Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Aug. 28 '09
Heel erg toevallig ...ik werd vanmorgen wakker en heb haast geen stem, ik ben niet verkouden ofzo en niet hard gepraat .... frown
==========================================

Dagtekst van 28/08/2009.

"Er zijn dagen waarop je voelt dat je stem warm, vol, expressief
en levendig is, en op andere dagen is deze saai, schor, vlak of
krassend. Als het timbre van je stem aan dergelijke
veranderingen onderhevig is, komt dat omdat ze van de toestand
afhankelijk is waarin je je bevindt. Probeer daarom harmonieuze
bewustzijnstoestanden in jezelf op te wekken, en zo op je
stembanden in te werken. Hoe meer je de hogere regionen van het
bewustzijn bereikt, des te meer zullen de klanken uit je keel
harmonisch, levendig en krachtig zijn, en een gunstig effect op
de schepselen hebben.
Als je je stem ten dienste van de krachten van het licht zou
weten te stellen, zou je bijdragen tot het uiteenvallen van de
schaduwen waar de wereld onder gebukt gaat. Gods kinderen moeten
deze grote wetten kennen om het goede te kunnen doen."
Cialara
Cialara Aug. 28 '09
Ik moet 's ochtends altijd even "op gang" komen met m'n stem... Wel weer een mooie tekst Beschermengel smile
Beschermengel
Beschermengel Aug. 29 '09

Ja ik ook hoor, en soms mijn hele lichaam smile.....de volgende mooie Dagtekts!
=====================================================


Dagtekst van 29/08/2009.

" 'Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het
aan de honden te voeren', zei Jezus. (Matt.15:26) Om deze
woorden juist te interpreteren, moeten we begrijpen waarmee dit
voedsel en deze honden verband houden. Het voedsel is al het
goede dat door ons hart, ons verstand, onze ziel en onze geest
wordt bereid. Dat moeten we niet door de honden laten opeten,
dat wil zeggen, de dieren van het astrale vlak, maar het
zorgvuldig bewaren om er de engelen, aartsengelen en alle
hemelse entiteiten mee te voeden. Gelukzalig zijn zij die zich
met deze gedachte weten te doordringen.
Bezoekers van de goddelijke wereld zouden zich graag bij ons
ophouden, maar als zij zien dat de lagere entiteiten alles reeds
hebben opgegeten, zullen ze weggaan. Wees niet verbaasd, het is
de waarheid: de lichtende geesten dalen af om de mensen te
bezoeken; het zijn koninklijke gasten die komen om hun deugden
en hun licht in ons achter te laten. Als ze zich aandienen,
moeten wij erop voorbereid zijn hen het voedsel aan te bieden
dat ze waarderen. Wat denk je dat ze anders komen doen? Zij
zullen weggaan, want ze hebben geen zin om van honger te
sterven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Aug. 30 '09Dagtekst van 30/08/2009.

"In een Inwijdingsschool speelt de muziek, en vooral de zang, een
grote rol. Aangezien we bij het zingen zelf het instrument zijn
dat klanken voortbrengt, brengt het zingen op ons, op ons
fysieke lichaam en op onze subtiele lichamen heel krachtige
effecten teweeg. Door te zingen zenden we golven uit,
krachtstromen, die vormen in ons scheppen. Daarom is het zo
belangrijk de mystieke rol van het zingen terug te vinden, door
al onze aandacht niet alleen op de melodie, maar ook op de
woorden te concentreren. En vooral, weten te kiezen wat we
zingen.
Het woord is de schepper van werelden, en die werelden zijn in
staat heel lang te blijven voortbestaan; je hebt er geen idee
van hoe lang de effecten van een woord zullen voortduren. Wat
moeten we dan wel denken van al die muziek, die we momenteel
meer en meer horen - hysterische muziek die bovendien
gewelddadige, destructieve teksten benadrukt? Onderschat nooit
de effecten van de muziek, en vooral niet die van het lied."
Maris1976
Maris1976 Aug. 30 '09
Leuk en toepasselijke tekst, ik ga vandaag naar een muziekfestival smile
Beschermengel
Beschermengel Aug. 31 '09
Nou zeg! erg toepasselijk smile

de volgende...

Dagtekst van 31/08/2009.

"Hoevelen onder jullie denken dat helderziendheid het summum is
van het spirituele leven? Welnu, dat is het juist niet. En je
moet zelfs weten, dat helderziendheid je vooruitgang in de weg
zal staan als je haar te vroeg hebt ontwikkeld, d.w.z. voordat
je jezelf voldoende hebt gezuiverd en versterkt. Als je niet
zuiver bent, wat denk je dan te zien? Je zult niet verder kunnen
komen dan de lagere gebieden van het astrale vlak, waar je niets
dan larven en monsters zult tegenkomen. En je zult zo van
afschuw worden vervuld, dat je tenslotte de Godheid zult smeken
je van dit vermogen te verlossen; wat eens zo wenselijk leek, is
nu de oorzaak van al je kwellingen.
Om in staat te zijn zich zeer hoog te verheffen, tot je de
hemelse werkelijkheid kunt beschouwen, moet je jezelf eerst
zuiveren. En je moet je ook versterken, om de aanblik te
verdragen van al wat zich afspeelt in de harten en de hoofden
van mensen. Het is niet genoeg te 'zien', je moet in staat zijn
te zien wat je in de Hemel zult ontdekken, en ook sterk genoeg
om de visioenen van de hel te verdragen."
annewil
annewil Aug. 31 '09
Ik weet niet hoe je het doet ,maar er staat bijna elke dag wel iets in wat me bezig houdt.:)
Cialara
Cialara Aug. 31 '09
Oh, Beschermengel, dit houdt me nou zo bezig! Dat is waar ik inderdaad zorgen over heb wbt mijn zoon... Het valt ook niet altijd mee voor hem, niet alleen leuke dingen te zien, maar soms ook angstige, zwarte, nare. Moeilijk voor een jong kind om dat al mee te maken! Inderdaad, je kunt het maar beter op latere leeftijd krijgen, wanneer je jezelf gezuiverd of versterkt hebt.

Een goede doordenker voor heel veel mensen!
Beschermengel
Beschermengel Sep. 1 '09

Leuk he Annewil, ja dat heb ik ook hoor! smile

Jorine ik zou me ook zorgen maken ik weet wat je bedoelt, vraag aan de hoogste Engelen voor bescherming ...meer kun je haast niet doen, en goed begeleiden ...maar dat doe je al! Het is inderdaad moeilijk voor een jong kind om dit al te hebben, ik denk dat hij in een vorig leven dit al opgebouwd heeft en nu verder gaat. Maar hij heeft een goeie moeder uitgekozen om hem te begeleiden smile

======================================================

Dagtekst van 01/09/2009.

"Enkel degene die de eerste plaats geeft aan de geest, aan het
licht, kan echt evolueren. Maar hij moet er natuurlijk eerst een
behoefte voor voelen en deze behoefte kan je niet creëren: je
komt ermee op de wereld of niet, dat hangt af van het bestaan
dat men in andere incarnaties heeft geleid. Als iemand op aarde
komt met een behoefte aan spiritualiteit, is er heel weinig voor
nodig, alleen een boek of enkele woorden, om hem een geestdrift
te geven die door niets te stoppen valt. Terwijl dit bij een
ander, zelfs al zou de hele wereld het aanprijzen, nergens toe
zal dienen, omdat hij andere neigingen heeft, die hem een andere
richting doen ingaan. Dus, om in de volgende incarnatie te kunnen
terugkomen met deze behoefte aan een spiritueel leven, moet je er
vanaf vandaag aan beginnen. Zelfs als dit jou nu nog niets zegt,
doe er toch moeite voor, bereid het veld voor en zaai er enkele
zaden."
Cialara
Cialara Sep. 1 '09
Je dagtekst sluit weer naadloos aan Beschermengel! Zoek je ze erop uit?
Heel mooi ook weer deze.

Liefs Jorine
Beschermengel
Beschermengel Sep. 1 '09

Ja hoe bestaat het he..... smilevolgens mij lezen ze hierboven mee en sturen ze de goeie teksten! ...die ik dan weer kan plaatsen.. smile
Beschermengel
Beschermengel Sep. 2 '09


Dagtekst van 02/09/2009.

"Woede, opstandigheid. Als de mensen in staat waren te analyseren
wat er in henzelf gebeurt op het moment dat zij zich overgeven
aan deze impulsen, zullen ze vaststellen dat hun organisme bezig
is om gewelddadige en chaotische vibraties te registreren, die
definitief in hun cellen gegraveerd worden. Maar zij observeren
zichzelf niet en weten evenmin dat de natuur, die een
intelligentie en een geheugen heeft, hen enkele lessen bereidt
voor later. Zij zullen trouwen en kinderen krijgen; wel, deze
kinderen zullen op hen lijken, en gewelddadig zijn, opstandig,
respectloos zoals zij. En het zal dus nutteloos zijn om te
klagen: 'Oh! wat een onrecht! Ik heb zulke kinderen niet
verdiend!' Ze hoeven zich alleen maar te herinneren hoe zijzelf
waren in het verleden en zullen het begrijpen, maar het zal te
laat zijn.
De wet van de terugslag bestaat zowel in de psychische als in de
fysieke wereld. Jammer genoeg beginnen de mensen pas na te denken
en te begrijpen op het moment dat de gevolgen van hun daden op
hen terugvallen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Sep. 3 '09


Dagtekst van 03/09/2009.

"Leer de stralen van de zon te ontvangen. Besef wel dat deze
lichtdeeltjes, die je kunt opvangen en inademen, alle zegeningen
bevatten. God heeft in het licht al datgene gelegd wat we nodig
hebben om ons voor eeuwig levend, rijk, vredig en blij te
voelen. Maar we moeten ons er nog bewust van worden.
Als je in de zon zit en je denkt aan kleinmenselijke zorgen,
liefdes en gevoelens van wrok, is de zon uiteraard aanwezig,
haar rijkdommen zijn er, maar ze gaan aan jou voorbij, zonder
dat je ervan kunt profiteren. Hou van het zonlicht, denk eraan,
versmelt je ermee, en op dat moment kan het tegen je spreken, je
helpen, je genezen. Zoniet, dan kun je heel je leven naar de zon
kijken, je ontvangt niets. Om iets van de zon te ontvangen, moet
je vooruit willen gaan. "
Maris1976
Maris1976 Sep. 3 '09
Zon waar ben je????
Beschermengel
Beschermengel Sep. 3 '09

Hij komt wel weer smile.. je kunt hem ook visualiseren smile
Maris1976
Maris1976 Sep. 3 '09
De zon is er wel, alleen hij straalt vandaag niet zo hard. We zijn deze zomer wel erg verwend door moeder zon, wat was het genieten en vooral voor de kinderen.
Iedereen vrolijk enzo.

Visualiseren, da's een goeie laugh
Beschermengel
Beschermengel Sep. 4 '09

Ja Maris het is altijd fijn als de zon er is, de mensen zijn dan vaak vrolijker ...volgende week komt hij weer terug volgens het weerbericht smile

De volgende mooi Dagtekst
============================

Dagtekst van 04/09/2009.

"Door zich van gelijkenissen te bedienen, die verhalen over feiten
of gebeurtenissen uit het dagelijks leven, kon Jezus zowel de
massa eenvoudige mensen, die naar hem toe kwam, als
tegelijkertijd de meer ontwikkelde spirituele mensen
onderwijzen. En alleen aan zijn discipelen gaf Jezus de
betekenis van deze verhalen, zoals voor de gelijkenis van de
zaaier of die van het kaf en het koren.
'Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?' vroegen de
discipelen op een dag aan Jezus, die zojuist een grote menigte
had toegesproken. En Jezus antwoordde: 'Jullie mogen de geheimen
van het Koninkrijk der Hemelen kennen, hun is dat niet gegeven.'
(Matt.13:10,11) Dus aan de menigte gaf Jezus beelden en
verhalen. Aan zijn discipelen heeft hij de verbanden van deze
beelden en verhalen met de realiteit van het morele gebied
uitgelegd. En onder zijn discipelen heeft hij Johannes
uitgekozen om de diepere betekenis te onthullen. Je kunt dus
zeggen dat hij aan de menigte de vorm heeft gegeven, aan zijn
discipelen de inhoud en aan Johannes heeft hij de betekenis
geopenbaard. Omdat het altijd zo is: de menigte staat stil bij
de vorm, de discipelen werken met de inhoud en de Ingewijden
ontdekken de betekenis."
gast
gast Sep. 4 '09
Moeder zon? Is het niet moeder aarde en vader zon?
Beschermengel
Beschermengel Sep. 4 '09

Is gewoon een uitspraak denk ik .. smile
Beschermengel
Beschermengel Sep. 5 '09

Dagtekst van 05/09/2009.

"Het oog in het midden van een driehoek is een wijd en zijd bekend
symbool in het christendom en in sommige spirituele bewegingen.
Het staat voor het alziend oog van God. Dat betekent niet, zoals
sommigen naïef geloven, dat God bezig is ons vanuit de Hemel gade
te slaan, en onze goede en slechte daden noteert om ons
vervolgens te straffen of te belonen. Dit oog is in ons, dit
slaat ons gade, houdt ons in de gaten.
Het is wenselijk dat je je in de gaten gehouden voelt door dit
innerlijk oog, want juist dit beschermt ons tegen vergissingen.
Wij moeten het zelfs vragen om altijd zijn blik op ons gevestigd
te houden, en er blij om zijn dat, op het moment dat we
afdwalen, alleen al het gevoel van deze blik ons op het goede
spoor houdt. "
Pagina's: « Vorige ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds