Loading...
nl

kosmis events

Erix
Erix Apr. 11 '12
Hallo, deze boogschutter in het huis van de schorpioen wil jullie het volgende laten zien:
http://www.youtube.com/watch?v=D10iKR65Avo

http://www.youtube.com/watch?v=0omu6u2hB7g

http://www.youtube.com/watch?v=4KaeoHFSyKM

Deze 3 video's zijn deel 1, 2 en 3 van SuperWave Theory 2012 Earth Changes

In deze video kan je horen hoe de boogschutter op de schorpioen gaat schieten, en dat is nodig ook:
Ken je assad? het is een maagd van 11 09 1965.
Deze man werd geboren toen de oorlogsplaneet mars midden in schorpioen stond.
De mensen daar hoor je in nood roepen, allah akbar...
Maar snappen ze er eigenlijk wel iets van of zijn ze door de eeuwen heen dom gehouden en geindoctrineerd door dogma's?

Uw Mars in Schorpioen

In Schorpioen kan het potentiaal van Mars zich krachtiger ontplooien dan in enig ander teken. U moet leren om met deze overmaat aan energie zinvol om te gaan, want wanneer u deze voor verkeerde doelen inzet zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben. U kunt opbouwen en verwoesten, helemaal naar uw eigen keus, en mogelijk bent u ook van zelfvernietigende tendensen niet gevrijwaard. Uw doelstellingen vallen heel hoog uit; u wilt alles of helemaal niets. Middelmaat of matiging zijn niets voor u, en u zult ook wel altijd opvallen door uw buitengewone uitstraling. Geen risico is u te hoog en geen weg te gevaarlijk, want u houdt van de uitdaging en wilt uw krachten altijd weer bewijzen.

Wie u als vijand heeft is niet te benijden, daar u geen erbarmen kent en heel haatdragend kunt zijn. U vecht tot de ondergang, waarbij u alle middelen heiligt. Is Mars ongunstig geaspecteerd, dan zou u misschien heel gewetenloos en egoïstisch kunnen zijn en niet willen inzien wanneer de grenzen bereikt zijn. Wanneer u echter van uw ervaringen geleerd hebt en rijper geworden bent, stelt u uw kracht in dienst van uw medemensen en zult u alles doen om uw door het geluk in de steek gelaten medemensen weer op de been te helpen.

De seksualiteit speelt een grote rol in uw leven, en daarom zou uw energie op dit gebied het duidelijkst tot uitdrukking kunnen komen. Laat u niet door uw hartstochten verteren en accepteer wanneer een relatie ten einde is, zonder in wraakgevoelens te zwelgen.

Wat er nu precies gaat gebeuren is in mensentaal moeilijk uit te leggen.
Het zijn de zonnen (sterren) die ook communiseren, het zijn hogere levensvormen.
Wij als mensen zijn soortgenoten die communiseren, planeten communiseren met elkaar, en ook sterren waaronder onze zon communiseren met elkaar.
Onze zon is klein, er komt verandering, hoe dat in zijn werk gaat precies en wat er gaat gebeuren is niet uit te leggen in de taal van de mensen.
De kosmos is door de blanke mens ontdekt via toevalligheden, ze snappen er eigenlijk niks van, De blanke mens heeft zich gericht op wat het blote oog hier bood, verder leven we in deze tijd in het zogenaamde rijke (gevoelsarme) westen er maar op los en is het na de indoctrinatie van religie ieder voor zich en verder zoek je het zelf maar uit.
de gehele kosmos werd in een 3 en een 6 latterwoord geduwd (god en duivel) en verder moets je het maar uitzoeken.
Religie, wat in het oude latijns betekende opnieuw vastbinden, is de vraag wat er met de roomse kerk vanaf het jaar 500 nu precies bereikt is.

Op dit moment leven we in een gevoelsarme egomaatschappij waar op dit moment de schorpioen via de planeten in de nederlandse regering zitten.

Zo heeft mark rutte zon in waterman met mercurius in vissen (zon en mercurius in dezelfde tekens als pim fortuyn, toeval?) Mars in schorpioen, voorin schorpioen, vlak naast de mars in weegschaal van wilders.
Verhagen is nog een tikkeltje gevaarlijker, die man heeft mars in vissen en saturnus in schorpioen, henk kamp daarintegen is ook geboren net als assad met de oorlogsplaneet mars in schorpioen.
Uiteraard mag je tegen zulke krachten niet ingaan, ze zouden je als je niet voor hen bent maar vernietigen.
Dit is geen grapje, leraren in nederland zeggen gewoon dat dat alles onzin is, maar ook al zou de gewon arbeider omkomen van ellende schulden en honger, de leraren en de ambtenaren gooien gewoon hun werk neer als ze niet meer geld er bij krijgen.

Wie gaan daar onder leiden? de aardige mensen die niet zo goed de boel kunnen belazeren.
Resultaat? een wereld vol aso's en leugensaars.

Zie het zoals adolf hitler het deed, die loog zich een oorlog in vanwege zijn eigen oorlogstrauma's, volgens hem was het duitse volk superieur aan iedereen.
Uiteraard wilde hij het liefst iedereen uit de weg ruimen die zogenaamd beter waren als de duitsers zodat dat inderdaad dan zo zou zijn.
Wij leven in een wereld waar er mensen zijn die de beste willen zijn, moeten zijn, we moeten telkens scoren wordt ons geleerd, en als je niet wint hoor je er niet bij.
Dat is het derde rijk.
Waarom men 4 mei 2 minuten stil is vraag ik mij eigenlijk af, want op dit moment is er nergens op aarde vrede.
200000 meldingen van huiselijk geweld per jaar in nederland, dat noem ik geen vrede.

Haat, illegalen, marokanen die zogenaamd volgens sommigen allemaal slecht zijn, er klopt van deze wereld helemaal niks. haat wordt gezaaid en plant zich voort.
op werkplekken moet je elkaar concureren, en degene die het beste de boel kan flessen wint op korte termijn.
Of jij plezier in je werk hebt kan niemand iets schelen, alles draait om de poen.
poen poen poen en nog eens poen.
Waarom moeten wij zo scoren en altijd maar winnen ?
van wie moet dat?

Mars - De wil tot zelfrealisatie

De omlooptijd van Mars rond de Zon bedraagt ca. 687 dagen. Hij is met een diameter van 6800 km kleiner dan de aarde, en staat bekend om zijn rode kleur, die van oudsher met agressie in verband wordt gebracht. Daarom werd hij in de mythologie ook als god van de oorlog vereerd, die bij de Grieken Ares genoemd werd. Hij was beroemd vanwege zijn moed en dapperheid en stortte zich in iedere slag. Traditioneel symboliseert hij de krijger, die in vredige tijden echter ook het veld moet bewerken om zijn familie te voeden. Daarmee staat hij voor mannelijke energie, terwijl Venus de vrouwelijkheid belichaamt. Toch wordt het gelukkig steeds moeilijker om met deze, toch wat achterhaalde, opvatting astrologisch te werken. Daarom is het zinvoller om hem met onze driftenergie te vergelijken die, in welke vorm dan ook, zowel mannen als vrouwen bezitten.

Mars staat voor doorzettingsvermogen, dadendrang, agressie, moed en ook voor de seksuele drift. Hij wordt aan het teken Ram, en samen met Pluto ook aan Schorpioen toegekend.

Mercurius - De mentale uitdrukkingsvorm

De planeet Mercurius beweegt zich vanaf de aarde gezien ongeveer even snel als de Zon, wat echter misleiding is, want zij heeft voor een omloop om de Zon ongeveer 88 dagen nodig. Haar afstand tot de Zon bedraagt ongeveer 59 miljoen km, en met een diameter van 4840 km is zij kleiner dan de aarde. Zij kan zowel morgen- als Avondster zijn. In de horoscoop kan zij hoogstens 28 graden vanaf de Zon staan, zodat voor een aspect met de Zon alleen een conjunctie in aanmerking komt.

In de mythologie fungeerde Mercurius ofwel Hermes als de bode der goden, die zich met het berichtenverkeer bezig hield. Daar hij verstandig was en goed kon praten, werd hij ook de god van de handel. Hij had er zelfs plezier in om anderen te bedriegen, zodat de dieven en ander gespuis hem als hun god vereerden.

In de astrologie staat Mercurius voor onze aanleg tot communicatie, het analytische verstand, de zakelijke aanleg, het praktische denken en de slagvaardigheid. Als morgenster wordt zij aan het teken Tweelingen toegekend, als Avondster aan het teken Maagd.

Its in our minds....

http://middelpunt.forum2go.nl/de-bekenste-hemellichamen-f2.html

Uw Zon in Maagd

Mensen die in het teken Maagd geboren zijn, stellen in de regel hun beroepsleven op de voorgrond. De Maagd is het meest realistische van de tekens van de dierenriem. Aan haar heeft men de planeet Mercurius toegekend, zodat zij steeds op zoek is naar kennis die meteen in praktijk kan worden gebracht. Maagden zijn in staat om zeer precies onderscheid te maken, een eenvoudig ja of nee is voor hen niet voldoende.

Daar u van detail houdt werkt u zorgvuldig en exact. Wanorde en slordigheid dagen u uit, u nog meer in te spannen om structuur in uw omgeving te brengen. U kunt van uw werk zelfs genieten en u vervult graag uw plichten, maar u past ervoor op dat u niet uitgebuit wordt. Soms bestaat echter het gevaar dat u uw werk te serieus neemt en de aangename kanten van het leven helemaal niet meer ziet.

U analyseert ook uw omgeving nauwkeurig en u bent in staat om zodanig in details op te gaan, dat het u onmogelijk wordt om in de onderdelen een geheel te zien. Vergeet niet hoe belangrijk het is om de wezenlijke dingen in het leven te herkennen, en niet te lang bij de banale feiten te blijven stilstaan.

Oefent u zich in tolerantie; er bestaat namelijk het gevaar dat u uw eigen opvattingen te serieus neemt. Dit betekent dat u uw ideeën weliswaar energiek en effectief in daden zou moeten omzetten, maar u zou daarbij de mensen die de dingen op een andere manier doen moeten leren accepteren.

Men brengt met het teken Maagd de gezondheid in verband. Omdat u zich veel zorgen maakt zou u erom moeten denken dat u zich daarbij niet uitput, omdat dit tot benadeling van uw gezondheid kan leiden. Tenslotte maakt het niet uit of u zich zorgen maakt of niet, de loop van de dingen kunt u daarmee toch niet veranderen.

Aan de toekenning van het teken Maagd aan het element aarde hebt u te danken, dat u materiële rijkdom en het daarmee verbonden comfort op prijs stelt. Bij het inkopen let u op de kwaliteit, en u verafschuwt goedkope massa-artikelen.

Ook al behoort u niet tot de meest romantische mensen en geeft u zich graag uitgeeft voor zelfstandige eenling, toch steekt er in u een groot verlangen naar geborgenheid. Misschien zou u uw overtrokken eisen aan een partner moeten toetsen.

Vrouwen die onder het teken Maagd geboren zijn, domineren graag in hun partnerschap of het gezin en organiseren de dagelijkse gang van zaken. Maar dit zou u geen slecht geweten moeten bezorgen, het toont alleen uw bereidwilligheid aan om verantwoordelijkheid op u te nemen.
Delen:
JulienMoorrees
JulienMoorrees Apr. 12 '12
Dank je voor het delen!
Erix
Erix Apr. 12 '12
Graag gedaan Nims.
Wat de ronde doet in de wetenschap t.o.v. de maya beschaving, of dat nu 2012 is of misschien een ander tijdstip omdat men het fout berekende is dat onze zon in 1 lijn komt te liggen met sagittarius A, kortom onze zon komt te liggen in de lijn waar de boogschutter op gericht staat.
Lang hoorde we over 21 12 2012, toen was er in het nieuws weer berichtgeving over dat het een berekeningsfout was en dat pas zou gebeuren in de 23ste eeuw.
Waar we rekening mee moeten houden is met Poetin, de man is geboren met mars in boogschutter net als wijlen Stalin.

We zien in de wereld terug dat alle informatie over de tekens, de planeten en de effecten op de mens verborgen worden gehouden.
Waarom?
Dat heeft vanuit de geschiedenis verschillende redenen.
Als je de bijbel een beetje kent als boek, niet als klakkeloos geloof, dan weet je dat voor christus koningen zoals herodes astrologen bij zich hadden.
Eigenlijk hadden de astrologen meer macht dan de koningen.
De astrologen konden zelfs de val van de machthebbers voorspellen, zo ook overkwam dat herodes.
De astrologen van herodes hadden de komst van Jezus al aan hem voorspelt.
Eigenlijk kan je Jezus zien als een klokkenluider.
Jezus deed niet meer dan al die mensen die met leugentjes macht wilden en de zwakkeren daar bij liet lijden, eigenlijk net zoals je in het heden ziet gebeuren, hun wijzen op wat ze vertelden (mercurius), en wat hun daden waren (Mars), en dat daar wezenlijke verschillen in zaten.
Jezus werd een Mythe voor de chriselijke leer en is na zijn dood in de verhalen geheel opgehemeld.
Dat jezus iemand was die met een handgebaar een lamme kon laten lopen, dat is een soort fictie die ontstaan is na zijn dood.

Mercurius, de eerste planeet vanaf de zon, die heeft er voor gezorgd dat wij nu allemaal kunnen communiseren, het schrift.
Het schrift is via religie en het geloof in een opperwezen verspreid.
De boodschap in dat schrift is niet altijd op waarheid berust.
Ik kan je wat voorbeelden noemen wat het verspreiden van het schrift onder andere heeft veroorzaakt en welke boodschappen in dat schrift stonden geschreven.
De zonen van jacob, in de bijbel staat een verhaaltje over een man die dronken met zijn dochter in bed lag.
Dat werd gezien als een zonde, en in dat verhaal stond geschreven dat van die man al zijn nazaten zwart zouden zijn.
Ga nu maar eens na waarom de zwarte medemensen door de blanken uit europa als een minderheid zijn gezien, als slaven zijn misbruikt, alleen maar omdat deze donkere mensen in gebieden leefden waar veel meer zon was, op de evenaar je ook nog eens dichter bij de zon leeft, dat daar de huidpigment van die mensen daar zwart is, en dat door het verspreiden van zo'n verhaal via het schrift er voor heeft gezorgt.....

Een ander verhaal is dat de joden tot het einde der dagen vervolgt zullen worden omdat ze Jezus hadden gekruisigd.
In die context kan je dus de daden van Adolf Hitler niet meer gaan veroordelen, het staat tenslotte in de bijbel, dus wat doet mercurius? mercurius is dan de communicatie, maar de aarde draait niet alleen rond met mercurius om deze ster hier.
Dat zijn 2 kleine voorbeelden wat er mis is in de wereld.
Er waren in vroegere tijden uiteraard veel groepen die met Marsenergie(oorlog) op jacht gingen, ook kwamen bevolkingsgroepen tegenover elkaar te staan, net als nu nog steeds.
De joden volgden niet Mars, maar volgden mercurius, en de maan.
De joden hebben zichzelf uiteindelijk uitgeroepen tot het volk gods.
Er staat ook in de bijbel dat de joden het volk gods zijn, en wie aan hen komt komt aan god.

Let op. hier zit m de clou.
In de bijbel, aan de ene kant wordt jezus, in de mythe de zoon van god door de joden aan het kruis genageld en zullen tot het eind der dagen vervolgt worden, en aan de andere kant staat er, wie aan de joden komt komt aan god.

Dus dan zit als je dat over de gehele wereld aan het verspreiden bent via schrift en communicatie in een soort rare patstelling.
Daar komt geen mens meer uit, opgesloten in tijd.
Religie betekend ook in het oude latijns opnieuw vastbinden, goed vastbinden.
Met zulke stellingen en woorden ben je dus de gehele mensheid mentaal aan het vastbinden.
Ondertussen weten de machtigen op aarde wel precies hoe de planeten en de sterren invloed hebben en maken daar dan ook stevig misbruik van.
De paus, die heeft zoveel volgers, twitter zou er door op tilt slaan.
Het Vaticaan had voor de sexschandalen dan ook zoveel geld, dat ze alle mensen op aarde zouden kunnen voeden, maar ze doen het niet.
Waarom doen ze dat niet? omdat het een spelletje is, een mindgame.
En nu leven we in het derde rijk tussen de kerncentrales en een kankerverwekkende industrie, waar de rokers de schuld krijgen en de prijs moeten betalen, de automobilisten de schuld krijgen en de prijs bij de pomp moeten betalen enz....

en vergeet de duizenden kernproeven op de planeet aarde niet na 1945...

Op dit moment heeft Shell last van een grote olievlek, en ze weten nog niet waar dat precies vandaan komt (mexico)
Op de lange duur heeft de mensheid geen tegenstanders meer nodig, de mensheid heeft geen behoefte aan waarhden, en leeft nu in een grote schijnwereld.
De realiteit is dat mensen net als aapjes gewoon met de kudde mee lopen, er tegen in gaan kan zelfs dodelijk zijn.
Had ik dit als geestelijke in het jaar 1500 gezegd, had ik op het matje moeten komen bij de paus, en had ik mijn mond moeten houden (religie=opnieuw vastbinden) want anders.....
Helaas is het nu een beetje laat.
Nostradamus was een boogschutter van 14 december, die man heeft alles wat hij wist in een andere taal opgeschreven, in die tijden kon je niet met die waarheden komen, omdat je dan verstoten, zo niet vermoord werd.
En hoe zit dat in 2012?????
Stalin was ook een boogschutter, met mars in boogschutter.
Hitler was van 20 april, en de zon van hitler stond tussen de ram en de stier, mars en venus.
Even over oorzaken en gevolgen die hitler meenam uit de eerste wereldoorlog:
Hitler werd geboren met de karmische planeet van de oorzaken en de gevolgen Saturnus midden in Vuurteken Leeuw (zon).

Uw Saturnus in Leeuw

Waarschijnlijk hebt u met het verwerkelijken van uzelf problemen, die zich heel verschillend kunnen uiten. Uw geldingsdrang zou overmatig ontwikkeld kunnen zijn, waardoor u rond uw persoon graag een drama creëert en altijd wilt opvallen. Wanneer u eens niet in het centrum van de belangstelling staat, reageert u beledigd. U hebt de behoefte om over alles en iedereen controle uit te oefenen en zegt graag hoe het moet. U bent dan zo met uzelf ingenomen, dat u bij mislukkingen de verantwoordelijkheid op anderen schuift en niet voor uw zwakheden kunt uitkomen. Mogelijk valt het u zwaar om u aan algemeen geldende regels te houden, zodat u altijd een speciale behandeling verlangt.

Maar Saturnus in Leeuw kan u ook op remmingen doen stuiten bij het uiten van de eigen individualiteit. Mogelijk gaat u het liefst altijd in de massa onder en zou niemand van uw aanwezigheid notitie moeten nemen. U hebt nog geen mogelijkheid gevonden om aan uw creativiteit uitdrukking te geven en lijdt misschien zelfs aan een minderwaardigheidscomplex.

Uw ervaringen met deze problematiek zullen ertoe leiden dat u over uw rol in de maatschappij heel veel nadenkt, totdat u uw adequate plaats hebt gevonden. U zult tot een gezond zelfbewustzijn komen, dat niemand u meer zo gemakkelijk kan afnemen. U weet wat vrienden en acceptatie in de maatschappij betekenen, en gaat niet lichtzinnig met deze waarden om. Uw positie in de maatschappij kunt u kritisch toetsen, zodat u in dit opzicht geen fouten meer zullen ontgaan. Ook in de maatschappelijke wereld zou u succesvol bezig kunnen zijn.

En bij adolf stond de planeet Mars exact midden in het teken Stier, die aan venus is toegewezen.

Uw Mars in Stier

Uw drijfkracht in het leven bestaat uit het streven naar het onder controle brengen en gebruiken van de materie. U zou een gelukkige hand kunnen hebben in de omgang met uw financiële middelen, en een goed gevulde bankrekening is voor u ook heel belangrijk om uw behoefte aan zekerheid te bevredigen. U werkt hard en volhardend voor het bijeenbrengen van materiële goederen en om een aangename levensavond door te kunnen brengen. Wanneer Mars ongunstig geaspecteerd is, zou u daarin ook kunnen overdrijven en gulzig of gierig worden.

U maakt plannen voor de lange termijn en u verdeelt uw energieën in de regel goed. Uw doelen zijn realistisch en voor u altijd bereikbaar, want u wilt zich niet verliezen in zinloze acties, maar concrete resultaten zien. Het is voor u belangrijk dat u een geordend bestaan leidt, maar u hebt niets tegen op het vieren van uw successen, want aan zingenot ontbreekt het u echt niet. Met deze mengeling zou u echt populair moeten zijn, vooral omdat u betrouwbaar bent en altijd hulpvaardig bent.

U hebt een evenwichtig temperament en laat u niet zo gemakkelijk uit balans brengen. Als dat toch eens het geval mocht zijn, dan moeten uw tegenstanders op hun hoede zijn om niet door u vertrapt te worden, omdat u dan zonder consideratie en met veel moed uw doorzettingsvermogen zult bewijzen.

En als ik dit in nederland zeg, kan ik de farmaceutische industrie gaan bedienen omdat ze me pillen voor willen schrijven.
Kijk, ik neem geen enkele pil.

Wij leven in das dritten reich europa und amerika.Erix
Erix Apr. 12 '12
En dan zal ik me even opnieuw voorstellen, ik zal hier mijn zon en mercurius neerzetten, ook de huizen (huis 8 is het huis van de schorpioen), van grootheden weet ik geen huisstanden, wel ga ik in het bericht na deze mars in het 8ste huis laten zien, dat heb ik zelf niet, ik heb mars midden in waterman midden in het 11de huis, het huis van de waterman.

Uw Zon in Boogschutter

Boogschutter is een beweeglijk vuurteken, en altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Hij heeft geestelijke vrijheid nodig en zal zich niet zo snel laten vastleggen, niet door omstandigheden van buitenaf en niet door voorbehoud in zijn eigen gedachten. De planeet Jupiter, met de kenmerkende eigenschappen uitbreiding en weldadigheid, is aan het teken Boogschutter toegekend. Als beschermengel staat hij u altijd terzijde en brengt u het nodige geluk, zelfs wanneer u denkt dat het al te laat is.

U staat open voor andere mensen en u gaat met veel optimisme door het leven. Uw doel is het vinden van de waarheid, en daarom houdt u zich bezig met de vraag naar de zin van het leven, en zoekt u voortdurend naar hogere inzichten. Ethische en filosofische onderwerpen hebben uw interesse, en u geeft uw wijsheden ook graag door.

U doet uw best om uw verantwoordelijkheid voor de maatschappij waar te nemen. Pas echter op dat u uw maatstaven niet ongetoetst op andere mensen aanlegt, omdat u niet altijd tot de meest sensibele mensen behoort. Met uw sarcastische aard kunt u - ook ongewild - mensen in uw omgeving kwetsen, zodat u zich niet zou moeten verbazen wanneer men u wijsneuzig gedrag en het berijden van stokpaardjes verwijt, of zich zelfs geheel van u distantieert. Op zulke momenten zou u zichzelf in tolerantie moeten oefenen en uw best doen om uw medemensen beter aan te voelen.

Daar u zeer vaste principes hebt, komt u op anderen misschien over als 'conservatief', wat maar voor een deel juist is, omdat u zich in laatste instantie alleen aan uw eigen spelregels wilt houden. Zij die onder het teken Boogschutter geboren werden, zijn ervan overtuigd dat het leven een avontuur, een reis en een zoektocht naar een verborgen schat is.

Dank zij uw intuïtie bent u in staat om de draagwijdte van handelingen voor de toekomst te overzien. Wat u dagelijks ziet en beleeft, is een resultaat van de geschiedenis van de mensen, en dat weet u.

De Boogschutter is het meest reislustige teken van de dierenriem. Dit is op de planeet Jupiter te herleiden, die graag in de verte - hoe verder, hoe beter - doolt. U staat zeer open voor vreemde culturen, en u zult in de regel in de loop van uw leven een beeld van de wereld hebben gevormd.

Uw Zon in het achtste huis

U verlangt vurig naar verbinding met een hoger "Godsprincipe". Ook wanneer u iets dergelijks niet wilt erkennen en accepteren, doet u uw best om boven uzelf uit te groeien, met veel mensen in contact te treden en zo uw horizon te verruimen.

Het achtste huis staat voor de bestaansmiddelen van andere mensen in uw leven. Daarom versterkt u mogelijk uw identiteit door op de materiële goederen van uw kennissen terug te grijpen. Soms komt het zelfs voor dat men u op deze wijze steun aanbiedt. U zou tengevolge van de wens om uw kracht in grotere ideeën te investeren, een beroepsmatige bezigheid kunnen uitoefenen waarin u met het bezit van andere mensen te maken hebt.

Toch is niet alleen de materiële, maar ook de emotionele communicatie belangrijk. Ook al hebt u een heel dramatische natuur, toch bevorderen uw kennissen, door wie onbewuste karaktereigenschappen en onopgeloste jeugdproblemen aan het licht treden, het aan de Zon toegekende proces van de ontwikkeling en verwerkelijking van uw persoonlijkheid. Zo kan een erotische relatie als een ventiel werken, en na een ineenstorting heilzaam en regenererend blijken te zijn. U zult het meeste profiteren wanneer u intensieve betrekkingen met het andere geslacht toelaat, want dat zal de wrijving met zich meebrengen die u nodig hebt om vooruit te komen.

In het algemeen wordt het achtste huis met erfenissen en ook met de dood in verband gebracht, zodat de dood een bijzondere belangstelling van u heeft; misschien brengt u ook graag dingen aan het licht waarover andere mensen liever zwijgen. Hopelijk kunt u datgene, wat u te voorschijn haalt, staande houden.

Uw Mercurius in Boogschutter

U zou soms teveel kunnen opgaan in uw wijdlopige gedachten, en de kleine maar belangrijke details over het hoofd zien. Uw denken draait om de geestelijke groei van de maatschappij, om recht, moraal en filosofie, maar u zou daarbij ook gemakkelijk de draad kunnen kwijtraken en uiteindelijk alleen luchtkastelen blijken te hebben gebouwd. Losse en abstracte gedachtegangen liggen u beter dan een concrete en zorgvuldige analyse. U hebt grote doelen in de zin, en het hangt van uw realiteitsbewustzijn af of u deze ook bereikt. U probeert de maatschappelijke samenhangen te herkennen en u eist geestelijke vrijheid voor allen. Daarbij zou u er zelfs toe kunnen neigen om al te dogmatisch op te treden en de mening van uw medemensen met een halve zin af te doen. Hoed u voor geestelijke hoogmoed en zie erop toe dat u het contact met het "volk" niet verliest.

Aan de andere kant zou u ook door uw tolerantie en aardigheid kunnen uitmunten en een gezien lid van deze maatschappij kunnen zijn; voor de ontwikkeling daarvan doet u alles. U zou met succes in vormingsinstituten bezig kunnen zijn of in de politiek gaan. Soms hebt u al een voorgevoel van wereldschokkende gebeurtenissen en kunt u zich daardoor goed instellen op nieuwe ontwikkelingen. U neemt geen blad voor de mond en zegt eerlijk uw mening, waarbij u door uw sarcasme andere mensen ook gemakkelijk kunt kwetsen.

Uw Mercurius in het achtste huis

U voelt de drang om de geheimen van deze wereld te ontsluieren en in niet onderzochte gebieden door te dringen. Hoe mysterieuzer een raadsel zijn mag des te meer bent u er door gefascineerd, en u zult niet eerder rusten dan u het hebt opgelost. Opvallend aan u is uw bijzondere waarnemingsgave, en een gezichtsvermogen dat ook bij nacht uitstekend functioneert. U bent in staat om bij alle intermenselijke relaties, om het even waar deze plaatsvinden, achter de coulissen te kijken. Misschien bent u ten aanzien van uw beroep in de financiële- of zakenwereld werkzaam, ofwel op het gebied van de psychologie. In dit geval zult u zich overwegend met de dood of de seksualiteit bezig houden.

Uw medemensen treedt u niet erg open tegemoet. Het duurt echt lang voordat u iemand vertrouwt en over uw gedachten vertelt. U leeft in uw eigen wereld, die op anderen waarschijnlijk een wat vreemde indruk maakt. Desondanks bent u tot diepe inzichten in staat. U kunt problemen afstandelijk en zakelijk analyseren, vooral problemen die bij uw medemensen tot emoties of tot vrees leiden. Toch zou u alle contracten die u ondertekent of mondeling sluit gedetailleerd moeten controleren, om vergissingen of misverstanden te vermijden.

Mensen, bij wie Mercurius zich in het teken Tweelingen of Maagd en in het achtste huis bevindt, zijn wetenschappelijk heel begaafd.

Het is uiteraard niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, ook al heb ik het in me dat met woorden (zie mercurius in boogschutter) te kunnen. Mijn bewustzijn is dan ook erg groot daarvan.Uw Mars in Waterman

U laat zich alleen met tegenzin regels voorschrijven en gaat het liefst uw geheel eigen weg. Uw onafhankelijkheid is voor u heel belangrijk, en daarom zult u zich wel nooit aan de ketting laten leggen. Al kunt u zich heel erg voor de belangen van uw medemensen inzetten en is vriendschap voor u geen leeg woord, u overschrijdt nooit een zekere grens die uw zelfstandigheid in gevaar zou kunnen brengen. U hebt uw vrijheid nodig, maar zult ook altijd de verantwoordelijkheid voor uw fouten op u nemen.

U hebt de voorkeur voor verstandelijk werk, waarbij u uw originaliteit kunt bewijzen en niet al te streng bent gebonden. Uw grootste activiteiten hoeft u niet beslist in uw beroep te ontplooien; in tegendeel, uw vrije tijd is voor u even belangrijk. U onderhoudt contacten met veel mensen en u voelt zich het prettigst, wanneer u met gelijkgezinden een gemeenschappelijk project aanpakt. U neigt tot teamwerk en weet hoeveel men kan bereiken wanneer men elkaar steunt.

Traditionele methoden neemt u niet klakkeloos over, want u bezit een kritische geest en wilt uw eigen ervaringen opdoen. Voor nieuwe ideeën staat u altijd open, waarbij u zich bewust bent dat de tijd rijp is voor de verbroedering van alle mensen en dat er daarvoor geen alternatief is. U zet zich voor de menselijkheid en gerechtigheid in, en ook de vormgeving van de toekomst heeft uw grote interesse.

Uw Mars in het elfde huis

Het actief medewerken in organisaties en activiteiten met vrienden en vriendinnen vertegenwoordigen het doorzettingsvermogen en de hartstocht van Mars in het elfde huis. U leeft op wanneer u bijvoorbeeld de organisatie van een evenement wordt opgedragen, en u investeert dan uw totale energie in de correcte uitvoering daarvan. Toch vergeet u daarbij niet de belangen van de gemeenschap. Ook wanneer u verbaal bij samenwerking zweert, zou het u zwaar kunnen vallen om terughoudend te zijn en met de ideeën van andere mensen geconfronteerd te worden. Misschien neemt u in uw eentje beslissingen, die dan voor uw hele omgeving zouden moeten gelden. Toets toch eens, hoe het er in het concrete geval met uw bereidheid tot het treffen van compromissen uitziet.

Bij negatieve aspectering van Mars zou u ook kunnen proberen om uw kracht uit de samenwerking met anderen te halen en zichzelf achter een organisatie te verstoppen. Misschien bent u bang om uw eigen weg te gaan en neemt u daarom al te graag ideeën van anderen over. Dan zou u eindelijk uit de massa naar voren moeten treden en uw individualiteit ontwikkelen.

Uw grootste talent is, het met uw elan meeslepen van anderen, en het altijd weer zorgen voor nieuwe ideeën. Ook met vooruitstrevende technologieën zou u moeten weten om te gaan, waarbij u vooral met de computer geen angst voor aanraking zou moeten hebben. Zolang uw eigen doelen maar niet aan de orde zijn, kunt u zich sterk voor uw vrienden en vriendinnen inzetten. Dat kan echter snel veranderen wanneer het erom gaat om te delen, of wanneer uw belangen op het spel staan. Van u wordt verwacht dat u de gulden middenweg zoekt.
Erix
Erix Apr. 12 '12
Waar mensen geboren met mars in het 8ste huis rekening mee kunnen houden:

Uw Mars in het achtste huis

U beschikt over een hoog potentiaal aan energie, dat vooral in de omgang met uw medemensen tevoorschijn komt. Hier schuwt u niet om uw totale bestaansmiddelen in te zetten, omdat dat voor u tegelijkertijd een mogelijkheid vormt om weer bij te tanken. De geestelijke en energetische communicatie met andere mensen is voor u gewoon de bron van uw levenskracht.

Een dusdanig gedrag bergt natuurlijk veel gevaren in zich. Wanneer u uw negatieve kanten uitleeft, zou u zichzelf erop kunnen betrappen dat u uw omgeving zonder scrupules manipuleert en indoctrineert, om uw doelen te bereiken. Het zou dan alleen nog een kwestie van tijd zijn, wanneer u zelf uitgebuit wordt en in isolatie terechtkomt. Ook zou uw arrogantie u ertoe kunnen verleiden om in riskante financiële ondernemingen te investeren, en tenslotte volledig zonder middelen te staan. Zou Mars gespannen geaspecteerd zijn, dan zou het tot moeilijkheden in uw partnerschap of in zakelijk verband kunnen komen, omdat u te dominant optreedt.

Een belangrijk thema voor u is de seksualiteit. U bent een heel temperamentvolle minnaar of een hartstochtelijke minnares, maar u zou zich ervoor moeten hoeden om uw agressies in de slaapkamer uit te leven of de seksualiteit als machtsmiddel te misbruiken, anders zult u in de strikken van uw eigen teugelloosheid terechtkomen. Misschien komt het bij u ook tot een ongelukkige samenloop van seksualiteit en geld. U bent iemand die natuurlijke grenzen een uitdaging vindt en zijn krachten voortdurend moet uitproberen. Daarom zou u niet onnadenkend moeten handelen en af en toe ook voorzichtigheid in acht nemen.

Daarom is het belangrijk dat mensen stoppen elkaar negatief te benaderen.
Als mensen elkaar negatief benaderen, zoals kinderen negatief opgevoed kunnen worden, zijn er ook kwalijke gevolgen mogelijk, bijvoorbeeld:

Uw Saturnus in Schorpioen

U kunt heel koppig zijn, en u rent liever blindelings naar uw verderf dan dat u een welgemeende raad ter harte neemt. Niets neemt u gemakkelijk op; overal zoekt u de zin en diepere betekenis van, waarbij u echter helaas overdreven serieus en egoïstisch te werk gaat. In plaats van gezonde humor hebt u liever ironie en sarcasme, waardoor u soms heel erg bits overkomt en andere mensen zou kunnen afschrikken. Misschien bent u ook fatalistisch of gelooft u helemaal nergens meer in, want u hebt uw grote geestelijke krachten nog niet ontdekt. Van anderen verlangt u veel, en ook zelf kunt u zwoegen totdat u er bij neer valt, om uw eerzuchtige doelen te bereiken. Financiële geschillen of boedelscheidingen zouden de overhand kunnen nemen. Soms werkt u misschien ook met onredelijke middelen, en het zou kunnen zijn dat men u al uit de weg gaat.

Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Wanneer u uit uw ervaringen de desbetreffende consequenties hebt getrokken, zou uw gelaatsuitdrukking heel snel moeten opklaren. U kunt verantwoordelijk met alle bestaansmiddelen omgaan, hetzij van uzelf of van andere mensen. Wanneer het moet, grijpt u in nood geraakte mensen ook wel eens financieel onder de armen. U bent heel bekwaam in het zakendoen en zou daarom in het bankwezen, de handel of op het gebied van de belastingen beroepsmatig werkzaam kunnen zijn. Met uw ijzeren doorzettingsvermogen en uw grote zelfdiscipline zou u ook succes kunnen hebben. Uw wilskracht zorgt ervoor dat u elk doel bereikt dat u op het oog hebt, wanneer u het maar wilt.

Dus hoe worden de energieen ingezet en waarom loopt alles zo door elkaar in deze cultuur?
het is een in de war geraakte kluwe, zoals een touw met vele knopen.
Erix
Erix Apr. 12 '12
Het vermoeden reist mij dat eigenlijk elk kind opgevoed en gestimuleerd kan worden naar een individuele energielijn, de lijnen van de persoon zelf.
Dat is de sleutel die oudere culturen wel hadden, maar in deze cultuur verborgen wordt gehouden voor alle mensen.
Persoonlijk vindt ik daar alle mensen op aarde recht hebben te weten wie ze zijn.
Aangezien deze grote kosmos aan constante veranderingen onderhevig is zou het dan ook goed zijn om religie weg te halen, en de mens de waarheid terug te geven.
Dat wil zeggen dat we de zon in de kosmos en de plek steeds weer opnieuw moeten berekenen, de mensen die dat kunnen zijn er ook, of die dat willen en mogen is een ander verhaal...

Tuurlijk mag iedereen die dat wil er anders over denken.
Mijn maan midden in kreeft vindt het prima, maar emoties van de mens kunnen niet genegeerd worden, kan wel maar oorzaken en gevolgen....
fukushima was een bericht van de weegschaal via saturnus.

bewustwording next level....
Erix
Erix Apr. 30 '12


Kijk, op 30 april zijn ze langzaam er achter aan het komen dat ze eigenlijk niks kunnen doen.
Praten met een maagd geboren met mars in schorpioen.

De enige manier om de gehele mensheid daarin te helpen is religies onder de loep nemen en galactisch te gaan denken.

Tenzij men op het moment van ondervinden en bewustwording daarvan dan maar zegt, ze moeten het zelf maar uitzoeken, dan sta je met je door mars en Uranus ontwikkelde technolegers mooi voor paal niet waar?

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111