Loading...
nl

Nieuwe tijdskinderen etc.

TamaraButterfly
TamaraButterfly Nov. 26 '10
Indigo ofwel nieuwetijds kinderen zijn gewone kinderen die echter nog sterk verbonden zijn met waar ze vandaan komen. Hun herinnering aan wie ze zijn versterkt hun gevoel van eigenwaarde dusdanig dat zij doorgaans niet de gemakkelijkste kinderen zijn om op te voeden of te onderwijzen. Zij weten heel goed wat ze willen en hoe ze het willen en komen daarmee in botsing met gangbare opvoeding- en onderwijsmodellen.
Zij willen graag zelf bepalen wat, hoe en wanneer en dit staat haaks op het reguliere onderwijs. Deze kinderen hebben een innerlijke wijsheid tot hun beschikking waar veel volwassenen zich voor hebben afgesloten. Deze kinderen komen om de volwassenen wakker te schudden en dat is een moeilijke taak daar niet iedereen wakker geschud wil worden.
Kinderen als ook ouders kunnen hierdoor in de knel komen en zich afvragen wat ze hier nu mee moeten. De erkenning van de gevoeligheid en wijsheid van het kind is een eerste stap; het kind voelt zich dan gezien in wie het is.


Veel kinderen die 'ander' gedrag vertonen worden gepest, niet geaccepteerd of afgeschreven als "raar".
Heel jammer want juist deze kinderen zijn verbonden met de natuur, zijn wijs en kunnen helemaal zichzelf zijn.
Dit verhaal is om te laten zien dat hoe sterk je omgeving je ook niet begrijpt of je afwijst, er zijn mensen die hetzelfde hebben als jij of jouw kind.
De term die hiervoor gegeven word is nieuwetijds kinderen.
Bijzondere kinderen die moet worden geaccepteerd en respecteert door zijn of haar omgeving!
Want een nieuwetijdskind zijn of hebben is iets om trots op te zijn!

Nieuwetijdskinderen kunnen de volgende kenmerken hebben:
* grote intuïtie
* wijze uitspraken op jonge leeftijd
* kunnen gevoelig zijn voor paranormale indrukken
* ze kunnen lichamelijk en emotioneel gevoelig zijn
* ze maken hun eigen keuzes
* ze voelen zich zeer betrokken bij de medemens en de natuur
* willen vaak als kind als geen vlees eten
* ze kunnen bijv. niet tegen grote mensenmassa's, ze krijgen het dan benauwd
* huilen vaak veel als baby
* hebben vaak heel veel fantasie
* soms kunnen ze niet eens naar de supermarkt, ze kunnen niet tegen de drukte en de vele emoties
Wat de meeste mensen al weten is dat de zogenaamde "nieuwetijdskinderen" vaak bijzondere gedragspatronen hebben:
ze zijn soms paranormaal (heldervoelend, zien aura's enz), soms hyperintelligent.
Ook worden ze vaak als lastig gezien, of slecht opgevoed. Andere hebben weer last van dyslexie of ADHD.
Het zijn onbegrepen kinderen en werken veel vanuit hun intuïtie.

Vooral "normale" kinderen hebben wel eens last van hun gedrag, dit komt dan omdat ze het niet begrijpen.
Het is dus goed om het aan ze uit te leggen, ze kunnen het schijnbaar onaangepaste gedrag dan beter accepteren.

INDIGO KINDEREN:

Worden ook wel Nieuwetijds Kinderen genoemd en danken hun naam aan hun diepblauwe aura.
Indigo is de kleur van het derde oog of het voorhoofdchakra.
Het betreft kinderen die ongeveer vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren geboren zijn. In die periode waren ze nog niet algemeen bekend, herkend en erkend, maar sinds de jaren '90 melden sommige bronnen dat momenteel bijna 90% van de kinderen die nu geboren worden Indigo Kinderen zijn.
Kenmerken van deze kinderen zijn:
Een sterke verbondenheid bij de mens en de natuur, gebaseerd op een diep innerlijk weten dat alles met alles verbonden is;
Een sterk ontwikkeld intuïtief vermogen, zowel in het denken, voelen als ervaren. Veel kinderen doen wijze uitspraken, die naar menselijke maatstaven niet 'passen' bij hun leeftijd. (sommigen menen dat er daarom sprake is van 'oude zielen');
Ze gaan hun eigen weg en varen een eigen koers, niet gehinderd of belemmerd door maatschappelijke eisen en verwachtingen. Het lijkt erop dat ze zeer duidelijk weten wat hun taak en plek in het leven is;
Ze kunnen lichamelijk en emotioneel kwetsbaar zijn en gevoelig voor paranormale indrukken.

Er wordt in de literatuur over Indigo Kinderen een verband gelegd tussen kinderen met dyslexie en gedragsstoornissen (zogenaamde ADHD-kinderen), als zijnde niet de oorzaak van hun problemen, alswel een uiting van de verkeerde wijze waarop ouders, opvoeders en onderwijs met de Indigo Kinderen zouden omgaan. Alom wordt dan ook gepleit voor een andere benadering, waardoor het kind beter tot zijn recht komt en datgene kan doen wat hij ziet als zijn persoonlijke taak en opdracht in het leven.

Veel jonge kinderen en baby's met deze kenmerken zijn sterrenkinderen. Zij komen uit hogere lichtsferen en zijn geboren met een speciaal doel. Zij hebben een persoonlijke taak om mensen, dieren of planten en de Moeder Aarde in het nieuwe millennium te helpen. Nu zij in een aards lichaam zijn voelen zij zich soms verdrietig, eenzaam zonder alle geestelijke lichtwezens om zich heen en ook beperkt. Zij kunnen zich daardoor soms intens verlaten voelen. Omdat zij niet kunnen uitleggen dat zij de eenheid van universele liefde en licht missen, kunnen ze veel huilen.
Zij zien en horen vaak veel meer dan wij denken. Ze doen zo veel gevoelsindrukken op dat ze deze niet altijd goed kunnen verwerken.
Daardoor kan boosheid en onaangepast gedrag ontstaan. Bepaalde kwaliteiten en ook hun zieledoel op aarde, kunnen pas werkelijk naar voren komen als er hiervoor, op tijd, goede begeleiding is.

Kristalkinderen :

Deze kinderen kan je niet vergelijken met de Indigo's en Nieuwetijds kinderen, gezien ze een hele nieuwe soort zijn, maar zonder hun voorlopers had hun bestaan niet verwezenlijkt kunnen worden. De Indigo's hebben de Weg voorbereid en de Nieuwetijdskinderen hebben heel veel oude systemen moeten opruimen om de Kristalkinderen plaats te bieden op deze Wereld.
Deze Kristalkinderen zijn uiterst kwetsbaar, ze hebben totaal geen referentie meer met het oude denken of realiteitsrooster , waar de Indigo's de veranderingen zijn begonnen. De Indigo's kennen zowel het oude als het nieuwe, de Nieuwetijds kinderen staan als pioniers in het Nieuwe te wachten en doorgang gevend voor al wie wil overstappen.

KristalKinderen houden van stilte en vrede ,en zullen het moeilijk hebben met luidruchtige omgevingen. Ze zijn heel krachtig in de Onvoorwaardelijke Liefde en zal iedere ouder doen smelten in Overgave.
Ze laten niet snel hun emoties zien uit angst dat ze die niet meer in de hand houden en controle verliezen, dus ze kunnen saai of zonder passie lijken maar het zijn slimme “Totaal Overzicht Individuen” met een instinctief begrip van de spirituele wetten van hoe het allemaal werkt. Ze zijn meestal een persoon van weinig woorden maar iedereen luistert als ze zachtjes hun wijsheid met nederigheid uitdragen.
Ze moeten tijd voor zichzelf hebben, ze doen het niet goed in groepen aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.

Net zoals bij de Indigo's en de Nieuwetijds kinderen zal het voor de ouders niet gemakkelijk worden om hiermee om te gaan , en enkel Liefde zal toegang geven tot het Bewustzijn van deze Kinderen. Ze dwingen ons letterlijk terug te keren naar de Liefde.
Ze begrijpen “des mensen onmenselijkheid tegen mensen”, oorlog, hebzucht etc. gewoonweg niet. Ze kunnen zich makkelijk totaal overweldigd voelen door dit alles.
Ze zullen zichzelf terugtrekken, loskoppelen en beschermen wanneer het leven te intens wordt, wanneer ze getraumatiseerd zijn of wanneer ze zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn. Ondanks het feit dat ze vaak rustig zijn, worden ze door anderen bewonderd en deze voelen zich tot ze aangetrokken als tot een magneet. Ze zullen diepe en blijvende verbintenissen hebben met mensen die de onvoorwaardelijke liefde bieden waarvan het Kristalkind weet dat het de enige echte Liefde is.

Ze hebben een helende kracht , nooit eerder ervaren in de menselijke soort, en de meeste kristalkinderen zullen vaak ziek zijn, omdat ze ziekten overnemen en helen . De eerste jaren zijn het zwaarst voor deze kinderen omdat ze vanuit een compleet ander (Nieuwe Denkmatrix) naar dit denken werden gebracht en ze geen aansluiting vinden bij het denken van deze wereld. Daar waar de Indigo's de ouders leren milder en begripvoller te worden, hebben de Nieuwetijds kinderen de ouders leren luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben over de Toekomst van de wereld , zullen de KristalKinderen de Nieuwe Wereld brengen en manifesteren.

Kristalkinderen zijn de ‘Vredestichters’ en zijn erop voorzien om leiderschap door middel van ‘het voorbeeld zijn’ op zich te nemen. Daarom kozen zij voor het attribuut van een vredevolle en zachtaardige natuur. Zij zullen niet de grenzen willen uittesten of trachten de boot te doen schommelen op de manier waarop de indigo’s dat doen maar ze kunnen wel hun mannetje staan en opkomen voor de dingen waarin ze met hart en ziel geloven. Het woord ‘passioneel’ omschrijft hun ware aard. Een passie voor het leven, de liefde, een passie voor rechtvaardigheid en fair spel, een passie voor waarheid. Dit zijn de eigenschappen die een kristalkind kenmerken.

De nadelen of gebreken van deze kinderen zijn dat zij in het geheel niet zo sterk en vasthoudend zijn noch op fysiek noch op mentaal gebied. Zij zijn zonder twijfel intelligent maar kunnen niet zo goed omgaan met psychologische aanvallen, en krimpen al helemaal samen voor fysiek geweld, hoewel, eenmaal zij zich over de grens geduwd voelen, kunnen ze zich ontpoppen tot een krachtige tegenstander.

Eigenschappen van kristalkinderen:

-Extreem gevoelig voor alles in hun omgeving-geluid, kleuren, negatieve emoties in anderen,voedsel, chemicaliën, vervuilers, het ‘gevoel’van kleding, geweld en pijn van anderen, groepsbewustzijn, electromagnetische straling, zonne-explosies.

-aan de ene kant zeer gevoelig en daardoor zeer kwetsbaar, aan de andere enorm krachtig vanwege de intense kwetsbaarheid.

-Ze moeten tijd voor zichzelf hebben, ze doen het niet goed in groepen aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.

-ze hebben een dagelijkse samenzijn met de natuur en de elementen nodig. De Geest van de Natuur zal ze helpen om in evenwicht te blijven en alle disharmonieuze energieën, die hun zo sterk raken, te verwijderen.

