Loading...
nl

Magnetische Zweep

Lena
Lena Mrt. 2 '11

Magnetische Zweep

Steve Rother en de Groep, februari 2011

Whiplash uit de Magnetosfeer

In dit bericht sprak de groep weer over de aardbeving in Chili van de vorige zomer. Ze zeiden toen dat die aardbeving meer impact op had de as en de rotatie van de Aarde dan wij dachten. De groep bleef daarop berichten doorgeven over de Magnetosfeer van de Aarde, en welke veranderingen die beving op de Magnetosfeer teweeg bracht

De groep zegt nu dat wij ons midden in een energiebeweging bevinden die de aardbeving veroorzaakte. De Magnetosfeer van de Aarde strekt zich als een magnetisch veld ver in de ruimte uit. Toen de aardbeving gebeurde veranderde het de Aarde in enkele uren, maar de Magnetosfeer zwiepte achter die gebeurtenis aan en krijgt daar nu de klappen van.

Ze zeiden dat wat mensen nu ervaren het gevolg is van die zweepslag. Het goede nieuws is dat de snelheid van de ‘zweep’ de komende maanden iets afneemt. Ze spraken ook over de zonnevlam activiteit, die nu heftiger wordt, en hoe we dat juist kunnen benutten in plaats van ons erdoor laten overweldigen.

Er was iets in dit bericht dat ik altijd zal onthouden. Ze hebben constant gezegd dat wij god zijn, en dat de mensheid als collectief de koers van een gebeurtenis bepaalt. Ze doelen hiermee op 2012. Ze zeiden dat er dan nog steeds veel negativiteit en angst zal zijn.

Er zullen berichten zijn van angst en berichten die met hoop en liefde zijn gevuld.
Wat ze vertelden is dat onze eigen keus als individu bepaalt wat we ervaren. Maar wat ze in dit bericht voor het eerst noemden, was dat het collectief der mensheid onlangs een nieuw evenwicht heeft bereikt van liefde boven angst met betrekking tot 2012. Goed gedaan jongens en meisjes!

Warme knuffels van ons allemaal.

Steve RotherGROETEN VAN THUIS

Wij hebben jullie erg veel te vertellen vandaag. Wij willen graag enkele ideeën en concepten van jullie eigen werkelijkheid met jullie delen, en van je eigen verleden plus wat er momenteel plaatsvindt in gans de mensheid. Zij die ervoor gekozen hebben de weg energetisch te leiden, kunnen dit benutten op deuren te openen om als Healers en Leraren anderen de weg naar hogere bewustzijnsniveaus te wijzen.

Kritieke Massa – De Keus.
Wij willen jullie een uitbreiding geven op een bericht van mei 2010. Afgelopen jaar gaf de aanstoot tot talloze gebeurtenissen die in 2011 zullen continueren. We hebben een andere jaartelling dan de mensen omdat wij tellen van 10.10.10 tot 11.11.11. Dat is nu eenmaal de wijze waarop wij energie op Aarde zien stromen.

Het is nu zo dat de mensheid een niveau heeft bereikt dat geen terugkeer kent, jullie hebben het niveau van de kritieke massa bereikt. Laat het ons vergelijken met iets dat jullie begrijpen… het jaar 2012. Simpel gezegd zullen vele mensen rond het jaar 2012 in angst geraken.
Er zijn veel mensen rijk en beroemd geworden door angst te zaaien over het jaar 2012, aangezien ze grote angstmotiverende factors waren op Aarde. Hoewel het een normale menselijke reactie is op verandering, maakt het de verandering helaas moeilijker dan nodig is.

Wij zeggen jullie dat de kritieke massa der mensheid onlangs is opgeschoven ten gunste van liefde boven angst. Jullie deden het. Goed gedaan! Ja, er zullen er zijn die angst preken, en hoewel ze dat niet doen voor geld of roem, doen vele het vanuit hun hart; uit bezorgdheid.

Wij zeggen jullie echter dat het jullie eigen keus is, en een ieder van jullie gaat door die verandering heen. Doe je dat met engst of in liefde? Waar je wilt zijn in die relatie, en waar je wilt staan in die verandering is geheel aan jullie. Besef wel dat wat je verkiest waar te nemen ook je werkelijkheid zal zijn. Zo is het al geweest vanaf de eerst dag in fysieke vorm.

Blinde Schepper Wezens.
Mensen zijn scheppers. Jullie allen zijn wezens die alles creëren in je energieveld, maar jullie zijn je dat nimmer bewust geweest. Jullie weten niet eens dat je die moeilijkheden schept om er iets van te leren en te ervaren. Jullie weten niet dat je een auto ongeluk creëert opdat er later iets kan gebeuren waardoor je jezelf kan verheffen.

Jullie weten niet dat je veel van die voorvallen al ontwerpt voordat je naar deze planeet komt. Dan gebeurt het en jullie kiezen voor drama: “Ach, waarom ik? Waarom overkomt mij zoiets? Het gebeurt anderen nooit…” Jullie zijn wonderbaarlijke mensen. Jullie spelen vol overgave het Spel door net te doen alsof jullie mensen zijn, terwijl jullie eigenlijk meester gids geesten zijn die dit al zovaak hebben meegemaakt.

Nu vragen wij jullie je kracht te tonen, want het is er tijd voor. Hoewel de angst groter wordt, hebben jullie de kritieke massa al opgeschoven. Dus, hoe verder jullie het opschuiven in de liefdesenergie, hoe gemakkelijker het zal worden, en niet alleen voor jullie maar voor een ieder om je heen. Deze verandering kan leuk en mooi zijn. Het kan zelfs prachtig zijn, als je daarvoor kiest. Wij hopen maar dat jullie voor je zelf kiezen, voor je wezen, je gidsen en voor je eigen energie die om je heen wacht om dat te vervullen wat je in je hoofd haalt.

Meesterschap over Bewust Denken.
Het is hoog tijd dat jullie meester over je gedachten worden. Meesterschap over gedachten impliceert niet alleen positieve gedachten. Jullie hebben geen beheersing over de gedachten die door je geest zwerven, maar jullie hebben wel controle over de gedachten die er blijven hangen, dus kies je gedachten met zorg.

Maak je zelf niet belachelijk vanwege slechte gedachten die je hebt, of door een slechte dag die je ervaart. Begrijp het. Besef dat jouw frequentie jou op een of nadere manier reflecteert, en zoek een manier om je leven aangenamer te maken, vreugdevoller en vervuld van meer Licht dan je ooit hebt ervaren.

Whiplash uit de Magnetosfeer.
Wij willen teruggaan naar het voornoemde bericht over de magnetosfeer. Wij gaven dat bericht af vlak na de aardbeving in Chili, toen we jullie vertelden dat de Aarde eigenlijk haar as had veranderd. Het houdt de wetenschap nog steeds bezig in hoeverre de stand van de Aardas is veranderd, want dat is niet eenvoudig te berekenen.

De planeet hing ongeveer 16º schuin, en is nu als gevolg van de aardbeving veranderd. Het is uiteraard ter voorbereiding van wat nog komen gaat. Hebben jullie opgemerkt dat je ‘ontworteld’ bent van je werk? Ontworteld van je relaties of in enkele gevallen van je woonomgeving? Waarom was dat? Soms gebeurde dat ter voorbereiding op anders.

Dit gebeurt nu niet alleen met de Aarde, maar ook met de magnetosfeer. De Aarde, net als elk ander bewust wezen, heeft altijd en overal stromende energie, daarom heeft de Aarde een magnetisch veld. Wanneer je een magneet pakt, die onder een tafel plaatst en ijzervijlsel over de tafel strooit, kan je zien hoe groot het magnetische veld van een kleine magneet is.

De Aarde gedraagt zich precies zo, met een enorm magnetisch veld erom heen waarvan de energie alles doordringt. Wat gebeurt er als dat plotseling verandert?
De hele magnetosfeer beweegt navenant, maar dat duurt even, net alsof het later in een zweepslag van vorm verandert. De afgelopen maanden hebben jullie de stress van die magnetosfeer gevoeld die het eindpunt van verandering nadert.

Het heeft op vele manieren de grond onder jullie voeten uitgeveegd, omdat het vele mensen heeft beïnvloed op een emotioneel niveau, en daarbij onzekerheden op zo’n diep niveau heeft getriggerd dat jullie ogenblikkelijk vergaten wie jullie zijn. Jullie vergaten hoe schitterend jullie zijn, jullie vergaten alles waarvoor je hebt gewerkt, wie jullie zijn en wat je in de wereld hebt bereikt.

Jullie vallen terug in je diepste onzekerheid, en dat is een natuurlijke menselijke reactie. Wij vragen jullie eerst niet ontmoedigd te zijn, want dat gevoel van onzekerheid is natuurlijk. Mensen zullen net zo vaak als ze kunnen heen en weer geslingerd worden tussen positieve en negatieve gedachten. Maar wij zeggen jullie ook dat het ophoudt.

De laatste zwieper van deze energie die weer in zijn normale positie keert zal de volgende twee maanden plaatsvinden. Hierdoor zullen vele van jullie die hebben gevoeld dat ze in een ongelooflijke transitie waren beland, plotseling kansen zien om te aarden. Jullie krijgen kansen om het Licht te brengen, of dat nu gaat om een nieuwe baan, nieuwe relatie of een kans om je huidige relatie naar andere niveaus te tillen, of om te verhuizen.

Wat het ook is, wat er ook met je gebeurde, jullie zullen die kansen van Licht vinden, en de reden waarom het in eerste instantie gebeurde. Vanwege die magneetsferische energie die zijn weg vindt en zijn normale ruimte weer inneemt, zullen jullie als magnetische wezens je vertrouwen herkrijgen en weer aarden.

Zelfs als je meer vertrouwen hebt en minder onzekerheid in deze periode van transitie, blijft het een persoonlijke keus wat je met je energie doet. Een ieder van jullie heeft verantwoordelijkheid ten opzicht van zich zelf, niet ten opzichte van ons, de rest van de wereld of de persoon naast je.

Wanneer jullie je grootste expressie van Licht vinden, die je van thuis meenam, of het nu gaat om kunst, muziek of channelen, jullie zullen een plek vinden om dat Licht nu te aarden. Het zal je niet alleen helpen je energie op deze nieuwe wereld te gronden en het op een manier te verankeren die flexibeler wordt terwijl je op je pad vordert, maar het zal tevens alle mensen in je omgeving helpen omdat dit een collectieve actie is. Dit is waarschijnlijk het allerbelangrijkste dat wij met jullie kunnen delen; jullie zijn niet alleen. Jullie kunnen niet alleen zijn al zou je het proberen, en wij zouden heel graag zien dat jullie stopten met je best doen om je alleen te voelen.

Jullie hebben je zelf vaak overtroffen in je pogingen om van elkaar afgescheiden te zijn. Jullie maken tot in detail deel van elkaar uit, maar dat zien jullie niet. Het is net als je linkerhand die niet weet dat de rechterhand deel is van het zelfde lichaam. Als het volgende jaar vordert, zullen jullie kansen zien om je eigen deel van Thuis te aarden, dat deel van de Hemel om op Aarde te creëren.

Waar je ook vreugde in schept, dat is wat je van Thuis meenam. Nu zullen jullie dat anker vinden, ook al vragen jullie je af: “Wie ben ik eigenlijk?” Of zelfs ondanks het gevoel dat je mislukt bent omdat jij je werk verloor of een relatie kwijt raakte. Hoe je ook over je zelf dacht begin het los te laten, en start met uitzien naar deze unieke kansen, want je Geest/Ziel heeft er hard aan gewerkt om ze vlak voor je neus te zetten.

Nu hebben jullie kansen. De afgelopen maanden zijn nogal roerig geweest voor alle mensen. Wij zeggen jullie, geliefden, dat verandering inherent is aan deze transitie, en dat weet je. Jullie zijn ongelukkig geweest met wat je hebt gehad, wat tevens de primaire oorzaak was voor verandering. Het menselijke dier, het fysieke wezen dat jullie Geest/Ziel herbergt, is in feite een beperkt wezen dat slechts een klein deel Licht was toebedeeld. Dat verandert nu!

Het is een evolutionaire stap die nog nooit is gedaan, maar jullie zuiveren de planeet niet om opnieuw te beginnen met een hoger frequentioneel lichaam; jullie veranderen het fysieke voertuig waarover je beschikt. Jullie hoeven niet naar Thuis te gaan. Jullie hoeven niet te veranderen of opnieuw door de hele cyclus te gaan. Het is nog nooit in de geschiedenis van het Universum voorgekomen dat wezens zo’n grote evolutionaire stap bewust maakten..

Open daarom je ogen, en wees je bewust van je keuzes met elke stap die je maakt. Veroordeel je zelf niet als je kiest voor een beetje drama, het is goed als je het in balans brengt met plezier. Breng het in balans met dingen die deel zijn van je en weet dat, wat het ook is, jij het hebt gecreëerd en dat het een reden heeft. Zelfs als er een piepklein besef is in verandering van negatief naar positief, heb je de keus om het los te laten of er het beste van te maken.

Er is een reden waarom je Geest/Ziel met jullie gewerkt heeft om door ervaringen te gaan die je meemaakt. Nu zullen jullie, die drastische transities hebben ervaren, meer dan ooit een manier vinden om die energie in de komende maanden te aarden.

De Hoeder heeft gewerkt met wat hij Sociaal Netwerken noemt. Hij probeerde Twitter en Facebook om op meer manieren deel te nemen aan gemeenschappen. Onlangs las de Hoeder post van iemand die zijn auto opgaf, iemand die met financiële tegenslagen kampte en de strijd had opgegeven, daarom besloot hij zijn auto op te geven.

Deze man was verliefd op zijn auto en haatte het idee de auto kwijt te raken, maar zag toch een lichtpuntje. Hij schreef dat hij, omdat hij in Holland woonde, meer zou gaan fietsen. Hij zou dan beter in vorm komen en het openbaar vervoer gebruiken. Hoewel het hem pijn deed, draaide hij de emoties om en vond er een positieve benadering voor. Zodra je dat doet, neem je de regie over je leven!
Jij ben de baas en verantwoordelijk voor je perspectief, voor hoe ja tegen dingen aankijkt. Als je dus je werkelijkheid wilt veranderen, verander dan je perspectief, je manier van waarnemen.

Je Camera van het Leven.
Er zijn hier drie camera´s doe uit drie verschillende hoeken of perspectieven opnames maken. Als ik om de een of andere reden mijn gezicht verstop, kiezen ze gewoon een andere camera om vanuit een beter gezichtsveld mij op de monitor te krijgen.

Dat kunnen jullie ook, maar zelden slechts bewegen jullie je eigen camera, omdat jullie is gezegd dat het niet te bewegen is. Als je eenmaal die camera neerzet, heb je niet in de gaten dat het beweegt. Je kunt dus niet alleen je camera oppakken en het op een andere plek zetten, je kunt ook de gewoonte ontwikkelen om het meteen de juiste plek te kiezen.

Wat is de beste plek die ik nu kan innemen? Wat is de beste plek van waar ik kan overzien? Zelfs voordat ik deze envelop, waarin ik een slecht nieuws of wat dan ook voorzie, wat is het beste standpunt dat ik kan innemen voordat het gebeurt?
Dat is dan ook de beste plek en er zijn kleine trucs om dat in te zien.

Wat is het verschil tussen deze kleine trucs en dat wat jullie altijd positief denken hebben genoemd? Positief denken werkt wel, maar het is te eenvoudig. Wij moeten voortdurend nieuwe trucs verzinnen om jullie te overtuigen dat het werkt, omdat jullie er zo gewend aan raken dat je het snel van je afgooien zodra het werkt.

Vervolgens willen jullie iets anders uitproberen. Jullie zijn letterlijk scheppers. Jullie zijn god, dus alles wat je in je wezen koestert, zal in je wereld manifest worden. Dit is altijd zo geweest, alleen nu worden jullie je er bewust van. Zodra jullie in dit lichaam stappen met een bewuste Geest/Ziel en meer van je Licht beginnen te integreren, kijkt gans het Universum naar de Aarde vanwege de ongelooflijke taak die een ieder van jullie heeft volbracht.

Er is zo veel meer dat gaat gebeuren en iedereen zal raken. Wij zullen niet alle antwoorden hebben. Wij spreken door veel verschillende mensen op vele verschillende tijden. Wij spreken nu tegen jullie, maar jullie hoeven het niet de groep te noemen.

Het zijn verhalen die we jullie geven, geliefden, opdat jullie de energie van Thuis op jullie planeet kunnen aarden, opdat deze energie op een of nader manier in je leven kunnen aarden. De krachtigste verhalen zijn die waar jullie zelf mee komen. Wij hoeven jullie vragen niet te beantwoorden. Wij willen alleen dat jullie je vragen Her-inneren, want de antwoorden weten jullie al.

Van de Zon.
Het is een grote eer om hier te zitten en op deze manier met jullie te spreken. We hebben m et de Hoeder afgesproken dat we hem niet zullen afremmen zoals we vorige maand deden.

Maar jullie begrijpen de liefde. Jullie voelen het als we met jullie praten, omdat jullie een deel van ons zijn zoals jullie deel uitmaken van een ieder die naast je zit, en die eenheid begint nu de planeet te veranderen in de Nieuwe Aarde. We hebben jullie ook iets verteld dat we nu weer willen delen. Wij gaven jullie
een getal omdat mensen altijd geïnteresseerd zijn in details en cijfers. Wij vertelden jullie dat het jaar 2012 een geweldige hoeveelheid zonnevlammen en coronale massa uitstoot zal vertonen om de Aarde op te laden voor de volgende verandering. Het kwam voor tussen de jaren 2001 en 2006, en het zal ook met een enorm crescendo in 2012 plaatsvinden.

We zeiden ook dat telkens als jullie een zonnevlam zien, het in jullie eigen magnetische, emotionele structuur op Aarde ruwweg 76 uur nadien gevoeld zal worden. Veel mensen zullen, hetzij positief of negatief door een emotionele verandering gaan als gevolg van die terugslag van 67 uur. De Hoeder twijfelde aan die 67 uur en zond zelfs een e-mail dat die periode foutief was, uiteindelijk ontdekte hij dat wij goed zaten, dus we houden er één van hem tegoed… Wij zeggen jullie omdat er gisteren een grote zonnevlam was, en het interessante was dat die niet gigantisch was. Eigenlijk waren het er twee, die uit beide kanten van de Zon kwamen.

Geen van beide was rechtstreeks gericht op de Aarde, maar ze draaiden om elkaar heen. Een was van een M3 klasse, zoals de Hoeder dat noemt, en de ander was een B1 klasse. Dat waren kleine zonnevlammen, maar omdat de energie van beide kanten uitkwam en de hele weg om elkaar heen draaiden, zullen jullie ze toch voelen. Het is een perfecte warming up om die energie op te pakken en in plaats van je er tegen te beschermen of weerstand te beiden, sta je over enkele uren toe te voelen wat het is, die energie toe te laten en door je heen te laten stromen om gezuiverd te worden in plaats van in verwarring of drama te raken.

Jullie weten dat het er aan komt. Wij zeggen dat het er aan komt, en vele van jullie zullen het over enkele uren merken. Pak de kans van verantwoordelijkheid en beslis hoe je die energie van Thuis en van jullie Zon gaat interpreteren. Er zullen vele energiegolven volgen, en jullie zullen bekwaam worden er zelf mee om te gaan, en anderen leren deuren te openen. Wij zijn zo trots op jullie. Als wij ook maar een piepklein deel van jullie ware schittering konden delen, zou je begrijpen waarom wij hier zijn. Jullie zouden begrijpen wat dit voor ons betekent, want wij zijn tamelijk zelfzuchtig van aard en wij doen dit puur voor ons zelf.

Maar jullie hebben zoveel vreugde in ons leven gebracht omdat wij mochten zien hoe een biologisch voertuig kan evolueren om ruimte te maken voor meer Geest/Ziel, en wij zien hoe jullie je ware aard Her-inneren. Jullie komen naar deze lezingen en jullie hebben de neiging ons op een voetstuk te plaatsen. Jullie hebben geen flauwe notie hoe schitterend jullie zijn.

Dat is de reden waarom wij hier zijn, en als jullie eindelijk die lichamen verlaten, uit het Spel stappen en Thuis komen, zullen wij jullie verwelkomen met prachtige open armen. Wij zullen jullie zeggen hoe geliefd je bent en hoe je Thuis werd gemist. Het is ons een eer om op deze wijze met jullie verbonden te zijn. Wij verlaten jullie met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect, want je kijkt in de ogen van god. Voed elkaar wanneer je da kans krijgt, want daarmee helpen Julie je zelf. Her-inner je dat het een Spel is, en speel goed samen.

Espavo.

De groep

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111