Loading...
nl

Dagtekst

Thomas A
Thomas A Mei 13 '09
Aivanhov; Maar dat hangt af van hun bewustzijnsniveau."

En het kunnen onderscheiden van het vergankelijke............;-)
Beschermengel
Beschermengel Mei 14 '09

Inderdaad.. smile

de volgende........

Dagtekst van 14/05/2009.

"Zoveel verschillende, tegenstrijdige meningen gaan er in de
wereld rond! En toch meent eenieder die zijn mening geeft gelijk
te hebben. Hoe komt het toch dat het hen niet lukt het met elkaar
eens te worden over wat ze de waarheid noemen? Het is zeer
eenvoudig: omdat hun meningen een weerspiegeling zijn van de
mate waarin hun hart en verstand zijn ontwikkeld. Als iemand
zegt: 'Voor mij is dit of dat waar.', dan is dat 'zijn'
waarheid, en die waarheid vertelt je of zijn hart en verstand
middelmatig, vervormd of integendeel hoogontwikkeld zijn.
Indien de waarheid onafhankelijk was van de werking van het hart
en het verstand, zou iedereen het met elkaar eens moeten zijn en
tot dezelfde ontdekking komen. Dat is echter niet het geval;
integendeel, wat ook het onderwerp is, niemand is het met de
ander eens. Behalve juist zij, die de ware liefde en de ware
wijsheid bezitten: zij hebben dezelfde waarheden ontdekt, en
daarom spreken ze allen dezelfde universele taal."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 15 '09


Dagtekst van 15/05/2009.

"Liefhebben en bemind worden: dat is het enige goddelijke recht
dat de Schepper aan al zijn schepselen heeft gegeven, en het is
aan niemand toegestaan hen dat te onthouden. De vraag is alleen
te weten waar en hoe de liefde te vinden om misverstanden en
lijden te vermijden.
Juist door te onderzoeken hoe je de manier waarop je liefhebt
kunt vervolmaken, zul je op een dag deze liefde kunnen putten
die overal in het universum is verspreid. Waarom denk je dat je
beslist een man of een vrouw in je armen moet houden om liefde
te geven of te ontvangen? Als je met iemand wandelt, spreekt,
hem of haar gadeslaat of begroet, is dat liefde, liefde in zijn
meest subtiele en meest spirituele vorm. Je hebt dat toch wel
eens ervaren? En je hebt je verlicht gevoeld. Waarom zou je niet
proberen deze toestand opnieuw te beleven, zolang mogelijk in
stand te houden en zelfs te versterken?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 16 '09


Dagtekst van 16/05/2009.

"Het leven in de maatschappij vereist dat we ons weten aan te
passen. En afhankelijk van de omstandigheden betekent dit:
begrip tonen, onbevangen en tactvol zijn, voelen wat je wel of
niet kunt zeggen en het juiste ogenblik kiezen.
Voor de spiritualist is het van belang die juiste houding te
vinden, zonder te schipperen noch de principes van het morele
leven te verloochenen. Spiritualisten moeten zich dus steeds
weten aan te passen, terwijl zij trouw blijven aan hun ideaal en
hun goddelijke overtuigingen, en even onwankelbaar blijven in hun
liefde als in hun geloof. Het vermogen om zich zo aan te passen
hangt af van de buigzaamheid van je karakter en je
scherpzinnigheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 17 '09

Ikzelf vindt dit een heel mooie dagtekst, en zo waar!

Dagtekst van 17/05/2009.

"Denk er 's ochtends aan, als je je venster of je deur opent, om
alle schepselen in de zichtbare en onzichtbare werelden te
begroeten. Op die manier schep je een band met hen en, dankzij
dit eenvoudige begroetingsgebaar, voel je je de hele dag in de
poëzie en in het licht. Je stuurt je liefde, en uit alle
gebieden van de ruimte keert deze naar je terug.
Je kunt zoveel doen om het leven mooi en poëtisch te maken! Laat
je niet steeds door zorgen en materiële kwesties in beslag nemen.
Houd wat tijd en energie over voor al die activiteiten die het
leven meer betekenis geven. De mensen hebben nog zoveel niet
begrepen: zij praten over liefde, willen bemind worden, maar ze
blijven gesloten, saai en prozaïsch. Als ze in 't vervolg leren
dit poëtische leven te leiden, zal men wel van hen houden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 18 '09
Ik kreeg iedere keer een foutmelding als ik op Merudi wilde komen confused....is gelukkig nu weer oke!

Dagtekst van 18/05/2009.

"Vlak voordat je wat voor onderneming ook begint, denk goed na
over de aard van de krachten die je in beweging gaat brengen.
Het is altijd gemakkelijk om krachten of gebeurtenissen te
ontketenen, maar wanneer ze eenmaal zijn begonnen, is het heel
moeilijk ze in goede banen te leiden, en nog moeilijker is het
om ze in bedwang te houden wanneer je beseft dat je een fout
hebt gemaakt.
Als de mensen zich meer bewust waren van dit feit, zouden zij
beter nadenken alvorens over bepaalde veranderingen te
beslissen. Hoeveel mensen hebben al niet met de beste
bedoelingen een bepaalde gang van zaken omver willen gooien!
Maar de krachten die zij zo in beweging hebben gezet, zijn
gaandeweg aan hun controle ontsnapt, en ze werden zelf
uiteindelijk volkomen fijngemalen. De uitdrukking van 'de
tovenaarsleerling' verwijst precies naar degene die roekeloos
stromen ontketent, die hij vervolgens niet in staat is te
beheersen noch te richten en die hem uiteindelijk verpletteren."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Lena
Lena Mei 18 '09
doet me denken aan..bezint eer gij begint... wink
admin
admin Mei 18 '09
Ja, het is idd zo een uitspraak.

En ook iets waar ikzelf persoonlijk tegenaan zit te hikken.
Lena
Lena Mei 18 '09
als het goed en eerlijk is heb je niks te vrezen... wink
Beschermengel
Beschermengel Mei 19 '09
Ja dat is een goeie! smile

Dagtekst van 19/05/2009.

"Veel mensen zijn geïnteresseerd in de esoterische wetenschap
zonder daarop voorbereid te zijn. Zij gebruiken citaten die ze
links en rechts uit boeken hebben opgepikt waarvan ze nauwelijks
iets begrijpen, en gaan er prat op om voor astroloog, alchimist,
magiër en kabbalist door te gaan. Maar de stakkers beseffen niet
dat hun bestaan en heel hun wezen een rommeltje zijn, dat niets
te maken heeft met de ware astrologie, alchemie, magie of
Kabbalah. Het zou beter zijn als zij al deze wetenschappen met
rust lieten! Juist in het dagelijks leven moet je tonen dat je
iets weet.
Het lukt natuurlijk altijd om kennis te vergaren door boeken te
lezen en je kunt zelfs zeer geleerd worden. Maar dit is geen
ware kennis. De ware kennis ligt in de zelfbeheersing, in het
zich bevrijden van je zwakheden, in het niet meer eeuwig ten
prooi vallen aan innerlijke verscheurdheid. Degene die de ware
kennis bezit, tracht zich overal te manifesteren als een
lichtende, weldadige verschijning. En pas dan zal de esoterische
wetenschap hem werkelijk iets bijbrengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Lena
Lena Mei 19 '09
dat is weer een hele mooie die voor vandaag..
vandaar dat ik maar niet aan lezen toekom? wink
Beschermengel
Beschermengel Mei 20 '09
haha. smile....nou de volgende

Dagtekst van 20/05/2009.

"De mentaliteit van een volk openbaart zich in de uitdrukkingen,
die gewoonlijk in bepaalde omstandigheden worden gebruikt. Neem
enkel het voorbeeld van het niezen. Als iemand niest, zeggen de
Zwitsers: 'Honderdduizend!' Honderdduizend wat? Honderdduizend
frank rente. De Fransen zeggen: 'Op uw geliefden!' - zolang zij
de persoon goed genoeg kennen, natuurlijk - anders wagen ze het
niet naar zijn liefdesleven te verwijzen, maar stellen zich
tevreden met te zeggen: 'Op je wensen!' De Bulgaren zeggen in
zo'n situatie: 'Na zdravé!', dat wil zeggen: 'Op je gezondheid!'

Ik weet niet wat andere volken zeggen, maar deze voorbeelden
tonen voldoende aan dat dergelijke uitdrukkingen de mentaliteit
van een volk weerspiegelen. De Zwitsers, die veel banken in hun
land hebben, hechten veel belang aan geld; voor de Fransen komt
de liefde op de eerste plaats, en voor de Bulgaren is het vooral
de gezondheid die telt. Nou, als ik mijn mening moest geven, zou
ik zeggen dat er één wens is die alle anderen overtreft, en dat
is het licht. Want met het licht heb je alles: gezondheid,
liefde, rijkdom, kracht, wijsheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Eruan
Eruan Mei 20 '09
Wouw!
Dan zeggen we straks met zijn allen, verlichtheid, in plaats van gezondheid... wink
gast
gast Mei 20 '09
Haha, de Amerikanen zeggen; God bless (you)

Ik heb ook wel eens gehoord dat je op het moment van niezen even dood bent, net als bij een orgasme trouwens smile
Natalie1986
Natalie1986 Mei 20 '09
zo dan ben je wel vaak even dood haha

zeker als je verkouden bent laugh
Beschermengel
Beschermengel Mei 21 '09

de volgende smile

Dagtekst van 21/05/2009.

"God heeft zijn schepselen oneindig veel kansen op vreugde
gegeven, maar Hij heeft het allergrootste geluk bewaard voor
degene die zich inspant om, via zijn ziel en zijn geest, met Hem
te versmelten. En opdat deze vreugde volmaakt zou zijn, kan de
persoon, die deze momenten van versmelting heeft beleefd, die
deze goddelijke genade heeft ontvangen, zijn best doen om deze
gunsten naar zijn of haar omgeving uit te stralen. Zo kun je dit
aan alle mensen ten goede laten komen, hen helpen, hun de weg
wijzen en voor hen een bron worden, een zon die geeft zonder
ophouden.
Ja, de enige ware vreugde is erin te slagen zich met de Godheid
te versmelten, en vervolgens anderen deelgenoot te maken van
deze vreugde, met hen te delen wat je hebt ontvangen. Zo neemt
onze vreugde in wezen twee vormen aan: het opstijgen naar de
Hemel om schatten te vergaren, en daarna terugkeren naar de
aarde om die uit te delen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 22 '09


Dagtekst van 22/05/2009.

"De allesoverheersende gedachten van de meeste mensen zijn het
zeker stellen van het dagelijks leven, het stichten van een
familie, het genieten van hun vrije tijd enzovoort. Van tijd tot
tijd doen zij natuurlijk wel iets voor de maatschappij, maar in
het algemeen houden ze zich met hun eigen zaken bezig en werken
ze voor zichzelf. En toch, of zij het willen of niet, leven ze
in een gemeenschap, en als er in deze gemeenschap onlusten
uitbreken, zijn hun persoonlijke bezittingen en zelfs hun leven
niet meer zeker.
Je op je eigen belangen, op je eigen gezin en bezit concentreren
is dus niet de beste manier om te schuilen, aangezien altijd het
gevaar bestaat dat er gebeurtenissen in de maatschappij
plaatsvinden die alles op hun weg vernietigen. De geschiedenis
heeft ons daar talrijke voorbeelden van gegeven. Laat dit
duidelijk zijn: het individualisme biedt niemand een voordelige
oplossing. De enige gunstige oplossing is dat eenieder zich
inspant om iets te doen dat het collectieve leven verbetert. Ja,
op die voorwaarde zal ieder individu veilig zijn."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 23 '09


Dagtekst van 23/05/2009.

"Het spirituele leven is een intensief leven, en er kan een
ogenblik komen na het doen van concentratieoefeningen of na een
meditatie, dat het voelt alsof iets in je gaat ontploffen.
Zeker, je zenuwstelsel kan geen weerstand bieden tegen bepaalde
spanningen: je moet dus leren om zo te werken dat de intensiteit
van de vibraties geleidelijk, trapsgewijs toeneemt.
Het menselijk organisme - de hersenen in het bijzonder - is in
staat de meest sterke spanningen te doorstaan, maar op
voorwaarde dat deze spanningen zich niet abrupt voordoen. Het is
als een motor die je langzaam moet laten warmlopen om hem niet te
laten exploderen. Als je merkt dat je hersenen moeite hebben om
een teveel aan psychische of spirituele activiteit te doorstaan,
wie houdt je dan tegen om wat lichamelijk werk te doen, of te
gaan wandelen, en zo deze energie naar je armen en benen te
sturen?. Het evenwicht zal zich herstellen, omdat je de energie
tijdelijk ergens anders hebt weten heen te leiden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
admin
admin Mei 23 '09
Mooi!
Beschermengel
Beschermengel Mei 24 '09
Ja zijn mooi he de teksten smile


Dagtekst van 24/05/2009.

"Alles wat de Bijbel zegt, is nauwkeurig - misschien niet volgens
de maatstaven van het verstand, dat altijd letterlijk de tekst
volgt, maar nauwkeurig voor de ziel en de geest. Dat is de
betekenis van Paulus' woorden: 'De letter doodt, maar de Geest
maakt levend.' (2 Kor.3:6) De waarheden die in de Bijbel staan
werden beleefd door uitzonderlijke geesten. Om ze te begrijpen,
moeten we ons inspannen om hen te volgen tot de gebieden, tot
waar zijzelf geslaagd zijn om te stijgen, en om aldus in hun
kijk op de dingen binnen te gaan. Als wij de gelijkenissen
moeten interpreteren die Jezus bijvoorbeeld gebruikte, hebben we
een andere wetenschap nodig: de wetenschap van de symbolen, die
slechts verkregen kan worden door de vermogens te oefenen van de
ziel en de geest.
Wij zullen de heilige teksten van alle godsdiensten kunnen
begrijpen, als we erin slagen op dezelfde golflengte te vibreren
als hen die ze schreven; anders zal hun taal, wat ze eigenlijk
zeggen, voor ons vreemd blijven. We moeten voelen wat zijzelf
hebben gevoeld, beleven wat zijzelf hebben beleefd, dat wil
zeggen, ons verheffen tot hun bewustzijnsniveau; pas dan zal
werkelijk het licht ontstoken worden! Maar we kunnen dit
verheven bewustzijnsniveau alleen bereiken als wij meer aandacht
en respect zullen betonen voor de wetten van de spirituele
wereld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds