Loading...
nl

Geloof en spiritualiteit..

Spud
Spud Jun. 20 '10
Ik geloof heel veel en toch snap ik er geen snars van.
Ik begrijp gewoon niet dat er in elk geloof zaken op je pad gelegd worden waar je eigenlijk aan voorbij zou moeten gaan.
Moslima´s die uitgehuwelijkt worden en geen liefde voor een ander mogen voelen, terwijl ze dat gevoel wel gekregen hebben.
Mannen of vrouwen die op hetzelfde geslacht vallen, maar ben je gelovig dan pas je niet in gods huis.
Via de reancernatie visie, als je je leven zelf beeïndigd mag je dat leven overdoen met de troubles van je nieuwe leven.

Ik vind het dan ook gek dat men wel de mogelijkheden aangedragen krijgt, maar ervan verwacht wordt dat men zich wijselijk afwendt van die mogelijkheden. Oké in heel veel zaken kan ik mij vinden, dat het een test is. Maar in vele ook niet.

De bijbel heeft men vele keren herschreven, wellicht de Koran ook, spiritualiteit heeft ook iemand geschreven of althans daar is iemand mee begonnen. Ik weet dat de bijbel en de Koran geschreven zijn door mensen, maar eigenlijk weet ik dat niet met spiritualiteit. Weten jullie daar de geschiedenis van?

Door deze discussie komt dat in me op. Ik ben ook maar gaan geloven omdat dat mij met de paplepel ingegeven werd. Ik heb er verders niet echt over na gedacht, immers het voelde goed en leefde goed. Maar door levenservaring en te leren dat niet alles onder dezelfde noemer valt, vraag ik me af waar ik nu werkelijk in geloof. Ik bedoel, ik heb mijn geloof al zo vaak bijgespijkerd, bij het verlies van dierbaren, bij foute dingen die ik deed. Dat ik een soort van mijn eigen geloof aan het volgen ben. Behandel mensen zoals jij zelf behandeld zou willen worden, leef vanuit je hart, geniet van de kleine dingen in je leven die zo groots kunnen zijn (natuur), veroordeel niet en begin de dag met een lach op je gezicht want wat je uitdraagd krijg je terug.
Ik baal er echt van dat ik nu het verschil zie tussen donkere en blanke mensen, tussen dik en dun, lelijk of knap. Er was een tijd dat ik enkel een mens zag en die lag mij of niet. Waarom hoort dat er ook bij? Dat je verschillen gaat zien? Pas op mijn 18de werd ik geconfronteerd met het fenomeen dik zijn. Daarvoor had ik nog nooit in mijn beleving een dik persoon gezien. Was ik naief? Blijkbaar wel! Want pas op mijn 20ste kreeg ik menselijke rassenkennis.
Nog steeds verlang ik terug naar die tijd, dat ik gewoon mensen zag, dat ik ze zag en nam zoals ze waren. En dan vraag ik me af waarom wordt je dat afgenomen in je leerproces? Ik blijf mensen nemen zoals ze zijn, ookal geeft me dat soms problemen, dat is iets waar ik weiger aan te voldoen. Maar het wordt je wel moeilijk gemaakt.
Delen:
New Moon
New Moon Jun. 20 '10
Is het misschien een idee om een nieuw topic te maken over geloof en spiritualiteit, of is dat te verwarrend/confronterend?
Ik bekijk alle godsdiensten namelijk op een andere manier dan jij, Spud, omdat ik niet met geloof ben opgevoed.
admin
admin Jun. 21 '10
Nieuw topic is gemaakt, smile
New Moon
New Moon Jun. 21 '10
Joepie! Bedankt smile

Volgens mij is dit een redelijk lastig onderwerp waar veel mensen zich niet in willen mengen, maar ik zou best iets kwijt willen over mijn ervaring met geloof en spiritualiteit.

Ik ben nu 20, en niet opgevoed met geloof, eerder vooral intolerantie wat betreft geloof. Dit heeft ook redenen maar daar is volgens mij niet nodig om verder op in te gaan.

Eigenlijk ben ik stiekem altijd al geinteresseerd geweest in geloof. Niet dat ik me wil bekeren tot een bepaalde godsdienst, ik zie dat er veel wijsheid bestaat in alle godsdiensten die er bestaan. Daarom lees ik veel verzen uit verschillende heilige boeken waar ik lang over nadenk. Wat ik wel vind, is dat eigenlijk (bijna?) elke godsdienst wat eenzijdig op mij overkomt. Ik kan tussen de regels doorlezen, maar ik heb het idee dat bepaalde radicale groeperingen (die in elke godsdienst bestaan), dat niet doen.
Volgens mij huist er spiritualiteit in alles, zo ook in godsdienst, en kunnen deze twee wel degelijk samen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar "profeties", zie ik dat die in veel godsdiensten en stromingen (ik noem maar even wat: astrologie), overeen komen. Dit is hoe ik het ervaar. Het is maar welke poorten je opent, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor mij is het inspiratie, want ik geloof niet in geloof. Ik geloof in weten en eigen waarheid. wink

Tot zover smile

Liefs, the moon
Anke
Anke Jun. 21 '10
Ben je ook al bekend met de gnostiek en de esotherische stromingen? Die gaan al aardig richting spiritualiteit.
Cialara
Cialara Jun. 21 '10
Een boek als de bijbel en mijns inziens ook de Koran, is deels geschreven aan de hand van de verhalen en belevenissen van profeten en nu opgestegen meesters. Ik zie die personen als mensen, die een zeer spiritueel leven hadden in dienst van god, en de andere mensen daarover vertelden, hen duidelijk probeerden te maken dat er meer is dan alleen de mensheid.

De boeken zijn gevuld met channelings en boodschappen via lichtwezens naar deze profeten gebracht. Wat is daar dan zo anders aan dan wat er nu gebeurt?

Het verschil zit hem in het feit, dat veel mensen nu niet erkennen dat die mensen wel degelijk boodschappen van god of engelen ervaren, omdat dit niet "comfortabel" is voor de kerk of welk geloof dan ook, omdat dit ingaat tegen machtsstructuren die er zijn ontstaan in religieuze organisaties.

Immers, als iedereen "zomaar" dit soort ervaringen kan hebben met engelen of met god of het goddelijke, waar staat een religieuze organisatie als de kerk dan nog? Waarom zouden mensen dan nog naar een gebouw gaan om naar een man te luisteren die niet die ervaring heeft?

Gnostiek is inderdaad een mooie stroming binnen het christendom die de twee wel kan verenigen, maar ik vraag me af of die stroming in onze kerkelijke structuren wel echt voor vol wordt aangezien... smileDoor mij wel in ieder geval.
New Moon
New Moon Jun. 21 '10
Zo helder verwoorden als jij nu doet Jorine, kon ik even niet blijkbaar. Dit is precies wat ik bedoel met het halen van "inspiratie" uit geloof! smileDankjewel laugh
admin
admin Jun. 21 '10
Een erg mooi onderwerp wat erg gevoelig kan liggen voor veel mensen, maar wat een diepte kan het betekenen in je leven als je de ware betekenis kan vinden van geloven en spiritualiteit.
De bijbel bijv het oude boek opgetekend door mensen, en toch is het een boek vol van leven en heilige geest, een boek zo vol van het heilige vuur, zo vol van liefde, zo vol van waarheid, zo vol van het leven zelf, zo vol van goddelijke mysterien.
Zo vol van genezing en healing, zo vol belofte,s, maar zo moeilijk te lezen en zo moeilijk te begrijpen.

Je hebt daar ook de hulp van de heilige geest voor nodig, om te ervaren wat er staat wat er mee bedoeld word, door de geest van God kunnen we begrijpen en weten wat liefde is, door zijn liefde leer je wat er staat wat de woorden betekenen.

Dit is nog niet iedereen gegeven, maar dat komt zeer zeker al dichterbij dat we mogen ervaren dat er geen scheiding is in het geloof tussen mensen dat er geen ander geloof bestaat er is maar 1 geloof en dat is niet zoals wij er nu tegen aan kijken, wij brengen nu vakjes aan.

Alle verschillende geloven zijn allemaal een stukje van wat God ons wil geven, alle stromingen leiden naar 1 God of schepper of hoe we dit kunnen noemen.
Voor iedereen is dit een persoonlijke zaak.

We kunnen alleen ervaren door de liefde in ons hart wat het vonkje is van waaruit we zijn ontstaan.

en dan herkennen we ook het vonkje in de ander.

Jezus is de weg voorbereider geweest terug naar de Vader, door hem het lijden te geven liet hij ons zien dat wij niet meer te hoeven lijden, net zoals we nu in deze tijd langzaam leren dat het lijden voorbij is en we door de tijd verder komen in het bewustzijn, en gaan zien dat we onze werkelijkheid ook anders kunnen creeeren, dit gebeurd nog steeds onder de leiding van hogere dimensies, alleen noemen we het nu anders geen Jezus, maar als we goed kijken wat is er zo anders? Immers Jezus is een geevolueerde geest die onsterfelijk is geworden, en terug gegaan is naar huis, maar ook nog steeds hier op aarde zijn werk doet in de mensen, hij is nog steeds bezig mensen te redden van hun onbewustzijn, hij wil nog steeds mensen genezen en doet dat ook.
Alleen waneer we in de kerk vertellen dat we healingen doen in de naam van jezus, dan schrikt men in veel kerken.
Niet in alle kerken maar velen verwerpen dit dat God een levende God is en nog steeds mensen wil redden uit het lijden.

Iedere dag is Jezus mijn grote voorbeeld en ik ervaar hem als mijn vriend, hij heeft veel gedaan voor mij in mijn leven, en doet dit nog iedere dag, ik ben dankbaar voor alle liefde die hij me geeft en in mijn hart legt, niets is van mezelf alles wat ik ben ben ik door hem...

liefs van Bea
admin
admin Jun. 21 '10
Spiritualiteit is voor mij hetzelfde als kontakt met het Goddelijke. Het Hindouisme, het kristelijk geloof, het joodse geloof, het boudhisme, de islam, en vele kleinere Godsdiensten..
ik heb door de vele levens heen er heel veel mee te maken gehad.
Ik ben als persoonlijkheid, als mens zo verweven met deze vormen van contakten met het Goddelijke, dat het heel natuurlijk is geworden. Ik ben geen beoefenaar van Godsdiensten, van de rituelen of de regels. Dat is niet wat het spirituele in het geloof bepaald. Maar het contakt met je hart.. met het hart van mensen, met hun vertrouwen, en hun liefde voor de medemens en de schepper...Het contakt met het Goddelijke, met de aspecten van het Goddelijk, dàt is wat voor mij spiritualiteit is.
En die basis is bij mij voortgekomen, uit die vele levens .... ook de native american's levens als basis, en de verschillende afrikaanse levens waarin ik dankbaar heb leren omgaan voor wat de natuur me geeft.. heel zeker liggen daar ook m'n roots!! Ook de Egyptische levens, waar ik esoterie heb geleerd in de piramides. En vele, vele andere geloofsinvloeden.
ik ben daar blij om.. het geeft me kracht.
admin
admin Jun. 21 '10
mooi Tinne, kan me helemaal in je woorden vinden

Social Services

Delen:

Netwerk

Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw