiteit. Veel oude concepten, regels en structuren verdwijnen, want zij zijn voortgebracht door de frequenties van dualiteit: hebzucht, angst en schaarste. Als je je wil afstemt op de Goddelijke Wil voor het hoogste goed, zal alles wat je manifesteert de frequentie bevatten van liefde en positieve expansie; bijgevolg zul je de ontwerpen naar je toe trekken vanuit de blauwdruk van de toekomst. Wij vragen je: Wat is jouw visie voor jezelf, voor je geliefden, je land en de wereld? Vergis je niet, wat je denkt, voelt en gelooft is belangrijk, want óf de trillingen van je intentie vergroten de problemen voor de Aarde en de mensheid, óf dragen bij aan de collectieve gedachtevorm van hoop, inspiratie en overwinning op de pijn, het lijden, en de chaos van de drie- en vierdimensionale wereld. Weet dat wij, de engelenkrachten, onder leiding van onze Vader/Moeder God standvastig naast jullie staan. Als je voelt dat wij bij je zijn, vertrouw dan op je gevoel, want in werkelijkheid stralen wij onze Liefde/Licht in je auraveld. Luister naar de fluisteringen van je ziel, want het zal je feilloos helpen de beste weg te volgen en de verstandigste keuze te maken. Jullie zijn diep geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.
Copyright © 2002-2009 Ditrianum Media Center Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com
Delen:
Serenity
Serenity Jul. 1 '11
ik ben van de week op een leuke site gestuit en toevallig hadden hun ook een hoofdstuk over het collectief bewust zijn.
Dus hier de link! ^^ www.paranormaaladviespunt.nl-> collectief_bewustzijn.
Veel lees plezierrr!

Social Services

Delen:

Netwerk

xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki
sharon
Mpho Nchabeleng
Myself
jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya