Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Apr. 11 '14


Dagtekst van donderdag 10 april 2014.

"Ook al is het absoluut noodzakelijk dat kinderen en adolescenten
studeren en diploma’s halen, toch moet je vaststellen dat
karaktervorming belangrijker is dan de ontwikkeling van het
verstand. Want het wezenlijke is dat je leeft, niet dat je
dokter, advocaat, ingenieur of econoom bent. En om te leven, om
alle omstandigheden van het bestaan het hoofd te bieden, is het
belangrijk dat je aan je karakter werkt. Onderwijs is één ding,
maar opvoeding is een ander. De jeugd heeft, meer dan aan
geleerde professoren, behoefte aan leermeesters die haar
vertellen hoe het leven in elkaar zit en hoe zij er moeten mee
omgaan zodat de krachten, de kwaliteiten en de gaven die zij
bezit zich ten volle kunnen openbaren.
Zolang men niet het accent legt op de karaktervorming, maar enkel
op het ontwikkelen van het verstand, zal de kennis die men aan
jongeren doorgeeft in de scholen en de universiteiten slechts
voor persoonlijk succes dienen, en zij zullen dat succes vaak ten
koste van de anderen boeken. Maar laat hen ook aan hun karakter
werken, hen leren de opgedane kennis niet enkele aan te wenden
voor eigen gewin, en je zult mensen zien opstaan die in staat
zijn een hele maatschappij te doen evolueren."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 11 '14Dagtekst van vrijdag 11 april 2014.

"Het is moeilijk om categorieke uitspraken te doen, zowel over
goed als over kwaad. Waarom? Omdat op aarde niets helemaal goed
of helemaal slecht is, zelfs de beste dingen gaan met enkele
nadelen gepaard. Wie verheugt zich niet als de lente aanbreekt?
Door het licht en de warmte gaat alles ontluiken, dat is
prachtig. Ja, maar de insecten komen ook tevoorschijn: wespen,
vliegen, rupsen, bladluizen, muggen…. En de technische
vooruitgang, is die goed of slecht? Hoeveel uitvindingen, die
aanvankelijk immense verbeteringen aanbrachten in het leven van
de mensen, leiden uiteindelijk tot catastrofen omdat de mensen
zich niet voorzichtig en vooruitziend toonden, en niet nadachten
over de gevolgen! Het is niet nodig om nog meer voorbeelden aan
te halen, je kunt dit iedere dag zelf vaststellen.
Dus, wat de gebeurtenissen of omstandigheden ook mogen zijn, je
moet altijd je voorzorgen nemen. De beste dingen worden slecht
voor de onwetenden, omdat zij niet klaar zijn om ermee om te
gaan. Terwijl degenen die nadenken en geleerd hebben hoe zij
moeten werken, zelfs uit de grootste moeilijkheden profijt weten
te trekken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 12 '14Dagtekst van zaterdag 12 april 2014.

"Twee mensen kunnen elkaar nooit hebben aangeraakt, zelfs niet met
hun vingertoppen, maar toch een krachtige, onverwoestbare band
voelen. Niets of niemand kan hen scheiden. Ondanks muren, ondanks
bergen en oceanen zijn zij samen, omdat hun liefde de beperkingen
van het fysieke vlak overstijgt.
Je hebt het zeker al vastgesteld: wanneer je je bewoond voelt
door de subtiele aanwezigheid van een geliefd iemand, heb je niet
noodzakelijk zijn fysieke aanwezigheid nodig om te voelen dat je
samen bent. Voel je een sterke behoefte aan zijn fysieke
aanwezigheid, dan betekent het dat je bezig bent je innerlijke
wereld te verlaten en loop je het risico op groot verdriet. Want
wie zegt dat je niet op een dag door omstandigheden beroofd zult
worden van deze geliefde?… Maar wanneer zijn aanwezigheid in je
innerlijk woont, hebben de uiterlijke omstandigheden minder greep
op je. Dit is een criterium: indien je, wanneer je aan hem denkt,
evenveel vreugde voelt als wanneer je hem ziet, ben je vrij, en
zal die vreugde je nooit verlaten."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds