Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Mrt. 24 '09


Dagtekst van 24/03/2009.

"Zich in het spirituele leven wagen vraagt om inspanningen waar je
misschien helemaal geen zin in hebt, dat is duidelijk. Maar
probeer toch ten minste met je verstand de voordelen in te zien
van een dergelijk leven te leiden. Als je dat eenmaal hebt
begrepen, zul je de inspanningen gemakkelijker leveren om je er
voor in te zetten.
Laten we een voorbeeld nemen: je moet naar de tandarts, en daar
zie je tegenop, dat is normaal: je bent bang voor de pijn, maar
je besluit het toch te doen; je verstand heeft begrepen dat het
beter is, en dat aanvaard je. Wel, waarom doe je niet hetzelfde
op spiritueel gebied? Zeg tegen jezelf: 'Oké, ik zal lijden,
maar het is voor mijn bestwil; en vervolgens, hoeveel problemen
zal ik erdoor kunnen oplossen!' En zo is het, je gaat naar de
'tandarts'! Je moet dus eerst de voordelen van het spirituele
leven inzien, vervolgens probeer je geregeld bepaalde mensen te
bezoeken die dit leven leiden, en tenslotte doe je de oefeningen
alsof je de smaak van dergelijke activiteiten al te pakken hebt.
Zeg tegen jezelf: 'Het bevalt me wel niet zo, maar toch ga ik
mijn best doen om te bidden, te mediteren, oefeningen te doen en
ik zal ook naar de zonsopgang gaan.' En als je dit oprecht in
praktijk brengt, doet enige tijd later vanzelf de smaak, de
behoefte aan het spirituele leven bij jou zijn intrede."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Lena
Lena Mrt. 24 '09
laat ik nu net vandaag naar de tandarts zijn geweest smile
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 24 '09
haha.. laugh
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 25 '09Dagtekst van 25/03/2009.

"Er is één ding dat gelovigen van alle godsdiensten maar moeilijk
kunnen toegeven, namelijk dat God, die almachtig is, niet
tenslotte besluit de demonen te vernietigen die hen komen
verzoeken. Inderdaad, die geesten hebben ook het recht te leven;
het is aan de mens om niet in hun vallen te trappen. God zal
nooit de duivel ervoor straffen dat hij hen komt beproeven: zij
moeten ervoor zorgen helderder en sterker te zijn, ze moeten
zelf begrijpen wat voor hun bestwil is, beseffen waarom ze beter
niet deze kant, maar wel die kant op kunnen gaan en de wilskracht
moeten hebben die richting ook in te slaan. Daar moeten zij voor
honderd procent van overtuigd zijn.
Zou het werkelijk gunstig zijn voor de mens om tegen zijn wil te
worden gedwongen de weg te gaan van de goedheid en het licht,
behoed voor verleidingen en vergissingen, ongeacht wat hij deed?
De Schepper en de hemelse geesten laten hem zijn weg vinden,
zodat hij zijn bewustzijn ontwikkelt en leert
verantwoordelijkheid te dragen voor zijn keuzen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 26 '09


Dagtekst van 26/03/2009.

"Het menselijk wezen, dat geschapen is naar Gods evenbeeld, is in
essentie een zuivere geest. Waarom is het dan op aarde
neergedaald? Om de materie te bestuderen, te onderzoeken, en zo
alle mogelijkheden van zijn hersenen te ontwikkelen. Tijdens
deze afdaling werden zijn vijf zintuigen, die bemiddelen tussen
geest en materie, dermate belangrijk, dat dit wezen uiteindelijk
zijn bewustzijn van de goddelijke wereld verloor; het heeft zijn
band daarmee verbroken, en voelde zelfs zijn aanwezigheid niet
meer, wat natuurlijk een grote verarming was. Toch zal het
contact met de materie een buitengewone aanwinst voor de
mensheid blijven.
Het maakt deel uit van de plannen van de kosmische Intelligentie
om het menselijk wezen tot de volmaaktheid te leiden. Als het
door de ondoorzichtigheid van de materie zal zijn gegaan, door
ziekte en dood, zal het, hierdoor gesterkt, terugkeren naar het
ware leven, naar het licht, naar de vrijheid, en dan zal het
zijn Schepper volledig kennen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 27 '09


Dagtekst van 27/03/2009.

"De methode van de wetenschappers is die van de analyse: zij
scheiden, snijden, ontleden en ontbinden, en deze methode is nu
op alle gebieden van het leven gemeengoed geworden. Natuurlijk,
als zich een probleem voordoet, is het noodzakelijk het te
analyseren, maar om de beste oplossing te vinden, is synthese de
meest doelmatige methode; met andere woorden, plaats het probleem
in de kern van een geheel. Alleen de synthese maakt het levend.
Door zich vast te bijten in de analyse, in het uit elkaar halen
van voorwerpen en wezens, begeven we ons naar de dood, eerst de
spirituele dood en dan de fysieke dood.
Wat is individualisme? Een soort analyse dat mensen ertoe aanzet
zich los te maken, zich te isoleren, zich af te scheiden van
anderen, muren en grenzen te versterken; ook deze analyse draait
uit op de spirituele dood. Een gemeenschap, een broederschap is
daarentegen een synthese die het leven brengt. Zolang de mensen
geen universele broederschap in de wereld willen verwezenlijken,
zullen ze zichzelf vernietigen. Om te leven moet je een hoog
ideaal hebben, en dit ideaal is het koninkrijk van God, dat
niets anders is dan de waarachtige universele broederschap."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 28 '09

Dagtekst van 28/03/2009.

"Het is gemakkelijk te begrijpen dat iedereen zich volgens zijn
eigen mogelijkheden, bekwaamheden, temperament en behoeften
uitdrukt; dat is normaal. Maar als iemand zegt: 'Ik geloof dit,
ik geloof dat niet', met de stelligheid een eeuwige waarheid te
verkondigen, geeft hij blijk van aanmatiging. Alsof het voor hem
genoeg was te geloven of niet te geloven om iets de waarheid te
laten zijn! Het gaat er niet om iets wel of niet te geloven. Het
gaat erom te bestuderen en te verifiëren. Zo kom je dichter bij
de waarheid.
Heeft degene die zegt: 'ik geloof' wel geanalyseerd waarom hij
gelooft? Wat heeft hem tot dit geloof geïnspireerd? De mensen
geloven zo veel dingen enkel omdat het hun uitkomt, omdat het
hun aanstaat, omdat het tegemoet komt aan hun behoeften, hun
gevoeligheid of hun belangen!... Welnu, zij mogen geloven wat ze
willen, daartoe hebben ze het recht, maar zij moeten zich niet
inbeelden dat wat ze geloven de absolute waarheid is, en ze
zouden vooral moeten ophouden het aan anderen op te dringen! "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Helma
Helma Mrt. 28 '09
Zo! Komt dat even mooi uit. Wat een waardevolle tekst vandaag Beschermengel, bedankt!
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 29 '09
Fijn! ja er staan hele goeie teksten bij!
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 29 '09


Dagtekst van 29/03/2009.

"Geconfronteerd met wat men in de wereld ziet, heeft iedereen
reden om verbijsterd en bezorgd te zijn. Wat kun je hieraan
doen? Sommigen zullen psychologen, psychoanalitici raadplegen.
Anderen vragen het aan astrologen, mediums en helderzienden,
zoals het dezer dagen steeds meer gebeurt. Wat hieruit blijkt,
is dat men niet heeft begrepen waar en hoe men de echte
zekerheden dient te zoeken, de ware redenen om vertrouwen te
hebben in de toekomst.
Er zijn mensen die in staat zijn de toekomst te ontcijferen,
maar zij zijn zeldzaam. En zelfs als ze je informatie geven over
gebeurtenissen die op til zijn, zul je nog altijd zelf moeten
ontdekken hoe te handelen, om niet al je kansen te verspelen en
de beproevingen het hoofd te bieden. Dus, in plaats van de een
of de ander te gaan raadplegen, zou het veel verstandiger zijn
als je je bezighield met in jezelf iets degelijks op te bouwen;
iets dat je in staat zou stellen alles wat je overkomt - vreugde
en droefheid, succes en mislukking - te benutten voor jouw
evolutie."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Lena
Lena Mrt. 29 '09
de ware redenen wink
mooie tekst
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 30 '09
Ja zijn mooi he.. smile........ de volgende .. smileDagtekst van 30/03/2009.

"Door hun inspanningen te concentreren op de transformatie van de
materie, hadden de alchemisten een beter inzicht in het
spirituele werk dan vele zogenaamde spiritualisten. Zij wijdden
zich aan het ontsnappen aan de materie en het scheiden van
lichaam en geest. De alchemie snijdt de mens niet in tweeën: in
een geest, die alleen onze aandacht waard zou zijn en een
lichaam, dat we zouden moeten negeren, verachten en mishandelen.
Nee, de geest en de materie, de geest en het lichaam hebben samen
een werk te verrichten.
Het lichaam is niet het graf van de geest. Of, om nauwkeuriger
te zijn, het lichaam is slechts het graf van de geest voor hen
die de betekenis niet hebben begrepen van het eerste vers in
Genesis: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Ja,
niet alleen de hemel, maar de hemel en de aarde. Onder 'hemel'
moeten we de geest verstaan, onder 'aarde' de materie; als God
beide schiep, is dat omdat ze samen iets hebben te doen. Het
lichaam los zien van de geest, is als een huis scheiden van zijn
dak: blootgesteld aan weer en wind valt het uiteen, en wat doet
het dak zonder vier muren om op te rusten?"
koenewoen
koenewoen Mrt. 30 '09
Quote:
'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Ja,
niet alleen de hemel, maar de hemel en de aarde. Onder 'hemel'
moeten we de geest verstaan, onder 'aarde' de materie


Zo is het!
Je moet alles in de juiste context kunnen bekijken.
Mooi smile
gast
gast Mrt. 30 '09
Ja, zo is het. De één kan niet zonder de ander. En de één is ook niet belangrijker dan de ander. Het gaat om het samen gaan, de eenheid.
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 31 '09
Ja zo zie ik het ook.. smileDagtekst van 31/03/2009.

"De ademhaling is zo'n natuurlijke en spontane handeling, dat maar
weinig mensen werkelijk beseffen dat ze ademen. En toch, wat een
heilzame werking zouden ze kunnen halen uit een regelmatige en
bewuste ademhaling! Weldaden voor hun fysieke gezondheid, zeker,
maar dat niet alleen. De ademhaling beïnvloedt ook het hart en
het verstand en, hoger nog, de ziel en de geest. Want, zoals
Indiase yogi's zo lang al hebben onderwezen, hangt het
functioneren van onze subtiele organen en spirituele centra, de
chakra's, ook van de ademhaling af.
De ademhaling is een sleutel. Zij die zich oefenen om bewust te
ademen, om in harmonie te komen met de kosmische ritmen, treden
in contact met sublieme entiteiten en vinden baat bij hun kennis
en vermogens."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 1 '09Dagtekst van 01/04/2009.

"Sommige mensen besluiten te gaan mediteren, omdat zij over de
positieve gevolgen ervan hebben gehoord. Meditatie houdt echter
in dat je werkt met de gedachte, en als die mensen niet beginnen
hun dagelijks leven op orde te brengen, zal juist zo'n leven hun
werk tenietdoen. Zij kunnen wel in de goede houding gaan zitten,
hun ogen sluiten en alle yoga-oefeningen doen die ze willen, maar
als ze zichzelf niet een zekere mate van innerlijke discipline
opleggen, zullen deze oefeningen hen niet baten en zelfs
schadelijk voor hen zijn.
Wat doet een zieke die besloten heeft weer gezond te worden? Hij
of zij stelt zich niet tevreden met het innemen van medicijnen,
maar volgt een dieet en aanvaardt een nieuwe leefwijze, in de
wetenschap dat medicijnen slechts een lapmiddel zijn. En indien
jij ook wilt dat meditatie echt heilzaam voor je is, breng dan
ook verandering in heel je levensstijl, d.w.z. dat je niet
alleen je gedrag verbetert, maar ook je gedachten en gevoelens. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 2 '09Dagtekst van 02/04/2009.

"Hoeveel mensen, die het nodig vinden om spiritueel te leven,
zeggen tot zichzelf dat zij eerst hun materiële situatie op orde
moeten brengen, want als dit eenmaal is geregeld, zullen ze
vrijer zijn. Daarin vergissen ze zich, want het materiële leven
is een eindeloze bron van zorgen: nauwelijks is een probleem
opgelost of een nieuw probleem doet zich voor. De beste manier
om materiële kwesties te regelen is niet door je er uitsluitend
op te concentreren, maar eerder door je vaardigheden in de
afwikkeling te vervolmaken door het versterken van je licht,
liefde, geloof, hoop, edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid.
Welnu, die deugden kunnen slechts worden verworven door het
spirituele leven in praktijk te brengen.
Ik zeg niet dat je je materiële zaken moet veronachtzamen om je
uitsluitend te wijden aan gebed en meditatie; nee, zo word je
alleen maar aan allerlei onevenwichtigheden in je leven
blootgesteld. Ideaal is te leren die twee, het materiële en het
spirituele, met elkaar te verzoenen door je voeten op de aarde
en je hoofd in de hemel te hebben."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 3 '09


Dagtekst van 03/04/2009.

"Aanvaard nooit dat pijn of een fysiek beletsel je levensvreugde
bedreigt. Doe iets! Zelfs als je je gezichtsvermogen of je
gehoor verliest, zelfs als je verlamd raakt aan een van je
ledematen. Blijf je bewust van alle vermogens, alle
mogelijkheden die je nog bezit, dankzij dewelke je actief kunt
zijn, kunt leren en jezelf vervolmaken. En wat je vooral rest,
zijn het gevoel en de gedachte, die de grootste krachten zijn.
Doe een beroep op ze, want juist door het cultiveren van juiste
gedachten en edelmoedige gevoelens zul je in jezelf een heilzame
aanleg scheppen, die zelfs zal bijdragen tot de verbetering van
je fysieke gesteldheid.
Het kwaad krijgt de omvang die wij het laten aannemen. Als wij
aan zwakheid of ontmoediging toegeven, versterken wij het. Maar
heb je wel eens een kip haar kuikens zien verdedigen als er een
hond naderbij komt? Ze gaat rechtop staan, zet haar veren
overeind en neemt een dreigende houding aan om hem af te
schrikken. Doe hetzelfde met het kwaad: zet je schrap, toon het
dat je je kunt verdedigen en het is gedwongen zich terug te
trekken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 4 '09


Dagtekst van 04/04/2009.

"Als je een spirituele gids zoekt, weet dan wat je minstens van
hem kunt verwachten. Een spiritueel Meester zal alles doen wat
hij kan om je de weg te laten zien die je wilt volgen, maar jíj
moet er zin in hebben die weg te gaan. Een meester kan er niet
voor zorgen dat je van het spirituele leven houdt; dat hangt van
jou af, niet van hem. Natuurlijk kan hij je op zekere hoogte
beïnvloeden, zoals een vriend die van muziek of van poëzie houdt
dit kan. Want alle schepselen - mensen, dieren, bloemen of zelfs
stenen en voorwerpen - delen vaak elementen van zichzelf aan ons
mee zonder dat we het weten.
Zo is het mogelijk dat iets van de liefde van jouw Meester voor
de pracht van de goddelijke wereld zich aan jou meedeelt. Als je
echter niet bereid bent om zijn invloed te aanvaarden, kan niets
je dwingen. Dus, of je Meester erin slaagt je van het spirituele
leven te laten houden, hangt nog steeds van jou af."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 5 '09

Dagtekst van 05/04/2009.

"Een voorwerp behoort jou niet enkel toe omdat je het bezit. Dit
is alleen zo als je daardoor innerlijk vreugde of licht ervaart.
Op dat moment behoort het je toe, zelfs als het niet werkelijk
van jou is. Op die manier kan de hele schepping - de bergen, de
oceanen, de zon en de sterren - jou toebehoren. Jazeker, als je
ze bewondert, als je van ze houdt, zijn zij van jou!
Van nu af aan zul je derhalve je zienswijze moeten veranderen,
en begrijpen wat wel en wat niet van jou is. Stel, iemand heeft
een vrouw, en omdat hij zich veel bij haar kan veroorloven,
denkt hij dat zij hem toebehoort. Welnu, dan heeft die persoon
het mis. Als hij echter vol bewondering voor haar is, als hij
haar beschouwt als een kostbaar wezen, als een aspect van de
goddelijke Moeder, ja dan behoort zij hem toe, zelfs al raakt
hij haar niet aan. Je denkt dat je iets of iemand in handen moet
houden om te bezitten. Nee, helaas is het vaak zo, dat wat je het
meest vasthoudt jou het minst toebehoort."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds