Loading...
nl

Aartsengel Michaël channelings

Cialara
Cialara Jun. 17 '10
Aartsengel Michaël, juni 2010 door Ronna Herman:


Geliefde meesters, Het is algemeen bekend dat de Zon levenskracht zend via zijn stralen. In Oude Tijden werd de Zon abusievelijk aangezien voor God, en kreeg de naam RA. Een vooruitstrevende groep wijze wezens begon de Ene God te eerbiedigen in plaats van een enorme verscheidenheid aan goden.

Het is ook waar dat er geen leven op Aarde zou zijn zonder elektromagnetische straling van de Zon, want het zonnestelsel dat jullie kennen voorziet in de leven brengende warmte en licht die nodig zijn om het leven op Aarde te ondersteunen.

Maar wat jullie niet zien, en wat de meeste mensen niet beseffen, is dat er een Centrale Zon is boven en voorbij elke zichtbare zon, met een veel hogere dimensionale frequentie. Daarom is die niet zichtbaar voor de middelen waarover de mensen thans beschikken.

De Zon is het Huis van de Godouders van jullie zonnestelsel. Deze grote bollen van Licht zijn koel en veel comfortabeler en glorieuzer dan jullie je kunnen voorstellen. Want daar verblijven alle luisterrijke, grote schitterende facetten van de Schepper, en het is hun taak om de Oorspronkelijke Levenskracht Substanties en/of het volledige spectrum Metatron Licht naar alle zonnestelsels en hun planeten, inclusief de Aarde, te sturen.

Deze wonderbaarlijke nakomelingen van de Schepper waren de eersten die uitgezonden werden uit het hartcentrum van de Oppermachtige Schepper, en ze werden waardig gevonden om toezichthouders van Universa, Galaxies, Sterren clusters en planeten zonder beperking te zijn

Dit geldt ook voor alle Zonnestelsels, Galaxies en Universa in gans de Schepping.

Dit is een vrij complex proces, en wij zullen er nu niet dieper op ingaan. Wat wij jullie willen zeggen is dat jullie Zon in veel meer voorziet dan de warmte en het licht dat jullie waarnemen.

Tot in de helft van de vorige eeuw werkten mensen over de hele wereld elke dag onbeschermd in de zon, zonder te voelen dat de zonnestralen schadelijk waren. Ze droegen hoeden, en een enkeling bedekte de armen, maar het was nodig en het werd niet als schadelijk gezien om zoveel uren in de zon door te brengen.

Geleidelijk werd de Ozon laag aangetast door de vervuiling en nu is die laag niet meer zo dik als het vroeger was, waardoor er meer ultraviolette straling de Aarde en de mensheid bereikt. Sindsdien werden de schadelijke effecten van de Zon zo overdreven dat de meeste mensen de vele voordelen van blootstelling aan de zon vergaten. De reclame voor zonnebrand producten is zeer effectief geweest, en de meeste mensneg haan de deur niet uit zonder die producten, hoe lang of kort ze ook van plan waren buiten te blijven. Besef dat de zonnestralen nog steeds veilig zijn en heel weldadig in de vroege ochtenduren tot 10:00 uur, en dan weer na een 15:00 of 16±00 uur in zomertijd.

Minstens 15 minuten per dag, enkele dagen per week, zijn voldoende om jullie een Lichtbad te geven van de weldadige zonnestralen. Bovendien zijn de stralen van de zon ´s winters niet zo sterk, en kan je er langer aan blootstaan. Wat wij jullie gaven is informatie over het belang van de Zon voor het welzijn van het fysieke lichaam.

Wij willen echter benadrukken dat dit fenomeen symbolisch is voor hoe ver het collectieve bewustzijn van de mens is afgedwaald, en hoe de misvatting hieromtrent de mensheid op vele manieren heeft beïnvloed.

Besef, lieve vrienden, dat zij die stevig het Pad van Ascensie bewandelen, en in staat zijn de Adamantine Partikels van Schepper Licht te integreren om ze vervolgens met de wereld te delen via hun liefdevolle intenties, veel meer profijt krijgen van de Zon. Jullie zijn immers in staat om de hogere en zelfs veel krachtiger en heilzame Essentie (het VolSpectrale Metatron Licht), van de zonnestralen te absorberen

Vitamine D is slechts één van de vele geschenken waarvan de mensheid wordt voorzien via de stralen van jullie Zon evenals van de Grote Stralen van onze Vader/Moeder God. Weet, geliefden, dat jullie je in de laatste stadia van een specifieke tijdseenheid bevinden, en jullie allen onderworpen zijn geweest aan een uniek systeem van wetten.

Totale Vrije Wil werd geacht een enorm geschenk te zijn, maar het werd een grote last sinds de mensheid in het brede spectrum van dualiteit wegzonk, wat grote pijn en lijden tot gevolg had. Er was een clausule in de wetten geschreven om niet tussen beide komen.

De specifieke tijd voor deze bijzondere fase van de Schepping moest uitgespeeld worden voor onze Vader/Moeder God kon aankondigen: “Het is genoeg. Het is tijd om tussen beide te komen. Er al een Goddelijke Dispensatie komen voor hen die de moeite doen om Zelf Meesterschap te verkrijgen. De Spirituele Hiërarchie en het Rijk der Engelen worden gemachtigd om hulp te verlenen op elke wijze die gepast is binnen het frame van de Kosmische Wet”.

Er is een Wet van Genade in de hogere frequenties van Karmische Wet en zal voortaan gelden voor zowel de ontwaakte groep Wereld Dienaren als voor de aspiranten en discipelen op het Pad van Ascensie. Terwijl dit afzonderlijke tijdperk ten einde loopt, zal er een nieuw systeem van regels en wetten toepasselijk zijn voor alle ontwaakte Spiritueel/Menselijke Wezens.

Een nieuw expanderende Scheppingscyclus is in wording, en allen die zich inspannen om een verenigde bewustzijnsstaat te verkrijgen zal benoemd worden als medescheppers van de toekomst. Als een Straal van God Licht zal jullie Goddelijke Missie de grenzen van Godbewustzijn expanderen.

Jullie doel is meester in manifestatie te worden, waarbij jullie de Essentie van Creatie aantrekken, die jullie je Hartchakra activeren waardoor jullie via specifieke gedachtevormen uit je Heilige Geest de God Substantie transformeren in eindeloze variaties van vormen. Zo worden jullie een ware extensie van onze Vader/Moeder God.

Jullie, de Wegbereiders, zijn de hoop van de toekomst. Jullie leggen de fundering voor een nieuwe sociale orde. Het is van vitaal belang dat jullie de middenweg kiezen. Een Zelfmeester kiest geen partij, niet voor, noch tegen de conflicten die momenteel in de wereld woeden.

Jullie persoonlijke macht is het meest effectief als jullie in je Hartchakra gecentreerd blijven, en je geleid wordt door de wijsheid van je Heilige Geest. Je zou altijd een instelling van goede wil moeten tonen, en je platform zou voor het hoogste goed van allen moeten zijn.

Terwijl jullie actief VerLichting nastreven en moeite doet om van binnen weer in balans en harmonie te zijn, is het belangrijk dat jullie bepaalde karmische beperkingen gewaarworden die jullie Ziel als levenslessen heeft geaccepteerd. Er zijn specifieke beperkingen en voorwaarden die niet veranderd kunnen worden.

De les is ze gracieus te accepteren en naar uitnemendheid te streven binnen de grenzen die jullie gesteld zijn, niet als straf, maar als een kans om dissonante energie en gedachtevormen in balans te brengen. Wij willen echter benadrukken dat dit leven, deze incarnatie, uniek is voor elke Ziel op Aarde.

Ongeacht de omstandigheden waarin je geboren werd, is er een kans voor grootsheid en een reservoir aan kennis en talenten die nodig zijn voor Zelfmeesterschap. Jullie waren ontworpen om meester in manifestatie te zijn, een medeschepper met door God geschonken vermogens.

De eerste stap is beseffen dat jullie DNA met Genie Potentieel geprogrammeerd is, plus een breed spectrum aan talenten en vermogens. Jullie kozen, vóór je incarneerde, een set omstandigheden met specifieke vermogens die meer beschikbaar waren dan andere.

Nochtans, ondanks dat jullie volledige serie gaven en talenten in reserve worden gehouden, hebben jullie het vermogen ze naar voren te brengen opdat jullie ze kunnen actualiseren, integreren en benutten. Jullie moeten toegang hebben tot de hogere dimensionale niveaus van je hersens om contact te maken met je Ziele Zelf en de Wezens van de Hogere Rijken.

Ons brein is samengesteld uit meerdere bewustzijnsniveaus. Het lagere brein en de drie lagere chakra’s zijn het rijk van het dierlijk/menselijke bewustzijn van de mensheid. Het is voornamelijk instinctief, en ontleent veel informatie aan het collectieve bewustzijn van zowel het astrale vlak als van het Aardse (planetaire) bewustzijn.

Overleving en het ego-wenslichaam domineren de gedachten/verlangens van de massa, en vormen zo het overheersende illusie van werkelijkheid. Men is gefocust op de uiterlijke, materiele wereld en op zelfverdiensten.

Wanneer jullie bewustzijn naar middenbrein activiteit stijgt, starten jullie het proces om een spiritueel menselijke Wezen te worden, en jullie voelende aard gaat geleidelijk omhoog om het Hartchakra en het Keelchakra te integreren.

Een geleidelijk ontwaken vangt aan wanneer jullie Ziel je op het Pad van Bewustzijn duwt, waarmee de Reis van VerLichting begint.

Een aspirant op het Pad moet het astrale vlak oversteken en beheersing krijgen over het emotionele astrale lichaam en het (instinctieve) lager ego-wenslichaam. Dit zal de deuren openen naar de zuivere frequenties van Kosmische Waarheid via jullie Hoger Zelf, je gidsen, leraren en Engel assistentie.

Onschadelijke gedachten, woorden en handelingen in combinatie met gerichte waarneming zijn belangrijke kenmerken voor een Zelfmeester. Jullie moeten je geest zuiveren van verwrongen, negatieve en destructieve gedachten voordat jullie een brenger van Licht in de duisternis kunnen zijn.

Het is belangrijk om te begrijpen dat, wanneer je frequentie schema (ZieleLied) zuiverder wordt, jullie attitudes en bevattingsvermogen zich afstemmen op steeds hogere bewustzijnsniveaus. Jullie etherische lichaam zal eveneens veranderen, en zal gaan resoneren met Hogere Goddelijke Energieën.

Zelfzucht zal geleidelijk transformeren in de wens om je Goddelijke Missie te vervullen, en om dienstbaar te zijn aan groepen. Als VerLicht Wezen beginnen jullie weer een brug van bewustzijn te bouwen naar de hogere rijken van het Universum. Dit werd in oude esoterische tradities de Antakarana genoemd, en tegenwoordig heet het de Regenboog Brug.

Om weer meesterschap te verkrijgen, moeten jullie leren gebruik te maken van het drievoudige aspect van je mentale aard: brein, geest en Ziel. Jullie moeten ook de verstoringen van je onderbewustzijn zuiveren, en je bewuste geest afstemmen op je ZieleZelf opdat de wijsheid van je Ziel en van je Hoger Zelf kunnen gaan stromen door je vier lagere lichaamssystemen.

Weet dat elk atoom en heel jullie fysieke Wezen bewustzijn heeft, die moeten VerLicht zijn en afgestemd op de hogere frequenties van Ascensie. Jullie zijn gemaakt van Goddelijke Essentie. Jullie zijn een Vonk/Fragment van het Opperwezen. Jullie hebben latente vermogens die ontwikkeld moeten worden. Het is hoog nodig dat de mensheid haar spirituele geheugen opfrist en het vermogen van een Licht Meester ontwikkelt.

De Antakarana is opgebouwd uit ‘zijrivieren’ of stromen van Licht die uiteindelijk de verbindingen tussen de vele aspecten van Zelf en jullie GodZelf/IK BEN Aanwezigheid zal versterken. Deze Lichtrivieren hebben bewustzijn, en ze kunnen de intelligentie bevatten van je multidimensionele aspecten, die in hogere rijken verblijven.

Wij hebben jullie al gezegd dat je onderbewustzijn nu bewust wordt, en dat je bewuste geest zich opent voor alle wijsheid van je Bovenbewuste Geest, die alle mysteriën van het Universum bevat. Geliefden, wij zien het Licht uitbreiden en in kracht toenemen op vele plaatsen in de wereld. Wij zien jullie schittering en invloed groeien, en jullie hebben positieve impact op meer levens dan ooit tevoren.

Jullie moeten in hart & ziel gefocust blijven terwijl chaos en angst groeien en de wereld verzieken. Wij hebben onze krachten/legioenen verzameld, en wij zijn onzichtbaar en zullen dat altijd blijven, want wij vervullen een mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige liefde, bescherming en zegeningen voor jullie, altijd en overal!

IK BEN Aartsengel Michaël.Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.comEen prachtige boodschap waar ik zelf en mijn mede zielen reizigers heel veel herkenning en erkenning in zullen vinden, veel leesplezier smile

Liefs Jorine.
Delen:
admin
admin Jun. 17 '10
Tnx lieve jorine!! grin
admin
admin Jun. 17 '10
Bedankt Jorine
L'arbre de vie
L'arbre de vie Jun. 17 '10
Wat een mooie tekst/boodschap! de ontwikkelingen die omschreven staan zijn heel herkenbaar;)
Marenubium
Marenubium Jul. 12 '10
Ha! Vooral dat stukje over de zon wink
Weer zo'n leuk voorbeeld van media en de noemzemaar, om de verkoop van zonnebrandproducten te stimuleren, en de mens weer angstig te maken. Hiero een kleine toevoeging, waarom zon helemaal niet slecht is, en waar het fabeltje vandaan komt.
Veur de liefhebbers:

Naturalnews.nl
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 12 '10
2nd that smile,

in het filpje wordt er hier btw gebruik gemaakt van een redelijk getinte/donker persoon een dametje onder de zonnebank en hij betrekt zichzelf erbij(chapeau)... waar het hier eigenlijk om gaat is;

jeweet zelf wanneer je zon wel of niet nodig hebt/waardeert/kan hebben en wanneer niet...hangt af van jezelf(mindset/lichaamp(pje)/gevoel) )
~~--> als je daar op af gaat, doe je het goed... reclames willen dingen opleggen/in lijnen/hokjes brengen zodat ze hun product kunnen verkopen(aan de persoon kunnen krijgen)(*xtra btw, sommige zonnecremes veroorzaken juist kanker/ziektes doordat ze ("chemies te ver zijn gedreven en gebracht worden alsof ze op iederreen van toepassing zijn", dat is maar in een klein stukje zo...)... ....en daarbij de mooie/leuke/humoristische dingen uit reclames zijn uiteraard top smilelaugh(maar probeer ze niet Zomaarr te koppelen aan het product...dat moet je vanuit je eigen radar beslissen...)

Afgezien daarvan, aardige/redelijke site...

Thx en Grtz,

1stMoonofMars
Marenubium
Marenubium Jul. 12 '10
LOL @ eerstemaantje smile

Gaat niet om de site enzo. Ook niet specifiek om reklames. Meer om hoe het machtsnet 'ons' in zijn/haar macht heeft. En hoe zaken in de loop van de tijd klakkeloos aangenomen dan wel overgenomen worden vanwege oude opgelegde/aangeleerde zaken. Het gaat zoals het alom bekende apenverhaal; verkorte en meer verhelderende uitleg: 1 groep testapen krijgt een stroomstoot wanneer ze een bepaalde vrucht pakken. Een nieuwe aap wordt na een tijdje erbij gezet, deze wil de vrucht pakken, maar wordt afgestraft door de 'oude' apen. Na verloop van tijd worden er jongen geboren, en 3 generaties later pakt geen enkele aap de vrucht meer op, zonder te beseffen waarom. Want die stroomstoten zijn 3 generaties geleden al opgehouden.

Het WAAROM in deze, daar gaat het om winkEn inderdaad, de radar die nu harder dan ooit werkt. Ergo: volg je gevoel, en denk na in hoeverre jij (in het algemeen bedoeld), nog handelt volgens oude(rwetse), opgelegde opvattingen (slash waarden en normen).
gast
gast Jul. 12 '10
yep Eva, en dat is nu precies waar we ons bewust van moeten worden; het waarom we dingen doen en andere dingen laten.
Marenubium
Marenubium Jul. 12 '10
eheh gast wink

Of in woorden van Monthy Python te tiepen:
No what I mean, nudge nudge wink wink say no more say no more!
Hoewel...gewoon door blijven praten eheh. Spread the word, spread the word!

Erm...laat maar, heb geloof ik wat last van den warmte tongue
gast
gast Jul. 12 '10
Hahaha, zonnesteekje wink
Marenubium
Marenubium Jul. 12 '10
*CHEESE*
Dat zal het zijn eheh.
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 12 '10
Origineel bericht van: gast
Hahaha, zonnesteekje wink


Nice post,

maar, tenminste hier is er heel veel wind(oooeeehw lekkeerree verkoeling) bliksem onweer en een lekkerre regenbui geweest...(niet om je jaloers te maken natuurlijk smilelaughsmile{Love} )

Grtz,

*edit; was voor een groot gedeelte eigenlijk voor; "Marenubium" bedoelt wink.....~~~---- (lovaoa ya laugh)
1stMoonofMars
Marenubium
Marenubium Jul. 12 '10
LOL...njah, een alles verkwikkende, opschonende bui...
Altijd welkom, toch?
Ben heel benieuwd wat deze eclipse overigens nog meer voor ons in petto heeft! Normaal gesproken gaat dat gepaard met aardbevingen en stormen en overstromingen (goh...?). En nu is mijn oog gericht op de Golf van Mexico en het olielek aldaar (welke nu al de omvang heeft aangenomen van Nederland, maar dat even terzijde).

Genietze van de afkoeling tongue
Islandlady
Islandlady Jul. 12 '10
zullen we de aardbevingen hurricanes en overstromingen maar even achterwege laten voorlopig hihi....
Vrees het ergste voor dit seizoen maar zit er nog niet op te wachten eerlijk gezegd.

wink
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 12 '10
Hmmm, smileconfusedconfusedsmileweet ik verder niet...maar toen ik naar buiten ging(echt en symbolisch) ging het regenen en waaien...bliksem was er tussendoor tongue(zit een symbolisy stukje in btw...maar geeft niet als je het ontvat/niet vat)...

(*die andere dingen/zaken heb ik wel gelezen/meegekregen...maar weet ik verderr ook niet ey wink...right on smile)

Groeten van,

1stMoonOfMars
(salut, ciao, Namaste, en ik ga diep, kruip soms, en vlieg over winksmile)
Cialara
Cialara Jul. 12 '10
Ik ben benieuwd of de nieuwe channeling van Aartsengel Michaël jullie ook weer zo veel stof tot nadenken geeft wink


Channeling van Juli 2010

Geliefde meesters, jullie, de voorhoede en de leiders, effenen het pad dat naar de toekomst leidt, opdat anderen die volgen sneller en gemakkelijker voorwaarts kunnen gaan. Elke moeite die jullie je getroosten om het Lichtquotiënt van het collectieve bewustzijn/geloofsstructuur te verhogen is geweldig belangrijk.Jullie zijn de moedigen die het zuivere Licht van een Nieuwe Schepping aarden. Jullie zijn het die er toe bijdragen om de beperkende, vervormde en kwalijke leringen uit het verleden te zuiveren. Deze waren bedoeld om de mensheid met angst en intimidatie te overheersen.Jullie zijn degenen die nieuwe leerstellingen, technieken en richtlijnen verfijnen en voor anderen toegankelijk maken, opdat zij hun vaardigheden perfectioneren en om ze te autoriseren te beginnen met het benutten van hun latente talenten voor Zelfmeesterschap.Alles in het Omniversum kwam voort uit de Hart Essentie van de Opperachtige Schepper, waar alles volmaakt was, nochtans was die perfectie inherent aan de Grote Leegte. De Schepper wenste zich uit te breiden en iets van het nimmer eindigende innerlijke potentieel manifest te maken. Een ieder van jullie is een Vonk van Schepper Essentie en jullie waren begenadigd met een Godcel van enorme potentie.Het Universum waarin wij thans leven bevindt zich midden in een gedenkwaardig proces van transformatie. Planeten veranderen van positie en gaan dichter naar de Zon, van het zonnestelsel waar ze deel van uitmaken, toe. Galaxies breiden zich uit, en bewegen omhoog, naar buiten toe of omlaag, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer.Nieuwe Galaxies zijn in wordingsfase omdat de trigger voor expansie is ontstoken door een grootse bezieling met Schepper Partikels van Licht/Leven, en de gedachtezaden voor een nieuwe Schepping doordringen het bewustzijn van alle bewuste Wezens. Laat ons, terwijl jullie dieper in Zelfmeesterschap integreren, jullie weer doen beseffen dat jullie een hoeder/conservator van Kosmische Energie/Adamantine Partikels, ofwel de Essentie van pure Schepper Liefde worden.Terwijl jullie je vermogen om onvoorwaardelijke liefde te projecteren perfectioneren, worden jullie eveneens een hoeder van Goddelijke Wil. Dat kan het best omschreven worden als Kracht Kernen van sacraal geïnspireerde gedachten, die jullie worden aangereikt vanuit de Kosmische Raad van Licht uit de hogere dimensies.Om medeschepper te worden in het rijk van vorm, moet er inspanning en actie zijn, en zoals jullie weten, op elke actie is er een reactie. Met vallen en opstaan, leren jullie wat er uiteindelijk hoe het moet of niet moet. Een verkeerde keus maken of handeling verrichten zonder de bedoeling kwaad te doen wordt niet gezien als iets slechts, het is een deel van de levensles.Intelligente, onvoorwaardelijke liefde wordt manifest als de Ziel de heersende innerlijke macht wordt, en wanneer ego-wenslichaam en persoonlijkheid beheerst worden. Als jullie naar binnen keren, worden jullie gedachten harmonieuzer en minder kritisch, waardoor ze een hogere frequentie krijgen die jullie Energetische

Signatuur verfijnen. Jullie moeten de communicatie kanalen tussen de Ziel en de hersens via je geest/bewustzijn open houden. Dit start de her-activatie van de Epifyse, en de opening naar de poort van de Heilige Geest die achter in het brein ligt, dicht bij de kruin.Wanneer jullie frequenties een zeker niveau van compabiliteit (verenigbaarheid) bereiken, beginnen de membranen van Licht, die de toegang tot je Hartchakra en je Derde Oog bewaken, op te lossen, waarna jullie geleidelijk aan toegang verkrijgen tot de schatkist van liefde en wijsheid die daarin opgeslagen is.Als aspirant op het Pad zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie geopenbaard worden. Jullie zullen echter moeten beseffen dat de minder belangrijke principes van tijdloze wijsheid in een nimmer eindigende cyclus van bewustzijnsverhoging, voortdurend uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende bestaansniveau te integreren.Ascensie is geestverruimend; het is de passage van een bewustzijnsstaat naar een hogere staat van ZIJN. Wij doen ons best jullie bij te staan om jullie bewustzijn gradueel zo uit te breiden dat jullie de hele mensheid, de Aarde, het zonnestelsel en haar functie, evenals de Galaxis en zelfs verder te omvatten.Jullie trekken je aandacht en je energie langzaam weg van de oude, niet functionele 3D en 4D werkelijkheid, daarom zal het geleidelijk vervagen en ophouden te bestaan, omdat jullie het niet meer met je energie voeden. De aandacht zal niet langer op het kleine zelf gericht zijn. Het ultieme doel is een galactisch Wezen te worden, en om uiteindelijk een Universeel Bewustzijn te verkrijgen.Een Zelfmeester zoekt zijn/haar eigen hoogste waarheid en leeft die waarheid naar beste vermogen. Een meester doet moeite om de wereld en haar grote drama van een hoger perspectief waar te nemen, opdat het grotere plaatje zichtbaar wordt.Geleidelijk aan zal tijd plooibaar/elastisch worden, omdat jullie voorbij het lineaire tijd/ruimte continuüm zullen gaan. In de nabije toekomst zal jullie natuurlijke manier van kijken meer panoramisch worden, en jullie marginale waarneming zal tot bepaalde hoogte expanderen. Dit fenomeen heeft zich al voorgedaan bij enkele leiders van de Weg.Er bestaat een grote bezorgdheid dat de vernietiging van de wereld versneld zal worden. Wij erkennen dat dit waar is, en dat het nog enige tijd door zal gaan terwijl de Aarde de negatieve (gedachte)patronen en vernauwende energieën loslaat. Moeder Aarde doet moeite om de schade te herstellen die de planeet eonen lang is aangedaan door de negatieve gedachten en daden van de mens.De mensheid is verantwoordelijk voor de huidige staat van de Aarde, en het is aan jullie allen, met de hulp van de Wezens uit Hogere Rijken, om zoveel als mogelijk is de schade te herstellen. Jullie worden voorzien van de instrumenten en het Heilige Vuur energie die nodig is om deze taak te volbrengen. Jullie dienen echter die energie op de juiste wijze te integreren en te richten/leiden.

Jullie Ascensie en die van Moeder Aarde zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden, en wij zijn aangewezen om jullie op alle manieren bij te staan. Geliefden, wij weten dat het pijnlijk is te ervaren of waar te nemen hoe enorme bewoonde gebieden verwoest worden en zoveel levens verloren te zien gaan. Hoe dichter een gebeurtenis bij Thuis plaatsvindt, hoe pijnlijker en verwarrender het is.

Echter, aangezien jullie Wereld Dienaren worden en dragers van het Heilige Vuur van Transformatie en de Adamantine Partikels van SchepperLicht, moeten jullie dat wat zich voordoet in je persoonlijke omgeving, in jullie steden en in je hele land zien te ontstijgen!Ja, wij begrijpen dat de verwoesting in de Golf van Mexico een travestie/parodie, een karikatuur/bespotting is, net zoals de verwoestende vloeden, tornado’s, droogten, en de pijn en het lijden die veroorzaakt worden door de voortdurende oorlogen in de hele wereld.Om een Wereld Dienaar te worden, dienen jullie je in te spannen om door de transformerende veranderingen in je persoonlijke leven te gaan die nodig zijn om weer in een Zelfmeester staat van innerlijke balans en eenheid te geraken.Jullie moeten echter ook iets van je tijd/energie toewijden aan Wereld Dienstbaarheid door je Zielsfamilie op te zoeken in je 5D Piramide van Licht en daar affirmeren: “Ik vraag om mijn hoogste goed, de meest weldadige uitkomst voor de mensheid, de Aarde en gans de schepping.”Hiermee stemmen jullie je wil af op de Goddelijke Wil van onze Vader/moeder God. Dan worden jullie geacht zoveel mogelijk tijd te besteden aan het inademen van Licht en uitademen van Liefde. Dit is het proces dat jullie vermogen zal versnellen om toegang te krijgen tot het volledige Metatronische Licht van dit Universum, dat de Adamantine Partikels van Schepper Licht bevat, die nu beschikbaar worden voor hen die op het Pad van Ascensie zijn gestapt.(Uitleg over de Wereld Piramide en het nut ervan, met een illustratie en meer informatie over de Violette Vlam, evenals vele affirmaties en oefeningen kan je vinden in de “REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS” op

www.RonnaStar.com* )In 2009 werden alle groepspiramiden, die de afgelopen 10 jaar wereldwijd zijn gebouwd, geleidelijk geïntegreerd in één gigantische Wereld Dienaar Piramide, en een ieder die getrouw de groepspiramiden bezocht, werden naar de nieuwe Wereld Dienaar Piramide geleid tijdens hun nachtelijke reizen in de hogere dimensies. In januari 2010 was dit project voltooid om de meer geavanceerde Dragers van Licht, die Dienstbaar willen zijn, te kunnen ontvangenIn oktober 2009 werd bij Lake Tahoe (in de Sierra Nevada bergketen) een 5D Amethist/Violette Vlam Piramide voltooid, en wij begonnen mensen, die serieus het Pad van Ascensie volgden, en zich graag bij de alsmaar groter wordende groep van Wereld Dienaren wilden aansluiten, om zo ook Hoeders van de Violette Vlam te worden, te benaderen.Er werd een inspirerende en ontroerende ceremonie gehouden, en iedereen die er aan deelnam voelde een opwinding en expansie van bewustzijn, die ze al heel lang niet hebben ervaren. Nu is de tijd gekomen een oproep en een uitnodiging te doen aan een ieder die zich geroepen voelt en bereid is om de ascenderende mensheid, de Aarde en onze Vader/Moeder God te dienen als Wereld Dienaren en Hoeders van de Violette Vlam!Er is momenteel niet genoeg ruimte om door het hele proces te gaan, maar wij geven jullie een verkortte meditatie en we zullen jullie door de initiatie leiden als het jullie wens is om mee te werken aan deze oproep om Wereld Dienaren en Hoeders van de Violette Vlam te worden. Wanneer je dan in meditatie bent, ga je naar je Amethist/Violette Vlam Piramide van Licht in 5D als voorbereiding op je verzoek.

De Violette Vlam Initiatie.
Verzoek om een Hoeder van de Violette Vlam te wordenVisualisatie, gerichte aandacht, plus een emotioneel, vurig gevoel van dank, zijn de sleutels om de Violette Vlam te activeren en effectief te gebruiken. Focus op je innerlijke gezichtsvermogen, het derde oog.Als je nog niet het vermogen hebt kleuren te zien of te visualiseren, zal het zich allengs ontwikkelen, als je trouw blijft aan de gewoonte om te decreteren en affirmaties te herhalen, terwijl je op de Violette Vlam mediteert. Twee keer per dag zou ideaal zijn, maar elk moment dat je besteed aan deze gewoonte zal heilzaam zijn.Het in je Heilige Geest visualiseren van Gods aanwezigheid binnenin, terwijl je in je Hartchakra bent gefocust, en het volgende statement benoemt, zal de activatering van de sluimerende Zaad Atomen ontsteken in je vier lagere energielichamen. Ze zullen beginnen te vibreren, bewegen en veranderen binnen in en om je heen.Wanneer je vaardigheid hierin toeneemt, zal je vermogen om de Violette Vlam uit te stralen sterker worden, en het zal in steeds grotere concentrische cirkels van je uitwaaieren. Haal een paar keer diep adem, of als je bekend bent met de Oneindige/Lemniscaat Ademtechniek maak dan series van 12 Heilige Ademteugen voor jij je verzoek doet.“Ik vraag de Violette Vlam van Vergiffenis om nu en voortaan in, om en door me heen te gaan, om zich alsmaar te groeien naar het maximum dat de Kosmische Wet toestaat, totdat ik vrij ben van elke overtuiging die minder is dan de realiteit van mijn perfecte God aard. Ik ben de aanwezigheid van God, die manifest is in de fysieke wereld van vorm, en ik accepteer nu mijn Goddelijke geboorterecht en mijn opdracht!”“Omgeven door de schittering van onze Vader/Moeder God, roep ik de energie van het Heilige Vuur van Transformatie op van binnen mijn Diamanten God Cel Kern, die verblijft binnen het centrum van mijn Hartchakra. In de naam van IK BEN DIE IK BEN, doe ik een beroep op het Violette Vuur om tevoorschijn te komen vanuit het Zaad Atoom in het centrum van mijn Hartchakra.Vanuit de WitVuur kern van mijn IK BEN Aanwezigheid, vermenigvuldigd door de Zevende Straal kwaliteiten en kenmerken van de Aartsengelen Zadkiel en Lady Amethist, en de goddelijke macht die toegekend is aan de gezegende Verrezen Meesters St. Germain en Lady Portia, verklaar ik bij dezen:“Ik stem in met het worden van een Hoeder van de Violette Vlam. Ik roep het Goddelijke Vuur aan om mijn fysieke voertuig tot in de kern te doordringen, en mijn zieleherinnering van volkomen Godbewustzijn plus de oorspronkelijke blauwdruk van mijn Universele lotsbestemming te activeren.Ik roep het Violette Vuur aan om mijn mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen te doordringen, alsook mijn Ziel en mijn DNA/RNA om oorzaak, kern, opslag en herinnering van alle levens uit verleden, heden of toekomst, in deze of enige andere werkelijkheid die minder is dan volmaaktheid, en alles wat niet in lijn is met de wil van onze vader/Moeder God, voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van allen.”“Ik verzoek ook de Kosmische Raad van Licht mijn wens om met de groep Wereld Dienaren samen te werken i te willigen. Ik zal getrouw het maximale kwantum aan Adamantine Partikels van Licht, en transformerend Violet Vuur dat mijn fysieke voertuig kan bevatten, integreren en naar de wereld uitstralen.Ik zal altijd streven naar mijn hoogste goed, en het hoogste goed voor de mensheid, de Aarde en gans de Schepping. Ik zal alles wat in mijn macht licht doen om loyaal te dienen, en deze eer waard te zijn.”Door een Wereld Dienaar te worden, zullen jullie andere aspiranten ontmoeten die moeite doen om groepsbewustzijn te verkrijgen en een brandend verlangen hebben om de mensheid te helpen.Intuïtieve gedachten en begeleiding van leden van de Kosmische Raad zal de norm worden, en jullie kennis van hogere kosmische waarheden zal enorm versneld worden net zoals het Ascensie proces.De Meesters van de Kosmische Raad van Licht geven niet publiekelijk lessen. Ze brengen geïnspireerde concepten via hun discipelen en Ingewijden naar mensen die bereid zijn hogere wijsheidslessen te ontvangen.De meer gevorderde Ingewijden werken meestal achter de schermen, maar een selecte groep geeft openlijk les in de wereld, omdat het inspireren van Wereld Dienaren is hun belangrijkste opdracht.Vrienden, er worden Wereld Dienaar Piramiden gevormd in de lagere verdiepingen van de vijfde dimensie, alsook in de lagere verdiepingen van de zesde dimensie. Zodra jullie Energetische Signatuur met een hogere frequentie resoneert, zullen jullie toegang verkrijgen tot de volgende hoger dimensionale Wereld Dienaar Piramide. En wanneer jullie verheven worden, zullen allen die jullie volgen ook verheven worden.Omdat jullie moeite doen je vaardigheden als Wereld Dienaren te perfectioneren, is ons Goddelijke Dispensatie geschonken om een ieder van jullie bij te staan tot de grens die het Universum ons toestaat. Besef dat wij elke weldadige inspanning die jullie je getroosten zullen uitvergroten.Terwijl jullie op het Pad voortgaan, zal jullie schittering een diepgaand verschil uitmaken wanneer wij samenkomen om de Wereld te verLichten en de weg voor de mensheid te effenen. Ik ben nu en voor altijd met jullie. Jullie zijn ons onuitsprekelijk dierbaar.IK BEN AARTSENGEL MICHAËL.


Bron: ArjunA
admin
admin Jul. 22 '10
Veel tekst voor een Engel zoals Michaël. Het lijkt mij meer de wijsheid van de tekstschrijver die loskwam toen die in het licht stond van aartsengel Michaël.
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 22 '10
Whehe smileNuja Michael staat o.a. ook symbool voor artiesten e.d. inspiratie...dus schrijven valt daar ook wel bij... smile

Grtz

*wikitje voor een stukje algemene zaken rond Michael

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)
admin
admin Jul. 23 '10
Origineel bericht van: 1stMoonofMars
Whehe smileNuja Michael staat o.a. ook symbool voor artiesten e.d. inspiratie...dus schrijven valt daar ook wel bij... smile

Grtz

*wikitje voor een stukje algemene zaken rond Michael

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)


Denk jij dan dat aartsengel Michaël zoveel woorden nodig heeft? smile
1stMoonofMars
1stMoonofMars Jul. 23 '10
Hm, kan...hoeft niet... maar als je alleen woorden/txt als communicatie gebruikt, kan het wel eens voorkomen dat je ook alles er in wilt stoppen. Dus het licht eraan welke communicatievorm je toepast... ik neem aan dat je het ook in een paar korte One-Liners kan stoppen... of een beeld/plaatje ( 'onder het motto; een plaatje zegt meer dan woorden')... of zelfs nog andere communicatievormen...

*alleen is dat op een internet forum wat lastiger (ik doel hierbij dus ook op bv lichaamstaal,geabren en toon klank van de stem, die dus op internet niet van toepassing zijn(ja, of je moet een filmpje maken natuurlijk...))

~~~
ow btw ik ga dus ook uit van deze gedachte; 'iederreen heeft een stukje M in zich... of, iederreen heeft op een bepaalde manier contact met M'
Pagina's: 1 2 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111