Loading...
nl

Love yourself first!

Tinne
Tinne Jan. 7 '11
Bron : Nithyananda life solutions

http://www.dhyanapeetam.org/web/Nithyana...s-and-more.aspx


Thursday, April 15, 2010
What do we look for in relationships?


We all go through several stages of relationships in our lifetime. If you observe very closely, whichever stage we are in, when we ask for love we are actually asking only for the other person’s attention. That is not love When we say a person doesn’t love us, we actually mean that the other person doesn’t give us enough attention. The basic need for any human being is attention from others. The attention need, along with our dependency on others for survival, is what we call love.


The dependency on others might be psychological, physical or spiritual. For example, when you expect someone to lend you a shoulder to cry on, you are dependent upon that person psychologically. When you expect someone to provide you with money or fulfill your bodily pleasures, you are dependent upon them physically. In whatever way people may fulfill this dependency, what it boils down to is the attention that they give us! The whole idea of what we think of as love is nothing but getting the attention of the other in some way. Love is not something we need, love is an energy that flows from us unconditionally.

Vertaling met Bing :
Wij allen gaan door verscheidene stadia van relaties in ons leven. Als u ziet dat nauw, welke fase we, wanneer we vragen voor liefde we eigenlijk alleen voor de andere persoon aandacht vragen. Dat is geen liefde als we een persoon zeggen houdt niet van ons, we eigenlijk bedoelen dat de andere persoon niet geven ons genoeg aandacht. De basis behoefte aan ieder mens is aandacht van anderen. De noodzaak om aandacht, samen met onze afhankelijkheid van anderen om te overleven, is wat wij noemen liefde.De afhankelijkheid van anderen misschien wel psychologisch, fysiek of geestelijk. Bijvoorbeeld, wanneer u verwacht iemand om te lenen u een schouder dat te huilen op, bent u afhankelijk van die persoon psychologisch. Wanneer u verwacht iemand u voorzien van geld of vervullen uw lichamelijke genoegens dat, bent u afhankelijk van hen fysiek. In de manier waarop mensen deze afhankelijkheid vervullen kunnen, is wat het komt neer op de aandacht die ze ons geven! Het hele idee van wat we denken aan als is niets liefde, maar krijgen de aandacht van de andere op een bepaalde manier. Liefde is niet iets wat we moeten, liefde is een energie die vanuit ons onvoorwaardelijk stroomt.

Delen:
Tinne
Tinne Jan. 7 '11
Thursday, April 15, 2010
Love is a transaction
Whenever we look at something, the first thing we do is to calculate what we can get from it. It can be a person or an object, that doesn’t matter. Our thoughts start functioning either through fear or through greed to calculate what there is in the situation for us. Our attention is centered on that object or person.
Right now, most of our doing has some degree of expectation. When reciprocity from the other side dips a little, you will know; you will be able to observe the tension in you, the agitation in you, the disappointment in you. This agitation, this tension, this disappointment is the result of the expectation that was inside you when you did your duty. The degree of these may vary with each person, but it is bound to be there at some level.

Have you ever bought a present for a dear loved friend for their birthday? You were so happy to give at the time. Then, when your birthday comes around, even though you may tell yourself, ‘I do not expect anything in return’, what if nothing comes your way? What if that friend forgets your birthday altogether?

When the tension arises in you, you suddenly realize that you were not acting out of just an expression of the loving Energy in you; you are doing it out of a lesser, limited quality called duty or so-called love. It is not an expression of the Existential Energy in you; it is a mere outer world transaction, that’s all.Vertaalt met Bing :

Liefde is een transactie
Wanneer we kijken naar iets, is het eerste wat dat we doen om te berekenen wat we kunnen krijgen van het. Het kan zijn dat een persoon of een object, dat maakt niet uit. Onze gedachten gaan functioneren door vrees of hebzucht om te berekenen wat er in de situatie voor ons. Onze aandacht is gecentreerd op dat object of persoon.
Recht nu, de meeste van onze doen heeft een zekere mate van verwachtingen. Wanneer wederkerigheid van de andere kant dips een beetje, u zal weet; u zal zitten kundig voor zien de spanning in u, de opwinding bij u, de teleurstelling in u. Deze agitatie, deze spanning, deze teleurstelling is het resultaat van de verwachting dat binnen u was toen u uw plicht. De mate van deze kan variëren met elke persoon, maar het is gebonden aan worden er op een bepaald niveau.


Heb je ooit kocht een cadeau voor een geliefde vriend voor hun verjaardag? Je was zo blij om aan te geven op het moment. Dan, als uw verjaardag komt rond, ook al kan je tegen jezelf zeggen, "Ik verwacht niet om het even wat in ruil daarvoor", wat als niets je weg komt? Wat als die vriend vergeet uw verjaardag helemaal?


Wanneer de spanning in u ontstaat, realiseren u plotseling dat u niet uit slechts een uitdrukking van de liefdevolle energie in je handelden; u doet het uit van een mindere, beperkte kwaliteit plicht of zogenaamde liefde genoemd. Het is niet een uitdrukking van de existentiële energie in u; het is een puur uiterlijke wereld transactie, dat is alles.
Tinne
Tinne Jan. 7 '11
Beetje vreemd vertaald door Bing, doch met wat moeite is het leesbaar voor zij die geen engels kunnen lezen! grin

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111