Loading...
nl

Nummerologie het getal 4

admin
admin Sep. 27 '10
Naar aanleiding van jouw vraag over je nieuwe huisnummer Gast.

Vier is het getal van de Aarde, de materiele wereld. De materie die door de vier elementen wordt getransformeerd tot bouwstenen in onze stoffelijk evolutie.

Na het kristallisatieproces komt vorm tot manifestatie en door groei tot leven. Materie of vorm is meetbaar door hoogte, breedte, lengte, temperatuur, gewicht en tijd. Het getal vier is ook verbonden met de planeet Mercurius, die de Zon en Maan verbindt. Het is onze communicatie die via talloze wegen tot uitdrukking gebracht wordt door woord - gebaar - aanraking en geschrift. Mercurius wordt ook wel de planeet van communicatie genoemd. Mercurius is de god van de handel en het dievengilde. Deze planeet spoort ons aan tot een evenwichtige uitwisseling. Dit is nodig om door communicatie de oude verbanden leren herstellen zodat er weer een harmonie kan ontstaan. Deze harmonie laat zich vertalen door onze viervoudige werking van het hart, namelijk: accepteren - begrijpen - transformeren - loslaten. Dit proces loopt samen het ons viervoudige denken te weten:

1. Religie. De werking van onze seksualiteitsenergie is een voortdurende transformatie van onze zintuigen.

2. Creativiteit. Dit brengt samen en geeft overzicht en geeft aan wat wij uitdrukken, zowel persoonlijk als wat groepverbonden is. Het is het bewustzijn van het ego naar de plexus solaris van het ware Zelf in het hart. Door creativiteit kunnen we onze artistieke vermogens ontwikkelen.

3. Psychologie. Dit is de wetenschapper in ons, die ideeën laat rijpen en persoonlijk laat worden. Via dit psychologische vermogen kan het super bewustzijn (wijsheid) tot leven komen.

4. Filosofie. Dit is het vermogen in ons dat het bewustzijn van alle vorige bewustzijnsniveaus doordringt en bijgevolg door ons hele hart stroomt. Het is dat wat wij aannemen door ervaring zodat wij het punt van vertrek, waar wij in de tijd zijn kunnen begrijpen.

De vier elementen zijn:

AARDE: is er om je veilig en standvastig te leren voelen door: Op aarde leren we om ons te verplaatsen. Waarbij dorpen en steden dienen om voor mijn ideeën een uitwisseling te zoeken door hierover te communiceren en handel te drijven, alles in ons op te nemen en de kleinheid van de uiterlijke vorm te leren accepteren en van onze innerlijke gestalte bewust te worden. De aarde schudt, herschept en geeft de loop van de rivieren en maakt dat het water zijn reinigende werking kan doen.

WATER: is er om dorst te lessen, te wassen en verkoeling te brengen. Het maakt dat je je emotioneel kunt uiten, daar het door zijn verdunnende werking het harde vloeibaar maakt en hieruit de mengvormen in mijn bewustzijn kunnen ontstaan. Water komt over mij via de doop die mijn gedachten kunnen zijn die zich door vrijheid en warmte ons het voedsel biedt om de duisternis buiten te doen oplossen. Het Licht in ons maakt dat het werkelijke leven nooit tot stoppen is te brengen. Het maakt het transport mogelijk zonder inspanning als wij ons aan de stroom hiervan durven over te geven: "Tenzij gij niet geboren bent uit vuur en water, kunt gij het hemelrijk niet binnengaan.

LUCHT: laat leven en alles overzien, het geeft ruimte aan het zien en luisteren, waarbij de geuren in de door ons geschapen ruimte de stilte aan de ziel verschaft ter opluchting van wat het hart kan verzwaren. Lucht geeft hier dan ook het voedsel ter verruiming.

VUUR: geeft de warmte om je behaaglijk te voelen. Maakt dat voedsel omgezet kan worden waardoor het voedsel voor alle niveaus van het leven wordt. Het vuur maakt transformatie mogelijk van alles dat wij tot ons willen nemen. Het zet de duisternis om in licht. Het vuur in ons wordt vergeleken met onze ziel, niets is dan ook dodelijker dan de onverschilligheid voor het leven. Vuur maakt dat al het overtollige omgezet wordt tot voedsel voor nieuwe groei.

De weerstand en beperkingen van het getal vier maakt onze groei bewust mogelijk. Het getal vier rangschik, geeft pijn door beperking, weerstand, werken, onderscheiding, classificatie, materialisatie, verwerving, religie, seksualiteit waardoor wij door onze werken tot verwerkelijking kunnen komen. Elk getal is een volledigheid waarbij het getal drie ons terugbrengt en zijn licht doet schijnen op één en twee. Het getal vier doet dit door zijn neerslag in beproeving en transformatie in ons bewustzijn geboren te laten worden. Vandaar dat wij niemand werkelijk kunnen helpen in dit proces. Wel kunnen we compassie tonen en mededogen hebben in onze Liefde tot de ander. Het getal vier leert ons door werken, zwoegen, beproevingen en pijn tot bevrijding te komen waarbij de krachten van Uranus (verbonden met het getal 5) die zijn verbinding met de ether sfeer heeft en waaruit de lagere elementen zijn voortgekomen, vrij kunnen komen. Het leert ons begrijpen dat wij niet ons stoffelijke lichaam zijn en dienen te leren werken met ons etherische of wel fijnstoffelijke lichaam. Vier wordt net als getal 1, het getal van magie genoemd aangezien dit de sleutel geeft tot het alchemistische proces in ons zelf, waardoor wij onze illusoire materiële wereld leren doorzien. Elke illusie is de manifestatie van het Licht op een ieders eigen golflengte van bewustzijn. Alchemie is de som van 1+2+3+4=10.

Het symbool van Mercurius is een samenstelling van verschillende symbolen, namelijk de Maan (is het maanteken dat staat voor onze ziel) en Zon ( is de hele cirkel die voor de geest staat) en de Aarde (is het kruis dat voor ons lichaam staat). Bij het getal vier komt het spirituele in de stof en worden we ons spiritueel bewust . Het brengt het 6e Chakra in werking in relatie met ons lagere denken. Maar de Aarde (4) had het niet begrepen. Het op weg zijn in onderzoek is ons ware geloof, wat alles overwint. De religie is ons herverbindende vermogen, wat het zoeken is naar de drie-enige God in ons zelf aangezien onze ziel, geest en lichaam in een bewuste vibratie tot verwerkelijking wil komen. Door de geest kunnen we bewust worden van onze Goddelijke natuur (3 + 1 = 4). Het is de zegevierende kerk, die niets met het instituut kerk te maken heeft, maar met de Universele geloofsgemeenschap. Adam en Eva bestijgen de echtelijke sponde, ze zijn twee wanneer zij gaan slapen, bij het opstaan zijn zij vier. Dit is de schepping die uit de schepping voortkomt en wat de vorm in evenwicht houdt.

De Goddelijke stappen openbaren zich door 1. het idee, 2. aarde, 3. visie en 4. vormbreker. In het woord God, dat een afleiding van Gott is, zien wij in diverse talen, dat deze naam met vier letters geschreven wordt. Met de vaderletter 3 plus 1 maakt de openbaring God mogelijk. Het is Hij die onder ons gewoond heeft en is. We zien Lord - Herr - Dieu - Heer - Adad (Syrië) - Zeus (Grieks) - Aura (Perzië) - Amum (Egypte), Alla (Arabisch) - Itga (Tataars) - JHVH = Jehova (Jodendom) - Esar (Turks) - Huwa (Islam) - Abba - Isis.

Het symbool van het kruis symboliseert de vereniging tussen hemel en aarde en zijn vier hemelrichtingen. Het getal vier is verbonden met hoogte - breedte - diepte - inhoud en tijd en ruimte. We onderscheiden vier soorten van beweging:

1. De niet zichtbare beweging die van de harde stof, denk aan glas wat zeer langzaam naar beneden zakt of de wijzer van de klok die de uren aangeeft.

2. De zichtbare beweging.

3. De snelle beweging, die een punt tot een streep doet worden, vuurwerk, de spaken van een wiel als dit draait, vleugels van een kolibrie in beweging.

4. De zeer snelle beweging, die niet meer zichtbaar is voor ons oog, maar via ons brein psychisch ervaren wordt, door het geluid of spoor dat het heeft nagelaten. Het middelpunt van deze waarnemende golven maken uit in wat voor dimensie wij leven. De snelheid van ons zelf tot het object, dat ook weer zijn eigen snelheid bezit, maakt dat wij ons in het verleden of in de toekomst wanen vanuit de tijdsdimensie gezien. Dit komt overeen met onder andere het zichtbare spectrum van het Licht dat zich voor onze waarneming uitstrekt van hitte (lage vibratie) naar infrarood (lange golf), zichtbaar licht. Ons kleurenspectrum van rood naar ultraviolet naar de gamma en kosmische stralen die tot de hogere vibraties behoren. De ontkoppeling van de geest maakt het mogelijk dat wij onafhankelijk van ons denken buiten deze gebieden waarnemen en dus meerdimensionaal gaan opereren.

Vier is het getal van stevigheid, stabiliteit, evenwicht en voltooiing, dat door onze gedrevenheid om te analyseren naar buiten komt door delen, ordenen, vormen, overdenken, uitwisselen en verwerken. Wij gaan de verbanden zien tussen ervaringen en wat de mens in werkelijkheid is, waardoor de behoefte aan communicatie ontstaat. Hierdoor zien wij de verbinding met het getal vier met weetgierigheid, kritisch, spreekvaardig en handig zijn, die in onze deugden zullen ontwikkelen van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. De negatieve kant van vier is listigheid, onbetrouwbaarheid, praatziekte en te gefixeerd zijn.

Het getal 13 (1+3=4) wordt de negatieve Zon of Pluto genoemd omdat het het getal van ongeluk, ongeloof en verraad is. We spreken over vrijdag de dertiende, het ongeluk- of geluksgetal bij uitstek, het is maar hoe je door zo'n ervaring heen komt. Bij het laatste avondmaal zaten er dertien aan tafel.

Het getal 40 is het getal van beproevingen, vasten, boete en straf (de zondvloed duurde veertig dagen en veertig nachten). Mozes bleef veertig dagen op de berg zonder eten en drinken. De Israëlieten verbleven veertig dagen in de woestijn. Jezus verbleef veertig dagen in de wildernis die gedacht wordt met de veertig dagen als boetetijd voor Pasen. Veertig dagen en nachten heeft Hij gevast in de Woestijn en hij werd drie keer door de duivel getest. Een keer op zijn eerzucht en zijn behoefte om aanzien te hebben, een keer op zijn begeerte naar macht over en invloed op andere mensen, en een keer op zijn verlangen naar bezit en rijkdom. Dat is de kern van de drie aanbiedingen van de duivel. Wil de mens groeien, dat zal hij door die drie verleidingen heen moeten, omdat wanneer je bent gestorven en van alle drie niets meer bent. De tijd dat de natuur ontwaakt vieren wij met eieren en de paashaas, de symbolen van het potentiële leven.

Vier kennen wij ook als het getal van het universum, dat zich in vier hemelrichtingen uitstrekt. Het is eveneens het getal van dat wat de zichtbare wereld wordt genoemd, ondanks dat wij het hele universum en onze aarde nog lang niet in zijn geheel ontdekt hebben.

DE MENS EN ZIJN AARDE

Komt met het intellectuele vermogen naar buiten door: bevestiging, ontkenning, overleg/bespreking, beslissing/oplossing.
Zijn leven bestaat uit: kind, jeugdig, volwassen en oud zijn. Zijn natuur laat zich zien door: substantie, kwaliteit en beweging.
Zijn vier vormen van deugden zijn: matigheid, rechtvaardigheid, kracht en voorzichtigheid.
Zijn vier temperamenten zijn sanguinisch (element lucht), cholerisch (element vuur), flegmatisch (element water) en melancholisch (element aarde).
Zijn smaak bestaat uit zoet, zuur, bitter en zout.
Hij is uit vier aspecten opgebouwd: fysiek, astraal, ziel en geest, maar ook uit mineraal, dierlijk, plantaardig en gasvormig.
Hij gebruikt ervaring via zijn gevoel, logisch verstand, intuïtie, aangezien dit verbonden is met gevoel, geloof, geest en kennis.
De vier manifestaties van energie zijn: warmte, licht, elektriciteit en magnetisme.
We kennen de georganiseerde stof, deze is zuurstof, waterstof, koolstof en stikstof. De vier kardinale deugden, de vier paradijsstromen, de vier kerkvaders van oost en west.
De aarde wordt in Genesis 2:1-4 als vier stromenland opgetekend, zijnde de rivieren uit Eden die zich splitsen in de vier armen Piscon, Gichon, Tigris en de Eufraat. Symbolisch kun je hier de vier splitsingen in het menselijk ras zien, het witte, rode, gele en bruine ras.
De mens kent vier windstreken, jaargetijden, mineralen, elementen en bewustzijnstoestanden slapen (minerale bewustzijn) - dromen (plantenbewustzijn) - ontwaken (dierenbewustzijn) - bewustwording (menselijke bewustzijn).
De vorm en groei in het plantenrijk manifesteren zich in vier fasen: zaad, wortel, bladeren, bloem ofwel wel door zaad, kiem, plant, vrucht.
De beweging van ons door de wereld gaat via kruipen, lopen, zwemmen, vliegen.
De mens, het zout der aarde, (zoutkristal bestaat uit zes vlakken, die tezamen een kubus vormen) gaat door de vier aardse sferen ter loutering van de ziel; hij bewoont het huis der aarde, hij beheerst de natuur en handelt om zich te handhaven. Dit handhaven in harmonie maakt dat wij het handelen tot een gebed hebben leren maken. Het ora et labora is het werken met beide hersenhelften het mannelijke dat zich met het vrouwelijke verzoend in overeenstemming met Zijn Schepper. We dienen de Aarde dan ook als een verzoeningsplaneet te zien en zo het leven leren vieren.

Grote geesten die door het lagere bewustzijn niet werden begrepen en zijn afgestraft door dat zij werden gevierendeeld, verbrand en gekruisigd zijn door de vier beesten in de mens allen bijgestaan door de vier engelen. Deze laatste worden nogal eens afgebeeld bij het kruis van Jezus. Buiten Jezus, werden Mithra uit Perzië, Krishna uit India, Thamus uit Syrië en Hesus van de Druïden gekruisigd en allen als "grote heiligen" vereerd. Over al dit onbewustzijn waardoor velen al zijn gestorven voor ze tot leven zijn gekomen doet de meer verlichte mens uitroepen: "Vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen".

In de Apocalyps wordt gesproken van de vier ruiters en de vier winden van de aarde. Verder kennen wij de vier evangelisten en de vier grote profeten. De tetramorf (tetrarch ofwel viervorst), waren onder andere Herodes over Galilea die over een vierde deel der Romeinse provincie Palestina heerste.

Vers 47:" Ik zweer het bij hem", dat wil zeggen bij Pythagoras. de kennis van het getal vier was één van de hoofdvoorschriften van de Pythagoreeërs.

TREFWOORDEN: analyseren, actief, absorptie, classificatie, barmhartig, betrouwbaarheid, beperking, bevestiging, doceren, denken, discipline, dogmatisch, doorzetten, gehoorzamen, precies, spreken, onderwijzen, leren, materie, religie, realisatie, relaties, spelen, spreken, stabiliteit, handig, overzicht, organiseren, orde, ondervinden, onderzoeken, besef, samenwerken, vasthouden, vorm, vereniging, verantwoording, verwezenlijking, werken, nieuwsgierig, wet, regels, fixatie, mentaal, introvert.

LICHAMELIJK: armen/benen, handen, spreken, stofwisseling, tong, milt, rugklachten, nek, astma, hyperventilatie, engte en ruimtevrees, kindsheid, zweten, vermoeidheid, hart, het gevoel van gevangenschap.

MINERAAL: Mercurium (legering van kwikzilver en tin).

KLEUR: geel en groen/blauw (hoofdkleur groen, deze is samengesteld uit de kleuren geel en blauw.

GETALSEENHEDEN: 1+2+3+4 = 10 transformatie

4 x 4 = 16/7 verinnerlijking

4 + 4 = 8 onthechting

4 : 4 = 1 eenheid

4 - 4 = 0 alles of niets (potentie)

3 wijsheid + 1 God = 4 Liefde

GEBOORTEKRACHTNUMMERS: 4 - 13 - 22 - 31- 40

TAROT: De Keizer is de vormgever die orde schept, hierbij hoort de Ram van de dierenriem die bij het eerste huis hoort. Hier zetelt onze daadkracht en schept de gewaarwording over het stoffelijke lichaam.

Hij geeft gestalte aan het Licht der schepping in de duisternis van de wereld. Regeert binnen het rijk van een zelf gekozen vorm, het dorre kale van het intellect. Hij kan enkel met succes regeren via het levens brengende principe die versymboliseert wordt door de ankh in zijn rechterhand. Geef de Keizer wat de Keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt.

De werkelijke kracht huist in het kleine, zoals een druppel de steen uitholt!Disclaimer | Privacy statement |
http://numerologie.startpagina.nl/
Delen:
gast
gast Sep. 27 '10
Bedankt Karin. Als ik tijd heb ga ik het helemaal lezen. Nu maar een klein stukje gelezen maar wat ik gelezen heb made sence.
Serenity
Serenity Jan. 16 '11
Oei ik bedenk me dat het getal 4 ook wel vaak in mijn leven is...
met de klok 22:22/22:55 rond vier uur word ik ook regelmatig wakker 's nachts of 04:14/04:04 zoiets.04:26 ook wel vaak trouwens.
Ik woon op 454 en ben in maand 8 geboren mijn kind in maand 4 .
En in mijn huis zie je overal vierkantjes of rechthoeken.
En zo kan ik er nog wel dieper op in gaan .^^
Wel leuk hoor om het al te lezen!!!
Tanks voor het delen Karin!!

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111