Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Aug. 3 '09
Ja al weer 5 maanden! had het niet eens in de gaten haha....maar ik doe het graag hoor! en inderdaad soms passen ze ook heel goed in mijn gevoel smile.......en ik hoop er nog lang mee door te gaan!
Bedankt voor je lieve reactie dat doet me altijd goed smile

Hier weer de volgende mooie tekst!
=========================================================


Dagtekst van 03/08/2009.

"Je hebt altijd de neiging om je moeilijkheden als belemmeringen
te beschouwen. In werkelijkheid heeft de mens vaak onder
moeilijke omstandigheden de grootste mogelijkheden tot groei;
juist daar omdat hij in het nauw zit. Kijk eens hoe een boom in
het bos dit probleem oplost. Daar staan alle bomen zo dicht bij
elkaar, dat als een van hen zijn takken breed wil laten hangen,
de anderen dat verhinderen. Dan zegt deze boom tot zichzelf:
'Dit zijn slechte voorwaarden voor mijn ontwikkeling, maar ik
zal een oplossing vinden.' Hij kan weliswaar zijn takken niet in
de breedte uitstrekken, maar niets weerhoudt hem ervan de hoogte
in te gaan. In die richting is de vrije ruimte, en hij komt geen
hindernissen meer tegen.
Hetzelfde geldt voor de mens. Als hij niet meer vooruit,
achteruit of zijwaarts kan gaan, zit er niets anders op dan
omhoog te gaan, met andere woorden zich te verheffen naar de
spirituele wereld, want in deze richting kan niets zijn
aspiraties tegenwerken."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 4 '09


Dagtekst van 04/08/2009.

"Op alle gebieden van het leven kom je mensen tegen die al vroeg
zulke talenten aan de dag leggen, dat je ze als wonderkinderen
kunt beschouwen. Er is echter een eenvoudige verklaring voor.
Zij die in een vorig leven lang en geduldig met hun artistieke,
intellectuele of wetenschappelijke gaven hebben gewerkt,
geoefend, komen terug in hun huidige incarnatie met vermogens
die zich al op zeer jonge leeftijd kunnen uiten; en terwijl het
voor anderen maanden en jaren vergt om bijvoorbeeld een taal te
leren of een instrument te bespelen, boeken zij opzienbarende
vorderingen. Zij hebben gezaaid, zij hebben geplant, en nu
oogsten zij de vruchten van hun werk.
Zo is er het verhaal van een jonge man die op een dag Mozart
bezocht om hem raad te vragen over het componeren van
symfonieën. Mozart bekeek hem en antwoordde: 'Je bent nog heel
jong, je kunt beter beginnen met het componeren van menuetten.'
'Wat? Ik heel jong? Uzelf had al symfonieën gecomponeerd toen u
twaalf was!' 'Ja, maar ík heb nooit iemand gevraagd hoe ik dat
moest doen.' Dáárin ligt nu het verschil tussen degenen die in
een vorige incarnatie hebben gewerkt en degenen die nog niet
echt begonnen zijn."
Cialara
Cialara Aug. 4 '09
Mooooi Beschermengel! Zie hierin ook wel wat terug in mijn kinderen! Ben benieuwd wat zij in hun vorige levens hebben gezaaid grin

Dankje voor deze mooie tekst!
Liefs Jorine
Beschermengel
Beschermengel Aug. 5 '09

Graag gedaan! smilede volgende weer ... smile
=======================================

Dagtekst van 05/08/2009.

"De beheersing van gebaren begint met bewustzijn. Hier is een
oefening die zeer eenvoudig is, maar heel waardevol. Open je
rechterhand, concentreer je gedachten op het centrum ervan, en
vouw dan langzaam je vingers zachtjes naar binnen, terwijl je al
je aandacht op deze beweging gericht, tot je je vuist hebt
gesloten. Houd gedurende een ogenblik je energie geconcentreerd
in je vuist, strek dan langzaam je vingers en open je hand.
Doe deze oefening met heel je bewustzijn; je zult zien dat je
geleidelijk een grote beheersing over je gebaren zult bereiken.
Het volstaat deze oefening telkens één keer te doen, je wordt er
niet beter van door haar twintig keer achtereen te doen, maar
elke dag zoals aangegeven."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 6 '09Dagtekst van 06/08/2009.

"Het werk van spirituele transformatie moet niet tot het gebied
van de gedachten en de gevoelens worden beperkt, maar betreft
ook het fysieke lichaam. Als een Ingewijde hier in slaagt, zegt
men dat hij of zij is getransfigureerd. Jezus ervoer zo'n
transfiguratie op de berg Tabor. 'Zes dagen later', zo vertelt
onder andere het Evangelie van Matteüs ons, 'nam Jezus Petrus,
Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op,
waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als
het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met
Jezus in gesprek waren.'(Matt.17:1-3)
Zo openbaarde Jezus aan zijn discipelen hoe het fysieke lichaam
ook licht kan worden door de macht van de geest, door de macht
van de liefde. Het was de grootste openbaring die hij aan zijn
uitverkoren discipelen kon doen. Op dit bijzonder plechtige
ogenblik was de aanwezigheid van Mozes en Elia zeer
veelbetekenend, want Mozes vertegenwoordigde de Wet, die Jezus
was komen voltooien en vervullen. Wat Elia betreft, deze had de
komst van de Messias aangekondigd en was in de persoon van
Johannes de Doper gereïncarneerd, om zijn komst voor te
bereiden."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 7 '09Dagtekst van 07/08/2009.

"Wij moeten de moeilijkheden en het lijden, die we in ons leven
tegenkomen, geduldig aanvaarden,want ze werden voor ons bepaald
door hogere wezens die uit rechtvaardigheid handelen. Het leidt
tot niets te rebelleren tegen de goddelijke rechtvaardigheid;
het verergert alleen de strafmaat, zoals dat ook met wereldse
straffen gebeurt.
Als een gedetineerde ontsnapt uit de gevangenis, waar hij door
zijn misdrijven in terecht was gekomen, en opnieuw wordt
opgepakt, wordt hij, eenmaal terug in zijn cel, aan een zwaarder
regime onderworpen. De menselijke wetten zijn de weerspiegeling
van de goddelijke wetten. Als wij protesteren en weigeren het
lot te aanvaarden dat voor ons is bepaald volgens de wetten van
de goddelijke rechtvaardigheid, zullen we nog meer lijden: het
gerecht dwingt ons naar de gevangenis (onze moeilijkheden) terug
te keren en daar blijven we langer. Er is slechts één
aanvaardbare manier waarop je je invrijheidstelling kunt
bespoedigen: bereid zijn je fouten te herstellen, proberen
vooruitgang te boeken en zich ten dienste te stellen van God."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 8 '09
Dagtekst van 08/08/2009.

"Nog niet zo lang geleden zouden mannen en vooral vrouwen in het
Westen slechts in zee baden met kleding die praktisch hun hele
lichaam bedekte. Maar tegenwoordig bestaan er niet zoveel taboes
meer rond naaktheid en steeds meer mensen beoefenen het nudisme.
Daar is zeker niets verkeerd aan; zich blootstellen aan de lucht
en de zon is goed voor het fysieke lichaam. Maar dat is niet
genoeg, en naaktheid moet op een andere manier worden begrepen
en beoefend dan nu het geval is. Het moet vergezeld gaan van een
nieuwe kijk op het lichaam en een gepaste discipline, zodat de
mensen fysiek en psychisch mooier en expressiever worden. Want
wat voor nut heeft het anders? Dan is het beter gekleed te
blijven; kleren dienen ten minste om onvolmaaktheden te
verbergen.
Er is een nieuwe cultuur nodig om mensen bewust te maken van de
functie en de opdracht van hun lichaam, namelijk uitdrukking te
geven aan de kwaliteiten van hun psychisch leven. Zodra zij
hebben begrepen, hoe belangrijk het voor hen is hun instincten,
hartstochten en begeerten te beheersen, zullen ze gezonde,
harmonische lichamen vormen, die de schoonheid van hun innerlijk
wezen kunnen weerspiegelen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Aug. 9 '09Dagtekst van 09/08/2009.

"Wanneer het in onze keuken of op tafel komt, zijn de
voedingsmiddelen niet echt klaar om door ons organisme te worden
opgenomen. Ja, zelfs als het gewassen, gekookt, gekruid en
klaargemaakt is, is het voedsel nog een vreemde substantie: het
trilt niet in eenklank met ons en wij moeten het temmen, het tot
onze vriend maken.
Waarom denken jullie dat ik zo aandring op het eten in stilte,
met aandacht, liefde en dankbaarheid? Omdat deze
bewustzijnstoestanden met het voedsel te maken hebben. En dat is
in alle godsdiensten ook de reden voor de gebeden, de zegeningen
voorafgaand aan de maaltijd. Deze zegeningen voegen geen enkele
voedingswaarde toe aan het voedsel; ze dienen alleen om het
voedsel te beïnvloeden, zodat het goed wordt opgenomen door hen
die het gaan eten, zodat het in harmonie komt met hun eigen
trillingen en tevens hun subtiele lichamen voedt."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 10 '09

Dagtekst van 10/08/2009.

"De zonsopgang - die schitterende gebeurtenis die zich voor je
ogen afspeelt - is de moeite waard om bij te wonen, ook al is
het moeilijk voor je om 's ochtends vroeg op te staan en ook al
ben je nog slaperig. Je zult zeggen, dat je er onder die
omstandigheden niets aan zult hebben. Maar hierin vergis je je:
ondanks jezelf, en buiten je bewustzijn, doet het zijn werk,
waarvan de resultaten zich later zullen openbaren, en waarvan je
zelf versteld zult staan.
Iemand die als kind scènes van geweld en tragische
gebeurtenissen heeft meegemaakt, was nog niet oud genoeg om te
begrijpen wat er aan de hand was, maar op een dag beginnen deze
drama's in de vorm van angsten en gedragsstoornissen weer op te
duiken, welke zeer moeilijk te genezen zijn. Alles, of je het
begrijpt of niet, wordt geregistreerd en kan op een dag weer aan
de oppervlakte komen. Stel je alleen maar aan deze heilzame
invloeden bloot, ook al 'begrijp' je niets van het kosmische
fenomeen van een zonsopgang, en je geest, ziel en lichaam zullen
onherroepelijk bepaalde elementen opnemen, die zich later in jou
zullen openbaren als harmonie, vrede en licht."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 11 '09Dagtekst van 11/08/2009.

"Je vindt dat iemand in jouw omgeving verkeerd handelt. Als je
vindt dat je er iets aan moet doen, begin dan niet met streng
tegen hem op te treden, maar geef uitleg om deze persoon te
laten inzien hoe hij in het vervolg het beste kan handelen in
het belang van hemzelf en dat van de anderen. Als zo iemand dit
niet begrijpt, probeer dan tot zijn hart te spreken. En als ook
die methode niet werkt, heb je het recht streng te zijn. Zo
handelt een spiritueel Meester ook. Als hij ziet dat iemand zich
niet behoorlijk gedraagt, begint hij dingen aan hem of haar uit
te leggen en wacht dan af. Ziet hij, dat de ander het niet
begrijpt en geen acht slaat op zijn uitleg, probeert hij zijn of
haar hart te beroeren. Pas als deze methode evenmin werkt, treft
hij strengere maatregelen.
Wij hebben alleen het recht streng op te treden, op voorwaarde
dat we eerst de andere methodes hebben geprobeerd. Als we van
het begin af al hard optreden, hebben de mensen het recht ons
deze hardheid te verwijten en zullen we niets bereiken."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 12 '09Dagtekst van 12/08/2009.

"Door middel van onze vijf zintuigen communiceren we met de
buitenwereld en kunnen we erin handelen; anderzijds doen de
zintuigen dienst als deuren, waardoor de buitenwereld tot in
onze ziel kan komen. Daarom is het zo belangrijk dat we
zorgvuldig waken over wat zo bij ons binnenkomt.
Neem enkel het voorbeeld van de muziek. Wie beseft welke
diepgaande invloed klanken hebben op het innerlijk leven van
mensen? De mensen stellen hun oren bloot aan ongeacht welke
muziek, zonder zich te bekommeren om de gevolgen die dat op hen
zal hebben - en wat een hels kabaal hoor je vandaag de dag! Wees
daarom waakzaam, en leer te werken met de muziek om je geestelijk
leven te verrijken. Wanneer je voelt dat bepaalde muziek je
zuivert, verlicht, kracht geeft en je in staat stelt de
elementen van je innerlijk leven af te stemmen en te verenigen,
probeer haar dan ten volle te benutten. Houd in je hoofd, je
hart en je ziel een beeld, een licht of een verheven gedachte
vast en de muziek zal je daarbij helpen, je meevoeren en je naar
de Hemel opstuwen."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 13 '09


Dagtekst van 13/08/2009.

"Van kwetsbare mensen, die door het minste en geringste gekwetst
worden, zegt men dat ze gevoelig zijn. Nee, echte gevoeligheid
is een totale ontvankelijkheid voor de goddelijke wereld, dat
wil zeggen voor schoonheid, liefde en waarheid, en een
geslotenheid voor al wat donker en negatief is. Gevoeligheid
voor beledigingen en aanvallen is in werkelijkheid slechts
lichtgeraaktheid en overgevoeligheid. En wat blijft er over voor
al die stakkers, voor wie de hemel niet bestaat, noch de engelen
noch de schoonheid, maar alleen de slechte, onrechtvaardige
mensen waarover ze dag en nacht klagen?
Verwar gevoeligheid niet met overgevoeligheid, die slechts een
ongezonde uiting van gevoeligheid is. De ware gevoeligheid is
daarentegen een hogere graad van evolutie, die mensen in contact
brengt met hemelse gebieden, en die hen in staat stelt daarmee in
eenklank te trillen."
admin
admin Aug. 13 '09
grinwink
Beschermengel
Beschermengel Aug. 13 '09
Ja prachtig he!...heb hem effies zo neergezet smilezou hem zo mee willen zingen ..doe ik ook laugh

Natalie1986
Natalie1986 Aug. 13 '09
Super mooi nummer!!!

WOW
Beschermengel
Beschermengel Aug. 14 '09

Inderdaad erg mooi ...heb hem weer aangeklikt smile
=================================================

Dagtekst van 14/08/2009.

"Ons dagelijks leven bestaat uit talrijke activiteiten die we als
prozaïsch beschouwen, maar het is altijd mogelijk om aan deze
alledaagse activiteiten een spirituele dimensie te geven.
Bijvoorbeeld, als je een bad wilt nemen, waarom zou je genoegen
nemen met een fysiek bad, dat alleen een beetje vuil van je
wegneemt? Laat het eveneens een bad zijn dat jou op alle niveaus
reinigt, een bad dat je zuivert. Richt je dus, voor je in het
water stapt, tot het water en haar bewoners, en zeg: 'Schepselen
die in dit water leven, ik ben gelukkig om vandaag contact met u
te hebben, omdat ik weet dat God u de macht heeft gegeven de
onzuiverheden uit heel mijn wezen te verwijderen. Daarom richt
ik mij tot u, opdat u een werk aan mij kunt verrichten.' En je
raakt het water aan, zegent het en je roept Gods macht over het
water aan, Gods licht en Gods zuiverheid.
Als je op deze wijze tot het water spreekt, als tot een zeer
kostbaar element dat schepselen van grote zuiverheid herbergt,
treed je al in contact met hen op andere niveaus, en wanneer je
jezelf begint te wassen, lukt het je om ook je etherische,
astrale en mentale lichamen te bereiken. Je voelt je bevrijd van
alle psychische onzuiverheden die je hebt opgestapeld, en na dit
bad ben je klaar om met hernieuwde kracht aan het werk te gaan."
Cialara
Cialara Aug. 14 '09
Heel mooi om zo over het dagelijkse bad na te denken en het te beleven. Dank je wel Beschermengel grin
admin
admin Aug. 14 '09
Zo kan je ook douchen, fysiek reinigen en tegelijkertijd de negatieve energieen en zorgen van je afspoelen. Heerlijk! wink
Beschermengel
Beschermengel Aug. 15 '09

Ja is mooi he Jorine......het zijn allemaal lessen die we uit kunnen proberen, ik deed het al (vergeet het soms) maar werd er nu weer met mijn neus opgedrukt.

@ Hans, volgens mij doe jij dit al langer smile

De volgende mooie dagtekst!
==============================================

Dagtekst van 15/08/2009.

"Het beperkte kan het onbegrensde niet begrijpen; dus de mens, die
beperkt is, kan God, de Onbegrensde, niet kennen. Of
nauwkeuriger: je kunt Hem niet kennen zolang je buiten Hem
blijft. Wij zullen Hem pas kennen, zodra we deze onmetelijkheid
ingaan, ermee versmelten en er deel van worden. Zolang een
druppel water van de oceaan is afgescheiden, kan deze de oceaan
niet kennen, maar wanneer hij in de oceaan terugkeert, kan je
hem er niet meer van scheiden; de druppel is de oceaan geworden,
en kent dus de oceaan.
Je zult zeggen: 'Maar de mens bestaat binnen het universum,
maakt er deel van uit, hij is niet afgescheiden van dit
onbegrensde, van deze oneindigheid die God is.' Ja, maar hij is
zich er niet van bewust. En zelfs scheidt hij zich vaak bewust
van God af, om zijn persoonlijk leven te leiden, afgesneden van
het kosmisch bewustzijn om vervolgens te verklaren dat God niet
bestaat. Dus als je God wilt kennen, versmelt dan bewust met
Hem, verlies je in Hem. Je zult Hem kennen, omdat je Hem zult
zijn geworden, je zult Hem zijn."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 16 '09


Dagtekst van 16/08/2009.

"Elke maand ziet u de maan aan de hemel wassen en afnemen. Maar
weet je, dat je deze gestalten kunt benutten? Ja, want hiermee
beschik je over de juiste voorwaarden om in je ondernemingen te
slagen, zowel materieel als spiritueel.
Als je iets wilt bouwen of iets belangrijks wilt beginnen, moet
je altijd de periode van de wassende maan kiezen omdat, volgens
de wet van de analogie die in het universum heerst, de periode
waarin de maan voller wordt het gunstigst is voor het
groeiproces in de natuur. Je kunt je plannen tijdens elke
periode maken, maar zodra je een besluit hebt genomen, moet de
realisatie bij wassende maan beginnen. En als je een of andere
zaak wilt beëindigen, is het beter om dat tijdens afnemende maan
te doen. De maan is verbonden met materiële totstandkoming, of
het nu om het beginnen of het beëindigen gaat. Degene die
overeenkomstig de standen van de maan werkt, handelt volgens de
natuurwetten, en die ondersteunen zijn werk."
Pagina's: « Vorige ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds