Loading...
nl

Dimensies: 3d,5d of 9d waar moet ik heen?

aquarel
aquarel Okt. 12 '10
nog iets als je in de 5de dimensie zit praat je niet meer met woorden maar geef je gevoelens door, dat weten vele mensen niet.
want een gevoel zegt meer dan duizend woorden.
als je graag de 5de dimensie wilt vatten in woorden dat gaat niet zo gemakkelijk maar voor de denkers onders ons, fantasie is belangrijker dan kennis want kennis is begrensd zei einstein ooit.
ik wil maar aanduiden dat de 5de dimensie een samenwerking is van verschillende mensen die een éénheid vormen zowel in gevoelens als taal.
stel je voor dat ik met een rus ben bevriend die ook in de 5de dimensie vertoeft dan versta ik hem als hij zijn gevoelens openzet en dan wordt taal bijzaak.
eenmaal als je in de 5de vertoefd kun of kan je niet meer terug naar de 3de.. dat is normaal, een natuurlijk proces die ieder van jullie vroeg of laat doormaakt.
voor de zoekers : er valt niets te zoeken want we hebben het al lange tijd reeds gevonden.
voor de denkers : zo gaat het zeker niet lukken met jullie onmogelijke theorieën want het zit anders in elkaar dan jullie denken.
probeer eens te voelen !
aquarel
aquarel Okt. 13 '10
ik voeg er nog aan toe dat je wel naar de 3de dimensie terug kan.
aquarel
aquarel Okt. 17 '10
Eerste dimensie:
Het rijk van de pure mineralen als houders van bewustzijn, die echter geen eigen bewustzijn hebben en zich niet van acizelf bewust zijn.

Tweede dimensie:
De lagere astrale dimensies waarin het bewustzijn zich ziet als alles wat er bestaat, onbewust van de geest , zonder ziel, en helemaal op
zichzelf gericht; tevens het rijk van bepaalde soorten elementalen die geen eigen bewustzijn hebben tenzij het door een of andere overheersende kracht wordt gestuurd;
bevat ook onderwereld-aspecten van wat in het boeddhisme de bardo's genoemd wordt, ook wel bekend als het rijk van de Hel; het rijk van de planten soorten.


Derde dimensie:
De fysieke wereld en corresponderende astrale dimensies verankerd in de realiteit gebasseerd op lineaire tijd en ruimte.Alles in deze dimensie bestaat uit maximaal 9000 trillingen per seconde.Dit is de dimensie waarin het menselijk bewustzijn verblijft.

Vierde dimensie:
Wezens behouden bewustzijn als gevoelens en gedachten gebasseerd op gevoelens.Deze dimensie kent zowel duistere als lichte polariteiten.
De lichtrijken bestaan uit de ''steden van het licht'' en degenen die een trillingniveau bereikt hebben van 9000 tot 12.000 trillingen per seconde.Hier is het bewustzijn van het eerste stadium van het Christusbewustzijn, gevolgd door ascensie.Veel gidsen, engelen en Verheven Meesters stimuleren de drie-dimensionale mensen die open staan en bereid zijn tot spirituele groei en evolutie.Mensen worden ook beinvloed door de duistere astrale tegenhanger die in deze dimensie bestaat.

De duisteren zijn in staat om de lagere trillingsfrequenties van negatieve gedachten, ondeugden, onderdrukte emoties, en niet genezen of verdrongen schaduwkanten van de mensen te evenaren en zijn in staat om hen naar het duistere gedeelte te trekken, en vervolgens te overheersen en zich te voeden aan hun pijn, angst en andere dichte energieën.Als mensen eigenschappen van zijn, denken, voelen en handelen met een hogere frequentie ontwikkelen, en tevens de karmische neigingen van hun eigen schaduwzijde transcenderen, worden ze naar de vierdimensionale lichtimpulsen aangetrokken en rukken ze zich los van de duistere overheersende en parasitaire
wezens.De duistere polariteit van deze dimensie is tevens de plek waar nachtmerries en astraal misbruik plaatsvinden.

Vijfde dimensie:
Ook deze dimensie heeft duistere en lichte polariteiten.Wezens behouden hun gecombineerde etherische vorm van de derde en vierde dimensie, maar met verfijningen en de vrijheid om deze vorm naar keuze te veranderen.De lichtaspecten van deze dimensie omvatten de meeste van de persoonlijke gidsen voor de mensen dienstbaarheidsengelen, veel van de Verheven Meesters en leden van de Grote Witte Broederschap, inwijdinsscholen van tussenniveau, de karmische raad, Schitterende Deva's en beschermengelen.

Vanaf deze dimensie kun je niet meer spreken in termen van trillingen per seconde omdat ze zich buiten de beperkingen van tijd en ruimte bevindt, ofschoon er wel naar keuze een verbinding met tijd en ruimte gemaakt kan worden.Dit is ook de dimensie van het geactualiseerde Christus- en Boeddha-bewustzijn onmiddelijk na de voltooiing van de incarnatie, ascensie, en overgang door de Steden van het Licht in de vierde dimensie.Dromen waarin je kunt vliegen, en ook dromen van genezing, hogere ervaringen en leringen vinden in deze dimensie plaats.

Dit is de dimensionale, causale sfeer waarin mensen tijdens de droomtijd in de lagere dimensionale werelden manifesteren en creëren.Met andere woorden, het is de plaats hun leven al dromend naar de realiteit van tijd en ruimte brengen, vervolgens wakker worden en de dromen in het leven verwerkelijken.Hier vinden hoger bewustzijn, helderen dromen en witte magie plaats.De duistere polariteit bestaat uit machtige duistere heren van zwarte magie en overheersing.Er bestaan daar duistere engelen, meesters, tovenaars en heersers over de lagere astrale dimensies en onderwerelden in dit rijk.Als personen grote psychische krachten ontwikkelen, en beheersing van de geest zonder de integriteit van het hart en het spirituele te ontwikkelen, is dit de plaats waardoor zij overheerst worden en waar ze tijdens de slaap en nadat ze hun menselijk leven verlaten hebben naartoe gaan.

Zesde dimensie:
Dit is de dimensie van de Hoge Raad, de aartsengelen die de verbinding met de aarde vormen, de Raad van Ouderen, en het begin van het collectief bewustzijn.Vanaf dit niveau zijn de dimensies uitsluitend van het Licht.Het collectief bewustzijn in deze dimensie is dat van zielen die opgedeeld zijn.Met andere woorden, als jouw ziel, nadat ze zich op Aarde in 1 lichaam bevond, besloot zich in twee of meer delen op te splitsen, of dat besluit nu gebasseerd was op pijn of op verlangen naar diversiteit van ervaringen, zouden op het zes-dimensional niveau alle delen weer hetzelfde Hogere Zelf delen tot ze weer in 1 lichaam herenigd zouden zijn.

Vanuit deze dimensie communiceert het Hogere Zelf met ons op het niveau van de ziel en geest.Vanuit deze dimensie wordt ons hogere doel gedicteerd.Wezens in deze dimensie kunnen het verkiezen menselijke vormen te projecteren als dat ergens goed voor is, maar eigenlijk bestaan ze in pure geometrische vormen die kenmerkend voor deze dimensie zijn.In de schepping is dit het stadium waarin gedachten, kleur en geluid een geometrische vorm aannemen en een numerologische waarde.

Als wezens op dit niveau met elkaar wensen te communiceren, vermengen ze eenvoudig hun energievelden en -bewustzijn.Door deze vermenging ontstaat er een uniek rooster en beide wezens ervaren de essentiële aard van de andere hoofdzakelijk door vergelijking en wat de andere te bieden heeft. Er is een gevoel dat je de ander kent zonder dat je werkelijk het gevoel hebt dat je de andere geworden bent.Het Melchizedek -bewustzijn bestaat op dit dimensionale niveau.

Zevende dimensie:
Het rijk van goddelijk geluid en harmonie. Alle wezens op dit niveau existeren als uitdrukking van de essentie door de harmonie van geluid, zowel individueel als collectief.De vorm kan niet langer rechtstreeks geprojecteerd worden zonder dimensionaal in frequentie te verminderen.Patronen worden door het geluid gevormd maar zijn vage stroming en van kleur en beweging.Gevarieerde spiraalpatronen zijn de enige omschrijfbare vormen die er zijn.Als wezens op dit niveau met elkaar wensen te communiceren, combineren ze gewoon hun geluiden, vermengen ze kleuren, en creeren ze nieuwe patronen.Door deze ervaring wordt van beiden het bewustzijn van energie voorzien en begrijpen ze elkaar volkomen.

Er bestaat ook een diepgaander begrip, dat voorkomt uit het principe: 'Het geheel is groter dan de totale som van de delen.'Het is het volgende niveau van collectief bewustzijn, maar dit keer zowel met andere zielen als met de verschillende delen van jezelf.De wezens op dit niveau hebben letterlijk de sleutel om alle eravringen en bewustzijn te vertalen in puur geluid, dat frequenties meebrengt en stromingspatronen schept.Deze geluidsfrequenties zijn de enige gemeenschappelijke taal vanuit de zevende dimensie naar beneden.Dit is het niveau van puur Melchizedek-bewustzijn, zoals de vijfde dimensie die van het Christus-bewustzijn is.Leden met dezelfde ziele-oorsprong hebben de mogelijkheid zichzelf in deze dimensie als eemzelfde wezen te ervaren terwijl ze toch de mogelijkheid behouden tot individualisering.

Achtste dimensie:
Pure kleur- en stromingspatronen zijn het kenmerk van deze sfeer.De wezens in deze dimensie existeren als zelfbewust bewustzijn dat kleur, licht en beweging uitstraalt.Als ze met elkaar communiceren is dat meer een synergetische ervaring waarbij geen van beide wezens nog het verschil tussen elkaar kan aanwijzen.

Hier vindt ware liefde voor vereniging en gemeenschap plaats.Doordat er hier in deze dimensie geen geluid is als individuele uitdrukkingswijze, is het ook het rijk van de leegte, waarvan het ware doel is zijn eenheid en uniek zijn als pure essentie en bewustzijn te ervaren.als er geen angst is, kan het een plaats

Negende dimensie:
De oorsprong van Laoesh Shekinah, de Heilige Zuil van het Vuur, of Zuil van het Licht.Dit is de laatste dimensie waarin een lichtwezen de mogelijkheid heeft om een bewustzijn te ervaren dat afgescheiden is van de totale bovenziel waar het vandaan komt en naar keuze het collectief bewustzijn van die bovenziel kan ervaren.De enige vorm die hier bestaat is die van de zuil, of paralelle draden van heel verfijnd licht.Alles ziet eruit als puur kristallijn wit licht, dat als een prisma werkt, en kleuren naar de achtste dimensie uitstraalt.Het is de dimensie van het Metraton-bewustzijn.

Toen ik eens iets van deze dimensie mocht ervaren, was het enige wat ik nog buiten mijzelf kon waarnemen etherische kristallen.Ik had een verzameling kwartskristallen op de tafel liggen in de kamer waar mijn lichaam tijdens de eravring was.Ik werd me er plotseling van bewust ik de kristallennog steeds als los van mezelf kon waarnemen, hoewel het meubilair en de mensen in die kamer vo lledig in mijn bewustzijn opgenomen waren.Ik kreeg te horen dat het menselijk bewustzijn in de dimensies niet verder kan gaan zonder dat het lichaam verdampt.

Tiende dimensie:
Alles wat ik van deze dimensie te weten ben gekomen is dat alle leden van oorspronkelijke bovenziel-families zichzelf ervaren als volledig opgaand in 1 bewustzijn zonder zich langer bewust te zijn van hun eigen individualiteit.Verder dan hier is mij nooit iets getoond of verteld behalve dat de dertiende dimensie de plaats van voltooiing en Eenheid is waarin het zelf geabsorbeerd wordt in Al Wat Is en geen weet van afscheiding heeft.

bron : http://www.rainbowshaman.com/modules/AMS/article.php?storyid=35
admin
admin Okt. 17 '10
@ Aquarel,

Deze bronvermelding is niet voldoende.
Je zult de naam van de website of waar het vandaan komt er even bij moeten plakken.
Daar hebben we hier al genoeg ellende mee gehad wink
aquarel
aquarel Okt. 17 '10
in orde !
Alkamari
Alkamari Nov. 10 '10
De verbinding met hogere dimensies komt zeker tot stand. Om in harmonie te leven is het echter noodzakelijk dat alle dimensies op een lijn staan.

Wij hebben de neiging om onze aandacht te richten op een veld, op een dimensie, om een manier van zijn. Dit terwijl juist het contact tussen de verschillende lagen en dimensies het geheel maakt.

We zijn niet af, indien we slechts in de 5 dimensie leven, we zijn niet af indien we naar de 9de streven. We zijn slechts kompleet indien we in alle dimensies kunnen zijn.

Daarmee is het contact met de 2 dimensie ook zo belangrijk.De tweede dimensie die zich op dit moment heftig verzet. We moeten terug naar het leven met aarde, in harmonie met natuur, haar niet uitbuiten, daarmee buiten we de tweede dimensie uit. Tegelijktertijd is het belangrijk ons los te koppelen van de emotionele uitbuiting van de 2 dimensie.

"Sterven voor het vaderland". Is het land van ons of zijn wij slechts onderdeel van het grote zijn. Landsgrenzen zijn door derde dimensies bedachte lijnen, die bomen, rivieren en rotsen "doorsnijden". Men heeft ons aan de ene kant doen geloven dat we lagere dimensies mochten uitbuiten en aan de andere kant dat we slaaf zijn van die lagere dimensies. Is er ooit gesproken over harmonie?

Als we het hebben over de hogere dimensies is het belangrijk te onthouden 1. dat wij de beheerders zijn van de derde dimensie, en als taak hebben haar goed te organiseren en haar leefbaar te houden, 2. Dat we de derde dimensie nodig hebben als brug naar andere dimensies. De derde dimensie is ons "thuis" en vandaar uit kunnen we verder onderzoeken, 3. Dat de balans tussen de 9 dimensies ons uitganspunt moet zijn en niet het onderzoek, het volledige begrip of het eigenworden van een enekel dimensie. We moeten onz richten op ons totale zijn en daarmee het totale zijn van de dimensies.
Ariel
Ariel Feb. 4 '11
Wat een mooie info vindt ik in dit topic zeg.

Ja Alkamari dat van die grenzen dat is echt iets vreemds wat een mens bedacht heeft.
Er is veel ellende van gekomen zoals oorlogen en ineens waren medemensen buitenlanders en maakten we verschil in ras.

Echt het meest domme wat een mens heeft kunnen doen: grenzen maken.
admin
admin Feb. 4 '11
Hallo Alkamari,

Welkom op dit forum, ik hoop dat je het leuk vind en de vind en laat vinden wat er aanwezig is, mooi zegel gele ster denk ik?

liefs Ajada
Tinne
Tinne Feb. 4 '11
Vraag :Dimensies : 3d, 5d of 9de waar moet ik heen?

antwoord : gringrin

admin
admin Feb. 4 '11
hahahahahahah ....here i come ben onderweg....
admin
admin Feb. 4 '11
hahaha ik mooi eem welkomstwoordje schrijven naar alkamari, zie ik dat het een oude post is waarschijnlijk is Alkamari al in de 15 de dimensie pffff telaat....
admin
admin Feb. 4 '11
Ik zoek een oud doch bruikbaar ruimte schip waarmee ik kan reizen naar de 15 dimensie...wie heeft er nog zo,n oud barreltje in de schuur staan?
En doet hem weg voor weinig.

Hij hoeft alleen maar heen terug kom ik altijd wel.
Tinne
Tinne Feb. 4 '11
deze is wel geen ruimteschip, maar je weet maar nooit he!(foto bron : Nikon club Nederland, forum.)
admin
admin Feb. 4 '11
*proest*
Ariel
Ariel Feb. 4 '11
ahh een beetje uitdeuken en wat lak,nieuwe velgjes en je kan er mee weg laughlaughlaugh
admin
admin Feb. 12 '11
Lieve Ajada als je echt een x naar de 15e dimensie wilt gaan kan ik je wel meenemen echter is dat niet voor iedereen weggelegd. Je lichaam kan vaak de trillingsfrequentie niet aan waardoor je eerst door de lagere dimensies heen moet en dat moet intregeren. Je kent Daniel die heb ik ook meegenomen daar naar toe echter heeft die er nog steeds moeite mee om het te intregeren.

OT Je kan dus zeker wel in meerdere dimensies tegelijk zijn echter niet in je fysieke lichaam. Je bestaat uit meerdere delen die in andere dimensies vertoeven en als alles samen komt kan je in alle dimensies komen maar niet in je fysieke lichaam met de dichtheid die wij nu hebben.
Indien je met je fysieke lichaam bewust naar hogere dimensies gaat dien je dat in je bewustzijn te intregeren en daar gaan heel wat aardse tijd in zitten. Je kan echter niet in je fysieke lichaam switchen van dimensie. Dit komt omdat de trillingsfrequentie van de aarde te laag is en dus de dichtheid van je lichaam beperkt tot 3d/4d.
Moeder aarde gaat zich verheffen naar de 5e dimensie en iedereen die daar klaar voor is zal met haar meegaan, echter heb je ook nieuwe zielen die op hun 1e reis in de 3e dimensie zijn en die zullen worden verplaatst. Of dit met het sterven van het lichaam gepaart zal gaan weet ik niet. Ik weet wel dat die mensen hier niet meer kunnen leven indien moeder aarde zich volledig heeft verheven naar de 5e dimensie.
Dit zal niet op 21-12-2012 zijn maar ergens in 2034 de preciese datum kan ik opzoeken maar doet nu even niet ter zaken.
De mensen die hun 3d reis moeten vervolgen aan de hand van hun zielenpad zullen dus incarneren en/of verplaatst worden naar een andere 3d planeet. Ik denk eerder dat het incarneren is dan verplaatst maar wil daarmee ook niet zeggen dat ze hier plotseling komen te overlijden door welke toedoen dan ook.
Je verheven naar de hogere dimensies heeft op dit moment weinig zin want in je fysieke lichaam kan je er niks mee je kan je alleen voorbereiden op wat je later mee mag gaan maken indien je er klaar voor bent want anders zal je niet hoger kunnen komen dan hetgeen wat op dat/dit moment voor je weg gelegd is.
Mocht je geincarneerd zijn van een hogere dimensie dan is het wel toegankelijk voor je zonder dat je er fysiek last van zult hebben, echter kan je niet iets van de ene naar de andere dimensie meenemen behalve kennis die je eigenlijk al in je hebt maar nog niet toegankelijk is voor je.
admin
admin Feb. 12 '11
heee white Night,

ik ga graag een keer met je mee naar de 15 de dimensie als dit voor mij mogelijk zou zijn.
Ben benieuwd naar de afstemming van mezelf en dit is meteen een manier om er achter te komen.

spannend

liefs Ajada
MoonFlowertje
MoonFlowertje Apr. 24 '12
Ik denk dat je jezelf er niet mee bezig hoeft te houden tongue
Het leven gaat zoals het gaat...
Uiteindelijk komen we toch op de zelfde weg uit...
en hebben we het zelfde doel...
Maken we allemaal deel uit van dat ene grote geheel...

zo denk ik erover tenminste...
Misschien is het te groot om te kunnen bevatten nog (voor mij)

groetjes moonflowertje
Ilona83
Ilona83 Jan. 31 '14
Alles begint me een beetje duidelijk te worden (*Koppijn*)
Ik begin pas net....maar wat leverd dat me veel lichamelijke pijn op.
Het lijkt me trouwens wel zeer intresant om een kijkje te nemen in de hogere dementie's.
Mischien dat dan nog meer voor me duidelijk gaat worden.
Pagina's: Vorige 1 2 3

Social Services

Delen:

Netwerk

Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw