Loading...
nl

Het ego en spiegelen

TamaraButterfly
TamaraButterfly Nov. 26 '10
Ik heb dit stukje ook op m'n hyves geplaatst en dacht kan het misscien ook wel hier plaatsen.


Het leven..
Eigenlijk is het heel simpel, maar maken we het moeilijk.
Je maakt je eigen keuzes, dus neem dan ook de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes.
Misschien maak je ze niet bewust, maar dan wel onbewust. Want wat je alleen al uitzendt krijg je terug.
Als jij je niet gelukkig voelt, ga dan eens na waardoor dat allemaal komt, komt het door vrienden, werk, hoe je tegen jezelf aankijkt, door nare ervaringen, relatie etc.?
Waarom als je niet blij wordt van je werk, waarom doe je het dan?
Waarom als mensen waarmee je omgaan je niet gelukkig maken, waarom ga je er dan mee om?
Waarom als de relatie waar je inzit, als die je niet gelukkig maakt, waarom ga je er dan mee verder?
Waarom ergens mee doorgaan als het je niet gelukkig maakt? Want is dat niet we allemaal willen, gewoon gelukkig en tevreden zijn? Waarom kies je niet voor jezelf?
Hoezo maken we het zo moeilijk voor onszelf, als het ook makkelijker kan, tsja.. onder andere door onze ego..

en Wat is het ego?
Het ego is eigenlijk het 'onechte' zelf van de mens, het is hetzelf dat hij heeft aangenomen in onwetendheid over zijn ware Zelf. Je ego heb je zelf geschapen in je eigen bewustzijn. Het ego is je denken, het zijn gedachtevormen, maar gedachtevormen die niet echt zijn.
Het ego is het onwetende zelf oftewel Het ego kent de waarheid niet en komt niet van het licht.
De mens die dus nog onwetend is over wie hij in werkelijkheid is, identificeert zichzelf met zijn fysieke lichaam, zijn werk, zijn rol in de maatschappij, en vaak ervaringen uit het verleden. Zo bouwt hij een persoonlijkheid op waar hij sterk aan vasthoudt, maar omdat het geboren is uit onwetendheid voelt het een diepe leegte binnenin hemzelf.
Deze leegte tracht het egobewustzijn steeds opnieuw op te vullen dmv wereldse dingen en ervaringen.
Het zoekt steeds opnieuw bevestiging van zijn bestaan, zoals graag gezien willen worden, rijk, beroemd etc willen zijn. Als hij dan zijn doel bereikt heeft zal hij even ‘gelukkig’ zijn en dan weer terugvallen op het steeds moeten voeden van het ego.
Het is een eindeloze strijd binnenin het menselijke bewustzijn dat de mens uitgeput maakt waardoor hij allerlei spanningen tot zelfs ziekte opbouwt in het bewustzijn.
De persoonlijkheid zal zich dan slachtoffer voelen en op deze manier weer aandacht willen trekken door zich als slachtoffer te profileren. Deze strijd is gebaseerd op angst.
Angst is het gevolg van het niet kennen van de Waarheid. Je zou kunnen zeggen dat angst, duisternis en onwetendheid één zijn.
Leven vanuit het ego
Omdat de mens zich identificeert met het ego komen er allerlei ervaring op zijn weg die hij soms moeilijk het hoofd kan bieden. Zo worden er emoties geboren zoals woede, schuld en zelfs haat die zich in het bewustzijn nestelen.
Deze sterke emoties zullen niet steeds op de voorgrond zichtbaar zijn, maar slechts nu en dan komen boven drijven als ze daar de gelegenheid toe hebben.
Het egobewustzijn zal uiteindelijk zoeken om deze emoties te helen om zo te kunnen blijven controleren binnenin het bewustzijn.
Het werelds denken, dat is voortgekomen uit het ego is net de oorzaak van deze spanningen en dus kan je onmogelijk je emoties genezen zonder het ego ook los te laten.
Je hoeft jezelf (of wie je dacht te zijn) dus niet te genezen.
Je moet worden wie je in werkelijkheid bent, om zo vrij te zijn van allerlei spanningen in je bewustzijn die zich weerspiegelen in je lichaam.
Kenmerken van het ego
-willen controleren: omdat het ego in het geloof van een uiterlijke wereld leeft heeft hij de innerlijke drang om ‘het uiterlijke’ te willen controleren om zo zijn innerlijke angst te onderdrukken.
-macht willen hebben: het ego wil over iets dat buiten hem lijkt te staan macht hebben omdat het zijn wil wil opleggen naar de andere toe. Dit leidt uiteraard tot confrontatie omdat alle ego’s deze neiging hebben. Je geeft het misschien niet graag toe, maar let er maar eens op hoe vaak jij zelf iets naar je hand wil zetten in plaats van het gewoon te laten zijn hoe het is.
-belangrijk zijn, veel geld hebben, beroemd willen zijn: met deze dingen tracht het ego zijn leegte binnenin op te vullen om zich zo verzadigd te voelen. Deze drang komt voort uit een sterke hunkering naar Liefde die hij zoekt in deze dingen. Er is niets mis met geld hebben, zolang je jouw geluk hier niet in zoekt. Let er maar eens op dat de meest beroemde en rijke mensen zeggen dat ze hier niet in vonden wat ze dachten te vinden.
-steeds dezelfde patronen volgen: wie vanuit het ego leeft zal steeds op dezelfde manier reageren op uiterlijke situaties
-eenzaamheid: dit is één van de pijnlijkste gevoelens die er bestaan. Het gevoel is gebaseerd op het geloof van afgescheidenheid dat bij het ego hoort.
-jezelf willen bewijzen naar ‘de ander’ toe: het ego voelt veel leegheid en daarom probeert hij deze op allerhande manieren op te vullen, onder andere door zichzelf te bewijzen naar de ander toe om zo ‘op een goed blaadje’ te komen
-de schuld van zich afschuiven: schuld hoort volledig bij het ego, maar het ego ervaart dit niet graag. Meteen zal er bij het gevoel ’schuld’ een innerlijke impuls komen en het op de ander afschuiven. Let hier maar eens op als er iets gebeurt dat in de wereld als ‘verkeerd’ wordt ervaren.
-het grootste of meeste willen hebben: dit is één van de belangrijkste kenmerken van het ego. Wie de wijsheid van het Zelf kent weet dat alles in Waarheid binnenin het Zelf is. Hij begrijpt dat de ander onmogelijk meer kan hebben dan zichzelf omdat ze beide de uitdrukking zijn van het ene Zelf.
-kwaadspreken over ‘de ander’: als mensen kwaadspreken over anderen zit hier vaak een diepe eenzaamheid en angst achter verscholen. Hierdoor aangedreven kunnen mensen erg ver gaan. Wees daarom vergevingsgezind naar hen, eens je hun angst kunt herkennen zal je begrijpen waarom ze dit doen. Kwaadspreken is natuurlijk niet eigen aan de volmaakte Schepping, en is daarom gebaseerd op de duisternis. Laat je niet in met kwaadspreken. Alles dat van jou uitgaat zal onder de ene of de andere uiterlijke ervaring weer naar jou toekomen. Laat het zijn voor wat het is, en ga verder.
-in een discussie gelijk willen hebben: let hier maar eens op dat het vaak niet meer over het onderwerp zelf gaat, maar over het feit wie er nu gelijk heeft (of ze nu echt gelijk hebben of niet) Er onstaat een soort strijd waar het ego erg van geniet, maar die de vitale energie van de mens uitput.
Je begrijpt dat deze kenmerken volledig wegvallen als de mens zich bewust is van de wijsheid van het Zelf en hiermee in harmonie leeft. Dan ben je zo verzadigt van Liefde dat je iedereen onvoorwaardelijk het mooiste toewenst. Jaloezie en hebzucht worden hoofdzondes genoemd omdat het is gebaseerd op het niet begrijpen van het Leven. Het is niet slecht, maar gewoon niet in harmonie met de Waarheid.
Bron : http://nl.innerteaching.com

Het belangrijkste is dat je je eigen leert kennen, je ware ik, niet je gemaakte ik, die je in de loop der jaren ben geworden, luister altijd goed naar je eigen gevoel en kies alleen voor dingen die jou gelukkig maken, laat de stem in je hoofd, het ego, jou niet beheersen, laat de geest niet de controle hebben over de ziel, maar laat de ziel de controle hebben over de geest. De menselijke geest is verslaafd aan controle. Zelfs het loslaten van controle probeert hij onder controle te krijgen.

Een andere uitleg over het Ego.
Metafysica leert dat Ego je “gewone zelf” is; het deel van jezelf dat door het alledaagse leven glijdt.
Het zorgt er voor dat je één been het eerste in je broek doet, het let er op dat je hem niet achterstevoren aantrekt en de rits naar boven trekt. Het houdt er van dat de zaken gaan zoals ze altijd gingen.
Probeer maar eens een week lang je tanden anders te poetsen en je merkt al snel hoe krachtig je Ego is.
Ego vanaf de geboorte
Alles wat je ooit is geleerd door ouders, grootouders, verzorgers, leraren tot de leeftijd van 7 jaar, blijft hangen in je Ego. Zeer nuttig als het gaat om uitkijken bij oversteken of opletten voor vuur, maar minder nuttig als het gaat om ‘je moet je zo gedragen om geliefd te zijn’ of ‘je bent zo niet goed genoeg’.
Getraind Ego
Als het Ego is getraind om te denken dat we niet perfect zijn zoals we zijn, gaat het ons leven organiseren om ons gebrek aan eigenwaarde te rechtvaardigen. Het wordt getrokken naar ervaringen die ons gebrek aan perfectie bekrachtigen.
Ego bij anderen
We kunnen het erg goed zien bij anderen; bijvoorbeeld je beste vriend die in een boosaardige relatie stapt met een baas/collega/vriend, een identieke gebeurtenis als het jaar daarvoor. Het is veel moeilijker om dit bij ons zelf te zien.
Ego in het dagelijks leven
Boeddhisten zeggen dat het Ego overtroffen of zelfs vernietigd moet worden. Moderne metafysici als Deepak Chopra zeggen dat het Ego nodig is om in de hedendaagse complexe wereld te leven. Het geheim is je te herinneren dat het Ego de dienaar van ‘het Zelf’ is (en het kan een geweldige dienaar zijn), maar het vormt een slechte leermeester. Het Zelf is bewust, het Ego loopt op de automatische piloot.
Het Zelf heeft leren autorijden. Je weet nog dat je er vanaf het begin zeer geconcentreerd mee bezig moest zijn. Het Ego neemt over als de techniek wordt beheerst en er niet meer over nagedacht hoeft te worden.
Praktijk van het Ego
Jack Canfield beweert dat de primaire formule voor een succesvol leven is:
E+R=O (Event + Respons = Outcome).
Dat betekent dat wat er ook gebeurt: het is de Respons die er toe doet.
Het Ego houdt daar niet van, het legt de schuld voor onze problemen liever bij een ander.
Het Ego reageert met doen, niet met denken. Als we de uitkomst van ons leven willen veranderen, zullen we eerst moeten achterhalen of onze reactie goed is of vanuit gewoonte.
Als we de respons niet veranderen, blijft ons leven precies hetzelfde.
Een goede manier om te kijken of je Ego het Zelf in de weg staat, is te kijken of je bij de volgende zaken geïrriteerd raakt.
Je Ego staat je in de weg als …:
-je nog steeds dezelfde relatie met je ouders hebt als toen je het ouderlijk huis verliet.
Ze zijn nog steeds zo verschrikkelijk/bemoeiziek/onwelwillend etc. als altijd.
Ze maken je nog steeds gek met kritiek en veronderstellingen.
Dat betekent dat jouw manier van reageren op hen niet veranderd of gegroeid is.
Was dit wel gebeurd, dan waren zij ook veranderd…
-je dat nare mailtje of die beschuldingsbrief onmiddellijk moet beantwoorden.
Het idee om over een reactie na te denken of het besef dat je niet onder persoonlijke bedreiging staat is overduidelijk belachelijk.
Dat is je Ego dat maakt dat je in actie komt in plaats van het te overdenken en een alternatief te laten ontstaan.
Hoe vaak heb je gereageerd en vervolgens een dag later beseft dat je het zogenaamde aanvalsbericht niet eens goed hebt gelezen…
-je gaat winkelen wanneer je je rot voelt.
Het Ego bepaalt je aankopen als nieuwe impulsen.
Waarbij het puur gaat om de impuls en niet om de goederen zelf of het nut ervan.
Hoe vaak verdwijnt een dergelijke aankoop in de kast of blijft ongebruikt…
-je niet beseft dat het laatste nieuws bij verschijnen alweer geen nieuws meer is…
-je liever gelijk hebt dan geluk…
-je de aanbieding van iets dat je heimelijk altijd al hebt gewild afwijst omdat het eng is en je kan falen…
-je elke keer geld uitgeeft aan iets zonder er sterker van te worden: niet of (te) laat betaalt, dingen koopt die je niet nodig hebt, schulden maakt zonder duidelijk plan. Geld is een goede manier voor het Ego om energie te manipuleren en te bevestigen hoe waardeloos je denkt dat je bent…
-je kiest voor dezelfde vakantie met dezelfde groep mensen in plaats van iets nieuws uit te proberen. Het belangrijkste doel van een vakantie is ons wakker te schudden en ons nieuwe ervaringen te bieden opdat het Ego ons leven niet 365 dagen per jaar bepaalt. Wanneer we iets nieuws ervaren, wordt de controle van het Ego overgedragen aan het Zelf. Hierdoor kun je niet meer worden gedreven door oude patronen van het Ego. Voelen we ons daarom zo energiek en gelukkig op vakantie…
-je zegt: “dat hoef je mij niet te vertellen” of “zo ben ik nou eenmaal” of “daar wil ik liever niet over praten”…
-je zegt: “ja, maar…” en je je beperkingen beargumenteert. Hierdoor zijn ze van jou…
Bron: http://www.abc-van-coaching.nl
_____________________________________________________

Dan wil ik het ook nog even hebben over spiegelen..:
Spiegelen betekent dat je geconfronteerd wordt, zowel in positieve als in ´negatieve´ zin met jezelf.
Alles wat binnenin jou, wordt getriggert door iemand anders, is een spiegel, dat kan iets heel moois zijn zoals iemand waar je naar opkijk, maar het kan ook een irritatie oproepen, zoals iemand die jij heel egoìstisch vindt.
Het is een kans om inzicht te krijgen in wat in jou nog ontwikkeld mag worden.
Als jij elke keer wanneer jij getriggert word door wat iemand in jou wakker maakt, even een stap terugdoet en voor jezelf nagaat waarom en wat erin jou wakker wordt gemaakt, en je begrijpt waarom en wat dat is, is het proces van verandering binnenin jou al begonnen.
Dus alles wat in jou getriggerd wordt gebeurt niet voor niets, je kan het eigenlijk zien als een cadeautje, want er wordt aan jou duidelijk gemaakt waar binnenin jou nog aan gewerkt mag worden. Alle mensen die jou iets laten zien, wat negatief of positief kan voelen voor jou, komen niets voor niets op jouw pad, hun hebben jouw wat te vertellen, als je leert dat inzicht te krijgen en dit steeds vaker toe te passen in jouw leven zal je je veel gelukkiger gaan voelen, want je kijkt niet meer op naar bepaalde personen, je irriteert je niet meer aan bepaalde dingen van de personen, want alles wat hun laten zien, zit ook binnenin jou en daar mag aan gewerkt worden.
De uitspraak ´geef geen kritiek op anderen, want eigenlijk geef je kritiek op jezelf´ is hierbij zeker van toepassing, want we zijn allen verbonden met elkaar, geef jij continu kritiek op andere mensen, dan geef je eigenlijk kritiek op jezelf, want iedereen en alles om ons heen zijn onze spiegels.
Ik zal even een voorbeeld geven :
Je krijgt telkens te maken met personen die jouw niet waarderen om wie je bent, tenminste, dat gevoel geven hun jou, je voelt je minder als hun, ze luisteren niet naar jou en vaak ben jij de pispaal, neem dan even een rustig moment voor jezelf, thuis of waar dan ook, en schrijf op wat het is wat hun in jou losmaken, je wordt er uiteraard boos en verdrietig om, maar waarom? omdat ze jou niet waarderen, durf dan even goed naar jezelf te kijken en stel jezelf de volgende vragen, in hoeverre waardeer ik mijzelf? in hoeverre durf ik mijzelf te zijn bij andere mensen, denk ik zelf niet dat ik minder ben dan hun, en reageren hun daar niet alleen op?
Hun zijn degene die jou dit laten zien, hun zijn jouw spiegels, hun gaan met jou om zoals jij met jezelf omgaat, nu je dit weet kan je dit bij ELKE irritatie, bewondering, boosheid etc gaan gebruiken.
Durf aan jezelf te werken, en probeer dit dagelijks toe te passen, je zult veel meer inzicht in jezelf krijgen, en je minder gefrustreerd en boos gaan voelen, want je begrijpt beter waarom die personen zo doen, want je weet nu dat het alleen maar spiegels zijn, dingen in jou die JOUW aandacht nodig hebben. Wees je eigen beste vriend en luister goed naar jezelf.
Ditzelfde kan je toepassen met je lichaam, heb jij continu hoofdpijn of buikpijn of rugpijn of wat dan ook, ga even rustig liggen en neem even tijd voor jezelf, ga naar de pijn toe, en geef de pijn aandacht, want dat is het enige wat die wilt, hij wilt gehoord worden, eerder gaat die niet weg, vraag desnoods aan de pijn wat die jou te vertellen heeft. Je lichaam is je tempel, het is je voertuig hier op aarde dus zorg er ook goed voor, luister ernaar, waardeer het.


thnx 4 reading.
Delen:
TamaraButterfly
TamaraButterfly Nov. 26 '10
Geen dank!
Ik heb deze tekst van sites gehaald maar over het spiegelen in eigen woorden verteld.
Je kunt er zoveel van leren. Ook als je beter begrijpt wat je ego is etc.
Mimosa
Mimosa Dec. 10 '10
Hoi Tamara,

Dank je voor het delen van deze tekst. Het verduidelijkt een heleboel en verhelderd het proces waar ik en menig mens in zit.

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111