Loading...
nl

Dagtekst

Muin
Muin Jul. 16 '09
Jouw dagtekst doet me aan de dagtekst van Joke van Melsen denken Beschermengel. Ik hoop dat je het goed vindt dat ik haar tekst hier plaats.

Liefs,
Anna


We zijn Allen met elkaar verbonden
wat jij uitademt,
ademt je Medemens weer in en vice versa.

Woorden hebben dezelfde beweging,
alles wat in Liefde vanuit het Hart naar buiten komt,
komt in Liefde bij de Ander binnen.

De Woorden worden bekrachtigd door Adem
na elke inademing komt de woordenstroom opgang tijdens de uitademing.

Bij elke inademing komt er een Stiltepunt.

De inademing gaat via de longen naar het Hart
vanuit het Hart circuleert het door het Lichaam tot in alle cellen van je Lichaam
tot diep in de kern van het celgeheugen
en zo weer naar het Hart,
via Longen langs het Keelcentrum...je Hemel op Aarde
naar buiten via mond en neus.
Zo ook door alle poriën heen.

Alles word aangeraakt.

Spreek in Liefde over Jezelf
Spreek in Liefde met je Medemens
Luister in Liefde naar Jezelf
Luister in Liefde naar je Medemens

Woorden zijn trilling en bekrachtigd door Adem
In elke in- en uitademing is God Aanwezig

Allen worden aangeraakt.


Joke van Melsen
Beschermengel
Beschermengel Jul. 17 '09

Erg mooi Muin smiledie bewaar ik ook!
===================================


Dagtekst van 17/07/2009.

"Zolang je je niet aangetrokken voelt tot een hogere wereld van
orde, licht en schoonheid, zolang je geen waarachtige liefde
ervaart voor de entiteiten die deze hogere wereld bewonen, zal
het onmogelijk voor je zijn om verzet te bieden tegen de
innerlijke krachten die je kwellen. De persoonlijke wil is niet
voldoende; om weerstand te bieden is een hemelse bescherming en
hulp nodig. Deze bescherming en deze hulp kunnen alleen
verkregen worden dankzij jouw liefde voor de volmaaktheid.
Zolang je deze liefde niet bezit, is het zeker dat je terug zult
vallen in de valkuilen van het astrale gebied.
Dus, als iemand opschept dat hij verleidingen kan weerstaan, en
ik zie dat zo iemand geen liefde heeft voor de goddelijke
wereld, kan ik tegen hem of haar zeggen: 'Je hebt geen
bondgenoot, je hebt geen vriend, je zult bezwijken.' Voordat je
zulke ambitieuze geestelijke doelen stelt, houd van de hemelse
entiteiten, nodig hen uit om van de partij te zijn, aanwezig.
Enkel op die manier zullen de lagere neigingen zich beginnen te
onderwerpen: omdat je machtige bondgenoten in je nabijheid hebt.
"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jul. 18 '09Dagtekst van 18/07/2009.

"In ons lichaam komen de benen en de voeten overeen met het
fysieke vlak. Als je je dus wilt bevrijden van fysiek gewicht,
kun je met de gedachte inwerken op jouw voeten. Je vraagt je af
of wat ik zeg wel ernstig bedoeld is? Ja, heel ernstig. Als je
ze bijvoorbeeld wast, maak er dan een gewoonte van om ze bewust
aan te raken, door je te concentreren op de spirituele centra
die zich aan de bovenkant en de onderkant bevinden.
In de Griekse mythologie wordt de god Hermes afgebeeld met
vleugels aan zijn hielen. Hermes is het symbool van de
Ingewijde, die de mogelijkheid heeft om in de ruimte te reizen,
omdat hij het geheim bezit van de ontwikkeling van de spirituele
centra die zich in de voeten bevinden. Zolang je dit geheim niet
kent, kun je je niet bevrijden van het fysieke vlak, en is het
niet toegestaan om je lichaam te verlaten om andere werelden te
bezoeken
Beschermengel
Beschermengel Jul. 19 '09


Dagtekst van 19/07/2009.

"Om te leren, zich te ontwikkelen en kennis te vergaren, heeft de
mens de keus tussen twee wegen: die van de materie en die van de
geest. Als hij de weg van de materie kiest, is hij als het water
dat van de toppen afdaalt: beetje bij beetje vervuilt het zich
tijdens de afdaling, vervolgens zuivert het zich als het in de
grond doordringt, waar het door de ondergrondse lagen gaat om op
een dag, veel later, als bronwater weer tevoorschijn te komen.
Deze weg is heel lang en moeizaam; het is die van de gewone
mens, die om te evolueren door beproevingen en lijden moet gaan.
De andere weg is die van de Inwijding. De Ingewijde is degene die
kennis heeft willen nemen van hoe je jezelf kunt verheffen, zoals
het vuur, om de hemel te ontmoeten. Deze weg vergt een groots
werk en veel inspanning, maar deze inspanning is een bron van
vreugde, omdat het je ontdoet van alle lasten en bezoedelingen
van de aarde. De Ingewijde, die deze weg omhoog heeft genomen,
verenigt zich met de heilige Geest; hij gaat de eeuwigheid
binnen."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 20 '09


Dagtekst van 20/07/2009.

"Om hemelse wezens aan te trekken en bij ons te houden, moeten wij
een heel zuivere atmosfeer om ons heen scheppen. Het meest
geschikte moment voor dit werk is de zonsopgang. Naarmate zij
boven de horizon uitkomt, verandert de zon van kleur. Als zij
tevoorschijn komt, is ze rood, dan oranje, vervolgens geel en al
naar gelang de samenstelling van de lucht kan ze ook schakeringen
hebben van groen, blauw en paars. En uiteindelijk wordt zij wit,
gloeiend. Door aan de hemel te stijgen, zingt de zon de hele
toonladder van kleuren en elk van hen zendt een toon uit. Wel,
wat een symfonie als zij bij het stralend wit aankomt! In deze
symfonie, in deze uitbarsting van licht, zuivert en versterkt
onze aura zich en vibreert intenser; zij zendt signalen naar de
hemelse entiteiten, die aanvoelen dat ze worden uitgenodigd voor
een feest. Zij snellen toe om eraan deel te nemen en zij brengen,
zoals alle genodigden die op een feest komen, geschenken mee."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 21 '09


Dagtekst van 21/07/2009.

"Wat is het heden? Een moment waarop wij het verleden kunnen
gebruiken en vooruitlopen op de toekomst. Maar voor de
spiritualist zijn het verleden en het heden niet om het even
welk verleden en heden. Onder het verleden versta ik enkel
datgene wat tot die waarachtige traditie behoort, waarvan de
essentie intact, sinds mensenheugenis, wordt overgedragen. En de
toekomst zijn alle elementen zich daarbij komen voegen in hun
universele betekenis. Want de toekomst, de waarachtige toekomst
gaat in de richting van universele, broederlijke waarden.
De spiritualist moet dus leven in het heden met alle
verworvenheden van het verleden, maar dient zich tegelijkertijd
in de toekomst te projecteren, met de hele immensiteit van zijn
ziel en met alle macht van zijn geest. Dat is een rijk en
volledig leven."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 22 '09Dagtekst van 22/07/2009.

"Je stuit op een moeilijkheid, een onaangename situatie, iemand
heeft je gekwetst, enzovoort: probeer, in plaats van je te laten
gaan in irritaties of in ontmoediging, eens gebruik te maken van
de macht van de glimlach. Je zult zeggen: 'de macht van de
glimlach? Maar wat is dat? Naar anderen glimlachen?' Nee, niet
noodzakelijk.'Maar wat dan?' Zelfs als je alleen bent, probeer
te glimlachen, zomaar, om te tonen dat je boven alle
moeilijkheden staat. Bedenk dat je in het diepst van jouw wezen
onkwetsbaar bent, onsterfelijk, eeuwig, en als je langs een
spiegel gaat, schenk jezelf dan een glimlach. Deze glimlach zal
eerst wellicht wat gemaakt zijn, maar dat geeft niets, het
begint er al op te lijken! Vanaf het moment dat je hebt besloten
jezelf een goed humeur te bezorgen, zal het je beter lukken om
tegenslagen te boven te komen."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 23 '09Dagtekst van 23/07/2009.

"Meester Peter Deunov in Bulgarije vroeg ons de pitten van
vruchten, die wij hadden gegeten, niet weg te gooien, maar te
planten. En ik raad jou aan hetzelfde te doen. Als je geen tuin
hebt, plant ze dan waar je kunt, dat maakt niets uit. Waar het
om gaat is, dat je jezelf ervan bewust maakt dat een pit een
schepsel is dat er behoefte aan heeft om het leven te schenken
aan een kiem die zij in zich draagt; zij lijdt eronder om deze
levende kiem gevangen te houden in de scheut, die zal vergaan
ondanks een vruchtbaar terrein, terwijl hij alleen vraagt om
door te gaan met leven.
Natuurlijk geeft niet elke geplante pit het leven aan een boom,
maar het voornaamste doel van deze oefening is om steeds
bewuster te worden dat je in jouw innerlijk andere pitten hebt
om te planten: ideeën, gedachten, gevoelens. Als zij vrucht
zullen dragen, zal je niet alleen in overvloed leven, maar je
zult vele schepselen kunnen voeden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jul. 24 '09


Dagtekst van 24/07/2009.

"Rijk zijn. Natuurlijk, wie wil niet graag rijk zijn? Alleen is
het niet zo wenselijk om materiële rijkdom te zoeken, want
daarvoor ben je altijd min of meer verplicht om de buurman of
een concurrent uit te schakelen, of zelfs oneerlijke dingen te
doen. De aarde, de ruimte en de hulpbronnen zijn beperkt; je
verrijkt je dus altijd ten koste van anderen. En niets wijst
erop dat je er op een dag in zal slagen om je echt vervuld te
voelen.
Zoek de rijkdom dus niet zozeer aan de aardse kant. Kijk naar de
Hemel: deze is zo wijds, immens, oneindig! Je kunt er altijd uit
putten, je zult niets afdoen aan deze uitgestrektheid, deze
onuitputtelijke oceaan, je benadeelt niemands belangen. En als
je eenmaal rijk zult zijn, zelfs als je deze spirituele
rijkdommen aan anderen uitdeelt, zul je er niet armer door
worden, je zult altijd in overvloed leven."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 25 '09Dagtekst van 25/07/2009.

"De Ingewijden uit India hebben het werk van identificatie van de
mens met de Godheid samengevat in de formule 'Ik ben Hem'. Wat
betekent dat Hij alleen, de Heer, bestaat; ik besta niet, of ik
besta enkel als zijn afspiegeling, zijn schaduw. Zolang de mens
zijn ware werkelijkheid niet kent, identificeert hij zich met
zijn lichaam, zijn gevoelens en zijn gedachten, zonder te weten
dat deze niet de ware werkelijkheid zijn. Juist deze
onwetendheid houdt de mens vast in zwakte en ziekte.
Geen enkel menselijk wezen bestaat als een afgescheiden
schepsel: wij maken deel uit van God, die als enige een eigen
bestaan heeft. Alleen Hij bestaat en wij zijn een projectie van
Hem. Als wij dus zeggen: 'Ik ben Hem', verbinden wij ons met
Hem, komen we dichter bij Hem, tot we op een dag als Hij worden.
Sinds duizenden jaren draagt de geschiedenis ons de getuigenis
over van wezens die erin zijn geslaagd om zich met de Godheid te
vereenzelvigen, en zij hebben het licht ontvangen, de ware
vermogens; zij hebben de extase geproefd."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 26 '09


Dagtekst van 26/07/2009.

"Een zegening is een gebruik waarmee voorwerpen of wezens onder de
hemelse invloed of bescherming worden geplaatst, en het vervult
nog een belangrijke plaats in religieuze ceremonies. Natuurlijk
kun je je afvragen hoe doeltreffend het is. In werkelijkheid
hangt dit af van degene die de zegening geeft, en als het om een
mens gaat, ook van degene die ze ontvangt.
Het woord zegening betekent; goede dingen zeggen, in de
betekenis van woorden uitspreken die het goede met zich
meebrengen. De waarachtige zegening is dus een daad van witte
magie, en degene die dit gebaar maakt moet zuiver zijn,
onbaatzuchtig, meester over zichzelf, want anders is het enkel
theater. Wat betreft degene die deze zegening ontvangt, die
dient tenminste ontvankelijk te zijn, verlangend zich te
verbeteren en voor het goede te werken. Zolang deze voorwaarden
niet zijn vervuld, dient de zegening nergens toe. Ondanks dat
alles is het altijd goed om dit gebruik te behouden in de hoop
dat de mensen zich op een dag bewust worden van de betekenis
ervan, zodat het een doeltreffend woord en gebaar zal worden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jul. 27 '09


Dagtekst van 27/07/2009.

"De weg in te slaan naar de hoogten is de enige manier om onze
vrijheid te veroveren.
Deze weg houdt in dat je je elk moment van de dag inspant om de
wil van God te vervullen. De vrijheid bestaat niet buiten de
overgave aan God, Degene die in de Psalmen de Allerhoogste wordt
genoemd en die de Macht, de Wijsheid en de Liefde is.
Door zich van de Schepper af te scheiden, of het nu bewust of
onbewust is, denkt de mens vrij te worden: in werkelijkheid
wordt hij de slaaf van lagere entiteiten die er belang bij
hebben om hem te verleiden, om hem te domineren, zoals de slang
heeft gedaan die Adam en Eva uit het Paradijs heeft geleid. Want
wat in het boek Genesis 'de slang' wordt genoemd, is een
symbolische uitdrukking om een categorie van kwaadaardige wezens
te beschrijven, die zich tegen God afzetten en de mensen hebben
willen meeslepen in hun opstand. Om nu onze vrijheid terug te
vinden, moeten wij ons verbinden met de lichtende entiteiten die
trouw zijn gebleven aan God: zij zullen ons helpen de weg naar de
toppen opnieuw in te slaan. "
Beschermengel
Beschermengel Jul. 28 '09


Dagtekst van 28/07/2009.

"Als je jezelf weet te observeren, zul je vaststellen dat het
grootste deel van je gevoelsleven bestaat uit subtiele
uitwisselingen en dat juist deze uitwisselingen je voeden. Als
je 's ochtends van huis gaat, ontmoet je mannen en vrouwen met
wie je bevriend bent, voor wie je sympathie of bewondering
voelt: je groet hen, zij groeten jou terug en je bent gelukkig.
Deze uitwisselingen gebeuren door de tussenkomst van je hart, je
verstand, je ziel en je geest.
Misschien verkeer je niet in de gelegenheid om daadwerkelijk
mannen en vrouwen te ontmoeten die je tot deze gevoelens van
vriendschap of bewondering inspireren.Wat maakt het uit? Je kunt
hen op de radio horen of op de televisie zien. En er zijn ook
boeken die je leest, er is muziek die je beluistert, kunstwerken
die je bekijkt en die je in verrukking brengen. Zijn dat geen
uitwisselingen die je met schepselen hebt? Door hun werk geven
de kunstenaars je iets, en jij geeft door jouw bewondering, door
jouw liefde, iets aan hen terug. Natuurlijk, velen zijn
overleden, maar hun ziel en hun geest, die deze kunstwerken
hebben gemaakt, zijn onsterfelijk en je zet de communicatie met
hen voort. "
Beschermengel
Beschermengel Jul. 29 '09Dagtekst van 29/07/2009.

"Alles wat in het universum bestaat, van de stenen en de planten
tot aan de Aartsengelen en tot aan God, ja, alles wat er in het
universum bestaat, bestaat ook in de mens. Zelfs in ons fysiek
lichaam zijn alle elementen van de schepping aanwezig. Niets
ontbreekt, en daarom kunnen wij vooruit gaan tot in het
oneindige, niets kan ons tegenhouden.
Om deze vooruitgang te realiseren, moeten we aan een voorwaarde
voldoen: werken aan onze materie, aan onze psychische maar ook
aan onze fysieke materie, om ze uiteindelijk te zuiveren, soepel
te maken, handelbaar, vibrerend totdat ze erin slagen de
goddelijke wereld tot uitdrukking te brengen. Zo zullen we ons
op een dag in volheid manifesteren, zoals we daarboven, in de
goddelijke wereld, in ons hoger Zelf, zijn. "
Beschermengel
Beschermengel Jul. 30 '09


Dagtekst van 30/07/2009.

"Het kwaad onderhoudt met het goede een vergelijkbare relatie als
de materie onderhoudt met de geest. Zoals de geest de materie
nodig heeft om zich te manifesteren, zo heeft het goede het
kwaad nodig, anders valt het in slaap, is er niets om het te
stimuleren. Het kwaad windt het goede op, en het goede
projecteert zich op de materie van het kwaad als op een scherm.
Juist dankzij het kwaad is het goede goed; zonder het kwaad
zouden we het goede niet echt kennen. Als je het kwaad wilt
vernietigen, zal het goede ook worden vernietigd. In sommige
gevallen kun je zelfs zeggen dat het kwaad de wortel is van het
goede.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je het kwade moet
aanmoedigen; dat heeft het niet nodig, het is sterk genoeg zoals
het is. Wij moeten alleen weten dat het onvermijdelijk is en
leren het te benutten. Je kunt niet evolueren, je kunt geen
hoger wezen worden als je het kwaad niet tegenkomt in de vorm
van obstakels, beproevingen. Wees dus blij dat je altijd
gestimuleerd zult worden, altijd geïnspireerd en levend zult
blijven, omdat het kwaad er altijd is: er zullen altijd zorgen,
vliegen, wespen, slangen en gemene mensen zijn, en het is aan
jou om ze te gebruiken voor het goede!"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jul. 31 '09Dagtekst van 31/07/2009.

"De jeugd, die nieuwsgierig en stoutmoedig is, schrikt er niet
voor terug zich in allerlei ervaringen te storten die haar
fysieke en psychische gezondheid kunnen schaden. En op het
moment dat ouders of meer verstandige volwassenen hen proberen
tegen te houden, behandelen jongeren hen als bekrompen, beperkte
en overdreven vrome mensen, die hen willen beletten ervaringen op
te doen om het leven te leren kennen.
Het leven leren kennen.. Jongeren weten niet dat, om het ware
leven te kennen, er andere ervaringen nodig zijn. Misschien
weten ze wel dat anderen die ervaringen hebben opgedaan:
filosofen, mystici, heiligen. Zij bewonderen hen trouwens, ze
citeren hen, maar er is geen sprake van om hen te imiteren. Ze
geven er de voorkeur aan om al diegenen na te apen die hun
vleugels hebben verbrand. Is dat verstandig? Zou het niet beter
zijn dat zij zich tevreden stellen met citaten als het gaat om
vreselijke avonturen van allerlei personen die slecht zijn
geëindigd (de literatuur en de geschiedenis staan hier bol van),
en dat ze de ervaringen proberen op te doen van buitengewone
wezens, die ons de weg naar de Hemel hebben laten zien? "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Aug. 1 '09Dagtekst van 01/08/2009.

"Veel mensen zeggen: 'Een spiritueel onderricht. wat zou ik dat
graag volgen!' Maar zij voegen daar onmiddellijk aan toe dat ze
daarmee nog moeten wachten, want ze moeten nog bepaalde taken
vervullen voor hun echtgenoot, hun vrouw, hun kinderen
enzovoort. Welnu, tien, twintig jaar later hebben zij zich nog
niet kunnen vrijmaken en zijn zelfs sommigen al gestorven zonder
erin geslaagd te zijn één enkele minuut aan het spirituele leven
te wijden. Waarom? Omdat het je nooit lukt je dagelijkse dingen
afdoend te regelen. Het is net alsof je een rubberen bal, die
lek is, weer rond probeert te krijgen: als het je lukt de deuk
er aan de ene kant uit te krijgen, vormt zich een nieuwe aan de
andere kant.
Wat je ook doet in de fysieke wereld, niets wordt voor altijd
geregeld. Je denkt dat je met rust wordt gelaten omdat je
dochter is getrouwd. Maar dan blijkt zij niet met haar
echtgenoot overweg te kunnen, en is er sprake van een scheiding,
wat een gedoe! Of anders zijn er kleinkinderen op komst,
enzovoort. Wacht dus niet om een spiritueel leven te gaan
leiden. Begin er onmiddellijk mee, in het besef dat je dankzij
dit leven de beste oplossingen zult vinden voor problemen die
zich elke dag voordoen."
Muin
Muin Aug. 1 '09
Quote:
in het besef dat je dankzij
dit leven de beste oplossingen zult vinden voor problemen die
zich elke dag voordoen


Jeru Kabbal schreef : Life is a mystery to be danced, not a problem to be solved

Liefs,
Beschermengel
Beschermengel Aug. 2 '09

Ja zo helemaal waar! mooi Muin smile
==================================


Dagtekst van 02/08/2009.

"Na een gebed, een ogenblik van meditatie of een contact met het
licht kan het gebeuren dat je een gevoel van vervulling hebt.
Uiterlijk, objectief gezien, is er niets gebeurd en lijkt het
alsof je niets hebt ontvangen, maar toch voel je je vervuld. Ja,
omdat je ziel en je geest zich hebben gevoed, gelaafd.
En in deze 'restaurants' van de ziel en de geest is het niet als
op het fysieke vlak, waar je meerdere keren per dag moet gaan
eten en drinken om niet hongerig, dorstig en futloos te te zijn.
De voeding, die je tot je neemt in de sublieme gebieden van de
ziel en de geest, stilt je honger en lest je dorst dagenlang.
Want de goddelijke wereld bevat elementen van een zodanige
rijkdom dat, als je er maar één keer in slaagt om die op te
vangen, het gevoel van vervulling die zij je geven jou nooit
meer verlaat, niets kan jou deze zekerheid ontnemen dat je de
eeuwigheid hebt geproefd."
Helma
Helma Aug. 2 '09
Wat een fantastische tekst toch weer! Gek genoeg passen je teksten elke dag zo goed in mijn gevoel van dat moment!

Ik wil je even bedanken, Beschermengel. Elke dag plaats je weer deze teksten, en dat al vijf maanden lang! Complimenten voor jou! Hoeveel harten je er al mee geraakt hebt, weet ik niet, maar de mijne in ieder geval!

Veel liefs en een knuffel voor jou van Helma.
Pagina's: « Vorige ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds