Loading...
nl

Kristallen Maya schedels & collectieve geheugen

JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 5 '11
Dit bericht schrijf ik na aanleiding van de DVD The Maya of Eternal Time van Melchizedek Drunvalo. Deze DVD heb ik gezien en tijdens het zien van deze DVD kwam er bij mij een stroom van informatie binnen die ik graag met jullie wil delen. Deze informatie gaat over de glazen / kristallen schedels die de Maya gebruiken en het ritueel dat hiermee verbonden is.

Wanneer een volk op deze aarde evolutie wil meemaken, dan is het essentieel voor zijn / haar ontwikkeling om een manier te vinden om informatie van generatie op generatie door te geven. Als we kijken naar de huidige wereld waarin we leven, is het perfect te zien, dat de snelheid waarmee informatie van persoon tot persoon gaat, bijna gelijk is aan de snelheid van de ontwikkeling die wij doormaken.

Om daadwerkelijk een volgende stap in de evolutie te maken, is het heel belangrijk dat er wordt geleerd van het verleden, om zo te kunnen doorbouwen naar de toekomst. Darwin heeft heel mooi aangetoond hoe het doorgeven van succesvolle genen, dit principe tot winnaar heeft gemaakt.

Als we kijken naar onze mensen, is de informatie die wij hebben over ons verleden eigenlijk zeer lastig exact terug te halen. Pas met de huidige technologie is het mogelijk om het verleden terug te halen door middel van Internet, video en geluid. Echter hoe verder wij teruggaan in de tijd, hoe onnauwkeuriger het wordt. De bijbel, klei tabletten of rotstekeningen zijn zeer interpretabel en geeft moeilijk weer hoe de geschiedenis exact was. Ook geschiedvervalsing is iets wat de mensheid regelmatig toepast.

Wanneer we kijken naar de oude wereld volkeren van deze planeet, met in het bijzonder de Maya's, hadden deze al heel lang geleden door, dat het voor de evolutie van dat volk en de mensheid, het zeer belangrijk is om het verleden tot in het exacte detail vast te leggen. Want pas met de kennis van het verleden, kan er worden gebouwd aan de nieuwe toekomst.

Veel van jullie zijn bekend met het Akasha veld, waarin alles van de mensheid is opgeslagen. Echter is het probleem hiermee, dat de toegang hiertoe niet zo makkelijk is. Zeker als de mensheid niet meer weet hoe deze toegang kan krijgen, heeft het een probleem. Het kan er niet meer bij en wordt volledig onwetend. Dit was voor de Maya's veel te onzeker en ze hebben een ritueel ontwikkeld, dat zich iedere 1000 jaar herhaald, en wat ze al 13.000 jaar uitvoeren.

Het belangrijkste doel van dit ritueel is het opslaan van 1000 jaar aan informatie over het gehele Maya ras, in exacte vorm met het gevoel en emotie die er toen was. Hoe de Maya's dit deden en nog steeds doen wil ik hier graag uitleggen. Want ze staan op het punt, dit ritueel weer opnieuw uit te voeren.

Het ritueel begint met het uitzoeken van de juiste persoon, die de taak op zich krijgt om te dienen als opslag plaats voor 1000 jaar aan informatie, ervaringen gevoelens en gedachten. Deze persoon wordt als baby al voorbereid op deze taak. Deze voorbereiding dient vooral voor het zo leeg maken van de ziel en geest, zodat deze in een bepaalde toestand, 1000 jaar aan informatie kan opslaan.

Wanneer het ritueel eraan komt, wordt er een exacte replica van de schedel van deze persoon gemaakt, in Kristal. De reden hiervoor komt vanuit de heilige geometrie, die in ieders schedel is opgenomen. Onze schedel is een herkenningspunt waarmee onze geest weet te verbinden in het huidige leven. Doordat alle verhoudingen van een schedel uniek zijn, weet de geest dit alsof het een blauwdruk is, altijd weer terug te vinden om mee te verbinden.

Wanneer de kristallen schedel klaar is, wordt het ritueel uitgevoerd. In dit ritueel krijgt de persoon allerlei middelen toegediend, waardoor er hallucinaties optreden. Echter worden er ook zoveel middelen toegediend dat de persoon komt te overlijden. Door deze middelen en de lange voorbereiding, weet de geest echter zijn taak en zal er alles aan doen om op aarde te blijven. Want het mag niet overgaan naar het hiernamaals.

Daar komt de kristallen schedel in beeld, want dat is het herkenningspunt en aantrekkingspunt voor de geest om naar toe te gaan. Door de vorm en geometrie, zal de geest zich hieraan koppelen. En doordat de verbinding er is met de ziel, zal er een energetisch lichaam om de schedel ontstaan die gaat dienen als een soort opneemschijf van alles wat er gebeurd, leeft en is.

De kristallen schedel is nu het opneem-apparaat geworden, omdat de Maya's al heel lang wisten, dat alles wat de geest meemaakt, exact in het geheugen wordt opgeslagen. En door het gebruik van het ritueel en de schedel, wisten ze een manier om de schedel aan de aarde gebonden te houden. Het gaat niet over en kan dienen voor het opnemen informatie.

Op dit moment blijken er 13 van deze kristallen schedels te zijn, en is er dus 13.000 jaar aan exacte informatie aanwezig bij de Maya's over de geschiedenis en wat er gebeurd. Met behulp van een ritueel, zal er een verbinding worden gemaakt met deze schedels en als een soort van Medium, zullen de Maya's de geesten van de schedels weer een stem geven.

Ik weet nog niet wanneer dit gebeurd, maar mijn gevoel zegt dat het deze zomer zal gebeuren. Hierin zal er 13.000 jaar aan exacte informatie over de mensheid worden geopenbaard, waarmee de mensheid weer exact beschikt over de informatie die zij nodig heeft om de volgende evolutie stap te kunnen maken.

Briljant die Maya's!
Delen:
admin
admin Mei 6 '11
Bijzondere informatie ! Ik heb zelf een keer vorig jaar tijdens een zielenreis een kristallen schedel gevonden. Deze "ontmoeting" was voor mij best intensief, ik heb toen ongeveer een week deze etherisch met mij meegedragen, ik had echt geen idee wat ik ermee moest..maar werd heel erg "geobsedeerd" door die schedel, die ook echt verbonden was een heel oude ziel. Wat ik mij toen al afvroeg was of in hoeverre die schedel te maken had met de dood van 1 bepaalde ziel (of het bot, de schedel, werd gekristalliseerd ofzo) maar fijn om te weten dat het om een duplicaat gaat van een "echte" schedel.

Ik neem aan dat deze 13 schedels fysiek niet bestaan, of misschien wel ? In ieder geval wat ik heb meegemaakt vond allemaal plaats op "etherisch" nivo, zoals ik het noem.

De schedel droeg ontzettend veel informatie, waar ik zelf eigenlijk niet zo veel meekon, omdat ik er niet echt wijs uit kwam. Wel vertelde "hij" mij dat dit voor mij de vijfde keer was dat ik met precies deze schedel werkte, dus 4 keer eerder in een vorig leven. Ook is deze schedel, hoewel hij veel ouder was, lange tijd in handen geweest van de essenen. pff de rest ben ik eigenlijk al weer vergeten.. omdat het nodig was dat ik er geheel los van kwam.

goed, wat ik eigenlijk wilde vertellen, dat verhaal over die 13 schedels. dat kwam ook hierbij terug. Dat er 13 van deze schedels zouden zijn die samengebracht moesten worden.

Ik heb toen uiteindelijk in een zielenreis de schedel gebracht naar een plek waar hij blijkbaar thuishoort. In een soort van heilige tempel in een andere dimensie dus, waar ik hem op een bepaalde plek moest leggen in een cirkel. Cialara heeft daarna de tweede schedel die er thuishoorde gebracht. Dit was vorig jaar ergens. Ik zal misschien eens zoeken naar de betreffende zielenreis..

Ik had toen zelf het gevoel dat het inderdaad de bedoeling was dat de 13 schedels samengebracht moesten worden, met een bepaald "ascentie doel". De schedels hebben zelf hun eigen kwaliteit en trilling, maar samen zouden ze een unieke gebeurtenis initieren. Voor mijn gevoel was ook ieder schedel voor een gedeelte verbonden met een bepaalde religie / cultuur, waardoor ze samen een perfecte eenheid zouden vormen, van veel verschillende religieuze stromingen op aarde. Ik kan me goed voorstellen dat de maya;s hier ook mee te maken hebben, maar hoe precies, dat weet ik ook niet. Zelf was ik meer bezig met een link naar atlantis, maar als er al een volk zou zijn die Na atlantis juiste waarheden en informatie zou hebben gehad hierover, dan zouden dit vast de maya's zijn geweest.

De schedels droegen ook ieder een soort van "kracht/naam "

Bijzonder dit hele gebeuren.. dat zeker


JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 6 '11
"Ik neem aan dat deze 13 schedels fysiek niet bestaan, of misschien wel ? In ieder geval wat ik heb meegemaakt vond allemaal plaats op "etherisch" nivo, zoals ik het noem. "

Nee ze bestaan ook wel degelijk fysiek. Er zijn er een redelijk aantal opgegraven. Maar de bewuste 13 worden als het goed is, bewaakt door de Maya leiders. Ik weet alleen niet hoe compleet ze zijn.

Maar als ik jouw reactie zo lees, heb jij in de zielenwereld dus een schedel bij een andere gebracht als voorbereiding op dit ritueel waarin ze ook fysiek bij elkaar zullen komen. Ik ben benieuwd hoeveel er ondertussen bij zijn gekomen, want waar jij bent geweest is de heilige plaats van de schedels.
Cialara
Cialara Mei 6 '11
Ik heb inderdaad ook via zielenreizen te zien gekregen dat ik een schedel uit Mongolie haalde en naar de centrale plaats bracht. De schedels stonden op een bijzondere manier bij elkaar, in een cirkel, een soort heilige plaats.

Er was daar plaats voor 13 schedels in totaal en in het midden was het leeg, maar was wel plaats voor iets nog. We mochten er allebei slechts een keer komen en moesten het daarna eigenlijk loslaten, wat ik ook heb gedaan. Dat loslaten was een soort van moeilijk herinner ik me nog wel.

Het kan zijn dat er etherische evenbeelden zijn van deze schedels en dat ook die samengebracht moesten worden voor dit ritueel. Mooi om zo weer iets terug te lezen erover smile
Serenity
Serenity Mei 6 '11
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallen_schedel
- http://diamental.nl/magazine/literatuur/rubrieken/maatschappij/spiritualiteit/schedels.htm
- http://diamental.nl/magazine/literatuur/rubrieken/verslagen/samaya.htm
- http://diamental.nl/magazine/literatuur/schrijvers/harrie/mysterie.htm
- http://www.para-astro.be/docs/artikels/KRISTALLEN%20SCHEDELS.pdf

Het internet is een medium de waarheid moet je voor jezelf achterhalen .

* op het plaatjes zie ik dat de schedels linken naar elkaar althans hun linken doorkruizen mekaar ook nog eens en net zoals een spinnenweb voelt de spin precies aan waar in het web een lekker hapje is gevangen…. http://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(dieren)
Cialara
Cialara Mei 6 '11
Ik meen me te herinneren dat daar in die andere sferen, de schedels niet met het aangezicht naar het midden van de cirkel waren gericht, maar juist naar buiten, dat vond ik toen eigenlijk heel vreemd... Maar is echt wat ik heb gezien.
admin
admin Mei 6 '11
Origineel bericht van: Cialara
Ik meen me te herinneren dat daar in die andere sferen, de schedels niet met het aangezicht naar het midden van de cirkel waren gericht, maar juist naar buiten, dat vond ik toen eigenlijk heel vreemd... Maar is echt wat ik heb gezien.


ja dat klopt!
met de oogkassen naar buiten gericht, het paste anders niet, weet je nog ?
er moesten voor mijn gevoel 12 kristallen schedels in een cirkel, in het midden was het leeg, ik neem aan dat hier de 13e schedel hoort te liggen.
admin
admin Mei 6 '11
[quote=NiMS
Maar als ik jouw reactie zo lees, heb jij in de zielenwereld dus een schedel bij een andere gebracht als voorbereiding op dit ritueel waarin ze ook fysiek bij elkaar zullen komen. Ik ben benieuwd hoeveel er ondertussen bij zijn gekomen, want waar jij bent geweest is de heilige plaats van de schedels. [/quote]

Ja ik had de eerste gebracht (de overige plekken waren toen nog leeg) en cialara had enkele dagen of weken later de tweede gebracht. Er onstond toen ook een megaenergie verbinding tussen die twee schedels, die je kon zien als een lijn tussen beide. Ik weet niet of er naderhand nog meer schedels zijn bijgekomen, ik ben er daarna niet meer geweest, want mijn taak zat er verder op.
Cialara
Cialara Mei 6 '11
Ja precies zoals je het zegt Zilveren Spin inderdaad, anders pasten de schedels niet op hun plek. Iedere schedel had ook echt een eigen plek en kon niet op een ander plekje geplaatst worden, de schedel leidde ons zelf naar zijn/haar eigen plekje smile
admin
admin Mei 6 '11
Origineel bericht van: NiMS
"Ik neem aan dat deze 13 schedels fysiek niet bestaan, of misschien wel ? In ieder geval wat ik heb meegemaakt vond allemaal plaats op "etherisch" nivo, zoals ik het noem. "

Nee ze bestaan ook wel degelijk fysiek. Er zijn er een redelijk aantal opgegraven. Maar de bewuste 13 worden als het goed is, bewaakt door de Maya leiders. Ik weet alleen niet hoe compleet ze zijn.Ik hoop dat echt dat ze allemaal fysiek compleet zijn.

De schedel waar ik het over had is voor mijn gevoel in de tijd van 100 tot 200 vC. fysiek "kwijt geraakt". (mocht het een van die betreffende groep zijn)
ik weet ook ongeveer nog wel waar. Maar wie weet is "hij" naderhand toch nog "in goede handen" terecht gekomen, maar weet ik dat niet, omdat ik dat in dat leven niet meer heb meegemaakt.
Serenity
Serenity Mei 6 '11
Ik heb tevergeefs grondig gezocht naar zo'n cirkel waarbij de schedels met het gezicht naar buiten waren geplaatst, wel kreeg ik de herinnering van dat ik als kind zijne bij het aanschouwen van een schedel een naar gevoel kreeg net zoals waneer ik op een historische plek me naar voel van binnen tot misselijkheid aan toe.
Heel verpand is wel dat ik in mijn pubertijd enorm goed was in schedels tekenen en dat ik nog een keertje naar Rome wil om die graftombe gedecoreerd met de botten van overleden monniken wil opzoeken hahaha.
Mijn Uk keek naar het plaatje en zei 'kijk mama MONSTER' en negerde het beeld van de pc opzettelijk, dénk ík.
Oja ik vond tijdens het zoeken een mooi plaatje die in mijn hoofd heel goed aansloot op het vorige plaatje..

Maar dat in een ander topic! ^^
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 6 '11
Origineel bericht van: Lily BeauDit plaatje is de Mer-Ka-Ba, en de basis voor deze schedels. De heilige geometrie is hierin verwerkt en vormt de basis van al het leven om ons heen.
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 6 '11
Ik denk ook overigens dat het logisch is dat de schedels in de zielenwereld naar buiten staan, omdat de fysieke naar binnen gericht zullen zijn. Het energieveld kan dan in balans komen, omdat ze tegengesteld gericht zijn en elkaar zullen aantrekken.

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mijn gevoel ben ik op iets heel erg belangrijks gestuit voor de komende tijd. Als ik de energie van dit topic op mij laat binnenkomen, krijg ik een enorm actief hart. Hebben jullie dit ook?
Serenity
Serenity Mei 6 '11
Jaaaa, schreef jij niet ergens dat het aankomende zomer weer volgens de maya kalender weer de tijd is voor een nieuwe schedel ene de Merkaba heeft die überhaupt iets te maken met dit al?
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 6 '11
Ja de merkaba is de belangrijkste reden dat dit allemaal werkt. Als de mer-ka-ba er niet zou zijn, zou een geest ook niet aan een kristallen schedel kunnen koppelen. Het is de blauwdruk van het leven.
admin
admin Mei 6 '11
Origineel bericht van: NiMS
Ik denk ook overigens dat het logisch is dat de schedels in de zielenwereld naar buiten staan, omdat de fysieke naar binnen gericht zullen zijn. Het energieveld kan dan in balans komen, omdat ze tegengesteld gericht zijn en elkaar zullen aantrekken.oei dat is een goeie..
vat hem wel nog niet helemaal, maar zal vast kloppen.
admin
admin Mei 6 '11
Origineel bericht van: NiMS
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mijn gevoel ben ik op iets heel erg belangrijks gestuit voor de komende tijd. Als ik de energie van dit topic op mij laat binnenkomen, krijg ik een enorm actief hart. Hebben jullie dit ook?


ja dat heb ik ook !
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 6 '11
Origineel bericht van: Zilveren Spin
Origineel bericht van: NiMS
Ik denk ook overigens dat het logisch is dat de schedels in de zielenwereld naar buiten staan, omdat de fysieke naar binnen gericht zullen zijn. Het energieveld kan dan in balans komen, omdat ze tegengesteld gericht zijn en elkaar zullen aantrekken.oei dat is een goeie..
vat hem wel nog niet helemaal, maar zal vast kloppen.


Het heeft te maken met Zenden en ontvangen. Iets dat uitzend, straalt naar buiten. Iets dat ontvangt is gericht naar binnen.

Wat ik nu voor me zie, is dat er een poort vanuit de hogere dimensie, geopend wordt naar deze dimensie. Deze poort loopt van de hogere dimensie (zenden), naar deze dimensie (ontvangen). De schedels zijn de pilaren / buizen die aan elkaar gekoppeld worden. Hier wordt ontvangen en van boven wordt gezonden.
Serenity
Serenity Mei 6 '11
Het zicht zijn afzonderlijke zicht straaltjes die 1beeld vormen zoals een spin 6ogen heeft om een goed beeld te kunnen vormen, toch?

En mijn glitters glinsteren op, en de Merkaba blijft in mijn hoofd spoken en ik wacht gespannen op een eureka moment nu af, althans zo voelt het aan bij mij nu…hummzz

Oh kegeltjes en kubussen die in je oog zitten (heeft een naam) die vangen het licht op en maken het er een kleur van die maken met elkaar dus één ge-heel van.hummzz even onderzoeken…

Waarnemen van beelden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_oog
De cornea, waarvan het bolronde oppervlak het voornaamste lichtbrekende element van het oog is, projecteert samen met de ooglens waarvan de verstelbare brekende functie voor de scherpstelling wordt gebruikt, een scherp, ondersteboven staand beeld op het netvlies. De lichtsterkte ervan wordt, net als bij een camera, geregeld door een diafragma. Bij de mens heeft het regenboogvlies de functie van diafragma. Kringspiertjes trekken dit afhankelijk van de lichtsterkte in meer of mindere mate dicht.

Op het netvlies bevinden zich lichtgevoelige zenuwcellen, die een signaal naar de hersenen afgeven dat afhankelijk is van de hoeveelheid licht op de plaats van de cel op het netvlies. Alle prikkels tezamen worden door de oogzenuw naar de hersenen getransporteerd, die er een beeld van maken.

Het signaal van het linker gezichtsveld van beide ogen gaat via het chiasma opticum naar de rechter occipitale hersenkwab, informatie van het rechter gezichtsveld gaat naar de linker hersenkwab. Beschadiging van het chiasma opticum kan leiden tot het uitvallen van de linkergezichtshelft van het linkeroog en de rechtergezichtshelft van het rechteroog. Aldus verkrijgt men het 'oogflap-effect': zoals waar een paard - om niet te schrikken van de bewegingen opzij - een lederen 'lasbril' opgezet krijgt waardoor enkel recht vooruit kan gekeken worden.

Het aantal cellen per oppervlakte-eenheid is niet overal op ons netvlies gelijk: in het midden bevinden zich per vierkante mm meer cellen dan aan de rand van ons netvlies. De plaats waar de concentratie cellen het grootst is, heet de gele vlek. Daar waar de oogzenuw zich bevindt, is geen plaats voor staafjes en kegeltjes. Die plaats heet de blinde vlek.
Serenity
Serenity Mei 6 '11
wauw ik vat gewoon waar nu over gediscussieer word..
Pagina's: 1 2 3 4 Volgende
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen: