Loading...
nl

Celia Fenn 13 maart.

admin
admin Mrt. 16 '10

NAAR BOVEN KOMEN EN DE ELEMENTALE SYNTHESE:
DE EQUINOX VAN MAART 2010

De Energieën voor maart 2010

Aartsengel Michaël door Celia Fenn, vertaald uit het Engels door Oscar Woudsma

De Tuinen van de Bahai Tempel in Haifa, Israël

Geliefde Familie van Licht, jullie gaan daadwerkelijk door energieën heen van diepe

Transformatie en Verandering. Sinds de activeringen van de Heilige Roos Rasters en

Portalen op de 11:11 van 2009, en de krachtige activiteit van de Maan en de Zon

gedurende de eerste twee maanden van dit jaar, hebben jullie de versnelling van de

Cosmische Puls gevoeld toen die op Aarde ontvangen werd. Dit is van invloed op de

Magnetische rasters van de Planeet en de weerpatronen op beide halfronden. Het is

een krachtige verschuiving, en het brengt in zijn kielzog grote zegeningen mee, ook al

wordt het door velen van jullie nu ervaren op manieren die gespannen en moeilijk zijn.

Deze tijden zullen voorbijgaan, en uiterlijk op de Equinox van maart hebben jullie je

innerlijke en uiterlijke balans herwonnen na deze intense golf van Cosmische energie.

Dierbaren, de Equinox van maart zal iets hebben van een "naar boven komen” van de

volgende stappen van jullie geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Velen van jullie

zullen profiteren van de constante activeringen en transformaties, die ervaren worden in

de pijnappelklier, in het Voorhoofd Chakra en het Kruin Chakra en in het DNA. Jullie

zullen gaan opmerken dat jullie nieuwe inzichten krijgen en nieuwe en diepere gaven en

talenten, omdat jullie Lichtlichaam meer licht krijgt dat wordt doorgegeven aan de

fysieke structuur van de hersenen, de pijnappelklier en de hypofyse en het Hart, en met

name aan de Thymus klier en het Hoge Hartchakra. Dit zal zich uitbreiden en het

intensiveert jullie vermogen om te zien, horen en te communiceren op de Hogere

Dimensies en met verhoogde intuïtieve vermogens.

Dit betekent, Geliefden, dat jullie duidelijk beter in staat zullen zijn om toegang te krijgen

tot jullie gaven van empathie en telepathie. Jullie beginnen meer te communiceren met

het hart en gevoelens en met intuïtie, dan met woorden. Als jullie deze intuïtieve manier

van zijn binnengaan, zullen jullie de gaven van taal en woorden nog steeds waarderen,

maar jullie zullen je meer bewust worden van de energie achter de woorden, in plaats

van alleen de "betekenis" op het mentale niveau. Stilte zal net zo belangrijk worden als

woorden. De vaardigheid om stil te zijn en de energie van Liefde in die stilte te voelen

zal belangrijker worden in de Nieuwe Energie die jullie zullen binnengaan na de Equinox

van maart.

Inderdaad, Geliefden, tijdens de Equinox van maart zal de energie van de Heilige Roos

stabiel en open worden en zal Iriserend en Stralend zijn, en zal de Planeet verlichten in

een Gouden Licht. Dit is het Gouden Licht van de Geascendeerde Onvoorwaardelijke

Liefde, die we "Christus bewustzijn" noemen. Dit is de perfecte balans tussen Hemel en

Aarde, uitdrukking gevend aan de Goddelijke Liefde van de Bron via de Menselijke

Vorm. We moedigen jullie aan om op deze datum samen te komen in een Heilige

Ceremonie om de gronding van de Cosmische Christusenergie en je eigen snelle

Ascensie of versnelling naar nieuwe manieren van zijn te vieren.

Degenen onder jullie die de "Graal Codes" hebben geactiveerd en hoeders zijn van het

Gouden Licht van Onvoorwaardelijke Liefde, zullen ook hun vaardigheden vergroten om

te manifesteren en te helen. Het openen van de Heilige Roos en het Kruin Chakra zal

het vermogen vergroten om te zien en te horen op de Hogere Niveaus. De Poorten van

Waarneming zullen volledig worden opengesteld voor degenen die ontwaakt zijn en

klaar zijn om over te gaan op dit nieuwe niveau van Zijn en Leven. Geliefden, jullie zijn

de pioniers, degenen die toegang krijgen tot deze nieuwe vaardigheden, zodat de hele

mensheid ook hun geboorterecht als de "Heilige Graal" zal kunnen ontdekken, het

Fysieke Voertuig voor het Licht en de Liefde van de Geest.

Geliefden, wij in de Engelenrijken vragen jullie om je meer bewust te worden van wat

jullie zijn. Als Menselijke Engelen, hebben jullie daadwerkelijk toegang tot grote

persoonlijke kracht die voortvloeit uit het Goddelijke Licht van binnen. Dit is kracht die

alleen kan worden gebruikt voor het Hoogste Goed van Allen. Het is de kracht om Lief

te hebben, om te Helen, te Manifesteren en om te Koesteren. Wij vragen jullie om het te

aanvaarden en te ontvangen, te eren en te behandelen met veel respect en

dankbaarheid. Dit is het geschenk dat zich al tweeduizend jaar binnen de Mensheid aan

het ontwikkelen is en nu in jullie wordt geboren.

Binnenkort zal een waarlijk begrip ontstaan van de Nieuwe Mensheid en haar

Geschenken van Liefde. Deze Geschenken zijn gaven van Schoonheid en Liefde, want

er is niets om te vrezen. Velen van jullie hebben geaarzeld om jullie vaardigheden te

omhelzen vanwege echo’s van eerdere levens over de vervolging van het tot uitdrukking

brengen van dergelijke gaven. Maar weet, dat deze tijd, het voor jullie het juiste moment

is om te aanvaarden dat een kanaal zijn voor Goddelijke Wonderen het doel is van de

fysieke vorm van de Engelachtige Nieuwe Aarde Mens.

De Elementale Synthese: maart 2010

Geliefde Familie van Licht, tijdens de laatste versnelling van Lichtfrequenties, hebben

jullie vele extreme omstandigheden en bewegingen ervaren van het weer en de aarde.

Er is chaos in de Elementale Rijken omdat de energiestromen tussen het Cosmische

Hart, het Zonne Hart en de Aarde zelf, sterk in kracht zijn toegenomen. De Elementalen

hebben op hun eigen manier gereageerd met de behoefte om te reinigen en te helen en

te vieren.

Maar, Geliefden, we zouden vriendelijk willen opperen dat het hoog tijd is dat meer van

jullie je verantwoordelijkheden als Hoeders van de Aarde gaan nemen en plaats gaan

nemen in partnerschappen en werkrelaties met de natuur en de Elementale energieën.

Tijdens de Equinox van maart 2009, vierden jullie het herstel van de verbinding met de

Elementalen die jullie zou toestaan om de Nieuwe Aarde te co-creëren in samenwerking

met de Elementalen en met de Natuur. Echter, er zijn nu nog maar weinig van jullie, die

werken met dat partnerschap. Op de Nieuwe Aarde is er Eenheid met planten, dieren,

mineralen en de medemens. Jullie gaven van communicatie en heling zullen worden

uitgeoefend in samenwerking met deze andere wezens die deze planeet delen.

Geliefden, eenieder van jullie kan vorm geven aan wat wij een “biosfeer” noemen, zelfs

in jullie eigen huis, hoe klein dat ook is. Dit is een "bol" van energie die verbonden is

aan uw relatie met planten, dieren en mineralen. De biosfeer die jullie Heilige brug vormt

naar de Elementale Koninkrijken kan zo klein zijn als een potplant met een aantal

kristallen, maar het kan ook een tuin zijn die de dans van de Elementale Energieën van

de Natuur viert.

Er zijn veel voorbeelden van mooie zielen die hebben geleerd hoe te communiceren

met Dieren en de Natuur, en hoe met Liefde planten te kweken als hobby en voor

voedsel. Ook in het verleden waren alle Heilige Ruimtes en Tempels gezegend met

prachtige tuinen, om de werking van het partnerschap tussen de Geest, Mensen,

Engelen en de Elementale energieën te vieren. Jullie zijn dit vergeten omdat velen van

jullie Heilige Plaatsen bezoeken als toeristen, en jullie zien niet eens dat deze plaatsen

gebieden waren van grote heiligheid waar de natuur eveneens geheiligd werd.

In jullie moderne steden, zijn jullie de natuur vergeten, en jullie zien groeiende bomen

en planten gewoon als voedsel of eigendommen. Maar ooit zijn deze Levende Wezens

geschapen om Vreugde te ervaren en om jullie Vreugde te brengen in Heilige

partnerschappen.

Weet, Geliefden, dat wanneer jullie de Heilige partnerschap met de Natuur en de

Elementale energieën volledig aangaan, jullie de mogelijkheid zullen hebben om met

hen te communiceren. Dit houdt in, dat jullie weet hebben van de extreme weerpatronen

en dat jullie in staat zullen zijn om dergelijke patronen te veranderen door

samenwerking tussen Elementalen en de mens. Dit zal een liefdevolle samenwerking

zijn en niet een agressieve manipulatie in de naam van "de wetenschap". Jullie

wetenschappers worden door het Elementalenrijk gezien als agressief, vijandig en met

een gebrek aan respect voor de heiligheid van het leven. Is het een wonder dat dit

precies is wat je ziet in de spiegel als je de zogenaamde "natuurrampen" in overweging

neemt? Wordt het niet hoog tijd om te beginnen om respect, heiligheid en liefde te

tonen, zodat deze energieën weer kunnen worden weerspiegeld?

Geliefden, door het creëren van een biosfeer energie kunnen jullie een kleine bol van

energie maken waar de Natuur en de Elementale energie worden gerespecteerd en

geliefd, waar de energieën van de Mens en Elementalen samen gedijen. Deze

verschillende 'sferen' zullen samen beginnen te resoneren en zullen een verbinding

leggen met een Raster van Liefde die een basis biedt voor een meer liefdevolle en

vreedzame relatie met de Natuur en de Elementale energieën. Ieder van jullie kan

bijdragen, en tijdens de viering van de Equinox van maart zou het goed zijn om de

Elementale energieën uit te nodigen en een jaar van Partnerschap en Liefde te vieren

op de Nieuwe Aarde.

Heilige Eenheid en Partnerschap in de Nieuwe Aarde Energie

Geliefden, gedurende de komende twee jaren zullen jullie je steeds meer gaan richten

op de energie van Partnerschap en van Relaties en in het bijzonder op de Heilige

Eenheid. Dit zal zo zijn omdat jullie, als jullie de Vijfde Dimensie van Licht binnengaan,

je meer bewust worden van wat we zullen noemen het "Fractale patroon van Eenheid".

Dit is het oorspronkelijke sjabloon van de Schepping, waar de Ene Twee wordt, en de

Twee Eén wordt om te creëren. Ja, dit is een wonderbaarlijke paradox die de Pulsen en

Cycli van de Dans van het Leven beschrijft.

Op die manier zullen jullie gaan zien dat de essentie van "Eenheid" wordt uitgedrukt in

Diversiteit en in Samenwerking door middel van Partnerschap. Alleen door het ervaren

van Partnerschap kan de Kracht van de Ene worden bereikt, hetzij door Innerlijke

Partnerschappen ofwel tussen die van de Uiterlijke Werkelijkheid als een Spiegel van de

Dans van het Leven. Aldus, worden jullie steeds meer gericht op manieren om

Partnerschap te uiten op alle niveaus en op hoe in Partnerschappen te zijn die een

waarachtige uitdrukking zijn van je Innerlijke Kern van Goddelijke Liefde.

Om dit proces te ondersteunen, gaat het hemellichaam Saturnus in jullie Zonnestelsel

door het Zevende Huis van Weegschaal heen, en zal daar blijven tot het einde van

2012, met een korte retrograde in Maagd van half april tot juli 2010. Het Zevende Huis is

de plaats van Partnerschappen en Heilige Eenheid, van harmonie en balans. Saturnus

is de drager van de energie van herstructurering, en de komende periode van twee jaar

zullen jullie daadwerkelijk een volledige herstructurering ervaren van de ideeën over

Eenheid en Partnerschap als een frequentie van Harmonie en Liefde in plaats van die

van de oude energieën van Macht en Seksuele Uitwisseling.

Alle partnerschappen in de Vijfde Dimensie zullen resoneren met de "blauwdruk" of het

patroon van de Heilige Eenheid, in Liefde, Balans en Harmonie.

Zij die actief zoeken naar de bedoeling van de Heilige Eenheid in een Tweelingvlam

partnerschap zullen dit gemakkelijker kunnen bereiken. Ze zullen worden ondersteund

door het opbloeien van de Heilige Roos energieën en de energie van herstructurering,

die uiteindelijk leiden tot het ontbinden van oude patronen en ruimte maakt voor het

opbouwen van nieuwe patronen van Liefde, Toewijding en Vreugde in het Licht.

Inderdaad, Geliefden, dit is een zalige tijd van grote veranderingen, en jullie gaan zien

dat alles wat jullie hebben gewenst en waar jullie voor hebben gewerkt zich begint te

manifesteren in Fysieke Vorm. Maar, er komt nog van alles, en wij vragen jullie om

verder te gaan om het Licht vast te houden in Vreugde, Vrede en Liefde.

Jullie zijn het Licht van de Wereld!

De Energieën voor maart 2010

De Zon staat in Vissen tot 21 maart, waarna de zon verhuist naar Ram. De Equinox van

maart, Lente op het Noordelijke Halfrond en Herfst op het Zuidelijke Halfrond, vindt

plaats op 20 maart.

De Nieuwe Maan, op de 15de maart, staat in Vissen. Op dat moment, als de energie

wordt geregeerd door Neptunus, de planeet van Hogere Liefde en Idealen, is het een

goed moment om uw toewijding en dienstbaarheid aan het Licht en het Hoogste Goed

in het jaar dat voor ons ligt opnieuw te bevestigen.

De Volle Maan, op de 30ste maart, staat in Weegschaal, het Huis van Relatie en

partnerschap. Nu is het tijd om een Heilige Ruimte van Meditatie te creëren om te

beginnen met uw eigen proces van Herstructurering van uw Partnerschappen en

Relaties in Afstemming met de balans, Harmonie en Liefde van de Nieuwe Aarde

Energie.

Wij wensen jullie Vreugde, Liefde en Vrede in de maand maart!

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global

Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl

Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur

benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of

voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen.

Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van

gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.
Delen:
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 16 '10

Prachtige boodschap!... smile...en ook makkelijker te lezen zo Bellefleur met de tussenspatie's.
admin
admin Mrt. 16 '10
Wat zijn we bevoorrechte mensen om in deze tijd te leven.
Laten we elkaar omarmen en ondersteunen, bij al deze processen.

liefs van Bea

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111