Loading...
nl

Dwahl Khul, de Tibetaanse Meester

Cialara
Cialara Apr. 9 '10
De Tibetaanse Meester

Dwhal Khul, is een vijfde graad ingewijde en oud lid van de grootse ashram van de 2 Straal van Liefde en Wijsheid van Koothoomi, die zijn leraar was. Hij is de auteur van 16 boeken die gechanneled zijn door Alice Bailey gedurende de periode van 1919 tot 1949. Vorige incarnaties: Confusius en een Tibetaanse Lama die in het Himalaya gebergte leefde en 1 van de Drie Wijzen uit het Oosten ten tijden van de geboorte van Jezus.

In het begin van 1875 onderging hij zijn vijfde inwijding en ascendeerde. Hij kan zich materialiseren, dematerialiseren en onzichtbaar verplaatsen Hij werkt aan het balanceren van energieën zodat deze toegankelijk worden voor iedereen. Hij is ook verantwoordelijk voor het wereldwijd verspreiden van de voorheen geheime esoterische kennis, doorgegeven aan Helena Blavatsky en Alice Bailey.

Vlak nadat hij de fysieke sfeer verliet aan het einde van de 19e eeuw, ging hij aan het werk met El Morya, Kuthumi en Saint Germain door hen te assisteren in het onderzoek voor en naar Helena Blavatsky.

Hij is zeer geleerd en weet meer van de stralen en planetaire hiërarchieën van het zonnestelsel dan wie dan van alle Meesters. Hij werkt samen met healers en laboranten die zoeken naar de Waarheid, algemeen genomen werkt hij samen met iedereen die streeft naar het helen en verlichten van de wereld, en met de grote filantropische wereldbewegingen zoals het Rode Kruis.

Hij houdt zich bezig met verscheidene pupillen van verschillende Meesters, die lering hebben bij zijn instructies. En over de laatste tien jaar heeft hij zowel de Meester El Morya en de Meester Kuthumi verlicht door op bepaalde tijden een groot deel van hun taken over te nemen zoals het onderwijzen van verschillende van hun pupillen.


Hij heeft een zeer groot werkgebied, zo werkt ie ook met de etherische devas, die met hem samenwerken in het helen van sommige fysieke ziekten van de mensheid.


Toen de grote wereldoorlogen uitbraken in 1914 en 1940, kreeg hij de taak de wereld door deze kritieke periodes te helpen en hij deed dit door middel van de Tijdloze Wijsheid dictaten die hij doorgaf aan Alice Bailey. Hij was ook een instrument in het opzetten van de prototypische esoterische organisatie, de Arcane School, die uiteindelijk nodig zal zijn voor het verspreiden van de leringen van de Wereld Leraar.


Er is maar weinig bekend over de vorige levens van Djwal Kul, we weten uiteraard dat hij sterk verbonden is met de Meester El Morya en Koothoomi die zijn leraren waren. Zij incarneerden ten tijden van de geboorte van Jezus als de Drie Magiërs of Wijze Mannen die de Ster van Betlehem volgden, en die er later voor zorgenden dat Hij beschermd werd voor de volkstelling van Koning Herodus.

In de karakteristieke stijl van de nedrige Meester Dwal Khul staan hier wat stukjes gequoteerd die hij doorgaf in de leringen via Alice Bailey.

"We kunnen volstaan met te zeggen dat ik een Tibetaanse Discipel ben van een zekere graad en dit zegt bijna niets omdat we allemaal discipelen zijn, van de nederigste aspirant tot aan Christus zelf. Ik leef in een fysiek lichaam zoals alle andere mensen aan de grens van Tibet, en van tijd tot tijd presideer ik (vanuit het esoterische standpunt) over een grote groep van Tibetaanse lamas, wanneer mijn andere verplichtingen dit toelaten. "

"IK BEN één van uw broeders die al iets langer het Pad bereist dan de gemiddelde student en heb daarom grotere verantwoordelijkheden gekregen. IK BEN iemand die zich een weg geworsteld heeft naar een grotere hoeveelheid Licht dan de aspirant die dit artikel zal lezen, en moet daarom optreden als een transmitter van het Licht ongeacht wat het kost. IK BEN geen oude man, als je al kan spreken van leeftijd onder Meesters, maar IK BEN ook niet jong en onervaren. Mijn werk is de Tijdloze Wijsheid te verspreiden en te onderwijzen waar dan ook waar ik een respons kan vinden en dit doe ik al erg lang. Ik streef er ook naar de Meesters Morya en Koothoomi te helpen daar waar ik kan omdat ik al erg lang in connectie sta met Hen en Hun werk."


"In al het bovenstaande heb ik vel verteld, maar heb ik je evenzo niets verteld dat er toe kan leiden in mij een blind vertrouwen te hebben en de buitensporige devotie die een emotionele aspirant aan de dag legt voor de Goeroe en Meester met wie hij niet in staat is in contact te komen. Ook zal hij dit gewenste contact niet kunnen maken totdat alle emotionele aanbidding getransmuteerd zal zijn in onzelfzuchtige dienst aan de mensheid niet aan de Meester."


"De boeken die ik heb geschreven zijn uitgegeven zonder enige claim op welke acceptatie dan ook. Ze zijn, of zijn niet, werkelijk en bruikbaar. Het is aan jou om je te verzekeren van de waarheid door juiste oefening en het oefenen van je intuïtie. Niet ik, noch A.A.B. (= Alice Bailey) zijn geïnteresseerd of deze geschriften gezien worden als inspirerende werken of dat wie dan ook erover spreekt als zijnde het werk van 1 van de Meesters. Als zij waarheid presenteren op een manier die volgt op de al aangeboden wereld leringen, en als de gegeven informatie de aspiratie en de wil-te-dienen van het gebied van de emoties naar het mentale gebied (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden) zal brengen, dan hebben ze hun doel bereikt. Als de lering een reactie oproept van de geïllumineerde geest van de werker in de wereld en een flitsen van zijn intuïtie voortbrengt, laat dan de lering geaccepteerd worden. Maar niet anders! Als de statements contact maken met de eventuele bevestiging en geacht worden waar te zijn aangaande de wet der Correspondentie dan is dat goed en wel. Maar mocht dit niet zo zijn laat de student dan niet accepteren wat gezegd is."


BRON: http://lichtmeesters.tripod.com/id23.html
Delen:
Cialara
Cialara Apr. 9 '10
admin
admin Apr. 9 '10
dank je wel, jorine! grin
Meester Kutumi is een van de drie koningen, ik voelde dat ik me steeds vergiste toen ik St. Germain zei.
En m'n geliefde meester Morya en Djwal Khul!
grin
Cialara
Cialara Apr. 9 '10
Hi hi hi, geeft niet hoor, een vergissing is menselijk smile
Cialara
Cialara Apr. 9 '10
Is Kutumi dan het zelfde als Koot Homi... want die naam ken ik ook wel ergens van...
En ik was benieuwd of hij dan ook de Merlijn is? Die Kutumi ha ha ha, lekker verwarrend allemaal he wink
Huppel
Huppel Mei 12 '10
Merlijn is een van de incarnaties van Germain.
admin
admin Mei 12 '10
Een vriend van me lijkt sprekend op deze tekening van Djwal Khul

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111