Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Jun. 18 '09Dagtekst van 18/06/2009.

"In het leven doen zich talrijke gelegenheden voor waarbij je je
geminacht, slecht behandeld of afgewezen kunt voelen. Dat is
natuurlijk pijnlijk, maar waarom zou je het daarbij laten en er
urenlang neerslachtig van worden? Hou op met die bedroefdheid en
begin eens een beetje na te denken. Zeg: 'Sommigen hebben me
ervan langs gegeven, maar veel anderen houden van me, ik heb een
gezin, vrienden.' En zelfs als je ervan uit gaat dat je er geen
hebt, zeg dan nog tot jezelf dat de Heer van je houdt, dat de
engelen van je houden. Zo, door te denken aan je vrienden, aan
de goddelijke wereld en aan de Heer, die zoveel mooie, goede
dingen heeft geschapen, waarvan je elk ogenblik van je leven
profiteert, zul je het kwaad vergeten dat men je heeft
berokkend, tot je het op een dag zelfs niet meer zult voelen.
Beschouw elk kwetsend woord of gedrag van anderen tegenover jou
als een gelegenheid om jezelf te oefenen. Je kunt hen niet
beletten dingen te zeggen of te doen die jou verdriet doen, maar
je hebt wel de middelen om je ertegen te beschermen. "
Beschermengel
Beschermengel Jun. 19 '09Dagtekst van 19/06/2009.

"Wij moeten eten om gezond te zijn, maar het voedsel opnemen is
niet voldoende: het belangrijkste is het goed te verteren. En om
dat goed te doen, moet je het lang genoeg kauwen, om alle
elementen die het bevat eruit te halen. Ja, kauw het langdurig
en bewust. Houd jezelf voor, dat de energie in één hap brood
volstaat om een trein van honderd wagons drie keer rond de aarde
te laten rijden. Waarom zou dan deze trein, die jij bent, niet
eens een paar meter op één hap kunnen rijden? Omdat je er nooit
alle energie hebt weten uit te halen die erin zit.
En het is met de zon net als met het voedsel. Probeer door
middel van je gedachten te leren haar stralen vast te houden,
want zolang je ze laat schijnen zonder er iets mee te doen,
zullen ze ongebruikt, vruchteloos blijven. Maar als je ze bewust
opvangt en in jezelf concentreert, zul je deuren voor ze openen
in je hersenen; zij zullen door je heengaan als een kolkend vuur
en je spirituele centra voeden."


Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jun. 20 '09

oeps haast vergeten.. blush

--------------------------


Dagtekst van 20/06/2009.

"Ouders voorzien in de fysieke behoeften van hun kinderen, evenals
in het onderwijs, en beelden zich in dat dit genoeg is. Dat is
echter niet zo, en die misvatting kan niets dan
generatieconflicten veroorzaken. Waarom? Omdat die kinderen
later, wanneer zij goed zijn opgeleid, geletterd zelfs, en
beïnvloed door een of andere ideologie, zich tegen hun ouders
zullen keren en dingen tegen hen beweren waar ze niets van
begrijpen. behalve dat hun kinderen vreemden voor hen zijn
geworden en soms zelfs vijanden. Daar heb je dan die arme
ouders, die verbijsterd toezien hoe hun kinderen zich bedienen
van de opleiding, die ze hun ternauwernood konden geven, om hen
beter te kunnen minachten en zich tegen hen af te zetten.
Tegenwoordig kom je steeds meer van dergelijke ondankbare,
respectloze kinderen tegen. Maar wiens fout is dat? Waarom
hebben de ouders hen niet grootgebracht met het besef van
waarden, die de vermogens van het verstand overstijgen? Waarom
hebben zijzelf er niet aan gewerkt om zich een dergelijk licht
en zulke deugden eigen te maken, zodat hun kinderen ondanks al
hun kennis altijd respect voor hen zouden koesteren?
Beschermengel
Beschermengel Jun. 21 '09Dagtekst van 21/06/2009.

"De menselijke gedachte is dag en nacht actief, zij houdt nooit
op. Helaas weten de mensen niet hoe ze met dit buitengewone
instrument moeten omgaan, en daarom levert het denken hen niet
alleen weinig op, maar het wordt voor hen een aanvullend middel
om zichzelf te kwellen en te vernietigen.
De gedachte is een kracht, een macht, een instrument dat God ons
heeft gegeven om schepper te worden zoals Hij, maar dan wel van
schoonheid, licht en volmaaktheid. Door middel van de gedachte
kunnen wij in contact treden met gebieden, materialen,
schepselen en met de kwintessens van zowel de goddelijke als de
helse wereld. Vandaar dat het zo belangrijk is om je bewust te
worden van de scheppende macht van de gedachte, zodat je niet in
de moerassen rond ploetert, maar een werker wordt in het veld van
God."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 22 '09Dagtekst van 22/06/2009.

"Jezus zei: 'Ik ben het licht voor de wereld'(Joh.8:12). Maar in
de Bergrede heeft hij ook gezegd tegen allen die hem volgden:
'Jullie zijn het licht in de wereld.'(Matt.5:14) Wat hij over
zichzelf zei, heeft hij dus ook over ons gezegd. Het licht is
het hemelse vuur, en als we vanuit deze vonk die in ons brandt,
onze geest, erin slagen geleidelijk ons gehele wezen te
verlichten, zullen wij over dezelfde vermogens beschikken en
dezelfde zegeningen teweegbrengen als het licht. Het heeft geen
zin te beweren dat je christen bent, een discipel van Christus,
als je niet werkt om te bereiken wat Jezus voor zichzelf heeft
verwezenlijkt om te kunnen verklaren; 'Ik ben het licht voor de
wereld.'
Natuurlijk kan iedereen gaan beweren: 'Ik ben het licht voor de
wereld', maar als hij niet eerst het werk heeft gedaan dat hem
het recht zou geven deze woorden uit te spreken, stelt hij zich
aan grote gevaren bloot. Jazeker, velen van hen die voor gek
werden versleten, bezitten ongetwijfeld een intuïtie aangaande
hun ware goddelijke aard. Het is echter niet genoeg om deze
intuïtie te hebben en die te verkondigen. Probeer het te
verwezenlijken en blijf ondertussen bescheiden doorwerken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jun. 23 '09


Dagtekst van 23/06/2009.

"Een man verkondigt: 'Ik voel me sterk; vrouwen kunnen mij niet
verleiden, al hun kunstgrepen ten spijt', en hij denkt dat hij
een asceet is. Maar omring hem enige tijd met knappe jonge
meisjes en je zult zien wat hij gaat doen. En anderen die zich
voordoen eerlijk en goed te zijn, laat ze eens veel geld na of
geef ze grote macht. Kun je er dan wel zeker van zijn, dat zij
zich niet op oneerlijke wijze verrijken, of een paar koppen
laten rollen? Zij die echt sterk zijn, tonen hun kracht in
situaties, waarin zij het meest aan verleiding blootstaan, en
waarna zij nog krachtiger, verlichter en edeler worden. Dit zijn
een soort examens, die in plaats van hen te ondermijnen hen in
staat stellen onvermoede mogelijkheden in zichzelf te ontdekken.
Zolang iemand niet getoond heeft wat hij waard is, kun je hem
niet werkelijk kennen, evenmin als hij zichzelf trouwens
doorheeft. Pas daarna kan hij zichzelf kennen, alleen daarna is
hij zich bewust van zijn kracht of zwakheid."
gast
gast Jun. 23 '09
Ja, ook weer zo waar smile
Alles draait om ervaring, dan pas kun je weten.
Muin
Muin Jun. 23 '09
Quote:
Zolang iemand niet getoond heeft wat hij waard is, kun je hem
niet werkelijk kennen, evenmin als hij zichzelf trouwens
doorheeft.


“Ik ben het waard “ wie kent dat niet van L’Oréal producten.
Maar hoe wordt dit eigenlijk gemeten?
Hoe doe je dat?
Lena
Lena Jun. 23 '09
ik denk eerder dat er bedoeld wordt dat iemand zich niet laat zien smile
Muin
Muin Jun. 23 '09
Oh ja, dat zie ik nu pas. Dank je Lena tongue
Beschermengel
Beschermengel Jun. 24 '09
De volgende dames smile

==========================

Dagtekst van 24/06/2009.

"Geld is beslist noodzakelijk, maar zodra je genoeg hebt om van te
leven, is het beter als het een bijkomstige zorg blijft, anders
zul je verplicht zijn daaraan alles op te offeren wat je lief
is. Want veronderstel eens dat het je lukt een fortuin te
vergaren, wat zul je dan werkelijk winnen als je gevoeligheid is
afgestompt? Je zult niet eens van de voordelen kunnen genieten
die je fortuin je brengt; je zult niets meer voelen. Je zult
alles hebben wat je wilt, maar je zult ongelukkig zijn, want je
zult iets in jezelf hebben vernietigd wat de meest verfijnde
aroma's geeft aan alles wat je proeft. En dát is nu het ongeluk:
in staat zijn alles te verkrijgen, te bezitten, en er geen enkele
vreugde aan te beleven!
Als je derhalve moet kiezen tussen deze twee situaties: alles
bezitten maar het vermogen verliezen om het te waarderen, of
integendeel zeer weinig bezitten maar de smaak voor de dingen
behouden, kies dan voor de smaak: het minste en geringste zal je
vreugde bezorgen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
admin
admin Jun. 24 '09
Origineel bericht van: Beschermengel
De volgende dames smile


De heren lezen de dagtekst ook! wink
Nou ja, ik althans!...
JulienMoorrees
JulienMoorrees Jun. 24 '09
En ik ook:)
Beschermengel
Beschermengel Jun. 24 '09

Ik bedoelde eigenlijk de dames die reageerde........ blush
Muin
Muin Jun. 24 '09
Quote:
Als je derhalve moet kiezen tussen deze twee situaties: alles
bezitten maar het vermogen verliezen om het te waarderen, of
integendeel zeer weinig bezitten maar de smaak voor de dingen
behouden, kies dan voor de smaak: het minste en geringste zal je
vreugde bezorgen."


Ik ga voor de smaak grin
admin
admin Jun. 24 '09
Ik ook. Liever een smakelijk gerecht dan gouden borden.
Muin
Muin Jun. 24 '09
Ik neem genoegen met een schoteltje vreugde. grin
Beschermengel
Beschermengel Jun. 25 '09
Dames Heren.... smile......... de volgende mooie dagtekst!

============================================


Dagtekst van 25/06/2009.

"Het christendom definieert de Heilige Drie-eenheid als het
mysterie van één God in drie personen: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Maar je kunt dit mysterie gemakkelijk verklaren,
als je een beroep doet op de zon. Kijk maar: de zon is die
geweldige levenscheppende macht, die zich openbaart door het
licht en de warmte, en zij die zich in deze uitingsvormen kunnen
verdiepen, zullen de overeenkomsten ontdekken tussen het leven,
het licht en de warmte van de zon en de drie personen van de
Heilige Drie-eenheid. Op alle niveaus van de schepping, van het
fysieke tot op het goddelijke vlak, vinden wij deze drie
principes terug: leven, licht en warmte. In het spirituele
gebied openbaart het leven zich als wijsheid (licht) en als
liefde (warmte). Deze drie principes - leven, wijsheid en liefde
- zijn uitingen van de goddelijke Drie-eenheid (Vader, Zoon en
Heilige Geest) en kunnen niet worden gescheiden, evenmin als het
leven kan worden gescheiden van het licht en de warmte van de
zon.
Je ziet, het is niet zo moeilijk om het geheim van één God in
drie personen te verklaren. Wat alleen mysterieus blijft, is de
onmetelijkheid en de pracht van deze oorsprong, waaruit al wat
bestaat is voortgekomen."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 26 '09


Dagtekst van 26/06/2009.

"De richting die je kiest, het idee waarvoor je leeft en werkt,
moet essentieel voor jou zijn. Als je voor een goddelijk idee
werkt, zal juist dit idee je naar het licht, de vrede en de
vreugde leiden.
Maar worden de mensen wel onderwezen over alle weldaden die zij
zullen halen uit het werken voor een goddelijk idee? Nee, zij
worden onderwezen hoe ze geld kunnen verdienen, aan hun ambities
kunnen voldoen en genoegens kunnen smaken. Zo gaan de jaren
voorbij,. en op een dag ontdekken ze, dat wat zij hebben ervaren
niet het echte leven was. Wel wat laat om dit te ontdekken; wat
een verloren tijd! Terwijl voor degene die vordert met het
voeden van een goddelijk idee in zijn hoofd en zijn hart, dit
idee als een lichtbaken is, dat hem het na te streven doel wijst
en tegelijkertijd zijn weg verlicht. En op een dag voelt hij,
ondanks alle hindernissen, dat hij wordt verwelkomd in zijn
hemelse vaderland. "
Beschermengel
Beschermengel Jun. 27 '09Dagtekst van 27/06/2009.

"Zeg nooit: 'Dit vraagstuk ken ik, daarover hoef ik niets meer te
leren of te begrijpen!' Want dat is de slechtst mogelijke
houding voor je evolutie; als je zo denkt, sta je stil, punt
uit. De juiste instelling is, dat je elke dag tegen jezelf zegt:
'Ah, vandaag begin ik het eindelijk te begrijpen! Gisteren was
het me nog niet helemaal duidelijk.' Wetend dat je de volgende
dag precies dezelfde vaststelling zult doen.
Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld denken te weten wat
liefde is! In feite kennen zij nauwelijks de eerste stadia van
de liefde, de eerste uitingsvormen en zij verbeelden zich haar
te kennen! Dáárom zijn ze traag, saai en ontgoocheld. De liefde
heeft miljoenen en nog eens miljoenen treden, en loop daar nu
elke dag een paar van op, waarbij je tegen jezelf zegt: 'Mijn
God, gisteren dacht ik dat ik wist wat liefde was, maar ik merk
dat ik haar niet ken. Nu begin ik haar eindelijk te begrijpen' .
en zeg de volgende dag hetzelfde."
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds