Loading...
nl

Berichten van Matthew

Precious1
Precious1 Jul. 20 '09
van 18 juli 2009
Liefdesuitstorting voor Michael Jackson; verplichte varkenspest vaccinaties; geforceerde verschijning van stabiele economische fondsen; spirituele evolutie onderweg; “ernstige voorspellingen” zijn valse informatie

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen van dit station, dit is Matthew. Eén vluchtig moment in het universele weefsel van de eeuwigheid, waren alle harten over de hele wereld in sympathie en medeleven verbonden met de familie van Michael Jackson door te rouwen over het sterven van die prachtige ziel wiens leven een voorbeeld was van ongeconditioneerde liefde. Dat moment is veel meer dan een verenigd verdriet en herinnering van Michael’s internationale bijval voor zijn talenten en aangrijpende optredens – zijn dood inspireerde liefde die opvlamde in de mensen van Aarde, en daarmee, was zijn voornaamste levensdoel buitengewoon succesvol. De liefdesenergie die nog steeds gegenereerd wordt tilt de vibraties over de hele planeet op.


2. Voor sommige mensen was het even een verder terugkijken, en zelfs zijn daden te vergeven waarvan zij dachten dat hij die enige jaren geleden gepleegd had. In die tijd dat hij met die ten laste legging werd beschuldigd, antwoordde ik lezers die twijfels hadden over het resultaat van die rechtzitting: het werd een eerlijk en juist oordeel omdat Michael onschuldig was, de aantijgingen tegen hem waren vals. Ik zei ook dat alle partijen die er bij betrokken waren, in hun geboorte overeenkomst hadden toegestemd om hun respectievelijke rollen te spelen, maar de intensiteit van de stress die Michael moest verdragen ging enorm voorbij aan waar hij mee ingestemd had om de zielengroei van zijn beschuldigers te bevorderen. Het was droevig voor ons te zien hoe ernstig zijn hartverscheurende beproeving zijn welzijn aantastte en dit uiteindelijk veroorzaakte dat hij eerder naar het spirit leven overging dan waar zijn contract voor stond. Aan allen die een verlies lijdt: voel je bemoedigd te weten dat Michael in het Nirvana werd begroet door een menigte die hem alle goeds wensten en hem persoonlijk intensieve zorg gaven om snel zijn etherisch lichaam te versterken – als een aspect van zijn stoffelijke lichaam, had dit ook verwoestingen door verzwakking geleden. (de boodschap van verwijzing staat op die van 21 juni 2005.)

3. Michael is een van de prominentste zielen die kortgeleden koos om een overgang te maken, maar miljoenen die alleen bekend zijn aan familie en vrienden, hebben ook gekozen om de Aarde levens te verlaten, en vele miljoenen meer zullen dat doen voordat de Gouden Eeuw volledig is gevestigd. Terwijl sommigen hun ziel contracten zullen hebben voltooid, zullen anderen hun contracten veranderen zodat ze uit de zware negativiteit van hun omgeving kunnen gaan en, vanuit de spirit wereld de effecten kunnen helpen verminderen op de planeet door hun licht ervan bovenaf bij te voegen. Dus heb alsjeblieft niet het gevoel dat hun “levens kort zijn afgesneden”, maar weet liever dat ze vreugdevol zijn teruggekeerd naar het spirit leven en wees dankbaar voor hun met liefde gevulde dienst aan Aarde en al haar levensvormen.

4. Aan de andere kant van het spectrum met de uitstorting van liefde voor Michael Jackson, staat waar de makers van de varkenspest mee bezig zijn. Opnieuw schreeuwen deze duisteren “Pandemie!” Ze faalden die situatie te scheppen bij SARS, bij aziatische griep en de eerste rondgang van varkenspest en zelfs hun tweede opzet, om een wereldwijde paniek te veroorzaken, werd niet werkelijk. Die volslagen nutteloosheid samen met hun groeiende vertwijfeling motiveerde hen om varkenspest terug te brengen naar het hoofd podium met de bijvoeging van verplichte vaccinaties, een factor die niet aanwezig was in hun twee falende vorige pogingen.

5. Het is hartverwarmend te zien die wijdverspreide rebellie tegen het vaccineren van de bevolking voor die milde vorm van griep, maar op dit moment kunnen we niet bepalen of die het vaccinatie programma zal doen ontsporen omdat de weerstandsenergie ongeveer gelijk staat aan de energie van hebzucht en duivelse bedoelingen van het top management van farmaceutische bedrijven. En ja, inderdaad dit zijn Illuminati, en ze oefenen een sterke invloed uit op klinische medicijnen, medisch onderzoek en corporaties die drugs goedkeuren – in het kort, ze hebben ziekten geschapen op de een of andere manier en manipuleren gezondheidsstelsels en de medicatie over jullie hele wereld. Maar, net als in de vorige griep situaties, de technologie van onze universele familie heeft de met varkenspest virus geladen vaccines geneutraliseerd en gaat daar mee door zo lang als de makers met hun schema volharden. En heb maar geen zorgen over de geprogrammeerde microchips die via vaccinaties worden geïmplanteerd – als dat gepoogd wordt, zal die programmering door dezelfde technologie worden verwijderd.

6. Bewijzen van deze nieuwe griep inspanning en andere activiteiten van de Illuminati om de populatie drastisch te verminderen wordt vergaard en zal uiteindelijk de jarenlange controle door angst, onwetendheid en economische slavernij van die duistere groep geheel elimineren. Als het enorme niveau van corruptie en bedrog in jullie wereld wordt blootgelegd, zullen zelfs de grote media niet in staat zijn om de onthullingen stil te houden. Nationale en internationale iconen zullen worden “onttroond”; oneerlijke en tirannieke regeringsleiders zullen worden vervangen door andere die welwillend en wijs zijn; waar een oorlogsmentaliteit bestaat, zal er plaats gemaakt worden voor vredesonderhandelingen en armoe zal wijken voor het eerlijk toewijzen van de bronnen van de wereld.

7. Maar wees alsjeblieft geduldig! Wat er gebeurt is geen revolutie, het is een spirituele revolutie – dat is de wijze van het licht! Zo doen het de lichtwerkers en de lichtkrijgers, wier wapens en wapenrusting tegen het duister de kracht van liefde is. Liefde is dezelfde energie als licht, alleen anders uitgedrukt, en het is de meest krachtige energie in de kosmos. Daarom hebben zo vaak boodschappers van het licht jullie gedrongen om licht-liefde te sturen naar de duisteren. Als delen van de Eenheid van Alles, zijn dit jullie broeders en zusters op het zielen niveau die de pijnlijke afwezigheid ervaren van de liefdesessentie in hun leven. Die afwezigheid zit achter hun negatieve motieven en daden die condities hebben opgeroepen die nodig waren voor de grote hoeveelheid om hun karmische lessen van de derde dichtheid te voltooien. Het kennen van deze universele waarheid wekt gevoelens van compassie en dankbaarheid op en het zenden van liefde aan degenen die daar een gebrek aan hebben.

8. Nu dan, er is schijn dat de wereld economische catastrofe opgelost zal worden door hetzelfde systeem dat het heeft veroorzaakt. Dit is een Illuminati list om te voorkomen dat jullie weten dat hun systeem, dat vanaf het begin, tot aan de kern verrot is, ineengestort is en dat alleen de façade nog staat. De omzetting naar een nieuw economische fundering en werking is een enorme onderneming en het kan niet openbaar worden uitgeroepen dat dit aan het gebeuren is want dat zou in de hele zakenwereld paniek veroorzaken. De lichtende zielen die de weg wijzen weten dat paniek de duisteren, die zich daar aan vast klemmen voor hun kostbaar leven, voedt; het is essentieel dat de nieuwe leiders rustig verstandige stappen zetten om te voorkomen dat de bevolking met vrees gevuld raakt.

9. Vrees is de wortel van de “ernstige voorspellingen” die wederom circuleren en waarom velen zorg hebben, en we kunnen alleen maar herhalen wat we in vorige boodschappen hebben gezegd. Sommige gechannelde boodschappen die ogenschijnlijk uit lichtbronnen komen zijn eigenlijk van duistere entiteiten die hun ontvangers hebben verlokt om valse informatie door te geven welke vrees maar ook verwarring veroorzaken omdat ze in strijd zijn met andere gechannelde boodschappen. Sinds talrijke specifieke timeframes voor aardbevingen en tsunami’s, met de kracht om miljarden te doden, kwamen en gingen en die voorspelde gebeurtenissen niet plaatsvonden, kun je zien waarom het niet logisch noch verstandig is om je angstig te voelen over iets wat je misschien nooit zult ervaren.

10. Het is waar dat Aarde meer negativisme moet loslaten en haar natuurlijke middel zijn geofysische gebeurtenissen, dus die zullen doorgaan totdat de noodzaak niet langer meer bestaat, maar, de ontwikkelde technologie van onze universele familie dichtbij de planeet zal ook doorgaan om de verwoestende kracht van door mensen gemaakte of natuurlijk plaats vindende aardbevingen, stormen en vulkanische erupties, te verminderen. Daar we jullie niet kunnen vertellen dat er geen levens verloren zullen raken en dat er geen schade zal komen, zeggen we toch met absolute zekerheid dat rapporten over ruimtetuigen die massa evacuaties uitvoeren met mensen, vals zijn – dit zal niet nodig zijn! Nog een voorbeeld van valse informatie is dat overlevenden van massieve planetaire verwoesting ondergronds moeten gaan wonen omdat de oppervlakte onbewoonbaar zal zijn voor een hele lange tijd. Hoe totaal tegengesteld is de werkelijkheid: Aarde’s gezondheid wordt hersteld en haar eens oorspronkelijke schoonheid zal er weer zijn, en veel sneller dan jullie je kunnen voorstellen!

11. Opnieuw dringen we bij jullie aan om onderscheidend te zijn over alle informatie en te vertrouwen op je intuïtie, de boodschappen van je ziel waarin alle universele kennis en waarheid wonen!

12. Mijn boodschap van vandaag is ongewoon kort met eerbied voor mijn moeders behoefte om andere verantwoordelijkheden te verzorgen, zoals mijn Aarde familie moet omgaan met Bob’s gezondheidsproblemen.

13. Alle lichtende zielen in spirit en stoffelijke werelden helpen jullie op myriaden manieren in deze laatste fasen van Aarde’s gelijkmatige ascentie naar haar Gouden Eeuw. We omhelzen jullie liefdevol terwijl we je vergezellen op je reis.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward

Original site:
www.matthewbooks.com
Mattthewmessages.blogspot.com
Delen:
Beschermengel
Beschermengel Jul. 21 '09

Is dit Matthew die de boodschappen doorgeeft aan zijn moeder? wat je toen vertelde... ( een poosje geleden)

Beschermengel
Beschermengel Aug. 25 '09
Berichten van Matthew 21 augustus '09
Beëindiging van dualiteit: stappen om de Aarde te bevrijden van duistere invloed; straal je licht uit; verplichting van inentingen tegen Mexicaanse griep; resultaten van angst; specifieke hulp door andere beschavingen

1. Een zeer goede dag voor iedereen! Dit is Matthew die jullie begroet met liefde van alle zielen op dit station. Velen van jullie verwelkomen de dagen die ophanden zijn voor wat ze zijn: onmiskenbaar bewijs dat Aarde energieniveaus heeft bereikt waarin alle acties en reacties “zich versnellen” terwijl de dualiteit in de mensheid opkomt en opspringt om zichzelf uit te spelen. Maar grotere aantallen van de bevolking bekijken de gebeurtenissen met verwarring, raken ontmoedigd of worden ronduit bang. Ik heb eerder verwezen naar de hobbels op de weg als Aarde’s progressie doorgaat, maar hobbels en gaten beschrijven beter de ups en downs die alle zielen treffen in deze tijd van Aarde’s versnelde tempo naar de vierde dichtheid, waar alleen het beste van de menselijke aard gedijt.

2. De hogere vibraties die rond jullie en binnen jullie zijn produceren stoffelijke en emotionele bijverschijnselen en in vorige boodschappen hebben we suggesties voorgesteld om daar mee om te gaan. Het is wat angst produceert dat grotere aandacht verdient. Mensen die angstig zijn over wat ze denken dat gebeurt en wat er misschien vóór ons ligt, zullen serieuze schokken ervaren bij talrijke aspecten van hun leven in deze laatste fase van de derde dichtheid op de planeet. Als ze wisten dat de eeuwen-oude duistere controle van het leven op Aarde aan het eindigen is, dan zouden ze zich verheugen met de lichtwerkers en lichtstrijders in het hele universum, maar zij herinneren zich hun opgetogenheid niet meer toen ze gekozen waren om te incarneren en deel te nemen aan deze transformatie naar de glorieuze Gouden Eeuw.

3. Maar, maar het tumult in mensen dat veroorzaakt wordt door deze massale vergeetachtigheid tijdens de verandering van het “oude” naar het “nieuwe”, eenvoudig gezegd, werd vooruitgezien door de hoogste universele Raadsleden die zich al lang geleden het meesterplan van de Gouden Eeuw voorstelden en vorm gaven. Het plan hield miljoenen en miljoenen zielen in uit ontwikkelde beschavingen wier essentiële bijstand op, in en boven de Aarde verzekerde dat de Aarde niet alleen de doodsstrijd zou overleven maar naar haar oorspronkelijke zelf zou worden teruggebracht, waar al haar mensen met elkaar en de hele Natuur in harmonie zouden leven.

4. Ook leden van jullie universele familie helpen ontwaakte zielen om makkelijker de vastgeroeste weg te bereizen in deze laatste fasen van de transitie. Jullie die jezelf geopend hebben voor de verlichting en optilling die aangeboden werden door het instromende licht, hoeven de beroering niet te beleven die angstige mensen voor zichzelf manifesteren. Als herinnering dit, de wet van aantrekking is voortdurend in beweging, en deze brengt omstandigheden in overeenstemming met de energie die je in je gedachten en gevoelens projecteert. Als die op één lijn liggen met het ZIJN van je machtige god-en-godinzelf, hebben jullie NIETS te vrezen!

5. Voor mensen die in beslag genomen zijn door ongerustheid over stoffelijke en financiële zekerheid, zal het universum – dat onpersoonlijk is, of neutraal, omdat het energie is - hen genoegen doen door ze van formidabele omstandigheden te voorzien die aan de energiestromers gelijk zijn welke ze zelf uitzenden. Dit gaat om mensen die jullie zeer lief hebben – familie, vrienden, buren, collega’s. Voel medeleven, help waar je kunt, houd van ze en omgeef ze met licht, maar raak niet betrokken in hun drama’s en trauma’s. Dat zal ze geen spat verder helpen en het zal je eigen licht dempen en je spirituele kracht verzwakken.

6. We suggereren niet dat je je hoofd in het zand moet steken en vermijden te observeren wat er dichtbij je gebeurt of dat je leert van gebeurtenissen op verre plaatsen. We stellen voor – raden zelfs aan! – dat je geduldig en zonder oordeel observeert, terwijl je steeds beseft dat het licht zegevierend is. Door dit te doen zal de vrede in je uitstralen als een groot licht naar iedereen om je heen, en dat is verreweg de meest krachtige zegening die je aan zielen kunt geven waar je om geeft. En dat is zo makkelijk – eenvoudig, jullie zijn ZIJN het licht!

7. Wat jullie zich zien ontwikkelen in de lineaire tijd werd voltooid in het tijdloze continuüm, waar het leven in de Gouden Eeuw reeds realiteit is. We begrijpen dat het niet mogelijk is voor jullie om je het continuüm voor te stellen of het zicht op de wereld transformatie die onderweg is, en we weten dat sommige mensen de acties net zo zorgwekkend zien welke eigenlijk ingewikkelde “danspasjes” zijn om permanent de duistere invloeden te elimineren in alles dat het leven op de planeet beïnvloedt. De muziek en de dansers verschillen van land tot land, maar de triomfboog aan het einde zal hetzelfde zijn voor iedereen.

8. Jullie zijn getuige van het ontvouwen van het proces wiens weergaloze omvang, snelheid en impact jullie wereld schudt om die om te vormen naar een plaats waar liefde, vrede, eerlijkheid en overvloed voor allen een respectvolle samenwerking regeren. Degenen die verantwoordelijk zijn om de weg te wijzen hebben te maken met halsstarrige tegenstanders die al hun macht gebruiken om de hervormingspogingen te weerstaan. Verlichte leiders kunnen struikelen, maar ze zullen snel weer opstaan en hun stuwkracht herwinnen omdat hun visie nooit zal kwijnen, noch zal hun vastberadenheid versagen. Maar zij die tegen hen zijn zullen falen.

9. Nu dan, om over een zaak van wereldbelang te spreken. Op dit moment in het veld van Aarde’s potentiaal, gaat de energie van misbaar over verplichte inentingen (in de VS) tegen de varkensgriep, of het H1 N1 (Mexicaanse griep.w.) zoals het herbenoemd is, voorop de energie van degenen die achter dit plan staan. Het was vrees in het massabewustzijn die de intentie van de duisteren brandstof gaf om dit terug te zetten in het centrum van de aandacht, en omdat de angst enigszins minder is geworden – ondanks de herrijzing van bangmakende media heisa – verminderde het dus ook de waarschijnlijkheid dat er iemand zal worden onderworpen aan vaccinatie. Maar, deze positieve koers kan weer omgedraaid worden als de angst toeneemt, en die mogelijkheid houdt de hoop van de Illuminati levend dat ze dit nog kunnen klaarspelen.

10. Het NIET bezwijken aan de angst voor deze situatie – of een andere vanuit een duistere bedoeling! – is deel van jullie persoonlijke bescherming. Het andere stuk dat betrekking heeft op verplichte vaccinatie is wat we eerder vermeldden – de technologie van onze universele familie werd gebruikt om alle schadelijke ingrediënten in de vaccinaties te neutraliseren. Maar in geen geval is hun hulp alleen tot dit beperkt! In plaats van dat ik zelf andere manieren vertel over de hulp van jullie ruimtebroeders aan de Aarde en aan jullie, vroeg ik mijn moeder om uittreksels te kopiëren van officiële presentaties die door hun vertegenwoordigers werden gegeven zodat jullie op deze manier kennis krijgen van hun hulp, door hun eigen woorden.
____________________

ICARUS: Icarus, zoals veel andere namen in jullie mythologie, neergedaald uit de werkelijkheid. De mythische Icarus werd zo genoemd vanwege zijn gouden vleugels van was, een symbolische inspiratie die uit onze ruimtevloot kwam. Wij bezitten een prachtige vloot vanwege ver ontwikkelde intelligentie en superieure technologie die ontleend wordt uit het volledige breingebruik, anders dan in jullie huidige beschaving. Dit is niet arrogant bedoeld, mevrouw Suzy, alleen feitelijk. Onze kracht voor brandstof, hitte, licht – alles wat we nodig hebben – komt direct uit bronnen die verschaft zijn door God.

**************
We zenden je ons plaatje. Zoals je ziet, zijn we niet menselijk om te zien, maar alleen op onze natuurlijke woonplek zien we er lang, slank, zilverig en heel erg dun uit, met grote ogen en lange, kwieke vingers. Het maakt ons niet uit, het woord “spin” uit je gedachte, maar het is jouw vergelijking en daarom accepteren we dat.

We kunnen incarneren om precies te lijken op elke vorm die we ons voorstellen of wensen te imiteren, inclusief net zo als jullie. En daarom zijn er zoveel van ons al tussen jullie in en jullie hebben er helemaal geen weet van! Wij helpen bij het schoonmaken door op invloedrijke posities te zitten en zo kunnen we verschil maken in besluiten die het milieu, de vervuiling en industrieën beïnvloeden, en op andere manieren die het negativisme op Aarde kunnen verminderen en daardoor ook vermindering van verwoesting van aardegrond en zeeën.

Wij zijn deel van een macht in Aardse mensen-vermomming die niet openlijk haar aanwezigheid of bedoeling kan uitleggen welke de redding is van jullie planeet! We willen graag gekend worden zoals we van nature zijn en ons niet langer tussen jullie verbergen. Maar het is nu nog niet de tijd, volgens onze boodschappen die we direct van God krijgen, Die alle grote besluiten regelt in dit universum en Zijn eigen tijdschema heeft wat betreft iedereen optimale nut.

Wij zijn gretig ten aanzien van hulp en willen geen enkel aspect overnemen van jullie zelf-bestuur en dat is overeenkomstig de wetten van God en het universum. We zullen alle zelf-bestuur en besluiten eren behalve als deze gericht zijn – zoals zovele dat zijn – op zelf-vernietiging en planetaire verwoesting. Dan zijn we gemachtigd om die krachten technologisch te bestrijden, om te voorkomen wat zo traumatisch vernietigend zou zijn voor planeet en levens.
____________________

LAZARUS: Vanwege ons vermogen en bereidheid om de Aarde te helpen de negativiteit los te laten, vroeg de Raad ons om je informatie te geven voor het boek. Wij zijn in de geest broeders, wij en jullie, en daarom natuurlijk samenwerkenden in Gods dienst. Wij zitten tussen de miljoenen van jullie universele familie wiens voertuigen zo’n vijftig jaren of meer al rond jullie planeet zijn in “actieve dienst” en die de Aarde vrij maken van het negativisme dat bijna haar planetaire lichaam doodde.

Suzy: Hoe maken jullie negativiteit vrij?

LAZARUS: We combineren onze energie met andere entiteiten die ook Aarde’s leven willen beschermen. We kwamen en masse om onze energie in haar longen te blazen, die de lucht zijn, de atmosfeer, om veel vervuiling weg te halen die haar doodden.

We zijn geen strijders, wij zijn meer techneuten. Onze energie heeft geholpen om de planeet te stabiliseren en haar omloop standvastig te houden door gebieden waar andere hemelse lichamen ernstig de omloop stabiliteit zouden kunnen beïnvloeden. Wij brengen in het gareel, of vlakken af, de effecten van wat jullie “natuurlijke rampen”noemen om de wijdverspreide verwoesting te voorkomen die anders zou plaatsvinden. We onttrekken kracht uit de energie die opborrelt onder de oppervlakte en die vulkanische uitbarstingen zou produceren van zo’n grootheid dat hij hele bergen zou opblazen en omgevende steden zou verwoesten. We stabiliseren breuklijnen zodat aardbevingen minder ernstig zullen zijn – ze laten nog steeds energie vrij maar verwoesten geen grote gebieden meer wat ze zouden doen zonder onze verzachtende tussenkomst.

We maken zeeën rustig en temperen de windkrachten zodat jullie niet de omvang van orkanen, cyclonen en tornado’s krijgen en overspoelde kustgebieden die je zou hebben als we dat niet zouden doen. We veranderen de koers van hemelse deeltjes die binnen inslaggebied zijn van de Aarde. We houden een ritme aan de gang die nodig is voor al jullie levenskrachten. Zijn deze voorbeelden duidelijk voor onze deelname aan schoonmaken?
_____________

Ik wil de verzekering geven dat met al dat in-gestroomde licht, geliefde Terra veel van haar vroegere sterkte terug heeft gekregen. Maar we baden haar nog steeds met onze energie en met onze technologie om haar stabiliteit te bewaren omdat niet alle beroering voorbij is door het verwijderen van haar negativiteit, en we zullen in dit geval onze ijver niet verminderen totdat zij volledig in haar vierde dichtheid vibraties zit en doorgaat met haar reis naar de vijfde. Dan zullen we allemaal Hallelujah! roepen – en zal ons werk op Aarde klaar zijn en zullen we terugkeren naar ons thuisland en onze families.
_________________________________

13. PROMETHEUS: Wij zitten tussen die verlichte wezens en zijn de voorvaderen van sommige van jullie eigen menselijke zelf. Wij zijn van een planetair stelsel in een constellatie die Orion wordt genoemd. Er is geen individueel aspect van onze beschaving, maar er is perfecte harmonie in de ritmische beweging van ons aldoor zoeken naar het licht. We hebben ons ontwikkeld tot aan het niet meer nodig hebben van stoffelijke lichamen, en onze ontwikkelingen in intelligentie en spirituele waarheid-kennis heeft ons in staat gesteld om in dunne lagen formaties te materialiseren die de cumulatieve(aangroeiende) zielenessentie en de minds vertegenwoordigen van miljarden zielen.

We begrijpen dat het moeilijk voor jullie is om aan intelligente wezens te denken als vreemde wolkenformaties, toch zien we er zo uit in de nabijheid van de Aarde om de kracht uit te oefenen die nodig is voor maximale bijstand. Wij zijn een van de beschavingen die werken ten behoeve van jullie stoffelijke overleving, wat een van de meest belangrijke aspecten is die jullie “de reiniging” noemen.

Denk er aan dat alleen enkelen zoals jijzelf die helpers uit andere werelden verwachten, iets anders zullen zien dan frequente wolkenformaties in ongewone configuraties. De wolken zullen jullie stratus-cirrus variëteit zijn met “poefjes” waar een energie vortex is die nodig is om de intensiteit van vervuiling te verminderen van chemicaliën en andere vergiffen in jullie grond, water en atmosfeer.

AGNES: Wij willen helpen op individuele manieren in plaats van collectieve. Dat betekent dat ons focus is gericht op zielen zoals individuen, niet op de bevolking van de Aarde als geheel. Andere entiteiten die al aanwezig zijn zullen helpen op de manier van stabiliteit van de omloop en het extra stralen van energie in de atmosfeer om de cellulaire herinnering op te krikken. Wij zijn hiervoor niet nodig. Alhoewel, als dat wel zo is, dan staan we vooraan in die hulplijnen met onze liefde als preventieve werking tegen massieve Aarde veranderingen in de aard van vernietiging van onze broeders.

Ons doel is om ons opnieuw te verbinden met de zielen die uit ons begin kwamen. Alle zielen hier zijn kostbaar zoals God het ziet, dus denigreren we geen ziel of tillen we een andere eigenmachtig op. Het is alsof een familie op Aarde neven en tantes en ooms oproept, en dan zitten ze allemaal onder het dak van de grootouders voor een reünie. Het is een natuurlijke selectie, is het niet zo en zo voelen jullie niet dat het nodig is om iedereen uit te nodigen die misschien daarachter over de weg voorbij gaat? Zo is het ook met onze opdracht en doel. Ja, van God gekregen, op allerlei manieren en altijd.

We zullen niet in onze vorm dichterbij komen omdat de verwelkomende partijen nauwelijks blij zullen zijn om een vreemde in de keuken te zien. Ten eerste zijn we al bij jullie. Ten tweede, sommigen van jullie hebben ons al in straling gezien, herkend door een energie die warm en omhelzend is. De herkenning is niet zoals van een broer naar een andere broer, maar als een soort van verwondering en vriendelijkheid van beleven. Diep, ja, dit is werkelijk broeder naar broeder maar oppervlakkig gezien zoals jullie meestal denken, is er alleen verbazing door sensaties die met grotere erkenning en frequentie zullen gaan komen.

En wat bewerkstelligen we hierdoor? Een pad van hereniging. Hand in hand op een diep niveau wandelen we met jullie naar het licht. Dit is op knooppunten waarop jullie op een zielenniveau een soort bekendheid zullen herkennen zonder het uit te leggen, en later met een bewuste herinnering die verwelkomd zal worden, maar ook zal verrassen. Dit zal het “Aha!” zijn van jullie ziel.
_____________________________

MENTA: Wij zijn krachtiger dan veel anderen die ook in hun volle intensiteit helpen, maar hun golflengte is kleiner dan die van ons, dus namen we vrijwillig een tweevoudige taak op ons. We stralen onze eigen energie in en ondersteunen dus ook licht van andere bronnen als het eenmaal in Aarde’s atmosfeer is. Dit is essentieel zodat jullie lichamen de stralen kunnen absorberen op cellulair niveau en zich kunnen aanpassen bij de hogere frequenties die Aarde binnengaat. Dit geeft jullie de gelegenheid om stoffelijk te overleven tijdens haar ascentie proces die sommigen “de verandering” noemen en weer anderen “de reiniging”.

16. Dank je, moeder. Veel andere hoog geëvolueerde vertegenwoordigers spraken over de betrokkenheid van hun beschavingen bij de hele ascentie reis van de Aarde en gaven wijze leiding voor het succesvol navigeren door gevaarlijke tijden heen – onze informatie in talrijke boodschappen hebben het zelfde geboden. [de volledige presentaties van waaruit de uittreksels waren geselecteerd zitten in een herziene editie van “Revelations for a New Era,” weer andere net zulke fascinerende presentaties zitten in Illuminations for a New Era, en Voices of the Universe.]

17. Tot nadat mijn moeders verantwoordelijkheden voor de familie minder worden en ze tijd heeft om emails te lezen en om vragen voor te bereiden, zullen mijn boodschappen sporadisch en kort zijn Maar zoals we zo vaak hebben aangedrongen: verlaat je niet op bronnen van buitenaf voor antwoorden – jullie meest betrouwbare bron is de boodschap die je vanuit je ziel krijgt!

18. Met de oneindige en eeuwige kracht van ongeconditioneerde liefde en het geChristende Licht zijn we met jullie, met iedereen, op jullie hele spirituele pad.
___________________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Bron: Matthewsindutch.com


Natalie1986
Natalie1986 Aug. 25 '09
mag ik wat vragen? wie is matthew? blush

wel een mooi jongetje
Beschermengel
Beschermengel Aug. 25 '09

Hoi Natalie.. smile

Ik zal een korte beschrijving geven wie de jongen is en wat hij doet.


Via hartverwarmende telepathische gesprekken tussen Matthew Ward, die op 17-jarige leeftijd stierf, en zijn moeder kunnen wij kennis nemen van de verbazingwekkende gebeurtenissen en het leven in wat we de hemel noemen.
Matthew ruimt een aantal algemene misverstanden op over de wereld waarin hij leeft en legt uit waarom het in deze unieke periode in de geschiedenis van de Aarde van het grootste belang is dat wij de waarheid kennen over ons ontstaan en onze relatie tot alles wat in de schepping bestaat. Zonder deze waarheid is het voor ons onmogelijk het doel van ons leven te begrijpen of ons in vertrouwen en vol vreugde voor te bereiden op wat ons te wachten staat.
Het verhaal van Matthew en zijn moeder is een van de meest complete weergaven van de werkelijkheid waaruit wij afkomstig zijn en waarnaar we zullen terugkeren wanneer ons leven hier zijn loop heeft volbracht.

Een boodschap uit die andere werkelijkheid waarnaar we zullen terugkeren als ons leven hier zijn loop heeft volbracht

Een loopbaan in de journalistiek bereidde SUZANNE WARD voor op het te boek stellen van de stroom berichten uit haar telepathische contacten met zoon Matthew. Eerder verscheen haar boek Matthews openbaringen voor een nieuw tijdperk. - www.matthewbooks.com
Beschermengel
Beschermengel Sep. 27 '09

SEPTEMBER 21, 2009


Lichtwezens reizen ongezien om jullie heen en talloze anderen door het hele universum heen, moedigen jullie voortdurend aan om door te gaan...

Door Suzy Ward


Geen koppen door Bob’s ziekte. Koppen van vertaalster: Weerstand tegen verandering; toneel van de Aarde; dualiteit op de school-planeet; Illuminati’s laatste verzet; Plan A, B, en C; 2012 dichterbij, veel gebeurtenissen voor iedereen; richt je op wat je WILT en niet op wat je NIET wilt; vóór de nieuwe economie, eerst de afbraak van de oude; licht omarmen of het lichaam breekt af; duistere krachten energieveld niet meer in ons zonnestelsel; evacuatie zal NIET nodig zijn; sommige lichtwezens zullen landen om technologie te delen; Aarde wordt hersteld; internet geeft vaak misinformatie; geen bombardement op Maan; indien gebed niet helpt is dat door zielencontract dat voorrang heeft; gebed versterkt ook eigen spirit; geen verschuiving van as-lijn; graancirkelschrijvers tonen dat we op nog veel meer manieren geholpen kunnen worden; versnelling zal voor emotionele schokgolven zorgen; alles komt aan het licht; mensen hebben onbeperkt potentieel door oneindige en eeuwige Liefde van God en Schepper;


1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen uit dit station. Jullie naderen het eenjarige merkteken sedert mensen uit alle naties jubelend het resultaat uitriepen van de presidentiële verkiezing van de VS en de hoge energie van “Verandering!” door jullie heen straalde. Nu is er een doordringende weerstand tegen verandering, met hardliners die schijnbaar nog zo stevig verschanst zijn als altijd. Voel je alsjeblieft niet ontmoedigd! Oppositie naar hervormingen toe zijn een natuurlijke en onvermijdelijke reactie in deze late fase van de ascentie van Aarde uit de derde dichtheid.

2. Laten we dit even in de context zetten van een avond in het theater. Het gehoor is opgeslorpt door het spel, een heel lang verhaal dat maar altijd door sleept met zich herhalende scènes, als er opeens vreemden op het toneel beginnen te komen. De cast (de spelers van het stuk) maakt luidkeels bezwaar tegen die nieuwkomers, van wie de gesprekken helemaal niet passen in de lijn van het verhaal, en het gehoor raakt verward door de commotie. Terwijl enkelen roepen om het bekende verhaal om door te gaan, zeggen anderen dat ze toch al moe waren van het stuk en graag willen horen wat deze nieuwe lui op het toneel hebben te zeggen.

3. Nu, als je dit scenario over het toneel van de wereld zet, zie je de Illuminati die al lang de profiel schets gemaakt hebben van het toneelstuk, wat eeuwen geleden al geschreven was door de generaties voor hen, en zij weigeren alle pogingen het gordijn te laten zakken voor hun productie. De vreemdelingen waarvan sommigen al op het toneel staan en anderen wachten in de coulissen, zijn de nieuwe en opkomende leiders die een totaal ander script hebben, een script dat de stem van allen bevat die nog nooit een openbare hearing hebben ingewilligd.

4. Dit is een microkosmische kijk op wat er in de wereld wordt gespeeld, waarvan het “gehoor” wel wijdverspreide verwarring ziet maar niet weet wat er onder de opwinding ligt. Terwijl velen optimistisch verandering verwelkomen, willen anderen niet ondersteboven gooien waar ze aan gewend zijn en alleen een vergelijkbaar handjevol mensen begrijpt dat de kracht die beide “casts” drijft om het toneel te domineren ook de verschillende reacties oproept van de waarnemers – die kracht is het trillingsniveau dat Aarde heeft bereikt, en dit versnelt het leven zelf.

5. De vibraties zijn de oorzaak van het “goede” en het “slechte” – de dualiteit in de menselijke aard – en dat wordt duidelijker. In gemeenschappen over de hele wereld zijn steeds toenemende naar buiten komende oneerlijke burgerdienaren, kindermolesteerders, oneerlijke zakenlieden, wrede mensen naar mensheid en dieren toe, en andere vroeger niet bekende of niet gepubliceerde daden van wreedheid en immoraliteit. Dit gebeurt er aan de ene kant van het emotionele spectrum en aan de andere kant is er weergaloze compassie voor en liefdevolle hulp naar mensen locaal en in ver weg landen. Jullie zijn getuige van de dualiteit in de derde dichtheid die een sterk statement afgeeft voor zijn laatste snik en ondanks razende pogingen van duistere denkers om de dualiteit sterk te houden, dit heeft zijn doel gediend op jullie “school-planeet” en spoedig zal die van de Aarde verdwijnen.

6. Wanhopig vasthoudend aan hun snel uithollende macht, proberen de Illuminati de massa’s in verwarring, boos en verdeeld te houden omdat hun Plannen A en B gefaald hebben. Plan A was het Licht tegenhouden om de zielen binnen te gaan door de mensen in angst te houden, omdat de energie van vrees het binnenkomende licht blokkeert, en dat plan werkte eeuwenlang met groot succes. Angst is zo’n krachtige energie dat de psyche niet lang die emotie kan verdragen, dus de Illuminati bleven het collectieve bewustzijn schokken met een serie omstandigheden en gebeurtenissen zoals oorlogen, hongertoestanden, onderdrukkende regimes, zware belastingen, ziekten, moorden – alles dat de populatie in angstige tijden liet leven. Plan A ging verkeerd na 9/11 (dus na 11 september) iets dat de Illuminati als hun grote triomf zagen. De waarheid is, dat alle zielen die omkwamen overeengestemd hadden met hun rollen in dit centrale gebeuren, en er was ook beschikt dat lichtwerkers van op en boven de planeet alle daarna volgende grote terroristische gebeurtenissen zouden voorkomen, en dat hebben ze bij talloze gelegenheden gedaan. Die mislukkingen om “de oorlog tegen het wereld terrorisme” voorin alle hoofden vast te houden zijn wat Plan A tot de ondergang bracht en leidde naar Plan B – de wereld economie naar chaos te brengen. Even leek dat goed te werken voor de Illuminati, maar nu zien ze dat dit plan averechts werkt.

In plaats van dat ze steeds meer controle krijgen over het internationale geld en over de natuurlijke bronnen van de wereld, zitten ze hachelijk dichtbij hun verlies van alles, dus voeren ze Plan C uit: Schep verwarring, boosheid en verdeeldheid door oppositie op te laten komen bij alle hervormingspogingen.

7. Daarom zien jullie heftige pro en contra argumenten terwijl de extremen van dualiteit worden uitgedrukt op diverse manieren over jullie hele wereld. Kijk eens naar de varkensgriep “pandemie” van de farmaceutische/medische gevestigde orde, aangehitst door de media, die bij iedereen aandringt om griepspuiten te nemen terwijl anderen hun best doen om te waarschuwen over gevaren van vaccinaties. Tegelijkertijd verdubbelen mensen en groepen hun pogingen om het milieu te beschermen, weer anderen buigen zich meer over verwoesting van nog meer land, zeeën en het wildleven. Hulp om lijden van ontheemde mensen te verlichten of ze te behoeden voor verhongering worden geblokkeerd door stijfhoofdige regeringsmensen. Politieke onderlinge strijd op alle niveaus van regeringen heeft voorrang over de noden van de burgerij, die zelf verdeeld is over wat het best hun gemeenschappen en landen kan helpen.

8. Als de Aarde nog hogere vibraties bereikt, zal de tweedracht verzoend worden naar een harmonieuze samenwerking tot welzijn voor allen. Maar op dit moment, is de energie die geproduceerd wordt door de tegengestelde zijden van zaken die diep het leven op jullie wereld beïnvloeden, de enige ontwikkeling op de planeet waarin de Illuminati kunnen zien dat er enige hoop op succes is.

9. In geen geval zeggen we dat iemand die de status quo wil handhaven op dezelfde lijn zit als de keiharde tegenstand tegen verandering van de Illuminati! Alhoewel velen worden bedrogen door de strategie van die groep om schaamteloos te liegen en wat nog meer nodig is om verandering doodeng te laten lijken. Natuurlijk zijn Illuminati alleen geïnteresseerd in het blokkeren van verandering wat verder hun macht zal uithollen. – dit soort verandering IS absoluut beangstigend voor hen. Het draagt het einde in zich van hun lange bewind, en inderdaad komt dat einde snel naderbij als alles dat van duistere intentie is zal worden ontworteld zodat het kan worden weggedaan. De niet te stoppen intensiteit van het licht stuwt Aarde steeds dichter naar de Gouden Eeuw, waar geen duisternis van enigerlei soort kan bestaan.

10. Laten we even spreken over het jaar 2012, dat gewoonlijk geassocieerd wordt met de dageraad van de Gouden Eeuw. Jullie kalenders kunnen niet correct de duur aangeven van de reis van Aarde in die eeuw, omdat de toenemende hogere dichtheidsenergieën van haar koers de tijd, zoals jullie tijd waarnemen, aan het versnellen zijn. Verandering zal sneller en nadrukkelijker komen als de dagen verder gaan, en de dagen zullen met toegenomen snelheid voorbij gaan.

11. Tijdens de overgang die naar 2012 voert, zullen synchrone gebeurtenissen in ieders leven zijn, en bieden ervaringen aan in overeenstemming met de keuzen van zielencontracten. De juiste ontmoetingen en omstandigheden worden aan iedereen gepresenteerd en die worden via intuïtie overgedragen – zijn onmiddellijke reacties voor nieuwe mogelijkheden – maar velen herkennen dit niet als groei gelegenheid of ze kiezen ervoor om de actie niet te ondernemen omdat dat verandering met zich mee zal brengen. We geven geen aanmerkingen op deze zielen en we houden niet minder van hen, maar het is verdrietig om te zien dat degenen die er voor kozen om hun derde dichtheid karmische lessen te completeren er nu voor kiezen om vast te zitten in die dichtheid in plaats van om vreugdevol Aarde op haar reis te vergezellen.

12. Zoals alles wordt versneld, zo worden ook resultaten van de universele wet van aantrekking sneller en krachtiger. We kunnen niet te krachtig genoeg beklemtonen hoe cruciaal het is om je te richten op wat je wilt, en NIET op wat je niet wilt!

13. Ten slotte, de aankomst van de populair geworden datum 21 december 2012, betekent niet dat de mensheid van Aarde een era is binnen gegaan van zelfgenoegzame stabiliteit. Het enige constante in het universum is verandering! Niet alleen zullen er fantastische ontwikkelingen doorgaan op alle gebieden van jullie wereld maar spiritueel en intellectueel zullen jullie verder groeien door onnoemelijke aantallen stoffelijke levens, sommige in werelden waarop het leven de heerlijkheden van de Gouden Eeuw van de Aarde nog meer overtreft.

14. Laten we even terugkeren naar de dag dichtbij, waarop nationale en wereld economieën overheersend zijn in de collectieve gedachten. De voortdurende leugens en manipulatie van alle facetten van geld wisseling houden de illusie levend dat wat gebroken werd, geheeld wordt. Nee, wat gebroken is, is onherstelbaar. Voor de Illuminati betekent dit Het Einde en voor iedereen die verlicht is, betekent dit Het Begin. Maar, een stormachtige periode moet worden doorstaan voordat een nieuw economisch systeem stevig kan worden gevestigd. Het is nodig dat de verbrokkelde, corrupte fundering wordt weggeveegd voordat een nieuwe basis voor banking, handel en eerlijke toewijzing van de natuurlijke weelde van de wereld solide kan worden opgebouwd. Sommige van jullie meest scherpzinnige en moedige economen zeggen hetzelfde, net zo als wij enkele jaren geleden dat zeiden – de Verenigde Staten is bankroet en als haar economische ineenstorting komt, en dat zal spoedig gebeuren, zullen de neveneffecten over de hele wereld worden gevoeld. Jullie spirituele kracht en ingeboren vindingrijkheid kan jullie door deze verwarde periode voeren met een positief vooruitzicht – jullie weten dat die korte hobbelige rit naar de grote snelweg voert die geplaveid is met een overvloed voor iedereen. Laat je zekerheid hierover naar buiten schijnen als een baken om anderen te gidsen uit hun ongerustheid en verwarring.

15. In een boodschap van enkele maanden geleden, antwoordde ik op een vraag: Waarom zitten er verschillen in gechannelde informatie? [ 2 februari 2009] Jullie worden overspoeld met tegenstrijdige informatie en we weten van jullie verwarring over wat waar is en wat niet. Omdat het vitaal is dat jullie onderscheiding gebruiken en acht slaan op je intuïtie – het is een deel van de ontwikkeling van de ziel – denk ik dat het nuttig is om mijn antwoord uiteen te zetten door die te verkorten en wat bij het antwoord te zetten op een recente vraag voor mijn commentaar op materiaal dat geleverd werd door mijn moeder.

Bij het “beleid” blijvend, zoals je wilt, van zielen op hoge stations, wil ik informatie corrigeren waarvan ik weet dat die niet juist is, maar ik zal alle namen weglaten.
_________________

16. Er zijn talloze galactische en intergalactische federaties, raden, verenigde krachten, ervarende clusters, collectieve-ziel energievelden, vrije geest beschavingen en andere georganiseerde zielen in dit universum, dus ik denk dat het nodig is om dieper in dit onderwerp te graven dan de naam van die groep en de informatie die gegeven werd door hun woordvoerder.

Veel van onware of misleidende informatie, vaak gevuld met angst, wordt valselijk toegeschreven aan lichtbronnen. Entiteiten die een groep of beschaving zeggen te vertegenwoordigen die wijd gekend wordt als van het licht komend, sturen onware informatie aan ontvangers die niet kunnen onderscheiden dat deze bronnen duister zijn.

Onware informatie wordt ook gegeven aan niets vermoedende ontvangers door woordvoerders voor groepen met duistere bedoelingen die zich als wezens van het licht presenteren; en weer andere duistere entiteiten claimen een of ander goed bekend staande spiritueel ontwikkelde ziel te zijn, en zij geven ook op eigen voordeel bedachte onwaarheden door. Sommige mensen op de planeet zaaien hun eigen schrijfsels of “channelen” hun eigen ideeën publiekelijk door en zij schrijven die informatie toe aan gerespecteerde lichtwezens.

17. Er zijn nog andere beschouwingen. Telepathische communicatie heeft een filter die verbonden is aan het systeem zelf. De energetische trilling die de “stem”van de bron is verbindt zich met de meest juiste woorden in het vocabulaire van de ontvanger en er kan genoeg hiaat zijn zodat de woorden die eruit geduwd worden namen kan verknoeien en niet volledig accuraat de bedoeling van de bron uitdrukt. Een ander filter zit in de ontvanger, wiens kennis, wat hij gelooft of een vooroordeel over heeft in de transmissie kan druppelen en de informatie van de bron kan verstoren.

18. Door al die variabelen en zonder twijfel meer anderen die ik niet heb genoemd, kan ik geen goed ingelicht commentaar over deze groep geven, maar ik kan de informatie weerleggen die er aan toegeschreven is en andere algemene dwalingen noemen die hun wortels hebben in gechannelde boodschappen.

19. Groepen of individuele zielen die in duisternis zijn gedompeld kunnen het beschermende rooster niet bereiken van de geChristende licht-energie die de planeet omgeeft – licht is een gruwel voor hun duistere essentie.

20. De duistere krachten, een groot en krachtig energieveld dat de hemelen kan doorzwerven en chaos veroorzaken, zelfs zorgen voor de dood van hele beschavingen en hun planeet thuislanden, zit niet langer meer in jullie zonnestelsel. Toen verre beschavingen begonnen intens licht naar de Aarde te stralen, ging het krachtveld weg omdat het geen licht kan tolereren.

21. De spiritueel en technologisch ontwikkelde beschavingen die God 70 jaren geleden toestemming gaf om de Aarde te gaan helpen zijn ontegenzeggelijk uit/van het licht. Het was licht uit enkele van die machtige beschavingen die de duistere krachten verdreef. Als het veilig is om te doen, zullen sommige van de miljoenen lichtwezens die de planeet omgeven in ruimtevaartuigen, gaan landen om hun technologie te delen en zullen de Aarde en haar levensvormen ook anders bijstaan, en daarna terugkeren naar hun thuislanden.

22. Zielen vanuit het licht en het duister hebben vanaf het begin op de planeet gewoond. Terwijl de Aarde omhoog gaat in hogere dichtheden waar het licht intenser is, zullen de duisteren – puppets van de duistere krachten – het licht omarmen of anders zullen hun stoffelijke lichamen sterven en de zielen zullen automatisch getrokken worden naar werelden waar de energie dichtheid hetzelfde is als de energie van het stoffelijke leven.

23. Sommige boodschappen claimen dat ruimtetuigen Aardse bewoners zullen evacueren voordat de zuivering veel van de planeet verwoest, en als de mensen teruggekeerd zijn, zullen ze ondergronds moeten leven omdat de oppervlakte vele jaren onbewoonbaar zal zijn. Evacuatie zal om geen enkele reden nodig zijn en de oppervlakte van de Aarde zal ver voorbij onbewoonbaar blijven, ze zal worden hersteld in haar originele paradijs met een verbazende snelheid.

24. Het is essentieel om onderscheidend te zijn over informatie uit elke bron van buiten. Jullie ziel kent de waarheid, en jullie intuïtie – boodschappen van je ziel aan je bewustzijn – is altijd de beste bron van informatie.
________________

25. Ik dacht nog aan iets anders dat hier terzake dient. Omdat er zoveel mensen afhangen van het internet voor informatie, is dat een eerste afvoerbuis van misinformatie, inclusief poststukken van mensen die door duistere denkers in dienst zijn genomen om “gechannelde”boodschappen samen te stellen en om valse en beangstigende informatie toe te schrijven aan bekende hoog ontwikkelde zielen. Zo velen twijfelen aan het bestaan van intelligent leven overal behalve op Aarde!

26. Nu dan, om kort andere zaken van belang te bespreken:

Het absorberen van licht, wat net zo eenvoudig is als op goddelijke manier te leven, is de beste verdediging van het lichaam tegen de giftige elementen van chemtrails en alle andere vormen van vervuiling. Licht versterkt het immuun systeem en helpt om evenwicht te bereiken en te handhaven die gezonde lichamen, gezond denken en een gezonde geest bevordert.

27. “Het bombarderen van de maan” is een manoeuvre om angst op te wekken maar indien dergelijke dwaasheid ooit geprobeerd zou worden, zou dat geen succes hebben. Door de vrije wils keuze van de Aarde te eren dat geen onvoorzichtige of boosaardige daad haar lichaam of haar levensvormen kan verwoesten, heeft God beschavingen toestemming gegeven om met hun technologie al zulke pogingen zal voorkomen.

Andere informatie die rondgaat is ook specifiek ontworpen om angst te scheppen. Bijvoorbeeld, graan, fruit en groenten die geproduceerd worden door knoeien/enten werden al tientallen jaren geconsumeerd zonder nadelige gezondheidsgevolgen, dus waar kwam het idee vandaan dat “genetisch gemodificeerd voedsel” schadelijk is? De meer recente productie van zaden die geen toekomstige kroppen kan produceren is weer een andere zaak – zoals andere ontwikkelingen bedacht door duistere bedoelingen dat zal ook maar een kort leven hebben. Tijd gaat snel voorbij voor het iets of alles wat uit duisternis is geboren!

28. Als gebeden voor een geliefd persoon om van een ernstige ziekte te genezen niet beantwoord worden, is het niet omdat het gebed inbreuk maakt op de vrije wil van die persoon, maar omdat de keuze van het zielencontract van de persoon het stoffelijke leven uitgaat op die tijd voorrang heeft. De energie die door gedachten en gevoelens wordt gezonden is een “liefdes boomerang” die de ziel waarvoor je bidt zegent en die zachtjes terugkeert om je eigen spirit te versterken.

Het zenden van licht aan degenen die in duisternis leven heeft hetzelfde effect op hun zielenniveau, ook al is dat niet op een bewust niveau, en welwillendheid van die daad brengt licht naar de zender.

29. Een petitie om iemands zielencontract te veranderen wordt op het zielenniveau gedaan, omdat alleen op dat niveau kan gekend worden of de levensomstandigheden van die persoon ernstiger zijn dan de ervaringen die voor de geboorte zijn gekozen. Het is op basis van buitengewoon lijden dat petities worden toegestaan.

30. Zorgen over een plotselinge drastische verschuiving van de aslijn, komen door gebrek aan universele kennis, namelijk dat ongeveer zeventig jaren geleden in jullie lineaire tijd, de planeet zo uit haar evenwicht was dat ze gevaarlijk dichtbij een uit haar baan trekken was gekomen en sedert die tijd was een krachtige infusie van licht, vanuit bronnen op verre afstand de orbit (omloop) van de Aarde op haar ascentiepad gestabiliseerd.

31. Bij het symbolisme dat sommigen vertalen uit de toenemend complexe graancirkels, laten de formaties zien dat wie er ook deze ingewikkelde ontwerpen uitvoert de technologische expertise heeft om dat in veel andere velden te brengen – er is geen woordspeling bedoeld. Met de rappe versnelling van wat jullie tijd noemen, kan gezegd worden dat de scheppers van deze verbazende formaties en hun collega’s “in no time”, of “in geen tijd” jullie zullen helpen op veel meer praktische manieren.

32. Een nog veel belangrijker opmerking over de effecten van versnelling. Onthulling van eeuwen oud bedrog is aan jullie heel dichtbije horizon en als er eens één eerste gat zit in de dijk die de lang verborgen waarheden hebben belemmerd, zal de uitstorting schokgolven creëren over jullie wereld. De enormiteit van leugens, hebzucht, samenspanning, corruptie en snode daden die bedreven zijn door groepen onder de paraplu van de Iluminati zullen versteld doen staan als ze worden onthuld, maar nog meer zal dat gebeuren bij het oprijzen van waarheid over godsdiensten en hun dogma’s. Alles dat het duister heeft beraamd om de volkeren van Aarde te knechten zal “aan het licht komen”na een periode van grote ontreddering.

33. Jullie is herhaaldelijk verzekerd door talrijke boodschappers van het licht dat jullie machtige zielen zijn, geweldig voorbereid om te kunnen omgaan met deze unieke tijden die er aan staan te komen. Als jullie alleen maar jezelf zouden kennen, zoals wij dat doen! Op een dag zullen jullie dat, maar op dit moment, bewaar in je hart de volgende waarheden: Als ervarende aspecten van de oneindige en eeuwige liefde van God en de Schepper, zijn jullie god- en godinnenzelven met onbeperkte potentieel. Lichtwezens reizen ongezien om jullie heen en talloze anderen door het hele universum heen, moedigen jullie voortdurend aan om door te gaan.
___________________________
LOVE and PEACE

Suzanne Ward
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Suzanne Ward
Beschermengel
Beschermengel Okt. 26 '09

Oktober 19, 2009Sedert een aantal jaren hebben verscheiden boodschappers uit het licht jullie verteld over spirituele, intellectuele en technologisch ontwikkelde beschavingen die om jullie heen zijn – spoedig zullen jullie deze waarheid horen van mensen in jullie wereld die jullie vertrouwen en respecteren...


Openbare erkenning van andere beschavingen komt spoedig ; andere waarheden zullen later opduiken; “open raam” voor ascentie; komende veranderingen; stoffelijke dood van degenen die het licht weigeren; regering van Gouden Eeuw; gematigde temperaturen; emoties, lichamen in hogere dichtheden; relatie met ziel, foetus1. Met liefdevolle groeten is dit Matthew die spreekt namens alle zielen op dit station. Jullie hebben een zeer, zeer lange tijd gewacht – veel langer nog dan waar jullie bewust van waren – op de belangrijke gelegenheid die aan jullie dichtbije horizon staat. Sedert een aantal jaren hebben verscheiden boodschappers uit het licht jullie verteld over spirituele, intellectuele en technologisch ontwikkelde beschavingen die om jullie heen zijn – spoedig zullen jullie deze waarheid horen van mensen in jullie wereld die jullie vertrouwen en respecteren.

2. Leden van de hoogste raad die het meester plan van de Gouden Eeuw van de Aarde hebben ontworpen, hebben de loop van de instroom van licht in het collectieve bewustzijn geobserveerd, en ze hebben erin toegestemd dat de dag naderbij gekomen is waarop de aanwezigheid van jullie hemelse broederschap breed gekend moet worden. Er zijn “open ramen”, universeel gesproken, die sprongen in het bewustzijn en spirituele helderheid bieden die een beschaving toestaat om naar een hogere dichtheid op te stijgen. Deze ramen werden eerder voor volken van de Aarde geopend, maar ze sloten zich weer omdat het duister die de planeet doordrong voorkwam dat de mensen naar de sterren op keken en in plaats daarvan neerkeken op hun “voeten van klei”. Dit is de tijd van een volgend open raam, en zoals het Opperste Wezen van dit universum beschikte, zal de Aarde doorvliegen op haar weg naar de hogere dichtheden waar liefde, vrede en harmonie de basis van het leven is. Met haar liefde voor al de op haar wonende zielen, wil zij dat ze met haar mee gaan.

3. Gematigde vooruitgang is nodig om de energetische tijdslijn van een open raam tegen te komen en veel moet er bewerkstelligd worden voor dat deze sluit rond het einde van jullie jaar 2012. En weer, de tocht omhoog en voorwaarts gaan naar haar vijfde bestemming is verzekerd – het is aan de individuele zielen om hun eigen reis in kaart te brengen. Het hardnekkige verzet van de duistere geesten tussen jullie in heeft het klaargespeeld om een deksel te houden op het massale bedrog dat de mensen millennia lang in onderworpenheid hield. De duistere krachten weten dat het de oorlog om de beheersing van de wereld heeft verloren, maar hun strijd gaat door voor individuen die geen acht hebben geslagen op de “intuïtieve boodschappen” van hun ziel om “het licht te zien”. De huidige strategie van de puppets van het duister is om toorn, verwarring en verdeeldheid op te wekken – de antithese van de geest die kan zien en gelegenheden kan aanpakken voor goedgunstige verandering – en zelfs als er maar kleine beetjes doordringende corruptie en ontaarding in de headlines siepelen, is er nog erg veel dat opereert om de massa’s te bedriegen, te onderdrukken en bewust in slaap te houden.

4. Omdat dit niet hoort bij de wens van de Aarde voor haar geliefde zielen, besloot de raad van het meester plan samen met de spiritueel ontwikkelde wezens tussen jullie, om de order van twee grote delen in het plan, om te draaien. Oorspronkelijk werd er gedacht dat door de ontmaskering van de controle van de duisteren in myriaden wereldse zaken de slapers zou doen wekken en dan zou er een onthulling zijn dat nieuwkomers uit verre landen gekomen waren om jullie de rotsooi in jullie wereld te helpen opruimen. Maar het wakker worden van de massa’s gebeurt niet zo vlug als nodig is en tijd is alles waar het op aan komt, dus is er overeen gekomen om de vele gezonde slapers met iets te schokken dat niet zal missen in ieders aandacht te komen – de erkenning van jullie regeringen dat er andere intelligente wezens in het universum zijn.

5. Volgens informatie die ons bereikt over die “onthulling” zal dit eerder ingetogen worden dan dramatisch, zoals een gelijktijdig zichtbaar worden van een vloot van ruimtetuigen of een leger bezoekers die landen. En er zal geen onmiddellijke uitstroom zijn van interactie met jullie broeders en zusters van de verre thuislanden – hun introductie zal worden ontvouwd, en niet plotseling over een wereld worden uitgeworpen waar sceptici en niet-gelovers dit nieuws niet zullen begroeten met hetzelfde enthousiasme als jullie dat doen. Wijsheid dicteert hier voorzichtigheid zodat spanning en twijfel niet overgaan in chaos en angst.

6. De duistere geesten weten dat als eenmaal deze lang ontkende waarheid niet meer is te ontkennen, het de virtuele doos van Pandora opent van hun snode activiteiten door de eeuwen heen. En dus, zelfs als lichtwerkers zich verheugen dat ten langen leste de aanwezigheid van andere beschavingen publiekelijk wordt bevestigd, de duistere geesten woedend aan de lopende band angst zullen brengen. Als puppets van de duistere krachten van buiten de planeet, weten zij dat de energie van vrees een barrière zet tussen licht en bewustzijn, en zo als altijd is het doel van dat machtige krachtveld van negativisme geweest om zielen te overwinnen door hun licht gevangen te zetten. Hun puppets zullen iedere poging doen om de bevolking te overtuigen dat de ET’s gevreesd moeten worden, ze zijn gekomen om te overwinnen en om slaven te maken.

7. Jullie onderlinge verbondenheid met alle zielen in dit universum zal helpen de angst te verdrijven waar niet verlichte mensen aan bezwijken. Het licht in jullie opgetogenheid zal niet alleen iedereen om je heen aanraken, maar zal het universum instralen en door de wet van aantrekking de “zelfde” energie terugbrengen die hen kan bereiken die deze met vrees gevulde onwaarheden geloofden. Het licht kan hun harten openen en hen ook de bezoekers laten verwelkomen die gekomen zijn om jullie te helpen uit de derde dichtheid onhoog te rijzen, waar duisternis gedijt. Het is waar dat God de anderen van Zijn kinderen vertelde jullie te helpen, maar zij doen dit geestdriftig en liefdevol zodat jullie allemaal kunnen ontwaken voor je rechtmatige plek in onze universele familie.
www.divinecosmos.com8. Daar we ieder eren van de vele moedige zielen over jullie hele wereld die de lichtkrachten helpen, halen we zelden een mens alleen naar voren voor een dergelijke erkenning. Sprekend namens alle zielen op dit station doe ik het in dit geval omdat David Wilcock zo duidelijk de onderlinge verbondenheid verklaart van iedereen in het bestaan, hoe wetenschap en spirit een en hetzelfde zijn, en dat alle geïncarneerde ervaring in het universele bewustzijn zit.

9. Nu ga ik door om te praten over andere zaken die gevraagd zijn door “volleerde” lichtwerkers en door nieuwe zielzoekers. Hoe snel zullen verbeteringen komen in het leven op Aarde nadat de aanwezigheid van andere beschavingen breed bekend is gemaakt? Achter gesloten deuren, is het grondwerk van veel verbeteringen al op gang gekomen, zo gezegd, maar de meest merkbare veranderingen in Aarde’s milieu en leven van de sedert lange tijd uitgebuite massa’s zal komen als jullie broeders en zusters van veraf samen met jullie werken en technologieën introduceren waarvan de snelheid en effectiviteit jullie zal doen verbijsteren.

10. In welke omvang zullen we de komende veranderingen erkennen als we geen ontwikkeld spiritueel begrip hebben zoals het je herinneren van andere levens of onze voornaamste opdracht kennen in dit leven? Jullie zullen veel veranderingen erkennen! Prominente figuren in regeringen en andere “autoriteiten” zullen plotseling uit de picture zijn en anderen zullen hen vervangen als de nieuwvorming doorgaat. Handel zal strijd vervangen tussen naties en burger oorlogen zullen afnemen in hun oplossingen. Kritiek op de VS president Obama zal stoppen. Zwachtels verbinden over een dood economisch stelsel zal eindigen en vervangen worden door een nieuw stelsel. Technologieën die onderdrukt zijn geweest door een of ander boosaardig middel zullen beschikbaar worden om uit te voeren.

11. Vervuiling in al zijn arglistige vormen zal worden uitgeroeid, enkele snel en andere langzamerhand. De vervuilde conditie van lucht, water en grond zal gereinigd worden en zuiverheid keert terug. Andere soorten vervuilingen die het leven een “hel op Aarde” hebben gemaakt zullen geleidelijk verdwijnen, inclusief wapen systemen, weer-controle, radioactieve materialen, in laboratorium ontworpen ziektes, bedrieglijke media rapportages, armoede, gewelddadig “entertainment”, (sluip)moordenaars wier minds onder controle staan, onderdrukking van vrouwen, “haat” misdaden, Satanisme, oneerlijke wetten en ongerechte rechtssystemen, “illegale drugs” en drugs op recepten, wreedheid naar dieren – ALLES dat bedacht werd door duistere bedoeling zal gaan verdwijnen!

12. Alhoewel de meeste mensen van de bevolking van de ongelooflijke veranderingen getuige zijn, denken ze niet: “deze gebeuren door ontwikkeld spiritueel begrip in het collectieve bewustzijn.” komt het toch juist door dit omhoog gegaan zijn in het bewustzijn en spirituele helderheid van de mensheid van Aarde wat de fundering is van ALLE veranderingen! Geen ervan kan plaats vinden zonder JULLIE wens om in vrede met elkaar te leven en in harmonie met de Natuur op een planeet die hersteld is naar zijn originele gezondheid en schoonheid! Zoals veel boodschappers van licht jullie hebben verteld, jullie zijn hier omdat je verkoos dit soort wereld te helpen creëren.

13. Welke boetes moeten mensen betalen als ze oversteken naar het Nirvana omdat ze kozen om dat te doen in plaats van het accepteren van de waarheden die zullen worden onthuld? Nooit is er een boete geheven door welke bron ook! Mensen wier bewuste levenskeuzes niet op een lijn stonden met hun zielen contract krijgen net zoveel andere gelegenheden als ze nodig hebben om “het juist te gaan zien”. En “het juist gaan zien” is altijd de keus voor iedere ziel. Wetenschappelijk gesproken, zijn veelvoudige levens, de werkelijkheid van universele natuurkunde in actie. In de zin van alles-weten, alles-liefhebben, alomtegenwoordige God – een meer persoonlijke en een zelfde accurate optelling – het is een vorm van goddelijke genade die aan iedere ziel in dit universum wordt geboden.

14. En veel mensen zullen er voor kiezen om dit leven uit te gaan, liever dan te geloven dat wat hen verteld werd, verkeerd is. In vorige boodschappen hebben we verklaard dat het te voorschijn komen van de waarheid over de oorsprong van religies de grootste uitdaging betekent voor de vrome godsdienstige mensen en net zo voor lichtwerkers. We hebben ook gezegd dat als jullie dat hobbeligste deel van het pad tegenkomen naar de vierde dichtheid, dan zul je er tegen in opstand komen en goed voorbereid zijn om zelf de gaten in de weg te vermijden maar ook om anderen te helpen om het veiliger te betreden.

15. Hoeveel mensen zullen met de Aarde opstijgen, en zal de dood van zoveel mensen die niet meegaan, onrust veroorzaken en een destabiliserende invloed op de planeet hebben? De aantallen zielen die stoffelijke gaan opstijgen met Aarde kunnen begrensd worden voorspeld maar we kunnen met zekerheid verklaren dat zij die kozen om niet mee te gaan de verwarring zullen verminderen en dat zal helpen om de planeet te stabiliseren. Ieder die Aarde vergezelt naar de hogere dichtheden heeft het licht geabsorbeerd – dat stelde hen juist in staat om de reis te maken – en omdat zij weten dat liefdesbanden net zo eeuwig zijn als de ziel zelf, zullen ze niet langer verdriet hebben over het “verlies” van hun geliefde mensen die de spiritwereld binnen gaan. Verder, in de hogere vibraties langs het ascentie pad zullen telepathische verbindingen zich openen en opnieuw zullen bezoeken tussen zielen op Aarde en aan hen in het Nirvana gewoon worden.

16. Laat me dit zeggen, ook: bij de onmisbare infusie van licht vanuit andere beschavingen, zullen geofysieke gebeurtenissen helpen om de planeet te stabiliseren. Als alle pockets van negativisme zijn losgelaten en de energie getransmuteerd is in licht, zal er geen noodzaak meer zijn voor dit soort gebeurtenissen. En heb alsjeblieft GEEN zorgen over Planet X, Niburu, een “bruine ster”of van een hemels lichaam van wat voor naam ook die op een ramkoers ligt met de Aarde.

17. Als de Aarde een specifieke frequentie bereikt, zullen dan alle duisteren en anderen die het licht niet accepteren op het zelfde ogenblik sterven? Er is een frequentie, of een trillingsniveau, waarin lichamen die op koolstof zijn gebaseerd niet kunnen overleven, en de lichamen van de puppets van het duister zullen in korte tijd sterven. In sommige gevallen betekent dit gewoonweg dat geen nieuwe klonen degenen gaan vervangen die gedegenereerd zijn. Maar het grootste deel van de mensen die weggaan zijn vrome godsdienstige mensen wier leven zonder betekenis zou zijn zonder hun geloof; hun lichamen zullen op diverse tijden sterven, dat is afhankelijk van ieders eigen mogelijkheid om met de formidabele mentale en emotionele stress te kunnen omgaan nadat de waarheden over religies oprijzen. Eens in het Nirvana, zullen al deze dierbare zielen zich bewust zijn van de waarheden, en zullen er voor kiezen om die zich bewust te herinneren in hun volgende incarnatie.

18. Zal er noodzaak zijn in de Gouden Eeuw voor een regering zoals we die nu kennen? Een regerend systeem op de niveaus van de gemeenschap tot aan de veelvoudige dimensies zal dienen voor communicatie, coördinatie en samenwerking. Tussen de welkome veranderingen van de huidige regeringen zullen veranderingen van morele en spirituele aard zijn, van wijsheid en visie van leiders; de omvang van jurisdicties; gebruik van autoriteit, verkiezingsprocedures; legale en rechtsstelsels – en de voldoening van de geregeerde volkeren!

19. Als er een gematigde wereld temperatuur is in hogere dichtheden, betekent dit geen bergen meer met sneeuwtoppen of wintersporten? Lieve help nee! Dat zou ook betekenen een kleine variatie in de topografie en zeker jullie Himalaya’s, Alpen, het Andes gebergte en de Rocky Mountains dat die geen hoogteverschillen meer zouden hebben! De huidige extremen van brandende woestijnen en klimaten van onder de nul zullen langzamerhand verzachten in een comfortabele temperatuur, maar bergen met sneeuwtoppen en winter sporten zullen niet gaan verdwijnen omdat die ontzag brengende, inspirerende landschappen en prettig tijdverdrijf heel wenselijke aspecten zijn van het leven op Aarde. Denk eraan, in termen van jullie illusionaire lineaire tijd helpen jullie om de wereld te creëren die JULLIE willen en in de werkelijkheid van het continuüm IS die wereld er al! En wat hebben jullie er een grootse en glorieuze wereld van gemaakt!

20. Wat reïncarneert en / of overleeft de dood van de materiele vorm? De eeuwige ziel. De oorsprong van alles in het natuurlijke bestaan door de hele kosmos is de zuivere licht-liefde energie van de Schepper. Wat er verschilt van ziel tot ziel is de intelligentie, of de mogelijkheid tot redeneren, en spirituele ontwikkeling, maar de scheppings “ingrediënten” van iedereen zijn uit dezelfde bron. Vanaf aartsengelen tot sterren, van oceanen tot insecten, bloemen tot bergen, alles is een ziel – en niet heeft een ziel, IS een ziel. Nooit kan de energie van een ziel worden vernietigd, slechts in een andere vorm gestuurd worden. Net zoals water kan veranderen van waterdamp tot ijs, en grote rolkeien zand steentjes kunnen worden, net zoals planten groeien, sterven en de aarde kunnen bemesten waar meer zaden zullen groeien, zo kunnen alle zielen in iedere fase van de evolutie van vorm veranderen of bestaan als vrije energie. Hoe meer ontwikkeld een beschaving is, hoe hoger de evolutionaire staat van iedere levensvorm is in die wereld, en iedere vorm weet zijn plek in de symbiotische Eenheid waarin alle leven gedijt.


21. Laten we even afdwalen en over dieren spreken, die hun plek weten in de familie van zielen. Misschien in deze woelige dagen die komen, is verandering meer duidelijk in de dieren natuur dan in de mensheid. Foto’s en films die in jullie internet de ronde doen laten zien dat sommige in de “roofdieren” soort vriendelijkheid laten zien naar degenen die hun “prooi” zou kunnen zijn, en zelfs bij gelegenheid voorbeelden van bescherming van kruis-soorten en het voeden tussen die twee groepen – maar ook gevallen van “woeste”dieren die zich vriendelijk gedragen bij mensen. Deze dieren antwoorden op de hogere vibraties die op Aarde aan het overheersen zijn en hun instinct wordt meer vreedzaam.

22. Terugkerend naar vragen van lezers: Hoe anders zijn emoties in de vierde en vijfde dichtheden dan die in de derde dichtheid? Aarde is een van de primaire schoolhuizen in deze galaxy, het spectrum van emoties dat gedrag oproept dat loopt van goddelijk naar kwaad – niet om de persoon te oordelen, maar om de daad te beschrijven – en zielen evolueren naar hogere dichtheden door het kwaad te overstijgen en het goddelijke te omarmen. Emoties zijn in hogere dichtheden intenser en zuiverder en alleen dat wat positief genoemd kan worden bestaat er, zoals liefde, vreugde, respect, bewondering, medeleven – emoties die genereusheid uitlokken, eerlijkheid, behulpzaamheid, vergeving, loyaliteit, samenwerking. Op dit station voelen we ook verdriet als we geliefde zielen zien in aanhoudende droefheid of anderen ernstig zien schaden of het licht weigeren, maar die verdrietige gevoelens blijven niet hangen in hogere stations omdat de energie van liefde en vreugde meer intens is.


23. Ook zijn emoties in hogere dichtheden onzelfzuchtig, je zou kunnen zeggen, terwijl in de derde dichtheid de perceptie van iemands anders zijn omstandigheden vaak samen gaat met hoe dat hem zelf beïnvloedt. Als voorbeeld, je beste vriend wiens lange werkloosheid een wanhopige situatie heeft gecreëerd voor zijn gezin is juist gehuurd voor een positie waarvan je dacht dat jij daar naar toe zou worden gepromoveerd. Je kunt dan echt geluk voelen voor je vriend, maar ook jaloersheid, teleurstelling, ontmoediging, verontwaardiging, boosheid, twijfel aan jezelf – elk of meer van deze emoties kan net zo sterk of sterker zijn dan het geluk voor je vriend.


24. Hoe past incarnatie in de biologische processen van onze wereld, bijv. hoe is de incarnerende entiteit verbonden aan de menselijke foetus of andere biologische gastvrouwelijke vorm? Alhoewel een ziel is toegepast voor iedere levensvorm door de hele kosmos heen, laten we alleen spreken over een menselijke ziel op Aarde. De ziel die is gecreëerd met Gods essentie en ontwerp, kan van het universele denken aftappen en kan overal leven waar de energie verenigbaar is met haar spirituele evolutionaire status. De embryo is een biologische vorm die zich bewust is van alleen primitieve stoffelijke gevoelens; hij groeit stoffelijk en intellectueel in de foetus in overeenstemming met de invloed van de genen van de ouders en emotioneel in overeenstemming met zijn emotionele omgeving.


25. Tussen de incarnaties in, besluiten zielen wat ze nodig hebben om hun andere stoffelijke levens in evenwicht te brengen en ze kozen ouders wiens genen het soort lichaam produceren dat nodig is voor hun uitgezochte ervaring en wiens omstandigheden zullen zorgen voor meer gekozen condities. Een ziel kan boven de “ouders” zweven voor de conceptie uit en kan het embryo of de foetus binnengaan op een bepaalde tijd in de zwangerschap. Zielen kunnen overeenkomen om “een tijdje samen te delen”, met een ziel die in de ontwikkelende foetus woont om de emotionele trillingen te absorberen van de moeder en van haar omgeving welke de behoeften van de ziel kan dienen voor de omvang van een geheel stoffelijk leven, en op het moment dat ze afgesproken hebben – een tijd voor, tijdens of direct na het geboorteproces – gaat de ziel eruit en de andere gaat naar binnen als het personage van de ziel. Als je ziet dat alle hoofdpersonen overeenkomen een leven te delen en dit doen uit ongeconditioneerde liefde, dan is een dergelijk soort heel korte regeling niet zo vreemd als het misschien kan lijken bij het eerste horen ervan.


26. Zal er een duidelijke verschuiving zijn waar alles in een ogenblik verandert en zij die “opklimmen” ontdekken zij zichzelf in een nieuw soort werkelijkheid met nieuwe lichamen? Zijn 4D lichamen zich van binnen aan het ontwikkelen of gaan 3D lichamen langzamerhand opstijgen en plotseling in 4D lichamen veranderen?

Lichamen herstructueren zich cellulair van op koolstof gebaseerd zijn naar op kristal gebaseerd zijn, of een “verschuiving” van een 3D lichaam naar een 4D lichaam gebeurt geleidelijk omdat de capaciteit van een derde dichtheid brein niet het geloof omvat dat dit in een ogenblik kan gebeuren. Tijdens het verschuivingsproces zijn er misschien stoffelijke onregelmatigheden die per persoon verschillen en misschien van een of veel meer gevallen; en daarom, kunnen die niet alleen aan cellulaire veranderingen toegewezen worden die gebeuren door de absorptie van licht. Wat je wel kunt toewijzen aan dat proces is de wens voor een helderder spiritueel begrip, een open, onderzoekende geest; scherpere onderscheiding; groter besef van intuïtieve kennis; minder interesse in alledaagse zaken en een toegenomen interesse in zaken van wereld betekenis.


27. Hoe zien lichamen eruit in de vierde en vijfde dichtheden? Daar lichamen in de hogere dichtheden met welk ontwerp ook gemanifesteerd kunnen worden in wát zielen zich ook maar voorstellen, zullen we dit antwoord begrenzen tot jullie lichamen. Als jullie doorgaan in hogere vibraties, zal jullie lichaam vrij worden van alle kwalen; verloren ledematen en organen zullen worden hersteld; de ziekte- en verouderingspatronen en beperkt gebruik van de hersenen zullen van jullie DNA worden verwijderd; en de uiteindelijke verschijning van jullie volwassenen die daar voor kiezen zal ongeveer 30 – 35 jaar oud zijn met een gezond, levend, jeugdig lichaam. Jullie vroegen er niet om, maar we zullen je dat toch vertellen – alle persoonlijkheden zullen aangenaam zijn!


28. Bewaar dicht in je hart deze visioenen van het leven in Aarde’s Gouden Eeuw, wetend dat jullie op deze hele ascentie reis de liefde, bescherming en leiding hebben van lichtende zielen door dit hele universum heen.

______________________________________


LOVE and PEACE

Suzanne Ward


[Note from Suzy: Heartfelt thanks for all your thoughtful emails with well wishes for Bob, appreciation for Matthew’s messages, and your understanding about my limited time to reply.


If you received this message as a forward and you would like to receive future messages directly, please follow the directions posted at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.


By courtesy of Winny Dijkstra
Beschermengel
Beschermengel Jan. 13 '10


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Januari 11 2010
Opwarming van de wereld; Aarde’s herstel; derde dichtheid oorzaak, effecten; economie; de Noorwegen spiraal; TV aankondiging ET aanwezigheid; redenen waarom zielen de planeet verlaten; geweld; entertainment in 012 en verder; relatie ziel, brei

1. Met liefdevolle groeten aan allen, dit is Matthew die spreekt namens alle zielen op dit station. Terwijl jullie de tweede decade ingaan van deze eeuw blijft de wereld economie het meest in de gedachte, maar daar al dicht achter ligt wat de meeste mensen “wereld opwarming” noemen. Deze betwistbare zaak is geen integrerend onderdeel van de vastzittende economische situatie, het is ook een voornaam voorbeeld van hoe dualiteit nog steeds jullie wereld beïnvloed – egoïstische belangen versus de belangen van de massa’s en van de Aarde zelf.

2. Wetenschappers die verklaren dat klimaat verandering een natuurlijk cyclisch gebeuren is en dat deze niet door de mensheid is gemaakt, gaan stilzwijgend voorbij aan het feit dat de planeet nog nooit eerder werd geplaagd door een door mensen gemaakte vervuiling die er tegenwoordig is. Inderdaad zijn er eerder grote klimaat veranderingen geweest toen de Aarde zichzelf moest ontdoen van negativisme dat door het gedrag van haar menselijke bewoners was gecreëerd, maar geen van jullie wetenschappers aan iedere kant van de het hek van de wereld opwarming kennen deze oorzaak en dit effect niet. Degenen die alarm slaan over het smelten van de gletsjers en de record brekende temperaturen doen dit vanwege echte zorg voor toekomstige generaties, terwijl degenen die “nou nou” zeggen tegen het stoppen van vervuiling, opzettelijk medeplichtig zijn met de op eigen voordeel uit zijnde egoïsten die geleidelijk profiteren van de vele processen die vervuilers veroorzaken. Als je meer toevoegt aan die bronnen, opzettelijke vergiftigingen van de regen via chemtrails, giftig afval op stortterreinen en onveilig opgeslagen radioactieve materialen, is het overweldigend duidelijk dat niets in jullie wereld ontsnapt is aan, als minste, onachtzaamheid van de mensheid, en als ergste, de misdadige verontreiniging.

3. Jullie die met deze boodschappen bekend zijn, weten dat het herstel van Aarde naar haar oorspronkelijke Eden zelf, inhoudt dat de polaire en tropische extreme temperaturen vertellen dat het uiteindelijk wereldwijd een gematigd klimaat zal worden. Ook deze werkelijkheid is niet bekend aan jullie wetenschappers en ook niet bij de meeste van de rest van de bevolking; maar zelfs als ieder mens op de planeet zou weten wat er staat te gebeuren, zou dit niet de collectieve verantwoordelijkheid tenietdoen om te stoppen met de ontheiliging van de Aarde en om de uitgebreide schade te gaan repareren die haar is aangedaan. Andere beschavingen zijn verlangend om bij deze reusachtige taak te helpen, maar het is jullie thuisplaneet en jullie moeten de leiding nemen.

4. En dat doen jullie! Alhoewel er maar een kleine importantie kwam uit de recente Kopenhagen conferentie, inspireerde het licht in myriaden zielen hen om behoud en herstel werkzaamheden op talloze manieren te beginnen. Deze komen voort uit mensen die opdringerige fabrieken wegruimen die gedachteloos geïntroduceerd werden tot nadeel van inheemse groei, door wetten die eisen dat vennootschappen van mijnen weg moeten om het land dat ze onteerd hebben weer levend te maken, of dat mijn compagnieën water moeten ontgiften dat in hun operaties werd gebruikt, of dat houtkap compagnieën dieren woonplaatsen moeten beschermen. Veel mensen worden geïnspireerd om gewonde en verweesde wilde dieren te redden en te revalideren, om omgevingen van wildlive te scheppen voor dierentuin dieren, om dieren op lijsten te zetten die in gevaar zijn gebracht. Om stropers te leren om dieren in stand te houden, en andere manieren om geld te verdienen, en om huisdieren te castreren.


5. Het steeds toenemende licht legt ook de egoïstische belangen bloot die jullie ontwikkelingen lang hebben onderdrukt voor vrije energiebronnen en andere technologieën. Spoedig zullen die “aan het licht” komen en samen met de ontwikkelde technologieën van jullie ruimtefamilie, zullen ze gebruikt worden om grond, water en lucht te reinigen en te zuiveren; en jullie methodes van transport, medische zorg, voedsel productie, constructie, fabricage en communicatie transformeren. In het kort, het leven zoals jullie dit kennen, zal radicaal en fantastisch veranderen als de Aarde compleet uit de derde dichtheid is.


6. Het is de doordringende dualiteit in de mensheid van de derde dichtheid die de introductie heeft voorkomen van vernieuwingen die een weldaad zullen zijn voor al het leven in jullie wereld. Nu de Aarde de hogere vibraties heeft bereikt waar corrupte systemen van degenen die lang de controle hebben gehad, onherstelbaar kapotgaan, de “macht van het volk” begint te bloeien over de hele planeet. Samen met de diverse stappen voor het milieu naar herstel van Aarde’s gezondheid en schoonheid, beginnen nieuwe methoden van zakendoen over de hele wereld te gedijen; recycling en “duurzaam zijn” worden gewoon; persoonlijke en gemeenschappelijke tuinen staan te floreren; samen delen van instrumenten en gereedschap vervangt het moeten hebben van alles voor iedereen; uitwisseling van goederen en diensten geeft velen voldoening; bewegingen om niet effectieve of corrupte ambtenaren te vervangen worden groter. Het is voor ons een vreugde om te zien hoe mensen in alle “hoeken” van de globe hun kracht ontdekken om zelf de veranderingen te ZIJN die ze in de wereld wensen!


7. Laten we even wat meer over dualiteit zeggen, de pogingen om die te begrijpen en waarom zij zolang een deel van de Aardse mensheid is geweest. Terwijl de eeuwen voorbij gingen en de ene na de andere generatie probeerde de “menselijke aard” te definiëren, is dualiteit uitgelegd als god-vrezende mensen die tegenover zondaren staan in religies, demonische versus engelachtige figuren in kunst en literatuur, karaktersterkte versus zwakte in filosofieën, en door milieu-veroorzaakt gedrag in sociale wetenschappen. De oudere uitdrukkingen schilderen personen af door ze “goddelijk” of “slecht” te noemen en de nieuwere staat dat de capaciteit voor beiden inherent is in alle mensen. Inderdaad is er een potentieel voor beide soorten gedrag, maar nooit is een kant van dat spectrum van “goede of slechte” dualiteit voorbestemd.


8. Duisternis tiert in de derde dichtheid, waar energie stromingen vol zitten met geweld, boosheid, hebzucht, lust, jaloersheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, en wensen voor macht en controle. Voor de geboorte uit kiezen zielen negatieve trekjes uit die ze ontwikkelden in andere levens, om ze te overstijgen; maar dit werd vergeten als ze eenmaal terug zitten in dichte lichamen en opnieuw gedrag ontwikkelen overeenkomstig de vrije keuzen van de wil door milieu invloeden die de zielen ook uitkozen en daarna vergaten. Om een evenwichtige ervaring te verkrijgen die nodig is voor spirituele groei, kan een ziel wel honderden of meer levens doorbrengen om uit het negatieve potentieel van dualiteit te evolueren naar de positieve kant van het spectrum, waar de energie van liefde, vrede, genereusheid, harmonie, eer en vriendelijkheid overheerst.


9. In deze unieke tijd in het universum waarin alle ervaring wordt versneld, is aan zielen de weergaloze gelegenheid gegeven om uit de lage vibraties te evolueren van de derde dichtheid en om stoffelijk de Aarde te vergezellen naar hogere energie niveaus. Treurig genoeg doet niet iedereen zijn voordeel met deze gelegenheid en daarom is de dualiteit nog steeds erg sterk. Dit zal de ascentie van de Aarde geen jota belemmeren omdat die al is veilig gesteld, maar dit brengt wel een “goede” bestemming in gevaar voor zielen die ervoor kiezen om door te gaan met hun negatieve gedrag in plaats van het licht te absorberen dat hen in staat zou stellen om voor altijd de beperkingen van de derde dichtheid te verlaten voor de groei in spiritueel besef en intelligentie.


10. Mensen in de rangen van Illuminati handelen met diepe derde dimensie trillingen wat betreft de wereld economie, bijvoorbeeld. Ze manipuleren nog steeds banking en handel door corrupte procedures en regelingen op een niet voor te stellen schaal. Ze manoeuvreerden hun banken in kolossussen die hun fondsen vasthouden in plaats van ze te verspreiden om business groei aan te sporen. Wat bedoeld is om te op te duiken als de terugkerende stock market zijn gewoon computers die de grote fortuinen van de Illuminati heen en weer over de wereld verschuiven en die hun multinationale corporaties concurrerende compagnieën hebben opgeslokt of vernietigd. De “ondergrondse” industrieën van seks slavernij en illegale drugs voegen ook toe aan hun geldkisten.


11. Maar nu is dat weefsel van dat verraderlijk wereldnetwerk voor jullie ogen aan het rafelen! Via de mainstream media, praten “klokkenluiders” over illegale bankzaken en bedrijfsoperaties, en worden gerespecteerde onderzoekers op veel gebieden geïnterviewd over hun kennis van buitensporige overtredingen. Aldus is de energie zich aan het opbouwen wat uiteindelijk jullie wereld zal zuiveren van alle op Illuminati gebaseerde activiteiten, en individuen die proberen om stukjes samen te voegen bij hun sukkelende systemen zullen spoedig een rampzalige nederlaag moeten toegeven.


12. Verwacht nu niet morgen te horen dat de Belastingen (Federal Reserve System) worden verwijderd als voorbeeld van schoonvegende reformaties over de wereld, maar het eind van de Fed’s staat er wel aan te komen samen met al die andere gewetenloze, duistere activiteiten die armoede, oorlogen, ziekten, onrechtvaardigheden, wreedheid en onderdrukking hebben veroorzaakt. Die condities en de breinen die dit veroorzaakten kunnen niet leven en bestaan ook niet in de energieniveaus die Aarde snel aan het bereiken is. Houd sterk in jullie gedachten vast dat jullie lineaire tijd snel afloopt in het tijdloze continuüm, waar Aarde’s Gouden Eeuw al is aangekomen!


13. Nu dan, sommigen van jullie vragen zich af wat betreft de tegenstrijdige informatie over de oorsprong van het fenomeen, enige weken geleden, aan de hemelen boven Noorwegen: Werd dit geschapen door een andere beschaving, zoals wij of andere bronnen van buiten de planeet jullie vertelden, of door de HAARP installatie van waaruit een krachtgolf werd ontdekt? We zeggen dat dit een zaak is van verschillende conclusies vanwege observaties met enorm verschillende gezichtspunten. Er aan denkend dat alles energie is, en daarom is ook alles verbonden, maakt het makkelijker te begrijpen dat er een enorme kracht werd gegenereerd door de technologie van onze ruimtefamilie dat een vergelijkenderwijs milde reactie veroorzaakte vanuit jullie door mensen gemaakte technologie, aan wie dat werd toegeschreven die laatstgenoemde prachtige display(vertoning). Hoe logisch die uitleg ook schijnt, het mist het diepe symbolisme van het spiralend ontwerp mèt zijn timing èn de locatie

14. We weten dat jullie die je bewust zijn van de aanstaande officiële erkenning van het bestaan van andere beschavingen, verlangend zijn om het laatste woord te horen over deze progressie, en we hebben Hatonn gevraagd om hierover te spreken.


15. HATONN: Dank je, Matthew. Ik zou het fijn vinden om te rapporteren dat veel progressie gemaakt is, maar dat kan ik niet. We wisten dat er een langzaamaan stuk zou zitten in de stuwkracht van de vakantie periode van de Aarde en we verwachtten een sterke mogelijkheid van een afleidingstactiek die tussen de wielen zou worden gegooid. We werden in die verwachting niet teleurgesteld maar de afleiding veroorzaakt meer herrie en vertraging dan we voorvoelden.


16. Die terroristische aanval in een vliegtuig op Kerstdag was een soort van CIA zwarte operatie wat we niet kunnen voorkomen. Het was een volmaakte plot om jullie hele wereld weer in verzet te krijgen tegen die “wereld terreur” en het heeft president Obama’s voornaamste concentratie. Alsof het getrek aan hem in de laatste maanden over de gezondheidszorg rekening en het aantal werklozen niet genoeg was om zijn aandacht te krijgen! Hij was de stuwende kracht in discussies en totdat hij de vorige stuwkracht weer kan laten versnellen, zullen de gesprekken doorgaan met meer kibbelarij dan constructief te zijn.

17. En net zo worden er geen besluiten genomen zonder Obama’s betrokkenheid. Hij is sterk vóór uitgebreide en snelle onthulling en de meeste van jullie andere voornaamste deelnemers zijn overdreven nauwgezet over beide geweest. We kunnen ons oordeel voorstellen en aanraden maar niet opleggen aan jullie vertegenwoordigers, en nog minder actie ondernemen omdat dit op zijn best eigenmachtig beschouwd kan worden en op zijn slechts eenzijdig. Dus zijn wij geduldig. Dat is het enige dat we kunnen doen/zijn totdat jullie vertegenwoordigers een overeenkomst bereiken over alle belangrijke zaken die betrekking hebben op het TV programma of totdat God in Zijn Wijsheid besluit wat er zal gebeuren en wanneer.


18. Begrijp dat de koers van de Aarde is vastgesteld, het zijn haar mensen die een tijdstabel hebben voor een ontmoeting of om achter gelaten te worden. Ze hebben een wake-up call nodig, ‘een wordt wakker oproep’ die vertelt dat er velen van ons zijn die met jullie in dit universum zitten.


19. Dank je dat je me uitnodigt te spreken, Matthew. Ik hoop – en dat hopen alle lichtwezens in het hele universum! – dat er spoedig een consensus/eenstemmigheid zal zijn voor “alle systemen to go!”.


20. MATTHEW: Hatonn, dank je voor je rapport. Ook wij wachten geduldig op het gebeuren dat een dramatisch keerpunt zal worden voor de Aardse volkeren. Niet alleen zullen hun regeringen uiteindelijk de waarheid onthullen over “intelligent leven” elders, maar deze onthulling zal bepaalde vragen oproepen over andere informatie die aan publieke kennis werd onthouden – de opening van Pandora’s doos, zogezegd.


21. We keren even terug naar dualiteit om Hattons commentaar uiteen te zetten: “Begrijp dat Aarde’s koers is vastgesteld, het zijn haar mensen die een tijdstabel hebben voor een ontmoeting of om achter gelaten te worden.” Het “raam” voor een universele verbinding van de Aarde om de derde dichtheid totaal te verlaten wordt steeds kleiner, en individuen die stoffelijk met haar mee willen gaan moeten genoeg licht hebben om die uitgangs tijdtabel te ontmoeten. Aarde’s doorgang naar haar uiteindelijke bestemming is verzekerd. Het is de bestemming van haar menselijke bewoners die hier aan de orde is. Zullen ze het licht willen absorberen die de op koolstof gebaseerde cellen verandert in kristallijnen wat stoffelijke overleving mogelijk maakt naar de vierde dichtheid vibraties?

22. Absorptie van licht heeft nodig dat iemand aan de negatieve kant van dualiteit verandert van geweld naar vreedzaamheid, van hebzucht naar genereusheid, van corruptie naar eervolheid, van onrechtvaardigheid naar fairheid, van boosheid naar redelijkheid, van onderdrukking naar vrijheid. De lichamen van degenen die weigeren hun negatieve gedrag te stoppen wat hen naar machtige posities opkrikte, zullen sterven, en de zielen zullen naar werelden gaan waar de energie hetzelfde is als die mensen genereerden in hun stoffelijke leven.


23. Maar denk nou alsjeblieft niet dat iedereen die vanaf nu de planeet verlaat dit om die reden doet! Zielen die uit ontwikkelde beschavingen kwamen, sommige als walk-ins en anderen geboren in Aarde families om jullie te helpen in deze roerige tijd, gaan terug naar hun eigen werelden waar ze hun missies voltooien. Veel Aarde bewoners zullen hun zielcontract vervullen waarin ze hun derde dichtheid karmische ervaringen verkozen te completeren en na een leven in spirit zullen ze reïncarneren in de vierde dichtheid, als ze niet terugkeren naar de Aarde, die dan een andere ontwikkelde wereld is. Anderen zullen op zielenniveau om verzoeken vroeg te vertrekken omdat hun levensomstandigheden veel hardvochtiger zijn dan hun contract selecties; nadat ze hun contracten in spirit leven hebben voltooid, zal hun volgende stoffelijke leven ook in een wereld van de vierde dichtheid zijn. Als de waarheid over godsdienstige dogma’s opduikt, zullen er velen op zielenniveau verkiezen te vertrekken; later zullen ze weer in een derde dichtheid wereld reïncarneren waar hun geloof in tact kan blijven totdat opnieuw de waarheid over de ‘valse leringen’ van religies omhoog komt en dan zullen ze weer een gelegenheid hebben om hun denken te openen en die waarheid te accepteren.

25. Als je kunt zeggen dat dualiteit een “middengrond” heeft, dan kan het zo zijn: Een lezer die gewelddadige soorten van entertainment leuk vindt vroeg: “Is het nodig dat dit wordt afgeschaft in de wereld van 2012 en daar voorbij?” en hij vroeg: “Wat doen de vele mensen zoals ik dàn als entertainment?” Om de eerste vraag te beantwoorden in het kort dit: Ja. Om volledig te antwoorden zeggen we dat geweld van ieder soort tegen elke levensvorm voor de Aarde sedert lang een plaag is geweest om mee om te gaan, lang voor jullie geregistreerde geschiedenis – dit heeft veroorzaakt dat jullie planeet van de vijfde dichtheid diep naar beneden spiraalde in de derde dichtheid, en daar doordrong de dualiteit het collectieve bewustzijn.


26. Meer dan zeventig jaren geleden, toen verre beschavingen intens begonnen hun licht uit te stralen om het planetaire leven van Aarde te redden, kwamen licht-gevoelige mensen hun gedachten, gevoelens en daden in afstemming met het licht. Een gewelddadige wereld werd intolerabel en toen mensen begonnen het beëindigen van geweld te verdedigen, veranderde het collectieve bewustzijn overeenkomstig.


27. De ontworteling van geweld moet in jullie lineaire tijd nog worden gerealiseerd, maar in het continuüm is het al een fait accompli; zodat we kunnen zeggen dat afschaffing van gewelddadige soorten entertainment niet met een bevel zal komen maar door een verenigd willen. Terwijl jullie doorgaan licht te absorberen, zal respect voor het leven het doden van dieren als “sport” heel natuurlijk elimineren, en het laten vechten van dieren tegen elkaar en stierenvechten zullen om dezelfde reden ophouden. Vreugde in het vredig en harmonieus samen leven zal heel natuurlijk interesse in geweld in elke vorm doen beëindigen, inclusief de spelletjes in elektronische spelapparaatjes.


28. Als entertainment in 2012 en verder, zullen alle niet-gewelddadige sporten die nu genoten worden nog steeds bestaan, maar de huidige “ten alle koste winnen” en het “dood ze” houdingen zal geen deel meer zijn van een individueel of team competitie. Hikers/trekkers, kampeerders, mountain bikers en dergelijke zullen nog mooiere gebieden hebben om te onderzoeken dan nu. De overheersende vibraties zullen het gebruik van het brein verhogen en velen zullen aangetrokken worden tot spelletjes die mentale scherpzinnigheid nodig hebben. Lezen, dat in recente jaren door televisie kijken werd overgenomen, zal terugkeren naar zijn vroegere aantrekkingskracht, geschiedenisboeken zullen gaan over wat er feitelijk plaats vond en wetenschappelijke boeken zullen universele kennis bevatten. Zelfs zonder het geweld van vandaag, zullen films in theaters en op tv prachtig zijn, en de spelen met handinstrumenten zullen net zo opwindend zijn. Welke creatieve hobby’s nu ook genoten worden, die zullen doorgaan en velen zullen veel plezier hebben in tuinieren met bloemen en groentes. Met meer waardering van alle kunsten dan nu, zullen culturele aanbiedingen populaire recreatie keuzen zijn. De middelen om door de wereld te reizen zullen voor iedereen beschikbaar zijn, en velen zullen daarvoor kiezen. Jullie zullen zó op de Natuur zijn afgestemd dat velen het waarderen om alleen te zijn op een favoriete plek. Maak je geen zorgen over wat jouw liefhebbers voor “geweld entertainment” zullen ontdekken om hun vrije tijd mee op te vullen in de Gouden Eeuw van Aarde!


29. Lezers hebben gevraagd of plezier in pornografie “bij gelegenheid”, gokken, seksparty’s, “sociale drugs”, een buiten huwelijkse relatie, en “liefhebberen met zwarte magie” spirituele evolutie kan vertragen of stoffelijke ascentie met de Aarde kan tegenhouden. Als je deze activiteiten in de context plaatst van alles dat we als leiding voor spirituele groei hebben aangeboden, dan zul je weten dat het antwoord “ja” is. Ondanks je redenen om toe te geven aan dit soort afleidingen, ze genereren allemaal lagere vibraties die een barrière vormen tussen het bewustzijn en de ziel en dat dempt het licht erin.


30. We verwelkomen de vraag over de relatie tussen het brein en de ziel, en in het antwoord leen ik Imaca’s uitleg aan mijn moeder vlak nadat onze telepathische verbinding zich 16 jaar geleden opende.

________________________________

IMACA: Een gedachte kan gezien worden omdat die een substantiële vorm heeft en hij heeft een puls, een klopping wat onze aandacht trekt. Onmiddellijk is er een cognitieve (waarneembare) herkenning van je denkende bedoeling, maar de gedachtevorm wordt letterlijk gezien.

Suzy: Is dan alleen mijn brein erbij betrokken of is het iets inherents in de ziel zelf?


IMACA: Die mentale activiteit is het terrein van de ziel die het brein als instrument gebruikt op dezelfde wijze als jij een computer gebruikt om je gewenste woorden vast te leggen. Het brein is alleen een instrument. Net als jouw computer die niet zelf werkt maar alleen als jij er mee uitwisselt, en dan voert die het voor je uit. De ziel en het brein hebben zo’n zelfde relatie van activiteit. De ziel “zet het brein aan” die dan zieldiepe kennis stimuleert en dit in nuttige actie brengt met het denken. Kennis zit niet in het brein behalve als dit door de ziel wordt binnengegaan en dan door het denken gebruikt wordt om te redeneren. De kennis wordt opgestapeld/bijeengebracht, maar daar kun je niet zo makkelijk toegang toe krijgen in het huidige leven op Aarde zoals dat kon in veel vroegere perioden van de geschiedenis van de planeet. De barrières die lang, lang geleden door negatief bedoelende entiteiten werden opgelegd zijn succesvol geweest om de meeste informatie voor je bewuste weten te verbergen.

_______________________


31. Moeder, dank je wel en nu gaan we verder met: Waarin kunnen we onze tijd en ons geld investeren om een nieuwe economie en financieel systeem teweeg te brengen? De wereld economie is net als het andere in jullie wereld een product van myriaden gedachtevormen erover. Net als positieve gedachten en daden een resultaat gunstig kunnen beïnvloeden van een of andere situatie, kunnen ze ook effectief zijn om economische hervormingen tot stand te brengen.
32. Spiritueel en pragmatisch is de beste manier om jullie geld te investeren diegenen te helpen die worstelen vanwege het verlies van baan, inkomen of thuis, of door ziekte of andere ernstige moeilijkheden. De universele wet van aantrekking zal jullie tienvoudig terug geven wat je vanuit je hart geeft.


33. Wat betreft het investeren van tijd, bij het actief bijstaan van mensen in nood, bieden we je twee suggesties aan voor de richting van energie. Vertrouw erop dat de situatie van heden door mensen met wijsheid worden opgelost en dat spirituele integriteit beloond zal worden door de voldoening te weten dat je hebt geholpen om de oplossing mee te creëren. Overvloed wordt gewoonlijk beschouwd als veel geld en bezittingen. Dit valse afmeten van iemands waarde zal gaan veranderen en zo zal ook jullie concept van overvloed veranderen. Om een wereld met ware overvloed te creëren voor iedereen, visualiseer dan menigtes mensen die gezondheid en geluk uitstralen, en zie jullie wereld met heldere luchten en zuiver water in rivieren, plassen, oceanen; uitgestrektheden met gouden graan; bomen die volgeladen zijn met rijpend fruit; grote tuinen gevuld met groenten, groene weiden en parken met levendige bloemen; alle soorten van dieren die grazen en tussen mensen rondlopen. En WEET dat de wonderbaarlijke wereld van overvloed in jullie visie er reeds IS!


______________________________


LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Beschermengel
Beschermengel Aug. 15 '10

Matthew via Suzy Ward, 13 augustus 2010
(transl. winnyd@stralendetoekomst.nl)

Effecten door de laatste fasen van ascentie; suggesties om symptomen te verlichten; weer technologie; ascentie data, wie er met de Aarde meegaan; dieren; 2012, de olieramp in de Golf; Obama, de wet van aantrekking; media, onderscheiding; vertraagde aankondiging van ET aanwezigheid, landingen; economie

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Ik begin met een persoonlijk berichtje over het hiaat in deze boodschappen. Mijn moeders energie en tijd werden gewijd aan de zorg voor Bob in de laatste fases van zijn ziekte en na zijn overgang had ze een hersteltijd nodig. Met beide zielen die zo dierbaar voor mij zijn, gaat het goed. 2. Nu dan, veel Aarde bewoners zien jullie wereld in beroering als nooit te voren. Oorlogen gaan door en ook armoede, corruptie, onderdrukking en andere kwalen, dus is het begrijpelijk dat mensen die lang in dergelijke condities geleefd hebben, zich vaak hopeloos voelen. Jullie weten dat veranderingen van weergaloze grootheid gaande zijn, toch kun je ook onzekere gevoelens tegenkomen, misschien depressie, ontevredenheid, overdreven ongeduld, vermoeidheid of stoffelijk ongemak. Je kunt je rusteloos voelen, “stuurloos”, voortdrijvend zonder helder doel of richting, of voelen dat niets van betekenis gebeurt in je leven of zelfs overal op Aarde.

3. Dat kan zijn omdat wereldtransformatie al zover onderweg is dat velen een of een paar van die gevoelens hebben – als microkosmos van Aarde, worden jullie natuurlijk geraakt door de grootheid van veranderingen die zij ondergaat. Alles in jullie wereld zit in een staat van versnelling en er zijn frequente stijgingen in het trillingsniveau van Aarde’s pad – je kunt je nog steeds aanpassen aan het meest recente niveau terwijl zij al naar het volgende gaat. Trillingen in de energielagen die jullie planeet heeft bereikt, kost meer inspanning om evenwicht bewaren in lichaam, geest en spirit dan eerst. Als je in staat van onbalans bent is jullie energiestroom hortend of geremd, en veroorzaakt dat je elektromagnetische stelsel slecht functioneert en een variëteit produceert aan rusteloze stoffelijke, mentale en emotionele sensaties.

4. Een ander effect van de hogere vibraties zijn de innerlijke roerselen van onvoldaanheid over persoonlijke situaties. Mensen die hun intuïtieve gevoelens opvolgen om te gaan verhuizen, van werk of relaties te veranderen, vergaat het beter dan degenen die de leiding van hun zielenniveau weerstaan om op het spoor te blijven van karmische ervaring die gekozen werd om hun derde dichtheid levens te voltooien.

5. De trillingen vergroten ook de menselijke geaardheden en gedragingen, die “goed” beter maken en “slecht” erger. Edelmoedige mensen delen totdat de kast kaal is, degenen met warme harten dienen waar hun hulp ook maar nodig is. Hebzuchtige mensen hebben meer en meer nodig en geven niets, en mensen zonder hart zorgen voor problemen voor anderen. Dat wordt uitgespeeld op het wereld toneel en met licht gevulde mensen gedijen spiritueel en werkzaamheden met een lichtaard breiden zich steeds meer in omvang uit en naar positieve resultaten. Mensen wier attributen en daden van het duister zijn gaan spiritueel achteruit en hun bedoelingen en pogingen strompelen voort naar uiteindelijke nutteloosheid. Het uitwisselen met mensen in de laatste groep kan echt vol spanningen zijn omdat de energie van jullie lichtlichaam naar dat van hen weerstand biedt.

6. Een mogelijke bron van onregelmatige sensaties en gedrag is de route van Aarde’s ascentie die haar in een nieuwe verbinding brengt met andere planeten en Sol. Alhoewel de juxtapositie (het naast elkaar staan) van zonnelichamen altijd Aarde’s bewoners heeft beïnvloed, is er nu het verschil haar snelle, standvastige koers uit de derde dichtheid. Niet alleen jullie gevoelens, maar houding en reacties van anderen schijnen nu excentriek, onverantwoordelijk of schokkend te zijn en dat kan deels komen door ongewone hemelse invloeden.

7. De toename van geofysische activiteit is weer een ander potentiële bron van stressvolle gevoelens omdat jullie lichamen beïnvloed worden door de schokgolven van Aarde. Weer een overweging hier is dat aardbevingen, vulkaanerupties, gewelddadige stormen en overstromingen het negatieve vrijmaken wat veroorzaakte dat de planeet in een spiraal naar beneden ging en haar beperkte tot millennia van de derde dichtheid, tot aan ongeveer zeventig jaren geleden. De vermindering van negativiteit heeft ook effect op lichamen.

8. Laten we even uitweiden door op een pertinente vraag antwoord te geven: Hoeveel drastische weer en aardbevingen en andere “natuurlijke” rampen zijn door mensen gemaakt? Het zou niet overdreven zijn om te zeggen “alle”. Net als in de Natuur, kan een technologisch geschapen aardbeving, bijvoorbeeld, geen geïsoleerde effecten hebben – de energie vrijlating zet activiteit aan in gelijkaardig kwetsbare gebieden over de wereld en die triggeren weer meer beroeringen. Hetzelfde is met wolken en winden. Moeder Natuur echter, weet haar pauze te nemen zodat haar landen en zeeën en hemelen tot bedaren kunnen komen en dat ze hun evenwicht weer verkrijgen en ze spaart gebieden die veilig moeten blijven. Degenen die jullie weer manipuleren en geofysische rampen opwekken maken zich niet druk over de helende rustpauzes van Aarde of een of andere uitsluiting van verwoesting, dodenaantal en lijden.

9. Terugkerend naar mogelijke oorzaken van onplezierige symptomen die jullie misschien beleven, we bieden praktische suggesties aan om hun effecten en duur ervan te verminderen. Vermoeidheid is nooit jullie bondgenoot – zorg dat je voldoende ontspant en slaapt. Het drinken van veel zuiver water helpt de energie soepel door je lichaam te laten stromen en laat je elektromagnetisch systeem beter werken. Stoffelijke en mentale oefening, meditatie, alleenzijn, in de Natuur zijn, positief denken, creatieve projecten, melodieuze muziek – dit zijn allemaal hulpen om je energie in balans te brengen.

10. Jullie lichamen hebben voedsel nodig dat met licht is gevuld voor een sterk immuun stelsel; eet meer vers fruit en groentes en minder vlees en suiker. Illegale kunstmatige medicijnen, chemische medicijnen op recepten en alcohol zijn niet alleen grenzen voor licht-opname, ze verslechteren de condities die je wilt verhelpen en kunnen nieuwe soorten van dis-ease (ongemak of ziekte) creëren. Doe elke poging om agressieve ontmoetingen te ontlopen of onschadelijk te maken – de energie die ze opwekken is een formidabele tegenwerking om evenwicht en welzijn te verkrijgen. Als, ondanks deze suggesties toepassing en andere praktijken die je vroeger wel hielpen, je symptomen ernstiger worden en blijven, ga dan naar een vertrouwde zorgverlener (natuurarts) en vraag om advies.

11. Nu dan, met de combinatie van die brede variëteit aan energetische invloeden, de duidelijke beroering in jullie wereld en het niet beseffen van intense veranderingen die plaats vinden, is het nauwelijks een wonder dat sommigen denken dat de “eindtijd” is gekomen en anderen interpreteren dat december 2012, als de Maya kalender eindigt, hetzelfde. Beide waarnemingen zijn fout, maar werkelijk, een eindtijd komt eraan – langs het ascentiepad van Aarde naar de era van de Gouden Eeuw, zullen alle vormen van duisternis op de planeet eindigen.

12. Er zijn veel vragen en misvattingen over ascentie, wie zal Aarde vergezellen, wat zal er worden van de mensen die dat niet doen, en wat kun je verwachten in de hogere dichtheden. Ten eerste, ascentie heeft niets wat dan ook te maken met “verrukkingen” van de godsdienst, dus probeer dat concept niet in te passen in de universele waarheid. Ascentie is het proces van Aarde die de derde dichtheid verlaat en reist door de vierde naar de vijfde dichtheid. Alhoewel deze beweging door lagen van achtereenvolgens lichtere energie gaat, en niet een geregelde voortgang is naar hogere verticale opstappen zoals het opgaan op een ladder of een berg, zielengroei in bewust besef en met spirituele helderheid kan overdacht worden als omhoog stijgend, dus is ascentie de best beschrijvende term voor deze ontwikkeling.

13. In het tijdloze continuüm, kan het begin en voltooiing van Aarde’s ascentie niet gedateerd worden – je zou kunnen zeggen dat die twee “tijden” al gekend werden sedert onnoemelijke eeuwen. In de lineaire tijd begon het ascentieproces in de laatste dertiger jaren van 1900, toen gruwelijkheden die allang door de mensheid tegen elkaar werden bedreven, een onmogelijke maat aannamen en bijna Aarde’s licht uitdeden, wat de levenskracht is van haar planetaire lichaam en ook van de lichamen van al haar bewoners.

14. Haar schreeuw om hulp ging het universum in en onmiddellijk gaf God toestemming aan myriaden spiritueel ontwikkelde beschavingen om er op te antwoorden door hun eigen grote licht in het lichaam van de Aarde te stralen. Deze massale instroom van licht uit die verre bronnen stabiliseerden haar omloop en stelde haar in staat om zich los te scheuren uit de greep van negativisme, en ze begon uit de diepe derde dichtheid op te stijgen om door te gaan naar haar uiteindelijke bestemming in de vijfde dichtheid. Haar ziel komt uit dat hoge niveau voort en daar bleef zij ook in al die millennia dat haar lichaam steeds meer naar beneden spiraalde terwijl er meer en meer menselijk en dierlijk bloed werd vergoten en milieu werd verwoest.

15. Ascentie is mogelijk voor iedereen die licht heeft geabsorbeerd, en de zielen die Aarde vergezellen zullen dat doen in hun stoffelijke lichamen. Als lichamen organen of ledematen kwijt zijn, of stoffelijke, emotionele of mentale ziekten hebben, verderop het ascentiepad zal er healing zijn van alle ziekte en vervanging van missende delen totdat lichamen volmaakt zijn geworden en de mentale en emotionele gezondheid gaaf is. In de vierde dichtheid zullen de lichamen van ouder geworden mensen jeugdig worden en gezond veel langer leven dan jullie huidige levensverwachting is, en de levenstijd in de vijfde dichtheid kan het tienvoudige of meer zijn dan in die van jullie nu.

16. Er is geen zetel van oordeel of een arbitraire selectie van welke mensen kunnen opstijgen en welke niet – het is strikt een zaak van natuurwetenschap en van eigen keuzes van zielen. Licht verandert de op koolstof gebaseerde cellulaire structuur naar een kristallijnen vorm die de lichamen in de hogere frequenties, of vibraties van de vierde dichtheid en verder laat overleven. Daarom kunnen mensen die kiezen om in het licht te leven met Aarde ascenderen en zij die kiezen om zich vast te houden aan hun duistere wegen, kunnen dat niet. Na een tijd in spirit zullen de zielen in de laatste groep incarneren in een wereld die correspondeert met de registratie van hun Aarde levensenergie en ze zullen meer gelegenheden hebben om “het licht te zien”.

17. Niet alle mensen die met licht gevuld zijn zullen helemaal de weg volgen naar de Gouden Tijd – dit hangt af van de levensduur clausule in hun zielencontract. Voor de geboorte kozen velen van de huidige bevolking om het spiritleven binnen te gaan voordat Aarde die Gouden Tijd zou binnengaan en tussen hen in zijn hoog geëvolueerde zielen wier licht zo stralend is als de middagzon. Zij die uit hogere beschavingen kwamen om Aarde op speciale manieren bij te staan bij haar ascentie kunnen snel door het Nirvana passeren op hun weg naar een spiritwereld met een hogere dichtheid, meest waarschijnlijk die hun oorspronkelijke thuisland dient, of ze kunnen nieuwe lichamen manifesteren en incarneren in een andere beschaving voor andere soorten van groei ervaring. Weer anderen zullen een tijd in Nirvana blijven die Aarde’s spirit wereld blijft en samen met de planeet ascenderen. Zielen die hun derde dichtheid karmische lessen hebben voltooid kunnen een volgend Aarde leven verkiezen of zich gaan voegen bij een beschaving in een andere vierde dichtheidswereld.

18. Een groot aantal mensen dat op godvruchtige wijzen heeft geleefd zullen er voor kiezen om niet met Aarde op te stijgen nadat de waarheid over de oorsprong van godsdiensten opduikt: De godsdiensten werden ontworpen in duisternis om de volkeren te misleiden en te beheersen, wat het meest verdeling zaaiend element voor het leven op Aarde is, en rijkdom oogsten voor de hoofden van kerken. Alhoewel iedereen op Aarde die waarheid op zielenniveau kent en het een contractkeuze is om zich dat bewust te herinneren, zullen velen uit die godsvruchtige godsdiensten niet in staat zijn of niet willen accepteren dat hun diep gezeteld geloof gefundeerd is op verkeerde leringen. Door dit te doen ontkennen deze mensen het licht in de waarheid dat zij god en godinne zelven zijn, eeuwig onafscheidelijk van God en alle andere zielen in dit universum. Hun volgende contract van voor de geboorte zal opnieuw de voorziening bevatten om bewust die waarheid te gaan beseffen in hun volgende stoffelijke leven, en die zal in een derde dichtheid wereld zijn.

19. Hoe de reden dan ook is dat een ziel dit leven verlaat, stoffelijke dood zal voortkomen uit een van de vele oorzaken die nu bestaan. Er zal geen massaal vertrek zijn van tot het duister geneigde mensen als de Aarde een specifiek trillingsniveau bereikt omdat de hoeveelheid licht in lichamen varieert. En jullie kunnen helemaal niet tussen met licht gevulde mensen onderscheiden welke er Aardelevens verlaten in overeenstemming met zielencontracten, of tussen hen die er voor kiezen om weg te gaan en liever de waarheid aanvaarden over godsdiensten, en mensen wier levenskracht uit hun lichaam is verdwenen omdat ze gebrek aan licht hebben om in het trillingsniveau waar Aarde inging te overleven.

20. In de meeste gevallen kunnen er reünies zijn van zielen die leven in stoffelijke of spirit werelden van verschillende dichtheden. Zij die geëvolueerd zijn naar een hogere dichtheid kunnen astraal reizen naar een lagere dichtheid die genoeg licht heeft om het vertrek te verzekeren van de bezoeker. Reünies zijn niet mogelijk met zielen die overgeleverd zijn door hun levensenergie aan eerste of tweede dichtheidswerelden, waar intelligentie bijna niet bestaat en waar geen herinneringen of gevoelens bestaan. Dat is geen straf – het biedt die zielen een nieuw begin dat vrij is van negativiteit die zij schiepen en dat hen automatisch voerde naar die laagste niveaus van bestaan.

21. De onschuld van dieren, die vanuit hun instinct handelen, en nooit uit boosaardigheid, kwalificeert hen allen automatisch behalve een paar soorten om met Aarde op te stijgen. Langs het pad zullen zij die nu wild of woest zijn mak worden, roofdieren zullen vegetarisch worden en allen zullen ze vredig met elkaar en de mensheid leven. Er is reeds bewijs van vriendschap die gekruist wordt, zelfs moeders van een soort die kinderen van een ander soort verzorgen en momenten van banden tussen wilde dieren en mensen.

22. De aantallen dieren zullen afnemen in de volgende paar jaren omdat ze instinctief minder gaan voortbrengen en minder nakomelingen zullen produceren. Daar de meeste soorten in staat zullen zijn om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving en het klimaat terwijl Aarde hersteld wordt naar haar Eden zelf, als er geen temperatuur extremen zullen zijn en alle landen bebouwbaar zullen zijn, zullen soorten die in polaire regio’s wonen, niet overleven. Hun zielen zullen naar het Nirvana gaan en doorgaan te evolueren en op hun tijd zullen ze in een wereld incarneren waar de condities geschikt zijn voor hun nieuwe lichamen en levensdoelen.

23. Nu dan, ondanks de nadruk op die laatste dag van het jaar 2012, is er geen absolute gefixeerde datum voor de Aarde om in de vierde dichtheid te zijn. Er is een “celestial window”, of “hemels raam” om gladjes te zeilen, zogezegd, maar het biedt een graad van flexibelheid in de tijd van jullie kalender. En denk er alsjeblieft aan dat ascentie een proces is dat al zeven decennia bezig is, verwacht dus niet een dramatische gebeurtenis om de eerste dag van de Gouden Tijd aan te kondigen. Vaak wordt 1 januari 2013 gezien als De Datum, en die zal iets anders dan de dag ervoor of erna zijn. Er zit geen geldigheid in het idee dat vlak voor de intrede van Aarde naar de vierde dichtheid er drie dagen van duisternis zullen zijn, of zoals andere verslagen het zeggen, drie dagen van brandende zon.

24. Het is niet zo dat het leven na 2012 veel hetzelfde zal zijn in vele eeuwen. Net zo als leven op Aarde niet statisch is geweest, maar door vele fasen van ontwikkelingen is verder gegaan, zo zal dat ook met het leven zijn in de Gouden Tijd. Het verschil is dat alles in vrede, harmonie en met talloze gelegenheden is om te leren en te evolueren in die glorieuze wereld! [de boodschap die gedateerd is op 31 december 2007, “Essay over 2012”geeft een uitgebreide beschrijving over het leven in die era.]

25. De laatste fasen van de overgang vanuit de derde dichtheid naar de vierde zal enkele uitdagingen brengen als Illuminati proberen om probleemplaatsen in beroering te brengen. Als je je intuïtie in acht neemt zal dat je door de botsende periodes dragen, die niet lang zullen kunnen duren omdat de duistere mensen niet in het licht kunnen vechten, en het licht groeit iedere dag sterker.

26. Jullie kunnen je niet bewust herinneren dat je geestdriftig wilde incarneren in deze belangrijke tijd op Aarde, en alhoewel vele, vele anderen ook wilden deelnemen, ze misten de ingeboren talenten, ervaring en moed die jullie kwalificeerden om tussen de gekozenen te zijn. Weinigen kunnen maar prominente rollen hebben, maar jullie allemaal zijn leiders, gewoon door de stralende godsvonken te ZIJN die je bent! Twijfel geen moment dat jullie machtige zielen zijn wier bijdragen aan het licht haar aan de triomf helpen over duisternis – in het continuüm, zijn jullie reeds zegevierend!

27. Nu richten we ons op vragen over situaties van huidige interesse. Door de uitnodiging van Aarde verminderden andere beschavingen zo veel mogelijke schade aan zeeleven en kustlijnen die veroorzaakt zijn door de olie in de Golf van Mexico; en door Aarde’s wens, zal er geen explosie komen van methaan gas die wijdverspreide ziekte en verlies van levens zou veroorzaken. Het helende talent van jullie planeet en de technologie van andere werelden kunnen een remedie zijn of dit voorkomen en ook andere soorten van door mensen gemaakte vernietiging, of ze nu met opzet zijn of door onachtzaamheid of door onwetendheid.

28. De olieramp was een groot keerpunt ten gunste van Aarde. De overheersing van de olie compagnies bij de energieproductie is drastisch verminderd omdat eisen voor alternatieve bronnen een hoge vlucht hebben genomen. Spoedig zullen jullie lang-onderdrukte technologieën zien komen voor het gebruik van veel doelen, om ziekten te genezen en vervuiling uit te roeien om brandstof te voorzien en voor licht en warmte en transport.

29. Vraag: Zijn jullie nog steeds overtuigd dat president Obama van de VS een hoog ontwikkelde lichtende ziel is die uit een ontwikkelde beschaving kwam om ons naar de Gouden Tijd te leiden? Ja! Er is geen reden voor ons of van andere boodschappers uit hoge stations om daar aan te twijfelen, maar we begrijpen waarom sommigen van jullie dat wel doen. Beoordelingen en conclusies kunnen alleen komen overeenkomstig informatie die voor jullie beschikbaar is. Jullie hebben niet het voordelige uitzicht wat wij hebben in het universum of door onze informatie bronnen en jullie hebben helemaal geen kennis van alle onderstromingen die jullie nieuwe wereld zullen inluiden.

30. Twijfel over Obama’s met licht gevulde bedoelingen bewapent zijn oppositie – daarom dringen we er bij je op aan om beoordeling achterwege te laten en om hem en jullie wereld voor je ogen te zien in gouden licht. Negatieve gedachten en gevoelens over Obama’s leiderschap verminderen zijn talent om zijn eigen regering en andere leiders te overreden om in harmonieuze samenwerking te handelen om een vredige wereld te bereiken die rijkdom en welzijn deelt met iedereen. Dit is geen falen van hem, maar eerder de wet van aantrekking in werking – negativisme gericht in elke richting brengt Aarde meer negatieve situaties. Samen met trillingen die het beste en het slechtste van menselijke trekjes intensiveren, produceert die wet verdeeldheid in de politiek, ideologieën en filosofieën die alle stelsels en organisaties vormen die het leven in jullie wereld reguleren. Iedere kant van een kwestie zet zich blind schrap in plaats van een centimeter toe te geven. Maar wanhoop niet – die koppigheid om de status quo te handhaven en zich tegen hervormingen te verzetten is maar een element in het plaatje waarvan het volledige ontwerp spoedig “naar het licht zal komen.”

31. Het is nog steeds voordelig dat aan flarden zijnde bundeltjes duisternis die de voornaamste media nog onder controle heeft om uitputtend sportgebeurtenissen te verslaan of iemands snode daad maar de steeds groeiende achterban beweging negeert richting onafhankelijkheid, vindingrijkheid, vernieuwingen, het delen van bronnen en andere tekenen van grote veranderingen die er plaats vinden in hart en denken. Zoals al het andere in jullie wereld dat van duister ontwerp is, de mindcontrole via de media zal spoedig geschiedenis zijn – alle methoden van mindcontrole werken op lage frequenties die zullen gaan verdwijnen als het licht doorgaat zich te intensiveren. Jullie beste bron van eerlijke informatie is het internet, maar wees je er bewust van dat dit ook vol zit met opzettelijke vervalsingen, niet bedoelde on-accuraatheid en misvattingen – wees nog meer onderscheidend!

32. Geen van de ernstige situaties die sommige analisten en sommige gechannelde boodschappen voorgeven om waarschijnlijk te gaan bestaan, of zelfs niet te vermijden, zullen gaan gebeuren. Er zal geen herhaling komen van 11 september, geen derde wereldoorlog, geen nucleaire oorlog in de ruimte, geen wereldwijde wanordelijkheden door voedsel tekorten, geen onderwater lopen van kustlijnen totdat deze de bergen bereikt, geen pandemieën of gebrek aan drinkwater die miljarden levens in gevaar zullen brengen of wegvagen, geen invasie van duistere beschavingen, geen planetaire verwoesting die massa evacuatie nodig zal hebben of ondergronds leven.

33. Hatonn vroeg ons om jullie deze boodschap te geven: “Mijn job als manager van communicatie tussen Aarde en alle andere punten in het universum is moeilijk genoeg. Maak dit alsjeblieft niet meer gecompliceerd door valse informatie door te geven of voorspellingen die zuiver lariekoek zijn. Dank jullie.”

34. Sommigen in de lichtwerker gemeenschap zijn ontmoedigd omdat de aanwezigheid van andere beschavingen niet officieel is erkend en dat er geen toestel geland is. Als we wisten waneer de aankondiging zal plaats vinden en wanneer er schepen zullen landen, zouden we het jullie verheugd vertellen, maar zelfs onze beste bronnen voor die informatie weten het niet. Jullie leden van de ruimtefamilie die tussen jullie wonen zijn geestdriftig om zichzelf te introduceren en de duizenden in toestellen willen op de grond zijn om je te helpen, maar ze moeten wachten op de juiste tijd. De verscheidene tactieken van de Illuminati hebben de vertegenwoordigers van Aarde bezig gehouden met grote omwentelingen die de laatste besluiten over een televisie aankondiging hebben voorkomen, en er kunnen geen landingen zijn totdat jullie veiligheid volledig is verzekerd – in deze tijd beheersen de Illuminati wapens die het risico bezitten van gevaar voor grote aantallen mensen en er zullen geen risico’s genomen worden met jullie levens.

35. Alhoewel er optimistische aanwijzingen zijn voor economisch herstel, iedere verbetering komt zuiver door manipulatie. De lange corruptie in banking, in investeringen en handel kan niet langer worden verborgen, noch kunnen de woeker rentestandaard en oneerlijke taxaties doorgaan – het wereldwijde netwerk van de Illuminati is onherstelbaar aan het ineenstorten. Jullie geldstelsel zal terugkeren naar kostbare metalen als basis tot aan de tijd dat jullie verhoogd bewustzijn niet langer het gebruik van geld voor uitwisseling van goederen en diensten nodig heeft.

36.Zorgen over de huidige daklozen en baanlozen zijn natuurlijk en zo is ook het je afvragen over wat het lot zal zijn van thuiskomende troepen als alle militaire krachten in de wereld worden ontbonden. Deze zorgen zullen verdwijnen in een ogenblik als jullie net als wij de vrede en vreugde kunnen zien, de harmonie en samenwerking, de overvloed van noodzakelijkheden voor het leven en de genietingen van Aarde’s Gouden Tijd. Niet alleen zijn lichtende zielen in het hele universum jullie aan het toejuichen op je pad naar die glorieuze wereld, we zien jullie daar al wonen! _____________________________ LOVE and PEACE LIEFDE EN VREDE Suzanne Ward [Bericht van Suzy: Warmhartig dank aan iedereen die gebeden zond voor Bob’s herstel. Ik weet zeker dat de energie van jullie zorg hielp bij zijn overgang en aanpassing aan het spirit leven. Na de persoonlijke zorg gekregen in Nirvana’s “ICU”(I.C. Unit?) om zijn etherisch lichaam te versterken, werd Bob verenigd met de zielen met wie hij liefdesbanden heeft, inclusief onze honden die daar zijn, en hij geniet van het actieve, diverse leven in de spirit wereld van Aarde.

Suzy: Ik heb nooit eerder deze boodschappen gebruikt voor persoonlijke aanvragen, maar Matthew zei dat ik voor dit doel wel kan doen. Lees over Jane op


http://www.galacticchannelings.com/english/Jane_Burgermeister.html


(Maar jullie kregen dat al in het Nederlands, eerder. En licht kun je nog steeds zenden. winny)
En zend licht naar haar en naar iedereen die haar willen straffen voor haar eerlijke verslag van waar H1N1 over gaat. ]


Full information:

http://matthewsindutch.blogspot.com/2010/08/onterechte-berechting-van-kritische.html
Beschermengel
Beschermengel Nov. 13 '10Alhoewel een groeiend aantal van de bevolking gelooft dat er andere intelligente wezens “daarbuiten” zijn, zijn er in vergelijking daarmee maar weinigen die weten dat alleen degenen die spiritueel ontwikkeld zijn, dichtbij zijn omdat het licht nu veel te intens is voor elk tot het duister geneigde beschaving om jullie deel van de galaxy te benaderen.
Matthew via Suzy Ward op 6 november 2010
(Transl. winnyd@stralendetoekomst.nl )


Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen vanuit dit station. We beginnen met het beantwoorden van vragen die misschien niet direct horen bij jullie ascentie en die van de Aarde, maar alles wat er gebeurt in jullie wereld is onontwarbaar verbonden in deze universeel unieke tijd. En zoals beloofd in onze laatste boodschap zullen we ook antwoorden op de “overgebleven” vragen over ascentie.

2. Nu dan, in de laatste paar maanden hebben er diverse nationale verkiezingen plaats gehad en terwijl die in ieder land misschien de grootste relevantie hebben voor hun burgers, is het grotere plaatje dat het resultaat ver voorbij de grenzen van dat land reikt. In alle derde dichtheids werelden zijn besturende lichamen een heet bed van dualiteit dat iedereen overal energetisch beïnvloedt.

3. Een essentieel aspect van de vooruitgang van een beschaving uit de derde dichtheid is het ervaren van dualiteit; het je realiseren dat verdeeldheid het vredig leven voorkòmt; en het uiteindelijk harmonieus verzoenen van verschillen in gemeenschappen, landen en internationaal. Door dit te doen gaan mensen genoeg verder in zielengroei om de vierde dichtheid in te gaan. Het intensiverende licht heeft deze verwerkelijking voortgebracht – het bewustzijn doen omhooggaan en spirituele vernieuwing gebracht – en het zal daarmee doorgaan totdat de laatste overblijfselen van dualiteit eindigen in een wereldverzoening.

4. Verder sprekend over verkiezingen, het is natuurlijk dat voorstanders van de winnende kandidaten opgetogen zijn en dat iedereen die hun tegenstanders steunde verslagen is – een eerste voorbeeld van hoe dualiteit de mensen in hart en denken verdeelt. Want er is geen consensus (overeenstemming) tussen politieke partijen over wat het meest voordelig is voor de burgerij – of voor henzelf – rancuneus redetwisten belet samenwerkende actie en houdt gezonde oplossing tegen voor de serieuze problemen van jullie wereld.

5. Die verdeeldheid moet zich ontwikkelen in verzoening, en als het licht op de planeet toeneemt in intensheid, zal dat ook gebeuren. Gezagsdragers wereldwijd, van dorpsniveau tot aan nationaal, zullen doorgaan de koers te beïnvloeden van hun respectievelijke domeinen maar alleen als ze wijs dienen met spirituele en morele integriteit. Zij die door hun ego, macht of hebzucht worden gemotiveerd – en die vaak bewust medeplichtig zijn aan de Illuminati – zullen het niet lang uithouden omdat ze van licht zijn beroofd.

6. Het scheiden van koren en kaf zal gebeuren bij de standvastige progressie van Aarde uit de derde dichtheid. Leiders die in positie blijven en hun aanhangers willen en zullen veranderingen gaan aanbrengen om alle volkeren over jullie hele wereld goed te doen. Alle oorlogen en conflicten zullen ophouden, ongerechte wetten zullen worden weggesneden net zo als alle oneerlijke gedragslijnen en andere negatieve activiteiten, en vrijheid zal naar diegenen komen die in slavernij zijn.

7. Laten we jullie nog een eerste voorbeeld van dualiteit geven, de controversiële zaak die jullie wereld-opwarming noemen. Zij die denken dat dit een natuurlijk gebeuren is, vermelden dat Aarde’s ijstijd een bewijs levert dat de mensheid geen hand heeft in de huidige record temperatuurstijging, in het smelten van gletsjers en de ernstige klimaat afwijkingen. Ze denken dat er geen noodzaak is om fabricerende operaties te veranderen of om je tot alternatieve energiebronnen te wenden want als je dat doet zou dat onbetaalbaar worden. En dan zijn er nog degenen die denken dat wetenschap bewijst dat klimaatveranderingen door mensen is veroorzaakt. Ze wijzen naar industriële vervuiling en het gebruik van biobrandstoffen als oorzaak, en ze verdedigen dat behalve als er actie wordt ondernomen om die praktijken te beëindigen, dat de schade ervan totale verwoesting van het milieu betekent. Door die twee kanten die met elkaar overhoop liggen, zijn er op grote schaal geen pogingen onderweg om de ‘business as usual’ te veranderen.

8. De waarheid is dat beide zijden geldigheid hebben, ook al weet geen van beiden dat Aarde zelf in een proces zit om het zachte klimaat vanuit de Eden tijd te herstellen, toen was haar lichaam oorspronkelijk en gezond. En vervuiling, een product van de mensheid, moet gaan stoppen omdat het de planeet en al haar levensvormen schaadt. Uiteindelijk zullen de twee kanten van de zaak van wereldopwarming zich gaan realiseren dat het essentieel is om het milieu te beschermen en te repareren, en vroegere extreme zichten zullen worden verzoend met effectieve methoden om de huidige kritieke staat te genezen.

9. Aarde’s snelle tempo naar het raam van ingang in de vierde dichtheid betekent dat het einde van de dualiteit behoorlijk snel zal komen. De hevige vasthoudendheid van de duistere mensen heeft de waarheden afgesloten die bekend moeten worden, en het gebrek aan publiek besef van deze waarheden heeft grote veranderingen van hervormende aard voorkomen. Daarom zullen diepe waarheden met resulterende veranderingen in plaats van in periodieke tussenruimtes plaats te vinden die makkelijker door alle mensen konden worden beleefd, naar voren komen als stukjes in een caleidoscoop die over elkaar heen vallen om een nieuw ontwerp te vormen.

10. Jullie wisten dat dit een van de mogelijke scenario’s was toen jullie vurig vroegen om een stuk te spelen in deze weergaloze tijd op de planeet. Jullie wisten dat je cumulatieve levens jullie goed voorbereidden om zonder angst turbulentie de loef af te steken. De universele hoge raad die het Gouden Periode meesterplan ontwierp wist dat ook – daarom werden jullie gekozen en vele anderen met minder ervaring die ook wilden deelnemen, werden niet uitgekozen. De energie van jullie rustige standvastigheid in het licht, zal degenen om je heen aanraken en het rimpeleffect ervan zal rond de globe cirkelen, dus verwelkom de problemen die er aan staan te komen als het duister totaal is uitgeroeid en Aarde doorgaat met haar doel om jullie naar de vierde dichtheid mee te nemen.

11. De onthulling van een ruimtetoestel(spacecraft) aan de hemelen, enkele weken geleden, boven New York City is maar een van de talloze gelijksoortige gebeurtenissen die plaatsvonden in verschillende gebieden op diverse tijden rond jullie wereld. Terwijl er een moederschip of een enorme vloot van schepen had kunnen verschijnen in een kortgeleden gebeuren in Washington D.C, zou dat niet voorzichtig zijn geweest. In plaats van een bewijs te leveren dat beschavingen nabij zijn om jullie te helpen, zou zo’n show jullie geplaatst hebben in de handen van de duistere mensen, wier entertainment terreinen het publiek hebben geïndoctrineerd om met angst te reageren op buitenaardse aanwezigheid. Alhoewel een groeiend aantal van de bevolking gelooft dat er andere intelligente wezens “daarbuiten” zijn, zijn er in vergelijking daarmee maar weinigen die weten dat alleen degenen die spiritueel ontwikkeld zijn, dichtbij zijn omdat het licht nu veel te intens is voor elk tot het duister geneigde beschaving om jullie deel van de galaxy te benaderen.

12. Maar sightings (zichtbaar wordende schepen) zullen in frequentie blijven toenemen en in meer gebieden, totdat onze universele familie officieel erkend wordt. Omdat erkenning alle Illuminati activiteiten tot een einde zal brengen – ja, inclusief chemtrails, genetisch veranderd voedsel, voorgenomen acties die tegen jullie welzijn zijn, en zelfs aanvallen van insectenplagen – die zullen doorgaan om al het mogelijke te doen om zulk een aankondiging te voorkomen. Dus is het redelijk om nog meer dwaze uitleg te verwachten over sightings; nabij komend “entertainment” over boosaardige beschavingen; en mogelijk als laatste redmiddel, een poging om een binnenvallend leger te fabriceren door een of ander middel. Wees er van verzekerd dat als zo’n poging wordt ondernomen die zou worden verijdeld voordat hij zijn doel zou bereiken om massa angst en een reden te creëren om met militaire controle indruk te maken.

13. Zelfs als onze ruimte familie hun technologieën zouden gebruiken om door mensen gemaakte stormen en aardbevingen te voorkomen, zou Moeder Natuur deze gebeurtenissen net zo lang genereren als ze nodig zijn om negativisme vrij te laten. Denk er alsjeblieft aan dat die ontwikkelde technologieën de volheid van negativiteit toestaan net zo als ze het beoogde doel van een groot dodental en massale verwoesting van de duisteren zullen verminderen.

14. De betekenis van de redding van Chili’s vastzittende mijnmannen te redden gaat verder dan de moed, uithouding, doorzetting en samenwerking die de diepe emotionele investering door de hele wereld heen, liet omhoog gaan, in die spannende tijd voor het triomfantelijke resultaat en het gejuich dat er op volgde. Door de drempel te verhogen van de mensheid van Aarde wat dit betreft, liet de redding verbijsterend de effecten zien van de hogere vibraties die Aarde bereikt heeft op haar ascentie pad. De collectieve inspanningen en emotionele reacties vanaf het moment van de instorting van de mijn totdat de laatste man de oppervlakte bereikte kon een paar jaar geleden niet hebben plaatsgehad, voordat de vrouwelijke of goddelijke energieën in balans begonnen te komen met de mannelijke energieën die voor eeuwen lang het leven op jullie planeet domineerden.

15. We zullen wat meer over die energieën vertellen, maar laten we even een moment uitweiden om te praten over evenwicht, dat essentieel is voor zielontwikkeling. Jullie moeten begrijpen dat balans geen permanente conditie is die men verkreeg – het universum zit in een constante evenwichtig makende beweging en zo ook ieder ziel. Laten we zeggen dat jullie van een interessant boek genieten in een zeldzame tijd van alleenheid en vrijheid en een solicitor belt je (dat is iemand die je wat verzoekt) Je voelt je dan geïrriteerd en de volgende paar minuten worstel je tussen gedachten en gevoelens over dat binnendringen, tegelijk met het proberen om je concentratie te hervatten in je boek en met gevoelens over je vrije tijd.

16. Natuurlijk is dat een minuscuul evenwichtig maken, maar het laat je zien dat zelfs zonder dat je dat bewust beseft, je altijd in een of ander soort emotioneel balancerende beweging zit. Hoe serieuzer je onprettige situaties tegenkomt of relaties, hoe moeilijker het is om je systeem uit de beroering te halen en weer in het evenwicht te brengen dat de fundering is van je welzijn in lichaam, denken en hart.

17. En nu terug naar de energieën die in evenwicht moeten worden gebracht om die reden maar ook voor je zielsontwikkeling. De duistere mensen die wijdverspreid lijden stichtten en bestendigden in millennia zijn totaal mannelijk van maaksel – sterk, onverzettelijk, meedogenloos, conflicten aangaand, strijdlustig, besloten om succes te hebben, ze controleren anderen en domineren alle situaties. Vrouwelijke energie is gelijkwaardig krachtig op andere wijzen – verzorgend, medelevend, vriendelijk, gevoelig, samenwerkend, communicatief, artistiek met wat jullie Schone Kunsten noemen (the fine arts) en een met de Natuur.

18. Deze twee categorieën van universele energie hebben niets te maken met sekse of seksuele oriëntatie – mannelijke energie kan dominant zijn in een vrouw en vrouwelijke energie in een man. Het bereiken van androgynheid, het volmaakte evenwicht van de twee energieën, is het doel van iedere ziel door haar reis terug naar de Bron, en selecties van voor de geboorte voor ieder stoffelijk leven zijn gemaakt met dat doel in gedachten.

19. Het is makkelijker om die selecties te maken in een leven in spirit dan om die te activeren als men eenmaal geïncarneerd is in een derde dichtheidswereld met alle externe invloeden die boodschappen vanuit je ziel kunnen dempen of die compleet verdronken zijn voor je bewustzijn, boodschappen die bedoeld zijn om je vrije wilsbesluiten te leiden in lijn met je zielcontract. Daarom verschillen stoffelijke levenskeuzen enorm van het contract. Eenmaal terug in spiritwereld, kijkt de ziel terug naar haar vorige leven en realiseert zich dat zij opnieuw afgekeerd was van haar contract en ze kiest dan een zelfde leer ervaring in de volgende incarnatie. Dit kan honderden of meer stoffelijke levens zo doorgaan in een derde dichtheid wereld voordat evenwicht is bereikt en de ziel kan doorgaan naar de vierde dichtheid.

20. Nog een manier om over dat herhaalproces te denken in de ziele evolutie, is karma, dat vaak word mis-begrepen. Karma is niet een beloning of een straf, het is niet wat is besloten door een “goddelijke rechter” of door je gelijken in een spiritwereld of door een andere externe bron. Noch is karma positief of negatief; net als energie is karma neutraal – beiden krijgen hun richting van gedachten, gevoelens en daden, en die bepalen collectief de volgende ervaringen. Wat karma dan wel is, zijn talloze gelegenheden om beide zijden van een munt te beleven, zogezegd, en om gebieden te versterken die zwak zijn in positieve aspecten betreffende keuzes van gedrag. In alle gevallen is het uiteindelijke doel om de gebalanceerde ervaring te verkrijgen die alle lering in een derde dichtheid wereld zal completeren.

21. In de eeuwen dat Aarde in die dichtheid zat, is het een ideale plek geweest om die van elementen en omstandigheden in dualiteit te voorzien welke zielen nodig hebben om te ervaren en om die te leren meester worden zodat ze kunnen evolueren. Maar, geenszins is Aarde de enige derde dichtheid wereld in de vorm, wier bewoners hoofdzakelijk op een derde dichtheid spiritueel en intellectueel te verkrijgen niveau zitten. Vele, vele andere werelden hebben diezelfde criteria, en sommige van jullie zijn specifiek daaruit teruggekeerd omdat deze unieke tijd in het universum buitengewone genade biedt aan al Aarde’s bewoners.

22. Individuen worden geholpen om snel hun karmische keuzen te voltooien via het licht dat instroomt vanuit myriaden bronnen om het bewustzijn te helpen omhoog te gaan en voor spirituele helderheid. Allen die het licht absorberen zullen op die manieren vooruitgaan, en afhankelijk van hun zielcontract van de langleven keuze, zullen ze of de planeet in de Gouden Periode vergezellen of doorgaan met hun zielenontwikkeling in het Nirvana of in een andere spiritwereld. Zij die het licht niet absorberen zullen andere kansen krijgen om dat te doen in de cyclus van levens in een spirit wereld, dan in een stoffelijke wereld en allen uit die werelden zullen gepast/juist zijn voor de persoonlijke behoeften van de mensen voor hun spirituele groei.

23. Blijven families samen tijdens of na ascentie? Doordat er variabelen bij zijn betrokken, kan het antwoord alleen maar zijn “misschien”. Overwegingen houden de langelevens clausule in voor het contract van elk familielid; keuzes op zielenniveau om eerder weg te gaan dan om de waarheid te accepteren over godsdienstige dogma’s, een persoon uit een ontwikkelde beschaving die zijn specifieke missie heeft voltooid en terugkeert naar zijn of haar thuisland; en de kracht van liefdesbanden, niet alleen legale of die van bloedverwanten.

24. Nadat Aarde de vierde dichtheid heeft bereikt, zal Nirvana dan in de vierde zitten of zal het opstijgen naar de vijfde enz en altijd een dichtheid hoger zitten dan de Aarde?
Dit vraagt om een beknopte uitleg, “verbinden van punten” kun je zeggen, over de twee soorten dichtheid en ons antwoord zal veel vragen beantwoorden die jullie stelden om in deze boodschappen te worden behandeld.

25. Dichtheid geeft het niveau aan van de spiritueel bereikte staat van een ziel en ook het energie niveau of trillingsgraad, of alles dat vorm, lichaam, substantie heeft. Voor jullie begrip, spreken we over variërende niveaus met getallen, met hogere getallen die ontwikkeling aangeven. Lichamen zijn alleen de vormen met inhoud, zoals je wilt, opdat zielen manifesteren wat het best past bij hun doel voor de gekozen incarnatie ervaringen. Het tweeledig gebruik van het woord dichtheid is toepasbaar op alle zielen en hun vormen, en de getallen kunnen verschillen, afhankelijk van de graad van licht in de zielen en in de dichtheid van hun lichamen.

26. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment in de diepe oudheid verkoos de ziel die jullie Aarde noemen om in een planetair lichaam te wonen, en zij en God schiepen dat samen in de vijfde dichtheid. Haar ziel bleef daar in de talloze eeuwen terwijl haar lichaam in de dichtheid naar beneden spiraalde vanwege de negativiteit die door de daden van haar opeenvolgende beschavingen werden geproduceerd. Ofschoon de meeste mensen die er in de millennia leefden, terwijl Aarde werd bezoedeld met de diepe derde dichtheid, waren er ook derde dichtheid wezens spiritueel en intellectueel, sommigen van hen waren in een nog lagere dichtheid en een handvol in een hogere dichtheid.

27. In de laatste halve eeuw en meer, is de planeet omhoog gestegen uit de diepe derde dichtheid door negativiteit los te laten en door licht te absorberen, en in dit proces werd haar trillingsgraad hoger. Terwijl de planeet aan het opstijgen is, absorbeert ze het licht dat haar in staat zal stellen om in die hogere frequenties te overleven.

28. Aarde’s huidige populatie schaart zich van de zevende dichtheid in zielontwikkeling naar de tweede of eerste dichtheid, door hen wier duistere daden hen veroorzaakten te dé-volueren. En alhoewel alle lichamen in de vorm van dichtheid hetzelfde schijnen te zijn, bevatten mensen die hoger zijn dan de derde dichtheid, spiritueel meer licht en de lichamen die lager in de derde dichtheid zitten bevatten spiritueel minder. Maar, aura’s laten verschillend de overvloed of het gebrek aan licht in mensen zien, en zij die aura’s kunnen zien kunnen duidelijk onderscheiden wie er wie is in dat opzicht.

29. Nu dan, Nirvana. Alhoewel jullie je spirit rijk zien als een wereld zonder lichamen met ontlichaamde bewoners – een niet fysieke plek waar zielen leven zonder lichamen – Nirvana heeft wel een vorm en al zijn bewoners hebben lichamen. Alles in dit universum is energie die fluctueert op een frequentie of trillingsgraad, of een andere, en vormen in lagere dichtheden lijken meer vast te zijn dan die in de hogere dichtheden. Daarom kunnen Nirvana bewoners jullie derde dichtheidslichamen zien maar kunnen jullie hun vierde dichtheid lichamen niet zien.

30. En, het spiritueel bereikte niveau van Nirvana’s bevolking is in overeenstemming met de niveaus van Aarde’s bewoners. Zo als de spirit wereld Aarde dient, is het ook de eerste halteplaats voor haar bewoners na de stoffelijke dood, ondanks hun “goede’, “middelmatige” of “slechte” levens. De energie van ieder mens zijn gedachten, motieven, en daden van een leven worden geregistreerd in de Akasha registraties, moment voor moment, en de samengestelde energie ervan trekt ieder mens naar het deel van het Nirvana dat correspondeert met hun levensenergie registratie.

31. Nirvana is een meanderende, flexibele, veelgelaagde plek die al Aarde’s bewoners kan herbergen van de tweede tot de zevende dichtheidszielen status. De zielen in de eerste dichtheid gaan naar het enige deel van het Nirvana dat is afgescheiden, een kleine bocht wiens vorm net zo dicht is als de inwoners hun spiritualiteit – hun verbonden energieën zijn de dichtste in het gebied van jullie zonnestelsel in de Melkweg. Licht wordt ook voortdurend gestraald naar zielen in de lagere lagen – niveaus van verschillende energie registratie – en als ze het licht accepteren, gaan ze naar een volgende hogere laag waar hen ontwikkelde lering wordt aangeboden die gepast is voor hun behoeften.

32. De meeste van Nirvana’s typische bewoners zijn van de derde dichtheid spiritualiteit. Na voorbereiding op het overstijgen van de tekortkomingen van de zelfkennis in het voorbije leven, maken ze zielcontract selecties voor hun genezend leren naar de praktijk in een volgend leven op Aarde of in een andere derde dichtheid wereld. De spiritueel ontwikkelde gaat of snel door naar hun volgende bestemmingskeuze of ze blijven opmerkelijk lang om in de raad te dienen of als meester leraren of healers.
Licht dringt door in de hogere lagen van Nirvana, en door hun buitengewone schoonheid en diversiteit, zijn het vakantieplekken voor mensen uit de vierde en hogere dichtheden, spiritueel en in de vorm. Die lagen dienen ook als een toevluchtsoord voor mensen uit verre beschavingen die een serie hele moeilijke ervaringen hebben gehad en zij kennen Nirvana’s reputatie voor persoonlijke healing van getraumatiseerde psyches.

33. Nu dan, om onze boodschap te beëindigen keren we terug naar de derde dichtheid werelden om nog een evolutionaire dienst te noemen die ze bieden. Allen hebben bestaanswerelden in zich waar de eerste en tweede dichtheidszielen hun weg beginnen omhoog de ladder op. Bijvoorbeeld, Aarde heeft slakken, krekels, vliegen, wormen, zeer klein zee-leven en andere vormen met bewustzijn of een niveau van overlevingsinstinct. Dit is geen straf voor de zielen van menselijke levens door slecht te doen – het is goddelijke genade die alle cellulaire herinnering elimineert zodat volgende incarnaties beginnen met een schone lei en een plek in het evenwicht van de Natuur. Wat zijn station ook is, iedere ziel is deel van de zuivere liefde-licht essentie van de Schepper Bron en wordt voorzien van precies dat wat nodig is voor iedere fase van zielen evolutie.

34. Alle verlichte zielen zijn bij jullie geweest tijdens je reis van je leven en zo zal het zijn voor altijd.
_________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
Mimosa
Mimosa Nov. 13 '10
Het duurde even voor ik deze lap tekst had doorgelezen en het duurde nog wat langer voor het tot me kon doordringen.
Ik wist niet dat ik vragen had tot ze beantwoord werden. Heel wonderlijk. smile
Bedankt voor het delen van deze tekst. Het heeft weer het een en ander duidelijker gemaakt voor me.
Beschermengel
Beschermengel Nov. 14 '10

Ja het zijn hele lange teksten ...meestal print ik ze uit en lees ze dan op mijn gemak ... graag gedaan smile
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 20 '11Matthew Ward - March 12, 2011

Aardbeving, tsunami in Japan; collectieve bewustzijnsverschuivingen; problemen/uitdagingen die voor ons liggen; zielen die overgaan, persoonlijke zorg; ascentie tempo versneld; intrinsieke waardes versus triviale belangen; verzonnen beeld van de Verenigde Staten; mentale, emotionele ziektes; een betere wereld voor kinderen
1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De aardbeving langs de kust van Japan die strategisch zo lag om een tsunami te veroorzaken, kwam niet door toedoen van Moeder Aarde. Het enige waar ze bij betrokken was waren de onvermijdelijke bewegingen van land en water nadat de Illuminati de beving triggerden/aanzetten. Onze ruimte familie was in staat om het doel van hen: om steden met de grond gelijk te maken, eilanden te overstromen en de meeste inwoners te doden, te verijdelen, maar, de volle kracht van de oceaan beteugelen, dat ligt buiten het vermogen van hun technologie. Moeder Aarde veroorzaakt ook niet de verdachte hoeveelheid naschokken en het zou duidelijk moeten zijn voor jullie seismologen en geologen dat er iets verschrikkelijk scheef zit.


2. De topleden van de Illuminati weten dat hun economische wereldrijk aan scherven ligt en voor de laatste flarden van hun eens ondoordringbare wereldnetwerk compleet verdwenen is, proberen ze een massa negativiteit te genereren door chaos, verwoesting en een hoog dodenaantal te creëren hoe en waar ze dat ook maar kunnen. Want alle verwoesting op het pad van de oceaan en de beschadigde nucleaire krachtcentrales, vergeleken met de bedoeling van de Illuminati om Japan volslagen te vernietigen, dit was maar oppervlakkig gewin voor ze. Er was een minimale schade in Tokio, de aardbeving, naschokken en tsunami lieten een grote hoeveelheid negativiteit vrij; technologie van buiten de planeet vermindert de effecten van straling van de krachtcentrale; en andere beschavingen zenden intens licht dat bij de uitstorting van gebeden komt voor het Japanse volk, wier veerkracht en vindingrijkheid en met behulp van andere landen die natie zal herstellen.


3. Door het licht dat verdergaat zich te intensiveren, kunnen de gewetenloze handelingen van de Illuminati niet langer de Aarde kwellen. Net zoals jullie en wij het onmiskenbare bewijs zien van massale verschuivingen in het collectieve bewustzijn, zo zien zij die ook en ze weten dat dit alle duisternis op de planeet zal doen eindigen. Het licht in het verbrede bewustzijn heeft er voor gezorgd dat lang onderdrukte volkeren hun stemmen verheffen voor vrijheid en die schreeuw zal steeds maar weer echoën totdat alle volkeren over de hele wereld vrij zijn.


4. Uiteindelijk zullen moeilijk verkregen overwinningen behaald worden in Libië, in andere landen van het Midden Oosten en in landen in Zuid Oost Azië en Afrika. In landen waar politieke groeperingen met tegengestelde ideologieën zonder geweld tegenover elkaar staan, zullen extremistische posities vrij baan geven aan verenigde regeringen die de noden van de massa’s eerder dienen dan de hebzucht van de elite. Maar het zou dwaas zijn om een snelle capitulatie te verwachten van tirannieke heersers of totaal gladjes verlopende overgangen als de vestiging van nieuwe nationale leiders tussen de diverse niveaus van onrust en op andere tempo’s zitten.


5. Verdriet en ontberingen zullen families overkomen wier dierbare familieleden met hun leven betalen voor hervormde macht of die in de vuurlinie kwamen te zitten. We wensen oprecht dat iedereen zou weten dat elke mens die dit leven verlaat door een zielencontract dat nog oorspronkelijk is of werd veranderd, in Aarde’s spiritwereld vooruitkomt. Voeg je bij lichtende wezens in het hele universum om gebeden uit te zenden voor het hoogste goed van allen.


6. Ik denk dat dit de juiste plek is om een vraag van een lezer te beantwoorden. Laat de ziel het lichaam zonder angst los? Er zit geen spatje angst bij de ziel in verband met het verlaten van het stoffelijk lichaam door het etherisch lichaam, maar de psyche dat is een geheel andere zaak. Terwijl de ziel bevrijd wordt, zogezegd, komt de psyche van die mens – maar ook wat hij gelooft, zijn karakteristieken en herinneringen – in het Nirvana aan precies zo als die zijn op het moment waarop het lichaam sterft. Als iemand een angstig leven heeft ervaren of dat het sterf proces in angstige omstandigheden was, dan is die angst in de psyche ingeworteld. Deze mensen komen bij speciale portalen aan waar speciaal getrainde overgangsteams de kracht van een etherisch lichaam versterken en die mens naar een rustige plek meenemen waar voortdurende aandacht is en een op die persoon afgestemde behandeling wordt gegeven.


7. Moeder, kopieer hier even het gedeelte uit het boek waarin ik dit buitengewone genezingsproces beschreef en waarbij ik het voorbeeld gebruikte van een soldaat die in het gevecht stierf. Diezelfde liefhebbende zorg wordt aan iedere mens gegeven die in angst voor de aardbeving of de tsunami stierf – daarbij wetend dat dit een mate van troost kan bieden aan iedereen die van hen houdt en die om hun verlies rouwt.

[Uittreksel uit het hoofdstuk “Zielen in de Overgang” in het boek: ‘Matthew, Vertel me over de Hemel. ]


Ik zal je een actueel voorbeeld geven over hoe we met een getraumatiseerde aankomst omgaan. Je ziet een gewonde soldaat in gevechtsuniform zitten op een krib, in het ‘heetst van de strijd’ met boosheid, angst en strijdlust, en iemand die zachtjes probeert om hem te kalmeren. En net als het plaatje dat ik stuur, lijkt het lichaam van de soldaat vastigheid te hebben, zoals vlees op Aarde en de krib schijnt ook solide te zijn. Dat is een illusie die we manifesteren omdat het nodig is in deze fase van zijn acclimatisering in dit rijk.
Soldaten in de strijd moeten de werkelijkheid van de dood in evenwicht brengen met de zin van hun eigen onoverwinnelijkheid, zo kunnen ze zich dus focussen op overleven. Deze moeilijke psychische ‘kunstgreep’ plus de schok van het gevecht en de verschrikking om omgeven te zijn door dode kameraden en het geschreeuw van de gewonden, heeft deze man in een buitengewoon opgewonden staat gebracht. Het is nodig om hem zich te laten realiseren dat er een verandering is van zijn laatste Aardse omgeving, wat wij doen door het strijdveld rustiger te maken waarin hij had geleefd en was gestorven. Beetje bij beetje zijn z’n laatste herinneringen verwijderd door dat geleidelijke weghalen van de scène om hem heen totdat hij in staat is om te aanvaarden dat hij zijn Aardse lichaam heeft verlaten en in zijn nieuwe leven is binnengegaan. De overgang moet langzaam en realistisch gebeuren anders wordt zijn psyche ontzet naar een staat en daar wordt zijn healing een enorm herstel. Niet dat de hulp die al nodig is en gegeven wordt niet van grote betekenis is, maar ik spreek hier relatief over.

Matthew, het lijkt nu dat realisme voor die soldaat kilometers gevechten om hem heen zou betekenen. Kan hij dan zijn dode kameraden zien als die bij hem in de buurt het zelfde soort behandeling krijgen? Want omdat je zei dat iedere ziel apart aankomt, denk ik dat hij alleen is met zijn medische begeleider in een atmosfeer van strijd.
Nee, moeder, hij is daar niet de enige soldaat. Ik stuurde je een gesloten beeldje zodat je duidelijk de vastheid van zijn lichaam en de krib kunt zien. Ja, hij kan sommige van zijn “dode” vrienden dichtbij, zien en dat is tegelijkertijd nuttig maar ook een belemmering vanwege een mogelijke verwarring, omdat andere mannen die hij nog juist (levend) gezien heeft daar niet zijn. Het bijeenbrengen van mensen in deze fase is niet in strijd met de behandeling van ons bij iedere individuele aankomst in overeenstemming met specifieke heling behoeften. Om verdere psychische schade te voorkomen is het essentieel dat hun stervende omgeving accuraat wordt geschilderd en dat de aanwezigheid van hun kameraden deel van dit realisme is.
Deze groep mannen die bijna tegelijkertijd in een aantal van ongeveer tien gedood werden en met diverse houdingen betreffende dood en Hemel. Ze kwamen op stations aan waar het niveau van hun ziele energie toegestaan wordt en waar hun psychische aanpassing het best gediend kan worden, de oorspronkelijke fase die je net zag. Ieder in de groep heeft zijn eigen afstemming die ze vanaf dit punt verder volgen. Sommige van die mannen kunnen behoorlijk ontwikkeld zijn in hun zielenontwikkeling en die zullen heel snel ontwaken om binnen te gaan in het spirituele rijk. We hebben pas aangekomen soldaten gezien met zo’n gevorderde ontwikkeling dat ze onmiddellijk wisten waar ze waren en snel de anderen dichtbij hen hielpen hun overgang te accepteren. Anderen in deze groep kunnen nog zeer ernstige terugblikken krijgen.
Wat betreft het plaatje dat je zag, ja, het was maar een klein stukje van een opnieuw gespeeld strijdtoneel, minus de oorverdovende geluiden en het gehol van Aarde’s werkelijkheid. Maar, “kilometers strijd”is geen accuraat beeld om je te zenden omdat we dat ook niet zien. Wat wij zien zijn meer flitsscènes uit een film, waar kijkers een glimp krijgen van iemands karakter en zijn situatie, dan weer een karakter van iemand anders en die van hem en zo verder. Ook al wordt er maar weinig tijd besteed aan iedere karakterschets, de kijkers zijn verondersteld te begrijpen dat alle ontwikkelingen tegelijkertijd gebeuren.
We zien vlugge kijkjes van individuele zielen in diverse fasen van bevattingsvermogen en behoeftes van hulp voor de overgang. We worden naar een plek gevoerd waar we moeten zijn door de energieverbinding die gemaakt is. Ik weet dat jij je afvraagt hoe die onderscheiding bereikt kan worden in die chaos, en ik weet niet hoe ik je dat moet uitleggen, moeder, maar ik verzeker je dat dit volmaakt werkt.
Zoals ik eerder zei, onze eerste healing mechanismes zijn vibraties, en daarom is muziek zo wezenlijk. Hier hebben gezonde mensen een trillingsgraad tussen twee bepaalde punten, en dat laat wat variatie toe die correspondeert met toenemende of wegvallend enthousiasme, opwinding, of welke emotie ook die een verandering in die graad brengen. Daar we geen angstige of boos makende omstandigheden hebben om mee om te gaan, komt het oprijzen van de normale graad alleen maar door positieve redenen. Aankomsten hebben een zeer onderscheidende serie graden, en die worden getriggerd worden door wat ze denken/geloven vanuit het leven op Aarde en door omstandigheden van het stoffelijke leven en hun dood.
______________________________


8. Dank je, moeder. Ik wil hier wat aan toevoegen dat niet in dat uittreksel zit, maar dit is wel eerder genoemd in dat hoofdstuk. Ieder mens die de overgang maakt wordt begroet met hun naam en krijgt elke persoonlijke zorg die nodig is. Als ze zich snel bewust zijn dat ze teruggekeerd zijn naar dit rijk, worden ze begroet door familie, vrienden en dieren waarmee ze in liefde verbonden zijn en worden ze geholpen om een bevredigende woning te vinden om erin te trekken.


9. Zoals ik aan mijn moeder uitlegde, gebruikte ik het onpersoonlijke woord “aankomst” alleen om het verschil aan te geven tussen zielen die weggingen uit Aardse levens en de vele anderen die uit spiritueel ontwikkelde beschavingen komen. Omdat het Nirvana goed bekend staat om de persoonlijke zorg en healing van beschadigde psyches, komen sommige mensen daar om te rusten en om zich te verjongen na een serie van traumatische levens. Weer anderen komen om ontwikkelde cursussen te geven in wetenschap maar de meeste mensen zijn hier gewoon op bezoek. De hogere niveaus van deze wereld staan wijd bekend om hun uitgelezen schoonheid en diversiteit, en is het een populaire vakantieplek voor mensen wier energie vergelijkbaar is met die hoge trillingen.


10. Alhoewel ik al in meer dan twaalf jaren geen bewoner van het Nirvana ben geweest, kun je zeggen dat het toch mijn thuis is. Ik keer er kortstondig naar terug tussen mijn oproepen tot dienst door, om andere beschavingen in dit deel van het universum te helpen hun spirit havens in te schatten en op te waarderen naar wat het equivalent is voor die mensen hun Aardse Nirvana.


11. Nu dan, enige tijd geleden hebben wij en andere boodschappers van het licht jullie gewaarschuwd voor de roerige tijden die eraan komen. Nu zeggen we, ze zijn hier. Tot voor kort was de reis van de Aarde uit de diepe derde dichtheid niet geheel duidelijk voor de niet geïnformeerde mensen, en nu die reis dichterbij de poort is van de vierde dichtheid, zitten jullie op een snel spoor naar wereldtransformatie. De planeet versnelt zijn reis naar energieniveaus waar de uitwisseling van hemelse lichamen zal helpen bij de snelle uitroeiing van negativiteit en zal alles dat gebaseerd is op duistere bedoeling worden blootgelegd. Tot aan het eind van dit kalenderjaar tot een eind in het volgende, zal Aarde’s energieveld van mogelijkheden vol zitten met strijdlustige activiteiten totdat de stuwkracht van het licht de laatste flarden duisternis overwint.


12. Door al die commotie is het niet mogelijk om de exacte timing vast te stellen van gebeurtenissen die moeten en zullen gaan gebeuren voordat de Gouden Periode begint te gloren aan het einde van 2012. Speciaal de lichtwerker gemeenschap, waar de aanwezigheid van onze universele broeders en zusters bekend is, is verlangend te horen wanneer zij die tussen jullie in zijn zich gaan introduceren en wanneer zij die boven jullie zijn, zullen landen. We weten niet wanneer dat zal zijn want zijzelf zeggen dat niet en zij zijn net zo verlangend als jullie naar die dag die zal komen. Twijfel niet aan hun waakzaamheid en aan hun gezonde oordeel voor de juiste timing en tot dan, wees er van verzekerd dat ze jullie op dezelfde onontbeerlijke manieren van dienst zullen zijn zoals ze dat al tientallen jaren hebben gedaan.


13. Blijf in deze laatste fasen van Aarde’s reis naar de vierde dichtheid, standvastig in het licht. Jullie zijn ingeboren voorbereid om met veranderingen om te gaan die moeilijk zullen zijn voor degenen wier gesloten geest hen vast heeft gezet in de beperkte mentaliteit van de derde dichtheid en door hun gebrek aan spirituele helderheid. Verlicht degenen die zoeken naar antwoorden en die ontvankelijk zijn, maar wees er bedacht op dat het ieder mens zijn keuze is om “het licht te zien” en om er positief of niet op te antwoorden.


14. Zoals we gezegd hebben in vorige boodschappen zullen velen er voor kiezen om dit leven liever te verlaten dan het licht te accepteren wat stoffelijk overleven in staat zal stellen en vele anderen zullen weggaan overeenkomstig de keuzes van het zielencontract. Noch zij, noch jullie zullen bewust weten welke omstandigheid daar toe leidt. Je herinneren dat elke ziel een onafscheidelijk deel van de Eenheid is, in plaats van droef te zijn omdat velen zullen vertrekken, en gebeden voor hun hoogste goed, die zijn de meest gunstige voor alle zielen.


15. Met alles in het universum in een versnellingsvorm is het tijd om het koren van het kaf te scheiden, zogezegd. Herken wat waardevol is in je gedachten en in je aandacht en wat onbeduidend is en wat je niet dient. Omhels de intrinsieke waarden van het leven en ontdoe je van wat je spiritueel niet meer dient, zoals pornografisch “entertainment”, het dieren doden om de sport of geloof hechten aan geruchten of ernstige gebeurtenissen. Gebruik je tijd, energie en andere vindingrijkheid verstandig. Als je stoffelijk of financieel kan helpen waar het erg nodig is, doe dat dan; als het niet mogelijk is, ondersteun inspanningen van mensen en organisaties met positieve gedachten in de richting van hervorming van regeringen van landen en voor behoud van het milieu.


16. De cultuur om meer, groter, nieuwer te verkrijgen is zeker niet beperkt tot de mensen in de Verenigde Staten, maar die zijn in gestompt door advertenties en de gevolgtrekking daarvan is dat het hun verantwoordelijkheid is te kopen om de economie aan de gang te houden. Dat kan niet meer langer zo werken voor hen of voor iemand anders. Het collectieve bewustzijn gaat uit de illusie wegtrekken dat geldrijkdom, bezittingen en sociale status afmetingen van succes zijn.


17. Net zo als de Verworvenheden Cultuur niet beperkt is tot de Verenigde Staten, zijn ook de activiteiten van de Illuminati daar niet toe beperkt, zoals pas is bewezen in Japan. Maar de VS is wel hun basis van internationale operaties geweest, en dat houdt in het scheppen van de perceptie dat de Verenigde Staten een soort van Utopia is – het sterkste en rijkste land van allen, het model van ware democratie in overeenstemming met de wensen van stemmers en met altruïstische motieven bij de tussenkomst in zaken van andere landen. Dit zegt niet dat de burgerij medeplichtig is of dat de regering geen goed voor hen of voor iemand anders in de wereld doet; het is dat de illusie van een utopisch leven, geregeerd voor en door het volk, en dat zuiver altruïsme snel afneemt, maar ook dat dit eigenlijk moet.


18. Enkele maanden geleden sprak Hatonn met grote passie over de krachtige oppositie waar president Obama mee te maken heeft en de noodzaak voor jullie ondersteunende gedachten en gebeden voor hem en zijn familie. En nog steeds wordt mijn moeder bestookt met emails met de vraag waarom de president de ene na de andere actie onderneemt in situaties waarvoor hij werd gekozen die te verhelpen, handhaaft of verergert. De vragers die misschien meer autoriteit toeschrijven aan de regering dan de grondwet doet, herkennen niet dat deze regering lang het bastion is geweest van de Iluminati met hun bedoeling om dwaalbegrippen te creëren over het land. Hun greep op veel leden van het Congres is nog steeds sterk en alleen nadat die controle eindigt zal Obama in staat zijn om zijn regering naar nationale hervormingen en naar de vredige wereld te voeren wat hem is toegewezen te bereiken.


19. Ondertussen vechten in dat land burgers en gekozen autoriteiten in sommige staten veranderingen aan die enig emplooi voordeel verwateren of uitschakelen. Deze heftige oppositie tekent de dualiteit die filosofische instellingen/houdingen polariseert en die worden in de politieke arena uitgespeeld. Dit is niet beperkt tot de Verenigde Staten natuurlijk – de dualiteit beïnvloedt alle landen waar een gelijkenis is met burgerlijke regering en groeiende ontevredenheid tussen de mensen die geregeerd worden. Dus, staan wereldwijd veel intense veranderingen en uitdagingen voor de deur.


20. Wij kennen jullie geest en hart, en daarom weten we dat een probleem voor veel verlichte mensen onderscheiding tot ontwikkeling brengt over alle informatie, en zullen ze van binnen om antwoorden vragen in plaats van af te hangen van bronnen aan de buitenkant, en herkennen ze boodschappen die door de ziel aan het bewustzijn worden gegeven. Er is altijd de keuze om die boodschappen te negeren, maar wees je er van bewust dat wat als intuïtie, instinct, geweten en zo naar voren komt, de methode van de ziel is om iemand op het spoor te houden met de voorzieningen erbij die gekozen werden in de overeenkomst van voor hun geboorte.


21. Onderscheiding is meer dan een mentale oefening om de waarde van informatie vast te stellen of een gebrek eraan. Geschreven woorden bevatten energie en jullie gevoelens kunnen er beter achter komen dan analyses dat kunnen, wat waar is en wat onecht is. Als energie gemakkelijk door je heen stroomt, is de informatie verbonden met het weten van je ziel; als je weerstand voelt is het tegengestelde waar. Maar ook is het niet nodig dat boodschappen van lichtbronnen identiek zijn in terminologie of in details – het belang ligt in de gelijkaardigheid van hun essentie.


22. Omdat er geen tijd meer is om te verspillen met betrekking tot ontwikkeling en aandacht zullen jullie het weten verwelkomen dat de Aarde in de hogere vibraties is aangekomen bij haar ascentie koers, onderscheiding is makkelijker te beheersen en intuïtie is sterker. We zeggen ook dat als je monatomisch goud kunt verkrijgen je dit zal helpen om je helderheid te vergroten.


23. Nog een andere aanwijzing van verhoogd bewustzijn is onderscheiding te maken tussen nieuwsgierigheid naar wereldse zaken en het zoeken van informatie die belangrijk is voor spirituele groei. En verder, is het in orde als dit laatste geen antwoorden produceert op al je vragen. Als specifieke informatie essentieel is voor je vooruitgang op dat moment, dan zal die komen, als dat niet zo is, zul je de antwoorden vinden als je die nodig hebt.


24. Enkelen van jullie vragen hoe je de stoffelijke symptomen moet herkennen van cellulaire veranderingen en anderen willen weten hoe je ze kunt verlichten/verzachten. In verscheidene vorige boodschappen heb ik hier over gesproken, ik vroeg mijn moeder om er een paar in een lijst te zetten zodat lezers die dat terug willen lezen die informatie makkelijk kunnen vinden [1 maart 2004, 23 maart 2008, 10 maart 2009, 13 augustus 2010].


25. Voor mentale en emotionele ziekte kan de oorzaak inderdaad een karmische keuze zijn, maar dat is niet noodzakelijk waar voor de ernst ervan – vergiften die ieder aspect van jullie wereld vervuilen verslechteren alle condities in gebieden van kwetsbaarheid van het lichaam. En ja, dit soort ziekten, zoals alle andere ziekten of kwalen, zullen langzamerhand genezen als de Aarde hogere en dan nòg hogere vibraties bereikt in de vierde dichtheid, maar, reizen met haar hangt af van de lange levenstijd clausule in iemands eigen ziel contract en hoe dicht hun vrije wilsbesluiten bij het contract zijn gebleven.


26. De vragen over “tweeling zielen” laten de verwarring zien tussen “zielmaatjes” en “tweeling vlammen”. Moeder zet de datum hierbij van de boodschappen waarin dat verschil is uitgelegd. [4 maart 2007] Dank je.


27. Is het waar dat alle prestaties eerst van buiten de Aarde komen en de genieën en wonderkinderen die we lof toe zwaaien voor hun wonderen omdat ze intuïtie hebben of het vermogen om te communiceren met zielen, zij als eerste deze ontwikkelde ideeën voort brachten.
Dat lijkt erop maar is niet precies de manier waarop dit gebeurt. Alhoewel alles dat op Aarde bekend is, al in de universele mind zit, komen de prestaties van genieën en wonderkinderen niet automatisch door het tappen uit die informatie. Ten eerste kiezen deze zielen als ze nog in het Nirvana zijn hun volgende leven uit, en dan selecteren ze ouders voor hun genetische erfenis en om nog andere redenen zoals de locatie waarin hun brein en hun talenten kunnen worden ontwikkeld, voldoende financiële middelen voor hun opleiding en ondersteuning bij hun bezigheden. Als ze eenmaal zijn geïncarneerd, meestal jullie wetenschappers bijvoorbeeld, krijgen ze ideeën maar ook kennis om die te ontwikkelen via een filtering proces door wetenschappers in ontwikkelde beschavingen.
Maar muziek komt vanuit de ziel en die krachtige innerlijke scheppingskracht motiveert die uniek getalenteerde mensen om alle obstakels te overstijgen zodat ze hun kunst kunnen uitdrukken.


28. Als mensen geen zieke wilde dieren of kuddes zou uitdunnen, zou Moeder Natuur dan ziekte en overbevolking aankunnen? Als mensen zich niet zouden bemoeien met Moeder Natuur in welk opzicht dan ook, zou alles in jullie wereld in evenwicht en in harmonie zijn zoals dit eens was – en zo zal het weer worden!


29. Zeg me alsjeblieft hoe ik de wereld tot een betere plek kan maken voor mijn kleinkinderen die ik help opvoeden. Je wens tot helpen wordt door licht gegenereerd en jullie kunnen veel doen door Aarde in Gouden Licht te Visualiseren dat net zo schitterend is als de zon, dan “zien” je kleinkinderen dit in omlijstingen die geschikt zijn voor hun leeftijd en interesses. Dat kan een klaslokaal zijn waar ze hun verlangen tot leren laten zien of op de sportvelden waar ze blij zijn in het spel met hun soortgenootjes. Of misschien door een wei rennen die in bloei staat met wilde bloemen of in schoon water zwemmen en gelukkig zijn waar ze ook zijn.


30. Praat met hen over wat je spiritueel weet of gelooft op het niveau van hun leeftijd. Bijvoorbeeld, breng ze medeleven en eerlijkheid bij, genereusheid, vriendelijkheid en respect voor dieren en voor de Aarde zelf. Geef ze moed om onafhankelijk te denken, om wijze besluiten te nemen, om naar een situatie vanuit iemand anders perspectief te kijken, om in een goede stemming te zijn en gevoelig te zijn voor de behoeften van anderen. Maar boven alles, laten ze zich veilig voelen in je liefde.


31. Die suggesties kunnen misschien simplistisch lijken, niet meer dan elke verzorgende ouder voor een kind zou doen en je kunt dit allemaal doen en meer. Als je dat doet, help je in buitengewone mate de wereld een betere plek te maken voor iedereen!
Opnieuw zeggen we tot ziens, maar alleen in de boodschapvorm, omdat we eeuwig in Liefde mét jullie zijn.
_________________________


LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny
Groene_heks
Groene_heks Mrt. 20 '11
Quote:
5. Verdriet en ontberingen zullen families overkomen wier dierbare familieleden met hun leven betalen voor hervormde macht of die in de vuurlinie kwamen te zitten. We wensen oprecht dat iedereen zou weten dat elke mens die dit leven verlaat door een zielencontract dat nog oorspronkelijk is of werd veranderd, in Aarde’s spiritwereld vooruitkomt. Voeg je bij lichtende wezens in het hele universum om gebeden uit te zenden voor het hoogste goed van allen.


Gisteren was ik met anderen bij de maanviering.
Het nieuwe leven werd gevierd, wat ik opmerkte was dat dit feest ook juist is voor de mensen die zijn overgegaan tijdens deze roerige tijden.
Het was heel ontroerend en heel mooi, leven en dood gaan samen. Ze zijn overgegaan maar niet weg en ze begrijpen waarom dit zo is gebeurd.
Dat zal beslist niet voor allen zijn maar ik denk dat juist door dit soort vieringen meer overgegane zielen begrijpen wat er is gebeurd en waarom zodat ze alsnog naar het licht kunnen gaan.

Mooi smile
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 21 '11


Ja is mooi he, en fijn te weten dat ze alsnog naar het licht kunnen gaan.
Beschermengel
Beschermengel Jul. 31 '11


Matthew Ward — July 11, 2011


1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew om onze opgetogenheid te delen over de gebeurtenissen op jullie wereld. Een week geleden vierde de Verenigde Staten zijn Onafhankelijkheidsdag, en net als bij andere gelegenheden in dat land en aardig wat keren in andere landen, zijn vuurwerken deel van die vieringen.

2. Wat wij hier zien kan vergeleken worden met de meest spectaculaire vuurwerk vertoningen omdat ontelbare vonkende lichten constant omhoog schieten vanuit de Aarde de hemelen in – deze schittering is een aller vrolijkst en bemoedigend gezicht om te zien! De niet langer sluimerende niet-bewustzijnen van myriaden zielen antwoorden op het intenser wordende licht langs het pad van Aarde’s ascentieroute naar toenemend hogere vibraties en nieuwe verbindingen met andere hemelse lichamen. Nu samen met alle andere lichtwerkers – jullie die weten dat je dat bent hoeven zichzelf niet als zodanig te identificeren – stralen deze nieuwe ‘vonkenmakers’ hun licht naar alle mensen om hen heen.

3. Voordat we langs deze lijn verder gaan, laten we wat meer spreken over de Verenigde Staten en hun voorgenomen belangrijkheid op wereldschaal. De ‘op-touw-zetters’ van het document dat het land proclameerde was een natie die onafhankelijk was van het Britse politieke reglement realiseerden zich niet dat zij handelden met door God gegeven inspiratie en dat het niet alleen hun eigen overtuigingen waren over de juistheid van hun acties.
De hogere bedoeling van de inspiratie om de koloniën te verenigen was om een natie te creëren waar onbeperkte gelegenheden mensen uit alle landen begroeten, een land waar verschillen niet alleen werden gerespecteerd, maar ook werden aangemoedigd ten gunste van allen. De Verenigde Staten moest het land zijn waar de gecombineerde vaardigheden, talenten, vindingrijkheid en vernieuwende ideeën van al zijn bewoners aan de rest van de wereld zouden bewijzen dat onder wijs en eerlijk bestuur vrije mensen in harmonie en welvaart leven.

4. Maar het was maar een vluchtig moment, historisch gesproken, dat de burgerij van dat wordend land vrij was. Het doel van de Illuminati, die het Britse rijk hadden opgebouwd, was om hun bases van invloed niet te laten toenemen, niet te laten afnemen en de onrechtvaardigheden die de Revolutionaire Oorlog deden omhoog komen gingen gewoon ondergronds door, zogezegd. Vanaf de tijd waarop de eerste ongelijksoortige groepen van kolonisten ergens in het land terechtkwamen, wat De Nieuwe Wereld werd genoemd, wilden zij die duister van hart en geest waren en later Illuminati werden genoemd, het westerse vasteland beheersen, en verbreedden hun pad naar wereldoverheersing. Omdat God de wet van de vrije wil van de Schepper moest eren, nam de vrije wil van die duistere mensen de overhand en het lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld waarvoor de Verenigde Staten bedoeld waren, kwam nooit tot stand.

5. Alleen nu, meer dan twee en een kwart eeuwen na de ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid, zal vrijheid feitelijk worden bereikt in de Verenigde Staten en alle andere landen. Omdat het licht het duister blootlegde dat bedreven was en bestendigd werd door de Illuminati, heeft het ook de wereldaandacht gericht op mensen die lang onderdrukte werden door dynastieke en despotische heersers. Als Aarde de drempel bereikt van haar Gouden Tijdperk aan het eind van jullie volgende kalenderjaar, zal iedere ziel op Aarde vrij zijn, en het groeiend aantal lichtwerkers gaat voorop.

6. Met vreugde vertellen we jullie dat tussen de nieuwe ‘vonken’ de overlopers zitten uit de rangen van de Illuminati welke “het licht zagen” en het enthousiast omhelsden. Alhoewel anderen die hen verlieten dit deden met zelf-dienende redenen – ziende dat de Illuminati in een doodstrijd zitten, willen ze doen voorkomen dat ze nooit bij deze groep behoorden – de resultaten zijn ondanks dat positief: Niet langer zijn deze mensen afschrikwekkend in gebieden waar zij vroeger hervormingen afremden of voorkwamen; en ze kunnen ontvankelijk worden voor het licht.

7. Top leden van de Illuminati die nog niet willen accepteren dat hun macht geërodeerd is, en helemaal nooit meer kan worden hersteld, kunnen nog genoeg invloed hanteren om het proces van de lichtkrachten langzamer te doen worden, maar nooit kunnen ze het stoppen. Ook zitten vele goede zielen nog vast in de mentaliteit van de derde dichtheid, onbewust van de werkelijkheid waarvoor zij kozen om actief aan deel te nemen in deze era die weergaloos is in het universum.

8. Er wordt vurig gehoopt dat alle zielen het licht zullen verwelkomen als oude stelsels wegtrekken voor het nieuwe en onze ruimtefamilie jullie helpen bij het herstel van de Aarde in haar oorspronkelijke gezondheid en voormalige schoonheid. Maar ieder mens heeft de vrije wil om het licht te ontvangen, waar zij voor kozen om te ontvangen in hun zielencontract, óf om de ervaringen van dit leven te gaan herhalen in een of andere derde dichtheid wereld.

9. Ondanks hoeveel mensen verlicht worden voor hun ware zelven die onafscheidelijke aspecten van God zijn en van alle andere zielen, zijn de lange eeuwen van dualiteit in jullie beschaving bijna voorbij. De dominante mannelijke energieën die oorlog, wreedheid en meedogenloosheid door jullie millennia lieten golven, worden in evenwicht gebracht door een toestroming van vrouwelijke energieën en evenwicht is: alleen maar licht.

10. Nu dan, het is immens bevredigend voor ons dat lichtwerkers die ooit bekommerd waren door de vertraging van de officiële erkenning van onze universele familie die erkenning niet langer nodig hebben als bewijs dat de loop van Aarde’s ascentie standvastig en op snelheid is. De optimale tijd voor een publieke aankondiging over andere beschavingen is nog niet gekomen, en speciaal dat sommigen van hen al jaren lang in jullie midden waren, of voor de landingen van bemanningen van schepen die zich om de planeet heen bewegen. Op dit kritieke ogenblik, is de primaire beschouwing dat veel mensen hun derde dichtheidskarma die ze kozen nog niet helemaal hebben ervaren. In de opwinding van het werken en leven met buitenaardse broeders en zusters, zouden die mensen kunnen wegdraaien van hun karmisch pad en de gelegenheid missen om naar de vierde dichtheid te evolueren.

11. Wij weten niet wanneer jullie en jullie goedwillende broeders en zusters elkaar zullen gaan begroeten, maar iedere verder gaande dag brengt die grootse tijd dichterbij. Ondertussen kunnen jullie je verheugd voelen over de progressie op andere belangrijke wegen.

12. Alhoewel de grote stofstorm van kortgeleden in Arizona door mensen werd gemaakt, zijn die gevallen van technologisch geproduceerd weer, serieus in aantal en omvang verminderd. Dit wil niet zeggen dat er geen pogingen gedaan zijn of dat die in de komende tijd geen effect zullen hebben of zo, maar geen van de meest verwoestende gebeurtenissen van de afgelopen jaren en maanden zullen worden herhaald. Moeder Aarde zal de overblijvende negativiteit vrijlaten op wijzen die het einde ervan bereiken zonder dit soort ernstige reacties.

13. En in de meeste gebieden waar eerder chemtrails overheersend waren, zijn de hemelen nu helder. Toen sommige piloten, mecaniciens en anderen die betrokken waren bij die vluchten de werkelijke bedoeling begrepen van chemtrails – dat de toxische belastingen er niet waren om het gat in de ozonlaag te compenseren, maar eerder om mensen ziek te maken en om lucht, water en land te vervuilen – weigerden ze om door te gaan met dit werk. Anderen die wel de waarheid wisten namen vrijwillig deel in ruil voor een royale betaling, maar toen de fondsen opraakten, verlieten zij hun baan ook. Maar, de meest afdoende factor in die situatie is, dat sommigen mensen die de vluchten hadden bevolen of ze hadden gefinancierd tussen degenen zijn die het licht omhelsden en degenen die de chemtrails kriskras nog door jullie hemelen willen laten gaan die hebben bijna alle middelen verloren om dat te doen.

14. Het kan lijken dat licht en duister in een impasse zitten in veel gebieden waar dramatische veranderingen essentieel zijn, zoals regeringslichamen, nationale economieën, milieu verwoesting, vervuiling, ongelijkheid tussen rijken en verarmden, en victorie voor vrijheidstrijders in landen waar de mensen lang waren onderdrukt.

15. Relatief gesproken kunnen slechts een handvol mensen het eind aan chemtrails brengen en het duivels gebruik van technologie verminderen, maar het bereiken van grootse internationale doelen heeft betrokkenheid nodig van vele miljoenen van jullie bevolking. Daar er werkelijk zeer belangrijke progressie is, gaat veel ervan verder achter spreekwoordelijk gesloten deuren, succes op een wereldschaal komt periodiek oplopend en langzamer dan situaties die snel kunnen worden gestopt of merkbaar verminderd worden. Als Aarde’s reis jullie in de komende maanden naar nog hogere vibraties brengt, zullen jullie meer en meer bewijs zien dat alles dat op duistere bedoeling is gebaseerd, aan zijn eind komt.

16. De mate van de progressie van licht wordt misschien alleen gekend door de aangeraakte mensen en dat zijn de vele telepathische verbindingen die zich aan het openen zijn. We herinneren jullie eraan dat lichte en duistere entiteiten verlangend zijn om jullie te bereiken; bescherm jezelf met het geChristende licht en sta erop dat alleen lichtbronnen met jullie mogen contact leggen. [Jullie kunnen de zoek en index punten gebruiken op de pagina van Matthew’s Messages in www.matthewbooks.com om meer leiding te verkrijgen in relatie met telepathische communicatie.]

17. Alhoewel afleidende aandacht door belangrijke gebeurtenissen zich nog steeds vermenigvuldigt in de grote media en entertainment gebieden, worden scheuren in die gedachtevormen van massa mind controle duidelijk voor verlichte geesten. Desinformatie op het internet wordt nog steeds doorgegeven door onbewuste mensen, dus wees nog meer onderscheidend over welke informatie waar is en welke niet en boven alles, schiet niet de angst in, ergens over!

18. Als voorbeeld, het hemelse lichaam dat jullie wetenschappers Elenin noemden, brengt nog geen jota gevaar voor jullie planeet! Dit is weer een andere poging om wijdverspreide angst te brengen door “gelekte” informatie rond te strooien onder het mom van “regeringen die informatie achterhouden”. Alhoewel dat ook inhoudt dat jullie niet op jullie leiders kunnen vertrouwen om jullie over dreigend gevaar te vertellen, de bedoeling is verraderlijk: Wees bevreesd!

19. Moeder, voor lezers die misschien niet de volledige effecten kunnen begrijpen van vrees en hoe die de mensen gevangen houdt, meld hier even de passage daarover in een van de boeken en sluit dat hier bij in.____________________________
De energie van vrees vormt een barrière tussen het gevreesde object of situatie en de energie van licht, dus nòch licht in de zielen van met vrees gevulde mensen, nòch licht dat naar hen wordt toegezonden door een of andere bron, kan hun bewustzijn bereiken om de macht te verstrooien die vrees over hun levens heeft. Die barrière werkt als een gevangenis muur die mensen isoleert in hun angsten en die hen geen weg naar buiten biedt. Verder is vrees zo’n vergrote emotie dat die de energieblokkade versterkt van de barrière en de kracht intensiveert van wat er gevreesd wordt.

En vreesachtige mensen scheppen steeds meer met vrees gevulde omstandigheden om mee om te gaan. Door de universele wet van aantrekking, of “het gelijke trekt het gelijke aan”, trekken zij dezelfde stromingen aan die zij uitzenden en brengen die terug naar de oorspronkelijke bron.

Niet alleen is vrees heftig besmettelijk, maar vanwege de vergrote kracht, hebben vrees sensaties plakkende randen die soorten energie aantrekken van energetische uitwisselingen die gewoon verstand, redelijke gedachte, gezond oordeel en wijze besluiten afhouden.

Vrees is zo verraderlijk dat het mensen ervan kan overtuigen dat de enige manier om hieraan te ontsnappen is om door portalen heen te gaan, die nog dieper en dieper de angst invoeren, en soms de duisternis in. Vrees is de voorloper van vooroordeel, tirannie, hebzucht, oorlogszucht, bedrog, oneervolheid, haat en ook folter behandeling van hulpeloze dieren – dit zijn allemaal karakteristieken en gedrag die uit psychen omhoog komen die gekronkeld en geplaagd worden door vrees.

Iedere stoffelijke vorm is energie die op de een of andere frequentie fluctueert en elke vorm onderhoudt zichzelf door “gelijksoortige” energie naar binnen te trekken. De samenstelling van degenen met duistere harten en geesten is vrees, dus de wet van aantrekking trekt de energie naar hen toe die gegenereerd wordt door vreesachtige mensen die onwetend hen van brandstof voorzien wat duisteren nodig hebben om zichzelf te ondersteunen.

Vrees is ook het meest effectieve wapen tegen het licht en het veroorzaken van angst is een win win situatie voor hen. Dezelfde energie die deze angstige mensen verzwakt en hen gevangen houdt, geeft niet alleen de duisteren meer brandstof maar mensen die in vrees leven worden makkelijk gedomineerd, bedrogen en bang gehouden om autoritaire figuren uit te dagen wier intenties en daden op het duister zijn gebaseerd.

Dus vrees is machtig inderdaad, maar licht is de meest machtige kracht in de kosmos en mensen die in het licht leven hoeven nooit voor iets te vrezen! Wat is er met mensen die bang zijn voor de dood? Wat jullie dood noemen is die bliksemsnelle overgang van de ziel van lichaam naar Nirvana, Aarde’s spiritwereld, die velen van jullie hemel noemen. In het licht van dat wonderbaarlijke rijk bereiden mensen wier leven gekentekend was door vrees, zich voor om sterker en minder kwetsbaar te zijn in hun volgende stoffelijke leven, de volgende evolutionaire stap in het eeuwige leven van hun zielen.


Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny
Serenity
Serenity Jul. 31 '11
1) Vuurwerk is prachtig, 1lokatie show en niet meer op een avond want te veel doet de aarde pijn, met zijn storende gassen.
2) Oude dichters en filosofen spraken al over deze vonk.
3) Uitverkoren volk huist massaal in de U.S.A. (De joden maar kán ook van tijd tot tijd andere zijn geweest,wellicht)
4) Ohhh jammer zeg, de intentie was goed maar helaas 'het ego' begon voor eenieder een rol te spelen, wat jammer zeg een verspilde kans om een werkelijke nieuwe wereld te maken, jammer!!
5) nl.wikipedia.org-> Illuminati_(orde) OMG in Rotterdam is de Erasmus brug en Erasmus universiteit, wat een grappige (geestelijke) link alof puzzel stukjes in elkaar behoren te vallen.
6) Amen! Idd ze zitten ertussen de Illuminatie klapt in hun handen zoals veel lichtwerkers hopelijk tegenwoordig ook doen! ^^
Op alle vlakken zoals het zien van bevordering qua geest niveau van de mens, de bevordering die de mens met elkaar maken, samenhorigheid onder de mensen neemt toe denk ik, ruimdenkende mensen groeien om ons heen als dynamiet die een lont heeft wat afbrand als een loopende vuurtje opweg naar 'the bigbang!'
Die 'bigbang' hoeft niet waarneembaar (met de zintuigen) te zijn wellicht kan het wel tastbaar zijn (met de zelfde zintuigen alleen op het nieuwe niveau.)
7) Tja shit happens... every time again and again!
coolOef zou reïncarnatie nu meer en meer aan het licht komen, als een nieuwe gewoonte die geaccepteerd word door de mens.
9) Wauw, met beide handen aanpakken, zou ik zeggen!
10) Volhouden, doorzettingsvermogen en innerlijke kracht, laat ze bundelen alle innerlijke krachten die je hebt en bundel ze de hemelen in, eenieder, qua mens, kán er profijt van hebben en vooruitgang boeken.
11) De tijdstip kan wellicht niet helemaal bepaald worden maar we voelen het aan waneer het tijd is, waneer het punt is bereikt en we samensmelten of iets dergelijks speciaalrs, vaag is het wel maar luister goed naar je gevoel en laat dat gevoel e begeleiden, op je gevoelens af gaan ...is sowieso goed maar nu is het moment aangebroken dat je toch dieper in jezelf moet gaan kijken wa je nu werkelijk wilt, en als dat gevoel je verteld dat je ervoor moet gaan, probeer dan toch nog te luisteren ernaar, wellicht kan er goed van komen, 'nee' heb je 'ja' kan je krijgen! ^^
12) Dankbaar ben ik daarvoor nu nog vertrouwen erin hebben dat het werkelijk zo is.
13)

Dit was het, ik ben moe, en kijk later nog wel naar de tekst en wat er dan in me komt, zo niet, dan niet, uiteraard.

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111