Loading...
nl

De derwisj

admin
admin Mrt. 6 '10
Derwisj
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur, en wisj, een bepaalde vorm van het Perzische werkwoord voor zitten. Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten, de deur van de goddelijke Geliefde. Volgens anderen is de naam afkomstig uit het Perzisch: darwich = arm, darvesh = bedelaar.

De derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de soefi's, dit zijn mystieke broederschappen binnen de Islam die geloven dat God aanwezig is in alles wat bestaat; mensen, dieren en dingen. De derwisjen ontstaan in de 8e eeuw nadat de islam in contact is geraakt met Perzische godsdiensten en het hindoeïsme.

Sommige derwisjen wonen of komen samen in soefi-centra (Zaouïa (Arabisch), Khanqah (Perzisch) of Tekké (Turks), anderen trekken vrij door de wereld. Ook zijn er derwisjen actief in de handel of in een productieproces. De voornaamste religieuze orden (tariqas) zijn:

de tjestijja (Chishtiyya), gesticht door Aboe Ishaaq Sjami,
de mawlawijja (Mevlevi), de rondtollende of dansende derwisjen, die haar oorsprong vindt bij de volgelingen van Roemi,
de qadirijja (Qadiriyya) of leerlingen van 'Abd al-Qadir al-Djilani,
de sohrawardijja (Suhrawardiyya), gesticht door Aboe Nadjieb as-Sohrawardi, en
de naqsjbandiyya (Naqshbandiyya), opgericht door Aboe Ya'qoeb al-Hamadani.
de rifa’i’s , de huilende of krijsende derwisjen, zij eten glas en slikken zwaarden in.
De mystieke leer wordt voorafgegaan door een inwijding door een geautoriseerde leraar op het soefi-pad. De mystieke leer, die de soefi’s na een inwijding wordt bijgebracht, heeft een aantal van hen doen afwijken van de voorschriften van de koran en hen gevoerd tot allerlei uitspattingen.

In volksverhalen
Een derwisj heeft in volksverhalen vaak een magisch karakter. Hij straalt Gods liefde uit en is wijs, hij geeft goede raad. Hij verschijnt uit en verdwijnt in het niets (meestal in de gedaante van een oude man). Hij bezit toverkracht, kan door muren gaan, kan verschillende gedaanten aannemen, eet levers van doden, rijdt op een paard door de lucht en geeft appels voor vruchtbaarheid. Zie bijvoorbeeld De geduldsteen.
Delen:
admin
admin Mrt. 6 '10
admin
admin Mrt. 6 '10
Derwisjdans is een werveldans die beeldend uitdrukking geeft aan de mystieke weg, van het loslaten van de weerstand tot het liefhebben van alles. Derwisjdans is afkomstig uit de traditie van het soefisme. Dansende derwisjen draaien om hun eigen as. Elke stap symboliseert de ommekeer, terug naar verbondenheid met ons oneindige Zelf.

Derwisjdans kan gebruikt worden als een oefening. Het begint met het bewustzijn van onze geslotenheid en te oefenen in het waarnemen van wat er innerlijk beweegt. Met het in beweging brengen van het lichaam begint het leven weer te stromen en verwarmt wat innerlijk bevroren is. Het verzet tegen het beleven van het hier en nu, lost gaandeweg op. Het verandert in overgave aan en verzoening met de aarde en het aardse. Hoe meer dit ervaren wordt, hoe meer wij ons bewust worden van steun en ondersteuning. Het vertrouwen groeit. We durven ons meer te openen. Tijdens dit proces wordt duidelijk wat ons weerhoudt. Deze bewustwording ontwart wat ons 'ingewikkeld' hield. Het leven wordt eenvoudiger. Dit proces gaat door tot we ons hart hebben bevrijd en het kan dansen met alles wat we tegenkomen. Dan ervaren we dat het hart vrij is om lief te hebben, al wat is. Soefisme
Soefisme is de mystieke vorm van de islam. Kenmerkend voor mystiek is dat het de religies overstijgt en in wezen alle vormen van God dienen omarmt. Soefisme is ingebed in de islamitische traditie, en maakt gebruik van islamitische gebeden en gebruiken.

Ware soefies beperken echter anderen niet. In wezen gaat het namelijk niet om de vorm, maar om de inhoud: een zuiver ware intentie. Wie kan voor een ander bepalen hoe 'waar' die is? Aan de vorm is dat niet te zien. Voor een zuiver waarnemer is het misschien te voelen. Echter hoe zuiverder de waarnemer waarneemt, hoe groter het mededogen en het geduld. Het gaat er om dat wij zelf 'waar' zijn. De oefening is te zijn wat wij lijken, vorm en inhoud met elkaar in overeenstemming te brengen.

Een zuivere intentie drukt zich uit in schoonheid, op zijn minst een eigen schoonheid. We kennen dit soort schoonheid van een oud doorleefd gezicht dat niets meer in de plooi houdt. Maar ook van muziek die ons raakt omdat het met hart en ziel vertolkt wordt. Dit geraakt worden brengt ons innerlijk in beweging en terug bij het moment en de beleving van onszelf. Het maakt ons waar. Het roert ons letterlijk. Onze verkramptheid ontspant. Kunstuitingen, zoals poëzie, muziek en dans, spelen in het soefisme dan ook een belangrijke rol.

Soefisme is eeuwenoud, maar tot op de dag van vandaag rijk aan levende tradities. Soefi of derwisj
Soefi of derwisj is in wezen eenieder die zich concentreert op het zuiveren van de ziel en het openen van het hart. De naam wordt echter doorgaans gereserveerd voor wie zich in de traditie van het soefisme voortdurend richt op God als Geliefde en daarmee zoekt zichzelf te verliezen in de Liefde.

De sheick, oftewel koning, begeleidt de ingewijde derwisj op het mystieke pad. In het geörganiseerde soefisme gaat het daarbij om een levende sheick, die deel uitmaakt van een reeks meesters. Maar ook een overleden meester kan de rol van begeleider vervullen voor een derwisj. En uiteindelijk is alleen de Ene Koning, dat wat wij in diepste wezen zijn. Alle ware meesters richten ons naar die diepe Waarheid.

Derwisj betekent 'drempel'. Een derwisj staat op de drempel van de oude naar de nieuwe levenswijze, van de oude aarde naar de nieuwe aarde, van het nu en de oneindigheid.

De dansende derwisj die deze dans beoefent als meditatie en oefening richt alle aandacht op God als Geliefde. Door dit te doen voelt de derwisj de veiligheid van het zich geliefd weten. Daardoor wordt het gemakkelijker om zichzelf te openen als een roos. Derwisjdans verandert de gesloten grondhouding vol angst en afkeer in een open en liefdevolle levenshouding. Soefipoëzie

You have not danced so badly, my dear
Trying to hold hands with the Beautiful One
You have waltzed with great style, my sweet, crushed angel,
To have ever neared God's heart at all.
Our partner is notoriously hard to follow,
and even His best musicians are not always easy to hear.
So what if the music has stopped for a while.
So what if the price of admission to the Divine is out of reach tonight.
So what, my sweetheart, if you lack the gamble for real love.
The mind and the body are famous for holding the heart ransom,
But Hafiz knows the Beloved's eternal habits. Have patience,
For He will not be able to resist your longings and charms for long.
You have not danced so badly, my dear,
Trying to kiss the Magnificent One.
You have actually waltzed with tremendous style,
My sweet crushed angel.

Hafiz (Perzische dichter, 14e eeuw) The Sisters of Shams
The Sisters of Shams is een reisgezelschap van vrouwelijke dansende derwisjen die zich bij elkaar hebben aangesloten om een tijdlang gezamenlijk verder te reizen op het innerlijk pad. Wij inspireren, stimuleren en steunen elkaar waar mogelijk.
Daarnaast stellen we anderen in de gelegenheid de derwisjdans te beleven door het geven van derwisjdanslessen en door het verzorgen van sema's, uitvoeringen en voorstellingen. Daarbij kan gedacht worden aan clturele evenementen, religieuze diensten of een rouwdienst. Derwisjdans symboliseert de innerlijke houding die het hier en nu verbindt met oneindige ruimte en tijd.

The Sisters of Shams ondersteunen derwisjdansmeester en choreografe Maryam Linders wanneer zij sema's of voorstellingen organiseert of daartoe wordt uitgenodigd. De leden van de Sisters of Shams hebben al vele malen samengewerkt voordat zij zich aaneensloten. Zij dansten bijvoorbeeld bij gelegenheden dat de Iraanse soefimuziekgroep Safa optrad. En zij waren te zien in de voorstelling Circle into Circle van derwisjdansmeester en choreografe Maryam Linders.
Takhihiii
Takhihiii Mrt. 8 '10
Ik heb ooit eens de derwisjdans gedaan, dat heeft toen diepe indruk op mij gemaakt. In het kader van een mantratraining had onze lerares een duitse derwish uitgenodigd en eigenlijk zonder veel uitleg over hoe of wat gingen wij draaien. Het toeval wilde dat ik op een plek stond waar zonlicht door een bovenraam naar binnen viel. Terwijl ik draaide, keek ik naar mijn rechterhand en ik zag dat de ene helft van de draai mijn hand verlicht werd door de zonnestralen en dat hij de andere helft in de schaduw voortsnelde. Ik had in die tijd nogal last van stemmingswisselingen, maar toen besefte ik ineens dat het heel natuurlijk was om die stemmingen te hebben, net zoals de aarde van nature draait in het licht van de zon. Het was alleen mijn oordeel over de verschillen die het zwaar maakte.

Dit inzicht gaf mij zo gigantisch veel vertrouwen dat ik onmogelijk meer kon vallen. Terwijl mijn medecursisten om mij heen als kegeltjes omver vielen, draaide ik mijn rondjes, zo stabiel als de aarde zelf.

Nadien heb ik nog geleerd hoe het echt moest, dat derwishdansen, o.a. bij Maryam Linders, maar zoals die eerste keer werd het nooit meer.
admin
admin Mrt. 8 '10
whaw mooie ervaring!!!
Serenity
Serenity Nov. 9 '11
Zo mooi stukje komt er bij toeval weer op mijn pad hihi leven kan zo verrassend zijn! ^^

Social Services

Delen:

Netwerk

Nouki
sharon
Mpho Nchabeleng
Myself
jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78