Loading...
nl

Edelstenen orakel door Jorine

Emuca
Emuca Okt. 25 '09
Lieve Jorine, ik weet niet of je tijd hebt.. maar ik vind dit zo interessant... En ik heb wel een vraag.. Haast je niet hoor, doe het lekker rustig aan.. Mijn vraag is: Welk effect zal een verhuizing op me hebben?
Ik hoop dat de vraagstelling een beetje goed is.

Knuffeelll
Cialara
Cialara Okt. 25 '09
Hele mooie vraag AoD. Ik zal jouw vraag na die van NiMS doen.

Liefs Jorine
Emuca
Emuca Okt. 25 '09
Dankjewel. smile
admin
admin Okt. 25 '09
Geweldig Jorine! Dankjewel voor dit alles. Je krijgt van mij natuurlijk feedback op jouw Orakel. Eerst ga ik het nog even verder doorlezen smile
Cialara
Cialara Okt. 25 '09
Neem er maar lekker de tijd voor. Het kost vaak even moeite om alles tot je door te laten dringen en de onderlinge verbanden te zien. En vraag gerust wink
Cialara
Cialara Okt. 27 '09
NiMS,

Ik heb voor jou ook de stenen gependeld en geworpen. Met de vraag die jij stelde in gedachten.

Als persoonlijke steen kwam de Rhodoniet naar voren. Deze steen heeft voor jou betekenis op dit moment.De persoonlijkheid die bij deze steen hoort is iemand die óf heel aards, gepassioneerd en nuchter is, óf iemand die niet erg zeker van zichzelf is.

In de duiding op het bord viel deze steen in de 1e cirkel van je relatielijn. Een Rhodoniet in een duiding geeft aan dat je je in emotioneel opzicht prakktisch moet opstellen, met andere woorden denk niet aan wat had kúnnen zijn. Richt je op wat haalbaar en aan de orde is, anders zal dat alleen maar voor nog meer angst en verwarring zorgen.
Op een positieve plek laat Rhodoniet zien dat emotionele relaties goed gefundeerd zijn, op basis van wederzijds begrip en waardering. Ligt het op een plaats die rechstreeks met de vragensteller (jij dus wink) te maken heeft, dan gaat het om zaken als zelfrespect en-vertrouwen. Misschien is er niet genoeg eigenliefde of juist veel te veel zelfvertrouwen.
Beide uitersten kunnen ertoe leiden dat niet adequaat op de situatie wordt gereageerd. De juiste balans vind je door emotionele bagage uit het verleden die de huidige relatie beinvloedt te onderkennen en aan te pakken. Een stap in de goede richting is proberen te ontdekken of in uw relatie bepaalde patronen steeds terugkeren. Gaat het om steeds weer dezelfde karaktertrekken? Is het steeds weer het zelfde verhaal? Hoewel het doorbreken van een pratroon het risico inhoudt dat er iets onverwachts gebeurt, is het waarschijniljk de enige manier om uit die vicieuse cirkel te komen.

Iets verder op de lijn van relaties, dus iets wat volgt op hetgeen ik hierboven schreef, viel een Fluoriet. Fluoriet werkt op veel verschillende niveaus, waar het aanstuurt op actie. In een duiding geeft het aan dat het tijd is voor uitvoerige plannen; vage ideeën moeten nu richting en vorm krijgen, want anders gaan bepaalde kansen aan je neus voorbij. Fluoriet geeft aan dat je nu goed moet bedenken wat je wilt en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Laat nieuwe ideeën eerst uitkristalliseren voor je je ergens in stort. Bedenk hoe je je doel kunt bereiken en ga vervolgens methodisch te werk.

Tussen de relatie- en emotielijn in viel een Hematiet. IJzer is een sterk maar zeer broos metaal. Deze twee eigeschappen vormen een aanwijzing voor de betekenis van de Hematiet in deze duiding. Er is sprake van een stevige ondergrond om op te bouwen. Op deze plek wordt de consolidatie van energieën in de omgeving erdoor versterkt. Denk hierbij vooral aan de energie van de Fluoriet. Zo kan Hematiet een bepaalde situatie zo analyseren, dat die voor iedereen zichtbaar en duideiljk wordt. Op een negatieve plek duidt Hematiet op koppigheid, onbuigzaamheid of het onvermogen iets los te laten.
Hematiet lijkt een glanzend zilverachtig metaal; wordt het echter vermalen, dan wordt de kleur rood. Deze transformatie duidt erop dat je soms verder moeten kijken dan je neus lang is.

Vervolgens viel er een groep van 5 stenen vanuit je kern richting en op de emotielijn. Hier is heel veel gaande en alle stenen hebben met elkaar te maken en zijn op elkaar van invloed. In je kern en hierbij dus als uitgangspunt te nemen, een belangrijke steen voor jou in deze situatie is gevallen de Zwarte Tourmalijn. Daar tegenaan vielen achtereenvolgens de Lapis Lazulie,de Sodaliet, de Sneeuwvlok Obsidiaan en wat verder de Tijgeroog. Ik zal ze steen voor steen toelichten.

De Zwarte Tourmalijn duidt op je behoefte in harmonie te zijn met je omgeving. Zonder harmonie loop je misschien het risico om op een bepaald niveau tegen negativiteit aan te lopen. Dit vermijd je door ervoor te zorgen dat je goed geaard en geconcentreerd bent en een praktische levensvisie hebt. Dit kristal geeft aan dat je met de hele structuur - de verborgen pijlers- rekening moet houden. Zorg ervoor dat alles waar jouw handelen en je relatie op is gebaseerd, veilig en stevig is.
De energie van deze steen is beschermend, evenwicht brengend.

Vervolgens viel de Lapis Lazuli tegen de Tourmalijn aan, tussen de relatielijn en de emotielijn in. Een belangrijke steen ook, die laat zien dat de waarheid van essentieel belang is voor succes. Oprechtheid, eerlijke communicatie en duidelijkheid laten alle energieën op relationeel en emotioneel gebied vrijelijk stromen. Het kan ook aangeven dat je veel moeite moet doen om de waarheid omtrent een bepaalde situatie te achterhalen. Als steen van de godin van waarheid en balans laat hij in bepaalde gevallen zien hoe orde en recht functioneren. Lapis Lazuli, steen van onderricht, kan ook een periode van studie aangeven. Op een plek die met individuele spiritualiteit te maken heeft, toont het diepgaande overdenking, meditatie, werken met een ver verleden en belangrijke herinneringen. Lapis Lazuli brengt overal waar hij verschijnt evenwicht en heeft een ontnuchterende en diepgaande invloed.

Ook in heel dichtbij je kern, tegen Lapis Lazuli aan en half in de eerste cirkel op de lijn emoties viel een Sodaliet. Deze steen kan een volgende stap betekenen na Lapis Lazuli of kan de steen beinvloeden met zijn energie. Ook deze energie is erg belangrijk voor je.
Komt Sodaliet in een duiding voor, dan wijst dat op communicatie op grote schaal - zowel tussen verschillende mensen als tussen verre landen. Berichten worden op vele manieren ontvangen en verzonden: telegrafisch, via de kabel en per sateliet - zelfs telepatsich, via gedachten. Sodaliet werkt ook als bemiddelaar en vredesbrenger, en verschijnt hij in een lezing dan symboliseert hij een samenkomen van gelijkgestemden. Wacht op nieuws dat oplossingen en nieuwe kansen meebrengt, maar wees wel bereid jouw rol daarin te vervullen. Ontvang je niet de berichten die je verwacht, zoek dan contact met anderen en blijf praten over de zaak. Sodaliet in een duiding kan ook wijzen op rust en tevredenheid, zonder dat een gevoel van "buitengesloten zijn" optreedt. Je kunt jezelf zijn, maar voelt je niet alleen. De steen geeft aan dat het een gunstige tijd is voor studie of onderzoek.

Gezien de betekenissen van de Sodaliet en de Lapis Lazuli denk ik dat deze stenen elkaar versterken op het gebied van communicatie, openheid en een gunstige tijd voor studie.

We gaan nog een stapje verder en komen dan bij de Sneeuwvlok Obsidiaan, die als vervolg komt op de bovengenoemde 3 stenen. Deze steen geeft aan dat het belangrijk is om naar verborgen faktoren te zoeken, die op jouw van invloed kunnen zijn. Er zullen onverwachte wendingen op kunnen treden, maar er kan ook sprake zijn van angst - bij jou of bij iemand anders. Deze angst kan optreden als iemand het gevoel heeft dat alles buiten hem om gaat of als hij geen overzicht heeft. Angst kan ook voorkomen wanneer je oog in oog komt te staan met iets wat krachtiger lijkt dan jij. Obsidiaan is zowel vurig als aardend. Deze eigenschappen zullen je door elke onverwachte verandering ten gevolge van diep verborgen faktoren heen loodsen en je kunnen overtuigen van je eigen vurige kracht.

Ik denk zelf dat je het zo moet zien dat de Lapis Lazuli en de Sodaliet de angel uit de Sneeuwvlok Obsidiaan kunnen halen, dus openheid, eerlijkheid en communicatie verzachten de wendingen, omdat je dan de angst weg kunt nemen.

Daar duid ook de Tijgeroog op die wat verder van de situatie af ligt, maar wel bij dezelfde lijn van emoties ligt. Dit kan duiden op het vervolg van het verhaal.
De Tijgeroog bevat een positieve energie die vertrouwen biedt en de kans op succes vergroot. Hij wijst op de noodzaak bepaalde zaken op een praktische, nuchtere manier te benaderen. Begin bij het begin en werk van daaruit verder. Tijgeroog geeft duidelijk aan dat je niet alles alleen moet proberen. Iedereen heeft hulp en advies van anderen nodig, deze steen geeft aan dat je in groepsverband moet toewerken naar een gemeenschappelijk doel.
Zoals ik het zie, geeft deze steen dus vooral aan dat je er vertrouwen in kunt hebben, al is het misschien wel verstandig om samen te werken en een gemeenschappelijk doel na te streven.

Als laatste viel er nog een steen dicht bij de lijn van individualiteit en ietsjes richting spiritualiteit. Dit was de Celestiet.
In een duiding wijst Celestiet op de aanwezigheid van spirituele invloeden winkHet duidt op het einde van een sombere stemming en op een moeilijke situatie die zal verbeteren. Het toont een veilige omgeving die helpt herstellen en weer zorgt voor een evenwichtige rust. je moet er bij deze steen wel voor waken niet te veel weg te dromen in vage werelden. Een verhoogde staat van bewustzijn moet altijd geaard zijn in de dagelijkse realiteit wil hij ergens goed voor zijn.

Dit was jouw duiding NiMS.
admin
admin Okt. 27 '09
Hoi Jorine,

Als je tijd hebt, zou ik ook graag een vraag aan je stellen:

Kun je kijken welke richting ik op ga binnen nu en zes maanden?

Ik hoop dat je met deze vraag verder kunt.

Groetjes, Bart
Cialara
Cialara Okt. 27 '09
Hoi Bart,

Is goed, ik zal voor jou ook het orakel raadplegen. Jij bent na Angel of Death aan de beurt.

Liefs Jorine.
admin
admin Okt. 27 '09
Dank Jorine smile
JulienMoorrees
JulienMoorrees Okt. 28 '09
Origineel bericht van: Eniroj
NiMS,

Ik heb voor jou ook de stenen gependeld en geworpen. Met de vraag die jij stelde in gedachten.

Hoi Jorine. Super bedankt voor dit orakel en je tijd. Ik zal hieronder reageren wat er in me opkomt. Wel merk ik dat ik het moeilijk vind om de tekst die je geeft te plaatsen op mijn vraag, omdat het meer lijkt alsof het een persoonlijk Orakel is, die op mijzelf van toepassing is. Ik weet niet of dat zo hoort?
Origineel bericht van: Eniroj

Als persoonlijke steen kwam de Rhodoniet naar voren. Deze steen heeft voor jou betekenis op dit moment.De persoonlijkheid die bij deze steen hoort is iemand die óf heel aards, gepassioneerd en nuchter is, óf iemand die niet erg zeker van zichzelf is.

In de duiding op het bord viel deze steen in de 1e cirkel van je relatielijn.

Wat betekend precies de relatielijn? Is dat iets dat te maken heeft met mij en iemand anders? En zou de Rhodoniet mijn TZ kunnen voorstellen?
Origineel bericht van: Eniroj

Een Rhodoniet in een duiding geeft aan dat je je in emotioneel opzicht prakktisch moet opstellen, met andere woorden denk niet aan wat had kúnnen zijn. Richt je op wat haalbaar en aan de orde is, anders zal dat alleen maar voor nog meer angst en verwarring zorgen.
Op een positieve plek laat Rhodoniet zien dat emotionele relaties goed gefundeerd zijn, op basis van wederzijds begrip en waardering. Ligt het op een plaats die rechstreeks met de vragensteller (jij dus wink) te maken heeft, dan gaat het om zaken als zelfrespect en-vertrouwen.

Heeft hij met mij te maken als hij ligt op de relatieplek? Op dit moment heb ik namelijk wel degelijk zelfrespect en vertrouwen.
Origineel bericht van: Eniroj

Misschien is er niet genoeg eigenliefde of juist veel te veel zelfvertrouwen.

Als het over mij gaat, dan is dat niet het geval. Maar ik herken dit wel bij iemand anders.
Origineel bericht van: Eniroj

Beide uitersten kunnen ertoe leiden dat niet adequaat op de situatie wordt gereageerd. De juiste balans vind je door emotionele bagage uit het verleden die de huidige relatie beinvloedt te onderkennen en aan te pakken. Een stap in de goede richting is proberen te ontdekken of in uw relatie bepaalde patronen steeds terugkeren. Gaat het om steeds weer dezelfde karaktertrekken? Is het steeds weer het zelfde verhaal? Hoewel het doorbreken van een pratroon het risico inhoudt dat er iets onverwachts gebeurt, is het waarschijniljk de enige manier om uit die vicieuse cirkel te komen.

Dit is wel iets interessants want ik herken wel een bepaald patroon waar ik de afgelopen dagen serieus naar aan het kijken ben. Ik herken een cirkel en weet niet precies wat ik hier nu mee wil. Toch vind ik het moeilijk om dat onverwachtse te laten gebeuren, omdat ik teveel tekenen van boven krijg om vooral het te laten rusten en dat het wel goed komt met mijn visioenen.
Origineel bericht van: Eniroj

Iets verder op de lijn van relaties, dus iets wat volgt op hetgeen ik hierboven schreef, viel een Fluoriet. Fluoriet werkt op veel verschillende niveaus, waar het aanstuurt op actie. In een duiding geeft het aan dat het tijd is voor uitvoerige plannen; vage ideeën moeten nu richting en vorm krijgen, want anders gaan bepaalde kansen aan je neus voorbij. Fluoriet geeft aan dat je nu goed moet bedenken wat je wilt en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Laat nieuwe ideeën eerst uitkristalliseren voor je je ergens in stort. Bedenk hoe je je doel kunt bereiken en ga vervolgens methodisch te werk.

Dat klinkt als een plan wink. Ik heb genoeg ideeën en plannen, maar ben inderdaad ze aan het overwegen.
Origineel bericht van: Eniroj

Tussen de relatie- en emotielijn in viel een Hematiet. IJzer is een sterk maar zeer broos metaal. Deze twee eigeschappen vormen een aanwijzing voor de betekenis van de Hematiet in deze duiding. Er is sprake van een stevige ondergrond om op te bouwen. Op deze plek wordt de consolidatie van energieën in de omgeving erdoor versterkt. Denk hierbij vooral aan de energie van de Fluoriet. Zo kan Hematiet een bepaalde situatie zo analyseren, dat die voor iedereen zichtbaar en duideiljk wordt. Op een negatieve plek duidt Hematiet op koppigheid, onbuigzaamheid of het onvermogen iets los te laten.

Koppigheid is zeker iets waar ik last van heb en het onvermogen om iets los te laten heb ik ook zeker last van.
Origineel bericht van: Eniroj

Hematiet lijkt een glanzend zilverachtig metaal; wordt het echter vermalen, dan wordt de kleur rood. Deze transformatie duidt erop dat je soms verder moeten kijken dan je neus lang is.

Dat is zeker iets waar ik nu mee bezig ben. Ik heb al redelijk wat nieuwe dingen voorbij zien komen, waarvan ik nu aan het afwachten ben hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Origineel bericht van: Eniroj

Vervolgens viel er een groep van 5 stenen vanuit je kern richting en op de emotielijn. Hier is heel veel gaande en alle stenen hebben met elkaar te maken en zijn op elkaar van invloed. In je kern en hierbij dus als uitgangspunt te nemen, een belangrijke steen voor jou in deze situatie is gevallen de Zwarte Tourmalijn. Daar tegenaan vielen achtereenvolgens de Lapis Lazulie,de Sodaliet, de Sneeuwvlok Obsidiaan en wat verder de Tijgeroog. Ik zal ze steen voor steen toelichten.

De Zwarte Tourmalijn duidt op je behoefte in harmonie te zijn met je omgeving. Zonder harmonie loop je misschien het risico om op een bepaald niveau tegen negativiteit aan te lopen. Dit vermijd je door ervoor te zorgen dat je goed geaard en geconcentreerd bent en een praktische levensvisie hebt.

Ja dit klopt zeker. Ik doe ook iedere ochtend een aarde oefening (de foetus houding van yoga) en dat bevalt me heel goed. Harmonie heb ik zeker nodig met mijn omgeving, want die is op het moment een beetje gek.
Origineel bericht van: Eniroj

Dit kristal geeft aan dat je met de hele structuur - de verborgen pijlers- rekening moet houden. Zorg ervoor dat alles waar jouw handelen en je relatie op is gebaseerd, veilig en stevig is.
De energie van deze steen is beschermend, evenwicht brengend.

Ja verborgen pijlers zijn er teveel. Ik ben druk bezig om ze te zoeken en onderzoeken.
Origineel bericht van: Eniroj

Vervolgens viel de Lapis Lazuli tegen de Tourmalijn aan, tussen de relatielijn en de emotielijn in. Een belangrijke steen ook, die laat zien dat de waarheid van essentieel belang is voor succes. Oprechtheid, eerlijke communicatie en duidelijkheid laten alle energieën op relationeel en emotioneel gebied vrijelijk stromen.

Ja dat is zeker zo en ben ik nu heel erg mee bezig. Ik kan niet meer oneerlijk zijn en ben ook erg op zoek naar oprechte en eerlijke communicatie, naar mij toe. Ik merk dat ik moeite heb met communicatie die dubbelzinnig is.
Origineel bericht van: Eniroj

Het kan ook aangeven dat je veel moeite moet doen om de waarheid omtrent een bepaalde situatie te achterhalen.

Ja klopt zeker. Maar ik ben er even helemaal klaar mee. Dit keer ga ik de cirkel doorbreken.
Origineel bericht van: Eniroj

Als steen van de godin van waarheid en balans laat hij in bepaalde gevallen zien hoe orde en recht functioneren. Lapis Lazuli, steen van onderricht, kan ook een periode van studie aangeven. Op een plek die met individuele spiritualiteit te maken heeft, toont het diepgaande overdenking, meditatie, werken met een ver verleden en belangrijke herinneringen. Lapis Lazuli brengt overal waar hij verschijnt evenwicht en heeft een ontnuchterende en diepgaande invloed.

Ik ben wel degelijk bezig met veel over mezelf te leren.
Origineel bericht van: Eniroj

Ook in heel dichtbij je kern, tegen Lapis Lazuli aan en half in de eerste cirkel op de lijn emoties viel een Sodaliet. Deze steen kan een volgende stap betekenen na Lapis Lazuli of kan de steen beinvloeden met zijn energie. Ook deze energie is erg belangrijk voor je.
Komt Sodaliet in een duiding voor, dan wijst dat op communicatie op grote schaal - zowel tussen verschillende mensen als tussen verre landen. Berichten worden op vele manieren ontvangen en verzonden: telegrafisch, via de kabel en per sateliet - zelfs telepatsich, via gedachten. Sodaliet werkt ook als bemiddelaar en vredesbrenger, en verschijnt hij in een lezing dan symboliseert hij een samenkomen van gelijkgestemden.

Tja, wat moet ik ervan zeggen. Ik heb de laatste tijd redelijk wat dromen en beelden in een bepaalde richting gekregen. En gek genoeg, hoe harder iemand het tegenovergestelde beweert, hoe sterker de signalen zijn die ik binnen krijg die totaal een ander plaatje laten zijn.
Origineel bericht van: Eniroj

Wacht op nieuws dat oplossingen en nieuwe kansen meebrengt, maar wees wel bereid jouw rol daarin te vervullen. Ontvang je niet de berichten die je verwacht, zoek dan contact met anderen en blijf praten over de zaak.

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat er iets staat te gebeuren weet ik wel zeker. Alleen hoe zich dit gaat uitten is iets waar ik nog niet over uit ben.
Origineel bericht van: Eniroj

Sodaliet in een duiding kan ook wijzen op rust en tevredenheid, zonder dat een gevoel van "buitengesloten zijn" optreedt. Je kunt jezelf zijn, maar voelt je niet alleen. De steen geeft aan dat het een gunstige tijd is voor studie of onderzoek.

Helemaal niet wat ik op dit moment voel. Ik kan mezelf heel goed zijn, maar voel me wel alleen.
Origineel bericht van: Eniroj

Gezien de betekenissen van de Sodaliet en de Lapis Lazuli denk ik dat deze stenen elkaar versterken op het gebied van communicatie, openheid en een gunstige tijd voor studie.

We gaan nog een stapje verder en komen dan bij de Sneeuwvlok Obsidiaan, die als vervolg komt op de bovengenoemde 3 stenen. Deze steen geeft aan dat het belangrijk is om naar verborgen faktoren te zoeken, die op jouw van invloed kunnen zijn. Er zullen onverwachte wendingen op kunnen treden, maar er kan ook sprake zijn van angst - bij jou of bij iemand anders. Deze angst kan optreden als iemand het gevoel heeft dat alles buiten hem om gaat of als hij geen overzicht heeft. Angst kan ook voorkomen wanneer je oog in oog komt te staan met iets wat krachtiger lijkt dan jij.

Angst is op dit moment een hot issue bij mij. Ik ben druk bezig om deze angst stelselmatig af te breken. Maar dat gaat zeer moeizaam.
Origineel bericht van: Eniroj

Obsidiaan is zowel vurig als aardend. Deze eigenschappen zullen je door elke onverwachte verandering ten gevolge van diep verborgen faktoren heen loodsen en je kunnen overtuigen van je eigen vurige kracht.

Ik denk zelf dat je het zo moet zien dat de Lapis Lazuli en de Sodaliet de angel uit de Sneeuwvlok Obsidiaan kunnen halen, dus openheid, eerlijkheid en communicatie verzachten de wendingen, omdat je dan de angst weg kunt nemen.

We zullen zien. Ik heb wel degelijk veel dingen in mijzelf gewijzigd waaronder mijn communicatie. Ik merk dat het veel prettige voor mezelf is, om er op deze manier mee bezig te zijn.
Origineel bericht van: Eniroj

Daar duid ook de Tijgeroog op die wat verder van de situatie af ligt, maar wel bij dezelfde lijn van emoties ligt. Dit kan duiden op het vervolg van het verhaal.
De Tijgeroog bevat een positieve energie die vertrouwen biedt en de kans op succes vergroot. Hij wijst op de noodzaak bepaalde zaken op een praktische, nuchtere manier te benaderen. Begin bij het begin en werk van daaruit verder.

Mee bezig wink.
Origineel bericht van: Eniroj

Tijgeroog geeft duidelijk aan dat je niet alles alleen moet proberen. Iedereen heeft hulp en advies van anderen nodig, deze steen geeft aan dat je in groepsverband moet toewerken naar een gemeenschappelijk doel.

Op dit moment ben ik vooral met mezelf bezig. Maar ik zal eens kijken of ik wat hulp in kan schakelen in wat mij bezig houdt.
Origineel bericht van: Eniroj

Zoals ik het zie, geeft deze steen dus vooral aan dat je er vertrouwen in kunt hebben, al is het misschien wel verstandig om samen te werken en een gemeenschappelijk doel na te streven.

Als laatste viel er nog een steen dicht bij de lijn van individualiteit en ietsjes richting spiritualiteit. Dit was de Celestiet.
In een duiding wijst Celestiet op de aanwezigheid van spirituele invloeden winkHet duidt op het einde van een sombere stemming en op een moeilijke situatie die zal verbeteren. Het toont een veilige omgeving die helpt herstellen en weer zorgt voor een evenwichtige rust. je moet er bij deze steen wel voor waken niet te veel weg te dromen in vage werelden. Een verhoogde staat van bewustzijn moet altijd geaard zijn in de dagelijkse realiteit wil hij ergens goed voor zijn.

Ik droom niet teveel weg hoor smile. Dus dat zit wel goed.
Origineel bericht van: Eniroj


Dit was jouw duiding NiMS.

Nou super bedankt nogmaals. We zullen zien wat de toekomst komt langsbrengen wink.
Cialara
Cialara Okt. 28 '09
Origineel bericht van: NiMS
Origineel bericht van: Eniroj
NiMS,

Ik heb voor jou ook de stenen gependeld en geworpen. Met de vraag die jij stelde in gedachten.

Hoi Jorine. Super bedankt voor dit orakel en je tijd. Ik zal hieronder reageren wat er in me opkomt. Wel merk ik dat ik het moeilijk vind om de tekst die je geeft te plaatsen op mijn vraag, omdat het meer lijkt alsof het een persoonlijk Orakel is, die op mijzelf van toepassing is. Ik weet niet of dat zo hoort?
Het is ook meer een persoonlijk orakel NiMS, het gaat er namelijk om hoe jij handelt en erin staat. Je tweelingziel heeft mij niet gevraagd dit orakel te raadplegen toch? Ik moet wel zeggen dat er heel veel stenen vallen op het gebied van relatie en emoties en dit kan natuurlijk wel heel veel met je tweelingziel te maken hebben.
Origineel bericht van: Eniroj

Als persoonlijke steen kwam de Rhodoniet naar voren. Deze steen heeft voor jou betekenis op dit moment.De persoonlijkheid die bij deze steen hoort is iemand die óf heel aards, gepassioneerd en nuchter is, óf iemand die niet erg zeker van zichzelf is.

In de duiding op het bord viel deze steen in de 1e cirkel van je relatielijn.

Wat betekend precies de relatielijn? Is dat iets dat te maken heeft met mij en iemand anders? En zou de Rhodoniet mijn TZ kunnen voorstellen?
De relatielijn is een lijn op het bord, en de stenen die daar vallen hebben met je relatie(s) te maken. De steen geeft aan welke energie daar speelt, dit kan dus inderdaad met je tweelingziel te maken hebben.
Origineel bericht van: Eniroj

Een Rhodoniet in een duiding geeft aan dat je je in emotioneel opzicht prakktisch moet opstellen, met andere woorden denk niet aan wat had kúnnen zijn. Richt je op wat haalbaar en aan de orde is, anders zal dat alleen maar voor nog meer angst en verwarring zorgen.
Op een positieve plek laat Rhodoniet zien dat emotionele relaties goed gefundeerd zijn, op basis van wederzijds begrip en waardering. Ligt het op een plaats die rechstreeks met de vragensteller (jij dus wink) te maken heeft, dan gaat het om zaken als zelfrespect en-vertrouwen.

Heeft hij met mij te maken als hij ligt op de relatieplek? Op dit moment heb ik namelijk wel degelijk zelfrespect en vertrouwen.
Origineel bericht van: Eniroj

Misschien is er niet genoeg eigenliefde of juist veel te veel zelfvertrouwen.

Als het over mij gaat, dan is dat niet het geval. Maar ik herken dit wel bij iemand anders.
Origineel bericht van: Eniroj

Beide uitersten kunnen ertoe leiden dat niet adequaat op de situatie wordt gereageerd. De juiste balans vind je door emotionele bagage uit het verleden die de huidige relatie beinvloedt te onderkennen en aan te pakken. Een stap in de goede richting is proberen te ontdekken of in uw relatie bepaalde patronen steeds terugkeren. Gaat het om steeds weer dezelfde karaktertrekken? Is het steeds weer het zelfde verhaal? Hoewel het doorbreken van een pratroon het risico inhoudt dat er iets onverwachts gebeurt, is het waarschijniljk de enige manier om uit die vicieuse cirkel te komen.

Dit is wel iets interessants want ik herken wel een bepaald patroon waar ik de afgelopen dagen serieus naar aan het kijken ben. Ik herken een cirkel en weet niet precies wat ik hier nu mee wil. Toch vind ik het moeilijk om dat onverwachtse te laten gebeuren, omdat ik teveel tekenen van boven krijg om vooral het te laten rusten en dat het wel goed komt met mijn visioenen.

Over de Rhodoniet, die heb ik als je persoonlijke steen gependeld. Maar omdat er sprake is van je tweelingziel, die natuurlijk heel dicht bij jou ligt qua energie, kan het zijn dat die ook voor hem of haar geld. Omdat hij op de relatielijn valt, heeft hij te maken met de relatie tussen jullie twee, want dat was je vraag. Ik denk dat hij te maken heeft met jullie twee en hoe jullie binnen die relatie tegenover elkaar staan... Als je van boven te horen krijgt dat je het moet laten rusten, doe dat dan ook winksoms komt daar juist die onverwachte verandering vandaan.
Origineel bericht van: Eniroj

Iets verder op de lijn van relaties, dus iets wat volgt op hetgeen ik hierboven schreef, viel een Fluoriet. Fluoriet werkt op veel verschillende niveaus, waar het aanstuurt op actie. In een duiding geeft het aan dat het tijd is voor uitvoerige plannen; vage ideeën moeten nu richting en vorm krijgen, want anders gaan bepaalde kansen aan je neus voorbij. Fluoriet geeft aan dat je nu goed moet bedenken wat je wilt en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Laat nieuwe ideeën eerst uitkristalliseren voor je je ergens in stort. Bedenk hoe je je doel kunt bereiken en ga vervolgens methodisch te werk.

Dat klinkt als een plan wink. Ik heb genoeg ideeën en plannen, maar ben inderdaad ze aan het overwegen.

Dat overwegen is goed, misschien dat je ook het verder moet uitwerken voor jezelf voordat je ermee begint.
Origineel bericht van: Eniroj

Tussen de relatie- en emotielijn in viel een Hematiet. IJzer is een sterk maar zeer broos metaal. Deze twee eigeschappen vormen een aanwijzing voor de betekenis van de Hematiet in deze duiding. Er is sprake van een stevige ondergrond om op te bouwen. Op deze plek wordt de consolidatie van energieën in de omgeving erdoor versterkt. Denk hierbij vooral aan de energie van de Fluoriet. Zo kan Hematiet een bepaalde situatie zo analyseren, dat die voor iedereen zichtbaar en duideiljk wordt. Op een negatieve plek duidt Hematiet op koppigheid, onbuigzaamheid of het onvermogen iets los te laten.

Koppigheid is zeker iets waar ik last van heb en het onvermogen om iets los te laten heb ik ook zeker last van.
Origineel bericht van: Eniroj

Hematiet lijkt een glanzend zilverachtig metaal; wordt het echter vermalen, dan wordt de kleur rood. Deze transformatie duidt erop dat je soms verder moeten kijken dan je neus lang is.

Dat is zeker iets waar ik nu mee bezig ben. Ik heb al redelijk wat nieuwe dingen voorbij zien komen, waarvan ik nu aan het afwachten ben hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Origineel bericht van: Eniroj

Vervolgens viel er een groep van 5 stenen vanuit je kern richting en op de emotielijn. Hier is heel veel gaande en alle stenen hebben met elkaar te maken en zijn op elkaar van invloed. In je kern en hierbij dus als uitgangspunt te nemen, een belangrijke steen voor jou in deze situatie is gevallen de Zwarte Tourmalijn. Daar tegenaan vielen achtereenvolgens de Lapis Lazulie,de Sodaliet, de Sneeuwvlok Obsidiaan en wat verder de Tijgeroog. Ik zal ze steen voor steen toelichten.

De Zwarte Tourmalijn duidt op je behoefte in harmonie te zijn met je omgeving. Zonder harmonie loop je misschien het risico om op een bepaald niveau tegen negativiteit aan te lopen. Dit vermijd je door ervoor te zorgen dat je goed geaard en geconcentreerd bent en een praktische levensvisie hebt.

Ja dit klopt zeker. Ik doe ook iedere ochtend een aarde oefening (de foetus houding van yoga) en dat bevalt me heel goed. Harmonie heb ik zeker nodig met mijn omgeving, want die is op het moment een beetje gek.
Origineel bericht van: Eniroj

Dit kristal geeft aan dat je met de hele structuur - de verborgen pijlers- rekening moet houden. Zorg ervoor dat alles waar jouw handelen en je relatie op is gebaseerd, veilig en stevig is.
De energie van deze steen is beschermend, evenwicht brengend.

Ja verborgen pijlers zijn er teveel. Ik ben druk bezig om ze te zoeken en onderzoeken.
Origineel bericht van: Eniroj

Vervolgens viel de Lapis Lazuli tegen de Tourmalijn aan, tussen de relatielijn en de emotielijn in. Een belangrijke steen ook, die laat zien dat de waarheid van essentieel belang is voor succes. Oprechtheid, eerlijke communicatie en duidelijkheid laten alle energieën op relationeel en emotioneel gebied vrijelijk stromen.

Ja dat is zeker zo en ben ik nu heel erg mee bezig. Ik kan niet meer oneerlijk zijn en ben ook erg op zoek naar oprechte en eerlijke communicatie, naar mij toe. Ik merk dat ik moeite heb met communicatie die dubbelzinnig is.
Origineel bericht van: Eniroj

Het kan ook aangeven dat je veel moeite moet doen om de waarheid omtrent een bepaalde situatie te achterhalen.

Ja klopt zeker. Maar ik ben er even helemaal klaar mee. Dit keer ga ik de cirkel doorbreken.
Origineel bericht van: Eniroj

Als steen van de godin van waarheid en balans laat hij in bepaalde gevallen zien hoe orde en recht functioneren. Lapis Lazuli, steen van onderricht, kan ook een periode van studie aangeven. Op een plek die met individuele spiritualiteit te maken heeft, toont het diepgaande overdenking, meditatie, werken met een ver verleden en belangrijke herinneringen. Lapis Lazuli brengt overal waar hij verschijnt evenwicht en heeft een ontnuchterende en diepgaande invloed.

Ik ben wel degelijk bezig met veel over mezelf te leren.
Origineel bericht van: Eniroj

Ook in heel dichtbij je kern, tegen Lapis Lazuli aan en half in de eerste cirkel op de lijn emoties viel een Sodaliet. Deze steen kan een volgende stap betekenen na Lapis Lazuli of kan de steen beinvloeden met zijn energie. Ook deze energie is erg belangrijk voor je.
Komt Sodaliet in een duiding voor, dan wijst dat op communicatie op grote schaal - zowel tussen verschillende mensen als tussen verre landen. Berichten worden op vele manieren ontvangen en verzonden: telegrafisch, via de kabel en per sateliet - zelfs telepatsich, via gedachten. Sodaliet werkt ook als bemiddelaar en vredesbrenger, en verschijnt hij in een lezing dan symboliseert hij een samenkomen van gelijkgestemden.

Tja, wat moet ik ervan zeggen. Ik heb de laatste tijd redelijk wat dromen en beelden in een bepaalde richting gekregen. En gek genoeg, hoe harder iemand het tegenovergestelde beweert, hoe sterker de signalen zijn die ik binnen krijg die totaal een ander plaatje laten zijn.
Origineel bericht van: Eniroj

Wacht op nieuws dat oplossingen en nieuwe kansen meebrengt, maar wees wel bereid jouw rol daarin te vervullen. Ontvang je niet de berichten die je verwacht, zoek dan contact met anderen en blijf praten over de zaak.

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat er iets staat te gebeuren weet ik wel zeker. Alleen hoe zich dit gaat uitten is iets waar ik nog niet over uit ben.
Origineel bericht van: Eniroj

Sodaliet in een duiding kan ook wijzen op rust en tevredenheid, zonder dat een gevoel van "buitengesloten zijn" optreedt. Je kunt jezelf zijn, maar voelt je niet alleen. De steen geeft aan dat het een gunstige tijd is voor studie of onderzoek.

Helemaal niet wat ik op dit moment voel. Ik kan mezelf heel goed zijn, maar voel me wel alleen. Ik denk ook dat het eerste gedeelte wat ik over de Sodaliet schreef meer bij dit moment hoorde, dat van communicatie. Ik merk dat ik hierbij nog dichter bij mijn eerste gevoel moet blijven, die dit al aangaf.
Origineel bericht van: Eniroj

Gezien de betekenissen van de Sodaliet en de Lapis Lazuli denk ik dat deze stenen elkaar versterken op het gebied van communicatie, openheid en een gunstige tijd voor studie.

We gaan nog een stapje verder en komen dan bij de Sneeuwvlok Obsidiaan, die als vervolg komt op de bovengenoemde 3 stenen. Deze steen geeft aan dat het belangrijk is om naar verborgen faktoren te zoeken, die op jouw van invloed kunnen zijn. Er zullen onverwachte wendingen op kunnen treden, maar er kan ook sprake zijn van angst - bij jou of bij iemand anders. Deze angst kan optreden als iemand het gevoel heeft dat alles buiten hem om gaat of als hij geen overzicht heeft. Angst kan ook voorkomen wanneer je oog in oog komt te staan met iets wat krachtiger lijkt dan jij.

Angst is op dit moment een hot issue bij mij. Ik ben druk bezig om deze angst stelselmatig af te breken. Maar dat gaat zeer moeizaam.
Origineel bericht van: Eniroj

Obsidiaan is zowel vurig als aardend. Deze eigenschappen zullen je door elke onverwachte verandering ten gevolge van diep verborgen faktoren heen loodsen en je kunnen overtuigen van je eigen vurige kracht.

Ik denk zelf dat je het zo moet zien dat de Lapis Lazuli en de Sodaliet de angel uit de Sneeuwvlok Obsidiaan kunnen halen, dus openheid, eerlijkheid en communicatie verzachten de wendingen, omdat je dan de angst weg kunt nemen.

We zullen zien. Ik heb wel degelijk veel dingen in mijzelf gewijzigd waaronder mijn communicatie. Ik merk dat het veel prettige voor mezelf is, om er op deze manier mee bezig te zijn. Je zult ook merken naar mate je dit langer doet, mensen om je heen er aan gewend zullen raken en het positieve ervan in zullen gaan zien.
Origineel bericht van: Eniroj

Daar duid ook de Tijgeroog op die wat verder van de situatie af ligt, maar wel bij dezelfde lijn van emoties ligt. Dit kan duiden op het vervolg van het verhaal.
De Tijgeroog bevat een positieve energie die vertrouwen biedt en de kans op succes vergroot. Hij wijst op de noodzaak bepaalde zaken op een praktische, nuchtere manier te benaderen. Begin bij het begin en werk van daaruit verder.

Mee bezig wink.
Origineel bericht van: Eniroj

Tijgeroog geeft duidelijk aan dat je niet alles alleen moet proberen. Iedereen heeft hulp en advies van anderen nodig, deze steen geeft aan dat je in groepsverband moet toewerken naar een gemeenschappelijk doel.

Op dit moment ben ik vooral met mezelf bezig. Maar ik zal eens kijken of ik wat hulp in kan schakelen in wat mij bezig houdt.
Origineel bericht van: Eniroj

Zoals ik het zie, geeft deze steen dus vooral aan dat je er vertrouwen in kunt hebben, al is het misschien wel verstandig om samen te werken en een gemeenschappelijk doel na te streven.

Als laatste viel er nog een steen dicht bij de lijn van individualiteit en ietsjes richting spiritualiteit. Dit was de Celestiet.
In een duiding wijst Celestiet op de aanwezigheid van spirituele invloeden winkHet duidt op het einde van een sombere stemming en op een moeilijke situatie die zal verbeteren. Het toont een veilige omgeving die helpt herstellen en weer zorgt voor een evenwichtige rust. je moet er bij deze steen wel voor waken niet te veel weg te dromen in vage werelden. Een verhoogde staat van bewustzijn moet altijd geaard zijn in de dagelijkse realiteit wil hij ergens goed voor zijn.

Ik droom niet teveel weg hoor smile. Dus dat zit wel goed.
Origineel bericht van: Eniroj


Dit was jouw duiding NiMS.

Nou super bedankt nogmaals. We zullen zien wat de toekomst komt langsbrengen wink.


Graag gedaan NiMS.
Cialara
Cialara Okt. 29 '09
Ik heb nog wat foto's van het orakel met de stenen erop.

Deze is van Kikkertje:


Deze is van Bella:


Voor Moyra:


en voor NiMS:
Bella
Bella Okt. 29 '09
Mooi om de stenen zo te zien liggen. En wat liggen ze dicht bij elkaar!
admin
admin Okt. 30 '09
@eniroj de foto (voor mijn) kan ik niet zie staat alleen een rood kruis op de pagina wink
Cialara
Cialara Okt. 30 '09
Oh ja, ik zie het, ga het nog een keer proberen!
Cialara
Cialara Okt. 30 '09

Voor Kikkertje wink
Cialara
Cialara Okt. 30 '09
Origineel bericht van: Angel of Death
Lieve Jorine, ik weet niet of je tijd hebt.. maar ik vind dit zo interessant... En ik heb wel een vraag.. Haast je niet hoor, doe het lekker rustig aan.. Mijn vraag is: Welk effect zal een verhuizing op me hebben?
Ik hoop dat de vraagstelling een beetje goed is.

Knuffeelll


Lieve AOD ik zal vanavond voor jou het orakel raadplegen met de vraag: "Welk effect zal een verhuizing op AOD hebben?"

Groetjessssss Jorine
Emuca
Emuca Okt. 30 '09
Dankjewel :3
admin
admin Okt. 30 '09
dank je wel voor het plaatsen van de foto, vind het bord heel erg mooi laugh
Cialara
Cialara Okt. 30 '09
Origineel bericht van: kikkertje
dank je wel voor het plaatsen van de foto, vind het bord heel erg mooi laugh


Graag gedaan hoor wink
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is gesloten

Social Services

Delen:

Netwerk

Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw
Kristalman