Loading...
nl

Edelstenen orakel door Jorine

Cialara
Cialara Mei 18 '10
Ha ha ha, als ie je nu al een aantal malen door verschillende mensen is aangewezen, nou dan wil je gids het wel heel duidelijk he wink
Cialara
Cialara Mei 20 '10
Pinklunarstar, voor jou heb ik het orakel geraadpeegd

Je persoonlijke steen is de Fluoriet

Een ontwerper of een uitvinder. Deze persoon lijkt zijn tijd vooruit te zijn en komt dan ook altijd met allerlei voorstellen ter verbetering van de efficiëntie.

De energie van de steen is inventief, innovatief, gecoördineerd en geïntegreerd.

Omdat je met Chakra's bezig bent; deze hoort bij het voorhoofd chakra

De Fluoriet viel in je kern, richting je financieën. Is daar iets wat speelt? Deze steen werkt op veel verschillende niveaus, waar het aanstuurt op actie. In een duiding geeft het aan dat het tijd is voor uitvoerige plannen; vage ideeën moeten nu richting en vorm krijgen, want anders gaan bepaalde kansen aan je neus voorbij.
Fluoriet geeft aan dat je nu goed moet bedenken wat je wil en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Laat nieuwe ideeën eerst uitkristalliseren voor je je ergens in stort. Bedenk hoe je jouw doel kunt bereiken en ga vervolgens methodisch te werk.
Op een negatieve plek wijst fluoriet op vage plannen, verspilde energie, onhandigheid en het besteden van te veel tijd aan dagdromen.


De Turkoois viel in een vaag gebied tussen financieën en relaties. Kan een zakelijke relatie zijn of jouw relatie met je financieën betreffen.

Turkoois in een duiding wijst erop dat er voor jouw veiligheid voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Wees alert en sta klaar om onvoorziene moeilijkheden het hoofd te bieden. De steen is geen teken dat gevaar op de loer ligt, alleen een waarschuwing dat de situatie extra aandacht nodig heeft.
Op een positieve plek kan Turkoois betekenen dat alles in harmonie is, in evenwicht, en dat er optimisme heerst. Turkoois geeft ook aan dat je, voor een optimaal verloop van de dingen moet aangeven wat jouw gevoelens en voorkeuren zijn.

De steen viel niet echt duidelijk op een lijn en wat verder van je kern, waarmee je er van uit kunt gaan dat het een energie is die op de achtergrond speelt of die in de komende maand gaat spelen.


De Mos-Agaat viel in de 1e cirkel vam emotie-lijn. Een steen die in een 1e cirkel valt is heel duidelijk nu werkzaam.

De Mos-Agaat geeft aan dat het goed is om meer tijd door te brengen in de natuur. Omdat de natuur een bekend tegengif is voor stress op het werk, spanning e.d. lijkt deze steen aan te geven dat stress op dit moment een probleem kan zijn. Deze stress komt waarschijnlijk voort uit een soort van plichtsgevoel, werk dat veeleisend is, emotionele of relationele problemen die een gevoel van onzekerheid en besluiteloosheid geven, of het idee opgesloten te zitten. Het kan zijn dat dit te maken heeft met de financiele positiet waar je in zit.
Willen we dit onder ogen zien, dan moet er openheid en ruimte komen. Deze steen geeft aan dat het dan tijd is om een bepaalde weg in te slaan. Vaak lijkt een probleem van een afstandje niet meer zo’n obstakel. Wat het probleem ook is, Mos-Agaat geeft aan dat er meer inzicht moet komen.


Tussen de 1e cirkels van je emotionele en individuele lijn viel een Maansteen. Deze steen heeft duidelijk op beiden gebieden een sterke invloed.

Maansteen heeft heel veel vrouwelijk energie en kan in een duiding dus een belangrijke vrouw in het leven van de vragensteller symboliseren. Het kan ook staan voor typisch vrouwelijke eigenschappen, zoals medeleven, luisteren en invoelingsvermogen.
Deze steen toont de noodzaak van emotionele balans in een situatie. Misschien is zich stress aan het ophopen, die zich vervolgens al starheid in relaties manifesteert en die weer moet worden losgemaakt.
Maansteen wijst er ook op dat je intuïtieve vaardigheid in het geding is. Je moet nu niet doortastend optreden. Kijk om je heen en probeer aan te voelen wat in en om jou aan de hand is voor je iets onderneemt. Omdat allerlei tere creatieve energieën nu samenkomen is het beter geduldig verder te gaan.
Omdat de maan op zo veel aardse levenscycli van invloed is, betekent maansteen in een duiding dat de vragensteller zich er bewust van moet zijn dat aan alles een natuurlijke groeicyclus ten grondslag ligt. Overhaasten heeft geen zin, alles gebeurt op zijn eigen tijd.


Lepidoliet viel tussen de 1e cirkels van individualiteit en spiritualiteit en ook deze steen heeft op beide gebieden een sterke invloed.

Lepidoliet toont in een duiding hoe het verleden gebeurtenissen in het heden beïnvloedt. Op een positieve plek laat de steen zien dat de vragensteller de vruchten van positief handelen plukt. Ontspanning aan het einde van een lang en creatief proces is welverdiend.
Is Lepidoliet omgeven door meer problematische energieën, dan laat het terechte of onterechte gevoelens van schaamte of schuldgevoelens zien of toont het juist aan dat de vragensteller negatieve gevoelens krijgt toebedacht door iemand die hem iets verwijt.
Lepidoliet kan ook duiden op vetes, wraakgevoelens of rancune over een lange periode, die ervoor zorgen dat relaties verzuurd raken. De les die hieruit kan worden getrokken, is dat vergevingsgezindheid en aanvaarding uit iemand zelf komen. Dergelijke gevoelens weerspiegelen onze eigen moeizame strijd met de wereld. Proberen we deze pijn lost te laten, dan zal het verzoeningsproces spontaan beginnen.

Dan als laatste de Amazoniet die tussen de 1e cirkes vam spiritualiteit en gezondheid viel. Wederom een steen die tussen twee 1e cirkels viel en op beiden een sterke energie uitoefend.

In deze steen komen de energieën van hart en de keel samen om persoonlijke expressie en creativiteit positief te beïnvloeden.
De amazoniet in een duiding heeft te maken met gedeeld inzicht, voor jezelf opkomen en nieuwe ervaringen opdoen. Het wijst op een extraverte opstelling die voortkomt uit de oprechte wens te begrijpen en te leren.
Het probeert ook duidelijk te maken waar iemand voor staat in het leven en wat hij voor ogen heeft. Deze steen lijkt aan te geven dat het tijd is om je met lang gekoesterde, nog niet uitgeprobeerde plannen en uitdagingen bezig te houden en om een beetje anders te durven zijn.


Wat me opvalt is dat de meeste stenen in de 1e ring rond je kern vielen en dus allemaal even sterk hun energie laten zien. Er speelt veel op dit moment, en op de emotionele, individuele en spirituele vlakken zo te zien. Ook is er wat stress die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door je financiele situatie en is het nodig dat je daar wat probeert vanaf te komen door lekker naar buiten te gaan.

Ik heb voor jou nog even op een rijtje gezet bij welk chakra de stenen die op het bord kwamen passen. Het enige chakra waar geen steen bij was gekomen is het wortelchakra... ben je wel goed geaard? Een mooi Jaspis zou daar nog goed bij passen denk ik smile

Fluoriet: Voorhoofdchakra
Turkoois: Keelchakra
Mos-Agaat: Hartchakra
Maansteen: Zonnevlecht chakra en heiligenbeen chakra
Lepidoliet: Kruinchakra en Hartchakra
Amazoniet: Hart en Keel chakra

Foto van het bord:Zo, dit was mijn duiding, vragen mag je altijd stellen smile
Liefs Jorine
Cialara
Cialara Mei 21 '10
Lieve Bea, voor jou nu het orake geraadpleegd (eigenlijk gisteren al geworpen, maar geen tijd gehad om het eerder uit te schrijven smile)

Ik heb eerst je persoonlijke steen uitgependeld en dat werd de Lapis Lazuli.

De Lapis Lazuli persoon is een serieuze, diepgravende denker, wellicht een soort leraar. Hij is misschien werkzaam op juridisch gebied. Trouw aan de waarheid.

Deze steen viel tussen de 3e en 4e cirkel van je intelligentie lijn, niet zo dicht bij de kern, maar wat verder er vanaf. Dit betekend voor mij dat je met je intelligentie op dit moment niet zo heel veel doet, maar ook kan het betekenen dat je in de nabije toekomst juist heel veel gaat doen op het gebied van je intelligentie, misschien ben je van plan een cursus te doen of om iets te gaan leren? De steen duid in ieder geval aan dat er meer gedaan gaat worden komende tijd op dit vlak.

In een duiding laat Lapis Lazuli zien dat waarheid van essentieel belang is voor succes. Oprechtheid, eerlijke communicatie en duidelijkheid laten alle energieën vrijelijk stromen. Het kan ook aangeven dat u veel moeite moet doen om de waarheid omtrent een bepaalde situatie te achterhalen. Als steen van de godin van waarheid en balans laat hij in bepaalde gevallen zien hoe orde en recht functioneren.
Lapis Lazuli; steen van onderricht, kan ook een periode van studie aangeven. Op een plek die met individuele spiritualiteit te maken heeft, toont het diepgaande overdenking, meditatie, werken met een ver verleden en belangrijke herinneringen. Lapis Lazuli brengt overal waar het verschijnt evenwicht en heeft een ontnuchterende en diepgaande invloed.


Op je carrièrelijn viel in de tweede cirkel een Celestiet. Hij viel niet dichtbij de steen, maar ook niet zo heel ver van je kern. Het speelt daarom de komende dagen / weken

In een duiding wijst celestiet op de aanwezigheid van spirituele invloeden. Dit kunnen toevalligheden, gelukstreffers of onverwachte ontmoetingen zijn.
Celestiet duidt op het einde van een sobere stemming en op een moeilijke situatie die zal verbeteren. Het toont een veilige omgeving die helpt herstellen en weer zorgt voor een evenwichtige rust. U moet er bij deze steen wel voor waken niet te veel weg te dromen in vage werelden. Een verhoogde staat van bewustzijn moet altijd geaard zijn in de dagelijkse realiteit wil hij ergens goed voor zijn.


Bloedsteen viel buiten het bord tussen carriere en financiën. Omdat ie buiten het bord viel is het een energie die niet nu speelt maar pas over een aantal weken of maanden.

De Bloedsteen is verbonden met de zon en het sterrenbeeld Ram. Hierdoor en door de relatie met bloed heeft hij te maken met eigenschappen als kracht, moed en dergelijke energie om ondanks alles toch succesvol te zijn. In een duiding geeft bloedsteen aan dat u vol moet houden, maar ook dat u uw doel inderdaad kunt bereiken. Op een moeilijke plek biedt bloedsteen bescherming wanneer iets mislukt. Op een positieve plek laat hij zien dat alle obstakels verdwijnen en uw omgeving u steunt. Bij hevige opwinding kan bloedsteen aangeven dat impulsieve reacties, zoals kwaadheid, gesust moeten worden. Laat u niet meeslepen door uw gevoelens.


Op de lijn van relaties in de tweede cirkel viel een Melkkwarts.

De steen geeft aan dat een situatie op relationeel gebied onduidelijk is. Hoewel dit frustrerend kan zijn, is dit nu echt geen goed moment om actie te ondernemen. Er is geduld nodig om met de verstrooiende krachten van Melkkwarts de situatie te verhelderen. Bedenk dat een gebrek aan doelgerichtheid in bepaalde omstandigheden voordelig kan zijn – even geen voortdurende aandacht voor detail. Hoe het ook zij, veel kan niet worden bereikt, u kunt beter gewoon wachten tot alles weer helder wordt.


Op een vaag gebied, ver van je kern, tussen de emotielijn en de individuele lijn, viel een tijgeroog. De plek is vaagjes en heeft geen duidelijke of sterke invloed. Wel kan het een energie zijn die op de achtergrond meespeelt en zijn invloed uitoefent op de dingen die je graag doet en de gevoelens die je hebt.


De Tijgeroog bevat een positieve energie die vertrouwen biedt en de kans op succes vergroot. Hij wijst op de noodzaak bepaalde zaken op een praktische nuchtere manier te benaderen. Begin bij het begin en werk van daaruit verder. Tijgeroog geeft duidelijk aan dat je niet alles alleen moet proberen. Iedereen heeft hulp en advies van anderen nodig, deze steen geeft aan dat je in groepsverband moet toewerken naar een gemeenschappelijk doel.


En dan de Maansteen. Dit is even een verhaaltje apart, toen ik de eerste keer de maansteen voelde in mijn hand in het zakje waar ik de stenen uit trek, dacht ik, die moet ik niet hebben, want ik voel dat het de maansteen is. Dus ik pakte hem expres niet. Even later had ik hem toch weer in mijn hand, hij moest er dus duidelijk bij en wil zijn energie doen gelden!
De Maansteen viel op een hele mooie plek namelijk in de ring rond je kern, tussen de 1e cirkels van individualiteit en spiritualiteit. Een plek die dicht bij je ligt en die aangeven dat voor jou spiritualiteit en individualiteit tijd heel belangrijk zijn.

De betekenis van de steen is als volgt:
Maansteen heeft heel veel vrouwelijk energie en kan in een duiding dus een belangrijke vrouw in het leven van de vragensteller symboliseren. Het kan ook staan voor typisch vrouwelijke eigenschappen, zoals medeleven, luisteren en invoelingsvermogen.
Deze steen toont de noodzaak van emotionele balans in een situatie. Misschien is zich stress aan het ophopen, die zich vervolgens al starheid in relaties manifesteert en die weer moet worden losgemaakt.
Maansteen wijst er ook op dat intuïtieve vaardigheid in het geding is. Je moet nu niet doortastend optreden. Kijk om je heen en probeer aan te voelen wat in en om jou aan de hand is voor je iets onderneemt. Omdat allerlei tere creatieve energieën nu samenkomen is het beter geduldig verder te gaan.
Omdat de maan op zo veel aardse levenscycli van invloed is, betekent maansteen in een duiding dat de vragensteller zich er bewust van moet zijn dat aan alles een natuurlijke groeicyclus ten grondslag ligt. Overhaasten heeft geen zin, alles gebeurt op zijn eigen tijd.


Opvallende dingen in de duiding:

De melkkwarts en de maansteen duiden beiden op geduld en wachten tot het juiste moment zich aanmeldt voor de dingen die op je pad komen.

Nog even de foto erbij:Dit was het orakel voor jou Bea smile
Liefs Jorine.
admin
admin Mei 24 '10
Mooi!
admin
admin Mei 25 '10
Lieve Jorine,

Heel erg bedankt voor je mooie lezing, ik ben er erg blij mee en herken er ook dingen in.
De lapis komt overeen met mijn sterrenbeeld.

en nog meer dingen die nu spelen herken ik erin.
Het was een mooie verassing toen ik op de camping was dit weekend.
Maar kon helaas niet reageren omdat ik internet op de telefoon had van iemand anders.

Daarom nu dan eindelijk mijn reactie.

Ik wens je nog een hele fijne avond.

liefs van Bea
Cialara
Cialara Mei 25 '10
Dank je Bea, jij ook smile
bloempje
bloempje Mei 25 '10
Lieve jorine,
zou je als je zin en tijd hebt, voor mij ook een legging willen doen?
een verkortte balans legging zou je me heel blij mee maken.
als je geen zin meer hebt ook helemaal prima hoor smile

Liefs Bloempje Bianca
Cialara
Cialara Mei 26 '10
Ja, ik zal voor jou een duiding doen.

Ik heb er nog eentje te doen voor jij aan de beurt bent smile

Liefs Jorine
bloempje
bloempje Mei 26 '10
ik heb geduld hoor, ben al blij dat je het wilt doen:)

liefs Bloempje
joyfull
joyfull Mei 26 '10
Lieve Jorine,

Ik durf het bijna niet te vragen, aangezien ik hier net pas ben...
De vraag die mij nu veel door het hoofd speelt is nu juist of ik de goede weg insla met alles wat ik nu ervaar.
Ik snap het echt wel Jorine als je er te druk voor bent of dat je anderen voorrang wil geven.
Maar mocht je het toch eens willen doen(nogmaals wanneer jij er tijd en zin in hebt) dan zou ik je zeer dankbaar zijn.

Een warme knuffel van
Nicky
Cialara
Cialara Mei 26 '10
Als ik de tijd vind, komt het vanzelf, na bloempje uiteraard smile
joyfull
joyfull Mei 26 '10
Ik ben een geduldig mens, en het spreekwoord zegt goede dingen laten op zich wachten.. Zoals bloempje al zei: ben al blij dat je het wil doen
Cialara
Cialara Jun. 4 '10
Lieve Bloempje en Joyfull,

Ik heb het onverwacht een beetje druk gehad, maar ben jullie niet vergeten hoor smilewat in het vat zit verzuurt niet.

Liefs Jorine
Bleu Angel
Bleu Angel Jun. 4 '10
Thanks en sorry voor de verlate reactie mn pc was gecrasht
Ik lees het nog eens goed door en als ik vragen heb zie je ze hier
Grt Pultje
Cialara
Cialara Jun. 8 '10
Hoi Bloempje,

Ik heb voor jou vandaag het orakel geraadpleegd smile(eindelijk)

Als eerste heb ik voor jou een persoonlijke steen uitgependeld. Het werd een Amethist.


Foto van www.spiritwhitelight.nl

Persoonlijkheid
Evenwichtig, gul en eerlijk en misschien religieus ingesteld. Wordt deze interesse in spirituele zaken echter onderdrukt, dan kan sprake zijn van overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Energie
Beheerst, kalm, attent.


Rhodoniet viel tegen de carrière lijn aan bij de 2e cirkel.

Rhodoniet geeft in een duiding aan dat de vragensteller zich in emotioneel opzicht praktisch moet opstellen, met ander woorden denk niet aan wat had kúnnen zijn. Richt u op wat haalbaar en aan de orde is, anders zal dat alleen maar voor nog meer angst en verwarring zorgen.
Op deze positieve plek laat Rhodoniet zien dat emotionele relaties goed gefundeerd zijn, op basis van wederzijds begrip en waardering.


Jade viel in de eerste cirkel van je relatielijn, dus heel dicht bij de je kern en op dit moment belangrijk.

Zorgt ervoor dat u de waarheid in elke situatie instinctief aanvoelt. In een duiding suggereert de steen dat we vaker op onze intuïtie moeten afgaan. De kracht van jade ligt in het feit dat het individu verbonden raakt met het geheel. Vaak betekent het dan ook dat u zich meer met de situatie moet bezighouden of dat u zich er aan moet onttrekken wanneer uw gevoel dat zegt. Omdat jade al heel lang in verband wordt gebracht met de geesten van de overledenen, kan hij in een duiding symbool staan voor de tradities van onze voorhouders. We hebben allemaal een voorouderlijke geschiedenis. Door dit te erkennen, kunnen we meer inzicht krijgen in ons persoonlijke leven.


Hematiet is gevallen in een gebied tussen individualiteit en emoties, niet zo heel dicht bij je kern, maar ook niet ver weg, dus iets wat de komende tijd zal spelen.

IJzer is een sterk maar zeer broos metal. Deze twee eigenschappen vormen een aanwijzing voor de betekenis die Hematiet in een duiding heeft. Bij Hematiet is sprake van een stevige ondergrond om op te bouwen. Op een positieve plek wordt de consolidatie van energieën in de omgeving erdoor versterkt. Zo kan Hematiet een bepaalde situatie zo analyseren, dat die voor iedereen zichtbaar en duidelijk wordt.
Hematiet lijkt een glanzend zilverachtig metaal; wordt het echter vermalen, dan wordt de kleur rood. Deze transformatie duidt erop dat we soms verder moeten kijken dan onze neus lang is.


Dan viel er een Rookkwarts tegen je kern aan, de enige steen die je zo dicht nadert in de duiding en dus heel belangrijk. Hij wijst ook op je individualiteit, wat te maken heeft met hoe je het liefst je tijd besteed, waar je graag mee bezig bent enz.

De Rookkwarts geeft een ontwikkelingsstadium weer dat nog stil ligt. Deze steen kan vergeleken worden met vruchtbare aarde waarin dingen groeien wanneer de tijd rijp is. In deze context wordt aangeraden geduld te hebben en niet te veel activiteiten te ontplooien, zodat iemands potentieel kan ontkiemen. Veel groei- en ontwikkelingsstadia bevatten momenten van rust, waarin alles stil lijkt te staan. Deze stadia geven aan dat zich vanuit de diepten veranderingen aankondigen, onzichtbaar voor wie vluchtig kijkt. Nu moet worden nagedacht over plannen en dromen, maar staar je niet blind op een bepaalde uitkomst. Meditatie en zich aan de dagelijkse zaken onttrekken kunnen het proces versnellen.


Dan vielen er naast je lijn van spiritualiteit twee stenen, het dichtst bij je kern een Citrien en vlak daarachter (ietsjes verder weg dus) de Amethist, je persoonlijke steen. Omdat de stenen vrijwel tegen elkaar aanliggen, beinvloeden ze elkaar in energie.

De Citrien geeft zelfvertrouwen, de energie om te willen slagen, een heldere geest en doelbewustheid. Het helpt verschillende energieën samen te brengen, vooral als er een conflict bestaat tussen droom en daad, idealist en pragmatist en ontspanning en actie.
In onduidelijke situaties brengt de citrien het licht van de zon om de problemen zodanig te belichten dat ze gezien worden zoals ze zijn. Citrien geeft aan dat denken vóór handelen moet gaan; de situatie goed overdenken levert begrip op en de informatie die voor slagen nodig is. Wordt dit stadium overgeslagen, dan kunnen angst en verwarring ontstaan.
Op een moeilijke plek kan Citrien wijzen op inachtneming van voorzichtigheid of op de noodzaak stap voor stap te opereren.

Amethist in een duiding betekent dat er behoefte is aan nuchtere overweging bij beslissingen. In een duiding kan Amethist er ook op wijzen dat zelfdiscipline is vereist; het is niet het juiste moment om flink op stap te gaan. Zorg er eerst voor dat alles op orde is, bekijk wat uw prioriteiten zijn en neem niet te veel hooi op uw vork. Blijf met beide benen op de grond en laat u niet meeslepen door allerlei wilde plannen. Fantasie is belangrijk, maar moet wel zijn gericht op haalbare doelen.


Dit was jouw duiding Bloempje
Liefs Jorine
de foto volgt nog wink
Cialara
Cialara Jun. 9 '10


Foto voor Bloempje smile
bloempje
bloempje Jun. 13 '10
lieve jorine dank je wel voor het orakel.
heb hem inmiddels wel 100 keer gelezen:) sommige dingen snap ik sommige nog niet.maar mijn hoofd ligt momenteel even ergens anders. mijn zwangerschap loopt ben ik bang alweer op zijn einde en het was nog maar net begonnen.

liefs Bloempje
Cialara
Cialara Jun. 13 '10
Origineel bericht van: bloempje
lieve jorine dank je wel voor het orakel.
heb hem inmiddels wel 100 keer gelezen:) sommige dingen snap ik sommige nog niet.maar mijn hoofd ligt momenteel even ergens anders. mijn zwangerschap loopt ben ik bang alweer op zijn einde en het was nog maar net begonnen.

liefs Bloempje


Oh wat jammer nou Bloempje, dat is wel een domper voor je zeg! Ik snap best dat je hoofd er dan even helemaal niet naar staat. Geeft niets, het loopt hier niet weg. Sterkte meis ermee.

Liefs Jorine.
Cialara
Cialara Jun. 13 '10
Origineel bericht van: Peejay
He jorine smile

Zou je ook voor mij eens een orakel kunnen doen ? Gewoon een algemene legging zou heel heel erg fijn zijn
We kennen elkaar nu al even he haha smilemaar heb het eigenlijk nooit echt goed durven vragen smile
Je mag er alle tijd voor nemen, je doet het maar als je eens een moment helemaal niets om handen hebt smile

Veel liefs
Peejay


PJ, je weet, vragen staat vrij! En natuurlijk ga ik het orakel voor je raadplegen wink

Liefs Jorine.
New Moon
New Moon Jun. 14 '10
Wat een leuk topic om te lezen. Jorine je hebt echt talent! Mooie foto's en plaatjes ook smileVeel plezier!
Pagina's: « Vorige ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... Volgende »
Discussie is gesloten

Social Services

Delen:

Netwerk

Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw
Kristalman