-Ze begrijpen de onmenselijkheid tegen andere mensen niet, zoals oorlog en hebzucht. Ze kunnen zich totaal overweldigd voelen door dit alles. Vanuit eigen ervaring kan ik vertellen dat ik er nu beter mee kan omgaan doordat ik jarenlang geschiedenis heb bestudeerd, voornamenlijk oorlogsgeschiedenis. Door dit te combineren met de verschillende soorten energiesystemen die er op deze aarde aanwezig kan ik het nu een plaats geven, maar het geheel blijft nog steeds een moeilijk proces.

-Ze zullen zichzelf terugtrekken, loskoppelen, en beschermen wanneer het leven te intens wordt, wanneer ze getraumatiseerd zijn of wanneer ze zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn.

-ondanks het feit dat ze vaak rustig zijn, worden ze door anderen bewonderd en deze voelen zich tot ze aaangetrokken als tot een magneet. Ze zullen diepe en blijvende verbintenissen hebben met mensen die de onvoorwaardelijke liefde bieden waarvan het kristalkind weet dat het de enige echte Liefde is.

- Als een kristalkind naar je kijkt, voelt het alsof je ziel wordt binnengedrongen.

-Ze hebben weinig traditionele opvoeding nodig aangezien ze zachtaardig en wijs zijn en ze in staat zullen zijn om je precies te vertellen wat ze nodig hebben, wat goed voor ze is en wat niet goed voor ze is.

- Ze zullen vaak menigten vermijden. Teveel verschillende soorten energieën

Ze voelen een diepe liefde voor mensen en dieren. Ze hebben een opmerkelijke manier om verbinding te maken met alle wezens.

-Water is erg goed voor ze om te reinigen en te kalmeren-baden, douches, watervallen.

- Ze hebben comfortabele kleding nodig

-Voordat ze geboren worden hebben ze vaak hun ouders al verteld hoe ze heten en andere vormen van directe communicatie met ze gehad.

-Ze zijn dusdanig empatisch dat ze weten wat een vreemde in de straat voelt.

-Ze zijn bang voor intimiteit omdat ze zich makkelijk binnengedrongen voelen, niet gerespecteerd. Ze zijn liever alleen dan dat er geen rekening wordt gehouden met hun persoonlijke lichaamsruimte. Ze kunnen ook romantische relaties vermijden, uit angst om de ander pijn te doen als de relatie eindigt.

-er is een onschuld, een argeloosheid, een puurheid vanwege de afwezigheid van ego bij de Kristalkinderen

-Het kan zijn dat ze hulp nodig hebben bij het leren gronden van hun eigen energie middels lichamelijke activiteit,

-Het kan zijn dat ze electrische apparatuur ontregelen.

-Ze laten niet snel hun emoties zien uit angst dat ze die niet meer in de hand houden en controle verliezen, dus ze kunnen saai of passieloos lijken.

-Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat iemand sterft of zich bezeert of zelfs voor het feit dat iemand vecht.

-Ze kunnen periodes doormaken van diepe depressies.

-Ze reageren goed op lichaamswek, massage en energiewerk door iemand die als henzelf gebalanceerd is.

-Ze zullen vaak een hoog metabolisme hebben en vegatarier kunnen zijn.

-Het zijn slimme ‘Totaal Overzicht Individuen’ met een instinctief begrip van de spirituele wetten van hoe het allemaal werkt.

-Ze hebben een duidelijke verbinding met hun Hoger Zelf, en maken van nature contact met hun hoogste leiding. Juist hierdoor kennen ze de waarheid van spirituele Eenheid.

- Het zijn natuurlijke genezers en vredesstichters.

-Ze zijn Multi-getalenteerd

-Ze zijn in staat bot en weefsel te regenereren. Waar de meeste van ons langzaam worden opgewaardeerd- opklimmend naar Kristalenergie, is het bij hun reeds in hun DNA aanwezig!

-Ze kunnen een persoon van weinig woorden zijn ,maar iedereen luistert als ze zachtjes hun wijsheid met nederigheid uitdragen.

http://people.zeelandnet.nl/yong/Website_Bea/nieuwetijds_kinderen.htm
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111