Loading...
nl

Steve Rother - 17 maart 2011

Sundance
Sundance Mrt. 17 '11
Van Steve,

De groep gaf me geen waarschuwing over de inhoud van dit bericht. Het thema was van meet af aan heel duidelijk, maar gaandeweg maakten ze enkele zaken heel inzichtelijk over wat autorisatie werkelijk wil zeggen. Er waren momenten in dit bericht dat de groep een ieder van ons enkele zeer directe vragen stelde over onze visie met betrekking tot autorisatie.Hoe het in de dagelijkse praktijk is en wat mensen zich ervan voorstellen kan verschillend zijn. Ze bereiden ons voor op die stap in onze evolutie. In dit bericht dat bol staat van liefde en hoop, vraagt de groep ons onze eigen gedachten en persoonlijke toewijding om in autorisatie te stappen te overwegen. Ze zeiden dat we in het tijdperk van de E stappen.Ik zal je zeggen dat dit voor enkele van jullie interessant kan zijn. Je zult het voelen als je bij de les blijft. De groep eindigde het bericht vroegtijdig, maar ze hielden mij bij de les totdat ze klaar waren met jullie te autoriseren. Ik had alles afgerond om de channeling af te sluiten, maar ze wilden nog niet vertrekken, omdat er een speciaal energieniveau was wat wij moeste bereiken voor de afsluiting.En ofschoon de energie in de zaal erg hoog was, wilden ze er zeker van zijn dat iedereen zich geautoriseerd voelde voordat ik de channeling beëindigde. Toen dit voor het eerst gebeurde, gingen mijn gedachten naar wat het publiek hiervan moest denken, maar toen ik beseft dat ik in een zaal zat vol met spiritueel ontwaakte mensen liet ik het maar gebeuren.Ik heb een ongebruikelijke plaats voor het gebeuren en daarom keek ik toe hoe ze via mij met jullie werkten. Zij willen dat wij inzien hoe ze ons autoriseren (in onze kracht zetten) opdat wij kunnen leren hoe wij elkaar kunnen bekrachtigen. Ze beschouwen ons als Menselijke Engelen in opleiding. Dit bericht kwam diep uit het hart van de groep, en ik hoop, als de boodschapper hiervan, dat jullie iets van de liefde kan voelen die ik ervoer tijdens het channelen.Een fijne maand toegewenst en leef bij de dag!

Knuffels,Steve.GROETEN VAN THUISIn je kracht staan.
Er is een woord dat vandaag in deze ruimte werd gebruikt, een woord dat erg sterk in elke aanwezige resoneerde en weergalmde, elke keer als het hoorde.

Het woord is autorisatie; in je kracht staan. Het is eigenlijk de energie waar alle mensen hier & nu mee bezig zijn.We hebben het erover gehad dat de Era van de E, het Tijdperk van Autorisatie, nu begint. Het is in feite de nieuwe binnenkomende energie die ervoor zorgt dat mensen meer van hun eigen Geest kunnen integreren. Om in dit Spel mens te kunnen spelen was de illusie van afgescheidenheid nodig.In het Hier & Nu zijn jullie bezig een nieuw lichaam te scheppen, een nieuw energetisch systeem dat meer van jullie Licht zal bevatten. Het zal jullie toestaan om directer verbinding met elkaar te maken, en over enige tijd zullen jullie wat wij Diep Contact Communicatie noemen ervaren. Dit omvat gewoon minder versprekingen/blunders maken en op dieper niveau communiceren.

Jullie zullen spoedig in staat zijn dagelijks op dat niveau te leven/functioneren, waarbij je minder woorden nodig hebt om dieper en sterker in je communicatie te staan.Dit gebeurt als gevolg van de menselijke evolutie. De collectieve frequentie van de ganse mensheid gaat nu extreem snel omhoog en helpt de planeet iedere dag met haar verandering. De verbindingen die nu gemaakt worden zijn energetische nabootsingen van wat wij jullie hebben verteld over diep contact, alleen hebben jullie nu de kans om dit niveau van diep contact energetische te bereiken zonder woorden te gebruiken.Dit is in beweging omdat mensen overal ter wereld op energetisch niveau beginnen te communiceren. Jullie in deze zaal, en jullie die deze uitzendingen volgen, jullie zijn degenen die dit al jaren hebben onderwezen. Daarom zal dit jullie niet verrassen en zullen jullie weinig verandering zien in hetgeen wij hier bespreken.Wij zeggen jullie dat een ieder op deze planeet die energie nu gewaar wordt. Ze weten er niet altijd mee om te gaan, en ze begrijpen niet altijd wat er op hun wereld werkelijk aan de hand is. Het is typerend dat wanneer nieuwe energie hun wereld inkomt, die wereld erg klein wordt. Jullie wereld wordt ineens heel klein met elke crisis die zich voordoet.Jullie kijken niet verder dan je neus lang is, want jullie kijken alleen naar zaken binnen je gezichtsveld, zodat je hele bewustzijn op het nu is gericht. Het probleem daarvan is dat jullie geheel in het nu blijven hangen, terwijl je de samenhang, en vooral het grotere plaatje niet kan overzien.Er zijn een paar sleutels die jullie geweldig kunnen helpen het hele veld te overzien, en een daarvan is autorisatie. Jullie komen allemaal in een levensfase waarin elk mens op Aarde minstens 80% van de eigen natuurlijke scheppende macht kan bevatten, die jullie altijd hebben gehad.Aangezien jullie dol zijn op cijfers, zullen we jullie zeggen dat je tot nu slechts 3% hebt gedragen. Jullie beginnen de enorme aantallen veranderingen te zien die nu gebeuren, en die zich erg snel op aarde voltrekken op vele verschillende manieren.Herpositioneren voor de Verandering.
Het zal zo gebeuren dat jullie je zelf kunnen zien veranderen terwijl je opwaarts in beweging komt door soms zelfs moeilijke ervaringen die zich in je leven voordoen. Vele van jullie worden op Aarde opnieuw gepositioneerd voor de magie die in 2012 zal plaatsvinden op een datum hebben gecreëerd. Dit is jullie wonder, en het loopt volgens schema. Hiervoor moeten jullie zowel energetisch als fysiek op je bestemming zijn om de energie te waarborgen.Veel mensen ervaren momenteel gebeurtenissen die ze als een terugval zien. Sommige ervaren relationele problemen, terwijl anderen in beweging komen zinder te weten waarom ze het doen. Wanneer jullie op nieuw in stelling gebracht worden, zie het dan alsjeblieft niet als negatief. Zelfs als het een negatieve stap lijkt om je in die positie te manoeuvreren, kan het jullie evenwel in de hoogste potentie brengen voor wat je hier kwam doen.Wanneer mensen doorgaan met de Sluier te verwijderen, wordt het duidelijk dat jullie allemaal deel van elkaar uitmaken, dat jullie allemaal verbonden zijn. Jullie zijn zo gewend om te zeggen: ‘Oh, ik houd niet van die energie. Ik houd niet van die mensen, daarom zal ik ze negeren. Ik vermijd ze liever, dan hoef ik er niet mee om te gaan.”Wat wij jullie zeggen is dat jullie binnenkort manieren zullen vinden om zelfs de meest dissonante energie in je omgeving in harmonie te brengen, omdat jullie van Thuis zijn gekomen met een heel heilig stukje van de puzzel.De mensen waar jullie je aan ergeren kwamen ook van Thuis met een heel heilig stukje van de puzzel, en het probleem is dat jullie proberen iets bij elkaar te passen wat niet in de puzzel past.Pas wanneer jullie de puzzelstukjes verschuiven, ze omdraaien of ze vanuit een ander perspectief bekijken, kunnen jullie zien waar en hoe ze in de puzzel passen. Dan zien jullie waarlijk dat er harmonie is in alle situaties.Autorisatie Technieken.
Technieken om je in je Kracht te zetten. Laten we even teruggaan naar dat begrip ‘autorisatie’. Hoe wordt iemand geautoriseerd? We hebben vaker gesproken over wat het eigenlijk is, en hoe het zal voelen om meer van je eigen Licht te dragen, maar laten we ons focussen op hoe het in principe gebeurt.Er is hiervoor een truc, een handigheidje. Zodra jullie de Sluier gaan verwijderen, en een hogere frequentie/trillingsgetal bereiken, worden jullie je onmiddellijk bewust van de verbinding met ander mensen. De gemakkelijkste manier om in je kracht te staan is de mensen om je heen in hun kracht te zetten.Het is erg eenvoudig, het is absoluut niet ingewikkeld. De uitdaging is dat jullie vaak niet kunnen zien waar/wanneer het gebeurt. Het is een daad die tot nu toe voor de mensheid onbekend is gebleven. Jullie gebruikelijke neiging is een ander trachten te helpen. Wanneer iemand naar je toe komt met een probleem of een situatie waarin ze aan duwtje in de rug al genoeg hebben, staan jullie meteen klaar om hem/haar de richting te wijzen die het beste met hem/haar voorheeft.Hoe zit het nu met echte autorisatie? Hoe zit het als je die persoon zou autoriseren, als die persoon in zijn/haar kracht zou zetten, zodat hij/zij jou niet meer nodig heeft? Hoe zou het zijn als dat individu zo in zijn/haar kracht staat dat hij/zij tegen jouw healingwerk in kan gaan?In welke mate vertrouw je de mensheid? Hoeveel vertrouwen jullie je eigen geest? Dat is waar het nu allemaal om draait. Als je het proces vertrouwt ga je iedereen om je heen in zijn/haar kracht zetten wanneer je maar kunt, want zelfs als ze jou niet meer nodig hebben, zelfs al verdwijnen ze uit het oog en er helemaal geen verbinding meer is, heeft het jouw energie meer veranderd dan het hun heeft veranderd.Dat is de sleutel die de meeste van jullie bij dat deel van thuis, dat puzzelstukje waar naar jullie zo lang hebben uitgekeken zal brengen, wat jullie je passie, je doel, je intentie en je pad noemen… Al die stukjes komen nu aan het Licht, maar ze zullen aangereikt worden door de mensen in je omgeving. Hoeveel Licht kunnen jullie elke dag weer in de ogen en harten van de mensen om je heen zetten?Wij vragen jullie om, voor je gaat slapen, even stil te staan bij de gedachte: “Wie zette ik vandaag in zijn kracht. Wat heb ik vandaag gedaan om anderen onbaatzuchtig te helpen in hun kracht te zetten zodat ze hun eigen Licht kunnen vinden?”

Zelfs als je denkt dat hun puzzelstukje niet goed bij je passen, of geen enkele connectie met jou heeft, zullen ze als je hen in hun kracht zet, hun stukje precies leggen waar het hoort waardoor alles in jouw wereld ineens klopt.Dus, ook als is er geen rechtstreekse verbinding, het geheim van het leven draait om het autoriseren van de mensen in je omgeving. Het is niet eenvoudig, want soms geef je de anderen gewoon het gevoel dat ze zich ZELF mogen zijn.Je geeft hen vertrouwen en moedigt ze aan, je geeft hen een duwtje om de eerste stap op het Pad van Verlichting te doen, en je weet dat het verder aan hen is. Ze moeten door dat proces gaan, maar het maakt geen verschil wat de uitkomst van hun leven zal zijn.Het gaat er om dat jullie hen op een of andere manier in hun kracht hebben gezet. Jullie eerste gedachte is dat het geweldig is omdat hun licht iets helderder is geworden. Maar wij zeggen jullie dat het nogal bleek is vergeleken met hoe jullie licht is toegenomen door die autorisatie.Als je het wilt houden, vind dan een manier om zoveel mogelijk weg te geven. Dit zal de sleutel zijn om iedereen op deze planeet te helpen met de volgende stap. Wij hebben niet alle antwoorden op hoe dit in jullie wereld zal passen.Wij kunnen jullie het grotere plaatje vertellen en sommige uitdagingen die wij momenteel op jullie af zien komen, maar wij rekenen er op dat jullie manieren zullen vinden om anderen in hun kracht te zetten.Wij rekenen er op dat jullie manieren zullen vinden waarop jullie je Licht naar buiten kunnen brengen, dagelijks elke uur, elke seconde en elk moment. Dit zal de volgende hoeksteen zijn van de ganse mensheid; o ja, jullie zullen je machtsstrijd hebben, want macht werd altijd op een weegschaal gelegd, en dat is nu nier meer nodig/gepast.De persoon die het meest in zijn/haar kracht staat, is niet altijd de gelukkigste mens. Alleen al omdat je in je kracht staat betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie je macht nemen of er gebruik van maken.Het geschenk van de kans om te schitteren.
Het betekent gewoon dat mensen je de kans gunnen om in hun wereld helder te schitteren. Geef die kans waar en wanneer je kunt aan de mensen om je heen. Kijk of je ze kunt helpen te zijn wie ze graag willen zijn. Dat verschuift de focus van: “Wat is er fout met mij?” of: “wat doe ik fout?” of: “wat is de volgende stap die ik moet nemen?’Ontdek manieren om zelfs maar één persoon elke dag in zijn/haar kracht te zetten, en je leven zal van de ene op de andere dag veranderen. Jullie zullen de reactie en het magnetisme zien dat alles waar je al zo lang en zo hard om heb gezwoegd op een natuurlijke wijze naar je toe komt.Het lijkt soms wel of zaken een andere wending krijgen als het naar je toe gaat komen, en vlak voordat je het kunt aanraken neemt het een ander weg, net buiten je bereik. Het gaat om je zelf autoriseren.Dus, hoe dat je dat? Dat gebeurt op twee manieren: vind een manier om iedereen in je omgeving te autoriseren. Als iemand jou in je kracht zet, accepteer het dan. Integreer het, en neem het in eigendom.Jullie hebben ego’s en je zult er de rest van je leven moeten leven. Het gaat om balans, en het besef dat hoe meer jullie leven naar wie je werkelijk bent, hoe meer mensen je ware Licht kunnen onderscheiden.Het gaat er niet om of jij beter bent dan anderen, of dat zij goed genoeg zijn, of welke vergelijking dan ook. Het gaat om het ontdekken van je Licht.

Daarom kunnen je ogen oplichten als je glimlacht. Dat schept de kans om harten en levens te veranderen door gewoon tussen hen in te lopen en te glimlachen.Jullie zijn de engelen van de Nieuwe Aarde. Jullie zijn de menselijke engelen die het gewaagd hebben in een fysiek lichaam te komen voor die ongelooflijke transitie/overgang naar een lichtstraal terwijl je nog in fysieke vorm verblijft.Wij weten dat het erg moeilijk is. Wij hebben jullie reacties waargenomen. Wij hebben jullie getuigenis gezien en we hebben jullie problemen gezien, maar zeggen jullie dat het niet alleen mogelijk is, het gebeurt elke dag weer.De vraag is hoe ver willen jullie het laten komen? Hoe ver wil je er mee gaan? Hoe gemakkelijk voelen jullie je bij het opeisen en in eigendom nemen van je Licht?Hulp van de andere kant.
Geliefden, het is geen gemakkelijk besluit, maar jullie zijn er klaar voor. Mensen krijgen een geweldige hoeveelheid energie van de andere kant van de Sluier. Alle Wezens die opzij gin gen opdat jullie Hier & Nu konden zijn, staan klaar om jullie te helpen.Ze zijn er om jullie energie te sturen en jullie bij te staan jullie wereld aan te trekken, je energie te herstellen en je macht weer op te nemen als je er om zou vragen.Jullie hebben geen idee hoe het is aan deze kant van de Sluier. Wij zeggen jullie dat telkens wanneer een mens aan ons denkt, het ons van binnen naar buiten verlicht. Het is een energie zonder weerga in de menselijke wereld, en wij zeggen jullie dat jullie het voortdurend doen.Het gaat niet om ons, het gaat er niet om aan ons te denken, ons te vereren of ons op een voetstuk te plaatsen. Wij leven in een andere dimensie dan jullie. Wij kunnen dingen net iets anders zien dan jullie, maar wij zijn niet beter dan jullie. We zijn hier om jullie te dienen.We zijn hier om jullie er aan te herinneren hoe schitterend jullie zijn en wie jullie werkelijk zijn. Als jullie dat durven te dragen. Als jullie je ego net genoeg opzij durven zetten om je grootsheid in eigendom te nemen, stralen en glimlachen wij. Wij worden dan in onze kracht gezet, want dat is een Universeel concept.De autorisatie van de ganse mensheid zal erg snel plaatsvinden. Natuurlijk zal dat enige worsteling genereren. En ja, er zal uiteraard ook veel genoegdoening zijn, maar hoe jullie besluiten dit in je individuele levens te integreren ligt geheel aan jullie.Wij dagen jullie uit: zet minstens elke dag één mens in zijn/haar kracht, en zie hoe de magie zich ontvouwt. We hebben jullie reis gadegeslagen, en wij weten hoe jullie ermee worstelden om mens te zijn. Wij begrijpen hoe lastig het is om die Sluier te dragen die jullie weerhouden te herinneren wie jullie zijn.Daarom zijn wij hier. Wij zijn hier om jullie helpen beseffen hoe schitterend jullie waarlijk zijn. Geliefden, jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd.Jullie durfden het aan je vleugels af te leggen, hier te komen en dit magische spel te spelen. Nu jullie het Spel gewonnen hebben, nemen jullie het mee naar het volgende niveau. Doe dat door elkaar bij de hand te nemen en aanschouw de magie.Het is ons een grote eer om jullie te verlaten met 3 simpele geheugensteuntjes.

Bejegen elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god. Voed elkaar waar en wanneer je er kans toe ziet, en herinner je dat dit een spel is dat je fijn samen kunt spelen.Espavo.

De groep

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com
Delen:
Sundance
Sundance Mrt. 18 '11
zet minstens elke dag één mens in zijn/haar kracht, en zie hoe de magie zich ontvouwt.

Bejegen elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god. Voed elkaar waar en wanneer je er kans toe ziet, en herinner je dat dit een spel is dat je fijn samen kunt spelen.

een prachtige krachtige channel waar ik totale herkenning in lees.

liefs Sundance to the rest of the world xxx
Mimosa
Mimosa Mrt. 18 '11
Dank je voor het delen Sundance. Een hele mooie tekst, waar ik ook heel veel bij voel.
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 18 '11


Mooi Sundance...fijn dat je het hier hebt geplaatst smile
admin
admin Mrt. 18 '11
dank Sundance
Sundance
Sundance Mrt. 18 '11
graag gedaan Dames!
Cialara
Cialara Mrt. 18 '11
Prachtige tekst weer van de Groep. Doet mij altijd goed de channelings van Steve met hen te lezen smile
Sundance
Sundance Mrt. 18 '11
heerlijk he.
smile
jannie
jannie Mrt. 18 '11
Zeer mooie tekst...onze weg...ons doel..zo mooi dit te lezen..dank je wel hiervoor..liefs jannie
Sundance
Sundance Mrt. 19 '11
nog een mooie aanvulling op de bovenstaande tekst, van degene die de channels van Steve vertaald.
-----

Het komt vaker voor dat ik na een vertaling van de groep of Aartsengel Michaël per telefoon of per mail vragen krijg over de betekenis van de inhoud van het betreffende bericht. Het laatste channel van de groep aan Steve Rother behandelt een klassiek thema, en de vraag was: “Hoe zet je iemand in zijn kracht?” Ik haal een paar alinea’s uit dat bericht aan en zet daar aanvullende visie op.Autorisatie Technieken.
Technieken om je in je Kracht te zetten. Laten we even teruggaan naar dat begrip ‘autorisatie’. Hoe wordt iemand geautoriseerd? We hebben vaker gesproken over wat het eigenlijk is, en hoe het zal voelen om meer van je eigen Licht te dragen, maar laten we ons focussen op hoe het in principe gebeurt.Er is hiervoor een truc, een handigheidje. Zodra jullie de Sluier gaan verwijderen, en een hoger frequentie/trillingsgetal bereiken, worden jullie je onmiddellijk bewust van de verbinding met andere mensen. De gemakkelijkste manier om in je kracht te staan is de mensen om je heen in hun kracht te zetten.Het is erg eenvoudig, het is absoluut niet ingewikkeld. De uitdaging is dat jullie vaak niet kunnen zien waar/wanneer het gebeurt. Het is een daad die tot nu toe voor de mensheid onbekend is gebleven. Jullie gebruikelijke neiging is een ander trachten te helpen. Wanneer iemand naar je toe komt met een probleem of een situatie waarin ze aan duwtje in de rug al genoeg hebben, staan jullie meteen klaar om hem/haar de richting te wijzen die het beste met hem/haar voorheeft.Hoe zit het nu met echte autorisatie? Hoe zit het als je die persoon zou autoriseren, als die persoon in zijn/haar kracht zou zetten, zodat hij/zij jou niet meer nodig heeft? Hoe zou het zijn als dat individu zo in zijn/haar kracht staat dat hij/zij tegen jouw healingwerk in kan gaan?Tot zover de alinea’s waar het om draait. De regels waarop ik reageer zijn hieronder cursief gedrukt.Tekst & Uitleg
“Zodra jullie de Sluier gaan verwijderen, en een hoger frequentie/trillingsgetal bereiken, worden jullie je onmiddellijk bewust van de verbinding met andere mensen.”Je wordt je meer en meer bewust van de overeenkomsten dan van de verschillen tussen de belichaamde zielen om je heen. Je wordt je steeds meer bewust van het feit dat jouw IK slechts ééntwaalfde aspect is van een entiteit. Die entiteit is op zich weer ééntwaalfde aspect van een Overziel.Dus ons zelfbeeld is eeuwenlang vertroebeld geweest. We hebben ons ego geaccepteerd als het enige ‘besturingsprogramma’ in de droom die het leven is. Nu er eindelijk zielen ontwaken voor het grotere potentieel van hun Hoger Zelf, evolueren we automatisch voorbij afgescheidenheid en dualiteit.Je ontdekt dat je van iedereen kan houden, ongeacht de fysieke vorm waarin het goddelijke complement, de zielsverwant, de goddelijke expressie, de tweelingziel of de tweelingvlam huist.“De gemakkelijkste manier om in je kracht te staan is de mensen om je heen in hun kracht te zetten.”Ik kreeg voor mijn 51e verjaardag een prachtig boek van de engel die Nora speelt: “Inwijding” van Elisabeth Haich. Ik herinner me een passage die bovenstaande regel voortreffelijk illustreert. De hoofdpersoon staat op een bepaald bewustzijnsniveau, dat voorgesteld wordt door een soort van trappenpiramide of zoiets. De eerste en de tweede graad van inwijding besteeg of beklom ze moeiteloos.De derde graad kostte haar enige inspanning en met veel moeite bereikt ze de vierde graad. Terwijl ze zich vertwijfeld afvraagt hoe ze op dat veel hogere niveau van de vijfde graad kan komen, ziet ze iemand die het heel erg moeilijk heeft om van de derde naar de vierde verdieping of bewustzijnsgraad te komen.Ze krijgt compassie met die ziel en reikt hem de hand om hem het laatste eind omhoog te helpen. Dan gebeurt er iets wat we autorisatie mogen noemen. Zodra de ander op haar niveau is beland, merkt ze dat ze al op de vijfde verdieping of bewustzijnsniveau staat! Door de ander de hand te reiken verhief ze zich zelf naar het volgende niveau!“Jullie gebruikelijke neiging is een ander trachten te helpen. Wanneer iemand naar je toe komt met een probleem of een situatie waarin ze aan duwtje in de rug al genoeg hebben, staan jullie meteen klaar om hem/haar de richting te wijzen die het beste met hem/haar voorheeft.”Die neiging om anderen te helpen wordt aangestuurd door ons lager ego wenslichaam, dat nog immer snakt naar complimenten en goedkeuring. We vragen ons daarbij helaas nooit af of er voor de ander nog een levensles ligt op de situatie waarvoor ze om hulp komen.Ik herinner me een paniektelefoontje van mijn tweede zoon op een nachtelijk uur. “Pap, ik voel me zo ziek, ik denk dat ik dood ga…” Hij woont in Noord Holland en ik woonde toen in Brabant, dus ik schrok behoorlijk. Ik vroeg hem hoe het kwam dat hij zo beroerd was, en hij zei dat hij had geëxperimenteerd met paddo’s.Ik werd kwaad in plaats van ongerust. Ik gaf als antwoord dat ik in de flowerpower tijd op de Rietveld Academie zat, waar iedereen blowde, snoof of spoot om erbij te horen. Ik heb nooit iets nodig gehad dat van buiten mij kwam om in mijn kracht te staan. Dus ik hing op met de mededeling dat ik dan van zijn moeder wel een rouwkaartje zou krijgen als hij zo doorging.De rest van de nacht heb ik niet kunnen slapen en ging mijn bloeddruk met sprongen omhoog. De engel die zijn moeder speelt, belde me de volgende morgen op en vroeg waarom ik zo asociaal had gereageerd op de paniek van onze zoon. Ik antwoordde dat hij door dat telefoontje zo in zijn kracht zou staan dat hij nooit meer iets van hallucinerende middelen zou aanraken.Zij karakter was van dien aard dat hij me waarschijnlijk heeft vervloekt, en zich voornam te tonen dat hij geen zwakkeling was. Ik had met andere woorden absoluut niet de neiging om hem te helpen. Ik gaf hem eigenlijk verbaal op zijn donder, maar dat was precies het duwtje dat hij nodig had om zijn ruggengraat te tonen.We zijn nu heel goede vrienden, en ik ben de trotse grootvader van zijn/hun zoontje.“Hoe zit het als je die persoon zou autoriseren, als die persoon in zijn/haar kracht zou zetten, zodat hij/zij jou niet meer nodig heeft?”Ik herinner me dat iemand me belde en dat ik automatisch vroeg: “Hoe gaat het met je?”Ze antwoordde: “Nu ik jouw stem hoor gaat het weer goed!” Daar schrok ik erg van en ik heb haar er op gewezen dat ze niet altijd op mij kon leunen. Ze moest leren op zichzelf te vertrouwen en beseffen dat ze niets of niemand nodig had buiten zich Zelf.Het is net als opgroeiende kinderen, die moeten en willen vaak ook los komen van hun ouders. Het is net als afscheid nemen en een deur voorgoed dicht doen. Dat vergt moed en inzicht, maar het opent wel andere deuren en mogelijkheden die je vooraf niet zag.Hoe meer je durft los te laten, hoe meer overvloed je aantrekt. In dat gesprek zette ik haar onbewust in haar kracht, maar het contact verflauwde snel daarna en is uiteindelijk geheel verdwenen. Ze had mij niet meer nodig!“Hoe zou het zijn als dat individu zo in zijn/haar kracht staat dat hij/zij tegen jouw healingwerk in kan gaan?”Ik herinner me cliënten en/of cursisten die uit Vrije Keus de adviezen en de aangeboden wijsheidleringen afwezen of negeerden. Ik heb me, en dat is een uitdrukking van de groep, de kunst eigen gemaakt om met liefde iemand op zijn/haar gezicht te laten gaan.Ook dat is een manier om de ander in zijn/haar kracht te zetten. Ik mag dan slechts hopen dat de weerstand om de les te leren snel afneemt, want lessen die niet in eigendom zijn genomen, komen in steeds hardere vorm terug.Overigens was ik me op de momenten die ik hierboven uit mijn geheugen opdiepte absoluut niet bewust dat ik de ander in zijn/haar kracht zette. Ik volgde gewoon mijn gevoel, en gevoel maakt geen denkfouten!In Dienstbaarheid aan het goddelijke plan,Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com
jannie
jannie Mrt. 19 '11
Zooooooooo indrukwekkend !!
Dank je wel...
Liefs

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111