Loading...
nl

De Mayakalender zwendel

JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 14 '11
De Maya-kalender; een geheel nieuwe benadering en de terugkeer naar een Gouden Tijdperk

Heel veel mensen hebben inmiddels al kennis kunnen maken met de verschillende boeken en uitleg over de Mayakalender en het jaar 2012, waarvan de mythen en profetieën die hier omheen hangen steeds omvangrijker en controversiëler lijken te worden. Er bestaat bijna geen website meer die naast de nodige complot-theorie, het Maya-kalender fenomeen en het jaar 2012 niet binnen een topic heeft opgenomen. Daarom kan deze website niet achterblijven natuurlijk. Toch zal er een heel ander verhaal over dit alles worden verteld, want dit is zeer zeker nodig. Het valt heel erg op dat er zeer weinig tegengas wordt gegeven uit wetenschappelijke kringen als het om al deze 'uitleg' gaat. Het is zelfs zó, dat (New Age) ‘wetenschappers’ hier eveneens boeken over volschrijven en hun theorieën over het ‘magische jaar 2012’ inclusief die van komende ‘bewustzijns-veranderingen’ als een waarheid naar voren schuiven. Het internet staat werkelijk vol met precies dezelfde soort 'uitleg', en veel auteurs - van de complottheoretici tot andere waarheidsvertellers - nemen deze uitleg klakkeloos over zonder eerst te onderzoeken of het wel met de logica overeenkomt. In dergelijke gevallen gaan auteurs zelfs zo ver dat ze deze 2012 mayakalender 'uitleg' combineren met de terugkeer van een 'planet X'. Vaak zijn dit soort internet auteurs volwaardige volgers van de inmiddels bijna tot 'profeet' verheven Zecharia Sitchin. Met andere woorden; zij geloven in een planeet die volgens Sitchin, door de Soemeriërs 'Nibiru' zou zijn genoemd en ooit zou terugkeren in een eliptische baan rond de zon. Op dat moment zou (volgens Sitchin’s aanhangers) deze ‘planet-X’ wellicht de aarde vernietigen, of enorme catastrofes teweeg kunnen brengen door er vlak langs te scheren.

Dat ook de theorie van Sitchin niet overeenkomt met de feiten zal duidelijk worden in een heel lang artikel dat ik aan deze kwestie zal wijden. Niet dat er geen 'planet X' zou kunnen bestaan, maar eerder dat het met de theorie van Zecharia Sitchin absoluut niet is aan te tonen dat zo'n soort planeet wél zou bestaan.

We kennen verschillende auteurs op het gebied van de Maya-kalender theorie. Een aantal mensen die deze Maya-kalender / 2012 theorie sterk probeerden te maken waren John Major Jenkins, Jose Arguelles, Terence McKenna, Dr. Carl Johan Calleman en Ian (Xel) Lungold. Deze namen zijn 'groot' te noemen omdat zij deze theorie bijna als een soort 'grondleggers' breed naar buiten hebben gebracht. Het mag duidelijk zijn dat dit ten eerste een verhaal wordt met kritiek, en vooral richting de New Age. Ten tweede wordt dit een verhaal met veel grotere perspectieven, een verhaal dat nog door weinig mensen verteld is als het over de verschillende (Maya) kalendertellingen gaat. Toch is John Major Jenkins de enigste van al deze tegenwoordige auteurs, die op een vrij serieuze manier bezig is met deze Maya-kalender zonder er meteen een grote 'verlichtingsleer' of (zoals we vaak door andere auteurs op het internet lezen) een 'doemscenario' omheen begint te bouwen. En dat is zeer toe te juichen natuurlijk. Toch komen zijn boeken uit de New Age hoek vandaan. Mijn kritiek in verband met 2012 gaat in dit verhaal vooral uit naar andere mensen. Want helaas worden heel veel oude mythen bewust of onbewust uit het verband getrokken door westerse New Age auteurs. Dit wellicht door verkeerde interpretaties, of zelfs door 'bewuste aanpassing' om hun theorie te kunnen blijven staven.

We kennen de eerder genoemde ‘Hoge-priester’ van de New Age, José Arguelles die de 13 manen kalender voortbracht. Veel onderzoekers van de Maya-kalender zeggen dan ook met duidelijkheid, dat deze kalender (waarvan de afstelling is gebaseerd op de Juliaanse kalender) in verhouding op dit moment al niet meer synchroon loopt. Ook Ian Xel Lungold die lezingen gaf over de Maya-kalender en ‘bewustzijnscyclici’ maakte er een ongelofelijk potje van. Ian Lungold en Dr. Carl Johan Calleman blijken in nauw contact met elkaar te hebben gestaan, net als dat verschillende andere voordragers van de Mayakalender en het jaar 2012 allemaal met elkaar om lijken te gaan. Ian (Xel) Lungold (hij was een voorstander van de new age 13 manen kalender van Arguelles) is inmiddels overleden. Carl Calleman’s boek ‘De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn’ kent eveneens een voorwoord door José Arguelles. Ook de New Ager, filosoof en ethnobotanist Terence Mckenna heeft wat betreft de datum 2012 een enorme bijdrage geleverd met zijn Time-wave verlichtingsleer. Ook Terence McKenna is inmiddels overleden (3 april, 2000). Het is daarbij natuurlijk niet de bedoeling om Terence McKenna meteen maar in een vreemd daglicht te zetten, want veel zaken die hij aanvoerde voor andere ideeën zijn zeer interessant te noemen. Toch leek de man zelf in veel gevallen een beetje door te slaan. Het is ook niet de bedoeling om de hele New Age filosofie aan een soort scepticisme te onderwerpen, want in bepaalde opzichten kan de leer die ze over het algemeen uitdraagt een goede uitwerking hebben op de ‘massa’. Echter, de invloed van de New Age is voor de massa genomen, in één woord enorm. En helaas, de vele mis-interpretaties en zelfs leugens die deze stroming met zich meevoert, eveneens. Hierover hoeven we niet eens te twijfelen want dit is gewoon een feit. De bedoeling is dan ook, om dit soort verkeerde interpretaties weg te nemen en ook de leugens. Er bestaan veel goede mensen onder de New Agers en wellicht ook onder haar auteurs. Maar er bestaat ook een heel andere kant van de medaille. We moeten in ieder geval twee zaken in aanschouw nemen; De New Age is ten eerste een wereldbedrijf. Ten tweede; Het meeste wat we aantreffen binnen de wereld van de New Age zijn vooral mensen die zeer zelf-ingenomen egoïstische trekken vertonen, en veel geld eveneens belangrijk vinden.

Wat betreft de Maya-kalender en de New Age auteurs zoals de hierboven genoemde heren; We hoeven niet direct hun boeken te hebben gelezen om erachter te komen hoe zij een dergelijke oude kalender interpreteren, want een enorm lange lezing die door Ian (xel) Lungold zelf werd gehouden is gewoon via het internet online te bekijken. We zien in zijn lezing een zeer eenzijdige interpretatie, die vooral het Sociaal Darwinisme en de Big Bang kosmologen ondersteunt. Zie voor de link naar de lezing de links naar de bronnen voor dit onderwerp aan het einde van het verhaal.

In dit verhaal zullen we dergelijke zaken zoals de Maya-kalendertelling van 360 dagen (Tun kalender) op een iets andere manier proberen te benaderen. In feite spreken we over verschillende ‘lange tellingen’ over de hele wereld, waaronder die van de Maya’s en die van de Hindoes. De Tun-kalender werd in de allereerste instantie gebruikt. Daarna volgde meer kalenders en tot slot de Haab-kalender met de vijf extra dagen. We spreken in feite niet over 1 kalender maar over meerdere kalenders. Er zijn zo enorm veel onzin verhalen rond deze maya-kalenders gebouwd, dat we tegenwoordig bijna geen onderscheid meer kunnen maken tussen echt onderzoek of New Age ideeën. De winkels liggen werkelijk vol met New Age boeken terwijl er in feite geen enkele verwijzing bij staat, die duidelijk aangeeft dat het eigenlijk om een New Age filosofie gaat. Op zo’n manier raken we het overzicht volledig kwijt natuurlijk. Want de meeste mensen kunnen New Age en Wetenschap erg slecht uit elkaar houden, wanneer men een (officiëel aanvaarde) wetenschappelijke draai aan een verhaal geeft. Dit is dan ook de reden waarom ikzelf duidelijk aangeef dat het volgende verhaal feitelijk een eigen hypothese is gebaseerd op hedendaagse feiten, maar ook op oude mythologische en occulte bronnen.

Het feit dat de realiteit van de oude goden bij vrijwel elke Maya-kalender uitleg buiten word gesloten is zeer te betreuren. En zeker dat zij buiten worden gesloten als letterlijke godheden, levende wezens die ooit vanaf de hemel (het firmament) naar de aarde afdaalden, of (vliegend) in hun ‘luchtvaartuigen’ over de grote zee aankwamen. Ook is het te betreuren dat men de ‘absolute begindatum' voor deze Maya-kalender, in welke theorie dan ook, vast heeft gesteld op het bekende jaar 3114 v. Chr. (De ‘Archeologische’ GMT correllatie van Goodman, Martinez, Thompson). Voor de meeste mensen (en vooral de New Agers) lijkt het bijna wel op een soort ‘godslastering’ wanneer we aan deze begindatum zouden twijfelen. Deze datumstelling vormt natuurlijk de peilers waarmee de mayakalender theorie staat of gewoon zou vallen. Hier bestaan nog steeds discussies over, maar één ding is absoluut zeker; deze GMT correllatie is absoluut niet bewezen. De astronomische kennis van de Maya's is veel ouder, en is door te trekken via de Azteken naar de mythische tolteken en de olmeken etc. en uiteindelijk komen we dan ook uit bij de Inca's. En dan is er nog iets belangrijks; het gaat hier ook om de vastgestelde wetenschappelijke aanname dat de aarde altijd al in een jaar van 365 (1/4) dagen rond de zon heeft gedraait, terwijl een duidelijk jaar van 360 dagen (een dagtelling voor een jaar die men ronduit heiligde!) door hen als een soort 'mis-calculatie van een oude ingewijdde priesterklasse' af werd gedaan. En dat laatste is wel heel erg gemakkelijk natuurlijk, net als dat men vol blijft houden dat de Queché indianen deze steden en tempel-complexen zelf zouden hebben gebouwd. En zoals we zullen gaan begrijpen, is dit absoluut niet het geval. Op die manier lijkt er zelfs een deur wagenwijd open te zijn gezet voor de New Age om haar theorieën als zoete broodjes te kunnen verkopen over grote 'transformaties van het bewustzijn in 2012'. Maar ook een deur om de meest uiteenlopende doemscenario's neer te zetten door dergelijke internet auteurs. Wat ik hiermee bedoel zullen we in de rest van het verhaal gaan begrijpen.

Dit verhaal is niet bedoelt om te verklaren wat het ‘magische jaar 2012’ moet gaan inhouden. Er is weldegelijk iets mee, want het wordt de laatste jaren op een extreme wijze aan het grote publiek gepresenteerd. En hier zitten zelfs mensen aan vast die met zeer machtige instellingen te maken hebben. Maar spreekt de Mayakalender hier echt over, en is dit alles door al deze (New Age) theorieën bewezen? Nee, absoluut niet. Juist het tegendeel kan worden bewezen. In de eerste plaats zal ik trachten om goed aan te tonen welke grote namen en organisaties er aan het New Age Mayanisme en de verspreiding voor het ‘magische jaar 2012’ vastkleven. Dit, om u een goed beeld te geven wat voor soort Nieuwe Wereld Orde organisaties dit in feite zijn en ook waar ze mee bezig zijn. Ook zal ik daarbij een analyse geven, over de Maya-sjamaan Don Alejandro Oxlaj (Zwervende Wolf) die ondermeer bekend werd door de film 'The Year Zero’ van Wiek Lenssen. In de tweede plaats zal ik bepaalde stokpaardjes die de New Age naar voren schuift om hun versie van de Maya-kalender te kunnen verkopen, volledig ontkrachten. Ten derde zal ik een analyse opwerpen over het beginpunt van deze Maya-kalender, en het correlatie-probleem aan een heel andere hypothese onderwerpen. Hiervoor zal ik een aantal studies en conclusies die ooit zijn gedaan door een tweetal wetenschappers waar nooit meer over gesproken werd, duidelijk onder de aandacht brengen. Als laatste zal ik proberen aan te tonen, dat het jaar van 360 dagen geen ‘foute berekening’ was van de Maya-priesters, noch een ‘fout’ van de Babylonische wijzen en andere ingewijden in het verre verleden en dat het verschil tussen zo’n telling en de onze zelfs te maken zou kunnen hebben met een enorme kosmische ramp die de aarde ooit trof. Een ramp (of eerder rampen) waardoor we er vijf dagen bij kregen in een jaar en waardoor een aardaskanteling plaats moet hebben gevonden. In het verlengde hiervan zal ik proberen aan te tonen dat het niet voor niets is dat er aan die vijf extra dagen, ooit namen van goden werden gegeven. Dat dit ooit werd gedaan, heeft met een reden te maken die binnen het occulte of hoog-esoterische wereldje bekend is. Ook zal ik de ‘Gouden Tijd’ uitgebreid bespreken. Het Gouden Tijdperk waar de occultisten en filosofen altijd al over hebben gesproken. En dit is zeer belangrijk te noemen om het gehele ‘plaatje’ een beetje zichtbaar en compleet te maken. Voor deze hele hypothese zal ik teruggrijpen op studies en beweringen die door mensen zijn gedaan binnen de echte hoek van de occulte of esoterische wetenschap. Hiervoor zal ik namen aanhalen zoals de 32ste graads vrijmetselaars Manly Palmer Hall en Helena Petrovna Blavatsky. Andere Theosofen en oude filosofen zal ik door het hele verhaal eveneens aanhalen en citeren.

Het moet in de eerste plaats duidelijk zijn, dat de Russische Gravin Helena Petrovna Blavatsky (die de ‘Geheime Leer’ en ‘Isis Ontsluierd’ schreef, maar ook de Theosofische Society oprichtte) niet de ‘stichtster’ is geweest van de New Age. Dit wordt heel erg vaak beweert doordat de niet onbekende Alice Ann Bailey zeer geïnspireerd was door Blavatsky’s Geheime Leer. Bailey werd in 1915 lid van de Theosofische vereniging en verliet samen met de Theosoof (haar man) Foster Bailey deze vereniging weer in 1920. Zij stichtte haar Arcane-school, en dit is absoluut een ‘afsplitsing’ met een geheel eigen leer. De term ‘New Age’ werd het eerst bekend door Bailey’s schrijfwerken, maar was toen nog geen naam voor een ‘beweging’. In de hoogste lagen van de New Age ziet men Alice Ann Bailey als de ‘moeder van de New Age’ en Helena Petrovna Blavatsky als de ‘grootmoeder van de New Age’. Enkel dus omdat dergelijke stichters en hoge voordragersvan de New Age (zoals David Spangler) door hun werken zijn geïnspireerd en haar (Blavatsky) daarom in die zin zo willen zien. Maar niet omdat de New Age beweging door de Theosofische vereniging werd gesticht. Hier wijst werkelijk niets op. De ideeën van de New Age wijken in teveel gevallen enorm van de Theosofie af. Theosofie is gebaseerd op echte oude occulte bronnen, religieuze geschriften, de logica of het gezond verstand en echte wetenschap. Theosofie kent vooral een gnostische interpretatie, een versluierd taalgebruik daar waar het nodig blijkt te zijn, en is in feite een echte leer der (hoge) broederschappen. De Theosofie bekritiseerd de officiële wetenschap enorm en geeft overduidelijk een oud en toekomstig wereldbeeld en wereldbeschouwing weg.

New Age is vooral gebaseerd op filosofieën zoals Carl Gustave Jung. Bijna alles binnen de New Age is gebaseerd op ‘wedergeboorte’, mannelijke en vrouwelijke energie, darwinistisch evolutionisme, en neemt vooral de officiële wetenschap voor ‘waar’ aan of voor ‘serieus’. De New Age gebruikt alles wat in haar kraam te pas komt. De Theosofie doet dit niet en heeft haar leer gebaseerd op echte occulte (= verborgen) wetenschap. Ze toont ook precies aan waar de officiële wetenschap het fout heeft. Ze kent zelfs hogere ‘graden’ en kent daarbij gegronde waarheden die de meeste mensen niet kennen. Waarheden waarover duidelijk gewaakt wordt. Dit zijn werkelijk hemelsbrede verschillen. We horen zelfs tegengeluiden uit de Theosofische hoek als het om deze New Age beweging gaat. Er is zelfs geen sprake van, dat het de ‘wens’ van Blavatsky zou zijn geweest dat er een New Age beweging zou moeten worden opgericht. De New Age beweging is een stroming waar extreem veel geld wordt verdient aan vele zinloze publicaties. De oude Theosofische club was een orgaan dat in feite geen enkele waarde hechtte aan geld. Ook H.P. Blavatsky niet, die toch uit een adelijke familie kwam. Blavatsky zou zelfs enorm tegen het zogenaamde ‘channelen’ zijn wanneer ze op dit moment nog zou leven. Ze was ook enorm tegen het Spiritisme, iets waardoor ze zeker in de Verenigde Staten niet echt gewaardeerd werd. Dit is zeer typerend, want binnen hoge Vrijmetselende groepen - waaronder bijvoorbeeld de Orde der Rozenkruisers - vinden we eveneens een flinke afkeer voor het Spiritisme. En vanuit mijn eigen standpunt hierover, is dit zeer toe te juichen. In haar Geheime Leer haalt ze professoren en andere geleerden van haar tijd aan, en verschillende hooggeplaatste occultisten. Eveneens verwijst ze naar John E.W. Keely, de tijdsgenoot van Nicola Tesla, die overigens een persoon was waarmee Keely niet samen wilde werken in verband met zijn onderzoeken voor de etherfysica en de 'vrije energie'. Ikzelf schat John E.W. Keely ‘hoger’ in dan een Nicola Tesla. Blavatsky moet, zo wij het duidelijk kunnen opmaken, toegang tot bepaalde werken uit vrijmetselaars bibliotheken hebben gehad. In feite is de New Age beweging juist tegengesteld aan de leer van de Theosofie. In feite lijkt de New Age leer, veel meer op de Antroposofie van Rudolf Steiner, die inderdaad eveneens inspiratie vond in de Theosofische leer. Maar er is een zeer duidelijk verschil; Antroposofie betekent ‘kennis van de mens’ en richt zich uitermate op het fenomeen ‘zelfverwezenlijking’. Theosofie betekent ‘wijsheid (of kennis) van de goden’, ook wel ‘Goddelijke wijsheid’. Dat is echter iets heel anders, en dit wijst deze leer ook dubbel en dwars uit. Het is goed om hier een kort citaat aan te halen uit de Theosofische hoek;

‘Naast de oudere godsdiensten en hun ontelbare sekten en moderne vertakkingen, kunnen we ook moderne stromingen in ogenschouw nemen, zoals het spiritisme en de antroposofie. Hoewel ze veelomvattend zijn en uitvoerige antwoorden geven op bepaalde essentiële vragen, maken ze vaak sterk de indruk van fantasie en speculatie en het kan daarom moeilijk zijn na te gaan hoeveel waarheid ze bevatten. Hoewel veel van de aangereikte ideeën zijn terug te voeren op de oude wijsheid of theos-sophia, zijn ze zo vermengd met en verdraaid door uiteenlopende interpretaties en geplaatst in een verband waarin ze niet thuishoren, dat de zoeker echt een toetssteen nodig heeft. Daar komt nog bij dat dergelijke opvattingen vaak in het leven zijn geroepen door één enkele persoon, die begrippen formuleerde op grond van een persoonlijke ervaring die voor anderen al of niet geldig is. Bovendien geven ze maar zelden een logische, alomvattende wereldbeschouwing.’ (Uit het artikel ‘Op zoek naar een levensfilosofie’, door Herbert Edlund, Theosofisch tijdschrift Sunrise - jan/feb 1996)

Dan nog een klein woordje richting iedereen die zichzelf inzet voor een ‘moeder-aarde’ of een ‘global-conciousness’ filosofie; de laatst genoemde termen zullen in dit verhaal erg vaak de revú passeren. Het is ten eerste niet mijn bedoeling om af te geven op de mensen die er een global conciousness filosofie op na houden. Een soort ‘one conciousness filosofie’ hou ik er eveneens op na. Toch zit een echte ‘one conciousness’ leer, een stukje ingewikkelder in elkaar dan de meeste mensen van de New Age boekjes geleerd hebben. Hierover zal ik aan het einde van dit verhaal vanuit mijn persoonlijke visie iets toelichten. Het is niet mijn bedoeling om mensen die bezig zijn met New Age ideeën of met deze 'moeder aarde' voor het hoofd te stoten. Het is zelfs niet mijn bedoeling om dit soort ‘moeder aarde’ filosofieën te ontkrachten. Want de moeder aarde filosofie zelf, is natuurlijk helemaal niet zo vreselijk slecht te noemen. De aarde is nu eenmaal 'ziek', want ze is al heel lang niet meer de 'oude'. Ze is ooit volledig uit balans geslagen, maar we zullen die ‘balans’ niet terug gaan vinden in het ‘magische jaar’ 2012. Het is daarentegen wel mijn bedoeling om aan te tonen, dat dezelfde soort moeder-aarde filosofieën uit precies dezelfde bron komen als bijvoorbeeld de leugens over een 'War on Terror', dezelfde bron dus die oorlog en globaliserende industrialisering voorstaan. Door mensen dus, die er een zeer dubbele agenda op na houden.

Op dit moment is een goede kritiek naar dit soort globaliserende instellingen en de belangrijke personages en bewegingen die hier aan vastzitten, zeer op z’n plaats te noemen. Want we hebben op dit moment duidelijk te maken met mensen die zeer weinig ophebben met de rest van de mensheid. Ik heb in de afgelopen jaren het één en ander geleerd over een ‘toekomstige’ Wereld Orde. Namelijk;

-- dat een echte Wereld Orde op geen enkele wijze is te vermijden of ooit vermeden had kunnen worden. Niet met haar prilste kiem in het verre verleden, maar ook niet met haar grootsheid in de toekomst (wat feitelijk hetzelfde is).

-- (en) dat een echte Wereld Orde (voor ‘hen’ - de ego’s en de rotzakken) enkel ‘noodzakelijk’ is in deze tijd, en op dit moment feitelijk een illusie is. Maar dat een echte wereldorde een fundamentele waarheid is die ooit als oeroude ‘profetie’ zal moeten uitkomen, lijkt een feit te zijn. Een wereldorde die nooit was te vermijden voor de zeer verre toekomst, en er geheel anders uit zou moeten zien dan de Orwelliaanse nachtmerrie waartegen we ons zeer zeker met verantwoordelijkheid zouden moeten verzetten. Wat voor soort ‘liefdevolle groene moeder aarde’ ideologie ze er in haar dubbele agenda dan ook op na houdt; we zouden hier de juiste aspecten van moeten inzien, en dit naar logica moeten proberen te beoordelen.

Een echte wereld-orde moet in ieder geval met haar diepste wetten en begrippen gefundeerd zijn op goedheid door juistheid; op eerlijkheid, oprechtheid, mededogen, zuiverheid en op verantwoordelijkheid. Het zou in de echte natuurlijke vorm een soort spiritueel (noem het maar zo) ‘kastensysteem’ moeten zijn, waarbij de sterke over de ‘zwakkere’ waakt en zonodig de ‘zwakkere’ op blijft trekken middels verantwoording, oprechtheid, mededogen en wijsheid. Dit door de juiste educatie en de grote verantwoordelijkheid en de verplichtingen die hierbij noodzakelijk zijn. Zo niet; dan is het gedoemd om te mislukken. En zoals de huidige NWO fanatiekelingen het willen, is hun weg absoluut een totale afbraak voor wat voor soort ‘toekomst voor de mens’ te noemen. Een echte wereldorde hoort - gefundeerd op de punten die ik hierboven stelde - feitelijk nog lang niet gesticht te worden zoals veel hoge heren het (in dienst van hun heersende EGO) zouden willen. Daarbij; ook een ‘echte wereldorde’ gebaseerd op de bovenste punten is niemand aan een ‘natuur’ verplicht. Daarom is een uitgebreide kritieke uiting hiertegen op z’n plaats te noemen (zoals deze website ook doet). Want een echte wereldorde is met de hierboven genoemde punten, van geen enkele waarde wanneer er zoveel leugens aan te pas komen die zoveel mensen in een complete droomwereld vasthouden. Op dit moment is een echte wereldorde zonder leugens, zonder egoïstische ‘heersers’, zonder extremiteiten, en zonder de geldende of juist niet geldende noodzaak voor het versluieren van oer-oude kennis, iets dat nog steeds aan pure ‘hervorming’ blootstaat. En dat laatste is nu eenmaal nodig als het om een echte vredige (re)organisatie van de mensheid en de wereld(en) gaat, waarbij alles gekend zal zijn en geen enkele heerser zichzelf als een (noodzakelijke?) leugenaar gedraagt (als dit al is te behalen).

Wat de mensheid nodig heeft is ‘waarheid’. Maar wel in die zin dat ze er zelf over begint na te denken. Het brengen van ‘waarheid’ is een absolute verantwoording te noemen, waarbij het laatste begrip iets is dat serieus niet is weg te denken. En zelfs in de New Age filosofie zit een ‘waarheid’, enkel; het ‘mist’ het ‘geheel’ als het om haar uitleg gaat. Het is een enorm opgepolijst scala van visie’s, die in haar zwaar ongepolijste fundament iets is waar ze gepolijst zou moeten zijn wanneer ze als ‘waarheid’ zou mogen worden uitgebracht. De New Age laat in die zin een enorm groot deel van haar ‘verantwoordelijke taak’ erbij neerhangen. We zien maar al te vaak dat de New Age iets is dat zichzelf tot een ‘money-relegion’ heeft gemaakt. We zien overal de graaiende New Agers om ons heen, die gedreven door het ‘ego’ op onverantwoordelijke wijze hun zakken met veel geld vullen. We zien dat de New Age vooral werkt met (bewuste) weglatingen van feiten en duidelijkheden in haar leer. En zo ook in dit geval als het om de Maya-kalender en 2012 gaat. Het is juist mijn bedoeling om de leugens en verkeerde interpretaties over de Maya's en de Maya kalender, inclusief de hieraan gerelateerde New Age groepen te ontkrachten. Een breder perspectief is hiervoor absoluut nodig. Het is daarom eveneens mijn bedoeling om duidelijkheid te brengen over datgene waar verschillende groepen van ingewijden in feite op dit moment mee bezig zijn en wat ze er zelfs voor over hebben om dit te bereiken.

We horen het vaker dat de mensheid vrijwel geen ‘doctrine’ meer zou willen volgen en ‘vrij’ wil zijn. Toch doet ze dit volledig en ondermeer door de indoctrinatie die uitkomt van de zeer krachtige New Age kerk. En er is simpelweg geen doctrine ‘hoger dan de waarheid’. Hoe verkrijgt men ‘waarheid’? Door simpelweg na te denken en het gezonde verstand te gebruiken, hoe ‘ongezond’ dit verhaal dan ook voor de ‘meeste mensen’ onder ons in de oren zou mogen klinken.

Dat we werkelijk niets over de geschiedenis en de mythen van de Maya's kunnen begrijpen wanneer we het enkel bij de Maya's zelf houden is een feit te noemen. We gaan haar geschiedenis en haar kennis pas een klein beetje begrijpen wanneer we de Mayacultuur temidden van alle andere grootse oeroude culturen vanover de hele wereld plaatsen. Precies daar waar ze dus staat. We zouden zelfs de aanvang voor de verschillende kalenders kunnen leren begrijpen, wanneer we niet enkel van de Maya-kalenders uitgaan, maar eveneens de gehele wereldmythologie hiervoor gebruiken. We zullen ook gaan begrijpen dat de werkelijk superieure oude kennis uit India hier zeker niet bij is weg te denken. En laten we vooral de oude goden - zoals men graag zou willen - niet vergeten. Laten we ze herinneren, in wat voor soort context we ze ook zouden willen plaatsen.De New Age Maya-kalender zwendel


Zeer veel mensen zijn ervan overtuigd dat de eerder genoemde Maya-kalender auteurs hun volle gelijk hebben, en dat vrijwel elke internet auteur daarom de volledige waarheid spreekt in het licht van zijn eigen interpretaties. Men ziet de oude mayakalender dan ook vooral als een profetische kalender (wat het blijkbaar ook is), of zelfs; als een soort 'spirituele kalender'. Met andere woorden; het wordt vaak neer gezet als een soort onzichtbare kalender cyclus waar de (meetbare) aarde-cyclus van 365 (+1/4) dagen in een jaar rond de zon als een soort 'wiel' op voortdraait. Nu kunnen we dit binnen enige metafysische denkwijze dan ook wel zo zien; maar elke vorm van metafysica die na onderzoek ooit binnen de fysieke wereld heeft blijken te kloppen, is fysiek (dus letterlijk) na te meten. Dus is alles dat metafysisch ooit tot een stelling is gebracht en blijkt te hebben geklopt, simpelweg ‘meetbaar’. Want als het Metafysische zou bestaan, dan is het op wat voor manier natuurlijk ook een 'fysica'. Net als dat wij het fenomeen zwaartekracht of 'aantrekkingskracht' niet kunnen zien, maar weldegelijk weten dat het bestaat en kunnen meten. Met deze stelling zal de metafysica het eens moeten zijn. Of we hier op dit moment nu wel of juist niet de meetinstrumenten voorhanden hebben, is hier niet van toepassing. Maar wat nu, als men de ontdekking en vroegere studies van de Maya cultuur en kalenders, die feitelijk nog zeer onvolledig bleken te zijn, gaat gebruiken voor New Age doeleinden? Is het dan allemaal nog na te meten? Natuurlijk, alleen klopt er dan zoveel minder van als dat men ons wil laten geloven. De auteurs zelf, blijken het vaak ook niet geheel met elkaar eens te zijn als het om de 'eind of begindatum' gaat van de Mayakalender. Zo stelt Carl Johan Calleman in zijn boek 'De Mayakalender en de transformatie van het bewustzijn', dat de beruchte einddatum geen 21 december 2012 is, maar dat de kalender op 28 oktober 2011 eindigt (zijn versie van de zgn 13 Ahau). Vooral John Major Jenkins, een auteur van verschillende boeken op dit gebied, gaf meerdere malen felle kritiek af op Calleman.

Calleman wordt omschreven als 's werelds leidende expert' op het gebied van de Maya-kalender en zou een 25 jaar lange studie op deze zaken hebben verricht. Carl J. Calleman houdt er samen met Ian (Xel) Lungold (RIP) wel een heel erg fantastische New Age theorie op na, iets waarbij de titel 'expert' in feite meer zegt over Callemans opgepoetste imago dan over zijn '25 jaar lange studie' zelf. Zo beweert calleman dat de Mayakalender een 'kosmische evolutie in al zijn aspecten' weergeeft, dat met de 'Big Bang zo'n 16,4 biljoen jaar geleden begon', en 'verder evolueerde' tot aan de dag van vandaag. Deze benadering is ten eerste zeer Sociaal Darwinistisch, iets waar de New Age 'spiritualiteit' enorm op is gebaseerd. Het getal 16,4 biljoen, zou enkel als een kaal 'getal' op een kalenderstele staan, en is in de zin van deze 'Big Bang' theorie een interpretatie van Calleman zelf. Want er bestaan nog grotere ‘cyclici’ en men spreekt duidelijk niet met ‘voor Chr. of na Chr.’ op deze kalender stele’s. Zo heeft hij zelfs een foto van de 44 meter hoge - in totaal negen verdiepingen tellende - 'Trap-Piramide van de Jaguar in Tikal' in zijn boek staan, die hij als volgt omschrijft;(Calleman schrijft): Figuur 1.5. 'De negen verdiepingen tellende piramide van de jaguar in Tikal, met 44 meter de hoogste piramide in Amerika. De negen verdiepingen symboliseren de negen niveau's van bewustzijn. Tijdens de klim naar het hoogste niveau van de piramide ter gevolgtrekking van een ritueel bereikte de Maya-sjamaan-koning symbolisch het kosmische bewustzijnsniveau.'

Waar Calleman deze 'informatie' vandaan heeft blijft ons een raadsel, want het is de meest onzinnige uitleg die we over deze trap-piramide zouden kunnen verzinnen. Daarbij is een sjamaan iets heel anders dan een koning. Net als dat een indianen-stamhoofd iets heel anders is dan een medicijnman. Volgens Calleman moet men dan voor de versymbolisering van deze zogenaamde 'bewustzijnsniveaus' een trap-piramide hebben opgericht van 44 meter hoog. Waarom zou iemand 'bewustzijns-niveaus' hebben willen versymboliseren in de vorm van een stenen trap-piramide? Dat deze piramide als bouwwerk helemaal niets met 'bewustzijnsniveaus' te maken heeft kan enkel al worden opgemaakt uit het feit dat de Maya-overleveringen met geen woord over 'negen niveau’s van bewustzijn' spreken als het om hun tempels gaat! Kunnen we als schuldige voor het verloren gaan van de ‘Mayakennis over bewustzijns-cyclici’ de Roomse kerk aanwijzen, omdat ze veel vernietigde of achter hun deuren op hebben geborgen? Als dit zo zou zijn, dan is de interpretatie die Calleman verspreidt eveneens een speculering, want wie krijgt er toegang tot dergelijke archieven? Calleman? Daar lijkt het zeker niet op.

Eerder is deze uitleg onderhevig aan een enorme lading verbeeldingskracht. Daarbij noemt Calleman deze beroemde Tempel van de Jaguar de ‘hoogste piramide in Amerika’. En dat is absoluut niet zo. Want op hetzelfde terrein vinden we twee tempel-piramides die nog hoger zijn. Tempel III (Tempel van de ‘Grote Priester’) is pakweg 50 meter hoog en Tempel IV (Tempel van de ‘Tweekoppige slang’) is zelfs 65 meter hoog. Dit alles op hetzelfde terrein in Tikal. Best vreemd dat ‘s wereld’s ‘leidende expert op het gebied van de maya’s’ zich enkel al in dit detail vergiste. Daarbij zijn de benamingen (zoals Jaguar, grote priester, tweekoppige slang) allen door de archeologen aan de tempels gegeven en niet door de inheemse bevolking. Werkelijk alles is in de ogen van de New Age een 'symbool'. En werkelijk ‘weinig’ is zoals het simpelweg ‘is’. En merendeels moet zo'n 'symbool' nog op een 'psychologische' manier worden uitgelegd ook. En dit is absolute onzin. En zeer zeker voor deze Piramide in Tikal! Want deze is opgetrokken (qua ligging) middels astronomische en wiskundige gegevens, en is geen 'spirituele weergave' van wat dan ook. Volgens Calleman zijn de Tzolkin en de Tun-kalender beide 'spirituele' kalenders. Wie heeft er ooit van een 'spirituele kalender' gehoord? Niemand natuurlijk. Zelfs de Maya's niet. Er wordt door hen op zo'n manier met geen woord in de overleveringen over deze kalenders gesproken. De Tzolkin was een goden-kalender, en de Tun-kalender moet zelfs de oorspronkelijke kalendertelling voor de aarde zijn geweest, voordat de Haab met vijf dagen extra werd ingevoerd! Hierover dadelijk meer. Calleman beweerd dat de Gregoriaanse kalender een 'slinks indoctrinatie-middel' is, die bovendien een 'onwaar wereldbeeld onderbouwt'. In feite zou deze kalender ons zijn 'opgedrongen' door een 'duistere katholieke kliek', zo vertellen de New Agers ons (waarbij Ian Lungold zelfs beweerde dat er omwille van de invoering van de Gregoriaanse kalender 'miljoenen doden' zouden zijn gevallen --– een bewering die echt helemaal geen enkele weerklank heeft op welk deel van de geschiedenis dan ook!). In plaats daarvan wil Calleman een alternatief; de 'ware heilige kalender van 260 dagen (Tzolkin)', want deze kalender is een 'codificatie van het Universum van de heilige tijd van de Maya's' zo schrijft Calleman. Dit laatste kan dan wellicht een soort codificatie zijn m.b.t. een planeet venus in ons eigen zonnestelsel, maar zeker niet tot het universum. Deze kalender was voor de Maya-priesters 'heilig' omdat deze aan de goden werd getoetst. En de ware reden waarom deze kalender hieraan werd getoetst, is nog steeds niet helemaal duidelijk. We kunnen speculeren op dit vlak, maar we mogen niet zomaar een wilde conclusie gaan trekken zoals calleman doet. De Tzolkin wordt eveneens de Venus-kalender genoemd en correlleert op dat gebied aardig in de buurt met de omlooptijd van Venus rond de zon. Ook de grote god Quetzalcoatl (Viracocha van de Inca's) en zijn afgezanten blijken met Venus te maken te hebben. Het is in ieder geval goed om een stukje aan te halen uit Callemans boek;

'Bijna iedereen die de oude beschavingen van Mesoamerika heeft bestudeerd is het erover eens dat hun kosmologie - de manier waarop deze volkeren de wereld zagen - alleen doormiddel van hun kalender kan worden begrepen. Het is duidelijk dat het Maya-volk het meest geavanceerde kalenderstelsel heeft ontwikkeld. Tot het moment waarop de Mexica's onder de voet werden gelopen, werd in de gehele regio, die zich tot in de huidige Verenigde Staten uitstrekte, de kern van dit kalenderstelsel, de 260 daagse Heilige kalender, gebruikt. Voor de komst van de spanjaarden was de gehele regio door het gebruik van deze ene kalender spiritueel gesynchroniseerd. Misschien lijkt het vreemd dat een kalender zo belangrijk kan zijn. Waarschijnlijk denken de meeste mensen dat de keuze voor een kalender een tamelijk willekeurige is en maar weinig invloed heeft op het wereldbeeld van een beschaving. Misschien is het echter juist vanwege het feit dat de keus voor een kalender zo futiel lijkt, niet meer dan een maatschappelijke afspraak, dat hij een blinde vlek in ons bewustzijn is geworden. De gregoriaanse kalender, die in 1582 door paus Gregorius is ingevoerd en nu wereldwijd in gebruik is, wordt als een gegeven beschouwd en er lijkt ook weinig reden te zijn om hem te vervangen of aan te vullen. Wat nu echter, als deze kalender een slinks indoctrinatiemiddel is, waarvan de meeste mensen geen weet hebben en die een onwaar wereldbeeld onderbouwt? Ik heb dit boek deels geschreven om deze indoctrinatie aan het licht te brengen en de ware Heilige kalender als een alternatief voor te dragen. De Maya-kalender herrijst nu uit de as als een alternatief voor het wereldbeeld dat ons door de gregoriaanse kalender is opgelegd.' (De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn, Hoofdstuk; 'De terugkeer van de Heilige kalender' blz. 29 / 30)

Een erg interessant verhaal natuurlijk, maar 'wat' er precies echt mis is met deze gregoriaanse kalender wordt helaas niet duidelijk in het boek van Calleman. In feite is de telling ervan ook nog eens gebaseerd op 365 dagen, net als de Haab-kalender. Dat de gregoriaanse kalender gebaseerd is op voor Chr. en na Chr. lijkt inderdaad aan te tonen dat het met de Gregoriaanse kalender niet helemaal 'goed' zit. Eveneens is het een feit dat de Gregoriaanse kalender niet altijd praktisch is geweest voor een jaartelling en in principe voor het verre verleden, maar ook voor de toekomst, niet helemaal goed uitkomt. Toch is deze kalender-rekening op dit moment een veel betere dan de Juliaanse, en is op dit moment nog steeds de meest praktische voor het dagelijkse gebruik. Zelfs Calleman zou dit moeten toegeven als hij eventjes dieper zou nadenken. Calleman spreekt over deze kalender als een 'slinks indoctrinatie-middel' waar hij duidelijk zijn boek voor zou hebben geschreven. Maar hij toont nergens in zijn boek aan, dat dit ook écht zo is. Hij zegt letterlijk; 'Wat nu echter, als deze kalender een slinks indoctrinatiemiddel is, waarvan de meeste mensen geen weet hebben en die een onwaar wereldbeeld onderbouwt?' Hij toont nergens aan dat de Gregoriaanse kalender ook daadwerkelijk een slinks indoctrinatie middel moet zijn geweest, en ook is er geen logica in zijn hele verhaal te vinden die deze insinuering daadwerkelijk benadrukt.

Wat Julius Ceasar en paus Gregorius deden, was namelijk een groot goed te noemen. Zij hadden hier hun overduidelijke redenen voor. De Juliaanse kalender was in de tijd van Ceasar noodzakelijk om de oude Egyptische kalender die lang daarvoor gebruikt werd, te corrigeren. De Gregoriaanse telling is enkel een correctie van de Juliaanse. Zij pasten voor hun tijd de kalendertellingen simpelweg aan zodat ze weer op een juiste manier konden worden gebruikt. De kalenders moesten hervormt worden, want anders zouden ze voor die tijd volledig achter zijn gaan lopen met de jaargetijden. Wanneer Julius Ceasar hier geen orde in had aangebracht, en paus Gregorius eveneens in de zestiende eeuw niet, dan zouden we op dit moment helemaal de tel kwijt zijn geraakt. We zouden op zo’n manier zelfs de astronomische (en astrologische) waarde van een kalender vergeten zijn, of op een veel meer foute wijze zijn gaan interpreteren. Want het is weldegelijk zo, dat in de tijd toen Ceasar de oude kalender aan begon te passen, de kalender zelf op dat moment enorm op het natuurlijke jaar (betreft haar seizoenen) achter liep. Het was zelfs zo erg dat de eerste dag van januari feitelijk op de natuurlijke 13 oktober viel. De winterzonne-stilstand van 21/22 december viel daarbij op 3 oktober. Dus wanneer Ceasar de kalender niet had aangepast dan hadden we steeds meer dagen gaan achterlopen op de natuurlijke cyclici en de echte jaargetijden. Dus alle lof gaat zeker uit naar deze twee personages die voor hun tijd de grote zorg tot zich namen om zich over dit steeds terugkerende probleem te buigen. Er komt een moment dat eveneens de Gregoriaanse telling volledig aangepast moet worden, en wellicht dat ze op dit moment al aangepast moet worden omdat we het maar al te vaak zeggen; de ‘jaargetijden zijn door de war’ of ‘de natuur begint te veranderen en is in de war’ etc. Maar dat is ze zeker niet. Het zou heel goed kunnen dat een kalenderaanpassing op dit moment al nodig is. Deze aanpassingen zijn daarom absoluut geen ‘slinkse indoctrinatie-middelen’ zoals de New Agers het uitdrukken; ze zijn iedere keer gewoon nodig geweest. Waarom? Omdat de kalender inderdaad, iedere keer opnieuw op de natuurlijke cyclus van de jaargetijden afgesteld moet worden. Dit is nodig omdat de aarde continue verandert in haar jaargetijden cyclus, en dat deze cyclus technisch gezien door de honderden en duizenden jaren steeds korter wordt. Dit lijkt Calleman helaas volledig over het hoofd te zien, niet te begrijpen of simpelweg te negeren.

Een kalenderstelsel uitleggen zoals Calleman het doet is in feite juist een slinkse indoctrinatie te noemen, een indoctrinatie van de wereldkerk die New Age heet. In ieder geval berusten deze New Age 'feiten' niet op de waarheid. Daarbij mag het voor Calleman duidelijk zijn dat de Maya kalender door de Maya's werd 'ontwikkeld' maar daar is binnen hun oude overleveringen helemaal geen sprake van. Deze volkeren beweerden dat ze hun kennis voor de kalenders van de Goden kregen. De Azteken noemden de God (of vrij vertaald in het meervoud: 'goden en medewerkers') Quetzalcoatl als het verantwoordelijke personage voor de kennis van deze kalender. Deze Quetzalcoatl is absoluut door te trekken naar de mysterieuze Viracocha's van de Inca’s die zich ooit rond het Titicaca meer en Tiahuanaco in Bolivia vestigden. Het waren hun priesterschappen die de kennis ervan gebruikten. Ook kan Calleman niet zeggen dat men voor de komst van de Spanjaarden in de hele regio 'spiritueel' gesynchroniseerd was met deze kalender. Want vanaf welk punt deze 'regio' genomen moet worden en tot welk punt deze 'regio' zou moeten reiken wordt helaas niet duidelijk in zijn boek. Want er blijken nog heel veel kilometers aan ‘Maya-steden’ onder de ondoordringbare vegetatie begraven te liggen. En hoeveel informatie zouden deze ruïnes ons in feite ook nog op kunnen leveren? Ook is het duidelijk dat Calleman helemaal niet kan spreken over een 'spirituele synchronisatie' als het om deze kalender gaat. Want deze kalenders hebben helemaal niets te maken met dit soort spiritualiteit.

Calleman gaat namelijk verder met;

'Wat voor de huidige wereld van belang is, is niet het astronomische, maar het spirituele aspect van de Maya-kalender. Aan de hand van de spiritueel gefundeerde, niet astronomische kalenders, de tun (360-daagse periode) en de tzolkin (260 daagse periode), kan de werkelijke en ongeëvenaarde bijdrage van de Maya's aan de mensheid van vandaag worden gevonden'. (Hoofdstuk; 'De terugkeer van de Heilige kalender' blz. 30).

Hier zien we duidelijk dat Callemans ideeënwereld vooral gefundeerd is op de stelling dat de Tun en de Tzolkin kalender niets met astronomie te maken zouden hebben. En dit is een stelling waar zelfs de koude wetenschap om zou moeten lachen, evenals de esoterische. Elke kalender is gebaseerd op astronomie. En elke kalender van de Maya's eveneens. Daar hoeft men niet aan te twijfelen, want dit is absoluut een feit! Calleman en de rest van de New Age auteurs zien niet in dat wanneer een kalender niets te maken heeft met astronomie, het simpelweg niet eens een kalender genoemd mag worden! En dat is namelijk precies wat het zijn; kalenders! Zelfs de negen verdiepingen tellende trap-piramide waar Calleman zijn fantasieën over bewustzijns-niveaus op loslaat, is opgetrokken met maar één basiskennis (qua ligging); wiskunde en astronomie! En in tegenstelling tot wat Calleman hier zegt, dus dat astronomie in deze zin voor de wereld van geen belang is, mogen we er absoluut van overtuigd zijn dat juist de Maya-astronomie van een groot belang is voor de wereld! Wat van geen enkel belang is voor de wereld, is dit zogenaamde 'spirituele aspect' van de Maya-kalenders zoals Calleman het uitlegd. Het ‘spirituele aspect’ zit hem eerder in de ‘Long Count’, die eveneens als tastbaar en astronomisch beschouwd zou moeten worden. De echte oude long count is (net als de yuga’s van de Hindoes) gebaseerd op 360 dagen. En inderdaad; ‘bewustzijns-niveaus’ (om het zo dan maar eens grofweg te noemen) spelen hierbij eveneens een rol. Maar niet op de manier zoals Calleman en veel andere New Agers het uitleggen.

Daarentegen beweerde Calleman wel dat de Tzolkin-kalender van 260 dagen een 'heilige kalender' is die een soort 'codificatie' is van het 'universum', terwijl het volgens zijn eigen woorden niets met astronomie te maken zou hebben. Met dit soort beweringen gooit hij natuurlijk zijn eigen glazen in.

Wat we hier duidelijk zien, is dat de New Agers spreken over een kalenderstelsel van 'cyclici' waarbij wij dus een fout gebruik van een kalender zouden hebben die vooral 'lineair' is. Wat we duidelijk kunnen opmaken is dat de New Agers deze kalender cyclici die absoluut gebaseerd zijn op astronomie (!!) afdoen als 'spiritueel' en dus als een 'niet-tastbaar' aspect naar voren schuiven, terwijl dit soort cyclici nu juist ooit tastbaar en meetbaar zijn geweest en zo we straks mogen veronderstellen; ooit weer ‘meetbaar’ zouden kunnen worden. We mogen van de New Agers de kalenderstelsels niet 'lineair' nemen, want dat zou een foute gedachte zijn. Natuurlijk zouden wij een cyclus niet lineair mogen nemen, maar we mogen ze zeker niet afdoen als iets dat niets met astronomie te maken heeft en daarom niet tastbaar of meetbaar is. We moeten ze volgens de New Agers zien als 'bewustzijns-cyclici', die niet astronomisch van aard zijn. Hiermee probeert men zeer duidelijk de ware feiten bewust of onbewust te verhullen. Het is in ieder geval een zeer verkeerd uitgangspunt te noemen. Men spreekt over ‘cyclici’ en ‘spiritualiteit’; Toch zet men een soort evolutief beeld neer dat vanaf de dag van vandaag terug zou gaan tot het 'begin van de evolutie' dat ingeluidt werd met de zogenaamde 'Big Bang' van de oerknal-kosmologen; zo'n 16,4 biljoen jaar geleden. En dit enkel gebaseerd op een kaal 'getal' dat op een kalenderstele zou staan. Erg lineaire gedachtegang dus. Wat de New Agers in feite doen, is tastbare en (ooit) meetbare kalender cyclici tot iets maken dat niet tastbaar is, en een oeroude zeer hoge beschaving, die feitelijk ooit tot een nulpunt af moet zijn gegleden, uitleggen als een evolutief beeld waarin de mens alleen maar beter werd vanuit een oeroud natuurlijk proces. Op zo’n manier sluit ze een creatie en degeneratie van dit alles volledig uit. En wanneer wij naar onze ware geschiedenis kijken, dan zien we dat des te verder wij terug in de tijd gaan, des te geavanceerder een beschaving word. Totaal het omgekeerde dus, dan wat het Sociaal Darwinisme ons verteld. Men verhuld dus duidelijk feiten en keert duidelijk de echte gang van zaken om. Dat is wat de New Age dan ook doet; zaken verhullen en zakken vullen. En men deelt ons al zeker geen 'geheimen' mee.


Hanab-KuIn zijn boek geeft Calleman eveneens het 'symbool van Hanab-Ku' weer (zie hierboven), waarbij de term (behalve het symbool) zelf 'één god' betekent. Deze term vind men binnen het Yucateekse taalgebied. In de eerste instantie zitten we hier dus met twee verschillende zaken; een symbool en een term. En dat het symbool en de term weinig met elkaar te maken hebben lijkt als een paal boven water te staan. Calleman beweert dat dit symbool een soort yin/yang symbool is dat door de Maya's gebruikt werd, en door hen gezien werd als 'het symbool van de centrale zon van de universele wereldboom, de Ene Bron van Begrenzingen en Energie.' Hij zet dit neer in de zin van; dit Ying/Yan symbool is het symbool voor 'Hanab-Ku'; 'die éne god'. Ten eerste is dit symbool geen Maya-symbool. Het symbool komt om het duidelijker te stellen van de Azteken. Ten tweede; De term 'Hanab-Ku' betekent dan wel 'één God', maar er is in die zin geen enkele reden om aan te nemen dat dit aan een 'Yin/Yang' symbool kan worden getoetst. En zeker niet aan dit Azteekse symbool. De term Hanab-Ku staat zelfs los van dit Azteekse symbool dat men interpreteerd als een Yin/Yang symbool. Het symbool zelf, werd als eerste gedocumenteerd in de Codex Magliabecchiano in de bovenste linkerhoek van blz. 5/2. Hier verscheen het symbool niet in zwart/wit maar in het zwart/geel. Het symbool werd veel later door de New Ager José Argüelles in zijn boek 'The Mayan Factor' opnieuw gepubliceerd. Naar dit boek wordt binnen het 'Mayanisme' van de New Age branche, dan ook erg vaak gerefereerd (waaronder door Calleman).

De benaming 'Hanab-Ku' komt naar voren in het door Spaanse missionarissen vertaalde en bijeen gevoegde boekwerk 'Chilam Balam'. Deze term (Hanab-Ku) werd door de Spaanse Katholieken als een concept geintroduceerd om hun monotheïsme te kunnen promoten onder de sprekers van de Yucateekse taal. Hier gebruikte men dit Azteekse symbool overigens niet voor. Zoals gezegd, betekenen de woorden 'Hanab-Ku' eenvoudig gezien 'één god' of ‘de enige god’. Dat is wat de Spaanse missionarissen dan ook predikten om het Yucateekse taalgebied te 'bekeren'; één god. Dat de missionarissen deze 'ene god' nooit zouden hebben kunnen prediken in hun eigen taal, lijkt ons logisch. Daarom moest men deze woorden omzetten naar de Yucateekse taal. En dat is wat men ook deed; Hanab-Ku! Deze term heeft werkelijk niets te maken met dit Azteekse symbool, en eveneens heeft het niets te maken met 'één god' waar de indianen in zouden hebben geloofd. Want de indianen geloofden in extreem veel verschillende oude goden. Zelfs de God Quetzalcoatl moet men in meervoud zien! Men geloofde dus niet in de énige god (Hanab-Ku) van de Christenen en al zeker niet in de 'één god van innerlijke balans' voor 'één wereld' van de New Agers. De term Hanab-Ku (of Hunab-Ku) is niet geheel een Qeuché term. De Queché indianen kenden de term ‘Hunahpú’, en dit was weldegelijk een benaming voor een jagers-god. Ook een (mogelijke) jagersgodin werd hiermee vernoemd. Zo kende men de naam Hunahpu-Vuch voor de jagers-god of godin (uitgelegd door westerlingen als een god of godin van de ‘morgenstond’ of het licht) en de naam Hunaphu-Utiú (uitgelegd door westerlingen als een god van de nacht, ofwel de duisternis). Hunaphu betekent in de allereerste instantie; ‘hoogste (of universele) jager’, en werd gezien als een ‘jager met een "blaasgeweer" of blaaspijp’. Deze Hunahpu’s (want er waren er meerdere van die deze term kregen) werden inderdaad als godheden ervaren, zo het staat te lezen in de Popul-Vuh. Net als dat Hunahpu en Xbalenque binnen de Popul-Vuh een tweeling vormen die over enorme magie zouden hebben beschikt. Hiermee zouden ze de goden van de onderwereld hebben onderworpen. We denken hier meteen aan de vele mystieke tweelingen die in de mythen over de hele wereld zijn terug te vinden. Toch waren zij beiden personages (en wellicht moeten zij zelfs gezien worden als ‘goddelijke rassen’). In de oeroude mythen van India vinden we de mysterieuze Asvins, de mysterieuze tweeling die met hun donderende hemelwagens de hemelen en de wolken doorkruisten. Dit deden zij met veel lawaai en met veel vuur. Maar zij waren ook grote genezers en beschikten over zeer hoge gaven.

Niets wijst erop dat de Azteken of de Maya's in een Yin/Yang symbool een soort 'God' zagen, en er wijst eveneens niets op dat de Maya's of de Azteken dit symbool als een Yin/Yang symbool kenden. De New Agers hebben dit symbool dan ook letterlijk geïnterpreteerd als een yin/yang symbool en deze term 'ÉÉN GOD' (Hanab-Ku) er eventjes zomaar in het wilde weg aan vast geplakt. De New Agers interpreteren dit symbool daarom ook als het centrum van onze melkweg (ofwel; volgens hen een ‘zwart gat’). Ook is het niet gezegd dat het symbool zelf iets te maken heeft met wereldbomen, energieën en innerlijke bewustwording. En ook de term 'Hanab-Ku' niet. Daar verwijst niets naar, behalve de New Age interpretatie. Met een interpretatie is natuurlijk niets mis. Maar verkoop het dan wel als een ‘interpretatie’ of een hypothese en niet als de ‘absolute waarheid’. Ook zag men de Quetzalcoatl niet op de manier zoals de New Agers het uitleggen. De New Agers zien de oude Quetzalcoatl als een soort 'kosmische energie', net zoals ze alle andere oude goden op die manier vertalen; als 'kosmische of bewustzijns-energieën'. En in dit soort onzin geloofden deze mensen absoluut niet. Zij zagen Quetzalcoatl als een letterlijk gods-personage, of beter; als iemand die zelfs meerdere helpers en afgezanten had. Een lange blanke man met een baard en een soort wit gewaad, die ook nog eens beschikte over het 'hemelse vuur' en een absolute brenger was van Cultuur en religie. Hij kwam samen met zijn afgezanten over de grote zee aan, in een ‘vliegende boot’ die boven het water (in de lucht) ‘voortdreef zonder roeiriemen’. Dit is duidelijk op te maken uit hun geschiedenis en hun overleveringen. We zien keer op keer weer de extreme desinformatie, de leugens en de verkeerde interpretaties opduiken die men maar al te graag verkoopt als de waarheid. En men verkoopt het dan ook letterlijk want men verdient er echt enorm veel geld op.

Bron: http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439558&tbl_archief=0#439558
Delen:
admin
admin Mrt. 14 '11
Ik heb me door deze enorme berg tekst geworsteld, en heb meteen een zinloos gevoel van binnen om er uberhaupt iets mee te kunnen.

Dat ligt aan mezelf omdat ik niet veel met waarheden kan, en liever naar binnen ga en voel wat voor mij waar is op dit moment, maar ook dat kan morgen wel weer anders zijn.
Het liefst blijf ik zo blanco mogelijk en leef alsof waarheid niet is, maar kan bijdragen aan een nieuw inzicht toepasbaar nu , maar over een ogenblik erna al niet meer.
Het wil ook niet in mijn hoofd, floept er meteen weer uit, en mijn systeem zet de kennis weer overboord.
Het is aan mij niet besteed, ik ga ervan uit dat mijn hoger zelf wel verteld wat ik dien te weten.
Maar desondanks deze andere manier van omgaan met dingen

wil ik je wel bedanken voor het plaatsen en misschien kan iemand anders er wel iets mee.
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 14 '11
Ik heb het ook allemaal doorgelezen. Het meeste interessantste stukje zal ik hier even plaatsen. Dat geeft aan in hoeverre 2012 en de eindtijd aardig opgeblazen lijkt te zijn:


De auteurs zelf, blijken het vaak ook niet geheel met elkaar eens te zijn als het om de 'eind of begindatum' gaat van de Mayakalender. Zo stelt Carl Johan Calleman in zijn boek 'De Mayakalender en de transformatie van het bewustzijn', dat de beruchte einddatum geen 21 december 2012 is, maar dat de kalender op 28 oktober 2011 eindigt (zijn versie van de zgn 13 Ahau). Vooral John Major Jenkins, een auteur van verschillende boeken op dit gebied, gaf meerdere malen felle kritiek af op Calleman.

Calleman wordt omschreven als 's werelds leidende expert' op het gebied van de Maya-kalender en zou een 25 jaar lange studie op deze zaken hebben verricht. Carl J. Calleman houdt er samen met Ian (Xel) Lungold (RIP) wel een heel erg fantastische New Age theorie op na, iets waarbij de titel 'expert' in feite meer zegt over Callemans opgepoetste imago dan over zijn '25 jaar lange studie' zelf. Zo beweert calleman dat de Mayakalender een 'kosmische evolutie in al zijn aspecten' weergeeft, dat met de 'Big Bang zo'n 16,4 biljoen jaar geleden begon', en 'verder evolueerde' tot aan de dag van vandaag. Deze benadering is ten eerste zeer Sociaal Darwinistisch, iets waar de New Age 'spiritualiteit' enorm op is gebaseerd. Het getal 16,4 biljoen, zou enkel als een kaal 'getal' op een kalenderstele staan, en is in de zin van deze 'Big Bang' theorie een interpretatie van Calleman zelf. Want er bestaan nog grotere ‘cyclici’ en men spreekt duidelijk niet met ‘voor Chr. of na Chr.’ op deze kalender stele’s. Zo heeft hij zelfs een foto van de 44 meter hoge - in totaal negen verdiepingen tellende - 'Trap-Piramide van de Jaguar in Tikal' in zijn boek staan, die hij als volgt omschrijft;(Calleman schrijft): Figuur 1.5. 'De negen verdiepingen tellende piramide van de jaguar in Tikal, met 44 meter de hoogste piramide in Amerika. De negen verdiepingen symboliseren de negen niveau's van bewustzijn. Tijdens de klim naar het hoogste niveau van de piramide ter gevolgtrekking van een ritueel bereikte de Maya-sjamaan-koning symbolisch het kosmische bewustzijnsniveau.'

Waar Calleman deze 'informatie' vandaan heeft blijft ons een raadsel, want het is de meest onzinnige uitleg die we over deze trap-piramide zouden kunnen verzinnen. Daarbij is een sjamaan iets heel anders dan een koning. Net als dat een indianen-stamhoofd iets heel anders is dan een medicijnman. Volgens Calleman moet men dan voor de versymbolisering van deze zogenaamde 'bewustzijnsniveaus' een trap-piramide hebben opgericht van 44 meter hoog. Waarom zou iemand 'bewustzijns-niveaus' hebben willen versymboliseren in de vorm van een stenen trap-piramide? Dat deze piramide als bouwwerk helemaal niets met 'bewustzijnsniveaus' te maken heeft kan enkel al worden opgemaakt uit het feit dat de Maya-overleveringen met geen woord over 'negen niveau’s van bewustzijn' spreken als het om hun tempels gaat! Kunnen we als schuldige voor het verloren gaan van de ‘Mayakennis over bewustzijns-cyclici’ de Roomse kerk aanwijzen, omdat ze veel vernietigde of achter hun deuren op hebben geborgen? Als dit zo zou zijn, dan is de interpretatie die Calleman verspreidt eveneens een speculering, want wie krijgt er toegang tot dergelijke archieven? Calleman? Daar lijkt het zeker niet op.

Eerder is deze uitleg onderhevig aan een enorme lading verbeeldingskracht. Daarbij noemt Calleman deze beroemde Tempel van de Jaguar de ‘hoogste piramide in Amerika’. En dat is absoluut niet zo. Want op hetzelfde terrein vinden we twee tempel-piramides die nog hoger zijn. Tempel III (Tempel van de ‘Grote Priester’) is pakweg 50 meter hoog en Tempel IV (Tempel van de ‘Tweekoppige slang’) is zelfs 65 meter hoog. Dit alles op hetzelfde terrein in Tikal. Best vreemd dat ‘s wereld’s ‘leidende expert op het gebied van de maya’s’ zich enkel al in dit detail vergiste. Daarbij zijn de benamingen (zoals Jaguar, grote priester, tweekoppige slang) allen door de archeologen aan de tempels gegeven en niet door de inheemse bevolking. Werkelijk alles is in de ogen van de New Age een 'symbool'. En werkelijk ‘weinig’ is zoals het simpelweg ‘is’. En merendeels moet zo'n 'symbool' nog op een 'psychologische' manier worden uitgelegd ook. En dit is absolute onzin. En zeer zeker voor deze Piramide in Tikal! Want deze is opgetrokken (qua ligging) middels astronomische en wiskundige gegevens, en is geen 'spirituele weergave' van wat dan ook. Volgens Calleman zijn de Tzolkin en de Tun-kalender beide 'spirituele' kalenders. Wie heeft er ooit van een 'spirituele kalender' gehoord? Niemand natuurlijk. Zelfs de Maya's niet. Er wordt door hen op zo'n manier met geen woord in de overleveringen over deze kalenders gesproken. De Tzolkin was een goden-kalender, en de Tun-kalender moet zelfs de oorspronkelijke kalendertelling voor de aarde zijn geweest, voordat de Haab met vijf dagen extra werd ingevoerd!
Ariel
Ariel Mrt. 14 '11
ja ik heb telkens gezegd dat het niet klopt.
Ach ja mijn 1e leven was als Maya dus misschien wist ik (onbewust)meer. laugh
gast
gast Mrt. 15 '11
Hier een intervieuw met John Major Jenkens:

http://www.redicecreations.com/radio/2011/03/RIR-110310.php

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111