Loading...
nl

bijbel versus gnosis

gast
gast Apr. 11 '09
Origineel bericht van: gast
Hans, denk je niet dat de bijbel net zo gnostisch is als de apocriefe evangelien?

Origineel bericht van: Hans
Nee, de bijbel is een mix van verhalen tussen 800 vChr en 300 na chr, met een selectie van datgene wat wenselijk werd geacht.

De basis van het meeste materiaal in de bijbel komt in hoge mate uit Egypte.
Kijk maar naar de overeenkomsten tussen Horus en Jezus.


Quote:
Origineel bericht van: gastEn waarom zou dit niet gnostisch zijn? Neem jij de verhalen letterlijk dan?


Origineel bericht van: Hans
Ik neem dit soort verhalen nooit letterlijk. Ik lees alles in de geest van....

Helaas lezen veel andere mensen wel alles letterlijk, zelfs de beroerde vertalingen van de bijbel. Die zien in de Bijbel zelfs bewijs dat men recht heeft op grondgebieden (alsof het een eigendomsbewijs is), op uitverkorenheid en op voorrang boven andere volkeren. Vooral daar heb ik moeite mee. De bijbel staat vol begrippen die slecht te vertalen zijn.

Het is werkelijk triest dat mensen, op basis van een oude tekst, slecht vertaald, op een enkele zin een aanleiding zien om ruzie te maken en een kerkscheiding door te voeren. En dan aanvoeren dat 'het er zo staat'. Bah.

Bij alle religieuze boeken geldt: gezond verstand eerst.

En zoals Eckhart Tolle zegt: woorden zijn slchts pointers. De wijzen slechts ergens naar. Het gaat om datgene waarnaar verwezen wordt, niet om die wegwijzers zelf. Helaas trapt iedereen in de valkuil van de wegwijzers en vergeten te kijken waar ze naar wijzen. Dat was mijn conclusie al toen ik op de basischool zat, 40 jaar geleden. Tolle bevestigt dat zo mooi


Delen:
gast
gast Apr. 11 '09
Origineel bericht van: Hans
Ik neem dit soort verhalen nooit letterlijk. Ik lees alles in de geest van....


In de geest van wie? Je kunt toch alleen in je eigen geest dit soort dingen lezen. Gnostisch dus. UIteindelijk is er toch ook maar één geest. Dus is er niets van een ander.

De verhalen zoals die in het oude testament staan zijn nog zo actueel als het maar zijn kan. Want het gaat niet om letterlijke geschiedenis, het gaat over de ziel van de mens. Zolang de mens (re)incarneerd in dit "lichaam" blijft het actueel.
Cialara
Cialara Apr. 11 '09
Over het oude testament heb ik niet zoveel te zeggen. Wat mij meer stoort is het nieuwe testament. Het is overduidelijk dat de kerk daar in het verleden een aantal boeken moedwillig uit heeft gehaald. Met name boeken waarin vrouwen "beter uit de verf" kwamen zeg maar, en boeken die de "macht van de kerk" konden aantasten; want gnostiek gaat er namelijk vanuit dat je met kennis de kerk eigenlijk niet nodig hebt als intermediair, maar dat je jezelf tot God kunt wenden.
admin
admin Apr. 11 '09
De bijbel verklaard zichzelf. Lees maar. Er zijn 4 evangelien. De basisi is hetzelfde, de verhalen verschillen wezenlijk op diverse punten. je mag dat doortrekken over de hele bijbel, dat elk verhaal op verschillende wijzen te vertellen is.

Mt de geest bedoel ik in dit geval: de achterliggende betekenis.

Het oude testament bevat ook goede verhalen. Maar als mensen het oude volk gaan zien als uitverkoren en daarmee de conclusie trekken dat alle andere volkeren anno 2009 daarmee niet in aanmerking komen voor dezelfde beloften, dan krijg ik echt kromme tenen.
gast
gast Apr. 11 '09
Hans, is dat de schuld van de bijbel? of van de mensen die denken er iets uit te kunnen halen wat hun eigen belang dient?

Dan kun je net zo goed het hele wetboek de schuld geven dat er mensen zijn die misdaden plegen.
gast
gast Apr. 11 '09
Waarom denk je trouwens dat het is dat de 4 evangeliën in feite het zelfde verhaal vertellen? Welke reden zouden ze daarvoor gehad kunnen hebben?
gast
gast Apr. 11 '09
Origineel bericht van: Jorine
Over het oude testament heb ik niet zoveel te zeggen. Wat mij meer stoort is het nieuwe testament. Het is overduidelijk dat de kerk daar in het verleden een aantal boeken moedwillig uit heeft gehaald. Met name boeken waarin vrouwen "beter uit de verf" kwamen zeg maar, en boeken die de "macht van de kerk" konden aantasten; want gnostiek gaat er namelijk vanuit dat je met kennis de kerk eigenlijk niet nodig hebt als intermediair, maar dat je jezelf tot God kunt wenden.


Maar waarom zouden de apocriefe evangeliën dan wel als gnostisch gezien worden en de bijbelse niet? Mijns inziens zijn ze net zo gnostisch alleen zijn ze "vervuild" door het eigen belang van bepaalde groepen. Maar dat neemt niet weg dat je zonder kerk ook de gnostiek uit de bijbel kan halen.
Ik moet eerlijkheids halve wel toegeven dat ik ook vanaf mijn jonge jaren niet "geloofde" in de bijbel. Maar ik ben er een aantal jaar geleden, na het lezen van delen van de Nag Hammadi geschriften, achter gekomen dat het niet de bijbel is maar de kerk als religie die er een onwaarheid van gemaakt heeft. In de bijbel staan nog steeds veel dezelfde dingen als die je in de andere evangeliën kunt vinden. Ze zijn misschien iets anders verwoord omdat ze anders vertaald zijn maar de strekking is gelijk.
admin
admin Apr. 11 '09
Origineel bericht van: gast
Hans, is dat de schuld van de bijbel? of van de mensen die denken er iets uit te kunnen halen wat hun eigen belang dient?

Dan kun je net zo goed het hele wetboek de schuld geven dat er mensen zijn die misdaden plegen.


Niet de bijbel; wel de mensen die ruimte zagen om via angst de macht te kijgen over de mensen.
Het boek is niet fout. Wat een idee...
Mensen zijn zelf verantwoordlijk voor hoe zij dingen oppakken, interpreteren en toepassen.
admin
admin Apr. 11 '09
Origineel bericht van: gast

Maar waarom zouden de apocriefe evangeliën dan wel als gnostisch gezien worden en de bijbelse niet?


De bijbels ie een selectie van de verhalen uit die tijd en is gemaakt rond 400 na Chr. Er ontbreken verhalen waardor je je kunt afvragen waarom ze niet geselecteerd zijn...
gast
gast Apr. 11 '09
Hoe bedoel je dit?

Er is een selectie gemaakt in 400 na Chr.
Dat maakt de verhalen toch niet minder gnostisch?
gast
gast Apr. 11 '09
Misschien is het ook wel meer esoterisch wat ik bedoel.
Cialara
Cialara Apr. 11 '09
Ik denk dat je met je thema beter had kunnen zeggen; de kerk versus gnosis? Of eeeh de kerkelijke leer versus de gnostische leer? Want beiden gaan eigenlijk wel uit van de bijbel, dat is de bron. Hoe we er mee om moeten gaan is de leer van de kerk, of die van de gnosten.
Cialara
Cialara Apr. 11 '09
En dan nog iets; die selectie van het nieuwe testament is dus gemaakt door de machthebbers binnen de katholieke kerk, en niet door alle leden van die kerk! In de selectie die gemaakt werd, werden de boeken die teveel naar de gnostische kant gingen (die van zelf-doenerij zeg maar) geschrapt omdat die de macht van de kerk zouden kunnen ondermijnen.
Er is een prachtige documentaire die dit helemaal uit de doeken doet, weet helaas niet hoe die heet, maar ik heb er met verbazing naar gekeken!
gast
gast Apr. 11 '09
Ja misschien was dat een betere titel geweest. Maar de grap is; de bijbelverhalen zijn geschreven door gnostici, althans m.i. kan dit niet anders zijn geweest. Degene die bepaald hebben welke evangeliën in de bijbel moesten komen waren m.i. alles behalve mensen die wisten wat ze deden. Het ging hen alleen om de macht over anderen ja. En dan nog is er veel aangepast in de bijbel in de eeuwen die volgden. Maar ondanks dat alles hebben ze de essensie er niet uit kunnen halen. Het is nog steeds een gnostisch geschrift. Alleen de weg naar dit zelf kunnen ervaren is er stelselmatig uit gehaald om de macht over de mensen te kunnen waarborgen.
Ik was ook zeer verheugd toen ik er achter kwam dat de Nag Hammadi geschriften bestonden. Het was mijn wens om de bijbel eens te kunnen lezen in de meest originele vorm die er nog was.

Neemt overigens niet weg dat alles wat er in al die eeuwen gebeurd is aan onderdrukking en onwetend houden van de "gewone" mens onnodig was. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Misschien hadden we anders allang de handdoek in de ring gegooid.
admin
admin Apr. 12 '09
Het prettige van de Nag Hammadi geschriften is bovendien dat ze recent vertaald zijn. Dat is gedaan door een groep wetenschappers die hiervoor veel meer kennis en informatie beschikbaar hadden op dat moment dan de bijbelvertalingen. De bijbelvertalingen zijn erg oud, uitgevoerd door slechts enkele personen en waarschijnlijk hier en daar naar eigen goeddunken ingekleurd. Wel begrijpelijk, hoor.
Ik zou het een mooi initiatief vinden als de oorsponkelijke teksten van de bijbel nog eens werden vertaald door een internationaal team personen die niet verbonden zijn aan een bepaald geloof, eventueel aangevuld door deelnemers die wel een geloof aanhangen maar duidelijk openstaan voor andere opvattingen. Ik denk dat er dan een bijbel uitrolt die meer recht doet aan de oorspronkelijke betekenis.
gast
gast Apr. 12 '09
Ja dat denk ik ook Hans. Maar waar vind je nu nog een origineel excemplaar? Misschien heeft het vaticaan die nog wel maar houd het ver weg van de mensen.
admin
admin Apr. 12 '09
Voor zover ik weet moeten er nog originele stukken zijn in het Grieks. Of deze in het bezit zijn van het vaticaan, geen idee. Ligt wel voor de hand.
gast
gast Apr. 12 '09
Is het dan al niet een vertaling? Want de originele geschriften zijn toch in het Aramees en Koptisch?
admin
admin Apr. 12 '09
Ik had ergens gelezen dat de evangelien van Petrus oorspronkelijk zijn vastgelegd in het grieks.
De andere delen van de Bijbel zijn ongetwijfeld in andere oude talen neergeschreven, Aramees en Koptisch lijken me correct.
Het is een interresant onderwerp. Maar hoe kom je hier nu echt achter? Ik vermoed dat alleen toegang tot de geheime delen van de bibliotheek van het vaticaan hier een antwoord op kan geven.

En dat is dan het mooie van Nag Hammadi: dat je zeker weet dat je een oorspronkelijke tekst in handen hebt. Die zo goed mogelijk is vertaald naar moderne maatstaven.
gast
gast Apr. 12 '09
Ja dat is het zeker.
Er staan wel veel dingen in die "verkeerd" gelezen kunnen worden door mensen die het letterlijk nemen.
Zoals deze bijvoorbeeld:

"De god is een menseneter.
Voordat mensen werden geofferd,
werden dieren geofferd;
maar aan wie ze werden geofferd
was niet de ware god."

Evangelie volgens Filippus Logion 41
Pagina's: 1 2 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111
Engelenvrouw