Loading...
nl

Dagtekst

gast
gast Mei 24 '09
Eeen waardheid die staat!
Fatna
Fatna Mei 24 '09
ieder groot mens heeft twee harten, het een dat bloedt en het ander dat verdraagt

khalil gibran
Beschermengel
Beschermengel Mei 25 '09


Ja is zo waar!


Dagtekst van 25/05/2009.

"Inzegening is een ritueel waarmee je een voorwerp onder de
bescherming van een spirituele entiteit brengt. Maar om een
voorwerp te zegenen, moet je beginnen met uitdrijven, aangezien
het reeds de invloed heeft ondergaan van personen die het hebben
aangeraakt, van gebeurtenissen die zich eromheen hebben
voorgedaan. Dit heeft meer of minder zuivere fluïdische sporen
achtergelaten, en deze verhinderen dat uw gedachten het voorwerp
volledig kunnen doordringen, want zij vormen een soort barrière,
een scherm dat ze tegenhoudt.
Zodra dit voorwerp door gebeden of nog met wierook is gereinigd,
kun je overgaan tot de inzegening: je plaatst het onder de
invloed van een hemelse macht, aan wie het is voorbehouden en
die het met zijn licht doordringt. Het is alsof er een briefje
op wordt gelegd, waarop staat: 'Verboden toegang voor de geesten
van het kwaad', terwijl de hemelse entiteiten er bezit van komen
nemen om jou via dit voorwerp te helpen bij je spirituele werk."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 26 '09Dagtekst van 26/05/2009.

"Wil je mediteren? Dit veronderstelt dat je eerst de aard van het
psychische werk kent. Besef voor alles dat het nadelig is om van
de hersenen te eisen dat ze zich rechtstreeks op een onderwerp
concentreren, want als je de dingen forceert, doe je je
zenuwcellen geweld aan en verzetten de hersenen zich. Kalmeer
dus eerst in jezelf alle spanningen, door als het ware passief
te blijven, terwijl je oplet, als een bijna neutrale maar
waakzame toeschouwer, hoe alle cellen zich op elkaar afstemmen.
Zonder training zal je dit zeker niet zo snel lukken, maar op
den duur kost dat maar een paar seconden.
Werk in het begin met de zachtheid, de vrede en de liefde, en
forceer vooral niets; dat is het geheim van een goede meditatie.
En zodra je voelt dat je mentaal geschikt en opnieuw opgeladen
bent (want deze passieve houding maakt het mogelijk energieën
uit de subtiele gebieden te ontvangen), kun je je gedachten
richten op het onderwerp van je keuze."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 27 '09


Dagtekst van 27/05/2009.

"De bloemen, de bomen, de oceanen en zelfs de stenen. alles ademt
in de natuur. Je zult zeggen: 'Maar ik kan me geen ander
ademhalingsproces voorstellen dan dat van de longen!' Waarom
niet? Het leven heeft niet per se dezelfde organen nodig om
dezelfde functies te kunnen vervullen. Kijk eens naar een boom:
die heeft geen longen, geen maag, geen lever of darmen, en toch
ademt hij, neemt voedsel op, assimileert, scheidt uit en
vermenigvuldigt zich. En hij leeft zelfs vaak langer dan de
mens! Hij trotseert slecht weer en brengt geurige bloemen en
vruchten voort. Terwijl de mens met al zijn vermogens zo
kwetsbaar is, dat het geringste hem kan vernietigen.
De meeste mensen houden er wat de natuur betreft verkeerde
ideeën op na. Volgens hen moet je, om echt levend en intelligent
te zijn, zoals zij gemaakt zijn. De natuur trekt zich echter
niets aan van hun meningen en systemen. Voor haar is het niet
noodzakelijk om longen te hebben om te ademen, of hersenen om
intelligent te zijn. Zij heeft het leven in zo'n veelheid aan
vormen geschapen, dat wij er nooit in zullen slagen ze allemaal
te ontdekken. "
Beschermengel
Beschermengel Mei 28 '09


Dagtekst van 28/05/2009.

"Veel van het lijden dat je te verdragen hebt, komt natuurlijk van
elders. En ook al ben je niet rechtstreeks verantwoordelijk voor
het leed dat jou wordt toegebracht, toch ben je er deels zelf
verantwoordelijk voor. Waarom? Omdat je niet geleerd hebt, hoe
je jezelf ervoor kunt vrijwaren.
Als je zo kwetsbaar bent, komt dit omdat de negatieve elementen
die je door de buitenwereld worden toegezonden, weerklank in jou
vinden. En het kan zelfs zijn, dat het kwaad nog is toegenomen
vanwege onzuiverheden en duisternis die je een vrijplaats biedt.
Als je tracht de zuiverheid en het licht in je te onderhouden,
zou niet alleen dit kwaad geneutraliseerd worden, maar het goede
dat je ontvangt zou eveneens versterkt worden. Jazeker, als je
het goede niet voelt dat jou elke dag bereikt uit de zichtbare
en onzichtbare werelden, komt dit doordat allerhande troebele
dingen in jou dit tegenhouden. Dus je ziet, alles hangt van jou
af: weer het kwade af, maar trek ook het goede aan en bewaar
het. "
Beschermengel
Beschermengel Mei 29 '09Dagtekst van 29/05/2009.

"Hoeveel monarchen zijn niet in de loop van de geschiedenis door
het volk omvergeworpen, omdat zij niet op hun taak berekend
waren! Zij dachten ongestraft met elke onrechtvaardigheid en
wreedheid weg te kunnen komen, maar ondertussen bereidden
anderen, die in opstand waren gekomen, ondergronds hun val voor.
Iedereen weet dat, maar hoeveel hebben begrepen dat deze zelfde
opstanden en omwentelingen ook in hun eigen innerlijk leven
plaatsvinden? Innerlijk zal de koning - d.w.z. de mens zelf -
luiheid of ontucht en allerlei buitensporigheden de vrije loop
laten. Enige tijd later storten vijandige krachten zich op hem,
werpen hem in een kerker en regeren in zijn plaats; met andere
woorden, je valt ten prooi aan ziekte, ongevallen en psychische
problemen. Tot op de dag dat je begrijpt dat er heel wat werk te
doen valt om je plaats te heroveren aan het hoofd van je
koninkrijk."
Beschermengel
Beschermengel Mei 30 '09Dagtekst van 30/05/2009.

"Waarom moeten we goed nadenken voordat we in actie komen? Omdat
je met handelen krachten ontketent, en zodra dit het geval is,
houden zij onderweg niet op, maar gaan door tot het einde.
Veronderstel; je bent in de bergen, en een enorm rotsblok boven
je staat op het punt de helling af te tuimelen: het is aan jou
het met rust te laten of zijn val te voorkomen. Als je het in
beweging brengt, is het onmogelijk om het tegen te houden: het
zal jou tezamen met vele anderen verpletteren. En als je de
sluisdeuren in een kanaal zou openen, probeer dan het water maar
eens tegen te houden!
Het is altijd aan jou om al dan niet te handelen, maar zodra je
daartoe besluit, zullen de vrijkomende krachten je ontglippen.
Wanneer volksmenners een rel ontketenen, verliezen zij zeer snel
de regie. Vandaar het spreekwoord:'Wie wind zaait, zal storm
oogsten' en die storm kan dezelfde persoon, die deze veroorzaakt
heeft, meeslepen. Voordat je een woord spreekt, een blik werpt,
een brief schrijft of het startsein geeft voor een oorlog, heb
je alle macht, maar zodra dat is gedaan, ben je niet meer dan
een toeschouwer en dikwijls zelfs het slachtoffer."
Muin
Muin Mei 30 '09
Lieve Beschermengel,

Wat een prachtige dagtekst zeg ! Vijf minuten nadat je de tekst hebt geplaatst, heb ik onderstaand bericht per e-mail gekregen.

"Power comes and goes. It can vanish in the twinkling of an eye, like smoke dissolving in the air."

The East, South, West, and North are the powers of the four directions. The Creator makes these powers available to do things. We pray to the Creator to give us the power to do these things. Often, we are given these powers for awhile, then these powers disappear. Power is given and taken from us by the Great Spirit, the source of power. During the time we have this power, we should be responsible and use the power in a good way. Many good things can be accomplished when we realize where this power really comes from.

--Archie Fire Lame Deer, LAKOTA
Beschermengel
Beschermengel Mei 30 '09

Woow ...nou een duidelijke boodschap Muin ...mooi he hoe alles werkt! smile
Beschermengel
Beschermengel Mei 31 '09Dagtekst van 31/05/2009.

"Hoe omschrijf je een mystieke ervaring? . Door het gebed, de
meditatie en de bespiegeling spant de mysticus zich in om de
goddelijke geest te 'vangen' en vast te houden in zijn ziel. Dit
vangen manifesteert zich als een verlichting, een verrukking, een
extase. Jammer genoeg duren die hogere bewustzijnstoestanden niet
voort, valt men heel gauw terug op zijn normale
bewustzijnsniveau, en moet men zijn inspanningen vernieuwen om
deze staat weer te bereiken.
Slechts zij die de geschikte 'vergaarbak' bezitten, kunnen de
goddelijke geest vasthouden. In de esoterische traditie noemt
men die vergaarbak 'de Graalbeker'. De alchemisten, die een
andere taal gebruiken, spreken van 'fixeren wat vluchtig is'.
Maar om de vluchtige stof, de kosmische geest, te fixeren, moet
je hem condenseren, materialiseren, en dit is alleen mogelijk op
voorwaarde dat je gelijktijdig met het tegenovergestelde proces
werkt, d.w.z. het vaste - het fysieke lichaam - vluchtig maken.
Zolang het fysieke lichaam grof, vast en onzuiver blijft, kan
het niet in eenklank trillen met de geest en slaag je er dus
niet in om deze vast te houden."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 1 '09


Dagtekst van 01/06/2009.

"Wij eten, en je kunt zeggen dat we al etend de aarde
transformeren. Jazeker, heb je al eens over de diepere betekenis
achter de handeling van het eten nagedacht?
Het is aarde dat de mens eet, aarde die natuurlijk in de vorm
van groenten en fruit enigszins verwerkt is, maar het is aarde.
Wij nemen deze aarde op, verteren haar en scheiden haar weer
uit. Dit proces gaat altijd maar door. Maar achter dit fysieke,
mechanische proces, waarmee iedereen vertrouwd is, hoeveel
uitwisselingen vinden daarbij ook in de subtiele gebieden
plaats! Deze materie, die de mens opneemt, voorziet hem van de
elementen die zij bezit, maar de aarde ontvangt ook iets van
ons, van onze gevoelens, gedachten en aspiraties. Vandaar dat de
aarde niet meer dezelfde is als in het verre verleden; zij is
meer geëvolueerd, subtieler en intelligenter, omdat alle
schepselen die op de aarde zijn geïncarneerd, op haar hebben
ingewerkt. En zo zal ze op een dag stralend en kristalhelder
worden, dankzij de geest van de mensen die op haar heeft
ingewerkt."
Cialara
Cialara Jun. 1 '09
Dit vind ik nou echt een hele mooie en liefdevolle gedachte!
admin
admin Jun. 1 '09
Ja! Het is mooi;
Beschermengel
Beschermengel Jun. 2 '09
Dagtekst van 02/06/2009.

"Een huis bestaat uit verschillende ruimten, en elke ruimte heeft
minstens één deur met een slot en de passende sleutel. Je kunt
niet alle deuren met dezelfde sleutel openen, dus moet je voor
elk slot een sleutel hebben die erop past. Ja, sleutels zijn
belangrijk!
Ook in het psychische leven zijn er verschillende sleutels om
verschillende deuren te openen, namelijk die van ons verstand,
ons hart en onze wil, waardoor wij denken, voelen en handelen.
Het is aan jou om deze sleutels te vinden en te leren hoe ze te
gebruiken. De drie essentiële sleutels zijn de liefde, de
wijsheid en de waarheid. De wijsheid opent het verstand, de
liefde opent het hart, en de waarheid opent de wil. Als je met
een probleem zit, probeer dan deze sleutels. Slaag je niet met
de eerste? Probeer dan de tweede. Doet de tweede het evenmin?
Probeer dan de derde. Als je dit eenmaal door hebt, is het
onmogelijk dat niet één van deze sleutels uiteindelijk je
probleem zal oplossen."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 3 '09


Dagtekst van 03/06/2009.

"Hoewel alle menselijke wezens de behoefte hebben elkaar lief te
hebben, elkaar te begrijpen, geven ze zich bij de minste
ergernis of de geringste onrechtvaardigheid over aan haat en
wraak. Maar als ze zich op een dag in de juiste omstandigheden
bevinden, iemand ontmoeten die in staat is hun tot voorbeeld te
zijn en hun de weg te wijzen, wordt hun iets geopenbaard dat hen
beetje bij beetje tot het inzicht zal leiden hoe ze moeten
handelen. Dit toont tevens aan dat de manier waarop eenieder in
staat is voor zichzelf het probleem van het kwaad op te lossen,
niet uitsluitend voor hem van belang is; het betreft evenzeer
alle anderen om hem heen die door zijn gedrag beïnvloed worden.
Hou nooit op met aan jezelf te werken, zelfs niet onder de
slechtste omstandigheden. En als bepaalde mensen je iets willen
aandoen, vereffen dan niet meteen rekeningen met ze. Toon hun
door je houding dat het ze niet alleen niet is gelukt om je
klein te krijgen, maar dat je dankzij hen bent gegroeid, sterker
geworden en dat je nóg intenser leeft. Dat is de beste wraak."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 4 '09


Dagtekst van 04/06/2009.

"Zelfs de mystici hebben toegegeven dat de zoektocht naar God
uitermate langdurig en teleurstellend is, en dat ze de indruk
hadden in het duister te tasten. En het is waar, soms lijkt het
alsof je in de leegte worstelt, maar dat is slechts schijn, en
je moet niet ontmoedigd raken.
Laten we een voorbeeld nemen. Een man graaft een waterput om
zijn dorst te lessen. Hij weet niet op welke diepte hij water
gaat vinden, en deze onzekerheid zou hem kunnen ontmoedigen.
Maar hij heeft het beeld, de weerspiegeling van dit water in
zijn hoofd, zijn hart en zijn ziel. Hij leeft met de idee, de
gedachte, de hoop op dit water, en ook al borrelt dit water nog
niet werkelijk op, het borrelt tenminste in hemzelf. Op dezelfde
manier werkt degene die God zoekt, en schijnbaar niets vindt, met
een zeer krachtige werkelijkheid die in hem leeft. Zo iemand kan
tot zichzelf zeggen; 'Zeker, ik heb God nog niet werkelijk
gevonden, maar Hij openbaart zich door mijn gedachten, mijn
gevoelens en mijn verlangens.' En in deze hoop, in dit geloof,
is God al aanwezig."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jun. 5 '09


Dagtekst van 05/06/2009.

"Mediteer op het beeld van de bron, dit glasheldere water dat
opborrelt uit de aarde en ononderbroken stroomt. Zelfs als
iemand er wat vuil in werpt, voert de stroom het weg. Juist dit
ononderbroken opwellen van het water zorgt ervoor dat de bron
altijd zuiver en levend blijft.
Neem daarom de bron als model, laat het leven in je opborrelen,
laat de liefde in je opwellen en je zult altijd beschermd zijn.
Zelfs negatieve invloeden, kritiek of hatelijkheden zul je niet
voelen. Je zult het zelfs niet merken als iemand probeert je te
bekladden of kwaad te doen, want al wat je aan kwaad kan
overkomen, zul je net als de bron van je afwerpen."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 6 '09Dagtekst van 06/06/2009.

"Stel je een jonge prins voor, die sinds zijn kleutertijd is
toevertrouwd aan de zorg van boeren, opdat hij de ontberingen
van het leven zou leren kennen. Hij weet niet dat hij de
troonopvolger is, en gaat elke dag aan het werk in sjofele
kleren, na nauwelijks iets te hebben gegeten. Jaren later stuurt
de koning, zijn vader, omdat hij van oordeel is dat zijn
opleiding is voltooid, een hele delegatie eropuit om hem te
vinden en terug te brengen naar het paleis. De jonge prins snapt
er niets van, en denkt dat er sprake is van een vergissing. Maar
nee, men legt hem uit dat hij slechts naar de boeren werd
gestuurd om te leren wat werken, eenvoudig leven en
bescheidenheid betekenen. En nu is hij op het paleis aangekomen:
men vraagt hem wat hij als maaltijd wenst en hij wil niets dan
wat brood, een ui en wat water. Hij weet niet dat de koninklijke
kok een heel feestmaal heeft bereid . En je kunt de rest van het
verhaal wel verzinnen.
En als ik nu zeg dat jullie innerlijk allemaal prinsen en
prinsessen zijn. Ja, want jullie zijn allen zonen en dochters
van God en op een dag zal jullie hemelse Vader, die jullie aan
boeren heeft toevertrouwd om te worden opgevoed - ja, symbolisch
is dat het leven op aarde - jullie plechtig laten ophalen. Maar
natuurlijk op voorwaarde dat je goed hebt gewerkt, anders kon
deze leertijd bij de boeren wel eens vele incarnaties duren."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 7 '09


Dagtekst van 07/06/2009.

"Bij het bestaan van sommige mensen kom je in de verleiding om je
af te vragen: 'Maar zo'n leven slaat nergens op. Deze mensen,
die alle mogelijkheden hadden om te leren, te begrijpen en iets
nuttigs te doen, hebben niets geleerd, niets begrepen en niets
gedaan!' Welnu, daar vergis je je. Het menselijk leven is
slechts één schakel in een lange keten. Als je wilt begrijpen
wat iemand meemaakt tijdens één van zijn incarnaties, moet je
die incarnatie niet afzonderlijk beschouwen, maar verbinden met
alle voorafgaande incarnaties over eeuwen en millennia, en
tegelijk beseffen dat dit bestaan zich voortzet in de toekomst.
Je vergist je altijd in het geven van een betekenis aan het
heden, tenzij je het terugplaatst in die opeenvolging die gaat
van een ver verleden naar een nog verdere toekomst. Wellicht
weet je geen betekenis te geven aan het leven van iemand, maar
dat is geen reden om te zeggen dat zijn leven zonder betekenis
is, noch dat het niet zou hebben uitgemaakt of deze persoon niet
had geleefd. "
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds