Loading...
nl

Dementie, hoe te verkomen......

admin
admin Mei 4 '11
Mijn buurvrouwtje verderop in de straat lijdt aan dementie. Nog niet volledig, ze is zich er van bewust. Zo vervelend! Automatisch vraag je je af "Hoe kan dit gebeuren, wat maakt dat dit gebeurt". Naar mijn idee ben ik erachter. Doordat men met zijn gedachten te veel in het verleden is, en zich niet meer bewust is van het heden. Dit zorgt er voor dat je niks nieuws meer meemaakt om op te slaan. Oude belevingen dringen daardoor steeds meer op de voorgrond. Als men niks nieuws meer onderneemt, denk hier vooral aan de bejaarden die alleen zijn of nauwelijks bezoek ontvangen van familie en vrienden, dan duikt men weg in de "goede oude tijd"! Als we weten/begrijpen dat GEDACHTEN de kracht is om te creëren, dan is het voor mij duidelijk! Mijn buurvrouwtje haar man is al zeker 12 jaar dood. Zij hadden samen een restaurant. Haar kinderen proberen er voor haar te zijn. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ze blijft liever in haar huisje. Of heeft iemand anders een idee hoe dit kan ontstaan? Xx
Delen:
IkGeefJeEenRoos
IkGeefJeEenRoos Nov. 24 '11
Ook door loodvergiftiging (door de oude waterleidingen) en andeer vergiftigingen (denk aan wat er in het eten zit) zou dit ook ontstaan.
HeiligHart
HeiligHart Nov. 24 '11
Hoi justlove,

wat goed dat je jezelf dit soort dingen afvraagt!

Ik heb dit onderwerp zelf ook behandeld.
Eigenlijk zitten ze in de buurt van elkaar..
Je hebt helemaal gelijk dat ze terug gaan in de goede oude tijd, omdat ze amper nog nieuwe ervaringen meemaken..
In mijn optiek komt dit doordat hun heden te moeilijk voor ze is..
Dit zijn de mensen die nog de kans hebben gekregen bewust te worden in het leven.
Je zei al dat ze er zich van bewust is! En dan kom ik gelijk weer op jou tekst uit dan gedachtes creerend zijn.. Als ze zelf denkt dement te worden word ze dat ook. En als omgeving en familie zegt dat alles wat ze doet bij dementie hoort dan word het ook dementie!

Eigenlijk is dat helemaal geen dementie, maar een andere kijk op de wereld. Sommige dingen zijn niet meer belangrijk in het leven en die "vergeet" je weer. (selectief geheugen)
je kijk op andere veranderd dus ken je ze niet meer..
Ze kunnen met niemand serieus praten en worden voor dement verklaard..
Ze gaan zich afsluiten en twijfelen aan zichzelf..
Net zoiets als de "jongere" mensen die ook bewust worden, maar in hun omgeving niemand hebben die dit snapt..
En alleen maar zien dat de ander veranderd is en niet meer is zoals ze kennen..

Ik vind het daarom ook zo erg om dit te zien.. Ik ben ook bezig met deze theorie uit te werken en ben al veel op onderzoek uitgeweest..
En er komt nog veel meer bij kijken dan we denken..

Heb je hier iets aan?
Claire
Claire Nov. 24 '11
Dementie
De stadia's van Naomi Feil
1. Het verdwaalde ik
2. Het desoriënteerde ik
3. Het verborgen ik
4. Het verzonken ik

Ik zou het niet af willen doen met een andere kijk op de wereld of teveel met je gedachten in het verleden zitten of zomaar doordat ze vergeetachtig zijn dement verklaard worden. Dat is, in mijn ogen, te kort door de bocht.

Het is wel degelijk een ouderdomsziekte waarbij hersencellen afsterven. Het korte termijn geheugen gaat verloren en niet alleen dat. Bedenk dat alles in onze hersenen aangestuurd wordt, en welk deel er verloren gaat, kan invloed hebben op je functioneren. Mensen die lijden aan dementie raken hun greep op de werkelijkheid kwijt en gaan in hun eigen wereld leven. Hun gevoelwereld blijft het langste intakt, ze reageren op wat ze voelen. Kontakt maak je door in hun belevingswereld te stappen en de dementerende in hun waarde laten, dan zijn er ook mooie momenten.
MoonFlowertje
MoonFlowertje Nov. 25 '11

Ik ken ook zo'n vrouwtje die het heeft...
zo waren ze het vrouwtje een heel weekend kwijt, sms alert ingeschakelt enzo...
bleek ze dus naar het huis te zijn gegaan waar ze zo'n 15jaar geleden woonde met haar man...
Ze waren al zo'n 10 jaar gescheiden en vorig jaar is deze man overleden...
Het huis waar hij in was blijven wonen, stond leeg, omdat hun zoon "de jackpot" wil vragen voor het huis... in deze tijd kan dat nog wel eens tegen gaan vallen... om het huis te verkopen voor een redelijke prijs...
Het vrouwtje (79jaar) is ruim 5 km gelopen naar het huis, met haar rolator...en was dus eigenlijk weer terug in de tijd dat ze daar nog woonde met haar man...
echt erg is het..
en het is niet te genezen....
OorzakenRol van eiwitten
De ziekte wordt volgens de meest geaccepteerde hypothese veroorzaakt doordat bepaalde eiwitten (amyloïdprecursorproteïne:APP) abnormaal worden afgebroken. Hierdoor ontstaan abnormale afbraakproducten (bèta amyloïd) welke plaques (klonten) vormen buiten de hersencellen. Ook is er een intracellulair kenmerk van de ziekte, namelijk tangels (verstrengelingen) van het eiwit Tau. Verstrengeling van het Tau eiwit, een eiwit dat een rol speelt bij het vervoer van voedingsstoffen door de cel, leidt ertoe dat hersencellen afsterven. Bij post-mortemonderzoek wordt een sterk gekrompen hersenschors (atrofie) gevonden, met buiten de zenuwcel gelegen amyloïdneerslagen (seniele plaques), welke ook rond de bloedvaten in de hersenen voorkomen. Daarnaast zijn er in de cel gelegen verstrengelingen van het eiwit Tau (neurofibrillaire kluwens) te vinden. Deze neerslagen zijn niet gelijkmatig over de hersenschors verdeeld. Met name gedeelten van de hersenschors waar geheugenfuncties gelokaliseerd zijn, zijn in het begin aangedaan. Vooralsnog is de ziekte van Alzheimer een ziekte aan de grijze stof van het cerebrum.

Erfelijke factoren
Er blijkt een genetische predispositie te bestaan voor Alzheimer. De erfelijkheid bedraagt naar schatting 76%. De laat beginnende alzheimer is vermoedelijk een gevolg van een samengaan van zowel genetische als omgevingsinvloeden. De vroege variant lijkt daarentegen vooral door genetische factoren bepaald. Het ApoE4 gen bij mensen geeft een verhoogde kans op de ziekte, met name voor de vroeg beginnende versie. Mensen die over het ApoE3 en ApoE4 beschikken hebben een driemaal verhoogde kans op de ziekte van Alzheimer, en mensen die over twéé ApoE4 allelen beschikken hebben een 14 maal verhoogde kans op de ziekte. Echter, 50% van de mensen met ApoE4 krijgen géén alzheimer, en veel alzheimerpatiënten hebben geen ApoE4-allel(en). Recent hebben onderzoekers nieuwe risicogenen voor alzheimer gevonden in een onderzoek van een zeer grote populatie.[3] Deze genen coderen eiwitten die een rol spelen bij de cholesterolhuishouding en ontstekingsmechanismen in de hersenen.

Andere factoren
De rol van aluminium en kwik (in amalgaam-vullingen) als veroorzakers van alzheimer is nog niet opgehelderd. Een belangrijke rol lijkt zeer onwaarschijnlijk. De hoeveelheid onderzoek is beperkt en spreekt elkaar deels tegen. Andere co-factoren die misschien(!) een rol spelen, zijn andere metalen (bijvoorbeeld koper), ontstekingsreacties in de hersenen, een tekort aan vitamines, oxidatieve stress en metabole verstoringen.[4][5][6][7][8]

VoorkomenWereldwijd zijn er naar schatting 24 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer (gegevens 2005). In België zijn er 85.000 patiënten en komen er jaarlijks 20.000 bij. Tegen 2010 zal het aantal opgelopen zijn tot meer dan 150.000. In Nederland zijn er 250.000 patiënten. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. Twee derde van alle patiënten die dement zijn, lijdt aan alzheimer.

BehandelingEr is geen genezing voor de ziekte van Alzheimer; beschikbare medicinale en niet-medicinale behandelingen hebben maar een klein symptomatisch effect. De overige behandelingen voor de ziekte van Alzheimer hebben slechts een palliatief effect.

Voor de farmaceutische behandeling van de ziekte van Alzheimer worden vooral acetylcholinesteraseremmers gebruikt. Deze stoffen remmen het acetylcholinesterase-enzym waardoor acetylcholine minder snel afgebroken wordt, waardoor zowel de concentratie als de werkingsduur van de neurotransmitter wordt verhoogd. Een publicatie in de British Medical Journal stelt echter dat de werkzaamheid van deze acetyl­cholinesterase­remmers niet gefundeerd is.[14]

[bewerken] Hulp verstrekkenBij het verzorgen en het begeleiden van iemand met een dementie vereisen de volgende punten aandacht:

de leefgewoonten voordat de dementie begon;
eisen waaraan de woonsituatie moet voldoen;
begeleiding en de lichamelijke verzorging;
medicatie.
bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Alzheimer
RamonC
RamonC Aug. 6 '12
Tenzij er een geneesmiddel wordt ontwikkeld, is er helaas vrij weinig aan te doen om deze vreselijke ziekte te voorkomen. Aangezien de levensverwachting stijgt en ouderdom de belangrijkste oorzaak is voor dementie, zal het aantal mensen met dementie enorm toenemen. In Nederland zal dit aantal zelf verdubbelen naar meer dan een half miljoen in 2050! Hierdoor zal het volksziekte nummer één worden. Hopelijk wordt er in de toekomst wel een geneesmiddel ontwikkeld. Tot dat moment is het belangrijk dat mensen die op dit moment aan deze ziekte lijden goed worden verzorgd.

Mensen met een gevorderd stadium van dementie zitten nu echter vaak de hele dag aan tafel zonder dat ze iets te doen hebben. Tijdens bezoek van familie vallen soms ook pijnlijke stiltes doordat het communiceren lastiger wordt. Daarnaast wordt er vaak onnodig veel medicatie toegediend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 82% van de antipsychotica meer bijwerkingen dan oplossingen biedt!

Nancy de Punder ziet dit al 25 jaar tijdens haar werkzaamheden als verzorgende van mensen met dementie. "Ik zie dat de cliënten onrustig zijn of juist helemaal in zichzelf gekeerd. In plaats van afleiding en een bezigheid te bieden, wordt vaak gekozen voor medicatie. Ik vind dat dit anders moet gaan!"

Met dit uitgangspunt is op basis van diverse onderzoeken in de laatste 3 jaar de MemorieMethodiek ontwikkeld in samenwerking met stichting beter leven met dementie, SVRZ en de HZ University of Applied Sciences. De MemorieMethodiek is dé eerste gestructureerde duurzame psychosociale interventie voor beter leven met dementie en zorgt voor een vermindering in medicatiegebruik.

Onderdeel van deze MemorieMethodiek is de MemorieKlok. Dit is een klokkast en staat symbool voor het proces van dementie, waarin alles in het teken van tijd staat. Hoe dieper mensen in het dementieproces geraken, des te meer ze teruggaan in hun tijd. In de kast zijn diverse didactische hulpmiddelen ondergebracht voor het verzorgen van mensen met dementie. Hierbij kan worden gedacht aan vijftigerjaren fotokaarten om een gesprek te beginnen of CD's met rustgevende muziek. Daarnaast krijgt het verzorgend personeel een opleiding om op een andere wijze met de dementerende cliënten om te gaan.

Tevens biedt het familieleden en verzorgenden handvatten om in contact met deze mensen te komen. Door het toepassen van de MemorieMethodiek worden de cliënten rustiger of juist actiever zonder dat hier medicatie voor nodig is. Dit zorgt voor beter leven met dementie, zowel de cliënt als zijn omgeving.

Kijk voor meer informatie op www.MemorieCare.nl en www.beterlevenmetdementie.nl
JulienMoorrees
JulienMoorrees Aug. 6 '12
Hallo Ramon,

In hoeverre ben je nu enkel reclame voor je bedrijf aan het maken, of ben je daadwerkelijk begaan met dit topic en de mensen op dit forum? Wat is jouw eigen verhaal en wat wil je daadwerkelijk hier brengen?

Ik hoop op een reactie, maar als ik niets meer van je hoor, ga ik ervanuit dat dit valt onder spam en zal ik je bericht dan ook verwijderen.

Social Services

Delen:

Netwerk

Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw