Loading...
nl

Dagtekst

Precious1
Precious1 Jul. 7 '09
Beschermengel, waar haal je toch al die mooie teksten vandaan?
Beschermengel
Beschermengel Jul. 7 '09

Ja zijn mooi he smilehieronder de link

http://www.prosveta.com/thought-of-the-day.phtml?language_id=24&

je kunt ze ook laten doorsturen naar je adres dan krijg je ze elke dag binnen.
Beschermengel
Beschermengel Jul. 8 '09


Dagtekst van 08/07/2009.

"In het woord 'magie' zien de meeste mensen iets beangstigends,
zwaar en bedreigend, en zij willen niets met deze praktijk te
maken hebben. En toch doet iedereen aan magie; ja, onbewust doen
we zelfs niets anders. Volgens de maatstaven van de goddelijke
gerechtigheid is elke slechte gedachte, elk slecht gevoel al
zwarte magie, want het bevuilt, het breekt iets af. En omgekeerd
maakt alles wat harmoniseert, opbouwt, mooier maakt, verlicht,
deel uit van de categorie van de witte magie.
Dus, in plaats van met afschuw te reageren als zij over magie
horen spreken, zouden de mensen er beter aan doen het belang in
te zien van elk van hun uitingen. Ja, want men ziet veel mensen
die nog nooit een boek over zwarte magie hebben opengedaan, die
zelfs denken dat zwarte magie niet kan bestaan, maar die door
hun gedrag, hun gedachten, hun gevoelens, hun woorden, in
werkelijkheid echte zwarte magiërs zijn."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 9 '09

Dagtekst van 09/07/2009.

"Leer te danken en je zult gered worden. Ja, bedank zelfs als je
daar schijnbaar geen enkele reden toe hebt, zelfs voor de
onaangename gebeurtenissen, want dit is de beste manier om ze te
transformeren. Als je het begint uit te schreeuwen en in opstand
komt, zal je niet alleen niets aan de gebeurtenissen veranderen,
maar je verergert nog je lijden.
Dus, welke onaangenaamheden zich ook aandienen, zeg: 'O God,
dank u, er is vast een reden waarom dit mij overkomt, ik moet
nog iets leren.' Je zult dan voelen dat je je moeilijkheden in
goud omzet, in edelstenen, en ze zullen in een ander daglicht
komen te staan. Probeer het en je zult het zien. Dit is een
gewoonte, die je de mogelijkheid zal geven om beproevingen
makkelijker te boven te komen en beetje bij beetje innerlijk
meester te worden over alle situaties. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Jul. 10 '09Dagtekst van 10/07/2009.

"Juist het licht waarschuwt ons voor de aanwezigheid van vuur. Ja,
want licht is het kleed van het vuur. En net zoals alle kleding
materieel is, kan je zeggen dat het licht al een vorm van
materie is. Daarboven, in de sublieme regionen, vertegenwoordigt
het licht de materie en vertegenwoordigt het vuur de geest.
Daarom wordt gezegd dat God, die het oorspronkelijke Vuur is,
eerst het licht heeft geschapen, en dat Hij met het licht
vervolgens de wereld heeft geschapen. Vóór het licht was er het
vuur; licht is dus de materie van de schepping.
U vraagt zich af of het mogelijk is dat het vuur bestaat zonder
het licht. Inderdaad. Het oorspronkelijke, niet-gemanifesteerde
vuur is niet lichtgevend. Opdat het vuur zou worden vergezeld
van het licht, moet dit licht zich manifesteren."
Beschermengel
Beschermengel Jul. 11 '09
Dagtekst van 11/07/2009.

"Kuisheid, seksuele onthouding, moet een persoonlijke beslissing
blijven. Voor hen die in staat zijn deze te beoefenen, is het
heel goed, maar laten zij zich niet bemoeien met wat anderen
doen, en hen met rust laten! Het is zelfs gevaarlijk voor hen om
een puriteinse houding aan te nemen. Dit toont aan dat hun
'zuiverheid' niets anders is dan verdringing, en een dergelijke
houding kan hen in hoge mate uit evenwicht brengen; in het
verleden heeft men al veel van dit soort gevallen gezien. Wie
zich altijd bezighoudt met de onzuiverheid van anderen, bewijst
eenvoudigweg ziek, psychisch ziek te zijn.
Leer dus om ruimdenkend te zijn: als de Heer niets zegt, waar
moet jij je dan mee bemoeien? De Heer is toegeeflijk,
edelmoedig,waarom ben jij zo bekrompen? Wees ook toegeeflijk en
edelmoedig en werk aan jezelf. Niets verhindert jou om een
voorbeeld te worden van zuiverheid, van heiligheid, maar laat de
anderen met rust, bemoei je niet met hun zaken. Als zij op een
dag rekenschap hebben af te leggen, is het aan de Hemel en niet
aan jou. "
Beschermengel
Beschermengel Jul. 12 '09


Dagtekst van 12/07/2009.

"Je kunt alleen echt evolueren en je ontplooien als je bewust
werkt aan het vormen van een collectieve ambiance van harmonie,
liefde, vrede en licht waarin allen kunnen ademen en zich
voeden. Enkel een sfeer waarin liefde en harmonie voelbaar,
tastbaar zijn, kan iets goeds aan ieder geven. Maar om in staat
te zijn deze harmonie te creëren, moet je in contact treden met
zuivere en lichtende krachten die in de ruimte circuleren.
Zolang je daar niet in slaagt, zul je voortdurend blootgesteld
worden aan klappen en ongelukken in de fysieke wereld, maar
vooral in de psychische wereld.
Dus, het werk, het enige waarachtige werk dat de moeite waard
is, is er dag en nacht aan te denken jezelf te harmoniseren met
de kosmische krachten. Je zal uiteindelijk voelen dat het
negatieve in jou bezig is je te verlaten, en dat je er elke dag
meer toe bijdraagt dat het licht en de vrede in de wereld komen."
Islandlady
Islandlady Jul. 12 '09
Mooie tekst en heel erg waar denk ik zo maar!

Liefs
Bea
Beschermengel
Beschermengel Jul. 12 '09

Ja inderdaad zo waar allemaal! en goeie nadenkers, om te proberen zo te leven is de moeite waard...al blijft het wel moeilijk soms.
Islandlady
Islandlady Jul. 12 '09
Het is niet altijd even makkelijk maar zeker de moeite waard.

Liefs
gast
gast Jul. 12 '09
Dit filmpje kwam ik gisteren op youtube tegen:

http://www.youtube.com/watch?v=8i0FAWE8YqU
Beschermengel
Beschermengel Jul. 13 '09
Ga zo het filmpje zien smile
=========================


Dagtekst van 13/07/2009.

"Dat het noodzakelijk is zoveel wetten te maken om de verhoudingen
tussen de mensen te regelen, komt omdat zij nog niet gewend zijn
aan de liefde. Als zij zouden weten wat ware liefde is, en
daarin leven, zouden ze het niet nodig hebben dat deze wetten
hen komen herinneren aan wat ze wel en niet mogen, want ze
zullen er spontaan achter komen hoe je in harmonie met elkaar
leeft.
Liefde is de enige kracht die de dingen organiseert, ze laat
groeien en bloeien. Zodra de liefde in een familie, een
gemeenschap of een bedrijf zijn intrede doet, is het niet meer
nodig te zeggen:'doe dit, en als je het niet doet, wee je
gebeente!' Allen voeren hun taak met plezier uit. Daar waar de
liefde is binnengetreden, is er voor de wet geen plaats meer."
gast
gast Jul. 13 '09
Heb je hem al gezien BS?
Muin
Muin Jul. 13 '09
Quote:
Liefde is de enige kracht die de dingen organiseert, ze laat
groeien en bloeien.


Thought for Today

Love is a powerful force. It can take us to great heights and leave us feeling light and airy. Yet it has been the most abused and misused force. Many degraded things pass for love. True love is based on understanding, mutual trust and respect and not simply on transient emotions. Love is being in balance, that is, in harmony with the self, God and each other. Love dwells in the soul. We must allow this love to flow out and around us. Without love, all of life's treasures are locked away from our vision and experiences, for indeed 'love is the key.' smile

Beschermengel
Beschermengel Jul. 14 '09


Nee Gast ik heb nog niet gekeken smile

===================================


Dagtekst van 14/07/2009.

"Een zorg, een verdriet is als een wolk die door je heen trekt en
de zon voor je verbergt. Op dat moment, in plaats van deze wolk
met duistere ideeën te voeden en je te beklagen:'De zon heeft me
verlaten', probeer je vooral op deze wolk te concentreren om haar
te ontbinden. Als je erin slaagt, zul je vaststellen dat de zon
(en de zon is hier een beeld van de Godheid) nog altijd aanwezig
is, en dat, als je haar niet meer voelde, dit kwam door de wolken
die je had laten opstapelen.
Als je eenmaal hebt geleerd om deze wolken te verjagen, kun je
je oefenen om de verzamelde wolken te verdrijven, die op de
mensheid drukken en haar het licht onthouden. Jazeker. Op het
moment dat je een graankorrel in de aarde hebt geplant, en hebt
vastgesteld welk een prachtige aar hij heeft gegeven, kun je
duizenden soortgelijke zaden planten, en twijfel je er niet aan
om op een dag graan te oogsten dat je kunt uitdelen. Hetzelfde
geldt voor het innerlijke werk, de spirituele arbeid. Als je
succes voor jezelf hebt behaald, kun je er zeker van zijn dat
je, dankzij jouw werk, de gemeenschap, de gehele mensheid kunt
helpen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
admin
admin Jul. 14 '09
de dagtekst lijkt sterk op de droomverhalen die we hebben meegemaakt.
grin
Beschermengel
Beschermengel Jul. 14 '09

Ja ik vindt toch dat waarover gepraat word je hier weer terug kunt vinden ! smilealsof je antwoord krijgt smile
Beschermengel
Beschermengel Jul. 15 '09Dagtekst van 15/07/2009.

"Zolang de mensen niet zullen leren zich in elkaars situatie te
verdiepen, maken ze zich schuldig aan dezelfde
beoordelingsfouten, dezelfde lompheid, dezelfde wreedheid en
onrechtvaardigheid.
Als je niet weet in welke omstandigheden een persoon zich
bevindt, is het beter, alvorens hem te beoordelen en te
beschuldigen, om zich tenminste enkele minuten in zijn situatie
te verdiepen: vaak besef je dat, als je je in zijn positie
bevond, je het tien keer slechter zou doen dan deze persoon.
Slechts na deze oefening enkele minuten te hebben gedaan, begin
je jezelf nobele kwaliteiten eigen te maken zoals geduld,
toegeeflijkheid en zachtheid. Doe deze oefening vooral met de
mensen die onaangenaam tegen je zijn, en die je moeilijk kunt
verdragen. Je zult zien: beetje bij beetje lijkt hun gedrag
begrijpelijker te worden en zal je zelfs van hen beginnen te
houden."
admin
admin Jul. 15 '09
Mooi!
Beschermengel
Beschermengel Jul. 16 '09


Hier nog een hele mooie smile
==========================


Dagtekst van 16/07/2009.

" 'Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij
niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of zijn dochter dan
van mij, is mij niet waard.' Deze woorden van Christus konden
door sommigen worden geïnterpreteerd als een vrijbrief om hun
familie te verlaten, zonder zich te bekommeren om het lijden dat
dit met zich meebracht. Zij voelden zich gerechtvaardigd: ze
volgden Christus.
Elk menselijk wezen heeft plichten tegenover zijn ouders, en als
je een gezin sticht zijn er plichten tegenover je vrouw of je man
en je kinderen. Christus heeft nooit gevraagd dat je, om hem lief
te hebben en te dienen, de wetten van goedheid en edelmoedigheid
overtreedt, en dat je je naasten laat lijden en hen
verwaarloost. Wat betekent het dan om meer van Christus te
houden dan van je vader, je moeder, je zoon of je dochter'? Dat
je in staat bent je liefde uit te breiden voorbij deze familie,
op te houden de eerste plaats toe te kennen aan de materiële en
sociale omstandigheden van deze familie, ten koste van je
geestelijk leven. Meer van Christus houden dan van je familie om
Hem waard te zijn, is zich te herinneren dat jouw wortels niet op
de aarde zijn, maar in de Hemel."
Pagina's: « Vorige ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds