Loading...
nl

Aartsengel Michaël channelings

admin
admin Jul. 23 '10
@1st, Ja idd, dat lijkt mij ook. Het gaat zelfs zover dat toen ik bv telepathie oefende dat niks als gepraat door kwam, alles was enkel een gevoel of afbeelding wat je door kreeg. Het menselijk denken maakte daar een verhaal van.

Zo heeft aartsengel Michaël (lijkt mij) het ook bedoelt naar de tekstschrijver.
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 23 '10
ah, zat te gelijkertijd nog wat te prutsen met mun post... maaruh idd, wat jij zegt, kan ik mij erg in vinden.
Cialara
Cialara Sep. 5 '10
Er is weer een nieuwe channeling van Michaël door Ronna Herman smile

Laat je Licht stralen – Deel je dromen

Geliefde meesters, in deze periode van versnelde transformatie en chaotische verandering, hebben zich twee onderscheidende groepen gevormd in de rassen, religies en culturen van de wereld. Deze partijen zijn zeerduidelijk waarneembaar vanuit onze vooruitgeschoven pots in de hogere rijken.

Zij die vertrouwen hebben in de toekomst, en op alle mogelijke manieren streven naar een betere wereld voor zichzelf en anderen, hebben een aura die fonkelt van Licht dat zich naar buiten uitstrekt in alsmaar grotere cirkels, waarmee alles en iedereen om hen heen wordt bezield.

Vele onder jullie zijn krachtige transformatoren geworden en hoeders voor de instroom van Goddelijk Licht dat een ankerplaats zoekt op Aarde. Zoals wij herhaaldelijk hebben gezegd, is het krachtige transformerende, vol spectrale Licht het Heilige Vuur dat de Aarde en de mensheid nodig hebben om met succes de transitie van de dichte/breedspectrum dualiteit van de lagere dimensies naar de Lichtheid en toegenomen vrijheid van de hogere vierde en vijfde dimensies te maken.

Het is wonderbaarlijk voor de trouwe zielen die hart en ogen hebben gericht op een schitterende nieuwe toekomst, dat jullie dromen en visioenen sneller bewaarheid worden dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie intuïtieve vermogens worden sterker en zuiverder, en jullie worden snel vaardig in geest naar geest communicatie (telepathie) met je gidsen en leraren in de hogere rijken.

Jullie bekwaamheid om te manifesteren verbetert zich steeds, want jullie weten dat jullie trouw dienen te blijven aan de Wetten van Universele Overvloed.

Eerst moeten jullie een korte/krachtige gedachte projecteren van wat je wenst.

Dit kan volbracht worden door de kenmerken van Goddelijke Wil te benutten ( je afstemmen op de Eerste Straal van Wilskracht van de Vader/God).

Ten tweede moeten jullie een verzoek doe om hulp aan je Hoger Zelf en de Engelenhelpers met de affirmatie: “Ik vraag dit of iets beters voor mijn hoogste goed en de meest weldoende uitkomst voor allen”.

Jullie moeten tevens de emotionele hartbrandstof (Passie) toevoegen aan je zaad gedachten (deze activiteit trekt de kenmerken/eigenschappen van de Tweede Straal; de liefde/wijsheid van onze Moeder/God aan). Daarmee verkrijgen jullie het voordeel van alle kwaliteiten, kenmerken en deugden van God Bewustzijn van alle Stralen tot aan de Zevende Straal.

Studie van de Zeven Kosmische Stralen en het integreren en toepassen van hun inherente kwaliteiten, valkuilen en te realiseren kenmerken is uiterst heilzaam.

Angst is de overheersende emotie bij de massa die nog vast zit in de maalstroom van negativiteit binnen het collectieve bewustzijn. Angst voor de toekomst, voor gebrek, de regering, bedrijven, andere geloofsovertuigingen, verschillen in ras en cultuur, en zelfs angst voor de woede van God. Er is afkeer van en angst voor mensen die er anders uitzien, anders denken en spreken en handelen, en bovenal is er angst voor verandering. Uit angst uiten ze kritiek, oordelen ze, en fulmineren uit woede en frustratie tegen alles en iedereen om hen heen.

Deze arme gedesillusioneerde zielen scheppen een sterker en voortdurend uitbreidend net van negativiteit om hen zelf en hun dierbaren, en trekken daardoor juist dat aan wat ze het meest vrezen! Ze zitten gevangen in een web van zelfvervullende voorspellingen die hun overtuigingen versterkt en ze geketend houdt in de illusie van lijden, gebrek en chaos.

Eens zullen ook zij hun ogen en hart naar de hemel richten, en ook zij zullen gehoor geven aan de fluisteringen van de Geest, als zij naar binnen keren voor troost en begeleiding van hun ZieleZelf.

Maar jullie zijn je bewust van een grote kosmische cyclus die spoedig ten einde loopt, en je weet dat de Aarde naar een nieuwe positie in het zonnestelsel zweeft, of iedereen er klaar voor is of niet. En dat is het moment voor Lichtdragers om naar voren te treden.

Dit is jullie grote kans om je Licht te laten stralen en je dromen te delen.
Ja, wij horen en begrijpen jullie protesten. Jullie denken dat je niet goed genoeg of wijs genoeg bent om een leraar te zijn. Het schrikt sommige zielen zo af dat zij zich willen terugtrekken, en geen moeite meer doen om hun bewustzijn te verhogen en het meesterschap te claimen.

Dit bericht is om jullie ervan te verzekeren, geliefden, dat jullie reeds leraar zijn voor je omgeving. Jullie geven les door een rolmodel, een voorbeeld te zijn. Jullie geven les via je woorden en daden. Jullie geven les met elk woord dat je uit, en elke gedachtevorm die je de ethers in stuurt.

Jullie aura beïnvloedt de mensen om je heen op positieve ofwel negatieve wijze. Zenden jullie liefde, vertrouwen, hoop en vrijheid uit? Misschien doen jullie geen schepje boven op de angst en negativiteit, maar laat ons jullie verzekeren jullie kunnen niet in een status-quo blijven zitten of in de lethargie van niets doen.

Om een constante bezieling van Schepper Liefde/Licht te handhaven, vereist een Universele Wet dat het via jullie naar buiten moet stromen, nadat jullie je eigen portie hebben geïntegreerd. Aan deze onfeilbare wet valt niet te tornen!

In vorige berichten hebben wij jullie uitgelegd hoe Avatari, Verrezen Meesters, het Rijk der Engelen en de Grote Lichtwezens samen met een snel toenemend aantal aardse Ingewijden op het Pad, zullen samenwerken onder de leiding van de Kosmische Raad van Licht om de gevorderde wijsheidsleringen voor deze ongekende tijd van transformatie en Ascensie naar buiten te brengen.

Vergis je niet, allen die op het Pad wandelen zijn Leraren, of dat nu formeel is of gewoon als toonbeeld, en wat bovenal is jullie uitstraling nodig. Besef dat jullie magnetische energie aantrekken, en dat jullie die energie, zowel voor als achter, uitstralen vanuit je Zonnevlecht.

Terwijl jullie Energetische Signatuur steeds zuiverder wordt, en resoneert met hogere Lichtfrequenties, zullen jullie nog steeds een deel van de halfspectrale Oorspronkelijke LevensKracht Substantie tot je trekken zolang jullie nog in een 3D/4D dimensie leven.

Maar het zal vermengd worden met de hogere frequentie van Adamantine Licht Partikels en het zal automatisch door jullie liefdevolle intentie getransformeerd worden wanneer jullie je vrije wil afstemmen op de wil van onze Vader/Moeder God.

Jullie zijn degenen die de ontvangers en transformators moeten zijn van het Goddelijke Licht van de Oppermachtige Schepper dat naar jullie gefilterd wordt via onze Vader/Moeder God.

Net zoals onze geliefde universele ouders het Schepper Licht reduceren en filteren naar de galactische zonnen, om daarna doorgegeven te worden via de zonnen van jullie zonestelsel, zijn jullie nodig om dat Licht via jullie Zelve te filteren.

Jullie moeten het dan activeren met je onvoorwaardelijke liefde en het uitzenden in de wereld van vorm. De enige manier waarop jullie zuivere ontvangers van Licht kunnen worden is door Zelf Meesterschap te verwerven, en de enige wijze om dat voor elkaar te krijgen is VerLicht te worden door de Wijsheidsleringen die jullie hebben ontvangen.

Dit vergt dat jullie deze kosmische principes in je leven integreert opdat jullie levende voorbeelden en Lichtgidsen kunnen worden. Om een levende zijrivier te worden van de Levenslicht Rivier, moeten jullie je er op voorbereiden om de Essentie van Leven toe te staan in, om en door je heen te laten stromen. Je moet dat wat je zelf nodig hebt gebruiken en dan toestaan dat de rest voortvloeit, klaar en beschikbaar om nieuwe wonderbaarlijke creaties te vormen.

Zo zullen jullie Dragers en Dienaren van het Licht worden. Dit is het ultieme bericht van alle lessen die we jullie i de afgelopen jaren hebben gegeven. Dit is het doel van Zelf Meesterschap. Dit is het Pad ven VerLichting. Vergun het ons om jullie meer concepten te geven om over na te denken totdat we volgende maand weer samen komen.

Het VerLichtingsproces begint wanneer jullie je ego persoonlijkheid en naar buiten gerichte linkerhersenhelft veranderen om het te laten fuseren met je naar binnen gerichte rechterhersenhelft, of het intuïtieve bewustzijn, en gehoor geven aan je ZieleZelf.

Nieuwe verbindingen worden geopend zodra jullie de lichtpakketjes van wijsheid en jullie geschiedenis openen die opgeslagen liggen in de hoger dimensionale niveaus van je Derde Oog.

De oude paden en pijnlijke herinneringen van jullie 3D/4D verleden beginnen te vervagen, en jullie zullen ontdekken dat het steeds moeilijker wordt om de mislukkingen en het lijden van vorige levens te herinneren. Hebben we jullie niet verteld dat jullie je verleden healen als je de toekomst in beweegt? Jullie zullen je wie je bent, en je geschiedenis herinneren, maar alleen de positieve harmonieuze gebeurtenissen.

Het moment van ontwaken is wanneer het Kundalini vuur ontvlamt in het Aardechakra, langs de ruggengraat door alle chakra’s omhoog gaat en de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn opent. De medula oblongata of het Ascensie Chakra, dat soms de Mond van God wordt genoemd, wordt geactiveerd en de pijnappelklier begint te pulseren en te functioneren zoals het oorspronkelijk was bedoeld.

Dat opent op zijn beurt het Kroonchakra of de Lotus ven VerLichting boven op het hoofd, en wordt zo verbonden met de stralende Lichtzuil die jullie uiteindelijk leidt naar je GodZelf of IK BEN Aanwezigheid. Zodra jullie die verbinding maken, zijn jullie voorgoed veranderd. De autorisatie van de Geest gaat dan door jullie stromen, terwijl jullie je meesterschap over Zelf te claimen in combinatie met de goddelijke gaven van je Goddelijke erfgoed.

Jullie keren terug naar je natuurlijke staat van zijn, en jullie eisen weer je kosmische bewustzijn op terwijl jullie je zuiveren en voorbereiden om het nieuwe prototype Adam en Eva te vertegenwoordigen in de toekomst van de nieuwe Gouden Galaxis.
Jullie moeten je zien af te stemmen op de vele facetten van je Hoger Zelf en altijd blijven streven naar het hoogste goed. Jullie zijn niet meer alleen het individu dat voor zijn eigen welzijn zorgt, nu jullie dieper in EENHEID van de Geest reizen.
Terwijl jullie naar een staat van (paradijselijke) onschuld gaan, komen jullie ook in een staat van genade, en daar begint de magie. Er zal een neurobiologische herstructurering zijn van de hersens, waarmee jullie uiteindelijk een onomkeerbare staat van Kosmisch Bewustzijn krijgen.

Wees er zeker van dat VerLichting voor de massa in dit leven mogelijk is, en een ieder van jullie heeft een aandeel in dat grote spel.

De Era van de Zevende Straal en de Violette Vlam is de spil in het evolutie proces, waardoor de Drievoudige Vlam van GodBewustzijn haar invloed op Aarde en mensheid enorm zal versnellen. Als het eenmaal versnelt, tolt het of draait het omlaag via de Zevende Straal, omhoog vanuit de tijdloze Violette Vlam binnen de Aarde en buitenwaarts naar de frequenties vanuit jullie Hartchakra, want jullie zijn de VerLichte LichtDragers op Aarde.

Dit Goddelijke Elixer van Kosmisch Vuur wordt gecreëerd door de eenwording van de Blauwe Vlam van Goddelijke Wil van de Vader/God, en de Roze Vlam van de Goddelijke Liefde van de Moeder/Godin samen met de stralende Gouden Vlam van Goddelijke Wijsheid. Deze draaiende actie (stel je het DNA voor met drie strengen) schept een mix van de Roze en Blauwe Vlammen, met een kern van Gouden Vuur, om zo het Violette Vuur te scheppen.
Dit creëert goddelijke alchemie, waardoor dissonante en onharmonieuze energieën getransmuteerd kunnen worden in positieve LevensKracht Substantie. Dit bevat alle gaven en zegeningen van onze Vader/Moeder God, en die voor jullie, hun zonnekinderen die voortkwamen uit hun Heilige Huwelijk, beschikbaar zijn.


Geliefden, in de toekomst zal het heel gewoon zijn om binnen de aura van een Meester, een verheven Lichtwezen, of bij zeldzame gelegenheden, in de aura van een Aartsengel te verkeren. Jullie, de aspiranten op het pad, bouwen een brug tussen de wereld van materie en de wereld van de Geest. Het Licht van Intellect en het Licht van verstand brengen wijsheid en begrip, want zij voorzien jullie mentale aard met de brandstof die je nodig hebt om de wereld van vorm te bevatten en meester te worden.

Voorat jullie incarneerden, stemden jullie toe het Pad te verlichten en de weg te effenen voor hen die na jullie kwamen. Jullie moeten toegewijd zijn in je zoektocht naar waarheid, en je moet een intens verlangen en bereidheid hebben om te dienen als je tot de rangen der meesters wilt toetreden. Jullie zitten middenin het proces om je aan te passen aan de hogere frequenties van elektromagnetische Licht stromen.

Het ZieleZelf moedigt jullie aan om bewust te worden van de Universele Wetten opdat jullie voordeel mogen trekken uit je door God geschonken scheppende vermogens.

Dappere harten, wij omarmen jullie binnen onze aura van bescherming, en wij zenden jullie de eeuwige liefde en dankbaarheid van de Kosmisch e Raad van Licht. Wij zijn altijd nabij!

IK BEN Aartsengel Michaël.Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com
JulienMoorrees
JulienMoorrees Sep. 5 '10
Mooi tekst! Bedankt voor het delen smile
admin
admin Sep. 5 '10
Origineel bericht van: Core
Origineel bericht van: 1stMoonofMars
Whehe smileNuja Michael staat o.a. ook symbool voor artiesten e.d. inspiratie...dus schrijven valt daar ook wel bij... smile

Grtz

*wikitje voor een stukje algemene zaken rond Michael

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)


Denk jij dan dat aartsengel Michaël zoveel woorden nodig heeft? smile


Nee. Maar de mens wel..
En geen enkele channeling is 100% zuiver, dat bestaat niet op deze aarde op dit moment.
Vele channelings zijn ook bespekt met eigen woordkeuzes van diegene die de tekst neerschrijft.
Kan je de kern eruit halen voor jezelf Robbert, wat doorheen die lap tekst, Engel Michael wél heeft laten weten/voelen/uitzenden?
Indien ja...Dan heeft het zijn werk verricht! wink
Pagina's: Vorige 1 2

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111