Loading...
nl

Meester Morya.. Lichte en Duistere dagen.

admin
admin Jul. 9 '10

UIt het boek "ontmoeting met Engelen" van Meester Morya.

hoofdstuk 3
Lichte en Duistere dagen.


Wanneer je je vragen stelt in de zin van licht en duisternis, positief en negatief die samengaan - in wezen gaan ze ook samen - dan moet je weten dat je daar als mens eigenlijk tussen staat en dat je van het een en van het ander gebruik kan maken, zowel van het licht als van de duisternis. Wanneer je met de twee geconfronteerd wordt, heeft dat wel een heel grote, diepe betekenis op deze aarde. De dualiteit van deze aarde is essentieel. Het is door de tegenkrachten dat je jezelf kan vormen en diegene worden die je uiteindelijk bent. Je moet niet denken daty je fouten maakt wanneer je geconfronteerd wordt met negatieve dingen of met krachten die tegen jou ingaan, want die zullen er altijd zijn. Er is een opbouwende kracht op deze aarde die heel belangrijk is en er is tegelijk een afbrekende kracht die oook heel belangrijk is. Er is altijd een strijd tussen deze twee en dat betekent eigenlijk een verdieping van het leven zelf. Wanneer je daaraan kan deelnemen, dan zal het zijn dat je de keuzes bewuster kan meken. Als je zowel in het negatieve als in het positieve kan kijken en de betekenis daarvan kan zien, dan zal je daar heel veel uit leren.

Als je geconfronteerd wordt met negatieve krachten, moet je jezelf niet verwijten dat je niet in staat bent ze te beheersen of dat je niet in staat bent ze te doorzien of van je af te zetten, want dat kan je ook niet. ER is zoveel rond je waaruit je kan leren, maar wat je niet van je af kan zetten. Je kan net zo min uit je lichaam springen als dat je bijvoorbeeld een bepaalde ziekte kan bedwingen. Je moet er gewoon door en je kan ervan leren. Wanneer je met bepaalde toestanden geconfronteerd wordt, is dat niet omdat je fouten gemaakt hebt, zo moet je het niet interpreteren, het is gewoon een weg. Het is een van de wegen die de mens te gaan heeft op deze aarde. Er is altijd een kracht en een tegenkracht, er is altijd licht en duisternis en deze twee hebben op zich geen betekenis, tenzij ze de polen zijn, het een van het ander, het ander van het een.
Het is omdat er licht is dat er duisternis is en er is duisternis omdat er licht is. Het zijn deze twee die het spel van het leven uitmaken voor alle mensen, ook voor jou.

De ene keer zal je sterk geconfronteerd worden met de krachten van eht licht, die heel belastend kunnen zijn, omdat ze je in een bepaalde oorsprongklijkheid terugplaatsen, waar je soms niet op voorbereid bent. Het kan zijn dat je geplaatst wordt in de krachten van de duisternis, die eveneens heel moeilijk te doorworstelen zijn, omdat je daar als het ware in een herinnering komt aan heel vroegere tijden, waar je eenmaal de stap hebt gezet vanuit het licht in de duisternis en van daaruit aan het leren gegaan bent. De polariteiten zitten dus in je en wanneer je in je verleden geslingerd wordt, in de duistere krachten, dan heb je daar heel veel gevoeligheden bij en je krijg je daardoor een enorm leed in jezelf.

Wanneer je in dat leed komt - in je verleden met andere woorden, - in de duistere krachten, dan is dat het moment om eigenlijk de tegenpool op te zoeken en om te zeggen " ik ga naar het licht want ik hou van het licht" en dan maak je een bewuste keuze. Naarmate dat je geconfronteerd wordt met het een, zoek je het ander. Maar ben je in het licht, dan moet je niet noodzakelijk naar de tegenpool, naar het duister zoeken, wand daar word je automatisch naartoe gebracht. Dus hoe meer licht er in je is, en hoe meer je in het licht gaat, hoe meer je ook vanzelf geconfronteerd zal worden met de duistere krachten. Op deze aarde is dat zo. Dit is niet zo in de adere ruimten. In heel veel ruimten is er een toename aan licht, aan intensiteit en aan oorspronkelijkheid. Op deze aarde is er heel veel duisternis en dat wil ook zeggen dat je in deze duisternis het licht kan plaatsen.

(wordt vervolgt)
Delen:
Lena
Lena Jul. 9 '10
ben benieuwd tinne,mooi stuk weer...
heb zelf een hekel aan het negatieve/duisternis....hoewel daar geen ontkomen aan is op zijn tijd...
admin
admin Jul. 9 '10
Ik had er ook niet altijd zin in, Lena.. maar lees dit eens, misschien kijk je er dan anders tegenaan!

vervolg :

" Duisternis bestaat en ze heeft een betekenis. Ze heeft de betekenis dat je in het leven kan staan op een eenvoudige, rustige manier. Want zou je in het licht gekatapulteerd worden, zou er zoveel licht zijn in jouw wezen dat je als het ware niets anders hebt dan licht, dan zou je op deze aarde bijna niet kunnen leven. Het verschil zou te groot zijn. Vandaar dat het aangepast is aan jouw situatie. Je moet nooit oordelen en denken dat dat licht in de mens een soort graadmeter is om zijn evolutie aan te tonen. In zeker zin wel, maar in zeker zin ook weer niet. Want er zijn heel grote wezens op deze aarde die een heel grote mate van duisternis aanvaarden in hun eigen leven, van leed in hun eigen leven, van materiële beslommeringen zelfs, en dat staat dan in evenwicht me de kracht van het licht die er in hen is.

Hoe groter het licht, hoe groter de duisternis, zou Ik bijna parafraseren. Het is niet helemaal zo, maar in grote lijnen wel. dus als je meer naar het licht gaat, kom je meer in de duisternis. Vandaar dat je eigenlijk niet goed kan oordelen over mensen. Zijn zij nu gefolterd, zijn zij nu gestraft, zijn ze nu uitgedaagd, is het nu dit of is het nu dat? Dat kan je allemaal niet zien. Ool wanneer je met duisternis, met ziekte , met leed geconfronteerd wordt, moet je niet gaan oordelen en niet onmiddellijk denken aan straf. Integendeel, probeer te zien dat er licht bestaat , dat je naar dat licht kan gaan en omdat je in het duister zit, dat je meer licht aankan.

De Momenten waarop het heel moeilijk is - de meest duistere periodes - staan open voor de meest lichtbrengende wezens, voor het meeste en het grootste licht. De aarde verkeert nu in haar totaliteit in zo'n periode dat er enorm veel duisternis is, maar er is ook nog nooit zoveel licht geweest als nu. In deze zin moet je het dus kunnen interpreteren, ook in je eigen leven.

(wordt vervolgt)
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 14 '10
zo

zo

en


of zo wink:Soms is lachen het meest natuurlijke wat je kan doen, soms kan een glimlach juist pijn doen... (vergeet niet dat jijzelf uiteindelijk de koppeling naar pijn of juist naar vrolijkheid maakt... ook al kan dat vaak onbewust gebeuren...afgezien daarvan;gelukkig maar dat er toch enigzins tegenstellingen zijn...saaie boel anders... of anders zou je altijd stilstaan*).

*hmmm, wel in balans dan btw(ja... af en toe is stilstaan toch het snelst bewegend)... het meest Staand in het Moment...in het NU...het dichtst bij Jezelf Staand... Het meest intuitief ook...

admin
admin Jul. 14 '10
Vervolg :
Welke jouw toestand ook is waarin je verzeild geraakt: van duisternis, van leed, van pijn, van verleden, van ziekte van noem maar op... je kan altijd beroep doen op het licht om je te troosten en om je te helpen. Het is het licht dat je verder zal brengen en je kan het zo zien en leren kennen, dat je opnieuw kan gaan geloven in het oorspronkelijke patroon waar je voorheen dus was.
Je bent uit het licht, je bent van het licht , maar je komt in de duisternis terecht. Deze krachten zijn wat je zou kunnen noemen : een beproeving. Het is iets ergs, iets wat versluiert, wat tegengaat, waar je niet op gerekend hebt en waar je toch door moet, want daardoor wordt de intensiteit van het licht groter. Je zal meer aankunnen wanneer je eenmaal in het licht komt. Want ga je door de duisternis, dan heb je een enorm verlangen naar het licht en daardoor verhoogt je trilling.

Daardoor kan je in een nieuwe sfeer terecht komen waar je meer licht aankan. Want zou je helemaal in het licht geplaatst worden, dan kan je dat bijna niet doorstaan, dat is het onmogelijke van het licht. Verrassend misschien maar het licht kan je ook beproeven. Je komt echter niet in het licht, tenzij onder begeleiding. Als je naar het licht gaat, heb je altijd begeleiders. je hebt altijd wezens om je heen die je helpen aan te passen aan eht licht. De grote uitdaging is om te komen in het licht. Niet in de duisternis, want deze sprong is lang geleden genomen. Nu moet je proberen in het licht te komen. Dat impliceert dat je begeleiders hebt die je daarmee kunnen helpen en met deze wezens kan je proberen contakt te hebben. Voel je niet verplicht om dat te forceren, ook dat niet. Dus , je kan de contakten opnemen en als je er ooit voor staat, dan zal het zijn dat je jezelf kan kennen op een nieuwe manier en dat je vanuit je eigen wezen zal voelen : " ik kan dit contakt aanvaarden en ik kan meegaan of ik kan weigeren en ik kan de andere kant uitgaan', want dat kan ook. Je bent daarin vrij en toenemend vrij. Je zal steeds bewuster kunnen kiezen om ofwel naar het licht te gaan ofwel naar de duisternis te gaan.


Wanneer je nu de vraag stelt naar het werken met licht, dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn, want werken met licht veronderstelt dat je dit licht kan zien en dat je dus in dat licht kan staan. Het licht is heel groot en het kan heel groot zijn voor jou en dan kan je heel veel betekenis krijgen voor anderen. Maar je moet nooit werken met licht in die zin dat je alle licht naar je toehaalt. Daar ben je best heel voorzichtig mee. Je moet realistisch zijn, de twee kunnen zien : licht en duisternis, en behorend tot het licht en wetend dat er duisternis is, kan je vragen naar het licht, maar niet in die mate dat je alleen maar licht wil zien.
admin
admin Jul. 14 '10
wanneer je met licht durft te werken, moet je ook daarin traag kunnen gaan. Weet dat het licht dat je toelaat of vraagt in je eigen leven, dat je daar voorzichtig mee bent, in die zin dat je het aankan. en wanneer je in het licht komt, dan moet je weten wat jouw grens is. Sta nooit buiten jezelf. volg je eigen leiding, want die weet percies de maat van wat toegelaten kan worden in je bewustzijn. Het is een zaak van groeien en niet een zaak van forceren. ook daaarin heb je de maat te leren en dat is mogelijk, want je kan heel veel ervaren in dit bestaan. In zekere mate zou je kunnen kijken naar de dingen die zogezegd negatief zijn, om eruit te leren en om te zien dat je een wending kan geven aan jouw eigen leven, en dat je daardoor in staat bent om zoveel meer mee te maken. Maar dit zie je dikwijls pas achteraf. In feite ben je altijd geleid. Wanneer je in de duisternis gaat, kan je bewust , door de duisternis heen, kontakt maken met wezens van eht licht. Je trilling verhoogt, je hart wordt warm je ziet meer dan voorheen. Het is eigenlijk een openbaring, het is een bewustwording, het een kan niet zonder het ander. Licht en duisternis horen bij elkaar, het is niet iets wat zo tegengesteld is dat het geen zin heeft. Nee, het heeft een hele diepe , grote betekenis. Wanneer je geconfronteerd wordt met de duisternis, wees dan niet ontmoedigd, maar probeer de juiste aandacht te hebben voor jezelf.
De juiste aandacht betkekent dat je gelooft in het licht, dat je heel veel kan ervaren in dat licht en dat je daarin de maat zal vinden voor jezelf.
Islandlady
Islandlady Jul. 14 '10
Dit ga ik nog een paar keer lezen. Heb er een gevoel bij maar kan het niet omschrijven...nog niet.
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 14 '10
Ok, dus mooie momenten en ook grote tegenslagen laten jouw groeien, ga op je hart en je dromen af... de de dingen met hart en ziel doen...

Zoiets vindt ik er wel bij passen...

Wish It
Dream It
Do It

~FirstMoonofMars
Carmen
Carmen Jul. 14 '10
Mooi Tinne, en zeer van toepassing voor mij nu...
Cialara
Cialara Jul. 14 '10
Tinne dank je wel voor deze tekst die zeer goed aansluit bij mij ook smile
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 14 '10
@ Islandlady, ik heb je PM...wil alleen mooi/goed/volledig antwoorden.. heb soms ff geen tijd, maar antwoord binnenkort... smile( stukkie liefde en power/kracht voor jou smile)

1stMoonofMars
admin
admin Jul. 14 '10
Geweldig wat een troost staat er in jouw stuk over het licht en duisternis, ik ben haast geneigd om uit de duasliteit vandaan te stappen en tegen mezelf te zeggen het is niet waar het bestaat niet, er is geen onderscheid tussen licht en duisternis het is de illusie van het leven.
Ik ben iedere keer geneigd om in het midden te gaan zitten in de stilte in het niets....wat vind jij daar nu van, houd ik mezelf voor de gek of is dit ook een realiteit....?????

Ik weet uit ervaring dat dit in een andere dimensie wel zo is, dat kunnen we hier toch ook creeren of ben ik nu niet meer realistisch in mijn beleving....
admin
admin Jul. 14 '10
Het gaat er om dat we terug onze oorspronkelijke licht worden/zijn.
en de weg daarnaartoe is geplaveidt met duisternis en licht,
en ja Bea, in een andere dimensie is er altijd licht,en hier is dat zeker te creeeren..
echter het is natuurlijk als je duistere delen in je leven tegenkomt,
hoe je daarmee omgaat.. hangt af van de keuze die je maakt, ofwel vanuit je licht ofwel vanuit je donkerte.
En - net zoals ik en zovele - hou je van het licht en kies je steeds voor het licht.
Dat neemt niet weg, dat er momenten zijn, of zullen komen, dat je weer doorheen een bepaalde donkerdere faze moet, omwille van het feit dat dit meer licht in jouw leven zal brengen.
Liefs
tinne

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111