Loading...
nl

Dagtekst

Helma
Helma Sep. 22 '09
Dank je wel Cobi! Ja, Salomo was een wijze koning. Zo is het, voor alles is een tijd.

Vanuit de bijbel zijn er zo af en toe weer wijzen en koningen die hun stem laten horen. Geweldig vind ik dat. Ik onderschrijf lang niet alles, maar er staan een hoop wijsheden in. Bedankt voor het delen.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 23 '09
Hieronder nog een heel mooie, en ja de wijsheden ik ben er heel erg blij! smile
===============


Dagtekst van 23/09/2009.

"Vanaf de steen, waar Hij tot in het extreme begrensd is, en waar
wij Hem kunnen aanraken, tot aan de meest immateriële
substantie, het licht, en daar nog boven. is God aanwezig in
heel de schepping. Inderdaad, Hij is aanwezig in de stenen, de
planten, de dieren, de mensen, de engelen en alle hemelse
hiërarchieën, en nog verder zelfs. Hij is met zijn ledematen
diep in de materie weggezakt, maar er zijn gebieden waar Hij
vrijer is. In de meest verdichte vormen van de materie kan Hij
niet meer bewegen, maar in zijn Koninkrijk is Hij absoluut vrij.

God is vrij, ja, maar buiten onze wereld. Als Hij onze wereld
binnengaat, voelt Hij zich begrensd. Als daarom verontwaardigde
mensen bij bepaalde gebeurtenissen in opstand komen en zeggen:
'God zou dergelijke dingen niet mogen toestaan!' wil dat zeggen
dat zij er niets van hebben begrepen. Als zij echt op de hoogte
waren, zouden ze begrijpen dat God juist niet kan ingrijpen. Op
de aarde is God begrensd en zijn wij het die Hem beperken. God
is tegelijkertijd beperkt en onbeperkt. Hij is beperkt in onze
harten, maar vrij in het hart van de engelen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 24 '09
Dagtekst van 24/09/2009.

"Overal zie je enkel mensen die bezig zijn te bekritiseren, te
klagen, te vertellen dat zij ontmoedigd zijn, ongelukkig, om
dit, om dat..om helemaal niets! In zo'n staat verkeer je als je
niets hebt begrepen van de waarheden in het leven. 'Hoezo?-
zullen sommigen snedig antwoorden- hebben wij niets begrepen?
Maar wij hebben diploma's, wij hebben werken van filosofen en
denkers gelezen!' Akkoord, maar jullie houding laat zien dat
jullie er niets van begrepen hebben.
Diploma's bezitten, hele bibliotheken gelezen hebben is zeker
een bewijs dat je geletterd, onderwezen bent, maar niet dat je
hebt begrepen wat het leven inhoudt. Het bewijs is juist dat je
blijk kunt geven van je begrip, en deze bewijzen zijn
sereniteit, beheersing en verdraagzaamheid ten opzichte van
anderen, het vermogen om problemen op te lossen. Als je deze
bewijzen geeft, zelfs al heb je geen enkel diploma of heb je
niets gelezen, ben je toch in het bezit van de wetenschap van
het leven. Wel, is het nu duidelijk? "
gast
gast Sep. 24 '09
Zeker weten! Ik denk zelfs dat het voor een ongeletterde persoon makkelijker is om de wereld en het leven te begrijpen dan voor de zogenaamde "geleerden". Ze hebben gewoon veel minder ballast die ze eerst weer kwijt moeten raken.
Cialara
Cialara Sep. 24 '09
Iedereen heeft het in zich, maar een diploma krijg je er niet voor. Soms is het ook jammer dat degene die gestudeerd hebben zich "beter" voelen, of omgekeerd dat degenen die dat niet hebben gedaan zich "minder" voelen. Dit kom ik vaak tegen en heb er altijd weer moeite mee.

Mooi dagcitaat daarom Beschermengel, en o zo waar.
Islandlady
Islandlady Sep. 24 '09
Zeer bijzonder dat juist deze dagtekst voorbij komt!
Ben zojuist een boek aan het lezen waarin verteld wat met name over mensen gaat die niet gestudeerd hebben maar vooral met volle overtuiging dingen doen met alle vertrouwen en geloof in hun slagen. Mooi!
gast
gast Sep. 24 '09
Dat heb ik nu iedere keer met die dagteksten. Ze sluiten precies aan bij dat waar ik opdat moment in gedachte mee bezig ben. Zo ook deze. Ik ken iemand die alleen lagere school heeft gehad maar in mijn ogen super intelligent is. Nu heeft intelligentie ook niets met kennis vergaren te maken maar meer met verbanden zien en er mee om weten te gaan. En dat kan hij als geen ander!
Islandlady
Islandlady Sep. 24 '09
Ja heel bijzonder is dat inderdaad met die dagteksten!
En je hebt inderdaad helemaal gelijk intelligentie heeft niets te maken met opleiding. Iemand met dyslexie bijvoorbeeld kan namelijk ook heel goed directeur zijn van een heel groot bedrijf (vriend van mij) zo ook jou vriend wink.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 25 '09
Ik ben het helemaal met julie eens.... smile
======================================

Dagtekst van 25/09/2009.

"Voor de primitieve mens was het vuur een vijand; water, wind, de
aarde, de dieren, alle krachten van de natuur waren vijanden en
zij die ermee worstelden, putten zich uit en kwamen zelfs in
deze worsteling om. Vervolgens, mettertijd, begonnen ze met het
temmen van deze krachten en hebben ze ontdekt hoe nuttig deze
voor hen konden zijn.
Wat de mensen ten aanzien van de elementen hebben begrepen, kan
ook worden toegepast bij andere uitingen van het leven, en
vooral in het psychische gebied. Zo kun je, in plaats van te
vluchten voor sommige impulsen die je komen lastigvallen zoals
sensualiteit, woede, ijdelheid, jaloezie enzovoort, deze
gebieden observeren en onderzoeken. Probeer ze te leren kennen
en kijk wat ze inhouden. Juist deze moed, dit lef, brengt je
ertoe om de krachten van de natuur te ontdekken die je als
vijanden beschouwt, maar die in werkelijkheid vrienden zijn, die
cadeaus bij zich hebben. Het tijdperk komt waarin de mens een
houding moet vinden ten opzichte van zijn instincten, van zijn
lagere neigingen: onderwezen door opvoedkundige methoden die hem
zullen bevrijden, zal hij er beetje bij beetje in slagen om aan
zijn innerlijke beperkingen te ontsnappen. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 26 '09Dagtekst van 26/09/2009.

"Denk goed na alvorens een belofte te doen, want een belofte moet
altijd worden nagekomen. Zelfs God kan je er niet van ontslaan.
Het is aan jou, voordat je de belofte doet, te weten of je je
eraan kunt houden of niet. En zeg nu niet: 'Ach! ik kan zoveel
beloven, het verplicht me tot niets!' Jazeker, je zit eraan
vast. Op het fysieke vlak, misschien, als je deze belofte niet
op papier hebt gezet, zal niemand het bewijs hebben om je te
veroordelen; maar op het subtiele vlak zijn jouw woorden
opgeslagen en zijn ze er nog steeds: het is geen papier, maar
nog beter dan dat, een sprekende film!
Een belofte is nooit zonder gevolg. Zij wordt geregistreerd. En
als je je slordig gedraagt, veroordeelt de goddelijke
Rechtvaardigheid, die geen papieren nodig heeft als bewijs voor
je woorden en daden, jou als een wezen op wie men niet kan
rekenen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Islandlady
Islandlady Sep. 26 '09
Amen!
Helma
Helma Sep. 26 '09
Mooi, Beschermengel! Ja, belofte maakt schuld, het is niet anders. Ook al betekent het dat ik tot in de kleine uurtjes moet behangen :-(
admin
admin Sep. 26 '09
Het goddelijke 'oordeelt' of 'veroordeelt ' niet!!


Het Goddelijke is Liefde.
Deze dagtekst is lauter een menselijke verwoording, vanuit de mens gevoeld.
want God 'ziet' en weet en zet je in situatie's waarin je leert. En nogmaals, God oordeelt niet, nooit!!
Als je iets beloofd hebt en je komt het niet na, dan krijg je situatie's vanuit de cosmos aangeboden, waarin je leert hoe om te gaan met mensen, vanuit Liefde. Zodat je alsnog lessen krijgt, om vanuit de juiste intentie met hen om te gaan. Maar er komt geen "veroordeling" van het Goddelijke uit. Omdat het Goddelijke weet en ziet, wie jij in werkelijkheid Bent.. een liefdevol en Goddelijk iemand!


ps, Ik beloof niets..en doe geen beloftes, noch geloftes.
Ik handel naar mijn natuurlijkheid. Go with the flow..
gast
gast Sep. 26 '09
Nou, God brengt je misschien wel in de omstandigheid dat je te maken krijgt met mensen die zich ook niet aan hun woord houden. Net zolang totdat je door hebt dat dit de gevolgen van je eigen laksheid op anderen kan zijn.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 27 '09
De volgende smile


Dagtekst van 27/09/2009.

"Zolang je niet hebt geleerd om het vuur in je ziel aan te
wakkeren, dient het nergens toe om de goddelijke aanwezigheid te
verlangen. Zelfs als iemand jou deze aanwezigheid geeft, zal je
haar snel kwijtraken, want een vuur, dat je niet in jezelf
brandend weet te houden, dooft uit. Je zou de Godheid willen
ontvangen zoals de katholieken de hostie van de priester
ontvangen. Maar God bevindt zich niet in de hostie; de
goddelijke staat van zijn moet ieder van ons voorbereiden,
verdienen, veroveren, voeden.
Wat de Kerk haar getrouwen heeft ingeprent, is niet altijd
overeenkomstig de goddelijke wetten. Waarom heeft zij zich het
recht toegeëigend om God weg te geven? Zij zegt: ' Open je mond.
Door de hostie te zegenen, verschaffen wij je het goddelijke.' En
zo houdt het de christenen lui; daarom blijven er zoveel van hen
afhankelijk en zwak. Niemand zal je ooit God kunnen geven. Het
is aan jou om Hem te vinden, door je elke dag in te spannen om
een boodschapper van Zijn wijsheid en liefde te worden; en als
Hij in je doordringt, zul je het eeuwige leven smaken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 28 '09


Dagtekst van 28/09/2009.

"Het voorstellingsvermogen wordt door de mensen het meest gebruikt
om slechts voldoening te geven aan hun lagere verlangens. De één
wenst een vrouw te omhelzen, de ander zijn politieke ambities te
realiseren, een derde om een markt te veroveren door al zijn
concurrenten uit te schakelen. en kijk eens hoe hun verbeelding
aan het werk gaat om het succes van hun bedrijf voor hen af te
schilderen. Het kan inderdaad zo zijn, dat zij dankzij een groot
voorstellingsvermogen er uiteindelijk in slagen, maar waar zal
het toe bijdragen voor hun evolutie?...
De discipel leert zijn verbeelding te gebruiken om nobeler te
worden, zichzelf opnieuw op te bouwen en een werk te doen voor
het welzijn van de hele wereld. Waarom stelt men zich niet voor
dat de mensen op heel de aarde goed, intelligent, eerlijk en
mooi worden, en dat er overal overvloed en vreugde heerst? Als
je jarenlang werkt aan het je enkel verbeelden wat positief is,
zal dit zich beginnen te verwezenlijken. En als de mensen die in
dezelfde richting werken steeds talrijker worden, zal de
realisatie nog sneller plaatsvinden. "
Beschermengel
Beschermengel Sep. 29 '09Dagtekst van 29/09/2009.

"In aanwezigheid van sommige mensen, door het zien van de
uitdrukking op hun gezicht, hun blik, alles wat er van hen
uitstraalt, komt onmiddellijk het woord licht voor de geest.
Alsof zij in hun hart, in hun ziel, in staat waren een
ongrijpbare materie te distilleren om deze vervolgens in de vorm
van licht te projecteren. Of het lijkt alsof zij iets hadden
opgevangen van het licht dat in de ruimte is verspreid en dit in
zichzelf hadden gecondenseerd. Hun hele lichaam lijkt van een
doorzichtige substantie te zijn gemaakt waarbinnen een vlam
brandt.
Voor velen blijft dit licht een groot mysterie, omdat zij niet
weten dat dit het resultaat is van zeer reële processen in het
innerlijk leven: de wijze, de Ingewijde, heeft het verkregen
door constante arbeid. Uit elke gedachte, elk verlangen, elk
gevoel en elke handeling waardoor dit wezen erin slaagt
onbaatzuchtiger, edelmoediger en zuiverder te worden, haalt hij
of zij een minuscule hoeveelheid licht."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Cialara
Cialara Sep. 29 '09
Mooi teksten weer die van gisteren en vandaag. Dank je Beschermengel grin
Beschermengel
Beschermengel Sep. 30 '09
Dankje lieve Jorine smilede nieuwe hieronder vindt ik zelf ook erg mooi!


=============

Dagtekst van 30/09/2009.

"U wenst anderen te begrijpen, te helpen: daarvoor is het niet per
se noodzakelijk dat je aanvoelt en precies beleeft wat zij
beleven. Het verdient zelfs de voorkeur het niet te beleven,
want dat is een vorm van sympathie die je meestal op het astrale
vlak vasthoudt. Wat je moet doen is proberen je te verheffen tot
op het mentale niveau om na te denken, te redeneren.
Als je aandachtig genoeg bent, en naar mensen weet te luisteren,
hen kunt observeren, zal het voor jou mogelijk zijn door enkele
elementen, al oefenend, te doorgronden wie zij zijn, wat ze
voelen, wat ze denken, waar ze behoefte aan hebben, zonder dat
het jou zelf raakt. Sommige mensen hebben een helderziende vorm
van psychologisch inzicht. Het gevaar is zich tevreden te
stellen met aanvoelen zonder te begrijpen, zonder helder
inzicht, want dan ben je niet alleen kwetsbaar, maar vind je de
oplossingen niet, die het mogelijk maken de anderen te helpen."
Beschermengel
Beschermengel Okt. 1 '09


Dagtekst van 01/10/2009.

"Wie naar een Inwijdingsonderricht komt met het verlangen kennis
te verwerven die hem of haar macht, geld of glorie zal geven,
stelt zich aan grote gevaren bloot. Zo iemand realiseert zich
niet dat je dan de tovenaarsleerling speelt met de machten van
de ziel en de geest. En wat is het gevolg? Dat je formidabele
krachten ontketent tot in je fysieke lichaam, die je weldra niet
meer kunt beheersen.
Er zijn gevallen in de geschiedenis bekend van mensen met wie
het tot ieders verbazing heel slecht afliep, nadat zij zich aan
de occulte wetenschappen wijdden. Jarenlang waren deze mensen het
toonbeeld van wijsheid, je zag ze uitsluitend bezig met studie,
bezinning en meditatie. En op zekere dag, alsof zij in de greep
waren van een of andere onbeheersbare kracht, gaven ze zich over
aan belachelijke daden van bandeloosheid of geweld. De weinige
successen die ze hadden behaald, waren hen naar het hoofd
gestegen. Zij wisten niet dat hoe hoger je wenst te stijgen, hoe
meer je van jezelf moet vergen, en des te belangelozer en
bescheidener je moet worden. "
Pagina's: « Vorige ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds