Loading...
nl

Dagtekst

koenewoen
koenewoen Mrt. 9 '09
Deze dagtekst is inderdaad wel streng, maar ik vindt ze wel kloppen. Ze zijn misschien wel traag in het geven van grote beloningen, maar ze geven er wel!
De weg die we moeten vinden is lang, maar we komen er wel, de één wat vroeger of de ander!
gast
gast Mrt. 9 '09
Iedereen kan in zijn/haar leven er glimpen van op vangen. Het zijn de momenten van intense innerlijke vrede. Op die momenten ervaar je de schoonheid en liefde die in alles aanwezig is. Dat dit meestal bij onverwachtse glimpen blijft komt doordat het ego ertussen komt en het opeist als zijnde van zichzelf. Op dat moment wordt je als het ware weer verstoten uit het paradijs.
Het is dan misschien streng maar wel rechtvaardig.
Helma
Helma Mrt. 9 '09
Gast, dat zeg je erg mooi! De laatste weken, eigenlijk sinds 2009, heb ik het idee dat ik heel, heel soms, een flitsje van een glimpje te zien krijg! En dan ben ik zo blij! Ik kan het nauwelijks omschrijven!
Helma
Helma Mrt. 9 '09
En ergens staat: het is voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke jongeling het koninkrijk Gods binnen te gaan...

Dus ja, we moeten flink aan de bak. Nu, en in onze volgende levens.
admin
admin Mrt. 9 '09
Ik zoek al heel lang naar zo een naald. De kameel heb ik al. smile
gast
gast Mrt. 9 '09
Haha, in de hooiberg misschien wink
Helma
Helma Mrt. 9 '09
laugh+ laugh
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 10 '09Dagtekst van 10/03/2009.

"Waarom boekt de discipel geen vooruitgang? Omdat hij meent er
vele activiteiten op na te kunnen houden die niets te maken
hebben met zijn spirituele vooruitgang, in de veronderstelling
dat die activiteiten hem niet zullen verwijderen van de toppen
die hij wil bereiken. Nee, als hij zich zo laat gaan in allerlei
ervaringen, ervan proeft zonder zich te bekommeren om de
kwaliteit van deze ervaringen, zal hij niet in staat zijn zich
vrij te maken op het moment dat hij zich innerlijk wil
verheffen; hij of zij zal aan handen en voeten gebonden zijn,
dat is een feit.
Natuurlijk kan degene die geen enkel ideaal heeft, die niet het
verlangen heeft om een prachtig wezen te worden - in zijn eigen
belang en dat van de anderen -, alles doen wat hij wil; waarom
zou hij zich moeten inhouden? Maar degene die een verheven
spiritueel ideaal voedt, is verplicht heel voorzichtig te zijn,
heel waakzaam, en moet een schifting maken, zodat hij slechts
activiteiten kiest die niet in strijd zijn met dit ideaal."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 11 '09


Dagtekst van 11/03/2009.

"Veel mensen hebben een idee over het spirituele leven, dat zij
een magiër, een Ingewijde zullen ontmoeten, die hun sensationele
geheimen zal openbaren dankzij dewelke ze onmiddellijk zullen
worden getransformeerd. Het is jammer, maar dergelijke geheimen
bestaan niet. Mensen kunnen alleen worden getransformeerd door
individueel elke dag ijverig te werken.
Als iemand tegen je zegt: 'Neem deze magische formule, deze
talisman, en je zult gezond zijn (als je ziek bent), rust
krijgen (als je angstig bent), sterk zijn (als je zwak bent)'.
Welnu, weet dan dat dit leugens zijn van iemand die er belang
bij heeft je te bedriegen. Een echte Ingewijde zal daarentegen
zeggen: 'Mijn kinderen, alles is mogelijk, maar alleen als
jullie inspanningen leveren; en pas dan zal, wat jullie
verkregen hebben, zo stabiel zijn dat niemand het van jullie zal
kunnen afnemen.' Bovendien moet je weten dat alles, wat je
verkrijgt door magische werkwijzen - en er zijn er inderdaad bij
met een bepaalde doelmatigheid - nooit afdoend kan zijn. Kort
daarna zul je alles verliezen wat je dacht te bezitten. Wij
kunnen slechts behouden wat we door persoonlijke inspanningen
innerlijk hebben verworven; dit is een absolute wet."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 12 '09
Dagtekst van 12/03/2009.

"Waarom houden veel mensen zich doof zodra ze over zuiverheid
horen spreken? Zij rechtvaardigen zich met het argument dat
zuiverheid staat voor kleingeestigheid, beperktheid, fanatisme
en zelfs uitsluiting. dat er in naam van de zuiverheid mensen
zijn vervolgd, afgeslacht en verbrand. Dat is allemaal waar,
maar in naam van de liefde zijn ook vreselijke misdaden begaan;
belet hen dat het woord 'liefde' nog uit te spreken en voort te
gaan met liefhebben?. Denk eens na: is hun argumentatie eerlijk?
Enkel omdat het begrip zuiverheid zo vaak verkeerd is begrepen,
vinden zij alle mogelijke verontschuldigingen om in de
vuiligheid te blijven ploeteren. Het staat ze vrij. Maar op een
dag zullen zij de gevolgen zien van deze verkeerde denkwijze.
Nu moet je natuurlijk wel een duidelijk idee hebben van wat
zuiverheid is en hoe je je zuivert. Zich zuiveren houdt eerst en
vooral in dat je de aard kunt onderscheiden van de roerselen van
je innerlijk leven, dat je je gedachten, gevoelens, verlangens
en voornemens kunt analyseren. En aangezien deze vaak
kwaadwillig en egoïstisch zijn, dien je er vervolgens aan te
werken om ze onbaatzuchtiger, edelmoediger en meer broederlijk
te maken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 13 '09
Dagtekst van 13/03/2009.

"Omwille van ellendige geldkwesties zie je dat intelligente,
ontwikkelde, gevoelige, zelfs idealistische mensen ertoe komen
familieleden voor het gerecht te slepen.
Konden zij daar niet een beetje boven staan? Waarom moet men
zich altijd vastklampen aan zijn belangen, zijn bezit? Mijn God,
als elke partij slechts een gebaar zou maken, zou deze zich
vrijer voelen! In het begin zal het natuurlijk pijn doen om dit
gebaar te maken. Maar als het lukt, zal hij of zij nieuwe
gebieden in zichzelf ontdekken, een nieuw licht, en niemand zal
trotser of gelukkiger zijn, omdat je iets zeer moeilijks
verwezenlijkt zult hebben: het overwinnen van je lagere natuur.
Juist hun lagere natuur raadt de mens onophoudelijk aan zich
egoïstisch, jaloers en wraakzuchtig te tonen. En vervolgens
denkt hij in staat te zijn een spiritueel onderricht te volgen!
Nee hoor! Wie zich waardig wil tonen voor het licht van een
spiritueel Onderricht, is het niet meer toegestaan te handelen
zoals mensen gewoonlijk doen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 15 '09


Dagtekst van 14/03/2009.

"Elke dag worden wij gesteund door welwillende entiteiten uit de
onzichtbare wereld. Dat we kunnen blijven ademen, eten, lopen en
werken, komt door deze steun die we elke dag ontvangen; we worden
gedragen, geholpen en geïnspireerd om scheppers te worden.
Van onze kant, steunen wij ook bepaalde wezens die, op het
moment dat ze die hulp ontvangen, niet weten waar die vandaan
komt. Elk levend wezen zendt golven uit, en door ons te voeden
met lichtende gedachten, warme gevoelens, door te bidden en te
mediteren, zenden we heilzame golven uit, dankzij dewelke we
schepselen troosten die in moeilijkheden verkeren. Waarom zou je
daar geen voldoening en levensvreugde in vinden? Wat een
aanmoediging voor ons om te weten dat we door talloze
geëvolueerde entiteiten worden gesteund, en dat wij ook andere
schepselen kunnen steunen! "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst van 15/03/2009.

"Ook al zeggen ze steeds, dat geld niet gelukkig maakt, toch
rekenen de mensen te veel op materiële verworvenheden om
gelukkig te zijn: een nieuw huis, een nieuwe auto, een beter
betaalde baan, een post als minister of president. De eerste dag
genieten zij er natuurlijk van. Maar na een tijdje moeten ze wel
toegeven dat ze het minder leuk vinden, en dat ze opnieuw iets
anders nodig hebben. Alleen komen auto's, huizen en erebaantjes
niet uit de hemel vallen, en ze voelen zich dus altijd
ontevreden. tot de dag waarop ze begrijpen dat de ware vreugde,
het ware geluk te vinden is in de aanwinsten van de ziel en van
de geest.
De verworvenheden van de ziel en de geest zijn echter van een
andere aard. Je gaat wandelen en geniet van de schoonheid van de
natuur, de zon, de sterren en de bergen. Zij behoren jou niet
toe, maar ze inspireren je tot gevoelens, gedachten en emoties.
En dat zijn nu de enige ware rijkdommen die je onophoudelijk
zullen vervullen: de openbaringen die je hart en je ziel komen
verlichten."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Hemelwandelaar
Hemelwandelaar Mrt. 15 '09
Origineel bericht van: Beschermengel

De verworvenheden van de ziel en de geest zijn echter van een
andere aard. Je gaat wandelen en geniet van de schoonheid van de
natuur, de zon, de sterren en de bergen. Zij behoren jou niet
toe, maar ze inspireren je tot gevoelens, gedachten en emoties.
En dat zijn nu de enige ware rijkdommen die je onophoudelijk
zullen vervullen: de openbaringen die je hart en je ziel komen
verlichten."


Juist!
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 17 '09
Dagtekst van 16/03/2009.

"Je hebt een waarheid ontdekt, een goddelijk idee. Beschouw het
als zaad dat je in de aarde kunt stoppen. Zodra het in jouw
aarde is gezaaid, met andere woorden, in je hart en ziel, kijk
je hoe het groeit: je zult voelen hoe het leven wordt geboren en
zich ontwikkelt in jezelf en in het hele universum.
Waarom is voor veel gelovigen de godsdienst een zinledige
praktijk geworden? Omdat zij niet weten hoe te werken met de
waarheden die ze bevat. En daar is slechts één methode voor: ze
te zaaien zoals je zaden zaait; inderdaad, zaai ze in je
innerlijke aarde, en verzorg ze elke dag, geef ze water, hou ze
warm, verwijder het omringende onkruid dat hen dreigt te
verstikken, en verwijder ook de insecten die klaar staan om aan
ze te knagen. Wat betekent dit? Als wij waarheden in onszelf
willen kweken die we in onze spirituele grond hebben geplant,
dienen we ze te voeden, maar ook te voorkomen dat lagere
gedachten en gevoelens ze komen aanvallen zoals parasieten.
Ikzelf heb veel van die zaden gezaaid die Jezus ons in de
Evangeliën heeft nagelaten; ik geef ze water, ik bewaak ze, en
ze groeien."Dagtekst van 17/03/2009.

"De materie is zo rijk en zo divers, dat het natuurlijk is dat we
door haar worden aangetrokken en gefascineerd. Wat is er niet te
wensen, te bezitten! En daar zit hem de kneep. Je verheugt je
erop een of ander voorwerp te bemachtigen. Maar vanaf de dag dat
je het hebt, ben je er niet meer zo blij mee. Je zou het bijna
moeten verliezen om er weer het belang van in te zien.
Zo zit de mens in elkaar: hij wenst, verlangt, heeft er behoefte
aan om dingen te bezitten, maar na verloop van tijd neemt zijn
interesse af, en zijn verlangen gaat uit naar een ander
voorwerp, en daarna weer naar een ander. Vandaar dat zij, die de
mogelijkheid hebben om zich veel dingen te veroorloven, moeten
oppassen, want niets zal hen ooit volledig vervullen, en ze
zullen in een spiraal terecht komen die gevaarlijk is zowel voor
henzelf als voor anderen, die zij aan hun hebzucht zullen
opofferen. De materie is een afgrond, die al diegenen opslokt,
die erop uit zijn haar te veroveren zonder eerst heel stevige
banden te hebben aangeknoopt met de spirituele wereld. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 18 '09


Dagtekst van 18/03/2009.

"De duisternis, die je op iemands gezicht kunt waarnemen, betekent
niet per se dat deze persoon door kwaadaardige gevoelens of
bedoelingen wordt bezield. Als je onvoldoende kennis hebt om te
oordelen, kun je je vergissen. Het kan voorkomen dat iemand
anders een schaduw op het gelaat van die persoon werpt, en dat
niet hijzelf in duisternis verkeert. Het kan ook een
voorbijgaande wolk zijn, of een voorwerp dat als scherm
fungeert.
En als het zo is dat je licht op een gezicht ziet, kan het ook
zijn dat iemand anders, die met spiegels speelt, licht
projecteert. De mens zelf is niet altijd de oorzaak van het
licht dat je bij hem ziet: een entiteit kan even gekomen zijn om
zo maar met dit gelaat te spelen, en als dit wezen weggaat,
verdwijnt het licht; hoezeer je ook je best doet, je zult het
niet meer terugvinden. Om je over verschillende
gelaatsuitdrukkingen te kunnen uitspreken, dien je in staat te
zijn ver voorbij de uiterlijke verschijning te kijken en te
voelen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 20 '09
Dagtekst van 19/03/2009.

"Wil je weten wat de ware spiritualiteit is? Sla het boek open van
de natuur; die zal het je het duidelijkst vertellen.
Als de winter komt, wordt de aarde minder beschenen door de zon
en groeit er niets. De rivieren zijn bevroren. Het leven gaat
traag. Maar in de lente, als de aarde langer aan het licht en de
warmte van de zon wordt blootgesteld, groeit alles, wordt alles
mooi, rijk, overvloedig en stroomt overal het leven. Welnu, de
spiritualiteit kan worden vergeleken met de inwerking van de zon
op de aarde. Wanneer onze geest begint te stralen, met zijn
liefde en licht alle cellen van ons organisme begint te
doordringen om ze te harmoniseren en ze in eenklank te laten
zingen, ja, dan leven wij echt het spirituele leven. De ware
spiritualiteit, dat is de zon die inwerkt op de aarde, de geest
die ons lichaam levend maakt en bezielt totdat het licht, de
vrede en de volheid in ons komen wonen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst van 20/03/2009.

"Wat zijn de meditatie, de contemplatie, het gebed? Eenvoudig
manieren om jezelf te voeden. Dankzij hen smaken wij een hemels
voedsel, het ambrozijn, het voedsel van de onsterfelijkheid. Het
is een immateriële voeding, maar het heeft ook verwantschap met
het fysieke vlak. De alchemisten hebben dit het elixer van het
onsterfelijke leven genoemd. Dit elixer is verspreid over heel
de natuur, en het wordt door de zon uitgedeeld.
Als wij in de lente en de zomer elke ochtend de zonsopgang
bijwonen, doen we dat om juist van deze kwintessens van het
leven te drinken, die de zon in het universum verspreidt, en
waarvan de rotsen, de planten, de dieren en de mensen deeltjes
opvangen. Alle levende wezens vangen deze deeltjes onbewust op,
maar de mens kan leren ze bewust op te vangen in dit fluïdum,
het zonlicht."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Natalie1986
Natalie1986 Mrt. 20 '09
Wow wat een mooie teksten joh!

Hoe kom je eraan als ik vragen mag?
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 21 '09
Ja zijn mooi he.. smile
ik heb ze hier gevonden www.prosveta.com en dan naar dagteksten zoeken.

Hier de volgende smile
Dagtekst van 21/03/2009.

"Voor wie zich bewust wordt van het bestaan van zijn innerlijke
wereld en zich erop toelegt daar met precisie en helderheid aan
te werken, gebruikmakend van de mooiste kleuren en vormen, telt
de maatschappelijke erkenning niet meer zozeer. Hij of zij weet
en voelt dat het werk vanbinnen te doen is, en zo iemand kan
niet ontmoedigd raken of twijfelen. Je bent schilder,
beeldhouwer, architect en je leeft te midden van je scheppingen.
Je zult zeggen: 'Dat is allemaal mooi en aardig, maar niemand
ziet die scheppingen!' O, maar je schept niet voor mensen, maar
voor andere entiteiten in de onzichtbare wereld. Die komen een
kijkje nemen en vervolgens nemen zij een besluit, ze 'kopen'. en
hij of zij wordt een beroemd kunstenaar . daarboven! En als op
een dag deze entiteiten beslissen hem of haar hier op aarde
beroemd te maken, is dat heel gemakkelijk voor hen. Maar op dat
soort glorie moet je niet uit zijn; tracht de hemelse entiteiten
tevreden te stellen en in verrukking te brengen door elke dag te
zeggen: 'Wel, wat vindt u vandaag van mijn werk?' "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 22 '09


Dagtekst van 22/03/2009.

"De schoonheid behoort in wezen niet tot de fysieke wereld, daarom
hebben wij er geen vat op, en kunnen we haar nog minder bezitten.
Zodra je haar benadert om haar te beroeren, ontsnapt ze je. De
schoonheid is een wereld die uitsluitend voor de ogen gemaakt
is; ze is bedoeld voor mond noch handen. Zij houdt ervan te
worden bekeken, maar verdraagt het niet te worden aangeraakt.
Let daar dus altijd goed op als je wezens ontmoet die mooi zijn.
Degene die niet de juiste houding heeft, kan de hemelse
entiteiten verjagen die in deze mensen wonen, en die hun deze
schoonheid geven. En als deze entiteiten zich verwijderen, zal
diegene ook lijden, want hij of zij zal dit ongrijpbare element
verliezen dat tegelijk zijn eigen leven mooi maakte.
Onze vreugde en inspiratie hangen dus af van de eerbied die wij
voor de schoonheid aan de dag leggen. Door te leren deze elke
dag aandachtig te bekijken, proeven we het ware leven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 23 '09


..
Dagtekst van 23/03/2009.

"Je dient het licht op de eerste plaats te zetten. Want het licht
is in alle dingen aanwezig. Wanneer je van deze waarheid
doordrongen zult zijn, zal je hele leven worden getransformeerd.
Als je je tijdens het eten ervan bewust bent dat het voedsel,
-fruit, groenten -een condensatie is van de zonnestralen die het
heeft ontvangen, schep je betere fysiologische voorwaarden zodat
deze stralen door je organisme goed worden opgenomen en
verdeeld. Als je ademt met de overtuiging dat je daardoor in
jezelf licht kunt aantrekken, breng je jezelf in een toestand om
het hemels licht, de geest van God, te ontvangen. Want dit licht
dat je ziet, het licht dat van de zon komt, is daar slechts de
meest stoffelijke vorm van. Achter dit licht bestaan er andere,
subtielere vormen van licht; en als je weet hoe daarmee in
contact te komen, hoe je ermee te voeden, zullen zij je het
eeuwige leven brengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds