Loading...
nl

Dagtekst

Islandlady
Islandlady Sep. 11 '09
Amen!
Mooie tekst als iedereen toch eens zo zou denken en doen dan ziet de wereld er een stuk gezelliger uit!
Beschermengel
Beschermengel Sep. 12 '09
Inderdaad smile....en nog een heel goeie!

==============


Dagtekst van 12/09/2009.

"Om wijsheid te verkrijgen, moet je de grootste moeilijkheden
hebben doorstaan, de grootste beproevingen. De wijsheid van
iemand spreekt uit alle ervaringen die zo iemand heeft opgedaan,
uit alle overwinningen die hij heeft behaald op het kwaad, en je
moet waardering en bewondering voor hem koesteren, omdat hij
duur heeft moeten betalen om deze te verkrijgen.
En als deze persoon echt een wijze is, lees je dat af aan zijn
houding, aan zijn blik, aan zijn zekerheid dat men met het
geloof, het werk en de tijd over alle weerstanden triomfeert.
Zelfs als hij op zijn of gelaat tekenen vertoont, die zijn
achtergelaten door het lijden, is wat overheerst de aanwezigheid
van een licht, dat straalt en verlicht vanuit iets dat diepzinnig
en verborgen is."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 13 '09


Dagtekst van 13/09/2009.

"De macht van spirituele wezens schuilt in de macht van hun aura.
Een groot Meester is in staat zijn aura zo uit te breiden, dat
hij een heel gebied onder zijn bescherming kan nemen en
tegelijkertijd de aura van de mensen die daar wonen kan
doordringen om hen nieuw leven in te blazen. Hij weet dat zijn
materiële mogelijkheden beperkt zijn, maar psychisch zijn z'n
mogelijkheden immens, en het is zijn enige wens zijn aura te
ontvouwen om een zo groot mogelijk aantal schepselen te bereiken
en onder zijn hoede te nemen.
Door zijn aura werkt een spiritueel Meester ook in op de
vegetatie en op de atmosferische stromingen. Het is eveneens
dankzij deze immense aura, die hem toestaat ontelbare regionen
in het universum te bereiken, dat hij tot zo'n diep begrip van
de dingen komt. Jij kunt ook je aura ontwikkelen en intenser
maken, meer vibrerend, maar dat veronderstelt dat je begint te
werken aan de deugden: de liefde, de wijsheid, de waarheid, de
rechtvaardigheid, de zuiverheid en de goedheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 14 '09


Dagtekst van 14/09/2009.

"Jezus zei: 'Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige
ware God.' (Joh.17:3) God is alwetend, al-liefde en almachtig.
Om levend te zijn, moeten wij er dus in slagen Hem te kennen in
deze drie kwaliteiten, en daartoe moet elke cel van ons lichaam
meedoen aan deze immense onderneming.
God kennen is niet alleen het licht in ons verstand binnenlaten,
maar ook de zuiverheid in ons hart, en zodanig handelen dat onze
daden ons de vrijheid brengen. Bent u zich ervan bewust dat elk
van uw daden als doel moet hebben u vrij te maken? Nee, daarom
maken ze u veelal slechts tot slaaf. Als u mediteert, denk dan
dat elke cel van uw lichaam kan deelnemen aan dit kennen van
God, die ons het eeuwige leven geeft. Wat een vergissing is het
te denken dat de kennis alleen een mentaal vermogen is! "
Beschermengel
Beschermengel Sep. 15 '09


Dagtekst van 15/09/2009.

"Gebreken, onvolmaaktheden van mensen ontstaan niet doordat hun
geest gebrekkig is. De gebreken komen door de fysieke
instrumenten waar de geest zich van bedient om zich te
manifesteren, en een van zijn favoriete instrumenten is
natuurlijk het brein. Als je een verstandelijk gehandicapte
tegenkomt, moet je weten dat zijn geest niet achterlijk is -
zijn geest is wellicht die van een zeer grote wijze - maar het
is het materiële instrument waarmee hij zich moet uitdrukken,
zijn hersenen, dat gehavend is. Geef een viool met ontstemde
snaren aan een violist: zelfs al is het de grootste virtuoos ter
wereld, hij zal niet kunnen spelen. De geest is ook een groot
virtuoos, maar om te spelen heeft hij een goed instrument nodig.
Je verwacht teveel van de geest: je geeft hem een zwak lichaam
en je verwacht dat hij er wonderen mee verricht. Nee, dat kan
hij niet. En om een ander beeld te gebruiken; het is alsof je
een vonk zou willen maken met een vochtige lucifer; het is
onmogelijk."
Cialara
Cialara Sep. 15 '09
Mooie tekst Beschermengel! Dank je wel.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 16 '09
Ja de tekst is weer erg mooi, graag gedaan! smile
=================================


Dagtekst van 16/09/2009.

"Hoeveel moralisten hebben zich uitgesproken over de seksuele daad
om deze te veroordelen! Maar in werkelijkheid is de daad zelf
noch slecht noch goed; alleen de intentie die men erin legt,
telt; de manier waarop je het beleeft, maakt het crimineel of
heilig.
Als een persoon niet aan zichzelf heeft gewerkt, als hij
egoïstische of oneerlijke bedoelingen heeft, zelfs als hij
beslist deze daad legitiem te maken door te huwen, zal hij
misschien instemming krijgen en toegejuicht worden, zijn familie
zal er een feest van maken, het gemeentehuis zal hem het recht,
en de kerk de zegen geven, maar de natuur zal hem veroordelen.
Want wat zal hij aan zijn vrouw doorgeven (of de vrouw aan haar
man)? Ziekten, slechte eigenschappen, schadelijke invloeden, dat
is alles. Dus, zelfs al keurt de hele wereld de daad goed, de
wetten van de levende natuur zullen zich tegen hem uitspreken.
En omgekeerd: sommigen zouden het je kwalijk kunnen nemen
seksuele relaties te hebben met een vrouw of een man met wie je
officieel niet getrouwd bent, maar als je de Hemel in de ziel
van dit wezen hebt uitgestort, als hij of zij zich dankzij jouw
liefde verheft, nobeler, mooier wordt, zal de Hemel daarboven in
verrukking zijn en jou zijn zegeningen geven. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Cialara
Cialara Sep. 16 '09
Het gaat om de liefde grinja daar kan menige religieuze instelling wel eens een keer goed over nadenken...
Beschermengel
Beschermengel Sep. 17 '09
Ja zeg dat wel, daar ontbreekt het soms nog wel eens aan smile

=======================


Dagtekst van 17/09/2009.

"Je bent vrij, ja. zolang je de wetten van de natuur niet
overtreedt. Want de natuur is meedogenloos, onverbiddelijk: je
kunt huilen, schreeuwen, dreigen, zij zal haar wetten niet voor
jou veranderen en als je ze overtreedt, zal je lijden. Het is
aan jou om te buigen, in overeenstemming met haar te komen. Je
zult zeggen dat de natuur wreed is. Nee, zij wenst haar zonen en
dochters gezond en gelukkig te zien. Maar als zij koppig zijn,
moet zij er wel voor zorgen dat deze koppen rijper worden;
daarvoor is het nodig dat zij hen van tijd tot tijd enkele
klappen geeft, en als ze weigeren snel te begrijpen, kan het
gebeuren dat deze klappen verschrikkelijk zijn.
De natuur heeft echt niet de bedoeling om de mensen te
vernietigen, nee, zij heeft er te veel werk aan gehad om hen het
leven te geven en dit leven te onderhouden om nu te beslissen hen
af te slachten. Maar zij wil hen opvoeden. Daarom zullen de
mensen, zolang zij zich als respectloze, ongedisciplineerde en
ongehoorzame kinderen gedragen, lessen krijgen. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 18 '09


Dagtekst van 18/09/2009.

"Je voelt je bedroefd, ongerust, geïrriteerd. Deze gevoelens komen
overeen met de niveaus van het lager bewustzijn. Waarom zou je
dan niet van niveau veranderen?
Net zoals niets je verplicht om in je kelder te blijven waar het
donker en koud is, zo verplicht niets jou om in je innerlijke
kelders te blijven. Door de concentratie, het gebed, zet je
jezelf ertoe aan om je te verheffen tot in de gebieden van het
bovenbewuste, het goddelijk bewustzijn, waar je in licht en
vrede zult leven.
Door deze oefening te doen, zal je vaststellen dat niets je kan
beperken, want jouw wezen zet zich voort tot in het oneindige.
Je gaat op in het goddelijk licht, en in deze versmelting, die
de enige waarachtige vrijheidsbeleving is, voel je, ook al is
het maar voor even, dat jouw hoger Ik, dat een deel van God Zelf
is, meer en meer bezit van je neemt. Vanaf dat moment zal je
weten, wat de omstandigheden ook mogen zijn, dat boven jou de
ruimte altijd vrij en open is."
Maris1976
Maris1976 Sep. 18 '09
Mooie tekst vandaag.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 19 '09

Ja hij is mooi Maris!.... ik zal hem vandaag is gaan uit proberen

=================================================

Dagtekst van 19/09/2009.

"Omdat zij langdurig de aard, de manifestaties van het vuur en het
water hebben bestudeerd, hebben de Ingewijden deze elementen tot
de symbolen gemaakt van het mannelijke en het vrouwelijke
principe, die samen werken in het universum. Als een man en een
vrouw elkaar ontmoeten, geven zij de ontmoeting van het vuur en
het water weer. Indien ze niet weten hoe zich tegenover elkaar
te gedragen, zal het water, de vrouw, verdampen en zal het vuur,
de man, uitdoven.
Omdat het vuur en het water elkaar kunnen vernietigen, maakt men
daaruit op dat ze vijanden zijn. Dat lijkt waar te zijn; mannen
en vrouwen komen onophoudelijk tegen elkaar in opstand. Echter,
aangezien ze elkaar opzoeken, zal er vast een reden voor zijn,
en die moet je vinden. Die reden is, dat ze de
vertegenwoordigers zijn van de twee kosmische principes die
samen het leven scheppen. Maar om werkelijk het leven te
scheppen, in plaats van elkaar te vernietigen, moeten het water
en het vuur niet direct met elkaar in contact komen. Het water
dient in een kom gegoten te worden en boven het vuur gezet; zo
zal het vuur het water activeren en zal er aanzienlijk wat
energie vrijkomen, zodat dankzij deze twee de hele wereld in
beweging wordt gezet."
Helma
Helma Sep. 19 '09
Mooi Beschermengel! Ontstaat bij mij automatisch de vraag: wanneer ontstaat er dan lucht en aarde? De twee elementen die overblijven...
Beschermengel
Beschermengel Sep. 20 '09
Hoi Helma,ik zou het niet weten, misschien de astrologen onder ons? ....goeie vraag!

===============================================


Dagtekst van 20/09/2009.

"In alle landen zal je duizenden bibliotheken vinden, vol met
boeken. Met al deze boeken heeft de mensheid zichzelf zeker
onderwezen, maar zich niet verbeterd. Wat men voortaan nodig
heeft, zijn levende boeken. Als de onzichtbare wereld
Ingewijden, heiligen en grote Meesters naar de aarde stuurt, is
het omdat dit levende boeken zijn. De mensen hebben behoefte aan
deze boeken, meer dan aan de andere, want die lees je en je
plaatst ze weer op een boekenplank zonder er iets van in de
praktijk te brengen. Terwijl je bij het verschijnen van een
levend boek gestimuleerd, meegevoerd wordt.
Natuurlijk, de meerderheid van de mensen verkiest papieren
boeken, omdat deze vreedzaam, aardig, ongevaarlijk zijn; terwijl
de levende boeken juist altijd bezig zijn hen door elkaar te
schudden. En de mensen houden er niet van om door elkaar geschud
te worden, ze zeggen: 'Laat ons met rust, wij hebben onze
bibliotheken, onze heilige Boeken, die lezen we.' Waarop de
levende boeken hen antwoorden: 'Wellicht, inderdaad, jullie
lezen ze, maar jullie passen ze niet toe. Wij zijn er om jullie
te laten zien hoe ze in praktijk te brengen.'"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
admin
admin Sep. 20 '09
jaaaaaaa.... ik hou van Levende boeken! grin
admin
admin Sep. 20 '09
Mooie tekst!

Ik zag gelijk dit boek voor me..


Cialara
Cialara Sep. 20 '09
Mooie tekst weer Beschermengel! Ik geloof ook zeker dat het zo is.

Lachen Karin, dat boek... moet er zelf niet aan denken frowngrin
Beschermengel
Beschermengel Sep. 21 '09


Wat een boek zeg!... en inderdaad levend, maar niet zoals ik het zou wilen hebben haha

oke de volgende mooie smile
===================================================

Dagtekst van 21/09/2009.

"Je staat soms versteld van het idee dat sommige mensen van
zichzelf hebben; het houdt geen enkel verband met de
werkelijkheid, en daarom begrijpen ze nooit wat hen overkomt.
Niets is belangrijker dan het verkrijgen van goede zelfkennis:
van je kwaliteiten en je onvolkomenheden, van je capaciteiten en
je zwakheden. Het is de eerste voorwaarde om succes en
harmonieuze relaties met andere schepselen te hebben, anders
zullen er zich onvermijdelijk complicaties, confrontaties
voordoen. Kijk maar eens goed om je heen: de meeste ongelukken
en drama's die in de wereld gebeuren, zijn te wijten aan dit
gebrek aan zelfkennis.
Weten wat je bent, wat je vertegenwoordigt, waar je al of niet
toe in staat bent; dat zijn nu juist de onderwerpen waarmee je
onophoudelijk de kans loopt je te vergissen. En dit is heel
ernstig, hierin schuilen alle gevaren: ondernemingen,
verenigingen, alles wat je doet, dreigt te mislukken indien je
aan de basis geen heldere zelfkennis hebt geplaatst."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Cialara
Cialara Sep. 21 '09
Yep en door schade en schande wordt je wijs en leer je jezelf wel kennen wink
Beschermengel
Beschermengel Sep. 22 '09
Zo is dat!..en we zijn nooit te oud om te leren...het gaat altijd maar door smile

===============================

Dagtekst van 22/09/2009.

"De landbouwer weet in welke periode hij moet ploegen, zaaien,
snoeien en oogsten.Het is echter aan ieder van ons om ook te
leren werken volgens de seizoenen. Salomo zegt in het boek
Prediker: 'Voor alles wat gebeurt is er een tijd,. een tijd om
te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en
een tijd om te rooien, .een tijd om af te breken en een tijd om
te bouwen, .een tijd om te omhelzen en een tijd om af te
weren.'(Pred.3:1-5) Deze woorden slaan niet alleen op het
fysieke vlak, de fysieke activiteiten, je kunt ze ook uit
magisch en kabbalistisch oogpunt interpreteren. De Kabbala legt
uit hoe je deze 'tijd voor alle dingen' vast kunt stellen en dit
is een hele wetenschap. In relatie tot de seizoenen kunnen we in
de loop van het jaar een innerlijk werk doen met de vier
elementen, de vier momenten waarop de seizoenen wisselen, de
vier Aartsengelen, zo ook met de edelstenen, de planten en de
entiteiten die met hen overeenkomen. "
Pagina's: « Vorige ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds