Loading...
nl

Karin - Engelenkaarten van Angela McGerr online

gast
gast Mrt. 27 '09
Hé Koen, als je toch bezig bent.......zou je voor mij ook eentje willen trekken? Ben wel benieuwd wat er uit komt.
koenewoen
koenewoen Mrt. 27 '09
Graag gedaan Hans! Blij dat je er wat aan hebt.

Gast voor jou zal ik er ook eentje leggen!
koenewoen
koenewoen Mrt. 29 '09
Hey Lena, dit kaartje heb ik deze morgen voor je getrokken.


De engel Raziël

De engel van Kennis.

Aan de hemelse engelen, die God in nederigheid bezitten En Hem in gelukzaligheid dienen, aan al het materiële en rationele onderworpen.

De naam Raziël betekent 'God is mijn genoegen'. Volgens een Hebreeuwse legende werd Adam ziek, nadat hij uit de Tuin van Eden was verdreven. Raziël gaf Adam een boek waarin medicinale kruiden voor alle mogelijke ziekten stonden beschreven. Kijk eens hoe ze van ons houden! Zelfs voordat er zich ziekte manifesteerde, was er al een medicament geschapen! Dit leert ons dat kennis, zorg en gezondheid tot de doelstellingen van de schepping behoren. Raziël inspireert ons om plezier te hebben in het kennen van God.

Raziël is erg bij ons betrokken en brengt ons de noodzakelijke kennis bij als we bepaalde mysteriën op ons spirituele pad tegenkomen. Deze mysteriën variëren van het zoeken naar de oorzaak van een persoonlijke ziekte of zelfdestructief gedag tot het hebben van de wens om universele waarheden te leren kennen en begrijpen.

God heeft onbeperkte macht en weet alles. De Geest kent ieder van ons van binnen en weet als Opperste Bewustzijn hoeveel sterren en planeten er in het universum zijn. Menselijke kennis en begrip is relatief, want afhankelijk van ervaring en scholing. Zelfs algemeen erkende feiten veranderen naarmate ons begrip van de wetenschap voortschrijdt. Zo dacht men eens dat de Aarde plat en het centrum van het universum was. Onze overtuigingen kunnen de stroom aan kennis limiteren door starre energiepatronen te ontwikkelen die als sluiers dienen om zaken die niet bij onze overtuigingen passen te filteren of te bekritiseren. We ontkennen dan de waarheid en een deel van onszelf met als gevolg dat het daaruit voortkomende conflict ons verhindert ons innerlijk te horen. Gebruik uw studie en levenservaring om verouderde ideeën bloot te leggen. Wees moedig en doe iets om de oorzaak te vinden, en zorg dat u zich losmaakt van een diep emotioneel niveau.

De Essenen stonden als studenten bekend om hun universele kennis. Zij perfectioneerden een nieuwe lesmethode en leerden anderen zich open te stellen voor de bron van universele kennis en niet alleen maar feiten in ons geheugen te stampen. De Essenen combineerden drie erkende wegen om die ene eeuwige en onveranderlijke Bron in ons te ontdekken. Het eerste pad is Intuïtie, die de profeten en mystici volgden, onder leiding van Zagzaguël en Amitiël. Het tweede pad is Natuur, de visie van de wetenschappers, onder aanvoering van Ariël en Jamaerah. Het derde is Cultuur, de waarde van literatuur én kunsten, geïnspireerd door Iofiël, Jofiël en Israfel.

Gebruik uw intuïtie om af te stemmen op het Hogere Bewustzijn achter de leerstellingen die u aantrekken. Laat de betekenis en het gewei toe om een sterke vibratie in uw geest en lichaam te activeren. Laat de vibratie uw hart openen zodat u rechtstreeks de kennis, harmonie en waarheid kunt ervaren die u nodig hebt voor een volledig ontwaken. Treed handelend op als u uw plaats als medeschepper van God aanvaardt.

Begin met de kennis te herkennen die u in de vorm van werkvaardigheden, educatie, training, hobby's en dingen waarvan u houdt, hebt verzameld. Deze dingen bereiden u voor op uw Goddelijk Plan. Vraag Raziël om u te inspireren met muziek, poëzie, originele ideeën en zuivere gedachten als u bezig bent uw doel te omschrijven. Het is aan u om deze inspiratie en wijsheid te gebruiken bij de invulling van uw deel van het grotere plan voor de Aarde.
koenewoen
koenewoen Mrt. 29 '09
Gast, voor jou heb ik de kaart van beschermengel getrokken.

Dezelfde kaart als degene ik voor Emmy heb getrokken.
De uitleg van de kaart heb ik hier nog eens onder geplakt.

De kaart die ik voor jou getrokken heb is 'BESCHERMENGEL'

De engel van BESCHERMING

Ik denk dat wij binnen bepaalde grenzen vrij zijn, en toch is er een onzichtbare hand, een sturende engel die ons op een of andere manier als een schroef onder water aandrijft.


Wij worden allemaal in de gaten gehouden door beschermende wezens. Maar als spirituele groei en oefening in ons leven belangrijk worden, krijgt u een speciale beschermengel toegewezen. Als een spirituele moeder van uw ziel bezit hij de blauwdruk van uw volmaakte zelf en weet hij hoe u zich het best kunt ontwikkelen. Hij houdt zich bezig met de subtiele vorming van de innerlijke ver-binding met uw hogere bewustzijn en waakt over het evenwicht tussen de ver-schillende chakra's, energiecentra, in uw lichaam. Uw hoeder beschermt u en geeft u inspirerende boodschappen. Als u worstelt tussen uw lagere en hogere aspecten, dan komt hij met onthullingen en aansporingen om vrijwillig te veranderen. Hij kan niet uw persoonlijke wil veranderen, maar mag u wel beïnvloeden met nieuwe interesses en vrienden die u met lastig en onverstandig gedrag kunnen helpen. Hij blijft niet langer bij u dan een andere engel, en heeft de taak om u kracht te geven en aan te moedigen op uw weg.

Als baas over uw spirituele evolutie is uw hoeder de initiator van veel uitdagingen. Hebt u een moeilijke tijd, dan betekent dat dat hij hard aan het werk is om u te helpen met veranderen. Wanneer bepaalde gedragingen of overtuigingen niet stroken met uw volgende ontwikkelingsfase en u bent niet in staat om u daar bewust van los te maken, dan zal hij u door die onplezierige en ongewilde situaties heen helpen en uw leed verlichten. Wees altijd overtuigd van zijn liefdevolle reactie, ook als twijfels uw vermogen om de hulp te ontvangen blokkeren. Denk liever aan uw hoeder als een vriend en kameraad dan als een verheven, onvoorstelbaar machtig wezen. Hij loopt naast u, begeleidt en staat u liefdevol bij. Hij kent u zo goed, dat hij er voor u is voordat u eraan denkt om hem aan te roepen.

Engelen spreken niet met hun stembanden, maar zij kennen onze gedachten en communiceren met gevoelens via het hart. De relatie met een beschermengel kan intiemer worden dan veel menselijke relaties omdat er niets verborgen blijft. Mensen vallen meestal terug op taal om te communiceren. Toch schiet taal vaak tekort in de beschrijving van de diepe en complexe emoties die we willen delen. Uw hoeder is op deze gevoelens afgestemd en antwoordt met liefdevolle toewijding. Het besef dat hij alles weet, kan een inspiratiebron zijn om oordelen en kritiek af te voeren. Dit geeft ruimte voor spontane reacties op een leven dat gebaseerd is op ware gevoelens.

Communiceer met uw hoeder. Vraag zijn naam; luister vervolgens naar zijn wijze woorden. Let goed op hoe hij zijn aanwezigheid kenbaar maakt door een geur, gevoel, geluid of kleurig symbool. Hoeders duiken soms onverwacht op als mensen om ons te redden uit een gevaarlijke situatie. Maar vaker is hun begeleiding zo subtiel dat we het niet opmerken. Deel uw liefde en dankbaarheid met uw speciale engel als hij zich inspant om u met grootse aspiraties, geduld en moed te bezielen.

Hopelijk heb je er wat aan!
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 29 '09
Hoi Koen,

Zou ik ook een kaartje van je mogen?
Lena
Lena Mrt. 29 '09
nou koenewoen dank je wel voor je tijd en moeite smile

De naam Raziël betekent 'God is mijn genoegen'.
voor mij 1 weg en 1 waarheid wink
koenewoen
koenewoen Mrt. 29 '09
Blij dat je er wat aan hebt Lena!

Voor jou zal ik er ook ééntje trekken Nims!
gast
gast Mrt. 29 '09
Hé Koen, dank je wel! Ik vind het een mooie engel en heb altijd al wel het gevoel gehad dat ie er is.
Grappig dat het de zelfde is als van Emmy.

Hoeveel engelen zijn er eigenlijk?
Emuca
Emuca Mrt. 29 '09
Haha, wij zijn gewoon bewust van onze BE's :3

Misschien zegt het wel wat over later. wink
koenewoen
koenewoen Mrt. 29 '09
Er zijn er heel veel!
in mijn kaarten heb ik er 45.

Heb ook vershillende boeken van engelen, daarin zit er een korte lijst van de meest aangeropen engelen en deze telt al 8 bladzijden. Dus hoeveel het er juist zijn, weet ik echt niet.
koenewoen
koenewoen Mrt. 30 '09
Hey Nims voor jou heb ik ook een kaartje getrokken.

De engel Charmiëne


Dit is de engel van de harmonie

Van goede gedachten komen goede daden en van slechte gedachten komen slechte daden. Haat stopt niet altijd door haat, haat stopt door liefde.

Charmiëne omwikkelt u met een diep gevoel van harmonie als een deken vol liefde van de Moeder. De weldadige heling van deze zachte omarming is gebaseerd op eigenliefde en aanvaarding. Totale acceptatie en een gevoel van eigenwaarde maken dat zelfs de meest gekwelde ziel zijn pijn- en angstgevoelens kan loslaten. Denk aan een moment dat uw innerlijke pijn meer dan ondraaglijk was. Misschien hebt u die pijn zo lang vastgehouden tot u het liefdevol kon aanvaarden en u zich veilig genoeg voelde om het te laten gaan door als een baby in iemands armen het uit te snikken. Als u bang bent om vrijuit te spreken en de waarheid te zeggen, dan bent u bezig gevoelens te ontkennen. Bent u bang dat u niet meer aardig wordt gevonden als u de waarheid vertelt? Raakt u dan misschien uw baan kwijt of krijgt u geen promotie? Of wordt U dan gekwetst? Wanneer u meent dat uw gevoelens slecht of verkeerd zijn en ze daarom achterhoudt, dan bouwt u een druk op die los moet komen. Aanmerkingen van anderen versterken uw gevoelens van schaamte en minderwaardigheid. Innerlijke conflicten blijven u irriteren en beïnvloeden zelfs de gewoonste situaties waardoor uw angsten en twijfels groter worden.

Deze strijd is gebaseerd op dualiteit. Uw ziel bestaat uit tegengestelde paren en het doel in het leven is om deze in balans te leren houden: mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, vreugde en verdriet, geluk en lijden. U wordt gedwongen een kant te kiezen en wordt dan door de tegenpartij aangevallen als gepassioneerde liefde in haat blijkt te veranderen of uw goede bedoelingen verworpen worden. Als u besluit om niet te kiezen, zal de verwarring het overnemen en u verlamd en machteloos achterlaten. Het wordt tijd voor een nieuwe blik op dualiteit. We hebben allemaal goede en slechte gevoelens. Slecht is een waardeoordeel en gebaseerd op ongemak. Leer om uw ongemakkelijke gevoelens als belangrijke boodschappers te accepteren. In het evenwicht van ware, constructieve expressie zult u harmonie vinden.

Vraag Charmiëne om u te begeleiden op uw reis naar harmonie over de weg van eigenliefde. De eerste stap is om te willen ervaren hoe het voelt om uzelf te zijn. Voor wie in crisis verkeert, kan dit te veel zijn. Probeer niet te verstijven of u aardig voor te doen terwijl u juist angst voelt bij de confrontatie met uw gevoelens. Het is ook niet aan te raden om negatief te reageren door te klagen, te gaan muggenziften, kritiek te hebben en iedereen om u heen net zo ellendig te maken als u zich voelt. Houd moed, de confrontatie met uw angsten zal rijkelijk beloond worden.

Ontkenning veroorzaakt een splitsing in uw bewustzijn, doordat delen van uzelf worden weggeduwd en niet tot het bewustzijn toegelaten. Neem u voor deze ontkenning op te heffen en heb deze onaanvaardbare delen die uw emotionele bagage zijn geworden, lief. Dan zullen er vanuit de diepten van uw hart kansen opdoemen in de vorm van onplezierige reflecties van uzelf in het gedrag van anderen. Als u crisis en pijn kunt zien als een kans om te veranderen, dan is uw werk begonnen.

De pijn uit het verleden die uw lichaam vasthoudt, kan die zich als ziekte kan manifesteren; uw emoties houden negatieve gevoelens vast die als problemen, angsten en gedragsstoornissen naar buiten komen; uw hart houdt de verloren liefde vast die eenzaamheid veroorzaakt; en uw geest bergt wanbegrip, oordelen en overtuigingen. Dit worden allemaal koffers vol met ongewilde emoties, opgesloten in een vergeten kast. Uw Eeuwige Zelf en Charmiëne helpen u door u de volmaakte .omstandigheden aan te bieden die u de verloren delen in een liefdevolle omhelzing kunnen teruggeven. Dit kost tijd want er zijn meer van dergelijke koffers dan u denkt. Steeds wanneer u de moed hebt om de confrontatie van ontkenningen aan te gaan en te genezen, zult u meer innerlijke harmonie vinden, tot er een dag komt dat u met de machtige aanwezigheid van uw Eeuwige Zelf bent vervuld. U bent dan vrij om op het leven te reageren op een adequate, spontane en barmhartige manier, gebaseerd op waarheid en niet langer beïnvloed door het verleden.

Open uw hart als u uw huidige situatie evalueert en wees bereid om het totale plaatje te zien. Vraag Charmiëne te helpen harmonie te vinden. De tocht wordt makkelijker wanneer u de eigenliefde als metgezel hebt.

Hopelijk heb je er iets aan Nims!
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 30 '09
Hey toffe kaart Koen! Ik ben zeker van de harmonie en evenwicht smile. Erg bedankt dat je die kaart getrokken hebt, en bevestigd mij dat ik zeer goed ben in het creeren van evenwicht smile.
koenewoen
koenewoen Mrt. 30 '09
Graag gedaan Nims, blij dat je jezelf erin herkent!
shalene
shalene Apr. 28 '09
Hai!

Zou je dat ook nog voor mij willen doen, of doe je dat lieve rniet meer?

Liefs
koenewoen
koenewoen Apr. 29 '09
Hoi shalene, tuurlijk wil ik voor jou ook een kaartje trekken.

Het zal wel niet meer voor vandaag of morgen zijn, maar misschien donderdag!
Eruan
Eruan Apr. 30 '09
Goedemiddag...

Ik ben nog nooit zoiets tegengekomen, maar nu was mijn vraag of je misschien ook een kaartje voor mij zou willen trekken?

Groetjes Anniek
koenewoen
koenewoen Mei 2 '09
Hey Shalene, ik heb de volgende kaart voor je getrokken.

Kaart: Engel Ongkanon

Dit is de engel van communicatie

En de engel zei tot hen: 'Wees niet bang, ik breng u grote blijdschap Die voor alle mensen zijn zal...'

Ongkanon is de boodschapper van God voor liefde en begeleiding op uw weg naar Huis. Hij treedt vaak op als intermediair door u aan uw spirituele bestemming te herinneren. Hij wil u graag bijstaan op uw zoektocht naar de waarheid. Roep Ongkanon vaak aan om de sluier van de illusie weg te halen en u met uw Eeuwige Zelf te verbinden. De engelen communiceren op ziels niveau zonder woorden. Hun diepe gevoelens komen telepathisch over en kunnen niet verkeerd worden begrepen. Mensen hebben een verbale communicatie methode ontwikkeld die geknipt is voor bedrog, misinterpretatie en giswerk. Om het nog gecompliceerder te maken, hebben de meesten van ons geleerd dat het veiliger is om niet te zeggen hoe we ons werkelijk voelen. Wat durft u niet te laten zien en waarom niet? Streeft u in een relatie naar een niveau van liefdevolle maar genadeloze eerlijkheid? Door diep in uw gevoelens naar de waarheid te zoeken, verwelkomt u een ongelooflijke stroom aan liefde en begrip.

Ongkanon kan als ongewone communicatie assistent dienen, u hoeft het slechts te vragen. Wees dan alert op inzichten in uw eigen gevoelens en de lessen van andermans relaties. Wanneer u bepaalde gevoelens voor anderen hebt - liefde, boosheid, wrok of ongemakkelijkheid - vraag dan wat de diepere betekenis is van uw relatie met deze persoon. Als de verhouding zorgelijk of karmisch is, zoek dan naar heling en vergeving. U hoeft niet iedereen aardig te vinden; ongemakkelijke gevoelens kunnen een waardevolle waarschuwing inhouden dat deze persoon het voor u niet is. Als de relatie vrolijk is, geniet dan ook van de extase!

Vraag Ongkanon om de communicatie met familieleden met liefde en vrede te versterken. Zoek naar manieren om de verschillen te begrijpen en probeer gelijkenissen te waarderen. We willen allemaal aardig gevonden worden. Schrijf brieven naar de beschermengel van iemand met wie u een moeizame relatie hebt en vraag om het goede voor alle betrokkenen.

U moet werken aan dat wat u niet durft te zeggen. Bent u terughoudend of niet in staat om anderen te vertellen hoe u over iets denkt? Weet u eigenlijk wel wat u voelt? Bent u bang voor hun reactie.' Raakt u zo verlamd dat u niet kunt praten? Barst u uit in woede? Vertrouwt u anderen wel genoeg dat zij uw gevoelens zullen respecteren? Doet u aardig naar anderen ten koste van uzelf? Misschien is het wel zo dat u iets zegt en zij u met een open hart aanhoren en vol liefde antwoorden! Relaties die groeien en altijd naar meer oprechte, ware communicatie streven, zijn kostbare geschenken van liefde. Angst, woede, gebrek aan vertrouwen en pijn in relaties zijn een weergave van innerlijke gevoelens. Uw bereidheid om uw zwarte zijde te onderzoeken en diep te voelen wat u het meest vreest en het dan in liefde op te lossen, zal de deur openzetten naar betere relaties met anderen.

Zoek in al uw contacten de waarheid, van simpele dingen als een geboortekaart tot de gecompliceerdheid van een huwelijk. Weet wat voor u waar is, probeer te voelen wat voor anderen waar is en zoek de manier om elkaar te begrijpen.

Ik hoop dat je er wat aan hebt Shalene.
koenewoen
koenewoen Mei 2 '09
Anniek voor jou zal ik morgen een kaartje trekken.
koenewoen
koenewoen Mei 3 '09
Hey Anniek

hier is jou engelenkaart

Engel: Remliël

De engel van Ontwaken

24 uur lang verblijven in het bewustzijn van Gods Aanwezigheid. Alleen dan kan er hoop op Verwezenlijking zijn. Wie kan het moment voorzien dat Hij uitkiest om Zichzelf te openbaren! Daarom moet we altijd wakker blijven.

SLAAPKOPPEN, WAKKER WORDEN! Ieder van ons heeft een ander idee over ontwaken. Wat we in wezen allemaal zoeken, is goddelijke liefde en verlossing van pijn en lijden. Remliël is de angelieke wekker, wiens doel het is om u tot het Goddelijk bewustzijn en de eenwording met uw Eeuwige Zelf te brengen. Hij voorziet in alles wat u nodig hebt om de strijd tussen licht en illusie te bevechten. Wanneer u zich bewust wordt van uw innerlijke rijkdom aan gevoel en wijsheid, zal een reusachtige vloed aan passie uw Goddelijk Plan openbaren. Gevoelens van liefde, sensualiteit, dankbaarheid en vreugde zullen zo intens herleven als uw vorige bewustzijn niet voor mogelijk had gehouden.

De woorden ontwaken, bewustzijn en verlichting geven een opening naar deze ervaring wanneer u hun tegenpolen in aanmerking neemt. Ergens in de ontwikkeling van de mens is ons geleerd om ons vermogen om te weten wat er in en om ons heen gebeurt, te negeren. Door te doen alsof we in slaap zijn, onbewust en onwetend voor zo lang, zijn we onze herinnering aan onze ware existentie kwijtgeraakt. We vinden het nu onbeleefd om andermans gevoelens direct te kwetsen, ook al zou een eerlijke opstelling de situatie kunnen verbeteren. In plaats daarvan doen we alsof we het niet zien en lopen we weg als er zich een gelegenheid voordoet om in liefde en begrip weer samen te komen.

Ontwaken begint met meer te zien van wat u normaal gesproken negeert. Het ontkenningsproces gaat zo snel dat het aanvankelijk moeilijk is om het te doorbreken. Het is die nauwelijks waarneembare ingeving die u met een meer toelaatbare gedachte teniet doet, de uitbarsting van inspiratie die u dwaas vindt, het gevoel van grootsheid dat uw minderwaardigheidsgevoel niet accepteert, en het reële gevoel van afkeuring dat door schuld en schaamte wordt bedolven. De geest doet u geloven dat ontwaken komt van wat u weet, maar dit is geen reis door de geest. Als gevoelens van twijfel en wantrouwen aan de oppervlakte komen, erken ze dan. Kijk of ze ware inzichten zijn of beperkingen uit het verleden die zichzelf blootstellen om te worden getransformeerd.

Wanneer u rijp bent voor een spirituele doorbraak, roept uw beschermengel Remliël op om gedurende deze heftige periode van zuivering en zelfopenbaring over u te waken. Remliël biedt de beste condities voor uw groei door u te helpen bij de confrontatie met de persoonlijke demonen en illusies die u hebt ontkend - en die u hebben afgehouden van de directe beleving van Gods liefde. Remliël kan u veel informatie geven om u in uzelf te begeleiden, mits u deze monsters als onderdeel van uzelf accepteert en hen met eigenliefde transformeert. Uiterlijke strijd en crisis doen zich dan voor om uw manier van oordelen duidelijk te maken, zoals die meestal zichtbaar is in ongewenst gedrag van anderen. De bereidheid om naar binnen te kijken zal u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ga door met hieraan te werken op grond van uw nieuwe bewustzijn en een perspectief op barmhartigheid.

In ieder van ons zit diep in ons een donkere, angstaanjagende plek waar we doorheen moeten op weg naar Huis. Hier is al uw woede heengegaan die u hebt over het feit dat u zo los bent komen te staan van wat u werkelijk voelt. Hier verschuilt zich stiekem de wanhoop en de angst om deze Aarde als een Hel te moeten ervaren. Dit besef zit zo diep en is zo afschuwelijk dat we eerst een sterke en persoonlijke band met God moeten hebben om moed te verzamelen voor deze confrontatie. Remliël zal u hier niet heen leiden tot u er klaar voor bent. Als de tijd daar is, zoek dan steun bij allen die u liefhebben en bij die ene die daar eerder was.

De Heilige Johannes van het Kruis beschreef de zwarte nacht van de ziel die komt als het Gods verlangen is om u een te maken met de Goddelijke Geest. 'In een donkere nacht, ontbrand in liefde en verlangen - o, kostbare kans!' Dit is een moment van diepe overgave en dankbaarheid. Heb God en God alleen nodig, want Liefde alleen zal u erdoorheen dragen en uw wanhoop transformeren in een krachtige verwezenlijking van eigenliefde. Het vereist veel moed om deze enorme pijn echt te durven voelen en toch is het de enige manier om ervan los te komen. Eenmaal aan de andere kant, zal de intensiteit van deze ervaring hebben plaatsgemaakt voor een zegening die boven verwachting is. De vervoering is dusdanig dat u weet dat u Thuis bent. U hebt de Hemel in u gevonden.

Wanneer u in het licht verschijnt, stuurt Remliël uw mentale lichaam zo dat alle stromen en frequenties naar God gericht zijn. Als de illusies zijn verdwenen, dan kan een nieuw bewustzijn aantreden. Ontwaakt zijn betekent dat u alles, goed en kwaad, ziet en voelt, met 'een kristalhelder, intens bewustzijn ...dat alle details van de schepping doordringt' (uit: A Handbook of Angels, blz. 139). Dit is pas mogelijk als u een duidelijk instrument voor Gods bewustzijn van uw Eeuwige Zelf bent geworden. Wees bereid om door alles heen te gaan wat u van dit bewustzijn afhoudt. Laat Remliël en God u de weg wijzen.

Zo Anniek, hopelijk mag deze kaart iets voor je betekenen.
Groeten Koen
Eruan
Eruan Mei 3 '09
Dankuwel.. smile

Het is een behoorlijk ingewikkelde dus ik moet er even voor gaan zitten en hem nog een paar keer doorlezen geloof ik... wink
in ieder geval bedankt.. smile
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is gesloten

Social Services

Delen:

Netwerk

mij
Inge
moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart